Xarxa d Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

Texto completo

(1)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº 25568

NOM DEL FOCUS: Chimenea de Octeno – FSK-7320

NORMATIVA D’APLICACIÓ: D 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx, CO, COT

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Agosto 2009

mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 10 mg/Nm3 0.89

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 67.65

CO* 0 a 50 mg/Nm3 3.46

COT* 0 a 10 mg/Nm3. 0.98

* corregido al 11% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures mes altes.

(2)

DOW RESTRICTED - For internal use only

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº 25568

NOM DEL FOCUS: Chimenea de Octeno – FSK-7320

NORMATIVA D’APLICACIÓ: D 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx, CO, COT

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Agosto 2009

mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 10 mg/Nm3 0.89

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 67.65

CO* 0 a 50 mg/Nm3 3.46

COT* 0 a 10 mg/Nm3. 0.98

* corregido al 11% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures mes altes.

(3)

Anex IV

MODEL D’INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: F-530

NOM DEL FOCUS: Caldera de combustión

NORMATIVA D’APLICACIÓ: R.D. 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Opacidad, NOX, CO, COT

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Agost 09

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de control

Límit de referència Valor promig mesurat mensual

Opacidad 0 a 10 mg/Nm3 8.29

NOX* 0 a 370 mg/Nm3 70.18

CO* 0 a 85 mg/Nm3 19.70

COT* 0 a 17 mg/Nm3 -4.97

corretgit al 5.6% d’excès d’oxigen

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures mes altes.

(4)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-24034

NOM DEL FOCUS: Chimenea Horno F-1010.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Partic, NOx. SO2, CO, O2

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Agosto 2009

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 5 mg/Nm3 0.003

SO2* 0 a 35 mg/Nm3 2.13

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 47.64

CO* 0 a 100 mg/Nm3 51.44

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant posades en marxa i parades tal i com estableix la legislació applicable

DOW RESTRICTED - For internal use only

(5)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-24042

NOM DEL FOCUS: Chimenea Horno F-1014.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx. SO2, CO.

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Agosto 2009

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Limit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 5 mg/Nm3 0.58

SO2* 0 a 35 mg/Nm3 1.64

NOx* 0 a 200 mg/Nm3 67.03

CO* 0 a 100 mg/Nm3 11.3

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant posades en marxa i parades tal i com estableix la legislació aplicable

(6)

INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: Nº T-0440

NOM DEL FOCUS: Chimenea Principal F-1801.

NORMATIVA D’APLICACIÓ: RD 430/2004

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: Particulas, NOx SO2, CO.

PERIDE DE MESURA DE LES DADES: Agosto 2009

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de

control Límit d’emissió Valor promig mesurat mensual

Partículas 0 a 17 mg/Nm3 0.97

SO2* 0 a 467 mg/Nm3 12.47

NOx* 0 a 252 mg/Nm3 89.22

CO* 0 a 204 mg/Nm3 5.03

* corregido al 3% de exceso de oxígeno

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant posades en marxa i parades tal i com estableix la legislació aplicable

DOW RESTRICTED - For internal use only

(7)

Anex IV

MODEL D’INFORME MENSUAL

Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya.

EMPRESA: Dow Chemical Ibérica S.L.

FOCUS: DTF-1521

NOM DEL FOCUS: Caldera de combustión

NORMATIVA D’APLICACIÓ: R.D. 653/2003

CONTAMINANTS MESURATS EN CONTINU: opacitat, CO, O2

PERIODE DE MESURA DE LES DADES: Agost 09

Mitjana semi horària (mg/Nm3) Paràmetre de control

Límit de referència Valor promig mesurat mensual

CO* 0 a 370 mg/Nm3 19.42

O2 0 a 85 mg/Nm3 17.80

Opacidad 0 a 17 mg/Nm3 -0.32

corretgit al 5.6% d’excès d’oxigen

Nota:

Es reportarà la mitjana mensual dels valors semihoraris, descartant el 3% de les mesures mes altes.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :