• No se han encontrado resultados

Decaimiento de la masa forestal de los bosques del Maresme

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Decaimiento de la masa forestal de los bosques del Maresme"

Copied!
3
0
0

Texto completo

(1)

N-II

N-II

el Pi

Rials Rials

C-17

C-35

Agell Clarà

B-500 B-500

la Feu

Madà Dalipà

Can Tià

Cal Ros

Can Pla

Cal Pep

laCisa

Ocata

Cal Vell

Cirera

Cal Duc Can Pei

el Botet

Ca l'Avi

Can Poi

Can Pet

elCros

Can Cot

Can Cot

l'Altura

Can Gol

Can Poc

Can Viló BP-50

02

BV-5001

Bellcim

Can Coll

Can Coll

Cal Sant

Can Nan

Can Met

Penyes

Maricel

la Feu

Can Teià

Can Faia Can Prat

Cirera

Vallmar

el Sorret

Can Mas

Ca la Ció

Casa Pol

el Solell

M a d à

Can Sala Can Sala

Can Rius

Mas Coll

la Plana

laPlana

Can Lleïr Can Puig

Ca l'Elies Ca l'Elies

Can Ribó

Can Garí

laVinya

Can Roig

laGleva

Bell-lloc

Sant Pau

Can Gaio

la Pallota

Can Pont

Mas Peix

Cal Munt

Can Jonc

Ca l'Isern

Can Valls

sa Riera

ViaAugusta

Can Silva

Cal Terçó

Can Fulló

Can Bova

Mas Ram

Can Beco

Can Pou

Can Xacó Ca l'Arcís

el Rocar

Can Sans el Pedró

CanXec

Can Pona

Òrrius

Teià Teià

Can Peric

Pla Xicola

CanBoc

el Palmar Can Roda

laSoleia laSoleia

el Trèvol

Ca l'Oriac

Can Riera

Can Riera

Can Marc

Can Nolla Sant Lleïr

Can Saiol

Can Solei

Vallbona

Ca n'Oms

Can Móra

Can Mora

Sant Pere

Can Mitre

Can Prat

Can Ratat

el Raspall

Can Mont

Sant Bru

Can Lledó

Can Lledó

Can Lledó Can Lledó

Can Serra Can Serra

la Ginesta

Sant Crist

la Miralda

Sant Joan

Vallmora MasColl

Canonge

Can Cuiàs Can Ribes Can Blanc

Santa Fe

Can Palau

Can Palau

Can Costa Can Ràpia

laCasilla

Sant Feliu

la Pedrera la Pedrera

Can Gaixa

la Llàntia

Can Sants

Bufalà

Can Calau

Can Gordi Can Genís

Can Genís la Lledona

els Rosers Can Lairet

Can Malet Can Gàbia

Can Tosca

CanSors

Can Canal

la Caritat

Can Marfà

Ca l'Arnús

Can Tàvec

Eixample

la Pineda

laPujada

Sistrells

Can Cucut

Sol i Mar

Can Roure Can Cirera

Ca la Mort

Ca l'Arnau Cal Gravat

Can Mauri Ca la Pona

Can Bellús

Garrofers

Vilardaga

Can Vilalta Mas Rosat

Califòrnia

Ca l'Isidret

laPeirota

Can Guitet

Can Parrot

Banyeres

CanTolrà

Mas Roser

Ca l'Agulló

Can Rovira

Cal Gavatx

Mas Boscà

Ca l'Ermità

Can Munts

Ca l'Antiga

Can Bosc

Can Torres

Can Torres

Serriol

Mas Pagès

Can Mateu Can Valent

Can Cebrià

l a N a u

Can Cortès

Ca l'Amigó

Can Fuster

CanCarló

laLlobera

Mas Ram

Ca n'Estela

CanBotei

Can Manet

Pedrells

R i a l s Cal Sastret

Cal Senyor

Sant Josep

Can Soldat

Valldeneu

Can Planes

Can Bórrec

el Pujolar Can Volard

el Paradís

Cal Dimoni

Can Girona

Can Girona

la Molinera

Can Capilla

Can Gorino

Can Santer

el Ravalet

Ca l'Argent

CanPalau

Montsolís

les Pinedes Can Valerià

Vistalegre

Cal Noguer

la Virreina

Vallvallida

Martorelles

Peramàs CanSegal

Mirambell

Can Sabata

Can Grases

Ca l'Arquer

Canyet

Can Maimó

Can Maimó

Can Cusani Ca la Joana

la Creueta

les Monges

Sant Joan

Santa Clara

Can Gualba Can Catafal

Montigalà

Sant Mateu

Can Vinyals Can Vinyals

Can Costa

les Sènies

Santa Anna

Sant Jordi Can Nadal

Can Fenosa

Can Regent

Can Regent

lesVilares CanPepet

Can Boquet

Can Boquet Can Sunyer

el Mirador

Lloreda

Can Raimí

Can Maians

Ca l'Andreu

la Floresta GranVista

Can Rossell

Can Parcala

el Xaragall

CanCabot

Mas Corts

Font de Baix

CanTàvec

la Moreneta

Can Barceló

Can Butinyà

Costa Mar

Sant Antoni

Can Palauet Can Ginesta

Ca la Dolors

la Cabana

Santa Maria Can Balcells

laSalut

Cal Jardiner

Cal Bernadó

Can Calderó

laConreria

Can Barbeta

Can Barbeta

Can'Orella

Ibars-Meia

Can Castells

Tiana

Font Sunyera

Can Dalmau

Can Ventura

CanVolard

Can Tarascó

Can Maioles

Cal'Alegre Ca l'Alegre

Can Cebrià

Can Pujades

laMolassa

Can Bergai

Can Verdura Castelldaura

Can Balançó

Can Bartrina

Can Bofarull

Turó Rodó

Can Vilassar

Can Monner

CanQuelet

Can Jornet

Can Farigola

Can Ferrater

Ca l'Omedes

CanTabola

elRaval

el Telègraf

Can Galvany

Can Galvany

la Canonja

el Manresà

Alella

Can Bellatriu

Can Padellàs

CanRibosa

Can Torrents

Ca la Rosana

Can Malloles la Bodosca

la Casa Nova

lesDelícies

laResclosa

Sant Mateu

CanComes

Can Lloberes

les Corones

Can Creixells

Can Besora

Can Matança

Can Colomer

Can Colomer

Cal Desterrat

Ca n'Oliveres

lesOliveres

Can Canyadó

laLlobatera

l'Eixample

Can Castellet

la Llàntia Ca n'Altafulla

Can Marquès

Bellesguard

Can Lleonard

laGuardiola

Can Catafalet Can Marcel·lí

Montcabrer

Can Carrencà

Can Madrona

SectorEst

lesCostes

Can Vinardell

Montcabrer

Torre Llauder

Can Santpere

Can Carmany

Sant Berger Sant Berger

Can Manyana

Can Maurici

Sant Cristòfol Can Bruguera

Can Clarisvall Ca n'Ametller

Sant Sebastià

Can Servitges Can Foradada

els Figuerals Can Bernades

Santa Maria

Can Segarra

Can Gasarapa

CalMarxant

CanCorbera

CanVilardell

Ca n'Alemany

Can Castellà

Can Torradeta

Sant Andreu

Sant Salvador Can Cabanyes

Can Cabanyes

Can Cabanyes

Can Guardiola

D o m è n e c

Mas Tarrillo Santa Quitèria

CanTeixidor

Can Masferrer

elsVessants

els Castanyers

elCentre

Can Comalada

Cerdanyola

Mas Llombard Mas Llombard

CanTorrents

P i n e d e s el Bosc Gros

lesRoquetes

els Oliverets

CanRabassa

CanFigueres

elsAmetllers

Can Vinyamata

Can Canyadó

Can Sent-romà

Can Fàbregues Can Romagosa

la Coscollada

CanSunyer

Can Riudemeia

Pla de les Sureres

Barri Rodes

el Mas Arnau

Coll d'Arquers

Can Garrimbau

Sant Cristòfol Can Parellada

Cabrils

Sant Sebastià

Sant Sebastià

Can Magarola

Pla d'en Boet

Can Domènec

Sant Salvador

Valldepera

l'Escorxador

Bonavista

Quatre Camins

lesColomeres SantaQuitèria

A r d e n y a

lesGinesteres

Ca l'Escarraman

Montigalà

elProgrés

Mas Llombard

CanClaris

Can Bosquerons

la Muntanyeta

Plana d'en Martí

P l a d e l M o l í

ColliPujol

laMasia Ribes

les Ginesteres

la Vinyassa

elCasc Antic

SantaMadrona

Port de Premià

Comtesd'Urgell

els Ametllers

les Encantades

CanBosquerons

lesMallorquines

BoscRuscalleda

Casagemes

Plana del Fum

Port del Masnou Bosc de Galvany

el Poble Espanyol

elSantCrist

C a l a P o n a

la Vinya del Truc

l e s C o m u n e s

lesEsparregueres

l e s S u r e r e s Pla de Can Fenosa

la Selva del Vallès

Bosc del Castell

e l M a l T e m p s

Bosc de Can Cardí

Montgat

DaltdelaVila Martorelles

Bosc de Can Lairet

l'EixampleIndustrial

Montmeló

Bosc de Ruscalleda

les Artigasses les Ginesteres

Vallromanes Vallromanes

Brolla de Riudemeia P l a d e l M o t

Bosc de Can Galvany

Bosc de Can Gordi Bosc de Ca n'Oliveres

Argentona

elMasnou elMasnou

Bosc de Can Cabanyes

Bosc dels Capellans

B r o l l a d e l ' A b r i l

Badalona

Bosc de Can Malloles

B o s c d ' e n M a t e s

B o s c d e C é l l e c s

PremiàdeMar

VilassardeMar

P ARC D E LA SERR ALAD A DE MARIN A

P A R C D E L A S E R R A L A D A D E M A R I N A

P A R C D E L A S E R R A L A D A L I T O R A L

M A R M E D I T E R R À N I A

N-II

N-II

N-II

N-II

N-II

C-31

C-31

B-20

B-20 C-17

C-33

C-32

C-32

C-32

C-32

C-32

C-32

C-60 AP-7

B-500

B-502

B-500

B-502

B-500

C-31F

C-31D C-1415c

C-1415c

BV-5001

BP-5

002

BV-5001

BP-5002

BP-5002

BV-5001

BV-5001

BV-5157

BV-5023B V-5023 BV-5

003

BV-5008

BV-5022

BV-5022

BV-5106 BV-5106

BV-5026 BV-5006

BV-5106

BV-5 024 BV-1604

BV-5024

el Te ne s

Av. de Puigfred

T. delMolí

T.P regon

T.deM eniu

T.delM olí

T.del Ro s

T.de laCisa

TorrentRoig

T.dela Font

Rierad'Alella T.de laNau

T.deCéllecs

Carrer de SantBru

T.dels Vinyals T. deCan Tria

T. delSarau

FCrodalies C-1

FC rodalies C-1 T.deCanColl

Rierad'A gell

ValldeR

ials

ValldeRials

Riera deSalvet

T.deCan'A mat

T.delsGrills

Riera

deCir era

Com aClara

T.deMalitrau

Torre ntLlob

eres RieradeC

abrils

Rambla de Sant Joan Rambla de Sant Joan

el Besòs

T. dela Burra

T.de Cal'Am

ell

Riera d'Alella T. de

CanGirona

T.deCal'Andure T.deSantFost

Rierade Vilassar

Riera d'enCintet

T.deV allcirera

R iera d eT eià

T. de CanDeri Torrentdels Verns

Riera de Cabrils

Riera deCa

brera T.de Ca

n Gurri

Riera d'Ardenya

Riera de Targa

T.deCanMartí

T.dela Conreria

T. delaPastanaga

FC derodalies C-1

FC derodaliesC-1

T.deC

aniliG T.de

Caerlivn'O

PlatjadeLlevant

el C on go st

Avinguda deM

artíP ujol

RieradelPom ar

Rierad'enFont

T.deCanNadal

T.dePalallota T. de Can Segal

T.deCalXinxa

Rierade Premià T.deC

anM

artí

T.del'ECastela

T. de laReimina

T. de Cal Camat

T.deSantMateu

el Mogen t

T.deCan Cargolí T. deles Llicorelles

e l Mo g en t

T.delesB otges

Riera d'Ardenya

T.deComamd'Os tconerMdàdeT.

T.de CanBergai T.de CanPlanes TorrentdeCéllecs

Riera d'Argentona

T. deCanSunyer

T.dela

FontS unyera

T.de

lColldeClau

T.BedeSant

rger

TorrentdeBurriac T. delesSureres

T. de Can Ribalta

T.de CanTorrents

T.deComaClara

Platjadel'Estació

Tren d'AltaVelocitat

Riera deMgreonleta

TorrentdeCéllecs

C omaFos ca

T.dela FontP

icant

Riera

deSa

ntJeroni

T.deCalManreset

Riera d'Arge

ntona T. deCanBellatriu

T.delesVinyes Velles

RieradeMontaelegr

Rierade CanNadal

T. delesPalomeres

T. de la FontFreda

T.drgGuaneC uíXic RieradeVallromanes

T.deC

anGurguíGros

Xaragall de Can Patota

T. deles Fontanilles T.deles Fontan

illes RieradeVallromanes

Riera deVallrom

anes

P l at j ad eC ab rera L ' A RGENTA

SERRA

D E

TE

M U N T A N

Y A D E L ' AM I G Ó

Torre Vella

CanTosca

Font de Baix

Font de Céllecs

la Casa Alta

Font del Llop

Coll de Forns

el Sot d'en Pi

el Sant Crist

Pomar deDalt

Pla de l'Avellà Polígon

Vallesà

IllaFantasia

Sector Barrera

Font de Sant Bru

Cal Baró de Viver

Font d'en Ninus Font d'en Guineu

Font d'en Boquet

Pomar deBaix

Font deCera Barri

Corber

Ca la Ció Nou

Can Sala Gros

el Turó del Mar

Espigó de Garbí

la Casa de la Por

Can Roig Cerdà

Càmping Masnou Mas Nou

Pins

Masia de la Salle Can Joan

Pau

Molí d'en Lledó

Molí d'en Valls

el Camp de Mar

Can Bosc Vell

Collet de Burriac

Font de l'Esquerda Can Roca

Umbert

Torre de Mas Ram

Rocad'en Toni

Veïnat de Lladó

Santuari de la Cisa

Font dels Enamorats

Can Mílio Cabanyes Sant Pere

de Clarà

Font dels Castanyers Torre

de Cellers

Font de Beu-i-tapa

Coll de Gironella

Torre Tavernera

Can Martí de Dalt

Can Martí Doria Refugi de

la Ferreria

Hospital de Mataró

Coll de la Malesa

Coll de Mercader

Font de Sant Mateu

el Castell de Gotmar

Coll de Vallmajor

Molí de les Alzinetes Dolmen de

Can Gol

les Cases deCos

Castell de Vilassar

la Colònia Bosc

la Colònia Argentina

Torre Montserrat

Can Brutau Gros

laCreu del Terme

la Sènia dels Llibres

Barri del Piquet

Sant Joan deMunt

Font de

la Margarida

Club Nàutic Bétulo

Can Gurguí Gros

el Barri del Castell

Santa Elena d'Agell Font de la

Mare de Déu

Sant Jaume de Traià

Coll de Montalegre

Sant Jeroni de la Murtra

Sant Miquel del Cros

Barri del Maresme

Roca de les Orenetes

Pitch & Putt Vallromanes

Coll de Can Gurguí

Club Natació Badalona

Can Vilardell Vell

Poblat ibèric de Castellruf

Mare de Déu de l'Alegria

Mare de Déu del Roser

el Marquesat d'Alella Can Botjosa

de Montmeló

Ca la Semproniana

Mutual Midat Cyclops Font de

Sant Bartomeu

Coll de Font de Cera

Piedras y Derivados, SA

Cartoixa de Montalegre

Can Boringues de Baix

Pitch & Putt Barcelona-Teià

Residencial Camí d'Alella

Club de Golf Vallromanes

Banys Donzella de la Costa

Coll de la Font d'en Gurri

Cal Francès (Horta Vilaplana)

Zonaindustrial delCircuit

Casa de colònies Mas Po-Canyadó

la Colònia deSant Antoni

Montornès Nord

Sectorindustrial lesPedreres Sectorindustrial la Morterera

Hospital Municipal de Badalona

Barride CanBerenguer

Polígonindustrial Buvisa Polígon industrial

El Pedregar

Polígon industrial BadalonaNord Polígon industrial

les Guixeres Polígonindustrial

CanMagarola

Polígon industrial del Pomar Polígon industrial

SectorAutopista

Polígonindustrial El SotdelMolí

Polígonindustrial Plad'en Boet

Polígon industrial el Rengle Polígon industrial

CanMasferrer

Polígon industrial elsGarrofers Polígonindustrial

CanPrat

Polígonindustrial de Martorelles Polígonindustrial

SectorMollet

Polígon industrial Can Magre

Centre sòciosanitari El Carme

Vilassar deMar

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

SantaMaria deMartorelles

Parets delVallès

Montornès delVallès

Horta del Pi

Santa Maria Galeries de

Tir Olímpic

Alella Nova Barri

Pinxo

la Font Picant

Santa Elena

Font de l'Arboç

Cella Vinaria

el Mal Pas

Alella Park

Font del Corró

Vista Alegre

Coll de Porc

Coll de Lliçà

EUPMT (UPC)

Alella deMar

Can Pau Arenes

Can Pau Brut

Can Pau Carló

Barri del Gas

Can Bofí Vell

Font dels Llevorons

Torre Ametller

PavillardCasa

laPlana Sita

Font de Can Roca

Can Forn Vell

Pont d'en Bauxes

Reina Elisenda

Port del Masnou

el Barri

Ametller

Font dels Castanyers

Càmping El Vedado

Institut Guttmann

Can Blada Planes

Coll de Vendrans

les Quatre Torres

Castell de Burriac

Santa Margarida Cal Camat

Vell

Coll de Fra Rafel

Font de Can Nadal

Can Serra de Lledó

Alberg La Conreria

lesVinyes Velles

la Colònia Sant Jordi

Castell de Sant Miquel

Montornès Centre

Can Navarro (la Pedrera)

Poblat ibèric de Burriac

Sant Cebrià de Cabanyes

Cementiri de Sant Pere

Can Vilardell Nou

Font de les Encantades

Can Torrents Vell

Arborètum de Catalunya Can Saüquet

Vell

Collet de la Vallençana

Coll de Can Corbera

la Colònia Sant Jaume

Sant Jaume deTraià

el Sant Crist delaGrua

Sant Francesc d'Assís

Mare de Déu de Montserrat

Mare deDéu del Remei

Pitch & Putt

Vallromanes

Cabrera deMar

Sant Bartomeu de Cabanyes

Casa Nova de Can Castells Coll de

Sant Bartomeu

Barri del Remei-Castell

Premià deDalt

Cova de les Bones Dones

lesCases deCanFerrater

Casa del Marquès del Masnou

Vilassar deDalt

Vilanova delVallès

Necròpolis romana de Vilassar de Mar

Polígonindustrial Riera Marsà

Polígonindustrial Can Bosquerons

Polígon industrial El Reguer Polígonindustrial

SectorBruguera

Polígonindustrial de Cabrils

Polígonindustrial Feliu Vila

Polígon industrial delCros Polígonindustrial

El Congost

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Casa dels Marquesos de Montsolís Torre d'en Bosquerons

(Torre del Telègraf)

Alberg Josep M. Batista i Roca (Can Fontanills)

SantFostde Campsentelles

Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya

Pladel Campament

el Cavall Bernat

Plana Passarelldel

Turó de Donadéu

CalbellPuig les Tres

Creus

Rocar Més Alt Planes

Ca l'Abrilde

Plade Montgat

Roca de Cavall Turó de

la Salve

Turó de Céllecs

Turó de Lledó

Turó de l'Arbret Turó de

l'Home

Turó de l'Enric

Turó de Regent

Turó de l'Infern Turó de

Mataró

Pladel Notari

Turó de Pedrells

Serra de Can Mas

Turó del Reig

Turó del Bessó

Rocs de l'Andreu

Turó de Sant Bru Turó de

Fra Rafel

Turó dels Oriols Turó dels

Ruscs

Turó de la Nadala

Turó del Bon Jesús

Turó d'en Carig

Turó d'en Boscà

Turó d'en Torres

Turó d'en Baldiri

Turó d'en Sariol

Turó d'en Pascol

Turó d'en Moreu

Turó d'en Cases Turó d'en

Banús

Turó d'en Dori

Turó d'en Galceran

Turó d'en Ponç

Turó d'en Bernadó

Turó d'en Torres Turó d'en

Lloberes

Turó d'en Roure

Roques de Poca-roba

Turó de Castellruf

Turó de Miravitges

Parcde Montigalà

d'AquençaTuró

Roca de la Granota

Rocar d'en Serra

Turó de la Bandera

les Vinyes Canyellesde

Turó de Can Nadal

Turó de Can Cirers

Turó de les Monges

Turó de Can Cirera

Turó de les Bateries

Turó del Pi del Cucut

Turó de Matacabres

Boscde Can Roda

Turó de Mas Miquel Plade

Can Volard

Turó de Can Codina Plade

Can Bosquerons

Boscde Can Catafal

Turó de Can Rabassa

Turó de CanGalvany

Turó de Can Colomer Turó de

Can Colomer la Serra

de Can Cabanes

Turó de Can Matagalls

Turó d'en Joan de les Dents

Plade Santa Margarida Turó de l'Esquei

del Ros

Pla

de CanVilaró

Bosc de Can Bosquerons

435000 440000 445000 450000

459000045950004600000

°

0 350 700 1.050 1.400 m

Llegenda

Escala

1:25.000

1

2

3

Decaïment dels boscos del Maresme Cobertes sense vegetació 75 - 100 % de vegetació seca 25 -75 % vegetació seca

Màxim un 25 % de vegetació seca Arbres aïllats secs

Vegetació menys vigorosa Vegetació vigorosa

ANÀLISI DE LES MASSES BOSCOSES DEL MARESME.

Estudi del seu decaïment a partir d'imatges Sentinel-2

Juny 2017

mapa 1

(2)

Baró

C-61

Agell Clarà

Bagot

Mata

la Feu

elPla

elFar

el Clot

Madà

Can Pi

Pedró

Reixac Vilalba

Can Jo

el Coll

el Trull

Dalipà

Ca l'Illa

Cal Ros

Cirera

Parpers

Can Nis

Ca l'Avi

el Turó

Can Poi

el Cros

el Pi Xic

Can Jan

Cal Llop

Can Cot

Can Cot

Can Jep

Can Gel

Can Mir Cal Toio

l'Altura

Can Bas

Can Poc

Can Poc

Can Feu Cal Coix

elBalís

Can Tria el Rocar

Can Siló

M a t a Cal Turó

la Creu

Bellcim

Cal Gaig

Bellaire

Cal Sant

Can Met

BV-5033

la Riera

Penyes

Can Noè

la Feu

el Corral

Can Prat

Can Prat

Cirera Can Folc

Can Bori

Can Pins

Parpers

Alfou

Can Xico

Can Deri

M a d à

Can Sala

Can Rius

Can Rius

elsPins

la Plana

el Remei Can Casi

Can Lleïr Can Puig

Montalt

Ca l'Elies Ca l'Elies

Can Garí Cal Paler

Bell-lloc

Bell-lloc

Torre Tig

Cal Frare

Can Forn

la Pallota

Can Font

Can Cosí

Can Miró Can Vilar

Can Bòtil

Betlem

Mas Peix

Can Guix Can Sant

Ca l'Isern

Can Valls

Can Valls

laComa

el Puntó

Can Felip

Can Gual Can Bosc

Cal Burro

Cal Pèsol

Can Cuní Can Rosa

Can Tries

Can Bova Can Xacó

Can Xacó Can Meia

Sant Llop Sant Llop

Ca l'Arcís

Ca l'Isard

el Pedró

Can Jalpí

Òrrius

Can Jofre

Can Capa

Can Salvi

Can Xicoi Can Diviu

Can Patel Can Dous

Can Riera Can Marc

Can Marc Can Jordi

Ca n'Oms

Cal Cucut

Can Rafel

Can Móra

Can Móra

Can Mora

Canafort Canafort

Can Goita

Can Vives Can Vives

Gausacs

Cal Músic

Can Ribot

Can Magí Can Rupit

Can Mont

Can Ricós

Can Soler

Can Lledó

Can Lledó Can Lledó

Can Serra

Can Serra Can Miret

Can Miret

Can Selva Can Xiscu Can Suari

Can Pinós

Can Plana

Sobirans

Can Boter Can Claus

Can Claus

Can Cuiàs

Can Ribes

Ca l'Amar

Can Blanc

Can Blanc

la Fredera

Can Costa Can Llibre

Can Llibre Can Batlle

la Pedrera

la Llàntia

Can Niella Can Forns

Cal Sastre

Montcau

Can Genís la Lledona

la Gravera

Can Collet Can Collet

Can Collet

elCastell

Can Marfà

Can Segal Ca n'Oriac

Ca l'Anton

laPineda

Can Dama

el Consul

laPujada

Can Benet

Can Sever

Can Sever Can Senet

Sant Simó

Can Tanca

Can Cabot Ca la Mort

Coll Senís

Ca l'Arnau

Can Sellés

Can Nadal

Cal Gravat

CanValls Tres Pins

Can Soliva Can Macip

Can Moret

Horta Puig

Can Putxic

Can Mates

Can Naves

Can Baleta

Can Català Can Gener

Can Gener

CanTolrà

Can Ferrer

lesVil·les

Can Pugep

Can Gibert

Ca l'Agulló Ca l'Ermità

Can Païssa

Ca l'Arumí

Cal Paraire

Can Torres

Ca l'Arabia

Can Rafael

Can Redeu Can Roviró

Can Jaumí

Can Rodon Cal Rajoler

Can Cebrià Can Cortès

laLlobera

Can Perera

Collsacreu Can Tàpies

Cal Senyor

Torrentbò

Can Vilaret

Can Vilaret

Can Soldat

Can Xerrac

Bellavista

Can Xerrac

Bellavista

Sant Pere

Can Lincon Can Planes

OnzePins OnzePins

el Pujolar Can Vicenç

Can Miloca

Can Volard

Can Volard Can Tabola

Can Pascol

Valldeix Can Bernat

Can Maltes Can Maltes

Can Maltes

Can Capilla

Can Bordoi

Can Bordoi

Aiguaviva

laCornisa

la Cornisa

Can Floriac Can Santer

Can Pineda Can Bigues

Ca l'Argent

Can Burget

Can Brunet

Cal Pegaire

Can Cames

Ca la Quela

Ca l'Arenys

Can Misser

la Victòria

Golf Vilalba

Peramàs Can Segal

Can Camps

Can Corder

Ca l'Arquer Ca l'Arenes

Can Codina

Can Cusani

el Xeremell

Can Dangla

la Creueta

Can Gualba

Ca n'Esteve

Can Vinyals

Can Segura

Can Ferrers

Can Valentí

Can Valentí Can Bartrés

Ca l'Espinal

Sant Esteve

Can Rogent Can Rogent

Torre Verda Can Ronses

Can Guineu Can Llaners

el Mirador

Can Raimí

Can Vallalta

Can Vallalta

Can Cornell

Can Parcala Turó Gros

Collsacreu

CanCabot

Can Gallard

Can Lloreda

Vallvidrera

Ca l'Estaper

Ca l'Esteper

Can'Amat Can'Amat

Can Ferriols

Can Palauet

CanLleget

Can Clarenç

Cal Carreter Mas Foguer

Can Nicolau

el Turonet

Can Guitard Can Mainou

Can Minaire

Santa Maria Santa Maria

Santa Maria Can Lleuger

CanQuirze

Can Fradera

Terra Bella

Can Gregori

Can Planells

la Cervera

Can Castells

Can Dalmau Can Tarascó

Can Montalt Can Castellà

Can Fortuny Can Pujades

Can Pujades

Font del Forn

Can Sagrera

Parc Central

Cal Saüquer

Can Punsola Ca l'Enrelats

Can Solà

CanMates

Can Balançó

Can Bartrina

Can Bofarull Can Sabater

Turó Rodó

la Torrassa

Can Monner

Ca l'Arbocer

Freixeneda

Pau Casals

Can Rimbles

Ca l'Omedes Can Recordà

Can Guinard

Ciutat-jardí lesSureres

Can Pinyater

Can Bellatriu

CanRibosa

Canyamars Sant Josep

Can Barangó

Can Puigvert

Can Boatell

Turó Blanc

Can Gallardo Can Tonedor

Can Palomer

Vistalegre

Can Calçaplè

Can Pellisser

Can Lloberes Can Carreres

laVilaVella SantCarles

Montaltnou

el Portell

Can Cabagès Can Reverter

Can Barrueto

Can Colomer

Can Colomer

CanMandri

Cal Desterrat

laLlobatera

Ca l'Esquerrà

laFornenca

Pla dels Joncs

Can Cametes

Rocaferrera

la Llàntia Ca n'Altafulla

Can Masriera Can Marquès

Ca n'Anglada

els Molins

Can Sobirana

la Gavarra

CanCanyes

Mas Silvestre

Collsabadell

Torre Llauder Can Bremona

Can Santpere

Can Santpere

Can Carmany

Can Manyana

Can Freginals

els Vidals Can Bosquets

Sant Cristòfol

Can Bruguera Can Guinardó

Santa Mònica

Sant Sebastià Sant Sebastià

Sant Sebastià Can Martorell

Rocafonda

Can Ridemeia

Can Mostarós

laGranada

Can Foradada

Can Cucurella

Can Segarra

Can Gasarapa Can Saladriga

CanVilardell

la Parellada

Sant Andreu

Ca l'Estevenet

Can Parròquia

Can Ferrerons

Can Nogueres

Can Cabanyes

Can Cabanyes la Serreta

CanRimbles

Can Barrabast

Pla d'en Dama

Can Comalada M a i o l s

els Estalvis

Dosrius

Can Bruniquer

Can Carcassès

CanBarangó

Pla de Rupit

Plana de l'Oliva

Can Barraquer

els Dominics

el Bosc Gros

Montalt Parc

Can Brugueràs

CanFigueres

l'Ametllereda

Can Belluguins

Can Vinyamata

Can Pedregosa

Can Bonamusa

Can Berenguer

Can Riudemeia

Pla de les Sureres

les Pedreres

Pla de la Serra

el Corredor

Pla del Molí

les Planes

la Balatera

Pla d'en Vidal

Can Messeguer

Pla de Sant Pere Pla dels Garrofers

Pla d'en Boet

Sant Salvador elPobleSec

Quatre Camins

lesGinesteres

Pla de Can Tàpies

Plana de l'Espinal

V a l l g i r ó Plana dels Brucs

Plana d'en Martí

CanPuigdemir

Can Brugueràs

les TresTorres

Can Canyameres

Pla de les Colònies

la Pedra Blanca

Pla de Can Colomer

Can Canyamars

les Encantades l a G a l l e g a

Pla dels Capellans

Pla de la Marruca

B o l d r a u Pla de Ca l'Esteper

les Figueretes

Pla de Sant Simó Bosc d'en Turon

Plana del Fum

Pla de Vila-rasa

Plana d'en Ferran Baga de Can Gel

la Vinya del Truc

Pla de Can Morató

P l a M a r c e l l

Bosc de Can Diviu

el Pi del Senglar

Bosc de Can Cardí

Pla de les Bruixes

les Artigasses

Bosc de Can Bordoi

les Moixeriques

P l a d e C a n S a n ç Boscos de Can Gel

C a n L l e g e t

CasesMediterrànies

Vallgorguina

Brolla de Riudemeia

Obaga de Can Móra

Bosc d'en Gavarra

Muntanya d'en Llibre Bosc de Can Suari

Bosc de Can Cucurella

Argentona

Planes de Can Brunet

B o s c d e L l o r e d a

B r o l l a d e l ' A b r i l

Caldesd'Estrac

Bosc de Can Bruniquer

Bo sc de Can Record à

C o l l s a b a d e l l

P A RC D E L A S E R RA L A D A L I TO R A L

PARC DE LA SERRALADA LITORAL

P A R C D E M O N T N E G R E - C O R R E D O R

P A R C D E M O N T N E G R E - C O R R E D O R

P A R C D E M O N T N E G R E - C O R R E D O R

N-II N-II TAV

TAV

C-61 C-61

C-35

C-35

C-35

C-32

C-32

C-32

C-32

C-32 C-60

C-60

C-60 C-251

C-251

AP-7

B-510

B-502 B-510

B-510

B-510 C-1415c

C-1415c

C-1415c

C-1415c C-1415c

C-1415c BP-5107

BV-5031

BV-5031

BV-5031

BV-

5031

BV-5031

BV-5111

BV-5101

BV-5031 BV-5101

BV-5103 BV-5

103 BV-5

103

BV-5105 BV-5105

BV-5106 BV-5106

BV-5106

RialLlarg BV-5105a

T.Forcat Torrentbò

T.delRanxo SotdelFar

T.deCatà

T.M

olinar

T.de

lP la

Riera deM

ata T.del Pla

elMogent

TorrentFosc

elM oge nt

T.de l Fou

SotdeSalou

T.delCa stell

Riera delsG

orgs SotdelTrull

el Mo ge nt

T. deCan Tria

FCrodalies C-1

FCrodalies C-1 B.dela

Bruixa

Riera deVa

llgiró

RieradeB

alís

Sot delNaner

T.de lesBru

ixes Riera

deRials

RieradeSobirans

Rier

adlseRia

T. deManyans

T. de lesBruixes

Riald'enCurt T. de Ca l'Illa

RieradelFar

T. deCanRosa Riera delFar

Riera

deCir era Riera de Clarà

Riald'enN avarra

el M ogent

RialdelC anyadell Riera

deGaus acs T.de

Bell-lloc

T. de CanDeri

T.delesCu cales

T.deCalRajoler

Riald'enC

ucut Sot delCubell

Riera deCa ldetes T. de Cal Rajoler

Riera deGa usacs

Sotdels Llorers T.deC

anSriua

Sotd'O radella

RialdeC orsaví T. de la Milans

T.deCanM artí

T. delaPastanaga

Riald elBold

rau

Rial de Sagrera

Rialdel'Horteta

Riera d'enMasriera

Torrent de la Vall

T.dels Saumells T.dePalallota

T. de Can Segal

T.deCalXinxa

RieradeCaldetes

Rierade Dosrius

T. de laReimina RieradeD

osrius

T. de Cal Camat

Riera deSa

ntSim ó T.de CanMóra

T.delC anya

dell Riera

d'Are nys

T.delaGirollane

Riald eVallde

Gata Sot del a F

eliu

Platja de laMusclera Torrent delBuell

Torrentd'en Puig

T. de CanPlanes

T.de Can Recordà

Rierade Montalt SotdelesC

anals

Riera d'Argentona

Sotde CanNonell

T. de CanQuel

T.de

lClavetaire

T.del Clavetaire

Canaldel Motor T.

deV allb ona

RieradeCànoves

Riera de Dosrius

Riera deCa

nSoler

TorrentdeBurriac

Sotdels Cassyertan

RieradaneCGras

Torrent de Rupit

Riera deLlava

neres

Rial deBellsolell

TorrelRntde

anxo

Rierade Llavan

eres

SotdeCanBosquets

T.dela FontP

icant

T.de

SantM iquel T.deCanGuinardó

Rierade

CanV

ilar

T.deCalManreset

Riera d'Arge

ntona

T. de Vall de Llunes

Torren td'enR

ius

T. deCanBellatriu

Riera de CanLlibre

Rierad eTorrentbò Rierade

Canya

arsm

RieradeRiudemeia

T.delPa sdel'A

igua

T.delesTeixoneres

T.delPlad'enVidal

RialdeCa l'Amar Riera deCan Gras

T. delesPalomeres

T.deC

anSantJoan

TorrentdelC orredor

T.dela Font Freda

Xaragall del'Espinal

Riera deVa

llserena

P latjadel Ca llao

Sotdel'AiguaBlanca

T.delesRo quesA

ltes

T. de la Fontde la Sitja

T.deCanGuinardó FC Barcelona - Portbou

FCBarcelona-Portbou

XaragalldeCanPins

Canal de CanSoliva

Torrentde Cal'A

renes

RieeuracrdelsaCol SotdelaM

arede Déu

Rierade CanRimbles

Riera de Canyamars

Xaragall deCan Patota

Riera deFig

ueraM ajor

Sotde Can Montesell

T.deC an Brug

uera

T.delPixa

dordelsAses

Rialde

ValoisldeD T.dela FontdelsÀngels

T.delPontdela Vila

T.dela Rocadel'Aigua

Riera de CanRimbles

SERRA D'ENPLA

NA

T.delSotdelFangar

Torre ntdaleC Para ire

P la tjadel Va ra do r Canalde laFontd'enMóra

P la tj ad eS an tV i ce nç

SERRADE L ALLIGADA

L ' AR GENTA

C OS TAD EL ESV IN YE S

S E R R A D ' E N G E L

E LS TR ES T UR O N S

S ER RA DE PO L SE R U DA

S ER RA DEL ESMULES

COS TESD'ENTE RRADES

C AR EN A

D EL T RU LL

CARENA DECAN

SALERES

S ER RA D E V AL L A L T A

S E RR A DE P A R E N T R O S T

S ER RA DE POLS ERUDA C A R E N A

D E L 'I

LL A S E R R A D ' E N B E N E T

SERRA DE RI U DEMEIA

E L

C O R R E D O R

C A R E N A D E L A S E R R A

Polígon industrial CanJorn

Arenys deMar

Font dels Castanyers

EUM(UPF) Vil·la

Marta

Can Sala de Dalt Granja

Vila

la Vila Nova

la Casa Nova

Font del Llop

Coll de Llorita

Coll de Paietes

l'Hostal del Sol Coll de

Pallera Font del

Mal Pas Font de

la Corba

Coll de l'Argila

Font dels Polletons

Can Poc Gros

Coll de Parpers

Can Feu Gros

Pla de Mar

Can Pau Rector

Can Pau Bernadó

Cal Baró de Viver Can Coll

de Bocs

Canadà Parc

Can Gall Vell

Font d'en Guineu

Font d'en Ninus

Font d'en Boquet

Túnel de Parpers

Túnel de Parpers

Veïnat deBaix

Can Solà Vell

el Rial Pasqual

Can Catà de Baix Can Catà

de Dalt

elsTres Turons

la Casa de la Por Can Pere

Xic Font del

Clavetaire

Font d'en Pau Pelut

Can Joan Sever

Collet de Burriac Ca n'Eres

Vell

Càmping Playa Sol

Rocad'en Toni

Veïnat de Lladó

Font dels Enamorats

Can Mílio Cabanyes

Can Móra de Dalt

Sant Pere de Clarà

Castell de Dosrius

Ca l'Isidre Pataler Sant Julià

d'Alfou

Milans del Bosc

l'Horta Bartomeu

Coll de Gironella

Torre dels Encantats

Portdel Balís Santa

Francesca

Can Gordi Cremat

Hospital de Mataró Can Pepet

Ros

Can Pau de la Rosa

Can Cabot Vell

Can Vador Martori

Cal Doctor Recasens

laRoca delVallès

Veïnat de l'Església

Ca l'Amar de la Torre

laRoca dela Nau

Casa Vella de Lloertet

Sant Martí de Mata Pedrera de

Can Bosc

Pedrera de les Planes

Pedrera de Ca l'Adrià

Pedrera de Can Planes

Can Portell Vell

Can Nonell del Sot

Pedreres de Can Gol

Can Milans del Bosc Can Suari

de la Coma

Font de la Figuerassa

Sant Joan deMunt

Casa Nova de Pibernat

Pedrera del Barraquer

Sant Esteve del Coll

Santa Elena d'Agell

Torre de Can Llobera

Sant Jaume de Traià

Can Torrent dels Pins

Veïnat de Pocafarina

Font de les Potarrades

Coll de Can Bordoi

Font de Can Puigvert

Sant Miquel de Mata

Sant Miquel del Cros

Can Gras de la Muntanya

Pitch & Putt Tennis Móra Dolmen de

Pedra Gentil

Coll de Can Xerrac

Club de Golf Llavaneres Santuari

del Corredor Pedrera d'en

Llobera

Sant Andreu del Far

Can Vilardell Vell

Can Milans del Bosc SantJulià

d'Alfou

Mare de Déu de Lurdes

Arenys Residencial

Àrea d'esplai del Corredor

Can Terrades del Molí

Can Terrades de la Nit

Coll de la Ferradura

Ca la Semproniana

Mutual Midat Cyclops

Can Bellsolell de la Torre

Vilalba Sasserra

Can Company de Dalt Can Planes de

la Muntanya

la Plana d'enManent

Escola de Golf Handicap 1 Coll de

Can Bruguera

Can Boringues de Baix

Font de l'Esbarzer Gran Santa Agnès

de Malanyanes

Santa Maria de Malanyanes

CanMassuet del Far

Sant Sadurní de Collsabadell

Coll de la Creu d'Aguilar

Centre eqüestre Llavaneres

Arenys deMunt

Polígonindustrial Plad'en Boet Polígon industrial

el Marital

Polígon industrial Vall de Gata-Draper

SantVicenç deMontalt

Polígonindustrial CanFont de la Perera

SantAndreu deLlavaneres

Can Vives de la Cortada

la Font Picant

Santa Elena

el Mal

Pas

Font de la Salut Font del

Llorer

Coll de Porc

Can Xic Nanes

Font de la Merla la Torre

Vella

EUPMT (UPC) Can Pot

Febrer

Castell de Mata Font dels

Albes

Creu de Rupit

Can Pau Brut

Can Pau Foguera

Veïnat dePins

Font de les Encantades

el Mas Gabana

Font d'en

Bacs Font d'en

Rossellet

Font dels Llevorons

Torre Ametller

la Plana Sita

Càmping L'Ibèria Font dels

Avellaners

el Castell Vell el Castell

Nou

Molí d'en Gibert

Can Catà de la Vall Ca n'Eres

Nou

Pont d'en Bauxes

Pedrera d'en Sesa

Castell de Burriac Cal Camat

Vell

Can Cabot Nou

l'Hort del Bisbe

la Rectoria Vella Can Rovira

Coll

Coll de la Creueta

Can Mateu de Pagès Dolmen de

Pedra Arca

Castell de Bell-lloc

Can Móra del Torrent

Can Nonell de la Serra

Can Serra de Lledó

Can Tomàs Rajoler

Can Jaume Alzina Coll del Pi

de Buac Can Pradell

de la Serra Font de

Santa Teresa

Can Pou de Vila-rasa

Tennis Park Llavaneres

CanCabot d'Amunt

Barride Pescadors

Can Martí de la Pujada Kàrting Club

Cardedeu

Estany de Can Terrades

Can Navarro (la Pedrera)

Poblat ibèric de Burriac Font de

Can Canyetes

Can Vilardell Nou Pedrera de

Can Bosquer

Arborètum de Catalunya

Mare de Déu de Llorita

Mare de Déu de Lourdes Santa Eulàlia

de Tapioles

Santa Rosa delsPins

Can Montells Nou

Sant Jaume deTraià

Sant Andreu de Llavaneres

Mas Teixonera de les Doedes

Cabrera deMar

Sant Bartomeu de Cabanyes

Casa Nova de Can Castells Coll de

Sant Bartomeu

Sant Andreu de Vallgorguina

La Roca Company Stores

Cementiri d'Arenys de Mar

Consell Comarcal del Maresme

Supermaresme - laFerrera la Zonaindustrial

del Sud

Polígon industrial del Cros Polígonindustrial

deCabrils

Polígonindustrial del Nord

Polígon industrial Torrent d'en Puig

Polígonindustrial de Can Ribot SantaAgnès

deMalanyanes

Planta de tractament d'aigües de Cardedeu

Llinars delVallès

Baroniadel Montsenyi Can Bosc

SantAndreu deLlavaneres

Boscde Can Vicenç

Roureda de Can Vives la Cortadade

RodóPuig

PedrósPuig

Plana Passarelldel CalbellPuig

Pladel Castell AguilarPuig

CrematTuró

Rocar Més Alt

Plana Xafa-rocsdel Planes

Can Meiade

Planes Ca l'Abrilde

Roca de la Nau Boscde

Sant Pere

Bosc d'en Nicolau

Turó de la Vaca

Turó de la Roca

Turó de la Pera

Turó de Caldes Turó de

Llorita

Turó de Céllecs Turó de Mataró

Turó de la Gola

Turó de Tarau

Turó de l'Oriola

Turó de la Pietat Roca del

Diable

Roca del Pastor

Roca del Diable

Turó del Mig Turó del

Cucut Turó del

Vent

Turó del Llop

Turó del Balís

Turó del Pollastre Turó de

Castellar

Cadireta del Bisbe

Turó de Bellsolell Plade

les Vinyes

Turó de Can Valls

Plana Coll de Bocsde

Turó de Sant Joan

Turó dels Oriols Turó dels

Ruscs

Turó de Vilanegra

Turó de Can Felip

Turó de les Garses

Turó d'en Dori Turó d'en

Martí Turó d'en

Ribes

Turó d'en Torres Turó d'en

Pascol

Turó d'en Banús

Turó d'en Roure

Turó d'en Cabanyes

Turó d'en Rimbles

Turó d'en Palletes

Turó d'en Bosc Turó d'en

Ridemeia

Turó de la Simona Boscde

Ca n'Eres

Turó dels Castellans

Roques de Mataró

Turó de Ca l'Amar Roca de

la Mostela

Turó de CanRibot

Boscde Can Móra

Plana Can Bosquetsde

Pladel Montserrat

d'AquençaTuró

Turó de les Rovires Turó de

Can Jaumí

Turó de la Glorieta Plana

les Passadoresde

Rocar d'en Serra

Turó del Pi General

Turó de Can Cirers

Plade Can Matinars

Roques del Nyàcara

Turó del Pi de Buac

Turó de Matacabres

Turó de Can Camps

Turó de Ca l'Arquer

Turó de Can Gaspar

Turó de les Orenetes Boscde

Can Ribalta

Plade la Bassa del Llop

Turó de la Majordona

Turó d'Onofre Arnau Turó del Morro

de Gall

Turó de l'Esquei del Ros

Turó de les Roques del Duc

445000 450000 455000 460000

460000046050004610000

°

0 350 700 1.050 1.400 m

Llegenda

Escala

1:25.000

1

2

3

Decaïment dels boscos del Maresme Cobertes sense vegetació 75 - 100 % de vegetació seca 25 -75 % vegetació seca

Màxim un 25 % de vegetació seca Arbres aïllats secs

Vegetació menys vigorosa Vegetació vigorosa

ANÀLISI DE LES MASSES BOSCOSES DEL MARESME.

Estudi del seu decaïment a partir d'imatges Sentinel-2

Juny 2017

mapa 2

Referencias

Documento similar

extenso informe 49 , señalando que era posible mejorar los aserraderos existen­ tes en el país, sobre todo porque este tipo de trabajo ocupaba el primer lugar en la explotación de

que no tienen un PEIN, ni son potencialmente inundables y que la tipología de suelo es apta para ubicar una actividad industrial. Para realizar la unión de las 3 capas utilizamos

Entender los problemas y las tendencias sobre la tenencia es esencial para todos aquellos interesados en los bosques, para los gobiernos que promueven el uso sustentable, combaten

Canarias Ccomunidad Valenciana Comunidad de Madrid La Rioja Islas Baleares Andalucía Cataluña Región de Murcia Aragón Castilla La Mancha Cantabria Comunidad Foral de Navarra

T 363 73 M96 Nt) e• ~ 1 I ;, A ' ' 1, , f \ J ~ 1l( ;, ~I ~lr 10 , u J ~\ J { d t r UNIVERSIDAD NACIONAt oE LA AMAZONÍA PERUANA 1 7 AGO FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES FACULTAD ~6~ ~~ ~

APROVACIÓ DEL PROJECTE D´OBRES DE “REPARACIÓ DE CALÇADA ALS CARRERS D, E I F DEL POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES D’ALCOI “, ELABORAT PER L´ENGINYER MUNICIPAL DE

Se dispuso un mayor control sobre los recursos forestales públicos y privados, a partir de un potente entramado administrativo, con un balance estadístico anual

Las relaciones entre los patrones regionales de crecimiento basados en el IAB con los indicadores externos mostraron significativas para las variables: mortalidad de