Grau en Medicina Grau en Infermeria Grau en Fisioteràpia

40  Download (0)

Full text

(1)

Grau en Medicina Grau en

Infermeria Grau en

Fisioteràpia

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

(2)
(3)

"La salut humana és un reflex de la salut de la terra."

Heràclit

(4)

Formem professionals de la salut “amb cap i cor”. Amb excel·lent competència tècnica i capaços de seguir aprenent tota la vida.

Positius però amb un sa esperit crític. Que es posen a la pell dels pacients.

Dr. Albert Balaguer Santamaría,

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

La nostra vocació és internacional.

Els nostres valors són universals.

(5)

Tothom té un talent. A la UIC t'ajudem perquè descobreixis el teu i el potenciïs. Estem convençuts que amb esforç, dedicació i valentia pots aconseguir tot el que ets capaç de somiar.

Talent i esforç són un compromís de la UIC amb tu i un repte per a tots. És la fórmula per aconseguir tots els objectius que ens plantegem.

TALENT I ESFORÇ

Cada estudiant és únic

El valor de les persones

Tenim un compromís amb tu. Volem ser partners en la teva carrera professional, per això t’oferim un tracte personal que potencia al màxim les teves competències i habilitats.

A la UIC generem talent a través de classes en grups reduïts, en què es potencia el treball en equip entre alumnes sota un assessorament professional continuat.

Un compromís amb la societat

Immersos en la realitat professional

Tenim una relació molt estreta amb el món empresarial i això impregna tots els programes docents i l’activitat de tota la Universitat. Gràcies als nombrosos convenis amb empreses, els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar pràctiques per tal de complementar la formació en un àmbit real.

Implicats en el mètode

Docència i recerca des de la innovació

El nostre professorat representa el pont entre el món universitari i el professional, sempre a través de la transmissió de l’experiència i els seus coneixements.

A la UIC basem la feina en l’estudi, la recerca continuada i el desenvolupament de mètodes educatius. Més de 50 empreses i institucions confien en els centres, les càtedres i els instituts de la UIC per a la recerca aplicada.

Vocació internacional

Preparats per a la multiculturalitat

A la UIC creem aliances a tot el món, i fomentem la mobilitat i l’intercanvi amb altres universitats estrangeres a través del pla Erasmus i de nombrosos convenis internacionals.

Totes les titulacions inclouen estudis amb l’anglès com a llengua vehicular, amb la possibilitat de cursar programes educatius íntegrament en aquest idioma. Entrar a la UIC t'obre les portes al món.

(6)

La vocació d’ajudar els altres no coneix fronteres. Però cal estar ben preparat.

Alemanya · Argentina · Àustria · Bèlgica · Brasil · Camerun · Canadà · Colòmbia · Corea · Croàcia · Escòcia · Eslovènia · Estats Units · Filipines · Finlàndia · França

· Guatemala · Holanda · Hongria · Irlanda · Itàlia · Kazakhstan · Lituània · Mèxic · Perú · Polònia · Portugal · Regne Unit · Rep. Txeca · Romania · Rússia · Síria · Suècia · Suïssa · Taiwan · Turquia · Uruguai · Veneçuela · Xile · Xina

Països en els quals hi ha universitats amb conveni de mobilitat

Yonsei University Korea · Institute National d'Histoire de l'Art · Université de Reims · University of Bristol · Pratt Institute, New York · Universität Würzburg · Max Planck Institute, Berlin · Università degli Studi di Milano · Politecnico di Torino · Università di Padova

Universitats amb grups de recerca compartits

(7)

Xarxa d’aliances entre universitats

El projecte acadèmic de la UIC està orientat a formar professionals altament competitius en el desenvolupament de la seva activitat i preparats per interactuar en un mercat globalitzat. La UIC fomenta una xarxa d’aliances internacionals entre universitats que promouen la cooperació transnacional amb programes d’intercanvi per a la mobilitat de professorat i alumnat.

Les portes del món estan obertes

Oportunitats per a un mercat global

Procedència de la nostra comunitat universitària

Alemanya · Algèria · Andorra · Argentina · Austràlia · Àustria · Bèlgica · Bielorússia · Bolívia · Brasil · Bulgària · Camerun · Canadà · Colòmbia · Costa Rica · Croàcia · Dinamarca · Egipte · El Salvador · Emirats Àrabs Units · Equador · Eslovàquia · Estats Units · Estònia · Filipines · Finlàndia · França · Geòrgia · Grècia

· Guatemala · Holanda · Hongria · Índia · Iran · Israel · Itàlia · Japó · Kènia · Kuwait · Letònia · Lituània · Marroc · Mèxic · Moldàvia · Mònaco · Nicaragua · Nigèria · Noruega · Nova Zelanda · Panamà · Perú · Polònia · Portugal · Puerto Rico · Regne Unit · República de Corea · República Dominicana · República Txeca

· Romania · Rússia · Sèrbia · Síria · Suècia · Suïssa · Taiwan · Tunísia · Turkmenistan · Turquia · Ucraïna · Uruguai · Veneçuela · Xile · Xina

(8)

Per curar

cal conèixer.

(9)

L’objectiu principal de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és formar els millors professionals sanitaris en coneixements, actituds i capacitats. El fet que l’alumnat es trobi en un ambient hospitalari permet la interacció diària amb els professionals de la salut i afavoreix l’intercanvi d’experiències.

La Facultat, situada al Campus Sant Cugat, ofereix els graus de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, així com una gran varietat d’estudis de formació continuada, postgraus, màsters i doctorats, relacionats amb les ciències de la salut.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la recerca constitueix un dels eixos prioritaris de l’activitat del professorat. L’alumnat té la possibilitat d’integrar-se en un grup de recerca, i deixar-se encomanar per la curiositat científica. En aquest sentit, és important ressaltar el gran nombre de convenis establerts amb hospitals públics i privats, així com altres tipus d’acords que permeten ampliar el ventall d’intercanvis, tant de professorat com d’alumnat, en els diferents camps que componen la medicina i les ciències de la salut.

"En Medicina formem un gran equip entre professorat, alumnes i personal administratiu. Ens mou la il•lusió per millorar la Medicina formant bons professionals, íntegres en tots els aspectes, que abans de res sàpiguen posar-se a la pell dels pacients que atenen. Ens esforcem perquè l'alumne rebi una atenció de qualitat, propera i individual tant a nivell acadèmic com personal."

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Un enfocament nou per aconseguir millors professionals sanitaris

Dra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero, Directora del Departament de Medicina de la UIC

(10)

Característiques de la Facultat

Claus de la nostra diferenciació

Entorn professional

Situació òptima dins de l'Hospital General de Catalunya, que afavoreix que els alumnes estudiïn i practiquin en contacte permanent amb el món professional.

Investigació

Constitueix un dels millors eixos prioritaris en l’activitat del professorat. L’alumnat que desitgi orientar la seva carrera cap a la recerca sanitària té la possibilitat d’integrar- se i participar en els grups d’investigació.

Formació pràctica

El coneixement i el domini de les habilitats instrumentals, per part de l'alumnat, és fonamental per a la inclusió en el mercat laboral. Per això, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, a més de les pràctiques hospitalàries, l’alumne disposa d’un laboratori de simulació o una aula d’aprenentatge i valoració, que compta amb un equipament d’última generació.

Competències professionals

La creixent importància de les competències professionals ens ha dut a incorporar noves metodologies en els programes, perquè l’alumnat pugui desenvolupar millor les competències clíniques, l'empatia, la capacitat de comunicació, el treball en equip, etc.

Instal·lacions

A més de les nostres instal·lacions i dependències pròpies de cada titulació, hi trobem diferents serveis generals:

laboratoris, osteoteca, aula de microscopia, aula d'atoaprenentatge d'idiomes, aules d'informàtica, biblioteca, copisteria i capella.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC presenta un model docent amb tot el que es necessita per preparar els alumnes en l'exercici de la seva professió:

"M’agrada que els meus alumnes s’apassionin per la lògica molecular de la vida, i que els meus investigadors admirin la grandesa dels mecanismes moleculars que s’amaguen darrere fets aparentment intranscendents. Per mi la Universitat encara resulta un lloc d’aprenentatge constant."

Dr. Josep Clotet Erra,

Director del Departament de Ciències Bàsiques de la UIC

(11)
(12)
(13)

Els estudis de Medicina a la UIC proposen una medicina centrada en el pacient. És a dir, una formació de professionals que, a més de tenir una base científica de primer ordre, siguin capaços d’acompanyar el pacient a través del sistema sanitari segons les seves necessitats al llarg de tota la vida.

El pla d’estudis de Medicina està adaptat a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat, mitjançant metodologies educatives actives amb un elevat component de tecnologies de la informació i comunicació: estudi en grups reduïts, mètode del cas, aprenentatge basat en problemes (ABP), ús intensiu de laboratoris de simulació, intranet i Internet, etc.

L’alumnat entra en contacte amb el malalt al cap de poques setmanes de començar els estudis.

Més endavant, compatibilitza l'estudi dirigit de les matèries en el campus amb la participació en les tasques assistencials en els centres sanitaris acreditats.

Amb aquests estudis, la UIC té com a objectiu contribuir al benestar de la comunitat, procurant l’excel·lència en l’atenció medicosanitària, en la recerca biomèdica i en la millora de l’educació sanitària de la població.

Grau en Medicina

Títol de Grau Semestres Total crèdits

Vies d’accés Campus

Graduat o graduada en Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya

12 360

Totes Sant Cugat

"Treballem de forma realment personalitzada amb els alumnes, en un ambient de respecte mutu i amb una cultura de revisió crítica constant del nostre treball per fer-ho cada any millor."

Dra. Julia Tárrega Camarasa,

Professora de Sistema Respiratori 3r curs del Grau en Medicina de la UIC

(14)

De la carrera a la professió

El nostre gran valor afegit

Perfil de l’alumne

Centrats en les necessitats dels pacients.

Amb hàbits de: autoaprenentatge, maneig de les tecnologies de la informació, domini de l'anglès i capacitat crítica.

Amb base adequada en: salut mental, geriatria, bioètica i comunicació.

Sortides professionals

Medicina assistencial

· Especialitats (sistema MIR)

· Assistència primària (sistema MIR)

· Medicina del treball

· Exercici lliure

Gestió clínica

· Direcció mèdica

· Gerència

Docència

· Ensenyament universitari

Recerca

Indústria, administracions públiques, etc.

Pràctiques en empreses

Un complement imprescindible

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les titulacions que ofereix. Per al Grau en Medicina, en destaquem les següents:

Hospitals Universitaris

• Fundació Althaia de Manresa

Fundació Hospital Asil de Granollers Hospitals Associats

Hospital General de Catalunya

Hospital Quirón de Barcelona

(15)

Competències transversals: raonament crític, treball en equip, autoaprenentatge, comunicació interpersonal, gestió de la informació i resolució de problemes.

Competències específiques: comprendre i reconèixer l’estructura i funció normal del cos humà a nivell molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes en les diferents etapes de la vida. Comprendre i reconèixer els agents causants i els factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de malalties. Comprendre i reconèixer els efectes mecànics i les manifestacions de la malaltia, sobre l’estructura i funció del cos humà. Comprendre i reconèixer els fonaments d’acció, indicacions i eficàcia en les intervencions terapèutiques.

Aquestes competències es treballen mitjançant una varietat de metodologies:

lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom.

S’avaluen amb una gran varietat d’instruments que permeten a tots els alumnes demostrar el seu grau de competència en les matèries: tests, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc.

S’organitzen mitjançant classes teòriques, seminaris-tallers, classes pràctiques, estades clíniques, tutories –individuals i grupals– i estudi i treball individual i en grup.

Oferta acadèmica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Departament de Medicina

Formació de Grau

• Grau en Medicina Formació de Màsters i Postgrau

• Màster Universitari en Gestió Sanitària

• Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Discapacitats

• Màster en Neurologia Tropical

Desenvolupament de competències

Preparat per al mercat

laboral

(16)

Mòduls i pla d'estudis

Un itinerari ple de possibilitats

MÒDULS MATÈRIES ECTS

Morfologia, estructura i funció del cos humà

· Les lleis de la naturalesa: Bioquímica

· Genètica i Desenvolupament Embrionari Humà

· Estructura i Funció: Aparell Locomotor

· Biologia Molecular: Fonaments de Biologia

· Estructura i Funció: Sistemes d'Integració, Nerviós i Endocrí

· Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits

· Estructura i Funció de la Cèl·lula: Biologia

· Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal

· Estructura i Funció: Sang i Sistema Immunitari

· Estructura i Funció: Sistema Reproductor

· Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Metabolisme

83 108 126 128 63 8

Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

· Immersió a la Medicina I

· Antropologia

· Salut Pública: Bioestadística

· Immersió a la Medicina II

· Bioètica I

· Filosofia i Mistòria de la Medicina

· Bioètica II

· Medicina Pal·liativa

· Medicina Legal i Forense

· Salut pública: Demografia i Epidemiologia

46 63 23 33 53

Procediments diagnòstics i terapèutics

· Tècnica d’Imatge

· Microbiologia

· Farmacologia

· Semiologia i Propedèutica Medicoquirúrgica

· Anatomia Patològica

· Semiologia Especial

· Ús Racional de Proves Diagnòstiques Terapèutiques

43 117 66 6 Crèdits totals

(17)

MÒDULS MATÈRIES ECTS Formació clínica

humana · Salut Mental I: Psicologia

· Salut i Medi Ambient: Ecologia Mèdica

· Cardiovascular i Respiratori

· Neurologia

· Urgències i Emergències

· Endocrinologia i Digestiu

· Salut Mental II: Psiquiatria

· Hematologia i Immunologia

· Nefrologia, Urologia i Reproductor

· Pediatria

· Aparell Locomotor

· Reumatologia i Malalties Sistèmiques

· Pell i Òrgans dels Sentits

· Medicina Familiar i Comunitària

· Oncologia Clínica

· Gerontologia i Geriatria

· Malalties Infeccioses

62 117 162 56 1914 65 103 33 4 Estades clíniques

tutelades i treball fi de Grau

· Rotatori Clínic o Estada Tutelada

· Treball d’Investigació Fi de Grau 52

8

Optatives 8

Complementàries · Anglès Mèdic 3

240

(18)

CURS 1

Primer semestre ECTS

· Bioquímica

· Estructura i Funció de l'Aparell Locomotor

· Genètica i Desenvolupament Embrionari i Humà

· Immersió a la Medicina I (IMM1)

· Tècniques d'Imatge 8 10

3

4 3

Segon semestre ECTS

· Antropologia

· Biologia Molecular

· Estructura i Funció dels Sistemes d'integració:

Nerviós i Endocri

· Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits

6 8 12

6

Total 60

CURS 3

Primer semestre ECTS

· Anatomia Patològica General

· Fisiopatogenia

· Semiologia

· Bioètica I

· Farmacologia

· Urgències: Història Clínica i Semiologia

6 6 6 3 7 2

Segon semestre ECTS

· Fisiopatologia Quirúrgica

· Sistema Respiratori

· Basic Concept in Experimental Research

· Filosofia i Història de la Medicina

· Neurologia

· Sistema Cardiovascular

· Optativa 2

5 5 3

2 7 6 2

Total 60

CURS 2

Primer semestre ECTS

· Bioestadística

· Biologia Cel·lular

· Estructura i Funció:

Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal

· Optativa I

6 8 12 2

Segon semestre ECTS

· Maneig de la Informació Científica (IMM2)

· Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari

· Psicologia

· Estructura i Funció:

Sistema Digestiu i Metabolisme

· Estructura i Funció:

Sistema Reproductor

· Microbiologia

· Salut i Medi Ambient:

Ecologia Mèdica

3 6

6 8

3 4 2

Total 60

Mòduls i pla d'estudis

(19)

CURS 4

Primer semestre ECTS

· Hematologia

· Immunologia Clínica i Al·lergologia

· Psiquiatria

· Sistema Digestiu

· Endocrinologia i Nutrició 4 2 5 11 5

Segon semestre ECTS

· Ginecologia i Obstetrícia

· Medicina Familiar i Comunitària

· Nefrologia

· Urologia

· Ús Racional de Proves Diagnòstiques Terapèutiques

· Presa de Decisions Apropiades en Medicina

· Bioètica II

· Optativa 3

9 3 5 5 4

2 3 2

Total 60

CURS 5

Primer semestre ECTS

· Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

· Pediatria

· Dermatologia

· Oftalmologia

· Otorinolaringologia 6 14 4 4 4

Segon semestre ECTS

· Medicina Pal·liativa

· Gerontologia i Geriatria

· Malalties Infeccioses

· Oncologia Clínica

· Epidemiologia Clínica i Salut Pública

· Reumatologia i Malalties Sistèmiques

· Medicina Legal i Forense

· Optativa 4

3 3 4 3 5 5 3 2

Total 60

CURS 6

· Rotatoris

· Rotació en especialitat mèdica

· Rotació en especialitat quirúrgica

· Rotació en especialitat lliure

· Rotació en Assistència Primària

· Rotació Sociosanitària

· Rotació Social

· Treball Fi de Grau

52

8

Total 60

(20)
(21)

En el Grau en Infermeria a la UIC l’alumnat assoleix els coneixements, les habilitats i les aptituds necessàries per esdevenir un professional de la infermeria amb la formació adient per afrontar els reptes de la societat actual.

El pla docent posa èmfasi en les cures, la recerca i el lideratge professional. Té sempre com a principal protagonista la persona i proporciona als estudiants d’Infermeria un entorn estimulant per a l’aprenentatge.

A més a més, l’alumnat disposa d’un laboratori de simulació equipat amb l’última tecnologia, mitjançant maniquins que simulen problemes de salut reals, on podrà adquirir les habilitats necessàries per treballar a les diferents àrees assistencials. La mateixa UIC els ofereix oportunitats professionals i la possibilitat de fer pràctiques en un ampli ventall de centres catalans i de fora de Catalunya.

Amb opció d'accedir al títol d'infermera generalista amb Menció en Cures Avançades Clíniques, Menció en Cures Comunitàries o Menció Internacional Nursing.

Grau en Infermeria

Títol de Grau Semestres Total crèdits

Vies d’accés Campus

Graduat o graduada en Infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya

8 240

Totes Sant Cugat

"Estudiar el Grau d'Infermeria a la UIC és fer una aposta per l'excel·lència, ja que formem professionals amb un alt grau de compromís amb

el desenvolupament de la pròpia disciplina, així com amb un gran compromís amb la salut de la societat i població que atendran. A la UIC formem professionals que professionalment cuidaran persones".

Dra. Cristina Monforte Royo,

Directora del Departament d'Infermeria de la UIC

(22)

De la carrera a la professió

El nostre gran valor afegit

Sortides professionals

Les oportunitats de carrera professional s’estenen tan lluny com l’alumnat vulgui arribar en diferents entorns de les cures hospitalàries i els serveis comunitaris, tant en l’àmbit local com nacional i internacional. L’assessorament que ofereix la UIC a l’alumnat d’Infermeria li proporciona contactes professionals abans i després de graduar-se.

El curs 2010-2011 la implantació al mercat laboral dels alumnes d'Infermeria de la UIC va ser del 98%.

Pràctiques en empreses

Un complement imprescindible

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les titulacions que ofereix. Per al Grau en Infermeria, en destaquem les següents:

• Hospital General de Catalunya

• Corporació Sanitària Parc Taulí

• Fundació Hospital Asil de Granollers

• Consorci Sanitari de Terrassa

• Hospital Quirón de Barcelona

• Centre Mèdic Teknon

• Institut Català de la Salut

• Consorci Sanitari del Maresme

• Clínica Ntra. Sra. del Pilar

• Hospital de Nens de Barcelona

• Hospital Clínic de Barcelona

• Hospital Mollet

• Hospital San Celoni

• Hospital San Camilo

• Hospital Moises Broggi

• Hospital Viladecans

• Clínica Sagrada Familia

• Asepeyo

• Clínica del Vallès

• Hospital Sagrado Corazón

(23)

Competències transversals: dissenyar sistemes de cures dirigides a persones o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes. Maneig i gestió de la informació i la investigació i habilitat per a treballar de manera autònoma. Generació de coneixement a partir de la pràctica. Capacitat d’adaptació a situacions noves. En definitiva, ser capaç de donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut, amb plena autonomia tècnica i científica, de les persones que atenen.

Competències específiques: planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones o grups, orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, i en col·laboració amb un equip multidisciplinari de salut, així com conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

Capacitat de liderar equips d’infermeria per a la qualitat de l’atenció a les persones, liderar les cures d’infermeria en qualsevol dels àmbits de la pràctica professional, participació en les polítiques de salut i el desenvolupament professional.

Fomentar estils de vida saludables, l’acte-cura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques, mantenint una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys, i fomentar l’educació per a la salut.

S’organitzen en diferents entorns dintre i fora de l’aula: classes teòriques, classes teòrico-pràctiques en laboratoris de simulació d’infermeria, tutories individuals i grupals, seminaris, tallers i pràctiques clíniques externes en centres hospitalaris d’atenció primària i comunitaris.

Desenvolupament de competències

Preparat per al mercat laboral

Oferta acadèmica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Departament d'Infermeria Formació de Grau

Grau en Infermeria

Formació de Màsters i Postgraus

Màster Universitari en Recerca en Infermeria i Salut

Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor

Postgrau en Infermeria Intensiva del Malalt Crític

Màster en Maneig Emocional del Pacient i Família en Situació Crítica

Màster d'Actualització Avançat per a Llevadores

Postgrau en Abordatge Multidisciplinari en el Procés del Malalt Crònic

Postgrau en Infermeria Hemodinàmica i Intervencionisme Vascular

Postgrau en Salut Laboral

Curs d'Adaptació al Grau en Infermeria. La UIC ofereix als diplomats en infermeria la possibilitat de realitzar aquests estudis per obtenir el grau en aquesta disciplina.

Els diplomats en infermeria que acreditin experiència professional podran optar al reconeixement de la seva experiència fins a un màxim de 36 ECTS.

(24)
(25)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Un enfocament renovat per

aconseguir millors professionals sanitaris

MÒDULS MATÈRIES ECTS

Mòdul de Ciències

de la Salut · Anatomia Humana

· Fisiologia

· Biologia

· Psicologia

186 66

Mòdul d’Humanitats · Antropologia

· Idioma Modern 12

6

Mòdul de Ciències Socials · Comunicació 6

Mòdul:

Fonaments de la Cura I · Fonaments d’Infermeria

· Farmacologia

· Laboratoris de simulació bàsics

· Pràcticum d’Iniciació

123 48

Mòdul:

Fonaments de la Cura II · Infermeria clínica general

· Infermeria comunitària general

· Gestió de la cura

· Laboratoris de simulació intermedis

· Pràcticum general

68 44 15 Mòdul:

Cures des de l’inici de la vida a la mort

· Cures des de l’inici de la vida a l’adolescència

· Cures de l’adult

· Cures de la persona gran

· Laboratoris de simulació avançats

· Pràcticum avançat

167 44 25 Mòdul:

Mencions i Optatives · Cures comunitàries

· Cures clíniques avançades

· International nursing 30

Mòdul:

Síntesi de Coneixements · Pràcticum de síntesi

· Treball final de Grau 18

12

Crèdits totals 240

(26)

CURS 1

Primer semestre ECTS

· Estructura i Funció del Cos Humà I

· Biologia de la Cura

· Antropologia General

· Gestió de la Comunicació i del Coneixement

· La Cura a Través de la Història

6 6 6 6 6

Segon semestre ECTS

· Estructura i Funció del Cos Humà II

· Metodologia de la cura

· Anglès Científic per Infermeria

· Pràcticum d'Iniciació

ANUAL

· Laboratoris de Simulació d'Infermeria I

6 6 6 8

4

Total 60

CURS 3

Primer semestre ECTS

· Gestió de la Cura

· Cures desde l’Inici de la Vida a la Vdolescència

· Cures a l'Adult I

· Pràcticum Avançat I

· Pràcticum Avançat II 4 7 5 6 6

Segon semestre ECTS

· Cures a l'Adult II

· Cures de la Persona Gran

· Pràcticum Avançat III

· Pràcticum Avançat IV

· Laboratoris de Simulació d'Infermeria III

11 4 6,5 6,5

4

Total 60

CURS 2

Primer semestre ECTS

· Ciències Psicosocials i Salut Mental

· Patologia General I

· Salut Pública

· Infermeria Clínica General

· Antropologia de la Salut 6 6 4 6 6

Segon semestre ECTS

· Patologia General II

· Infermeria Comunitària

· Farmacologia

· Pràcticum General I

· Pràcticum General II

· Laboratoris de Simulació d'Infermeria II

6 4 3 7,5 7,5

4

Total 60

Pla d'estudis del Grau en

Infermeria

(27)

CURS 4

Primer semestre ECTS

Mencions*

· Menció Cures Comunitàries - Crèdits Teòrics - Pràcticum de Perfil I - Pràcticum de Perfil II

· Menció Cures Clíniques Avançades

- Crèdits Teòrics - Pràcticum de Perfil I - Pràcticum de Perfil II

· Menció International Nursing - Crèdits Teòrics

- Pràcticum de Perfil I - Pràcticum de Perfil II

18 6 6

18 6 6

18 6 6

Segon semestre ECTS

· Pràcticum de Sintesis I

· Pràcticum de Sintesis II

· Treball de Fi de Grau 9 9 12

Total 60

* Cal cursar un mínim de 12 crèdits d'una mateixa menció, a més del pràcticum de perfil, per tal d'obtenir-la.

MENCIONS OP ECTS

Menciò Cures

Comunitàries · Nous Rols d’Infermeria en Atenció Primària

· Conductes de Risc

· Activitats de Promoció de la Salut

· Societat i Salut: Cooperació Internacional en Salut

· Ancianitat i Dependència

4 3 4 4 3 Menció Cures

Clíniques Avançades

· Registres Clínics Avançats:

Informatització

· Patologia Clínica Avançada

· Cures d’Infermeria Clínica Avançada

· Abordatge Interdisciplinari de l’Ancià en Situació Crítica

3 7 5 3

Menció International Nursing

· English for Nursing I

· English for Nursing II

· Transcultural Nursing

· Internacional Coperation in Health

· Health and Development and Complementary Therapy

6 3 3 3 3

Altres OP ofertes per la Universitat

· Humanisme i Societat

· Relació d’Ajuda Terapèutica

3 3

(28)
(29)

El Grau en Fisioteràpia a la UIC ofereix la preparació necessària a l’alumnat perquè s’incorpori amb èxit al món laboral dotant-lo de les capacitats de reflexió i d’anàlisi necessàries per tal de trobar les millors solucions per als pacients.

El fisioterapeuta té l’oportunitat d’augmentar la qualitat de vida de les persones, feina que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris. Per aquest motiu es pretén que l’estudiant creixi en responsabilitat i compromís davant els canvis de la societat i, al mateix temps, fomenti el sentit crític de les seves accions, de manera que esdevingui responsable del seu aprenentatge.

Per aconseguir aquests ambiciosos objectius, la titulació ofereix un pla d’estudis àgil i actualitzat amb una estricta correlació entre els continguts de les diferents àrees de coneixement i la presència destacada de classes pràctiques en els gimnasos de fisioteràpia, dotats de la tecnologia més moderna. Així mateix, la realització d’estades clíniques en centres de fisioteràpia i unitats de rehabilitació es configuren com a part imprescindible en l’aprenentatge.

Grau en Fisioteràpia

Títol de Grau Semestres Total crèdits

Vies d’accés Campus

Graduat o graduada en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya

8 240

Totes Sant Cugat

"Estudiar Fisioteràpia a la UIC suposa apostar per una formació integral del professional, que necessitarà el seu costat més humà en l’atenció del pacient, i alhora haurà adquirit coneixements teòrics i habilitats pràctiques basats en l’evidència científica més actualitzada.

Al Departament de Fisioteràpia de la UIC volem portar el talent i l’esforç d’alumnes i professors cap a la formació dels millors professionals."

Dra. Mª Caridad Bagur Calafat,

Directora del Departament de Fisioteràpia de la UIC

(30)

De la carrera a la professió

El nostre gran valor afegit

Pràctiques en empreses

Un complement imprescindible

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les seves titulacions. Per al Grau en Fisioteràpia, en destaquem les següents:

Sortides professionals

Les persones graduades en Fisioteràpia tenen un ampli ventall de sortides professionals: poden optar per l’àmbit de l’empresa privada o integrar-se en els centres sanitaris gestionats per les diferents administracions públiques.

També poden optar, com a professionals liberals, per tenir la seva pròpia consulta o centre de fisioteràpia.

Les competències del professional de la fisioteràpia li permeten desenvolupar l’activitat en diverses àrees:

Traumatologia

Neurologia

Cardiorespiratòria

Reumatologia

Ginecologia

Esportiva

Pediatria

Geriatria

Fisioestètica

Docència

Gestió

Recerca

Balneoteràpia Oferta acadèmica de la Facultat de

Medicina i Ciències de la Salut Departament de Fisioteràpia

Formació de Grau

Grau en Fisioteràpia

Curs d'Adaptació al Grau en Fisioteràpia

Formació de Màsters i Postgraus

Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica

Màster i Postgrau en Fisioteràpia Pediátrica

Postgrau en “el Mètode Mézières”. Fisioteràpia Global Miofascial

Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport.

Readaptació a l’Esforç

Postgrau en Acupuntura Aplicada al Dolor Articular i Miofascial (ADAM)

Postgrau en Osteopatia Energètica Informacional.

Mètode Poyet

Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial. Tractament conservador i punció seca

Postgrau en Teràpia Manual segons el concepte POLD.

Aplicació Neuromuscular, Esquelètica i Visceral.

Hospital de Terrassa

Hospital General de Catalunya

Hospital Plató

Hospital Pere Virgili

Hospital Quiron

Open Sport

Clínica Maz Sant Honorat

Corporació Sanitaria Parc Taulí

Institut Català de la Salut

Hospital de Bellvitge

Hospital de l'Esperit Sant

Hospital de Sant Joan de Déu

Clínica Diagonal

(31)

Competències transversals: donar un servei de qualitat, demostrar un compromís ètic, adquirir capacitats necessàries per treballar en equip, adquirir actituds d’aprenentatge i millora manifestant interès i sabent actuar en una contínua recerca d’informació i superació professional per millorar la competència de la pràctica i mantenir l’estatus que correspon a una professió titulada i regulada. Adquirir compromisos per contribuir al desenvolupament professional. Mostrar l’orientació cap al pacient/usuari, manifestant que el ciutadà i les seves necessitats són l’eix entorn del qual giren les seves decisions.

• Competències generals: conèixer les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió, conèixer els models d’actuació en fisioteràpia. Conèixer els canvis estructurals, fisiològics, funcionals i de conducta que es produeixen com a conseqüència de la intervenció de la fisioteràpia. Conèixer els procediments fisioterapèutics generals i els basats en mètodes i tècniques específiques d’actuacions fisioterapèutiques que cal aplicar en les diferents patologies de tots els aparells i sistemes, i en totes les especialitats de medicina i cirurgia, així com en la promoció i conservació de la salut, i en la prevenció de la malaltia.

Competències específiques de cada matèria: ser capaç de valorar l’estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials. Ser capaç de determinar el diagnòstic en fisioteràpia d’acord amb les normes reconegudes internacionalment i amb els instruments de validació internacionals. Ser capaç de dissenyar el Pla d’Intervenció en Fisioteràpia, executar-lo, dirigir-lo i coordinar-lo, atenent el principi de la individualitat de l’usuari i utilitzant les eines terapèutiques pròpies de la Fisioteràpia. Ser capaç d’avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de Fisioteràpia en relació amb els objectius marcats i els criteris de resultats establerts. Tenir la capacitat per intervenir en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Tenir la capacitat per incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l’evidència com a cultura professional.

Desenvolupament de competències

Preparat per al mercat laboral

Curs d'Adaptació al Grau en Fisioteràpia. La UIC ofereix als diplomats en fisioteràpia la possibilitat de realitzar aquests estudis per obtenir el grau en aquesta disciplina.

Els diplomats en fisioteràpia que acreditin experiència professional podran optar al reconeixement de la seva experiència fins a un màxim de 36 ECTS.

(32)
(33)

Mòduls i pla d'estudis

Un itinerari ple de possibilitats

MÒDULS MATÈRIES ECTS

Formació bàsica · Morfologia, estructura i funció del cos humà, Biofísica, Bioquímica, Psicologia, Fisiopatologia I, Fisiopatologia II, Antropologia 64

Idiomes · Anglès per a la Fisioteràpia 1 i 2 12

Fonaments de

fisioteràpia · Fonaments de Fisioteràpia 4

Valoració en

fisioteràpia · Valoració en Fisioteràpia 6

Cinesiteràpia · Cinesiteràpia 8

Procediments generals en fisioteràpia

· Procediments generals en Fisioteràpia 1 i 2 12

Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia

· Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia ortopèdica, Teràpia manual, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia reumatològica, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia neurològica, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia cardiorespiratòria i vascular, Teràpies complementàries, Optatives d’especialització

34

Fisioteràpia en especialitats clíniques

· Fisioteràpia aplicada a les disfuncions de l’aparell locomotor, Fisioteràpia aplicada a les disfuncions circulatòries cardíaques i respiratòries, Fisioteràpia aplicada a les disfuncions del sistema nerviós, Fisioteràpia en altres especialitats clíniques, Optatives d’especialització

28

Legislació, Salut Pública i Administració sanitària

· Fisioteràpia comunitària i Salut Pública, Administració i gestió en Fisioteràpia, Ètica i legislació en Fisioteràpia 12

Estades clíniques

tutelades · Estades clíniques tutelades 1, 2 i 3 40

Complementàries · Disseny i eines de projectes 10

Treball fi de Grau · Treball fi de Grau 10

Crèdits totals 240

(34)

CURS 1

Primer semestre ECTS

· Estructura i Funció de l’Aparell Locomotor 1

· Principis de Biofísica i Biomecànica Aplicats a la Fisioteràpia

· Antropologia General

· Fonaments de Fisioteràpia

· Valoració en Fisioteràpia 1

· Cinesiteràpia 1

6 6 6 4 3 3

Segon semestre ECTS

· Estructura i Funció de l’Aparell Locomotor 2

· Fisiologia Molecular i Cel·lular Aplicada a la Fisioteràpia

· Ciències Psicosocials Aplicades a Fisioteràpia

· Valoració en Fisioteràpia 2

· Cinesiteràpia 2

· Procediments Generals d’Intervenció en Fisioteràpia 1

6 6 6 3 5 6

Total 60

CURS 2

Primer semestre ECTS

· Estructura i Funció Esplacnològica

· Fisiopatologia en les Afeccions de l’Aparell Locomotor

· Anglès per a Fisioteràpia 1

· Procediments Generals d’Intervenció en Fisioteràpia 2

· Fisioteràpia Comunitària i Salut Pública 6 8 6 6 3

Segon semestre ECTS

· Estructura i Funció del Sistema Nerviós, Endocrí i Òrgans dels Sentits

· Fisiopatologia en les Afeccions Neurològiques

· Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. Raquis.

· Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII

· Teràpia Manual 1

· Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia Reumatològica

· Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions de l’Aparell Locomotor 1

· Metodologia de la Investigació

6 4 3 3 2 3 7 3

Total 60

Pla d'estudis del

Grau en Fisioteràpia

(35)

CURS 3

Primer semestre ECTS

· Fisiopatologia en les Afeccions Cardiorespiratòries

· Anglès per Fisioteràpia 2.1

· Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia Neurològica

· Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions del Sistema Nerviós

· Ètica i Legislació en Fisioteràpia

· Estades Clíniques Tutelades 1

· Estades Clíniques Tutelades 2

4 3 5 6 3 5 5

Segon semestre ECTS

· Anglès per a Fisioteràpia 2.2

· Teràpia Manual 2

· Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia Cardiorespiratòria

· Teràpies Complementàries

· Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries

· Bioètica

· Estades Clíniques Tutelades 3

· Bioestadística 1

3 2 5 2 5 3 5 4

Total 60

CURS 4

Primer semestre ECTS

· Estades Clíniques Tutelades 4

· Estades Clíniques Tutelades 5

· Disseny Metodològic del Treball d’Investigació

· Bioestadística 2

· Treball d’Investigació 1

· Fisioteràpia Aplicada als Processos de Creixement i Envelliment

· Optatives d’Especialització

5 5 1 2 3 4 12

Segon semestre ECTS

· Estades Clíniques Tutelades 6

· Estades Clíniques Tutelades 7

· Estades Clíniques Tutelades 8

· Treball d’Investigació 2

· Optatives d’Especialització

5 5 5 7 6

Total 60

(36)

"Em sento molt orgullós d'haver format part de la primera promoció del Grau en Fisioteràpia. Aquests quatre anys han sigut per a mi una experiència professional i humana incomparable. I ara, em sento preparat per començar en la vida activa."

Romain Delage-Calvet, alumne del Grau en Fisioteràpia

"Medicina és una carrera molt exigent i molt bonica. L'organització i la

constància són claus per aprendre i anar bé de cara al MIR"

Joan Penella Mas, alumne del Grau en Medicina

Viure la UIC, una experiència irrepetible

Estudiar a la UIC significa viure la UIC. I això va més enllà del grau que estiguis estudiant, va més enllà de les instal·lacions i els equipaments. Els pilars de la vida universitària de la UIC es construeixen sobre les persones que estudien, treballen i interactuen en l’espai universitari, creant sinergies que formen un univers únic.

A la UIC t’oferirem conferències, jornades d’universitat i empresa, grups de teatre, certàmens literaris i una infinitat d’activitats esportives, culturals i socials que formen espais per a la reflexió i l’oci. Totes aquestes activitats són necessàries per a l’aprenentatge, el creixement personal i la creació de vincles socials que formen una comunitat multicolor. Viure la UIC és una experiència enriquidora i vital.

(37)

"Les classes teoricopràctiques impartides des del primer curs són excel·lents per poder apropar-nos dia a dia a la nostra futura professió."

Núria Amor Peró, alumna del Grau en Fisioteràpia

"Per mi la UIC és "el present que cuida el millor futur."

Cristina Naqui Xicota, alumna del Grau en Infermeria

SERVEIS

La UIC disposa d’una oferta de serveis àmplia que complementa l’educació integral de l’alumnat més enllà de les aules.

Estudiants www.uic.es/estudiants Allotjament www.uic.es/housing Esports www.uic.es/esports Alumni www.uic.es/alumni Estratègies Professionals www.uic.es/sep Assessorament i coaching www.uic.es/coaching Relacions Internacionals www.uic.es/relint Idiomes www.uic.es/idiomes Capellania www.uic.es/capellania

(38)

Procés d’admissió

Sol·licitud d’admissió

La Universitat Internacional de Catalunya té un sistema propi d’accés als centres i titulacions.

Les persones interessades a estudiar a la UIC han de seguir els passos següents:

- Certificació acadèmica dels dos últims cursos aprovats i finalitzats.

- Document de condicions generals signat per a l’admissió i reserva de plaça (a www.uic.es/condicions).

- Dues fotografies de mida carnet.

- Fotocòpia del DNI o del passaport.

- Justificant d’ingrés de les despeses de tramitació.

Trobareu les formes de pagament una vegada feta la sol·licitud.

Proves d’admissió

Tots els futurs alumnes que no siguin llicenciats o diplomats han de fer les proves d’admissió de la UIC, que consisteixen en:

Reserva i matrícula

Els candidats admesos tenen cinc dies per formalitzar la reserva de plaça des de la comunicació de l’admissió, a través del pagament de la reserva.

La matriculació per a l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva a partir del mes de juny, una vegada lliurats els resultats de les PAU.

El procés de matrícula es tramita en línia i té uns terminis especials per a l’alumnat admès que procedeix de centres estrangers.

· Emplenar la sol·licitud d’admissió a través d’Internet (www.uic.es/admissions).

· Lliurar cinc dies abans del dia de la prova la documentació següent:

· Una prova psicotècnica d’intel·ligència general.

· Un test d’anglès.

· Un test de cultura general.

· Una prova específica en funció de la titulació.

· Una entrevista personal.

Fem tot el possible per atraure el millor talent

(39)

Programes de finançament, descomptes i beques

Beques

L’alumnat de la UIC pot gaudir de diferents tipus de beques:

· Acadèmiques i econòmiques.

· Familiars.

· De col·laboració.

· Excel·lència-UIC.

Gratuïtat

La Universitat Internacional de Catalunya promou l’excel·lència a través de la gratuïtat de crèdits en alguns supòsits:

· Matrícula d’honor a batxillerat. El 100% de la matrícula del primer curs és gratuïta.

· Matrícula d’honor en alguna assignatura cursada a la carrera universitària. Gratuïtat per als crèdits corresponents de la matrícula del curs següent.

· Ser un dels deu finalistes en el Concurs Preuniversitari de la UIC.

· Obtenir un resultat de les PAU entre els cent millors de Catalunya.

Finançament

Un cop ingressada la reserva de plaça, per al pagament de la resta de l’import de la matrícula s’ofereixen les modalitats següents:

· Abonament de l’import total.

· Pagament finançat per una entitat bancària en “terminis a mida”.

· Crèdit educatiu.

Descomptes

La Universitat Internacional de Catalunya concedeix descomptes sobre l’import de la matrícula a determinats alumnes o col·lectius. Hi ha diferents tipus de descomptes:

· Família nombrosa de categoria especial.

· Membres d’Alumni.

· Fills de membres d’Alumni.

Sabies que...

Durant el curs passat es van destinar més d'un milió tres-cents mil euros en descomptes per a alumnes?

¿?

Fem tot el possible per atraure el millor talent

(40)

Les dades que conté aquest imprès són a títol informatiu. La vigència s’ha de contrastar en el moment de formalitzar la inscripció.

Informació i Admissions:

Campus Sant Cugat · Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès Tel. (+34) 935 042 000

info@uic.es · www.uic.es

"Curabitur quis venenatis velit. Integer augue tellus, elementum accumsan" Steve Jobbs

Grau en

Periodisme

Grau en Medicina

Grau en Infermeria

Grau en Fisioteràpia

Figure

Updating...

References

Related subjects :