• No se han encontrado resultados

para o alumnado que non obtivo praza Grao en Hitoria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "para o alumnado que non obtivo praza Grao en Hitoria "

Copied!
2
0
0

Texto completo

(1)

Oferta de Prazas vacantes para as prácticas externas curso 2019-2020 (1ª oportunidade)

para o alumnado que non obtivo praza Grao en Hitoria

Prazo de solicitude : ata o 25 de outubro

Empresa / Institución Prazas Perfil

Alvarellos Editora 1 Labores de documentación histórica e traballos de supervisión editorial

Arquivo da Provincia Francisca de Santiago

1 Catalagación e tratamento arquivístico dos fondos documentais.

Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

1

Introdución, en base de datos, dos testamentos dos derradeiros anos dos. XIX das escrituras notaríais da provincia de Pontevedra. Realización de fichas descritivas onomásticas, xeográficas, cronolóxicas e topográficas.

Tratamento e

descrición arquivística dos fondos do arquivo: Fe Pública (Protocolos notariais), Facenda de Pontevedra e Goberno Civil (Comisaría de Policía de Vigo)

Biblioteca Pública de Lugo 2 Labores de documentación de fondos

Casa do Patrón 1

Concello de Arzua 1 Tarefas de arquivo e atención ao público na Capela da Madanela convertida en sala de actos culturais e exposicións.

Concello de Cariño 1 Dinamización e ampliación do arquivo do Concello (vídeos, fotos, etc.) a través de reunións coas asociacións e coa veciñanza do Concello. Estudo da Historia da Conserva en Cariño. Primeiros pasos para a creación do Museo da Conserva en Cariño.

Concello de Carral 1 (Patrimonio, colección visitable do Castro das Travesas, arqueoloxía, investigación histórica…).

Concello de Catoira 1 O/A alumna/o colaboraría nos departamentos de Cultura e Desenvolvemento Local axudando nas tarefas de organización en proxectos previstos como O Seminario Internacional da Cultura Vikinga que está previsto se celebre en Catoira en abril de 2020, subvencionado polo programa O teu Xacobeo, e no que participaran profesores e expertos da USC e de outras universidades e entidades internacionais. Así mesmo, encargaríase de rastrexar datos sobre o camiño medieval costeiro (despois chamado Camiño Real), que comunicaba as vilas da Ría de Arousa con Cesures, pasando por Bamio e Catoira. Por este camiño chegábase á gran fortaleza costeira de Torres de Oeste, defensa do Ulla e lugar de cobro dun portádego.

Concello de Laxe 1

Concello de Melide 1

Concello de Mesia 1

Concello de Ortigueira 1

Concello de Ribadavia

1

Labores de documentación de fondos

Concello de Touro 1 Investigación sobre “O Camino Real por Touro”

(2)

Concello de Trasmiras 1

Concello de Vilamarin 3 1 para Museo Etnográfico. 1 para Biblioteca Municipal e 1 para Arquivo Municipal

Cursos Internacionales 2

Labores de documentación histórica y didáctica Fundación Galicia, obra social

“Afundación” 1 Elaboración de Historias de vida de emigrantes galegos.

Fundación Luis Tilve 2 Traballos de Arquivística (transferencia, identificación, clasificación, descrición e ubicación), de Biblioteconomía (catalogación, rexistro, texuelado) e de historia oral (transcrición).

Fundación Plácido Castro 1 Labores de organización, clasificación e estudo da documentación obrante na fundación. Profundizar no movemento galeguista.

MUPEGA 1 Elaborar unha relación de documentos, impresos e fondos

bibliográficos que referentes ao Carlismo Museo Etnoloxico de Ribadavia 1 Interese polo patrimonio museolóxico

Museo Masso 1 Interese polo patrimonio museolóxico

Referencias

Documento similar

Em relação à categoria impactos da avaliação externa na mudança e melhoria da escola, o questionário encontra-se organizado em cinco subcategorias, a saber: resultados,

En la entrada de la granja debe haber un balde con agua y jabón para que cualquier otra persona pue- da lavarse las manos, sandalias, zapatos, ruedas de vehículos

O artigo está estruturado da seguinte maneira: a segunda seção relata a meto- dologia aplicada neste estudo; a terceira seção expõe as seguintes subseções: (1) as tendências

Arquivo Histórico Provincial de Ourense 1 Tratamento arquivístico dos fondos documentais consonte á especialidade da súa procedencia.. Organización e descrición de

Cabanas Concello de Dodro 1 Actividades vinculadas co patrimonio e a cultura do concello Valentín Alfonsín (alcalde) ou Soledad Boga (tenente de alcalde) Concello de. Padrón

Na parte IV deste estudo são expostos os resultados esperados a partir do desenvolvimento do Índice de Avaliação da Governança Pública (IGovP), bem como uma

No caso de solicitudes de validación automática, presentar e entregar tamén: Orixinal e copia do DNI e da titulación de acceso indicada na solicitude (se presenta

galega, aínda que sería moito máis interesante poder facer un estudo moito máis profundizado entrevistando a persoas de máis puntos de Galicia para obter unha perspectiva da