• No se han encontrado resultados

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana"

Copied!
222
0
0

Texto completo

(1)

la situació del

sistema educatiu a la Comunitat

Valenciana

Cursos 2013/14 i 2014/15

(2)
(3)

la situació del

sistema educatiu a la Comunitat

Valenciana

Cursos 2013/14 i 2014/15

(4)
(5)

Presentació 7 1 Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 9

2 Sistema educatiu espanyol 19

3 Indicadors del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana 23

4 Llocs de treball docent per cossos 35

5 Professorat d’ensenyament de règim general 41

6 Inspecció d’educació 45

7 Educació Infantil i Primària 55

8 Educació Secundària Obligatòria 69

9 Batxillerat 79

10 Cicles formatius de Formació Professional 91

11 Ensenyament en valencià 107

12 Ús de llengües estrangeres com a vehiculars de l’ensenyament 113

13 Atenció a la diversitat 119

14 Avaluació diagnòstica 131

15 Formació de Persones Adultes 137

16 Ensenyaments de règim especial 141

17 Millora de l’èxit escolar 153

18 Convivència escolar 157

19 Participació en Programes Europeus 169

20 Formació del professorat 175

21 Suport econòmic a l’educació 181

22 Actuacions en infraestructures 187

23 Participació en eleccions a consells escolars de centre 191

24 Propostes de millora

(6)
(7)

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV), màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana, té legalment encomanada l’elaboració d’informes anuals sobre la situació del nostre sistema educatiu.

Presentem l’Informe de la situació del sistema educatiu corresponent als cursos 2013-2014 i 2014- 2015 aprovat al Ple de 29 de novembre de 2016.

L’Informe s’adapta a l’estructura dels darrers informes publicats i es mantenen els mateixos criteris d’elaboració. No obstant això, s’han incorporat les propostes de millora quant a estructura i contingut de l’Informe, així com del sistema educatiu valencià.

Finalment, volem agrair l’esforç dels consellers i de les conselleres que han participat en la redacció d’aquest Informe biennal. Gràcies a les aportacions, suggeriments i propostes des de les seues organitzacions, continuem treballant per la consecució d’una millora del sistema educatiu que redunde en l’aprenentatge de l’alumnat valencià com a ciutadà.

Encarna Cuenca Carrión

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

(8)
(9)

1/ Composició del

Consell Escolar

de la Comunitat

Valenciana

(10)

1. Disposicions normatives per les quals es modifica la composició del CECV en el curs 2013/14

2. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a la fi del curs 2013/14

3. Disposicions normatives per les quals es modifica la composició del CECV durant el curs 2014/15

4. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a la fi del curs 2014/15

10

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(11)

Resolució de 27/12/2013 (DOCV de 13/01/2014)

Sector: Pares i mares d’alumnes Cessament:

FERRAN FELIU REIG (suplent) Nomenament:

EVA GRIMALTOS ESCRIBÁ (suplent)

Resolució de 27/12/2013 (DOCV de 13/01/2014) Sector: Alumnat Cessaments:

DANIEL MARQUINA BERGAD (titular) ALBERT ORDÓÑEZ PÉREZ (titular) PETAR VENELINOV KRASTEV (suplent) ISMAEL BENLEMLIH HESKOURI (suplent)

Nomenaments:

ISMAEL BENLEMLIH HESKOURI (titular) MARÍA VIVES MARTÍNEZ (titular) DANIEL MARQUINA BERGAD (suplent) JENIVER MORALES OCHEDA (suplent)

Sector: Organitzacions sindicals Cessament:

MIGUEL LATORRE GARCÍA (titular) Nomenament:

JOSÉ GIL CASTELLANO (titular) Sector: Presidència AVL

Cessaments:

ASCENSIÓ FIGUERES GÓRRIZ (titular) RAMON FERRER NAVARRO (suplent) Nomenaments:

RAMON FERRER NAVARRO (titular) M. SOLEDAT GONZÁLEZ FELIP (suplent) Sector: Unitat d’Educació per a la Salut Cessament:

MANUEL ESCOLANO PUIG (titular) Nomenament:

LOURDES MONGE GARCÍA (titular)

Sector: Integració d’alumnat d’altres països Cessament:

ISABEL ZAFRILLA LÓPEZ (titular) Nomenament:

LOURDES SANCHIS DOMINGO (titular)

Resolució de 26/03/2014 (DOCV de 02/04/2014) Sector: Alumnat Cessament:

ISMAEL BENLEMLIH HESKOURI (titular) Nomenament:

AYANTA VELASCO MARTÍNEZ (titular) Sector: Pares i mares d’alumnat Cessaments:

TOMÁS J. SEMPERE CREMADES (titular) MARGARITA GHILABERT SEPULCRE (supl.) RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE (suplent) Nomenaments:

SONIA TIRADO GONZÁLEZ (titular) LUIS DELTELL POVEDA (suplent) VÍCTOR M. MILA GÁMEZ (suplent)

Sector: Defensor del discapacitat Cessament:

JAIME UTRILLAS SAN JOSÉ (titular) Nomenament:

DAVID DE CUBAS GARCÍA (titular)

1. Disposicions normatives per les quals es modifica la

composició del CECV en el curs 2013/14

(12)

2. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a la fi del curs 2013/14

PRESIDENT

Baila Herrera, Francisco Reconegut Prestigi VICEPRESIDENT

Bañares Vázquez, Alejandro Reconegut Prestigi

SECRETARI TÈCNIC Pérez Pallarés, Alberto TÈCNIC EDUCATIU

Ródenas Martínez, Benjamín

CONSELLERES I CONSELLERS DEL PLE Acadèmia Valenciana de la Llengua Ferrer Navarro, Ramon

Administració Educativa Autonòmica Bartual Bermell, Francisca

Esteve Lombarte, Maria Fuentes Santamarta, Juan Giner Riera, Joan

Godoy Mesas, Carmen González Prieto, Rafael Ibáñez Castellar, Guillermo Sarrión Sala, Inmaculada Villanueva Sánchez, Alejo Formació del Professorat Civera Coloma, Pedro Delfín Ortí Ferre, M. Carmen Pinilla Padilla, Carmen Inspectors d’Educació Agulló Mera, Rosario

Marchante Villanueva, Vicente Puig Prats, Mario

Integració de l’Alumnat Immigrant Sanchis Domingo, Lourdes Organitzacions Empresarials De Torres Navarro, Juan José Ortiz Millán, Manuel

Organitzacions Sindicals Gil Castellano, José Vera Mora, Miguel Ángel Pares i Mares d’Alumnes Alabau Siurana, Mercedes Llopis Noheda, Julia María

López Cabrera, Ramón Mandingorra Giménez, Jesús Rodríguez Salinas, José Antonio Tendero Villa, Lorenzo

Tirado Acemel, M. Dolores Tirado González, Sonia

Personal Administració i Serveis Vargas Rodríguez, Miguel Velasco Martínez, Ayanta Velasco Onrubia, Benjamín Vives Martínez, Maria Titulars Centres privats

Boquet Esplugues, José Manuel Rodríguez Arroyo, Vicenta

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Martínez Auñón, Amparo Defensora del Discapacitat Andrés Cambra, Juana Professorat

Saurí Pastor, Vicent Amorós Galiana, Ignacio Bárcena Ortiz, Laureano

Gálvez Sánchez-Gabriel, Sagrario Giner Martínez, Blas

Ibáñez Abad, Sonia Monroig Climent, Vicent Montagud Domingo, Pedro Puig Cuadau, Miquel Àngel Tormo Signes, Carlos Torró Ferrero, Virtuts Valls Gregori, Xelo

Directors de Centres Educatius Masquefa Malonda, Francisco Valero Moreno, José María Villarroya Alcón, Nieves Educació per a la Salut Reconegut Prestigi

Vilagrasa Ballester, Víctor Pedro Universitats Valencianes Benavent Adrián, Rafael Borja Miralles, Francisco Caro Casana, Jerusalén Entitats locals

Monge García, Lourdes Ferrer Pons, Luciano

12

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(13)

3. Disposicions normatives per les quals es modifica la composició del CECV durant el curs 2014/15

Resolució de 19 de setembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7368/25.09.2014)

Cessaments:

En representació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Titular Amparo Martínez Auñón Nomenaments:

En representació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Titular Luis Ferrer Martínez

Resolució de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7378/10.10.2014)

Cessaments:

En representació del personal administratiu i de Serveis dels centres docents no universitaris d’FSP-UGT-PV

Titular Vicent Saurí Pastor

En representació dels titulars dels centres privats

Suplent Antonio Faus Sanchís Nomenaments:

En representació del personal administratiu i de Serveis dels centres docents no universitaris d’FSP-UGT-PV

Titular Antonio Calderón Benito Suplent José Vicente Garrigós Gallego

En representació dels titulars dels centres privats

Suplent Alberto Villanueva Ahicart

· El dia 11 de maig de 2014 cessa per jubilació el Secretari Tècnic del CECV, D. Agustín Pérez Folqués.

· El día 8 de juny de 2014 es nomena Secretari Tècnic del CECV, D. Alberto Pérez Pallarés.

Resolució de 6 de febrer de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7463/11.02.2015).

Acordar el Cessament dels actuals membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per haver finalitzat el període del seu mandat.

Nomenaments:

a) Representants del professorat Titulars:

Ignacio Amorós Galiana Vicent Monroig Climent Sonia Ibánez Abad

Juan Manuel Martínez Fernández Jose Antonio Alcàsser Cano Jose Gabriel Alfonso Pérez Sagrario Gálvez Sánchez-Gabriel Laureano Bárcena Ortíz

Miguel Ángel Puig Cuadau Miguel Ángel Almonacid Pérez Suplents:

Vicent Eduard Mauri Genovés Maria Victòria Oliver Guasp Maria Ángels Llorente Cortés Jose Andrés Martínez Cardona Antonio Arjona Martínez Jesús Gabaldón Gómez Eva María Julià Tomás Paloma Martínez Penadés Consol Valls Gregori Artemi Almonacid Pérez b) Representants de pares i mares de

l’alumnat Titulars:

Ramón López Cabrera Mª Dolores Tirado Acemel Victor Miguel Mila Gámez Sonia Tirado González Mercedes Alabau Siurana Julia María Llopis Noheda Alejandro López Oliva

Jose Antonio Rodriguez Salinas Suplents:

Lorenzo Tendero Vila María Utrera Verdejo Raquel María Rodríguez Foj Luis Deltell Poveda

(14)

Eva Grimaltos Escriba Juan Carlos Arias Perallón Jose Vicente Miralles Ahuir Jose Miguel Manjón Montonya c) Representants de l’alumnat

Titulars:

Ayanta Velasco Martínez María Vives Martínez Benjamí Velasco Onrubia Miguel Vargas Rodriguez Suplents:

Daniel Marquina Bergad Alba Rodríguez Esclarissat José La Orden Vanaclocha Sofía Vargas Rodríguez

d) Representant del personal administratiu i de Serveis dels centres docents no unifersitaris:

Titular:

Magadalena Macià Ballester Suplent:

Isabel López Villar

e) Representants dels centres privats no universitaris:

Titulars:

José Manuel Boquet Esplugues Vicenta Rodríguez Arroyo Suplents:

Alberto Villanueva Ahicart Miguel Ángel Coello Sánchez Representants de les organitzacions sindicals de treballadors i treballadores Titulars:

Miguel Ángel Vera Mora Jose Gil Castellano Suplents:

Ferran Vicent García Ferrer Vicente Díaz Rodríguez

f) Representants de les organitzacions empresarials més representatives:

Titulars:

Manuel Ortíz Millán

Juan José de Torres Navarro Suplents:

Andrés Muñoz Gimeno Juan José López Marinas g) Representant de les entitats locals

Titular:

Luciano Ferrer Pons Suplent:

Marta García Martínez

h) Representants de les universitats de la Comunitat Valenciana

Titulars:

Rosa Visiedo Claverol Pilar García Agustín Isabel Vázquez Navarro Suplents:

Maria José González Solaz Francisco López Benet Ramón López Martín i) Personalitats de reconegut prestigi en el

camp de l’educació Titulars:

Alejandro Monzonís Marín Francisco Baila Herrera Víctor Villagrasa Ballester Suplents:

Alejo Vilanova Sánchez Agustí Pérez Folqués

María del Remei Gambín Barrio

j) Representants de l’administració educativa autonòmica

Titulars:

Joan Giner Riera

Francisco José Pascual Giménez Raquel Durá Bou

Gustavo Martínez Serrano Josep Ribes Simarro Juan Pablo Valero García Vicente Puchades Martí

Maria del Consuelo Roig Boronat María Esteve Lombarte

Suplents:

Maria José Vargas Molina Iván García Alarcón Pedro Sigler Vizcaíno Antonio Ramos Olivares José Duart Gil

Francisca Roger Montesinos Raül Juncos Castillo

Maria Jesús Frígols Martín Sara Domene Figuerola

k) Representants del personal que exercisca funcions de formació del professorat, depenent de l’administració educativa autonòmica

Titulars:

José Cantó Alonso Susana Miralles Quiles Remedios Herrero Mompó Suplents:

Rafael Fresquet Fayos Jose Antonio Poves Espí Pedro Delfin Civera Coloma

14

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(15)

Valenciana de la Llengua o persona en qui delegue

Titular:

Ramón Ferrer Navarro Suplent:

Maria Soledad González Felip

El defensor o la defensora de les persones amb discapacitat de la Comunitat

Valenciana o persona en qui delegue Titular:

Juana Andrés Cambra Suplent:

David de Cubas García

m) Representants dels directors i les directores de centres educatius de les diferents ensenyances i etapes educatives no universitàries

Titulars:

Remedios Barona Cabanes Carmen Pitarch Usó Inmaculada López Primo Suplents:

Joaquín Marzá Mercé José Rafael Viana Sánchez Amparo Hidalgo Esteve

n) Inspectores o inspectors d’educació Titulars:

Maria del Carme Ortí Ferre Rafael González Prieto Nieves García Brizuela Suplents:

Alejandro Amposta Amiguet Enrique Noguera Peribáñez Rocío Tahoces Martínez

Representant designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana Titular:

Luis Martínez Ferrer Suplent:

Laia Maurí Folgado

o) Representant del personal amb funcions en la Unitat d’Educació per a la Salut Titular:

Lourdes Monge García Suplent:

Elías Ruíz Rojo

p) Representants del personal amb funcions vinculades amb la integració de l’alumnat procedent d’altres països

Titular:

Lourdes Sanchis Domingo

Mª Jesús Sancho-Miñana Sánchez Decret 25/2015, de 20 de febrer, del Consell, (DOCV 7471/23.02.2015) pel qual s’anomena President del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a Francisco Baila Herrera.

Resolució de 10 de març de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7488/18.03.2015).

Cessament:

En representació dels representants dels pares i les mares de l’alumnat:

Titulars:

Mª Dolores Tirado Acemel Víctor Miguel Mila Gámez Mercedes Alabau Siurana Sonia Tirado González Suplents:

Maria Utrera Verdejo Raquel Maria Rodríguez Foj

Eva Grimaltos Escriba Luis Deltell Poveda Nomenament:

En representació dels representants dels pares i les mares de l’alumnat:

Titulars:

Màrius Fullana Alfonso Eva Grimaltos Escribà Silvia Centelles Campillo Eugenio Raúl Alós Carbonell Suplents:

Raquel Sánchez Grande Mercedes Alabau Siurana Juan Antonio Milanés Aparici Leopoldo Romualdo Piqueras Picazo Resolució de 30 de març de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7501/09.04.2015).

Nomenament:

En representació dels representants del professorat:

Titular:

Suplent:

Xavier Izquierdo Cañego Beatriu Cardona Prats

(16)

4. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a la fi del curs 2014/15

PRESIDENT

Baila Herrera, Francisco Reconegut Prestigi VICEPRESIDENT

Barona Cabanes, Remedios Directors Centres Educatius SECRETARI TÈCNIC Pérez Pallarés, Alberto TÈCNIC EDUCATIU

Ródenas Martínez, Benjamín

CONSELLERES I CONSELLERS DEL PLE Alabau Siurana, Mercedes

Pares i mares de l’alumnat Alcàsser Cano, José Antonio Professorat

Alfonso Pérez José Gabriel Professorat

Almonacid Pérez, Miguel Ángel Professorat

Amorós Galiana, Ignacio Professorat

Andrés Cambra, Juana

Defensora persones amb discapacitat Bárcena Ortiz, Laureano

Professorat

Boquet Esplugues, José Manuel Titulars de centres privats

Pascual Gimenez, Francisco José Admó. Educativa Autonòmica Cantó Alonso, José

Formació professorat Durà Bou, Raquel

Admó. Educativa Autonòmica Esteve Llombarte, María Admó. Educativa Autonòmica Ferrer Navarro, Ramón

Acadèmia Valenciana de la Llengua Durà Bou, Raquel

Admón. Educativa Autonòmica Esteve Llombarte, María Admón. Educativa Autonòmica Ferrer Navarro, Ramón

Acadèmia Valenciana de la Llengua Ferrer Pons, Luciano

Entitats locals

Gálvez Sánchez-Gabriel, Sagrario

Professorat

García Agustín, Pilar Universitats Com. Valenciana García Brizuela, Nieves Inspectora d’educació Gil Castellano, Jose Organitzacions sindicals Giner Riera, Juan Fernando Admón. Educativa Autonómica González Prieto, Rafael Inspector d’educació Herrero Mompó, Remedios Formació professorat Ibáñez Abad, Sonia Professorat

Llopis Noheda, Julia María Pares i mares de l’alumnat López Cabrera, Ramón Pares i mares de l’alumnat López Oliva, Alejandro José Pares i mares de l’alumnat López Primo, Inmaculada Directors centres educatius Macià Ballester, Magdalena Personal admv. i serveis

Martínez Fernandez, Juan Manuel Professorat (privat)

Martínez Ferrer, Luis

Consell de la Joventud de la CV Martínez Serrano, Gustavo Admó. Educativa Autonòmica Mila Gámez, Víctor Miguel Pares i mares de l’alumnat Miralles Quiles, Susana Formació professorat Monge Garcia, Lourdes Unitat Educació per a la Salut Monroig Climent, Vicent Professorat

Monzonís Marín, Alejandro Reconegut prestigi

Ortí Ferre, M. Carmen Inspectora d’educació Ortíz Millan, Manugel Organitzacions empresarials Pitarch Uso, Carmen

16

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(17)

De Torres Navarro, Juan José Organitzacions empresarials Puchades Martí, VicentE Admó. Educativa Autonòmica Rodríguez Salinas, José Antonio Pares i mares de l’alumnat Roig Boronat, María Del Consol Admó. Educativa Autonòmica Sanchis Domingo, Lourdes Integració alumnat inmigrant Tirado Acemel, M. Dolores Pares i mares de l’alumnat Tirado González, Sonia Pares i mares de l’alumnat Valero García, Juan Pablo Admó. Educ. Autonòm.

Vargas Rodríguez, Miguel Alumnat

Vázquez Navarro, Isabel Universitats Com. Valenciana Velasco Martínez, Ayanta Alumnat

Velasco Onrubia, Benjamín Alumnat

Vera Mora, Miguel Ángel Organitzacions sindicals Villagrasa Ballester, Victor Reconegut prestigi

Visiedo Claverol, Rosa Universitats Com. Valenciana Vives Martínez, María Alumnat

(18)
(19)

2/ Sistema

educatiu

espanyol

(20)
(21)
(22)
(23)

3/ Indicadors del

sistema educatiu de la Comunitat Valenciana

1. Context geogràfic, demogràfic i econòmic de l’educació 1.1 Dades generals

1.2 Ensenyaments de règim general no universitari 1.3 Ensenyaments universitaris

1.4 Percentatge d’alumnat estranger, sobre el total d’alumnat, en Ens. de règim general no universitari

1.5 Distribució de l’alumnat estranger per titularitat/finançament del centre 1.6 Abandonament primerenc

1.7 Distribució percentual de la despesa pública per activitat educativa, en educació universitària

1.8 Distribució percentual de la despesa pública per naturalesa econòmica, en educació no universitària

2. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 2.1 Mitjana d’alumnes per ordinador

2.2 Mitjana de professors/es per ordinador, destinat preferentment a tasques pròpies

2.3 Mitjana d’ordinadors, destinats preferentment a la docència amb alumnes, per unitat/grup

2.4 Distribució percentual dels ordinadors per ubicació

2.5 Distribució percentual dels centres amb connexió a Internet 2.6 Ús d’Internet d’alumnes entre 10 i 15 anys

2.7 Inversió de la GVA en equipament TIC

(24)
(25)

Indicadors del sistema educatiu de la comunitat valenciana

1. CONTEXT GEOGRÀFIC, DEMOGRÀFIC I ECONÒMIC DE L’EDUCACIÓ 1.1 Dades generals

Dades referides al curs 2013/14. Font:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les

xifres de l’educació a Espanya 2016 Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

Extensió territorial (Km2) 23254 505968

Població total 5004844 46771341

Densitat de població 215,2 92,4

% població de 0 a 29 anys 30,8 30,8

% població rural 4,2 9,5

PIB per capita (€) 20073 22780

Taxa d'activitat 59 59,6

Taxa d'atur 24,4 25,8

% població adulta que ha completat

estudis postobligatoris 55,3 56,6

Dades referides al curs 2013/14. Font:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les xifres de l’educació a Espanya 2016 (evolució des de 2009/10)

Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

Alumnat 858469 8075841

% en centres públics 67,4(-0,4) 68,2

Professorat 69883 670777

% dones 70,1 (+0,6) 71,5

Mitjana de ràtio en EP 22,4 21,7

Taxa neta d'escolarització (2 anys) 44,1 (+3,2) 52,1

Taxa neta d'escolarització (17 anys) 89,1(+0,3) 90,1

Esperança d'escolarització (6 anys) 14,5 (+0,4) 14,4

Taxa d'idoneïtat (12 anys) 82 (-0,5) 84,9

Taxa bruta de graduats (Batxillerat

– 2011/12) 48,5 (+1,2) 53,4

Taxa bruta de graduats (Tècnic –

2011/12) 28,3 (+1,7) 24

1.2 Ensenyaments de règim general no universitari

(26)

Dades referides al curs 2013/14. Font:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les

xifres de l’educació a Espanya 2016 Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

Alumnat 171492 1564026

Professorat 12342 115071

% dones 38,6 39,4

Taxa bruta d'aprovats PAU 48 51,6

Taxa neta d'escolarització (18-22

anys) 31,6 30,8

Taxa bruta de graduats

(Diplomatura) 5,1 4,5

Taxa bruta de graduats

(Llicenciatura) 18,5 15,3

Taxa bruta de graduats (Grau) 27,7 30,1

Taxa bruta de graduats (Màster

oficial) 15,6 14

% Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

(evolució des de

2010/11) C. Públics Priv.

Concertats Priv. no

Concertats C. Públics Priv.

Concertats Priv. no Concertats

2013/14 75,16 14,78 10,06 72,17 16,04 11,79

Font: Ministeri d’Educació, Cultu ra i Esport. Les xi fres de l’educació a

Espanya 2016 Comunitat Valenciana ESTAT ESPANYOL Mitjana UNIÓ EUROPEA

Any 2014 23,4 21,9 11,9

Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les xifres de l’educació a Espanya 2016

(evolució des de 2011/12) Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

Curs 2013/14 10,1 (-0,1) 8,8 (+0,1)

1.4 Percentatge d’alumnat estranger, sobre el total d’alumnat, en Ens. de règim general no universitari 1.3 Ensenyaments universitaris

1.5 Distribució de l’alumnat estranger per titularitat/finançament del centre

1.6 Abandonament primerenc. Percentatge de població de 18 a 24 anys que no ha completat el nivell d’Educació Secundària – 2a etapa i no realitza cap tipus d’educació-formació

Les dades han de ser preses amb precaució, ja que són derivades de mostres menudes i estan afectades per forts errors de mostreig. Resultats calculats a partir de les xifres de població del INE

26

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(27)

1.8 Distribució percentual de la despesa pública per naturalesa econòmica, en educació no universitària

Dades referides al curs 2013/14. Font:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les

xifres de l’educació a Espanya 2016 Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

E. Infantil i E. Primària 28,7 31,9

E. Secundària i FP 33,3 28,6

Ens. de Règim Especial 1,4 2,1

Educació Especial 1,1 2,6

Educació d'Adults 0,4 0,8

Educació en l'Exterior 0,0 0,2

Serveis complementaris 3,8 2,5

Educació Compensatòria 0,1 0,6

Activitats extraescolars 0,4 1,0

Formació del professorat 0,3 0,3

Investigació educativa 0,0 0,2

Administració general 1,7 2,1

Altres ensenyam. superiors 0,0 0,1

Educació Universitària 28,3 21,5

Formació ocupacional 0,0 1,8

Beques i ajudes totals 0,3 3,6

Dades referides al curs 2013/14. Font:

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les

xifres de l’educació a Es panya 2016 Comunitat Valenciana Total ESTAT ESPANYOL

Total 4175877 39439627

% 88,6 93,1

Despeses corrents

Personal 60,2 63,8

Concerts E. Privada 15,7 14,3

Altres 12,7 15

Despeses de capital 6,5 5,8

(28)

2. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) Les dades que apareixen als punts 2.1, 2.2, 2.3 i

2.4 es refereixen al curs 2013/14, tant a la Comunitat Valenciana, com al total de l’Estat Espanyol.

2.1 Mitjana d’alumnes per ordinador

Tot i que ha baixat lleument la mitjana d’alumnes per ordinador, tant a la Comunitat Valenciana com a l’Estat Espanyol, tant en nombre d’alumnes per ordinador (gràfica anterior) com en el nombre d’alumnes per ordinador destinat preferentment a la docència amb alumnes (gràfica següent), la mitjana d’alumnes per ordinador és significativament superior a la Comunitat Valenciana. Crida l’atenció, que la mitjana d’alumnes és superior als centres privats.

DESTINAT A TASQUES D’ENSENYAMENT I

APRENENTATGE Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

Centres Públics E. Primària 4,6 (-0,1) 3,0 (-0,1)

E. Secundària 4,9 (-0,3) 2,6 (-0,1)

Total 4,7 (-0,3) 2,7 (-0,1)

Centres Privats 6,9 (-0,5) 4,0 (-0,2)

Total 5,3 (-0,2) 3,0 (-0,1)

DESTINAT PREFERENTMENT A LA DOCÈNCIA

AMB ALUMNES Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

Centres Públics E. Primària 5,7 (-0,2) 3,5 (+0,1)

E. Secundària 5,8 (-0,4) 3,0 (-0,3)

Total 5,8 (-0,3) 3,2 (-0,1)

Centres Privats 8,9 (-0,5) 4,8 (-0,2)

Total 6,5 (-0,3) 3,6 (-0,1)

ALUMNES ORDINADOR 2013/14

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2013/14

2013/14

¢Comunitat Valenciana ¢Total estat espanyol

28

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(29)

ALUMNES ORDINADOR 2013/14

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2013/14

2013/14

¢Comunitat Valenciana ¢Total estat espanyol

DESTINAT PREFERENTMENT A LA DOCÈNCIA AMB

ALUMNES, AMB CONNEXIÓ A INTERNET Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

Centres Públics E. Primària 7,2 (-0,6) 3,9 (+0,1)

E. Secundària 6,7 (+1,4) 3,3 (-0,1)

Total 6,9 (+0,3) 3,5 (-0,1)

Centres Privats 10,1 (+2) 5,4 (-0,1)

Total 6,7 (+1) 4,0 (=)

Dades referides al curs 2013/14.Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 Comunitat Valenciana Total estat espanyol

2013/14 2013/14

Centres Públics E. Primària 2,6 (+0,2) 2,3 (=)

E. Secundària 2,8 (-0,2) 1,6 (=)

Total 2,7 (=) 1,9 (=)

Centres Privats 2,8 (-0,3) 2,4 (-0,2)

Total 2,7 (=) 2,0 (-0,1)

S’observa un augment en la mitjana d’alumnes per ordinador, destinats a la docència amb alumnes amb connexió a Internet, sent especialment significatiu, als centres privats de la Comunitat Valenciana. A l’Estat Espanyol hi ha baixat d’una manera quasi inapreciable.

2.1 Mitjana de professors/es per ordinador, destinat preferentment a tasques pròpies

No hi ha canvis apreciables si comparem els resultats amb els del curs anterior. La Comunitat Valenciana continua per damunt de la mitjana de l’Estat Espanyol.

(30)

2.3 Mitjana d’ordinadors, destinats preferentment a la docència amb alumnes, per unitat/grup

La Comunitat Valenciana és la tercera amb la ràtio més elevada d’alumnes per ordinador en centres públics d’Educació Primària, per darrere de Madrid i Múrcia. La segona, en centres d’Educació Secundària, sols superada per Madrid i la primera amb la ràtio més elevada als centres privats.

Dades referides al curs 2013/14.Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 Comunitat Valenciana Total estat espanyol

2013/14 2013/14

Centres Públics E. Primària ,7 (+0,1) 5,8 (-0,2)

E. Secundària 4,2 (+0,2) 8,0 (+0,6)

Total 3,9 (+0,1) 3,9 (+0,2)

Centres Privats 2,8 (+0,2) 5,2 (+0,3)

Total 3,6 (+0 6,4 (-0,2)

PER ÚS PREFERENT Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

CP Primària Aules d'informàtica 39,8 21,5

Aules de classe 38,9 57,8

Administració i gestió 2,5 5,4

Altres dependències 19,4 9,9

Sense especificar 4,4 5,4

CP Secundària Aules d'informàtica 48,9 23,8

Aules de classe 24,7 51,3

Administració i gestió 6,1 4,3

Altres dependències 16,2 13,6

Sense especificar 4,1 7,2

C. Privats Aules d'informàtica 44,6 30,8

Aules de classe 27,1 46,6

Administració i gestió 5 5,5

Altres dependències 16,8 10,2

Sense especificar 6,5 6,9

30

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(31)

Podem observar que la utilització d’ordinadors de sobretaula és molt superior a la Comunitat Valenciana, si ho comparem amb la resta de l’Estat Espanyol, on l’ús de portàtils i tauletes tàctils és molt superior.

PER ÚS PREFERENT Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

CP Primària Tasq. administratives 6,9 5,3

Tasq. professorat 17,2 14,4

Docència/ús alumnat 71,2 77,1

Tasques múltiples 4,7 3,2

CP Secundària Tasq. administratives 6 3,9

Tasq. professorat 14,6 14,1

Docència/ús alumnat 75,5 78,3

Tasques múltiples 3,9 3,7

C. Privats Tasq. administratives 8,6 5,3

Tasq. professorat 19,3 14

Docència/ús alumnat 68 77,2

Tasques múltiples 4 3,2

PER TIPUS D’ORDINADOR Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

CP Primària Sobretaula 82,2 50

Portàtils 16,5 47,3

Tauletes tàctils digit. 1 2,7

CP Secundària Sobretaula 90,6

53,8

Portàtils 9,2 45,4

Tauletes tàctils digit. 0,2 0,7

C. Privats Sobretaula 74,7 50,1

Portàtils 21,6 46,2

Tauletes tàctils digit. 3,8 3,8

(32)

2.5 Distribució percentual dels centres amb connexió a Internet

PER ÚS PREFERENT Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

CP Primària < 512 Kb 2,6 6,8

[512 Kb, 2 Mb] 0,5 24,5

(2 Mb, 5 Mb] 7,4 19,9

(5 Mb, 10 Mb] 87,2 37,1

(10Mb, 20 Mb] 1,2 6,1

> 20 Mb 1,4 3,7

< 512 Mb 2,2 2

CP Secundària [512 Kb, 2 Mb] 6 10,7

(2 Mb, 5 Mb] 15,2 16,9

(5Mb, 10 Mb] 39,7 38,7

(10 Mb, 20 Mb] 12,5 15

> 20 Mb 24,5 16,7

< 512 Mb 2,1 2,3

C. Privats [512 Kb, 2 Mb] 2,3 9,6

(2 Mb, 5 Mb] 4,1 15,7

(5 Mb, 10 Mb] 65,2 42,8

(10 Mb, 20 Mb] 8,3 14,4

> 20 Mb 17,9 23,9

% CENTRES AMB WIFI Comunitat Valenciana Total estat espanyol

Dades referides al curs 2013/14. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016 2013/14 2013/14

Privats CP Primària 67,6 77,4

CP Secundària 69,8 84,1

Privats C. Privats 89,2 86

32

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(33)

Dades referides al any 2014. Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Les xifres de l’educació a Espanya 2016

Comunitat Valenciana Total estat espanyol

2013/14 2013/14

89,5 91,3

Des de sa casa 85,3 91,3

Des de casa d’altres 53,5 89,8

Des del centre d’estudis 62,7 38,9

Des de centres públics 23 68,9

Des de cibercafés i similars 2,1 5,2

Des d’altres llocs i NS/NR 12 11,6

El percentatge d’alumnat que utilitza Internet és molt elevat, tant a la Comunitat Valenciana com a l’Estat Espanyol. És destacable la utilització des de sa casa.

2.7 Inversió de la GVA en equipament TIC

2013 2.262.675€

2014 5.733.613€

2015 6.750.084€

Portàtils (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 50 160

Pissarres Digitals (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 0 0

Pissarres Digitals (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 0 0

Projectors (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 0 0

(34)

Impressores (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

350 300 0

Tauletes Digitals (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 353 0

34

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

Ordinadors (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

4175 12470 12775

Servidors (unitats) Any 2013 Any 2014 Any 2015

0 0 0

(35)

4/ Llocs de

treball docent per cossos

1. Mestres

2. Professors d’Ensenyament Secundari 3. Professors Tècnics de FP

4. Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes 5. Catedràtics de Música i Arts Escèniques 6. Professors de Música i Arts Escèniques 7. Professors d’Arts Plàstiques

8. Mestres de Taller d’Arts Plàstiques 9. Professors de Religió en E. Primària 10. Professors de Religió en E. Secundària 11. Totals

Font:

Direcció General de Centres i Personal Docent

(36)

36

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(37)

LLOCS DE TREBALL DOCENT PER COSSOS 1. MESTRES

13/14 14/15

ALACANT 9247 (-759) 9152 (-95)

CASTELLÓ 3430 (-263) 3448 (+18)

VALÈNCIA 11551 (-835) 11623 (+72)

Total 24228 (-1857) 24223 (-5)

11/12 12/13 13/14 14/15

2. PROFESSORS ENSENYAMENT SECUNDARI

13/14 14/15

ALACANT 8100 (+606) 8003 (-97)

CASTELLÓ 2774 (+171) 2573 (-201)

VALÈNCIA 9360 (+786) 9348 (-12)

Total 20234 (+1563) 19924 (-310)

11/12 12/13 13/14 14/15

3. PROFESSORS TÈCNICS FP

13/14 14/15

ALACANT 963 (+21) 1041 (+78)

CASTELLÓ 349 (+16) 373 (+24)

VALÈNCIA 1357 (+27) 1506 (+149)

Total 2669 (+64) 2920 (+251)

11/12 12/13 13/14 14/15

4. PROFESSORS ESCOLES

13/14 14/15

ALACANT 229 (-2) 228 (-1)

CASTELLÓ 88 (-1) 89 (+1)

VALÈNCIA 304 (+9) 313 (+9)

Total 621 (+6) 630 (+9)

11/12 12/13 13/14 14/15

(38)

5. CATEDRÀTICS MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

13/14 14/15

ALACANT 80 (+1) 64 (-16)

CASTELLÓ 80 (+1) 56 (-24)

VALÈNCIA 130 (-3) 108 (-22)

Total 290 (-1) 228 (-62)

11/12 12/13 13/14 14/15

6. PROFESSORS MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

13/14 14/15

ALACANT 222 (-2) 248 (+26)

CASTELLÓ 103 (+8) 127 (+24)

VALÈNCIA 468 (-18) 549 (+81)

Total 793 (-12) 924 (+131)

11/12 12/13 13/14 14/15

7. PROFESSORS D’ARTS

13/14 14/15

ALACANT 150 (+5) 155 (+5)

CASTELLÓ 70 (+3) 76 (+6)

VALÈNCIA 123 (+12) 131 (+8)

Total 343 (+20) 362 (+19)

11/12 12/13 13/14 14/15

8. MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES

13/14 14/15

ALACANT 22 (-1) 19 (-3)

CASTELLÓ 8 (+1) 8 (=)

VALÈNCIA 24 (-1) 20 (-4)

Total 54 (-1) 47 (-7)

11/12 12/13 13/14 14/15

38

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(39)

9. PROFESSORAT RELIGIÓ EN ED. PRIMÀRIA

13/14 14/15

ALACANT 334 (+1) 330 (-4)

CASTELLÓ 136 (-2) 136 (=)

VALÈNCIA 419 (-24) 406 (-13)

Total 889 (-25) 872 (-17)

11/12 12/13 13/14 14/15

10. PROFESSORAT RELIGIÓ ED. SECUNDÀRIA

13/14 14/15

ALACANT 141 (-5) 143 (+2)

CASTELLÓ 47 (+1) 54 (+7)

VALÈNCIA 143 (-4) 142 (-1)

Total 331 (-8) 339 (+8)

11/12 12/13 13/14 14/15

11. PROFESSORAT TOTAL

13/14 14/15

ALACANT 19605 (-144) 19383 (-222)

CASTELLÓ 7122 (-62) 6940 (-182)

VALÈNCIA 24159 (-12) 24146 (-13)

Total 50886 (-218) 50469 (-417)

11/12 12/13 13/14 14/15

(40)

40

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

OBSERVACIONS:

1 MESTRES.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 24.223 llocs de treball, d’Educació Infantil i Primaria, la qual cosa va suposar 5 llocs menys que al curs anterior.

2 PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 19.924 llocs de treball d’Educació Secundària, la qual cosa va suposar 310 llocs menys que al curs anterior.

3 PROFESSORS TÈCNICS D’FP.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 2.920 llocs de treball de Formació Professional, la qual cosa va suposar un augment de 251 llocs.

4 PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS IDIOMES.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 630 llocs de treball a les Escoles Oficials d’Idiomes, 9 més que en l’anterior.

5 CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 228 llocs de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques, 62 menys que el curs anterior.

6 PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 924 llocs de treball de professors de Música i Arts Escèniques, 131 més que al curs anterior.

7 PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 362 llocs de treball de professors d’Arts Plàstiques, la qual cosa va suposar, un augment de 19 llocs.

8 MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES.

Al curs 2013/14, hi va haver una plantilla de 47 llocs de treball de mestres de Taller d’Arts Plàstiques, 7 menys que l’anterior.

9 PROFESSORS DE RELIGIÓ EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Al curs 2014/15, hi va haver una plantilla de 872 professors de Religió en Educació Primària, el que suposa 17 llocs de treball menys que al curs anterior.

10 PROFESSORS DE RELIGIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

Al curs 2014/15 hi va haver una plantilla de 339 llocs de treball de professors de Religió en Educació Secundària, la qual cosa va suposar 8 llocs més que al curs anterior.

11 PROFESSORAT TOTAL.

En la Comunitat Valenciana, al curs 2014/15, el nombre total de llocs de treball de docents, és de 50.469, 417 llocs menys respecte al curs 2013/14. Per tant, es pot apreciar una disminució de la plantilla total del professorat a la Comunitat Valenciana en aquests cursos.

Tendència que ja es produeix des dels cursos anteriors, ja que al curs 2011/12 es perderen 62 llocs de treball, 901 al curs 2012/13 i 218 al curs 2013/14.

(41)

5/ Professorat

d’ensenyaments de règim general

1. Nombre de professorat per ensenyament que imparteix a jornada completa 2. Professorat que realitza funcions d’Educació Especial a centres privats i

concertats

Font:

Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística. DG Centres i Personal Docent

(42)

PROFESSORAT D’ENSENYAMENTS DE RÈGIM GENERAL

1. NOMBRE DE PROFESSORAT PER ENSENYAMENT QUE IMPARTEIX A JORNADA COMPLETA.

CURS 2013/14

ENSENYAMENT PÚB. CONC. PRIV. TOT.

Educació Infantil (exclusivament) 5980 1215 2611 9806

Educació Primària (exclusivament) 13313 3614 369 17296

Educació Infantil i Primaria 4002 240 700 4942

E. Especial i altres 234 0 0 234

TOTAL EI+EP 23529 5069 3680 32278

ESO 10397 4019 776 15192

E. Primària i ESO 112 244 46 402

ESO i Batxillerat o FP 5447 390 280 6117

Batxillerat (exclusivament) 332 10 40 382

FP i CCFF (exclusivament) 2878 335 289 3502

FP Básica (exclusivament) * * 4 *

Programa de Garantia Social 157 8 4 169

Altres possibilitats 4710 6137 4 11149

Programes de Garantia Social i altres 1553 18 1 1572

TOTAL E. SECUN. 25586 11161 1738 38485

* No n‘hi ha dades

42

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(43)

CURS 2014/15

ENSENYAMENT PÚB. CONC. PRIV. TOT.

Educació Infantil (exclusivament) 5619 1223 2513 9355

Educació Primària (exclusivament) 13444 3503 314 17261

Educació Infantil i Primària 4080 224 15 4319

E. Especial i altres 725 126 3 854

TOTAL EI+EP 23868 5076 2845 31789

ESO 10172 4259 127 14558

E. Primària i ESO 35 235 46 316

ESO i Batxillerat o FP 751 202 240 1193

Batxillerat (exclusivament) 1 4 39 44

FP i CCFF (exclusivament) 2546 548 280 3374

FP Bàsica (exclusivament) 50 0 17 67

Programa de Garantia Social 95 1 3 99

Altres possibilitats 10529 5123 340 15992

Programes de Garantia Social i altres 983 26 1 1010

TOTAL E. SECUN. 25162 10398 1093 36653

A Educació Infantil i Primària han augmentat a l’Ensenyament Públic 339 llocs de treball i 7 als centres concertats. No ocorre el mateix als centres privats on s’han perdut 835 places. El còmput global és de 489 professors menys que al curs 2013/14. A l’Ensenyament Secundari s’han perdut als centres públics 424 places, als concertats 763 places i als privats 645 places. El nombre global al curs 2014/15 és de 1.832 places menys que al curs anterior.

2. PROFESSORAT QUE REALITZA FUNCIONS D’EDUCACIÓ ESPECIAL A CENTRES PRIVATS CONCERTATS

Als centres privats concertats hi ha unitats específiques d’Educació Especial, tant als centres ordinaris com als específics.

Segons els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats, a cada unitat concertada li correspon un mestre o mestra, la nòmina del qual o de la qual és abonada per l’administració com a pagament delegat.

CURS 2014/15 PÚB. CONC. PRIV.

ALACANT 227 23 0

CASTELLÓ 122 10 0

VALÈNCIA 376 93 3

(44)
(45)

6/ Inspecció d’educació

1. Nombre d’inspectors/es, ràtios i actuacions 2. Tipologia general d’actuacions i temporalització

Font:

Inspecció General d’Educació

(46)
(47)

1. NOMBRE D’INSPECTORS/ES, RÀTIOS I ACTUACIONS

Nombre

2013/14 2014/15

Carrera Acciden. Carrera Acciden.

ALACANT 27 12 28 11

39 39

CASTELLÓ 16 1 16 1

17 17

VALÈNCIA 38 30 42 28

68 70

INSPECCIÓ GENERAL * * 3 0

* 3

TOTAL

81 43 89 40

124 129

* No n’hi ha dades

Ràtio provincial* 2013/14 2013/14

ALACANT 28,70 28,7

CASTELLÓ 28,53 28,53

VALÈNCIA 30,29 31,68

TOTAL 29,17 27,35

* Centres/inspector. Aquesta ràtio no és la mateixa per a tots els Inspectors/es d’Educació perquè depén en gran mesura de les etapes educatives que atenguen i/o l’existència de tasques específiques encomanades.

2. TIPOLOGIA GENERAL D’ACTUACIONS I TEMPORALITZACIÓ 1. Actuacions prioritàries

Tenen per objecte fixar atenció en aspectes bàsics de l‘ensenyament i es defineixen en relació amb els objectius prioritaris establits per la Conselleria competent en matèria d’educació per a un determinat període.

Es planificaran i coordinaran per la Inspecció General d’Educació, amb objectius, procediments, orientacions, instruments i indicadors per al seu desenvolupament.

(48)

Aquestes actuacions donaran lloc als informes corresponents elaborats per la Inspecció d’educació de les direccions territorials, les quals seran la base per a l‘elaboració del dictamen final de la Ins- pecció General d’Educació.

Per al període 2013/14, les actuacions van ser:

• Supervisar els Contractes-Programa dels centres educatius que tenien autoritzats

• Supervisar les programacions didàctiques i l’ensenyament i l’aprenentatge per competències

• Supervisar plans lectors

• Control i reducció de l’absentisme a l’ensenyament obligatori

• Valoració i anàlisi dels equips directius

Algunes d’aquestes actuacions s’inclouen al Pla de Xoc contra el fracàs escolar. La Inspecció d’edu- cació va intervindre als centres educatius per assessorar, impulsar, avaluar i supervisar aquelles dimensions bàsiques dels mateixos que contribuïren a la millora dels aspectes assenyalats.

Per al desenvolupament de les actuacions esmentades i per a facilitar i orientar la planificació als Serveis Territorials de la Inspecció d’educació, s’elaboraren per part de la Inspecció General d’Edu- cació les corresponents instruccions, establint la temporalització, protocols i informes.

Per al període 2014/15, les actuacions prioritàries van ser:

• Supervisar les programacions didàctiques i el ensenyament i aprenentatge de competències.

• Contribuir a la millora dels resultats escolars de l’alumnat, posant especial atenció en les taxes de fracàs escolar i de l’abandonament primerenc.

• Control i reducció de l’absentisme escolar amb mesures i accions que impliquen a la comunitat educativa en el seu conjunt.

• Supervisar els Plans de foment lector i els plans de Transició de Primària a Secundària.

• Anàlisi i valoració amb els equips directius dels centres, dels resultats acadèmics, en relació amb els resultats de l’avaluació diagnòstica realitzats en els centres educatius.

• Supervisar els contractes-programa i els projectes lingüístics dels centres educatius que els tenen autoritzats.

2. Actuacions específiques per a la millora de la pròpia Inspecció

Aquestes actuacions tenen com a objecte la millora dels processos que desenvolupa la Inspecció d’educació en ‘exercici de les seues funcions. La seua planificació, coordinació i posada en marxa correspon a la Inspecció General d’Educació.

Entre les diferents actuacions cal destacar:

a) Aprofundir en la utilització de les noves tecnologies en les tasques de la Inspecció d’educa- ció en coordinació amb les diferents Direccions Generals de la Conselleria amb competèn- cies en matèria d’educació. INSEDU (Aplicació informàtica per a la Inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana.

b) Desenvolupar programes d’actualització, formació i perfeccionament de la Inspecció d’edu- cació en les diferents direccions territorials, i incloure accions per a la millora de les compe- tències lingüístiques en anglés i la seua acreditació.

c) Millorar els processos de col·laboració amb els diferents departaments de la Conselleria, de manera que es garantisca la coordinació i la informació.

d) Planificar la formació i la tutoria als Inspectors d’Educació de nova incorporació.

e) Coordinar actuacions conjuntes de les tres direccions territorials a fi d’unificar criteris i in- dicadors d’avaluació.

f) Actualitzar l’organització i el funcionament de la Inspecció d’educació al nou ROF de la Con- selleria d’Educció, Cultura i Esport.

48

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(49)

La Inspecció d’educació intervé en multitud de situacions i tasques de caràcter incidental i de difícil previsió, les quals es caracteritzen per la seua urgència i immediatesa; bé siga per emissió d’informes requerits per normativa o per la supervisió del funcionament correcte dels centres docents, així com en aquelles col·laboracions o suports a les gestions de les direccions territorials competents en matèria d’Educació i altres òrgans de ‘administració.

Aquestes actuacions provoquen una gran dedicació de la Inspecció, normalment produïdes per queixes formulades pels docents, mares i pares, associacions, etc. que requereixen l’emissió d’in- formes.

Han sigut ateses totes les entrevistes sol·licitades pels ciutadans. La Inspecció General d’Edu- cació ha atés totes les entrevistes delegades pel Gabinet de la Consellera d’Educació, Cultura i Esport i per la Secretaria Autonòmica d’Educació i formació. També han sigut ateses totes les sol·licituds d’informes sobre poblacions, estat dels centres i de l’escolarització, a més de les quei- xes i l’assessorament que els ciutadans han plantejat mitjançant el WEB de la Inspecció General d’Educació.

S’ha assistit també a les diferents Comissions de Treball, Meses Sectorials i Tècniques, així com Meses d’Informació amb associacions de pares i mares, alumnes i patronal de centres concer- tats.

4. Actuacions habituals

Són aquelles que ha de realitzar la Inspecció amb caràcter anual o periòdic. Són actuacions inhe- rents al sistema educatiu i que la inspecció ha de dur a terme invariablement tots els anys.

La planificació, així com els seus procediments i instruments, podrà ser establida per la Inspecció General d’Educació o pels Serveis territorials de la Inspecció d’educació. S’ha de tindre en compte el que disposen les instruccions que la Secretaria Autonòmica d’Educació establisca per al desen- volupament del Pla General d’Actuació Anual. Tant per al curs 2013/14 com per al 2014/15, es van tractar les següents actuacions habituals:

SETEMBRE

• Incidències d’inici de curs

• Informe de continuïtat Atenció Domiciliària

• Autorització dels períodes extraordinaris de FCT i fora de la Comunitat

• Informe autorització definitiva de PDC

• Informe beques i ajudes convocades pel Ministeri competent en Educació

• Resolució reclamacions sobre qualificacions finals, de promoció o de titulació en ensenya- ments postobligatoris

• Revisió dels annexos I i II corresponents a l’alumnat que realitzarà FCT

• Supervisió proves d’accés i proves lliures de FP

• Alumnat matriculat en Batxillerat i Cicles Formatius en centres concertats, per al compli- ment del que disposa la disposició addicional tercera i quarta de l’Ordre 7/2013.

• Horaris del professorat itinerant

• Revisió d’horaris curriculars dels grups en Educació Secundària (ITACA)

• Revisió horaris curriculars dels grups d’Educació Primària (ITACA)

• Revisió d’horaris d’Educació Secundària

• Comunicació d’incidències d’ITACA (plantilles, instal·lacions, escolarització)

(50)

• Informes sobre llocs extraplantilles necessaris per a atendre les necessitats d’anglés en

• Increments de ràtioCEIP

• Informe de proposta d’habilitació d’unitats

• Supervisió dels informes mensuals d’assistència i puntualitat del professorat (mensual)

• Comissions d’escolarització

• Nomenament de tutors per a inspectors en pràctiques

• Proposta de nomenament de tutors de funcionaris docents en pràctiques

• Anàlisi dels resultats de l’avaluació acadèmica dels alumnes del curs anterior.

OCTUBRE

• Anàlisi dels resultats de l’avaluació diagnòstica i propostes de millora

• Seguiment, registre i valoració dels expedients disciplinaris (mensual)

• Control en l’elaboració d’estadístiques de les proves sobre carnets professionals

• Supervisar i impulsar les propostes de títols per part dels centres al llarg de tot el curs

• Informe autorització per a impartir cursos de proves d’accés a cicles FP

• Informe centres que imparteixen algun mòdul de cicles formatius LOE en anglés

• Introducció de dades de matrícula en distints nivells educatius

• Supervisió de matrícula en PQPI, FPB i PFCPB

• Supervisió a la direcció del centre sobre anul·lació matrícules en CF per inassistència injus- tificada

• Proposta de dotació o reposició de materials didàctics o mobiliari als centres

• Revisió matrícula en Ed. Infantil i Primària

• Supervisar activitats extraescolars i complementàries en centres concertats

• Informe d’inspecció sobre la PGA (revisió i validació)

• Informar els horaris del professorat

• Supervisar les titulacions del professorat dels centres privats concertats i corporacions locals

• Adscripció d’entitats i centres concertats que realitzen PFQPB a IES

• Informes de tercera fase de PQPI

• Eleccions consells escolars. Constitució junta electoral dels centres NOVEMBRE

• Jornada de formació de la inspecció d’Educació

• Control del compliment de les normes de comunicació i informació del Fons Social Europeu

• Control de la matrícula efectiva en ensenyances postobligatòries (alumnes i grups)

• Informar sobre les justificacions d’altres despeses dels centres privats concertats

• Supervisar les titulacions del professorat en centres privats i els quadros d’organització pedagògica

• Arranjament escolar (inici planificació)

• Inspecció dels centres estrangers autoritzats

• Seguiment dels plans d’actuació de SPE i gabinets psicopedagògics municipals

• Supervisar les rutes del transport escolar

• Supervisar els menjadors escolars dels centres públics

• Renovació eleccions consells escolars DESEMBRE

• Determinació de dates i seus de realització de proves conjuntes homologades

• Seguiment i control de l’absentisme escolar.

• Informe del Pla anual d’actuació dels centres Integrats

• Informe del projecte funcional dels centres integrats de FP

50

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(51)

• Arranjament escolar (continuació)

• Supervisar l’aplicació dels plans d’acció tutorial als centres educatius

• Certificats de llocs d’especial dificultat d’ESO

• Realitzar el seguiment de les vesprades formatives per projectes de formació en centres

• Supervisió dels PQPI, FPB i PFCPB GENER

• Actualització d’incidències PREVI

• Supervisar Cicles Formatius de Formació Professional: programacions didàctiques per re- sultats d’aprenentatge/capacitats terminals

• Ajudes a centres autoritzats de primer cicle d’Educació Infantil

• Revisar la base de dades dels Educadors i Fisioterapeutes i recursos complementaris de PT i AL

• Seguiment dels programes lingüístics dels centres

• Supervisar programacions didàctiques per competències

• Informe sobre actualització d’espais i aules prefabricades

• Informe sobre consolidació parcial complement especifíc directors

• Valoració fase de pràctiques per a funcionaris en practiques.

• Inici de procés de selecció de directors FEBRER

• Supervisió de l’adequació dels RRI a la nova normativa de reclamació de qualificacions

• Informe de no renovació d’ofici dels PQPI

• Informe sobre autorització i transformació de FPB i PFQPB

• Omplir les fitxes per a l’arranjament escolar

• Informe d’ajudes a centres de Formació de Persones Adultes

• Informe sobre concerts educatius

• Anàlisi de les necessitats sol·licitades pels centres sobre els recursos personals d’Educa- ció Especial

• Informe d’ajudes a conservatoris i centres autoritzats de música

• Informe d’ajudes a gabinets psicopedagògics municipals.

• Informe de seguiment sobre programes de compensació de desigualtats

• Supervisió dels plans de foment de la lectura

MARÇ• Autorització períodes extraordinaris FCT i fora de la Comunitat

• Supervisió dels plans de transició de Primària a Secundària

• Informes sobre la proposta d’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especi- als a la vista dels informes tècnics presentats

• Revisió dels annexos I i II sobre alumnat que realitza FCT, aplicació SAO

• Supervisió de proposta d’activitats a realitzar pel professorat en període de FCT

• Supervisió horaris professors cicles l’alumnat del qual realitzarà FCT

• Informe sobre les matèries optatives de Secundària de disseny propi del centre

• Informe de sol·licituds de programes de compensació educativa

• Validar les dades de l’alumnat que requerisca recursos personals d’Educació Especial

• Consultar les necessitats de continuïtat sollicitades pels centres sobre recursos personals d’Educació Especial

• Propostes de recursos personals i complementaris d’Educació Especial

• Revisió de la base de dades d’aules prefabricades amb continuïtat per al pròxim curs

• Informe sobre la renovació directors de centres públics

(52)

ABRIL

• Informes sobre les propostes de continuïtat d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials a la vista dels informes tècnics

• Seguiment del control de la matricula efectiva en ensenyances postobligatòries (alumnes i grups)

• Supervisió dels contractes programa als centres participants en eixa convocatòria

• Planificació de les proves lliures d’obtenció de títols de GESO i Batxillerat als centres

• Planificació de les proves lliures d’obtenció de títols de formació professional i proves d’ac- cés (distribució per centres)

• Informe d’autorització dels menjadors escolars al juny i setembre

• Proposta de dotació o reposició de materials didàctics o mobiliari als centres, cas de re- querir revisió

• Constitució de les comissions municipals d’escolarització i participació en les mateixes.

• Informe sobre funcionaris en pràctiques.

• Organització i realització de les proves lliures per a l’obtenció del títol de Batxiller en centres autoritzats per a impartir la modalitat corresponent

MAIG• Supervisar possibles anul·lacions de matricula per inassistència injustificada en cicles for- matius

• Realitzar el seguiment dels plans de millora

• Dades estadístiques sobre les proves homologades d’idiomes

• Participar en la gestió i organització de les proves lliures d’obtenció del GESO

• Visar les propostes d’expedició de títols acadèmics i professionals (tot el curs)

• Informe sobre proposta d’habilitació d’unitats per al pròxim curs

• Informe sobre proposta d’itineràncies per al pròxim curs

• Informe sobre rutes de transport escolar

• Comissions de servici singulars en unitats hospitalàries i FPA en centres penitenciaris JUNY• Informe d’autorització de PDC

• Propostes de nomenaments del càrrec de director per l’administració

• Informe sobre l’habilitació de llocs de mestres no derivats de l’arranjament escolar

• Informe sobre horaris especials dels centres

• Informe sobre la rendició de comptes en centres privats amb segon cicle d’Educació Infantil que no disposen de Consell Escolar

• Informe sobre proposta d’habilitació d’unitats

• Informe sobre canvis d’especialitat de llocs no coberts en CEIP

• Informe per a la determinació de plantilles sobre llocs de treball necessaris per a IES, Sec- cions d’IES, centres integrats de FP i centres d’ensenyaments de règim especial per al se- güent curs

• Resoldre les reclamacions de qualificacions finals, de promoció o de titulació en cicles for- matius

• Supervisar la realització de les proves d’accés i proves lliures de cicles formatius

• Supervisar la realització de les proves lliures d’obtenció de títols

• Supervisar els increments de ràtio

• Informes sobre reclamacions de qualificacions estimades incorrectes

• Informes sobre reclamacions del procés d’escolarització

52

Informe sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Cursos 2013/14 i 2014/15

(53)

• Supervisar les memòries dels centres i Serveis

• Supervisar els annexos de resultats acadèmics i les valoracions que fan els centres

• Realització del seguiment dels plans de millora

• Visar les propostes d’expedició de títols acadèmics i professionals

• Supervisió estadística de les proves d’accés i proves lliures

• Supervisió estadística de PQPI, FPB i PFCPB

• Supervisar la memòria anual dels centres integrats de formació professional

• Supervisar la fitxa d’indicadors d’accions cofinançades pel Fons Social Europeu

(54)
(55)

7/ Educació Infantil i Primària

1. Context normatiu 2. Dades estadístiques 2.1 Alumnat, centres i unitats 2.2 Ràtio alumnat/unitat 2.3 Resultats acadèmics

Font:

Direcció General de Centres i Personal Docent Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística

(56)

Referencias

Documento similar

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet una aposta ferma per la igualtat i la convivència en els centres educatius no universitaris de la Comunitat

El Programa de gratuïtat de llibres de text, anomenat «Xarxa de Llibres», va ser creat per l’Ordre 17/2015, de 26 d’Octubre, per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura

• Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, d’acord amb

• El sistema educatiu espanyol inclourà entre les seues finalitats la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones, així com

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun