Preus públics per a l'any 2001 i successius : serveis dels equipaments culturals, esportius i d'infància del Districte de Sants-Montjuïc

Download (0)

Full text

(1)

DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

PREUS PÚBLICS DELS EQUIPAMENTS CULTU- RALS, ESPORTIUS I D’INFÀNCIA DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC PER A L’ANY 2001

(Aprovats per acord de la Comissió de Govern de 31 de desembre de 2001)

La Comissió de Govern, en sessió del dia 31 de gener de 2001, acordà:

Aprovar els preus públics dels equipaments cultu- rals, esportius i d’infància del Districte de Sants- Montjuïc per a l’any 2001 que consten en la relació que hi a l’expedient.

CASINET-COTXERES 2001

Espais grans Lloguer per acte – Auditori de Cotxeres

– Privat ... 190.000 – Corporatiu ... 95.000 – Públic ... 45.000 – Teatre Casinet

– Privat ... 65.000 – Corporatiu ... 33.000 – Públic ... 22.000 Mòdul 1

Sala d’Actes Cotxeres – Sala 4 Casinet – Dia

– Privat ... 25.000 – Corporatiu ... 18.000 – Públic ... 11.500 – Migdia

– Privat ... 16.000 – Corporatiu ... 11.500 – Públic ... 8.000 – Hora

– Privat ... 8.000 – Corporatiu ... 6.000 – Públic ... 4.000 Mòdul 2

Preu hora

– Estudi Casinet

– Privat ... 1.500 – Corporatiu ... 1.400 – Públic ... 950 – Gimnàs Cotxeres

– Privat ... 2.000 – Corporatiu ... 1.700 – Públic ... 1.400

Mòdul 3

Seminari – Esplai – Sala 2 – Sala 3 – Projeccions – Dia

– Privat ... 17.000 – Corporatiu ... 12.000 – Públic ... 7.000 – Migdia

– Privat ... 11.000 – Corporatiu ... 8.500 – Públic ... 4.500 – Hora

– Privat ... 4.000 – Corporatiu ... 3.000 – Públic ... 2.000 Mòdul 4

Altres sales – Dia

– Privat ... 12.000 – Corporatiu ... 8.000 – Públic ... 5.500 – Migdia

– Privat ... 7.500 – Corporatiu ... 5.000 – Públic ... 3.500 – Hora

– Privat ... 3.000 – Corporatiu ... 2.500 – Públic ... 1.500 Altres serveis

Tots els actes

– Hora extra nocturna o festiu ... 2.700 – Hora extra muntatge ... 2.000 – Equip de so ... 6.500 – Equip de so auditori ... 13.000 – Dipòsit concerts a l’auditori ... 50.000

PREUS PÚBLICS BÀSCULA 2001

Lloguer d’espais Sala mitjana

– Entitats ... 600 – Partits, sindicats, altres Administracions 1.200 – Empreses ... 1.600 Sala gran

– Entitats ... 600 – Partits, sindicats, altres Administracions 1.200 – Empreses ... 1.600 Sala d’actes La Bàscula

(2)

– Ús puntual ... 600 – Ús estable ... 500 – Obertura fora de l’horari del centre 1.000 No lucre

– Ús puntual ... 300 – Ús estable ... 250 – Obertura fora de l’horari del centre 500

– Ús puntual ... 1.200 – Ús estable ... 1.000 – Obertura fora de l’horari del centre 2.000

Lloguer sala d’actes amb equip de só,

il·luminació i tècnic ... 6.500 – Lloguer sala d’actes amb equip de só

petit ... 4.000 – Neteja extraordinària de locals ... 3.500 – Obertura fora de l’horari habitual ... 3.500 – Mòduls d’assaig sense material ... 375 – Mòduls d’assaig amb material ... 425 – Estudi d’enregistrament ... 3.500 – Preu/hora activitat inscripció taller,

sense materials ... 700

– Ús puntual ... 800 – Ús estable ... 600 – Obertura fora de l’horari del centre 1.200 No lucre

– Ús puntual ... 400 – Ús estable ... 300

– Obertura fora de l’horari del centre 600 – Entitats o grups informals ... 1.000 – Partits, sindicats, altres Administracions 2.000 – Empreses ... 5.500 – Ús puntual ... 1.000

– Ús estable ... 800 – Obertura fora de l’horari del centre 1.600

– Ús estable ... 400 – Partits, sindicats, altres Administracions – Obertura fora de l’horari del centre 800 Lucre

Empreses – Utilització puntual, entre 1 i 10 h/mes 800

– Ús puntual ... 1.300 – Utilització mitjana, de 10 a 80 h/mes 600 – Ús estable ... 1.100 – Utilització de llarga durada,

– Obertura fora de l’horari del centre 2.200 més de 80 h/mes ... 400 – Ús puntual ... 600 – Ús estable ... 500 – Obertura fora de l’horari del centre 1.000 Empreses

– Ús puntual ... 1.600 – Ús estable ... 1.400 – Obertura fora de l’horari del centre 2.800 – Partits, sindicats, altres Administracions 4.200

– Empreses ... 4.600 Nota: els preus són per hora d’utilització/ocupació Serveis complementaris

Sala d’actes

– Entitats o grups informals Lucre

– Partits, sindicats, altres Administracions Lucre

No lucre

EQUIPAMENT DEL SORTIDOR 2001 1. Cessió d’espais (preu/hora)

Pati

– Entitats o grups informals Lucre

– Ús puntual ... 400 – Ús estable ... 300 – Obertura fora de l’horari del centre 600 No lucre

– Ús puntual ... 200 – Ús estable ... 150 – Obertura fora de l’horari del centre 300 – Partits, sindicats, altres Administracions

Lucre

– Empreses

Sala mitjana

– Entitats o grups informals Lucre

– Ús puntual ... 500 – Ús estable ... 400 – Obertura fora de l’horari del centre 800 No lucre

– Ús puntual ... 250 – Ús estable ... 200 – Obertura fora de l’horari del centre 400 – Partits, sindicats, altres Administracions

Lucre

– Ús puntual ... 1.000 –

Serveis extraordinaris Equip de so, per dia

– Entitats ... 3.000 – Empreses i altres ... 10.000 Equips de llums

– Entitats ... 3.000 – Empreses i altres ... 7.000 Neteja extraordinària, per h ... 2.900 3. Matinals infantils

Preu ... 300

BIBLIOTECA VAPOR VELL

Cessió d’espais (sala polivalent) Tipus d’usuari, per h

Altres serveis

– Fotocòpies, per unitat ... 15

CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE

Lloguer d’espais Sales petites, 2 i 3

– Entitats o grups informals Lucre

– Utilització puntual, entre 1 i 10 h/mes 400 – Utilització mitjana, de 10 a 80 h/mes 300 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 200 No lucre

– Ús estable ... 800 – Utilització puntual, entre 1 i 10 h/mes 200 – Obertura fora de l’horari del centre 1.600 – Utilització mitjana, de 10 a 80 h/mes 150 No lucre

– Ús puntual ... 500

– Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 100

(3)

– Quota anual (tot el curs) ... 7.500 – Quota 2n i 3r trimestre ... 5.250 – Quota 3r trimestre ... 3.750 Segon fill

– Quota anual ... 6.400 – Quota 2n i 3r trimestre ... 4.450 – Quota 3r trimestre ... 3.100 No lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 400 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 300 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 200 – Empreses

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 1.000 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 800 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 600 Sales mitjanes, 1 i 4

– Entitats o grups informals Lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 500 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 400 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 250 No lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 250 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 200 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 125 – Partits, sindicats, altres Administracions

Lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 1.000 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 800 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 500 No lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 500 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 600 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 400 – Empreses

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 1.300 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 1.100 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 800 Sales grans, 5 i 6

– Entitats o grups informals Lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 600 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 500 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 350 No lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 300 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 250

– Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 175 – Partits, sindicats, altres Administracions

Lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 1.200 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 1.000 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 700 No lucre

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 600 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 500 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 350 – Empreses

– Utilització puntual,

entre 1 i 10 h/mes ... 1.600 – Utilització mitjana,

de 10 a 80 h/mes ... 1.400 – Utilització de llarga durada,

més de 80 h/mes ... 1.000 Nota: En el cas de la sala 2 (gimnàs) quan vagi acompanyada de vestidors es considerarà sala gran Altres serveis

Equip de so

– Entitats ... 3.000 – Corporacions ... 10.000 – Empreses ... 20.000 Equip de llums

– Entitats ... gratuït – Empreses ... 10.000 – Neteja, per h ... 2.900 – Fotocòpies, per unitat ... 10

EQUIPAMENTS D’INFÀNCIA

SERVEI D’INFÀNCIA DE POBLE-SEC

1. Quotes d’associats Primer fill

Tercer fill i més

– Quota anual ... 5.600 – Quota 2n i 3r trimestre ... 3.900 – Quota 3r trimestre ... 2.800 2. Escoles i entitats

Escoles, preu/1,30 h.; grup màxim 25 pers.

– Escoles públiques i concertades ... 2.500 – Escoles privades ... 3.000 Altres entitats

– Esplais ... 2.500 3. Entrades puntuals

(4)

– Quota anual (tot el curs) ... 7.700 – Quota 2n i 3r trimestre ... 5.400 – Quota 3r trimestre ... 3.850 Segon fill

– Quota anual ... 6.550 – Quota 2n i 3r trimestre ... 4.600

– Quota 3r trimestre ... 3.250 – Adults (més grans de 16 anys) ... – Infantils (de 6 a 15 anys) ... 1.300 625 – Entrada puntual ... 400 – Quota anual ... 5.750

– Quota 2n i 3r trimestre ... 4.050 – Quota 3r trimestre ... 2.900 Nota: El carnet d’associat dóna dret a una visita gratuïta al mes a la Ludoteca Olzinelles i a la Casa dels Colors, i al 50% de descompte en els altres ser- veis que ofereixen aquests dos equipaments.

LA CASA DELS COLORS

1. Quotes d’associats Primer fill

Nota: El carnet d’associat dóna dret a una visita gratuïta al mes al Servei d’Infància de Poble-sec i a la Casa dels Colors, i al 50% de descompte en els altres serveis que ofereixen aquests dos equipaments.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PAU NEGRE-PARC DEL MIGDIA

1. Pista d’atletisme (preu/hora)

– Escoles i entitats (màx. 30 alumnes) .. 2.875 – Competicions (preu/comp.) ... 26.000 Abonats

Tercer fill i més

2. Escoles i entitats

Escoles (preu/1,30 h.; grup màxim 25 pers.)

– Escoles públiques i concertades ... 2.750 – Escoles privades ... 3.250 Altres entitats

– Esplais ... 2.750 3. Entrades puntuals

– Entrada puntual ... 400 – Abonament 5 entrades ... 1.600

Nota: El carnet d’associat dóna dret a una visita gratuïta al mes a la Ludoteca Olzinelles i al Servei d’Infància de Poble-sec, i al 50% de descompte en els altres serveis que ofereixen aquests dos equipa- ments.

LUDOTECA D’OLZINELLES

1. Quotes d’associats Primer fill

– Quota anual (tot el curs) ... 8.000 – Quota 2n i 3r trimestre ... 5.800 – Quota 3r trimestre ... 4.000 Segon fill

– Quota anual ... 6.800 – Quota 2n i 3r trimestre ... 4.900 – Quota 3r trimestre ... 3.400 Tercer fill i més

– Quota anual ... 6.000 – Quota 2n i 3r trimestre ... 4.300 – Quota 3r trimestre ... 3.000 2. Escoles i entitats

Escoles (preu/1,30 h.; grup màxim 25 pers.)

– Escoles públiques i concertades ... 3.000 – Escoles privades ... 3.500 Altres entitats

– Esplais ... 3.000 – Altres grups ... 3.500 3. Entrades puntuals

– Entrada puntual ... 500 – Abonament 5 entrades ... 2.000

Il·luminació

– 50 % ... 855 – 100% ... 1.710 2. Camps de gespa (preu/hora)

Escoles i entitats (màx. 30 al.) ... 2.970 Competicions

– Escoles (preu/competició) ... 8.980 – Juvenils i categories inferiors. ... 6.800 – Altres ... 13.630 Entrenaments

– Juvenils i categories inferiors. ... 3.450 – Altres ... 6.800 Il·luminació ...

– 50 % ... 855 – 100% ... 1.710 3. Camp de softbol (preu/hora)

Escoles i entitats (màx. 30 al.) ... 900 Competicions

– Escoles ... 1.870 – Juvenils i categories inferiors ... 2.035 – Altres ... 2.715 Entrenaments

– Juvenils i categories inferiors ... 1.025 – Altres ... 1.410 4. Aula de formació

Aula (cap. 20 pers.) ... 2.500

POLIESPORTIU MUNICIPAL L’ESPANYA INDUSTRIAL

1. Quotes d’abonament

Despeses d’inscripció ... 5.900 Abonaments

– De 6 a 16 anys ... 1.680 – Més grans de 16 anys ... 3.630 – Posseïdors de targeta rosa ... 1.500 – Més grans de 65 anys ... 1.750 – 3r membre mateixa família ... 2.450 – Matins (dl. a dv., de 7 a 15 h.) ... 2.665 – Migdia (dl. a dv., de 13 a 16 h.) ... 1.750 – Quota nit cap de setmana i festius ... 2.500 Piscina recreativa (cap de setmana)

(5)

– Infantil, de 6 a 16 anys ... 925 – Joves, de 17 a 25 anys ... 925 – Adults, més grans de 25 anys ... 925 – Gent gran, més gran de 65 anys ... 590 2. Entrades puntuals

– Menors de 16 anys ... 765 – Posseïdors targeta rosa ... 1.125 – Més grans de 65 anys ... 765 – Més grans de 16 anys ... 600 3. Cursos i activitats

Piscina

– Activitat aquàtica escolar i col·lectius

– Infantil de 6 a 14 anys (sessió) ... 345 – Joves de 15 a 25 anys (sessió) ... 365 – Més grans de 25 anys (sessió) ... 385 – Gent gran, més grans de 65 anys . 345 – Altres ... 395 – Cursos d’activitats aquàtiques (cost

mensual) (1 sessió/setmana)

– Nadons, fins a 3 anys ... 1.935 – Preinfantil, de 3 a 5 anys ... 1.935 – Infantil, de 6 a 14 anys ... 1.825 – Joves, de 15 a 25 anys ... 1.670 – Adults més grans de 25 anys ... 1.825 – Gent gran, més de 65 anys ... 610 – Programes especials: embarassa-

des, rehabilitació ... 1.934 Gimnàs i sala polivalent

– Cursos d’activitats físiques, per mes (1 sessió/setmana)

Gimnàstica de manteniment

– Esports específics

– Estiraments, aeròbic, steps,

kàrate, etc ... 1.550 – Activitats combinades

– Infantil, de 6 a 14 anys ... 1.575 – Joves i adults ... 1.750 – Gent gran de més de 65 anys ... 575 – Programa salut ...

– En forma ... 1.750 – Gimnàstica correctiva ... 1.750 – Gimnàstica prepart i postpart ... 1.750 – Combi-salut ... 1.900 – Aigua-salut / correctiva aquàtica ... 1.900 4. Lloguer de la instal·lació

Pista poliesportiva Ús de 1/3 de pista

– Educació física en horari escolar

– Escoles privades o concertades .... 1.275 – Escoles d’iniciació i promoció ... 2.150 – Entrenaments

– Entrenaments, de 12 a 18 anys .... 2.250 – Entrenaments, més grans de

18 anys ... 3.225 – Competició

– Competició, de 12 a 18 anys ... 3.225 – Competició, més grans de 18 anys 4.160 – Cànon llum ... 400 Ús de la pista sencera

– Educació física en horari escolar

– Escoles privades o concertades .... 3.825 – Escoles d’iniciació i promoció ... 4.950 – Entrenaments

– Entrenaments, de 12 a 18 anys 5.100 – Entrenaments, més grans de 18 anys 6.470

– Competició

– Competició, de 12 a 18 anys ... 6.470 – Competició, més grans de 18 anys 7.250 – Cànon llum ... 925 Piscina recreativa

– Ús 3 carrers/h. (segons disponibilitat) . 10.000 Rocòdrom (federats) (per ús)

– Grups persones abonades ... 1.000 – Grups persones no abonades ... 1.500 – Individual persones abonades ... 300 – Individual persones no abonades ... 500 Lloguers diversos

– Gàbia material esportiu (gran) ... 13.260 – Gàbia material esportiu (petita) ... 11.125 – Armariet petit ... 5.050 – Armariet gran ... 10.120

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LES TRES XEMENEIES

Escoles, per hora

Educació física escolar en horari lectiu

– Escoles públiques, sense instal·lació .. gratuït – Escoles concertades ... 1.100 Activitats esportives per AMPES ... 1.100 Clubs i entitats esportives, per hora

Esport de base

– Entrenaments ... 1.900 – Competicions ... 2.100 Esport amateur

– Entrenaments ... 2.300 – Competicions ... 2.500 Altres

– Suplement de llum per hora ... 600 – Competició esportiva esporàdica, per

competició ... 3.500

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA FARGA

Lloguer de tota la temporada, per hora Educació física escolar en horari lectiu – Escoles públiques sense espai esportiu

– 1/3 pista ... gratuït – 3/3 pista ... gratuït – Escoles concertades

– 1/3 pista ... 600 – 3/3 pista ... 1.600 – Escoles d’iniciació esportiva

– 1/3 pista ... 720 – 3/3 pista ... 1.850 – Activitats ludicoesportives

– 1/3 pista ... 825 – 3/3 pista ... 2.075 Entrenaments

– Juvenils i inferiors

– 1/3 pista ... 1.050 – 3/3 pista ... 2.300 – Sub. 22/23 i sèniors

– 1/3 pista ... 1.550 – 3/3 pista ... 2.850 Competició

– Juvenils i inferiors

(6)

– Sub. 22/23 i sèniors

– 1/3 pista ... 1.800 – 3/3 pista ... 3.150 Suplement de llum

– Per hora o fracció

– 1/3 pista ... 600 – 3/3 pista ... 600 Altres lloguers

– Gàbia per material esportiu, per

temporada ... 8.250 – TV + vídeo + videoteca + vestidor ... 2.000 – Vestidor ... 650 Lloguers esporàdics

Educació física escolar en horari lectiu – Escoles públiques sense espai esportiu

– 1/3 pista ... gratuït – 3/3 pista ... gratuït – Escoles concertades

– 1/3 pista ... 775 – 3/3 pista ... 2.080 Escoles d’iniciació esportiva

– 1/3 pista ... 930 – 3/3 pista ... 2.405 Activitats ludicoesportives

– 1/3 pista ... 1.050 – 3/3 pista ... 2.698 Entrenaments

– Juvenils i inferiors

– 1/3 pista ... 1.375 – 3/3 pista ... 2.990 – Sub. 22/23 i sèniors

– 1/3 pista ... 1.950 – 3/3 pista ... 3.705 Competició

– Juvenils i inferiors

– 1/3 pista ... 1.800 – 3/3 pista ... 3.380 – Sub. 22/23 i sèniors

– 1/3 pista ... 2.350 – 3/3 pista ... 4.095 Suplement de llum

– Per hora o fracció

– 1/3 pista ... 800 – 3/3 pista ... 780 Altres lloguers

– Equip de so + tècnic (dipòsit de

5.000 pessetes) ... 25.000 – TV + vídeo + videoteca + vestidor ... 2.500 – Vestidor ... 1.100

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL JULIÀ DE CAMPMANY

Futbol base, per hora Entrenaments

– Camp sencer ... 1.850 – Mig camp ... 1.240 Competició ... 2.420 Futbol amateur, per hora

Entrenament

– Camp sencer ... 2.320 – Mig camp ... 1.650 Competició ... 2.860 Utilització vestidor, sense ús del camp ... 1.550

Il·luminació

– Camp sencer ... 1.000 – Mig camp ... 500 Usuaris temporals

Utilització 1 vestidor, sense ús del camp .. 1.600 Entrenaments

– Mig camp ... 2.775 – Camp sencer ... 3.800 Lloguer esporàdic

– Partit, amb llum ... 12.900 – Partit, sense llum ... 10.800

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL LA SATALIA

Educació física i activitats en edat escolar, per hora – Educació física en horari lectiu, grup

de 35 nens/es ... 850 – Entrenament escolar ... 1.600 – Competició escolar amb assignació

de 2 vestidors ... 1.500 – Lloguer esporàdic, per partit ... 11.000 Futbol base, per hora

Entrenament

– Camp sencer ... 1.850 – Mig camp ... 1.200 Competició ... 2.350 Futbol amateur, per hora

Entrenament

– Camp sencer ... 2.250 – Mig camp ... 1.600 Competició ... 2.775 Il·luminació

– Camp sencer ... 650 – Mig camp ... 325 Altres

– Utilització 1 vestidor, sense ús del camp 650

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL IBÈRIA

Educació física i activitats en edat escolar, per hora – Educació física en horari lectiu, grup

de 35 nens/es ... 960 – Entrenament escolar ... 1.800 – Competició escolar, amb assignació

de 2 vestidors ... 1.680 – Lloguer esporàdic, per partit ... 8.000 Futbol base, per hora

Entrenament

– Camp sencer ... 2.040 – Mig camp ... 1.320 Competició ... 2.640 Lloguer esporàdic, per partit ... 8.000 Futbol amateur, per hora

Entrenament

(7)

– Adult ... 3.700 – Infantil ... 2.900 – Familiar (1r i 2n membre < 25 a) ... 2.280 Abonaments mensuals

– Adult 3 700

– Infantil ... 2.900 – Familiar ... 2.280 – Gent gran ... 1.870

– Educació física en horari lectiu, grup

de 35 nens/es ... 850 – Entrenament escolar ... 1.600 – Competició escolar, amb assignació

de 2 vestidors ... 3.090 – Lloguer esporàdic, per partit ... 8.240 Futbol base, per hora

Entrenament

– Camp sencer ... 1.850 – Mig camp ... 1.545 Competició ... 2.420 Lloguer esporàdic, per partit ... 8.755 Futbol amateur, per hora

Entrenaments

– Camp sencer ... 2.265 – Mig camp ... 1.650 Competició ... 2.825 Lloguer esporàdic, per partit ... 10.800 Il·luminació

– Camp sencer ... 1.030 – Mig camp ... 515 Altres

– Utilització 1 vestidor, sense ús del

camp ... 615 Il·luminació

– Camp sencer ... 960 – Mig camp ... 480 Altres

– Utilització 1 vestidor, sense ús del camp 720

PISCINES BERNAT PICORNELL

Abonats

Despeses d’inscripció

Altres abonaments

– Abonament de salut (+quota abonat) .. 825 – Especial per a empreses ... 10% – Abonament per a mestres ... 8.400 Nota: L’abonat de salut té dret a 4 visites mèdi- ques l’any.

Activitats aquàtiques escolars Preu per alumne/curs

– Escola bressol/parvulari 1r ... 9.600 – Primària i secundària ... 9.155 – Educació especial ... 9.155 – Transport escolar ... 7.500 Cursos d’activitats aquàtiques

Preus trimestrals (2 sess./set.)

– Infantil (de 3 a 14 anys) ... 6.800 – Joves (de 15 a 25 anys) ... 7.280 – Adults (més grans de 25 anys) ... 8.200 – Gent gran ... 2.960

Competicions

– Partit de waterpolo ... 17.790 – Competició (5 hores) ... 46.040 – Competició (+ 5 hores) ... 75.215 Entrades puntuals

Entrades puntuals d’hivern

– Adult ... 1.300 – Infantil ... 700 Nota: Inclou els mateixos serveis que l’abonament mensual.

Entrades puntuals d’estiu

– Adult ... 700 – Infantil ... 475 Entrades horari nudista

– Adult ... 700 – Infantil ... 475 Nota: Inclou l’ús de la piscina climatitzada, sauna, bany de vapor i hidromassatge.

Abonaments horari nudista (10 tiquets)

– Adult ... 5.500 – Infantil ... 3.750 Nota: Inclou l’ús de la piscina climatitzada, sauna,

bany de vapor i hidromassatge. Altres

– Lloguer de bicicletes (preu/hora) ... 800 – Lloguer taquilla gran (preu/any) ... 4.500 – Lloguer taquilla petita (preu/any) ... 3.600 – Massatges (preu/mitja hora) ... 2.200

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL EDUARD AUNÓS

Educació física i activitats en edat escolar, per hora Preus anuals (1 sess./set.)

– Infantil (de 3 a 14 anys) ... 14.000 – Abonats, descompte ... 30% Programes de salut

Preus trimestrals (2 sess/set.)

– Joves (de 15 a 25 anys) ... 5.200 – Adults (més grans de 25 anys) ... 6.425 – Gent gran ... 2.600 – Natació terapèutica (de 10 a 16 anys) 8.700 – Abonats, descompte ... 30% Activitats puntuals amb grups

Preus per alumne/hora

– Activitats aquàtiques recreatives ... 650 – Activitats aquàtiques + activitats físiques 1.225 Lloguer instal·lació

Preus per hora

Figure

Updating...

References