PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL LACIONS D UN RESSORT A LA CERDANYA

Texto completo

(1)

TREBALL FI DE GRAU

Grau en Enginyeria Elèctrica

PROJECTE EXECUTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’UN

RESSORT A LA CERDANYA

VOLUM II: Plànols

Autor: Enric Espert Co

Director: Noelia Olmedo Torre

(2)

i

Volum II: Plànols

1. VISTA PLANTA BAIXA ORIENTACIÓ NORD-VERTICAL __________________2 2. VISTA PLANTA SOTERRANI ORIENTACIÓ NORD-VERTICAL ______________3 3. DISTRIBUCIÓ I OCUPACIÓ PB _____________________________________4 4. DISTRIBUCIÓ I OCUPACIÓ PSOT___________________________________5 5. INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS PB _____________________6 6. INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS PSOT___________________7 7. INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ PB __________________________________8 8. INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ PSOT ________________________________9 9. INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA PB ____________________10 10. INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA PSOT __________________11 11. INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PB ___________________________________12 12. INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ PSOT _________________________________13 13. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PB_____________________________________14 14. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PSOT __________________________________15 15. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, ESQUEMA UNIFILAR _____________________16

(3)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

1

09/08/17 09/08/17

PLANTA DEL RESSORT, ROSA

DELS VENTS. PLANTA BAIXA

(4)

Dibuixat Comprovat Data Projecte 09/08/17 09/08/17 Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica

Segell

Escala

1/250

Plànol

2

PLANTA DEL RESSORT, ROSA

DELS VENTS. PLANTA

SOTERRANI

(5)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

3

09/08/17 09/08/17

DISTRIBUCIÓ I OCUPACIÓ

PLANTA BAIXA

Distribuïdor 14 persones 27 m2 Restaurant 145 persones 217 m2 Bar/ Social 65 persones 98 m2 Saló Comuns 0 persones 30 m2 Banys Cuina 10 persones 52 m2 Màquines 41 persones 205 m2 Sala Passadís 28 persones 56 m2 Activitats 87 persones 131 m2 Sala Activitats Aer 47 persones 70 m2 Sala

UPC

(6)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

4

09/08/17 09/08/17

DISTRIBUCIÓ I OCUPACIÓ

PLANTA SOTERRANI

Caldera 0 persones 45 m2 Sala Maq piscina 0 persones 220 m2 Sala Passadís V-P 39 persones 77 m2 Passadís 40 persones 80 m2 Magatzem 3 persones 100 m2 Spinning 15 persones 75 m2 Sala Banys Comuns 0 persones 30 m2 Piscina 83 persones 330 m2 Vestidor Dones 43 persones 85 m2 Vestidor Homes 85 persones 170 m2 Vestidor Nens 15 persones 30 m2 Sala Informació 3 persones 30 m2

UPC

(7)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica

Segell

Escala

1/250

INSTAL·LACIÓ PCI PLANTA BAIXA,

EVACUACIÓ i SENYALITZACIÓ

Plànol

5

09/08/17 09/08/17 BIE Llegenda: Ruta evaquació Extintor 21A-113B Detector de fum Detector iònic Polsador alarma Sirena alarma

UPC

Sortida emergència Sortida

(8)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

6

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

i RUTES D'EVACUACIÓ

PLANTA SOTERRANI

BIE Llegenda: Ruta evaquació Extintor 21A-113B Detector de fum Polsador alarma Sirena alarma Sortida emergència Sortida

UPC

(9)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

7

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

PLANTA BAIXA

Downlight LED Llegenda: Il·luminària suspesa LED Il·luminària pared LED Pantalla fluo-rescent LED Pantalla estanca LED

UPC

(10)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

8

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

PLANTA SOTERRANI

Llegenda: Downlight LED Il·luminària suspesa LED Il·luminària pared LED Pantalla fluo-rescent LED Pantalla estanca LED

UPC

(11)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànolnº Llegenda: Il·luminària Emergència LED

UPC

09/08/17 09/08/17

9

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

D'EMERGÈNCIA, PLANTA BAIXA

(12)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànolnº Llegenda: Il·luminària Emergència LED

UPC

09/08/17 09/08/17

10

INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

D'EMERGÈNCIA, PLANTA SOT

(13)

Dibuixat Comprovat Data Projecte 09/08/17 Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Segell Escala

1/250

Plànol

11

Noelia O.

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica 09/08/17

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

PLANTA BAIXA

UPC

Reixa vent. D=200mm Llegenda: Reixa vent. 300x100mm Colze 90º Campana illa central Ventilador helicoïdal Intercanv. calor

(14)

Dibuixat Comprovat Data Projecte 09/08/17 Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Segell

Escala

1/250

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

PLANTA SOTERRANI

Plànol

12

09/08/17 Noelia O.

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Reixa vent. D=200mm Llegenda: Reixa vent. 300x100mm Colze 90º Campana illa central Ventilador helicoïdal Intercanv. calor

UPC

(15)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

13

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA

Caixa distribució il·luminació Endoll 16 A

UPC

QGPC SQ1 SQ2 SQ3 Endoll 25 A Caixetí Subquadre Llegenda: QGPC

(16)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala

1/250

Plànol

14

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

PLANTA SOTERRANI

UPC

Caixa distribució il·luminació Endoll 16 A SQ4 Subquadre Llegenda: SQ5 SQ6

(17)

Dibuixat Comprovat Data Projecte Noelia O. Enric E.C. Nom Firma

Projecte executiu de les instal·lacions d'un resort a la cerdanya

Format

A3

Titulació Grau Enginyeria Elèctrica Segell Escala nº Plànol

15

09/08/17 09/08/17

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

ESQUEMA UNIFILAR

UPC

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...