TítuloArquitectura redonda no século XX

Texto completo

(1)IMAXES APÉNDICE 2. GRUPO 2. 4.15.- Iannis Xenakis. Casa Xenakis en Córcega. Proxecto e obra: 1996. IMAXE 4.15.1.- Carta e bosquexos realizados por Xenakis.. IMAXE 4.15.2.- O novo volume coas ruinas restauradas ao fondo.. IMAXE 4.15.3.- Plantas e Alzado..

(2) IMAXE 4.15.4.- O obxecto rotundo, sinalando o lugar e en diálogo co entorno.. 4.16.- Balkrishna Doshi. Galería de Arte Hussain-Doshi Gufa. Admedabad (India), 1990. IMAXE 4.16.1.- A cuberta da galería..

(3) IMAXE 4.16.2.- Interior rematado. O pintor Hussain e o arquitecto Doshi visitando as obras.. IMAXE 4.16.3.- Plantas, Cortes e Perspectiva..

(4) A iluminación do edificio en penumbra. IMAXE 4.16.4.-Vista da construción de Ferrocemento. Recubremento cerámica “trencadís”..

(5) IMAXE 4.16.5.- A edificación convoca ao seu redor á comunidade universitaria, como un lugar cultural plasticamente evocador.. 4.17.- Oscar Niemeyer.. 4.17.1.- Casa do Baile. Pampulha (Brasil), 1940. Analizado no corpus da Tese. 4.17.2.- Conxunto de Ibirapuéra. Pazo das Artes (OCA). Sao Paulo, 1951. Analizado no corpus da Tese. 4.17.3.- Casa de Canoas. Sao Conrado. Río de Janeiro, 1953. Analizado no corpus da Tese..

(6) 4.17.4.- Capela do Pazo do Alvorada . Brasília, 1956-57 IMAXE 4.17.4.1.- Vista Aérea con relación ao lago. Detalle do Pazo e Capela.. IMAXE 4.17.4.2.- Vista oblícua do Pazo e da Capela do Alvorada.. IMAXE 4.17.4.3.- Primeiros croquis do proxecto..

(7) IMAXE 4.17.4.4.- Vista simultánea do Pazo e a Capela. Pode apreciarse o paralelismo entre o perfil curvo dos esteos do Pazo e o remate do muro da Capela.. IMAXE 4.17.4.5.- Debuxo do esteo do Pazo e Capela. Pode apreciarse como a cruz, combinación dunha liña horizontal e outra vertical está nos dous elementos.. IMAXE 4.17.4.6.- Capela e Pazo, dous volumes moi diferentes pero tamén moi familiares..

(8) IMAXE 4.17.4.7.- Primeiros croquis en que se ve a idea orixinal de que a planta da Capela se baseara nunha espiral. As paredes ensanchánse moito na base como os ocos do Pazo.. IMAXE 4.17.4.8.- Posible evolución da Planta, elaborado por nós.. IMAXE 4.17.4.9.- Planta, perspectivas e Corte.. IMAXE 4.17.4.10.- Vista do interior. Un altar moi simple iluminado pola luz do Norte. Vista oblicua onde poden verse a posición dos volumes en relación aos itinerarios das persoas..

(9) Congreso Nacional en Brasília D.F.(1958-60) IMAXE 4.17.4.11.- Plano de Lucio Costa de Brasília. 1957. A praza dos tres poderes é o triángulo colocado á dereita.. IMAXE 4.17.4.12.- O grande eixe que remata na Praza triangular dos tres poderes..

(10) IMAXE 4.17.4.13.- Plantas e Cortes.. IMAXE 4.17.4.14.- Sala do Parlamento. Corresponde á cúpula ou Oca..

(11) Sala do Senado. Esta Sala debía acoller a público asistente. Corresponde á cúpula invertida.. IMAXE 4.17.4.15.- Esquemas de Niemeyer que reflexan o control visual dos diferentes elementos arquitectónicos da Praza..

(12) 4.17.5.- Catedral Metropolitana de Nosa Señora Aparecida. Analizada no corpus da Tese. 4.17.6.- Sede do Partido Comunista Francés. París, 1965-1981 Colaboradores: Jean de Roche, Paul Chemetov e Jean Prouvé. IMAXE 4.17.6.1.- Vista Aérea de París coa Sede do Partido Comunista francés.. IMAXE 4.17.6.2.- Punto branco sobre fondo negro..

(13) IMAXE 4.17.6.3.- Debuxos de Oscar Niemeyer coas primeiras ideas. Poñendo énfases no control visual dos diferentes elementos arquitectónicos en relación ao contexto urbano.. IMAXE 4.17.6.4.- Plantas. IMAXE 4.17.6.5.- Interior.

(14) IMAXE 4.17.6.6.- A proposta da entrada, sinalada pola escultura de Niemeyer.. IMAXE 4.17.6.7.- A Sala Auditorio.. IMAXE 4.17.6.8.- Vista do conxunto..

(15) 4.17.7.- Centro Cultural. Le Havre (Francia). Analizado no corpus da Tese. 4.17.8.- Auditorio da Oficina de Emprego. Analizado no corpus da Tese. 4.17.9.- Sede Le Cartieri Burgo. San Mauro Torinese (Italia),1978-81 IMAXE 4.17.9.1.- Vista aérea de Le Cartiere Burgo.. IMAXE 4.17.9.2.- Espello de auga actualmente desaparecido como elemento do xardín e apoio para a refrixeración das instalacións.. IMAXE 4.17.9.3.- Maqueta e debuxos cos edificios auxiliares..

(16) IMAXE 4.17.9.4.- Rotonda central onde conflúen os catro pasos principais.. IMAXE 4.17.9.5.- Corte elaborado por nós, para amosar a relación do centro co entorno.. IMAXE 4.17.9.6.- Terraza do núcleo central onde se sitúa a dirección da Empresa..

(17) 4.17.10.- Museo do Indio ou Memorial dos Pobos indíxenas. Brasília, 1981 IMAXE 4.17.10.1.- Foto aerea do eixe central, onde se pode ver á dereita o Museo do Indio e á esquerda Memorial JK (Juscelino Kubitschek) / Vista do memorial dende o Museo do Indio.. Vista do Museo do Indio dende o Memorial JK.. IMAXE 4.17.10.2.- Corte transversal, Planta de cuberta e perspectiva..

(18) IMAXE 4.17.10.3.- Vista lateral onde se ven os escasos ocos ao exterior.. IMAXE 4.17.10.4.- Rampla de acceso e espazo de entrada.. IMAXE 4.17.10.5.- Vistas do patio interior, dende o interior, coa reconfortante sombra producida polo parasol..

(19) 4.17.11.- Teatro Estatal. Araras. Proxecto: 1990 Realización: 1992. IMAXE 4.17.11.1.- Foto aerea. Estado de Sao Paulo (Brasil). Teatro estatal de (1990-92).. IMAXE 4.17.11.2.- Plantas e Corte..

(20) IMAXE 4.17.11.3.- Edificio rotundo que sirve de referencia ao conxunto da cidade.. IMAXE 4.17.11.4.- Diferentes entradas do Teatro.. 4.17.12.- Museo de arte contemporánea (MAC). Niteroi (Brasil), 1991-96.. IMAXE 4.17.12.1.-Vista da Baía de Guanavara (Río de Janeiro esquerda e Niteroi dereita)..

(21) IMAXE 4.17.12.2.- Maqueta e corte do Museo de Caracas. 1954-55.. IMAXE 4.17.12.3.- Plantas coñecidas do Museo.. IMAXE 4.17.12.4.- Planta Soto. Corte esquemático realizado por nós..

(22) IMAXE 4.17.12.5.- Debuxos preparatorios onde se pode ver a Rampla de acceso aínda indefinida. Tamén apreciamos a forma de copa que contén a flor.. IMAXE 4.17.12.6.- A combinación de volume principal e rampla é moi semellante, aínda que máis tridimensional que a da Casa do Baile de Pampulha.. IMAXE 4.17.12.7.- A explanada de despece radio concéntrico..

(23) IMAXE 4.17.12.8.- Debuxos preparatorios, onde se pode ver a relación entre o MAC e o Pan de azucar coa grande explanada azul entre eles. Na vista simultánea dos dous volumes apréciase a relación de elementos invertidos, igual que o Senado e Parlamento de Brasília.. IMAXE 4.17.12.9.- Carácter de figura constante dende todos os puntos de vista..

(24) IMAXE 4.17.12.10.- O control dos elementos no Campo visual dende a Explanada de acceso. Próbanse as dúas posibilidades de colocación da Rampla.. IMAXE 4.17.12.11.-. O Centro do Museo situado na Planta 2 iluminado con luz artificial. Pódese ver a escaleira que comunica as dúas plantas do Museo coa Administración..

(25) Deambulatorio perimetral da Planta 2 destinada a Museo, co banco miradoiro, e as columnas e paneles que separan do centro / Escaleira de caracol e Planta 3 (Museo) iluminado soamente con luz artificial.. IMAXE 4.17.12.12.- Debuxos realizados por Niemeyer para a Exposición de París de 1965.. IMAXE 4.17.12.13.- Esquema estrutural en forma de arbore. Forxado da planta 2.

(26) IMAXE 4.17.12.14.- Copas de Cocktail / Flor dentro da copa.. IMAXE 4.17.12.15.- Debuxo de Niemeyer para a Exposición de París de 1965.. IMAXE 4.17.12.16.- Proxecto de Mausoleo de Leonardo, 1507/ MAC de Niteroi. Dous eficios illados e rotundos sobre un outeiro máis ou menos artificial..

(27) 4.17.13.- Parlamento de América Latina. Proxecto: 1989 Realización: 1992 IMAXE 4.17.13.1.- Vista aérea do barrio da cidade de Sao Paulo onde se sitúa o Memorial de América Latina. Á esquerda a estación ferrocarril de Barra Funda.. IMAXE 4.17.13.2.- Vista oblícua do Memorial de América Latina.. IMAXE 4.17.13.3.- Vista do conxunto co Restaurante abaixo e Parlamento arriba á esquerda..

(28) IMAXE 4.17.13.4.- Esquema coa situación dos diferentes edificios e espazos.. IMAXE 4.17.13.5.- Plantas Baixa, primeira, segunda, terceira e cuarta. Corte..

(29) IMAXE 4.17.13.6.- Parlamento.. IMAXE 4.17.13.7.- Parlamento. Vista da gran sala. Lobby da Planta Baixa..

(30) IMAXE 4.17.13.8.- O Parlamento visto dende as rúas exteriores.. 4.17.14.- Restaurante de América Latina. Proxecto: 1991-1992. Sao Paulo. Brasil IMAXE 4.17.14.1.- Planta baixa, Planta semisoto e Corte..

(31) IMAXE 4.17.14.2.- Vista lateral. Utilizado como Galería de fotografías. Vista oblícua. O Restaurante illado polo estanque permitindo soamente dúas entradas: público e de servizo directamente para o Soto.. IMAXE 4.17.14.3.- Rampla de acceso ao Restaurante..

(32) 4.17.15.- Museo Nacional Honestino Guimaraes en Brasilia D.F.(1999) IMAXE 4.17.15.1.- Vista aérea de Brasília co Museo Nacional Honestino Guimaraes e a Biblioteca Nacional (á esquerda).. IMAXE 4.17.15.2.- Rampla de acceso.. IMAXE 4.17.15.3.- As formas onduladas da sobreloxa, pendurada da cúpula..

(33) IMAXE 4.17.15.4.- Rampla de subida ondulante ao altiño. Lampara-disco central.. IMAXE 4.17.15.5.- Rampla exterior..

(34) Centro Cultural internacional Oscar Niemeyer. Avilés (Asturias), 2010. IMAXE 4.17.15.6.- O. Niemeyer o arquitecto de 103 anos, coa Maqueta de Avilés. Inauguración do Centro con un concerto do grupo de Woody Allen.. IMAXE 4.17.15.7.- Vista aérea do conxunto.. IMAXE 4.17.15.8.- Globo de fibra de vidro para encofrado do Domo de formigón..

(35) IMAXE 4.17.15.9.- Vista do conxunto, vendo a relación entre as diferenes partes.. IMAXE 4.17.15.10.- Interior do Domo..

(36) Conxunto de edificios residenciais e hotel. IMAXE 4.17.15.11.- Vista aérea do Edificio Copan en Sao Paulo.. IMAXE 4.17.15.12.- Edificio Copan.. IMAXE 4.17.15.13.- Planta tipo / Vista do edificio dende a Avda. Ipiranga..

(37) IMAXE 4.17.15.14.- Fachada Norte. Fachada Sur.. IMAXE 4.17.15.15.- Vista de conxunto. Detalle dos parasois de gresite “in situ”.. IMAXE 4.17.15.16.- Hotel Nacional na praia de Sao Conrado. Río de Janeiro. Década dos 70..

(38) IMAXE 4.17.15.17.- Plantas do Anteproxecto. Planta tipo (dormitorios), Baixa e Entreplanta.. IMAXE 4.17.15.18.- O cilindro rematado por o grande voladizo da cuberta. Esquema, onde Niemeyer opón o volume cilíndro ao prismático, para demostrar a súa mellor adaptación á paisaxe de Río.. IMAXE 4.17.15.19.- Barrio na Barra de Tijuca. Río de Janeiro. A idea inicial do proxecto e o que se foi construíndo.. IMAXE 4.17.15.20.- Planta tipo. Durante a construcción. Na actualidade..

(39) 4.18.- Félix Candela. 4.18.1.- Restaurante los Manantiales. Xochimilco, México D.F., 1957. En colaboración co arquitecto Joaquin Alvarez Ordoñez. Analizado no corpus da Tese. 4.18.2.- Bazar e fonte ornamental. Lomas de Cuernavaca, Palmira (México),1958. En colaboración cos arquitectos Guillermo Rosell e Manuel Larrosa. IMAXE 4.18.2.3.- Planos e vista aérea do Bazar e Fonte ornamental dos abanicos.. IMAXE 4.18.2.4.- Vista lateral do Bazar. Detalle Fonte ornamental dos Abanicos.. 4.18.3.- Night Club La Jacaranda. Hotel Presidente. Acapulco. México, 1957. En colaboración co arquitecto J. Sordo Madaleno..

(40) IMAXE 4.18.3.1.- Vista lateral Night Club La Jacaranda.. IMAXE 4.18.3.2.- Planta do Night Club La Jacaranda. Modelo das distribucións de esforzos.. 4.18.4.- Igrexa na Colonia La Florida, México D.F., 1966. IMAXE 4.18.4.1.- Planta e alzado..

(41) IMAXE 4.18.4.2.- A igrexa durante a construción. Con encofrado e sin. Rematada.. 4.18.5.- Igrexa de Santa Mónica. San Lorenzo de Xochimancas, México D.F., 1960 IMAXE 4.18.5.1.- Vista da igrexa durante a construción. Recén rematada.. IMAXE 4.18.5.2.-Planta de Cubertas da Igrexa de Sta. Mónica..

(42) IMAXE 4.18.5.3.- Vistas do Pilar central.. IMAXE 4.18.5.4.- Cuberta e vitrais laterais.. IMAXE 4.18.5.5.- Pazo dos Deportes para as XIX Olimpiadas. Vista aérea. En Construción.

(43) 4.19.- Emilio Pérez Piñero. Cúpulas para os festivais de España, 1966. IMAXE 4.19.1.- Sistema despregable de Emilio Pérez Piñero para o Teatro transportable.. As cúpulas para os Festivais de España e a súa inauguración na Pza. de María Pita (Coruña). Apertura diafragmática prevista para a cuberta do Velódromo de Anoeta..

(44) IMAXES APÉNDICE 2. GRUPO 3. 4.20.- Buckminster Fuller 4.20.1.- Casa Dymaxion, 1929. Casa Wichita, 1946. IMAXE 4.20.1.2.- A Casa 4D ou Casa Dymaxion. 1929. Planos para a Patente e perspectiva coloreada de promoción.. IMAXE 4.20.1.3.- Albergue para unha Cooperativa Agrícola en Rusia. 1932.. IMAXE 4.20.1.4.- Dymaxion Dwelling Machine ou Casa Wichita. 1946..

(45) IMAXE 4.20.1.5.- Planta da Casa Wichita.. IMAXE 4.20.1.6.- Sistema de montaxe e de ventilación da Casa Wichita.. IMAXE 4.20.1.7.- Perspectiva da Patente da Casa Wichita, unha auténtica máquina de vivir..

(46) IMAXE 4.20.1.8.- Maqueta e Perspectiva promocional da Casa Wichita.. 4.20.2.- Dymaxion Deployment Unit (DDU) Aloxamento de emerxencia, 1941. IMAXE 4.20.2.1.- Graneiros de chapa metálica da compañía Butler na que se inspirou a DDU. IMAXE 4.20.2.2.- Perspectiva promocional da DDU. Abríronse ocos para fiestras e porta..

(47) IMAXE 4.20.2.3.- Dymaxion Deployment Unit (DDU). 1941. Imaxes de publicidade.. IMAXE 4.20.2.4.- Montaxe da DDU con axuda dun poste central do que se colgaba.. IMAXE 4.20.2.5.- Agregado de dúas unidades do DDU. A súa utilización polo Exército americano para aloxar os seus soldados durante a II Guerra Mundial..

(48) 4.20.3.- As cúpulas xeodésicas. 1953. IMAXE 4.20.3.1.- Fuller como profesor da Black Mountain College, intentanto montar unha cúpula xeodésica con cintas e láminas de persianas. 1948. IMAXE 4.20.3.2.- Debuxo para patentar a Cúpula xeodésica, rexistrada en 1954. Primeira cúpula xeodésica construída para a Ford Motor Company. 1952.

(49) IMAXE 4.20.3.3.- Fuller amosando a maqueta do Pavillon USA para a Expo 67 Montreal ao presidente Johnson.. IMAXE 4.20.3.4.- Evolución das tramas dende a Dymaxion ata a Triacon e a Truncable.. IMAXE 4.20.3.5.- Cúpula xeodésica construída para a Union Car Company en 1958. Bateu o record de luz con 120 m..

(50) IMAXE 4.20.3.6.- Cúpula Manhattan. 1960. IMAXE 4.20.3.7.- Nubes flotantes. 1960.. IMAXE 4.20.3.8.- Proposta para Harlem. 1965. Non construída.. IMAXE 4.20.3.9.- Imaxe da Terra publicada pola NASA. Imaxe publicada no Whole Earth, fusionando a cúpula de Fuller coas imaxes da Terra vistas dende a Lúa..

(51) IMAXE 4.20.3.10.- Comuna de Drop City. Fundada en 1965. Abandonouse en 2010.. IMAXE 4.20.3.11.- Interior dunha Comuna Hippie.. 4.21.- Pier Luigi Nervi. 4.21.1.- Palacete do Deporte, Roma. 1956-57. En colaboración con A. Vitellozzi. Analizado no corpus da Tese. 4.22.- Eero Saarinen . 4.22.1.- Capela Kresge do Campus MIT. Boston, EEUU, 1950-55. Analizado no corpus da Tese..

(52) 4.22.2.- Pavillon de Hockey Universidade de Yale. New Haven, EEUU, 1953-59. IMAXE 4.22.2.1.- Carpa para realización do Festival de Verán de Aspen (Colorado). 1949-63. IMAXE 4.22.2.2.- Primeiros croquis para o Pavillon de Hockey de Yale.. IMAXE 4.22.2.3.- Cortes do Pavillon de Hockey da Universidade de Yale.. IMAXE 4.22.2.4.- Vista lateral do Pavillon de Hockey construído..

(53) IMAXE 4.22.2.5.- O edificio en construcción e o esqueleto dun Diplodocus no Museo de Historia Natural Carlos Alberto de Londres.. IMAXE 4.22.2.6.- Planta.. IMAXE 4.22.2.8.- Vista aérea do exterior.. IMAXE 4.22.2.7.- Interior do Pavillon..

(54) 4.22.3.- Terminal TWA. Aeroporto internacional de John Kennedy. Nova York, 1956. IMAXE 4.22.3.1.-Vista aérea e maqueta da Terminal da TWA. Coleóptero comezando a voar.. IMAXE 4.22.3.2.- Debuxo do Proxecto e zona da entrada da Terminal. Pódese apreciar as tremendas dificultades que encerra a representación de cada elemento construído.. IMAXE 4.22.3.3.- Os primeiros encofrados da obra. Pode apreciarse o traballo artesanal que supoñía a súa realización. E supoñer a grande cantidade de carpinteiros necesarios..

(55) IMAXE 4.22.3.4.- A. Saarinen e K. Roche, confeccionando a maqueta e comprobando a súa visibilidade interior.. IMAXE 4.22.3.5.- Planta de emprazamento, Baixa e Primeira.. IMAXE 4.22.3.6.- A zona de entrada..

(56) IMAXE 4.22.3.7.- A zona de espera con vistas sobre o aeroporto.. IMAXE 4.22.3.8.- Vista do Interior polo eixe central. Na segunda pode apreciarse as dificultades dos materiais para cubrir esas superficies curvilíneas.. IMAXE 4.22.3.10.- A analoxía das formas da Terminal coa dos avións..

(57) 4.22.4.- Pavillón IBM na Feira de Nova York. EEUU, 1963-64. IMAXE 4.22.4.1.- Pavillon IBM na Feira de Nova York (Flushing Meadows) en 1964.. IMAXE 4.22.4.2.- Vista exterior do pavillon e reconstrucción coa rampla no bosque artificial.. IMAXE 4.22.4.3.- Kevin Roche e Charles Eames traballando sobre a maqueta. Pode verse a idea dun poliedro pechado dentro dun ovoide exterior cos seus nervios estruturais..

(58) IMAXE 4.22.4.4.- Planta de acceso ao pavillon. O Teatro ovoide en Planta e Corte.. IMAXE 4.22.4.5.- Planta, alzados interiores e maqueta Sala de Proxección. Público. IMAXE 4.22.4.6.-Trama xeométrica coa agrupación de árbores, paneis de cuberta e estrutura.. IMAXE 4.22.4.7.- Montaxes dos Laberintos de acceso a gradas, estrutura do ovoide e Rampla.

(59) 4.23.- Kenzo Tange. 4.23.1.- Biblioteca infantil de Hiroshima. Xapón, 1950-52. IMAXE 4.23.1.1.- Planta da Biblioteca infantil de Hiroshima. 1950-52.. IMAXE 4.23.1.2.- Vista interior onde pode verse a cáscara do teito soportada por unha pila central e as estanterías que subdividen o espazo seguindo unha retícula cadrada.. IMAXE 4.23.1.3.- Aproximación ao Corte e Alzado da Biblioteca. Elaboración propia..

(60) 4.23.2.- Sala de Asambleas de Matsuyama. Ehimé, illa de Shikoku. Xapón, 1950. IMAXE 4.23.2.1.- Sala de Asambleas en Matsuyama. 1950. Maqueta do conxunto.. IMAXE 4.23.2.2.- Vista de conxunto dos edificios inseridas entre as árbores do bosque.. IMAXE 4.23.2.3.- Pérgola de acceso aos dous volumes..

(61) IMAXE 4.23.2.4.- Planta. Corte-Alzado.. IMAXE 4.23.2.5.- Vista interior.. 4.23.3.- Naves olímpicas de Tokio. Xapón, 1964. Analizado no corpus da Tese..

(62) 4.23.4.- Pazo dos deportes de Takamatsu. Xapón, 1964. IMAXE 4.23.4.1.- Vista aérea do Pazo dos deportes de Takamatsu. Xapón, 1962-64.. IMAXE 4.23.4.2.- Planta e Alzado.. IMAXE 4.23.4.4.- Interior do Pazo.. IMAXE 4.23.4.3.- Entrada e vista lateral..

(63) 4.23.5.- Edificio administrativo da Sociedade de Radio e Prensa Shizuoka. Tokio. (Xapón), 1966-67. IMAXE 4.23.5.1.- Centro de comunicacións de Kofu. 1964-67.. IMAXE 4.23.5.2.- A torre que se ergue como edificio-anuncio.. IMAXE 4.23.5.3.- Planta Baixa e Planta tipo..

(64) IMAXE 4.23.5.4.- Edificio singular na encrucillada das rúas, facendo valer a súa condición eminentemente vertical.. IMAXE 4.23.5.5.- Corte do edificio. Unha auténtica árbore que afonda as súas raices no chan.. IMAXE 4.23.5.6.- Meca. Arabia Saudí, 1973. Unidades plegables. Proceso ..

(65) 4.24.- Louis Kahn. 4.24.1.- O espazo de Oración da Asamblea de Dacca. Analizado no corpus da Tese. 4.24.2.- Os comedores dos Parlamentarios (1962-74). Analizado no corpus da Tese.. 4.25.- Escolas de Arte da Habana. 4.25.1.- Escola de Artes Plásticas. La Habana (Cuba). Ricardo Porro. Analizado no corpus da Tese. 4.25.2.- Escola de Ballet. La Habana. Vittorio Garatti. Analizado no corpus da Tese. 4.25.3.- Escola de Música. Arquitecto: Vittorio Garatti. Localización: Antigo Club de Golf. La Habana. Cuba. Proxecto:1960. IMAXE 4.25.3.1.- Vista aérea da Escola de Música. Na parte inferior pode verse a Escola de Ballet e o río Quibú.. IMAXE 4.25.3.2.- Planta da Escola de Música por A. Brito e W. Duncanson, publicada por J. Loomis. Planta publica por Roberto Segre (1970), realizada polo equipo de V. Garatti..

(66) IMAXE 4.25.3.3.- Vista aérea da Escola de música. Vittorio Garatti, 1965.. IMAXE 4.25.3.4.- Vista da maqueta. Fotógrafo: Michelena, 1962.. IMAXE 4.25.3.5.- Foto da ‘cola’ da liña ondulada da Escola. John A. Loomis, 1992. IMAXE 4.25.3.6.- Corte transversal.. IMAXE 4.25.3.7.- Clase abandonada e clase ocupada. John A. Loomis, 1992..

(67) IMAXE 4.25.3.8.- Paso superior na actualidade. IMAXE 4.25.3.9.- Paso inferior. Fotógrafo: Michelena, 1965.. IMAXE 4.25.3.10.- A ‘cabeza’ da Escola coa árbore Jagüey na actualidade.. IMAXE 4.25.3.11.- Vista da maqueta cos edificios singulares en primeiro plano. Maqueta da Sala sinfónica. Fotógrafo: Michelena, 1992..

(68) IMAXE 4.25.3.12.- Vista da Escola en construción. Realización das partes de formigón visto, cos seus encofrados con dobre curvatura e os muros soporte das bóvedas. Michelena, 1962.. IMAXE 4.25.3.13.- Realización das bóvedas catalanas. Fotógrafo: Michelena, 1962.. IMAXE 4.25.3.14.- Debuxo existente en Internet. Pauta musical de canción polifónica (a dúas voces) renacentista..

(69) IMAXE 4.25.3.16.- Vista do Edificio das aulas na actualidade.. 4.25.4.- Escola de Arte Dramático. Arquitecto: Roberto Gottardi. Localización: Antigo Club de Golf. La Habana. Cuba. 1960. IMAXE 4.25.4.1.- Vista Aérea da Escola de Arte Dramático.. IMAXE 4.25.4.2.- Maqueta da Escola. Autor David Bigelman. Fotógrafo: Alberto Korda. IMAXE 4.25.4.3.- Planta debuxada por Alex Brito e William Duncanson..

(70) IMAXE 4.25.4.4.- Calexóns da Escola. Fotógrafo: John A. Loomis, 1992.. IMAXE 4.25.4.5.- Aulas. Fotógrafo: Hazel Hankin, 1997.. IMAXE 4.25.4.6.- Calexón en Hammamed (Túnez). Calexón na Escola Arte Dramático..

(71) IMAXE 4.25.4.7.- Corte lonxitudinal a través do Teatro non construído.. IMAXE 4.25.4.8.- Clase teórica. Fotógrafo: José Alberto Figueroa, 1997.. IMAXE 4.25.4.9.- Patio do Anfiteatro. Fotógrafo: Hazel Hankin, 1997.. IMAXE 4.25.4.10.- Vista aérea da construción. Fotógrafo: Paolo Gasparini..

(72) 4.26.- Lina Bo Bardi. Igrexa Espíritu Santo do Cerrado. Analizado no corpus da Tese. 4.27.- Museo Hirshhorn e Xardín de Esculturas. S.O.M. (Skigmore, Owings and Merrill). Gordon Bunshaft. Nacional Mall. Washington D.C. Estados Unidos. 1969-74. IMAXE 4.27.1.- Foto aérea do Nacional Mall. A dereita o Capitolio e no ángulo superior esquerdo a Casa Branca.. IMAXE 4.27.2.- Entrada ao Museo dende o Nacional Mall. Vestíbulo ao fondo..

(73) IMAXE 4.27.3.- Foto do patio de cara ao Norte.. IMAXE 4.27.4.- Fachada Norte (ao Nacional Mall) e fachada Sur.. IMAXE 4.27.5.- Planta. IMAXE 4.27.6.- Corte..

(74) IMAXE 4.27.7.- Proxeccións nocturnas sobre as Fachadas.. IMAXE 4.27.8.- Intervención sobre o edificio de .....

(75) IMAXE 4.27.9.- O edificio durante a construcción.. IMAXE 4.27.10.- A coroa circular unha solución prototípica para un Museo..

(76) 4.28.- Aldo Van Eyck 4.28.1.- Pavillón de Exposicións de esculturas. Arnhem (1965). Analizado no corpus da Tese. 4.28.2.- ESTEC. En colaboración con Hannie Van Eyck. Noordwijk (Holanda), 1984 IMAXE 4.28.2.1.- Planta do ESTEC, Noordwijk, 1984-89. Á esquerda as dunas e o océano.. IMAXE 4.28.2.2.- Bosquexo esquemático da Planta do ESTEC coas catro zonas principais. Planta. 1 Restaurante; 2, 3, 4 Cafés e estancia inverno; 4-13 Estancias da Cociña; 14-19 Congresos; 20-21 Biblioteca; 22-24 Patios e Terrazas..

(77) IMAXE 4.28.2.3.- Vista oblicua do Edificio Sur.. IMAXE 4.28.2.4.- Primeiro proxecto do ESTEC. Unha ampliación dos bloques preexistentes.. IMAXE 4.28.2.5.- Planta de Guarino Guarini, Turín, 1737. Fractal Dragon. Benoit Mandelbrot..

(78) IMAXE 4.28.2.6.- O espazo do Restaurante.. IMAXE 4.28.2.7.- O Auditorio da zona de Congresos. Planta e Corte lonxitudinal.. IMAXE 4.28.2.8.- O espazo da Biblioteca. Planta..

(79) IMAXE 4.28.2.9.- O espazo da estancia de inverno organizado como un Café.. IMAXE 4.28.2.10.- As once variantes das columnas hendecagónicas. Arcos prefabricados.. IMAXE 4.28.2.11.- Os prefabricados das fachadas exteriores. Patio.

(80) IMAXE 4.28.2.12.- Téxtil de Tailandia. Planta cubertas do ESTEC cos eixes de simetría local.. IMAXE 4.28.2.13.- Perspectiva das oficinas do ESTEC. Edificio de oficinas Tripolis (Amsterdam). IMAXE 4.28.2.14.- Algemene Rekenkamer (Oficina Auditor). Haia, 1992-97. Planta e foto da Biblioteca..

(81) 4.29.- Kisho Kurokawa. 4.29.1.- Edificio conmemorativo Expedición Shirase. Konoura (Xapón), 1988 Analizado no Corpus da Tese. 4.29.2.- Honjin Memorial Museo de Arte. Komatsu. Ishikawa (Xapón), 1989-90. IMAXE 4.29.2.1.- Vista aérea. IMAXE 4.29.2.2.- Vista o edificio dende o parque. Axonométrica.. IMAXE 4.29.2.3.- Plantas..

(82) IMAXE 4.29.2.4.- Diferentes aspectos do exterior e interior.. IMAXE 4.29.2.5.- Perspectiva do espazo central..

(83) 4.29.3.- New Wing, Ampliación Museo Van Gogh. Amsterdam, 1990-98. IMAXE 4.29.3.1.- Vista aérea.. IMAXE 4.29.3.2.- New Wing (nova ala), como un anexo autónomo do Museo Van Gogh..

(84) IMAXE 4.29.3.3.- Plantas do proxecto inicial. Corte..

(85) IMAXE 4.29.3.4.- Fachada Sureste. Manifestacións artísticas temporais.. IMAXE 4.29.3.5.- Esquema coas estratexias do proxecto.. IMAXE 4.29.3.6.- Dous volumes que pretenden complementarse..

(86) IMAXE 4.29.3.7.- Vistas da sala de exposicións.. IMAXE 4.29.3.8.- Xardín refundido..

(87) IMAXE 4.29.3.9.- Fukuoka Seaside Momochi (Xapón), 1988. Museo de Louvain-la-neuve (Bélxica), 1990.. IMAXE 4.29.3.10.- Ampliación recente do Museo Stedelijk coa nova ala do Museo Van Gogh ao fondo. Vese a estratexia de apertura tan diferente dos dous museos.Un busca un distanciamento para admirar un obxecto hermético, mentres o outro busca protexer e facer habitable un espazo público para abrilo aos espazos interiores.. 4.30.- Igrexa de St. Aengus. Liam McCormick. Burt in Donegal (Irlanda), 1965-66. Analizado no corpus da Tese..

(88)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...