PORTes OBERTes. 22 i 23 d abril Porto Cristo

Download (0)

Full text

(1)

Porto Cristo

PORTes OBERTes

22 i 23 d’abril 2017

F I R A N À U T I C A · E X P O S I C I O N S · A C T I V I TAT S N À U T I Q U E S M A Q U E T E S D ’ E M B A R C A C I O N S · E S P E C TA C LE I T I N E R A N T M Ú S I C A E N V I U · TA P E S M A R I N E R E S · C O M E R Ç A L C A R R E R

(2)

15 Port Blau Charter. Excursions en barca. Informació a l’estand del Club Nàutic 16 Sea Quest. Excursions de grup en llanxa ràpida. Informació a l’estand del Club Nàutic 17 Tapes marineres i copes a tot el recorregut

10.00 a 14.00 h

18 Surf de rem i caiac a la platja de Porto Cristo. Excursió en Zodiac a una cala del terme municipal amb sortida davant Skualo. Ho organitza Skualo. Gratuït (places limitades).

Inscripció prèvia: turisme@manacor.org

10.00 a 15.30 h

19 Creuers Illa Balear. Excursions en barca per la costa de Manacor. Adults, preu reduït; nins menors de 12 anys, gratuït. Informació i venda a l’oficina del moll

10.00 a 16.30 h

20 Visita a les Coves dels Hams. Adults, descompte de 2 €; nins menors de 12 anys, gratuït

11.00 h

21 Regata de Creuers de la “Lliga 2016-2017”. Ho organitza el Club Nàutic

12.00 h

22 Presentació del llibre El LLAÜT. La barca de la Mediterrània de Bartomeu Homar i Bernat Oliver al local social del Club Nàutic

12.00 a 13.00 h / 16.00 a 17.00 h

23 Demostració d’adobar xarxes i ormejos de potera al moll

15.30 h

24 Regata de Creuers Interclubs “Memorial Juan Servera Amer” de la “Lliga 2016-2017”. Ho organitza el Club Nàutic. Patrocinat per Coves del Drach

17.00 a 21.00 h

25 Animació musical amb Monkey Doo Swing al moll

10.00 a 19.00 h FIRA NÀUTICA

1 Estand d’informació de Llorenç Julve, mestre d’aixa, al moll

2 Exposició “Col·lecció de maquetes d’embarcacions tradicionals i altres materials del taller de mestres d’aixa del Consell Insular de Mallorca”. Estand amb material divulgatiu del departament de Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura i Pesca al moll

3 Exposició fotogràfica “Meravelles Terrestres i Submarines del Nostre Litoral” del Club Perles Manacor al moll

4 “Comerç al Carrer” al moll

5 Exposició de pintures “La Insignificança que ens envolta” de Serafí Sart Brunet a la Sala Magna de l’edifici social del Club Nàutic

6 Exposició d’escultures “Somnis” de Juli Huertas al local social del Club Nàutic (damunt la Sala Magna)

7 Exposició d’embarcacions de Sebastià Vidal Jaume, mestre d’aixa, al Club Nàutic

8 Sortides gratuïtes amb gamba (veler de l’escola de vela del Club Nàutic) per la bocana del port. Grups de 5 o 6 persones. Sortides cada mitja hora des del martell del Club Nàutic 9 Estand de Jaume Vermell Nàutica. Exposició de barques noves, de lloguer i d’ocasió a

davant l’oficina de ports i al varador petit

10 Estand de Charter Llevant. Exposició i informació de barques de lloguer davant l’oficina de ports

11 Estand de Marina Marbella Balear. Exposició d’embarcacions al varador i a l’aigua 12 Estand de Nàutica El Paso. Informació i venda de material de pesca al moll del Club Nàutic 13 Estand de Summer Yachts. Exposició davant la seva oficina del moll

14 Estand de Jetski Balear. Excursions amb motos d’aigua. Informació a l’estand del Club Nàutic

dissabte 22 d’abril

(3)

10.00 a 14.00 FIRA NÀUTICA

1 Estand d’informació de Llorenç Julve, mestre d’aixa, al moll

2 Exposició “Col·lecció de maquetes d’embarcacions tradicionals i altres materials del taller de mestres d’aixa del Consell Insular de Mallorca”. Estand amb material divulgatiu del departament de Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura i al moll

3 Exposició fotogràfica “Meravelles Terrestres i Submarines del Nostre Litoral” del Club Perles Manacor al moll

4 “Comerç al Carrer” al moll

5 Exposició de pintures “La Insignificança que ens envolta” de Serafí Sart Brunet a la Sala Magna de l’edifici social del Club Nàutic

6 Exposició d’escultures “Somnis” de Juli Huertas al local social del Club Nàutic (damunt la Sala Magna)

7 Exposició d’embarcacions de Sebastià Vidal Jaume, mestre d’aixa, al Club Nàutic

8 Sortides gratuïtes amb gamba (veler de l’escola de vela del Club Nàutic) per la bocana del port.

Grups de 5 o 6 persones. Sortides cada mitja hora des del martell del Club Nàutic

9 Estand de Jaume Vermell Nàutica. Exposició de barques noves, de lloguer i d’ocasió a davant l’oficina de ports i al varador petit

10 Estand de Charter Llevant. Exposició i informació de barques de lloguer davant l’oficina de ports

11 Estand de Marina Marbella Balear. Exposició d’embarcacions al varador i a l’aigua

12 Estand de Nàutica El Paso. Informació i venda de material de pesca al moll del Club Nàutic 13 Estand de Summer Yachts. Exposició davant la seva oficina del moll

14 Estand de Jetski Balear. Excursions amb motos d’aigua. Informació a l’estand del Club Nàutic

diumenge 23 d’abril

15 Port Blau Charter. Excursions en barca. Informació a l’estand del Club Nàutic 16 Sea Quest. Excursions de grup en llanxa ràpida. Informació a l’estand del Club Nàutic 17 Tapes marineres i copes a tot el recorregut

19 Creuers Illa Balear. Excursions en barca per la costa de Manacor. Adults, preu reduït; nins menors de 12 anys, gratuït. Informació i venda a l’oficina del moll

20 Visita a les Coves dels Hams. Adults, descompte de 2 €; nins menors de 12 anys, gratuït

11.00 h

21 Regata de Creuers de la “Lliga 2016-2017”. Ho organitza el Club Nàutic

11.00 a 14.00 h

26 Espectacle itinerant “Viatge a través de la Mar” a tot el recorregut

12.00 h

26 Contacontes “De mariners, peixos, barques i d’altres coses salades” a càrrec de Vicenç Amengual de Voramar Teatre al moll

12.00 a 13.00 h

23 Demostració d’adobar xarxes i ormejos de potera al moll

(4)

15 Port Blau Charter. Excursiones en barca. Información en el estand del Club Náutico 16 Sea Quest. Excursiones de grupo en lancha rápida. Información en el estand del Club Náutico 17 Tapas marineras y copas en todo el recorrido

10.00 a 14.00 h

18 Surf de remo y Kayak en la playa de Porto Cristo. Excursión en Zodiac a una cala del término municipal con salida enfrente de Skualo. Organizado por Skualo. Gratuito (plazas limitadas). Inscripción previa: turisme@manacor.org

10.00 a 15.30 h

19 Creuers Illa Balear. Excursiones en barca por la costa de Manacor. Adultos, precio reducido;

niños menores de 12 años, gratuito. Información y venta en la oficina del muelle

10.00 a 16.30 h

20 Visita a las Cuevas dels Hams. Adultos, descuento de 2€; niños menores de 12 años, gratuito

11.00 h

21 Regata de Cruceros de la “Liga 2016-2017”. Organizado por el Club Náutico

12.00 h

22 Presentación del libro El LLAÜT. La barca de la Mediterrània de Bartomeu Homar y Bernat Oliver en el local social del Club Náutico

12.00 a 13.00 h / 16.00 a 17.00 h

23 Demostración de reparación de redes y aparejos de potera en el muelle

15.30 h

24 Regata de Cruceros Interclubs “Memorial Juan Servera Amer” de la “Liga 2016-2017”.

Organizado por el Club Náutico. Patrocina Cuevas del Drach

17.00 a 21.00 h

25 Animación musical con Monkey Doo Swing en el muelle

10.00 a 19.00 h FERIA NÁUTICA

1 Estand de información de Llorenç Julve, “mestre d’aixa”, en el muelle

2 Exposición “Colección de maquetas de embarcaciones tradicionales y otros materiales del taller de mestres d’aixa del Consell Insular de Mallorca”. Estand con material divulgativo del departamento de Medio Ambiente y Conselleria de Agricultura y Pesca en el muelle

3 Exposición fotográfica “Maravillas Terrestres y Submarinas de Nuestro Litoral” del Club Perlas Manacor en el muelle

4 ”Comerç al Carrer” en el muelle

5 Exposición de pinturas “La Insignificancia que nos rodea” de Serafí Sart Brunet en la Sala Magna del edificio social del Club Náutico

6 Exposición de esculturas “Somnis” de Juli Huertas en el local social del Club Náutico (encima de la Sala Magna)

7 Exposición de embarcaciones de Sebastià Vidal Jaume, “mestre d’aixa”, en el Club Náutico 8 Salidas gratuitas en gamba (velero de la escuela de vela del Club Náutico) por la bocana del

puerto. Grupos de 5 o 6 personas. Salidas cada media hora desde el “martell” del Club Náutico 9 Estand de Jaume Vermell Nàutica. Exposición de barcos nuevos, de alquiler y de ocasión

enfrente de la oficina portuaria y el varadero pequeño

10 Estand de Charter Llevant. Exposición e información de barcos de alquiler enfrente de la oficina portuaria

11 Estand de Marina Marbella Balear. Exposición de embarcaciones en el varadero y en el agua 12 Estand de Náutica El Paso. Información y venta de material de pesca en el muelle del Club Náutico 13 Estand de Summer Yachts. Exposición delante de su oficina en el muelle

14 Estand de Jetski Balear. Excursiones en motos de agua. Información en el estand del Club Náutico

sábado 22 de abril

(5)

10.00 a 14.00 FERIA NÁUTICA

1 Estand de información de Llorenç Julve, “mestre d’aixa”, en el muelle

2 Exposición “Colección de maquetas de embarcaciones tradicionales y otros materiales del taller de mestres d’aixa del Consell Insular de Mallorca”. Estand con material divulgativo del departamento de Medio Ambiente y Conselleria de Agricultura y Pesca en el muelle

3 Exposición fotográfica “Maravillas Terrestres y Submarinas de Nuestro Litoral” del Club Perlas Manacor en el muelle

4 ”Comerç al Carrer” en el muelle

5 Exposición de pinturas “La Insignificancia que nos rodea” de Serafí Sart Brunet en la Sala Magna del edificio social del Club Náutico

6 Exposición de esculturas “Somnis” de Juli Huertas en el local social del Club Náutico (encima de la Sala Magna)

7 Exposición de embarcaciones de Sebastià Vidal Jaume, “mestre d’aixa”, en Club Náutico 8 Salidas gratuitas en gamba (velero de la escuela de vela del Club Náutico) por la bocana del

puerto. Grupos de 5 o 6 personas. Salidas cada media hora desde el “martell” del Club Náutico 9 Estand de Jaume Vermell Nàutica. Exposición de barcos nuevos, de alquiler y de ocasión

enfrente de la oficina portuaria y el varadero pequeño

10 Estand de Charter Llevant. Exposición e información de barcos de alquiler enfrente de la oficina portuaria

11 Estand de Marina Marbella Balear. Exposición de embarcaciones en el varadero y en el agua 12 Estand de Náutica El Paso. Información y venta de material de pesca en el muelle del Club Náutico 13 Estand de Summer Yachts. Exposición delante de su oficina en el muelle

14 Estand de Jetski Balear. Excursiones en motos de agua. Información en el estand del Club Náutico

domingo 23 de abril

15 Port Blau Charter. Excursiones en barca. Información en el estand del Club Náutico

16 Sea Quest. Excursiones de grupo en lancha rápida. Información en el estand del Club Náutico 17 Tapas marineras y copas en todo el recorrido

19 Creuers Illa Balear. Excursiones en barca por la costa de Manacor. Adultos, precio reducido;

niños menores de 12 años, gratuito. Información y venta en la oficina del muelle

20 Visita a las Cuevas dels Hams. Adultos, descuento de 2€; niños menores de 12 años, gratuito

11.00 h

21 Regata de Cruceros de la “Liga 2016-2017”. Organizado por el Club Náutico

11.00 a 14.00 h

26 Espectáculo itinerante “Viatge a través de la Mar” en todo el recorrido

12.00 h

26 Cuenta cuentos “De mariners, peixos, barques i d’altres coses salades” a cargo de Vicenç Amengual de Voramar Teatre en el muelle

12.00 a 13.00 h

23 Demostración de reparación de redes y aparejos de potera en el muelle

(6)

Coves del Drach Cala Anguila

Cala Mendia Portocolom

4 2

3

5 6 7

8 9

1

10

11

12

13

14 15

17 18

19

21

22 23

24

16

25 20

18

26

26 17 17

17 17

17

4

26

Náutica EL PASO HI COL·LABOREN

(7)

Saturday, April 22

nd

15 Port Blau Charter. Boat trips. Information at the stand of the Yacht Club

16 Sea Quest. Group trips on a speedboat. Information at the stand of the Yacht Club 17 Sea-themed tapas and drinks along the entire route

10.00 - 14.00 h

18 Stand-up paddle boarding and kayaking at Porto Cristo beach. Zodiac trip to one of Manacor‘s coves departing opposite Skualo. Organised by Skualo. Free (limited places). Prior registration: turisme@manacor.org

10.00 - 15.30 h

19 Creuers Illa Balear. Boat trips along the Manacor coast. Adults, reduced rate; children under 12, free. Information and sale of tickets at the office on the quay

10.00 - 16.30 h

20 Cuevas dels Hams (caves). Adults 2€ discount; children under 12, free

11.00 h

21 Cruiser Regatta of the 2016–2017 League. Organised by the Yacht Club

12.00 h

22 Presentation of the book The Llaüt, the Mediterranean Boat by Bartomeu Homar and Bernat Oliver, at the Yacht Club’s social venue

12.00 - 13.00 h / 16.00 - 17.00 h

23 Demonstration of how to repair nets and jigs, on the quay

15.30 h

24 ”Memorial Juan Servera Amer” Interclub Cruiser Regatta of the 2016-2017 League. Organised by the Yacht Club. Sponsored by Cuevas del Drach

17.00 - 21.00 h

25 Musical entertainment with Monkey Doo Swing, on the quay

10:00 – 19:00 BOAT SHOW

1 Information stand of the “mestre d’aixa (shipwright)” Llorenç Julve, on the quay

2 Collection of models of traditional boats and other shipwright workshop materials of the Island Council of Mallorca display. Stand with educational material produced by the Environment Department, on the quay

3 Land and Underwater Marvels on Our Coast photographic exhibition of the Club Perlas Manacor, on the quay

4 ”Comerç al Carrer (Street selling)”, on the quay

5 Exhibition of paintings by Serafí Sart Brunet entitled The Insignificance Around Us in the Sala Magna room in the Yacht Club’s social building

6 “Somnis (Dreams)” exhibition of sculptures by Juli Huertas in the Yacht Club’s social venue (above Sala Magna)

7 Display of boats by the shipwright Sebastià Vidal Jaume, at the Yacht Club.

8 Free trips in Gamba (the boat owned by the Yacht Club’s sailing school) through the mouth of the port. Groups of five to six people. Departing every half hour from the jetty at the Yacht Club known as the “martell”

9 Jaume Vermell Nàutica stand. Display of new, second-hand and hire boats opposite the harbour office and the small dry dock

10 Charter Llevant stand. Display and information on boats for hire opposite the harbour office 11 Marina Marbella Balear stand. Display of boats on the dry dock and in the water

12 Náutica El Paso stand. Information and sale of fishing equipment, on the quay of the Yacht Club 13 Summer Yachts stand. Display in front of their office on the quay

14 Jetski Balear stand. Jet ski trips. Information at the stand of the Yacht Club

(8)

Sunday, April 23

rd

10:00 – 14:00 BOAT SHOW

1 Information stand of the “mestre d’aixa (shipwright)” Llorenç Julve, on the quay

2 Collection of models of traditional boats and other shipwright workshop materials of the Island Council of Mallorca display. Stand with educational material produced by the Environment Department, on the quay

3 Land and Underwater Marvels on Our Coast photographic exhibition of the Club Perlas Manacor, on the quay

4 ”Comerç al Carrer (Street selling)”, on the quay

5 Exhibition of paintings by Serafí Sart Brunet entitled The Insignificance Around Us in the Sala Magna room in the Yacht Club’s social building

6 “Somnis (Dreams)” exhibition of sculptures by Juli Huertas in the Yacht Club’s social venue (above Sala Magna)

7 Display of boats by the shipwright Sebastià Vidal Jaume, at the Yacht Club.

8 Free trips in Gamba (the boat owned by the Yacht Club’s sailing school) through the mouth of the port. Groups of five to six people. Departing every half hour from the jetty at the Yacht Club known as the “martell”

9 Jaume Vermell Nàutica stand. Display of new, second-hand and hire boats opposite the harbour office and the small dry dock

10 Charter Llevant stand. Display and information on boats for hire opposite the harbour office 11 Marina Marbella Balear stand. Display of boats on the dry dock and in the water

12 Náutica El Paso stand. Information and sale of fishing equipment, on the quay of the Yacht Club 13 Summer Yachts stand. Display in front of their office on the quay

14 Jetski Balear stand. Jet ski trips. Information at the stand of the Yacht Club

15 Port Blau Charter. Boat trips. Information at the stand of the Yacht Club

16 Sea Quest. Group trips on a speedboat. Information at the stand of the Yacht Club 17 Sea-themed tapas and drinks along the entire route

19 Creuers Illa Balear. Boat trips along the Manacor coast. Adults, reduced rate; children under 12, free. Information and sale of tickets at the office on the quay

20 Cuevas dels Hams (caves). Adults 2€ discount; children under 12, free

11.00 h

21 Cruiser Regatta of the 2016–2017 League. Organised by the Yacht Club

11.00 a 14.00 h

26 Journey through the Sea travelling show by the Yacht Club, along the entire route

12.00 h

26 A Tale of Sailors, Fish, Boats and Other Salty Things told by Vicenç Amengual from the Voramar Theatre, on the quay

12.00 a 13.00 h

23 Demonstration of how to repair nets and jigs, on the quay

(9)

Porto Cristo

PORTes OBERTes

April 22

nd

and 23

rd

2017

B O AT S H O W · E X H I B I T I O N S · N A U T I C A L A C T I V I T I E S M O D E L B O AT S · S T R E E T PA R A D E · L I V E M U S I C

TA PA S · S T R E E T M A R K E T

Figure

Updating...

References

Related subjects :