FORMACIÓ CONTINUADA PER A Infermeria i Metges. setembre desembre 2015

22  Download (0)

Full text

(1)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

 

FORMACIÓ CONTINUADA PER A  

    Infermeria i Metges 

 

 

“CURSOS I TALLERS PUNTUABLES SEGONS BAREM DE L’ICS

PER A BORSA DE TREBALL, CARRERA PROFESSIONAL I

OPOSICIONS”

setembre‐ desembre

 

 

2015

 

(2)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

ELS CURSOS I TALLERS ESTAN ORGANITZATS PER:

“CURSOS PUNTUABLES SEGONS BAREM DE L’ICS PER A

BORSA DE TREBALL, CARRERA PROFESSIONAL I

OPOSICIONS”

IMPARTITS PER:

ACREDITATS PER:

(3)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

CES Centre d’ Estudis Sanitaris

Tel 93 864 88 66

secretaria@cesanitaris.com

http: // www.cesanitaris.com

1.

La reserva de plaça en el curs s’ haurà de fer per telèfon.

2.

S’avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns deu dies abans de l’inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula al compte corrent de “La Caixa”

C.C.C. 2100 – 0332 – 80 – 020020037

IBAN ES16 2100 0332 8002 0020 0379

i fer arribar al Centre d’ Estudis Sanitaris CES per e-mail, una còpia del comprovant de la transferència o ingrés , degudament complimentat amb NOM i

COGNOMS i TÍTOL del curs.

3.

Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat , no suposa perdre el dret d’inscripció al curs, en aquest cas l’alumne pot tornar a començar el curs

en properes edicions.

4.

La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes.

5.

El Centre es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes.

6.

Per a l’obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals

del curs i l’ Avaluació corresponent a cada curs per obtenir el certificat d’aprofitament amb crèdits del CCFCPS

(4)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

ÍNDEX

Pàg

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica 6 Curs Interpretació Analitica. Laboratori Clínic 7

Taller d’Auscultació Cardiorespiratòria 8

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA 9

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult 10 Curs de Suport Vital Avançat ( SVA ) Adult 11 Curs de Suport Vital Avançat en Trauma ( SVAT ) Adult 12

Taller pràctic d’immobilitzacions

i embenats en el pacient Traumàtic 13

Taller d’assistència inicial al Pacient Politaumàtic 14 Taller de lectura Radiològica per a Infermeria 15 Curs de cures d’Infermeria al Malalt Crític UCI 16 Curs de Pautes d’Actuació d’Infermeria a Urgències 17

Curs d’Úlceres per Pressió i Ferides Cròniques 18

Taller Pràctic de Sutures 19

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica 20 Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències 21

(5)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

ÍNDEX CRONOLÒGIC

*Cursos i Tallers adreçats a Infermeria i Metges

^^ Taller adreçat a Infermeria i Tècnics en Emergencies Sanitàries

SETEMBRE

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció A )

OCTUBRE

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció A ) Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció B )

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult ( opció A )

Taller pràctic d’immobilitzacions

i embenats en el pacient Traumàtic

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica

*Taller pràctic de Sutures

Curs d’assistència al Pacient Crític UCI Taller de Lectura Radiològica

NOVEMBRE

* Curs de Suport Vital Avançat SVA adult

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció C ) Curs de Pautes d’Actuació d’Infermeria a Urgències

Curs de Farmacología d’Urgències i Emergencies Curs d’Interpretació Analítica. Laboratori clínic *Taller d’Auscultació

Curs d’Úlceres per Pressió i altre ferides Cròniques

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció B )

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult ( opció B)

**Taller d’assistència inicial al Pacient Politaumàtic DESEMBRE

* Curs de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT adult

(6)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS D’ ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

Adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

● Record anatòmic sistema específic de la conducció.

● Fonaments d’electrofisiologia cardíaca. Fases de PAT. Vector cardíac.

● Estudi de l' ona P. Estudi del complex QRS ( Criteris de Sokolow) Estudi de l'ona T

Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació. Variants de la normalitat.

Creixement de cavitats. Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris Estes

Síndrome Coronari Agut. SCAEST ( Activació Codi IAM ) -SCASEST ( IAMSEST )

● Taller pràctic sobre ECG normals i patològics.

Estudi sindròmic de les arrítmies: Taller d’arritmies amb simulador.

● Taquiarritmies, Bradiarritmies, Criteris d’alerta. Tractament immediat.

● Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V. Graus. Pronòstic

Bloqueig de branca del H H. Bloqueig fascicular.Bloqueig bifascicular

Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong-Levine.; Brugada

Alteracions electrolítiques i farmacològiques en el ECG.( Hiper-hipopotasèmia,

hipo-hipercalcèmia ), Digital, Amiodarona, Antidepresius tricíclics…

DURADA: 24 hores

DOCENT: Rafael Garrido Díaz

Diplomat en Infermeria

Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític i Emergències per la UB

Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències per la UB Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA pel CCR

Instructor Director de Suport Vital Immediat pel CCR. Instructor SVA pel CCR Docent Màster d’Infermeria en Urgències de la UB

Docent Màster d’Anestesia i Reanimació de la UB

Docent Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític de la UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 6, 8, 13, 15, 20, 22 octubre de 16 h a 20 h

Opció B: 9, 16, 18, 23, 25, 30 novembre de 9 h a 13 h

PREU: 125 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(7)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS D’INTERPRETACIÓ ANALÍTICA:

LABORATORI CLÍNIC

adreçat a Infermeria

CONTINGUT

● Concepte de paràmetre de laboratori. Motius de sol.licitud de les analítiques. Manipulació de mostres.

Hematologia. Biometria hemàtica. Hematies. Leucos.

Coagulació. TP <INR TT TPTa

Equilibri venòs I Gasometria.

Endocrí: Tiroides Perfil hepàtic. Perfil Digestiu.

Bioquimica Ionograma.

Lipids. Col, TG, FLi.

Glucèmia. Glucosilada. CAD. CCHNc.

Perfil renal.ORINA. Sediment d’orina. Orina, Combur Test. Orina de 24h

Altres fluits: Esput. LCR. Femta.

Biomarcadors. NOUS PARÀMETRES DE LABORATORI:

Tn I ultrasensible. - Proteina S100 B.Peptid Natriuretic.Procalcitonina.

LABORATORI D’URGÈNCIES:

Febre...: (F.O.D. Sepsi. Meningiti )

Dispnea.Insuficiencia Respiratoria. EPOC Aguditzat. Asma. TEP. Abdomen agut. Apendicitis, HDA.

Dolor toràcic.

Dolor lumbar. Oligoanuria.

Cetoacidosi. Coma Hiperosmolar.

Intoxicacions.Coma Convulsions…

DURADA: 20 hores

DOCENTS:

Dr. Joan Lluis Torres; Dr. Jaume Trapé; Dr. Francesc Sevilla

Hospital Sant Joan de Dèu. Manresa

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 12, 17, 19, 24, 26 novembre

HORARI: 16 h a 20 h

PREU: 170 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(8)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

TALLER D’AUSCULTACIÓ CARDIORRESPIRATÒRIA

adreçat a Infermeria i Metges

Adreçat a

Metges i Infermería que treballin a Atenció Primària, a l’ àrea d’ Urgències o Emergències Extrahospitalàries

Contingut

Àrees d’auscultació

1. AUSCULTACIÓ CARDÍACA

Primer soroll, segon soroll, tercer i quart soroll.

Buf diastòlic. Buf sistòlic Altres sorolls patològics: Estenosi aòrtica

Regurgitació mitral Clic mesosistólic

Defecte septal ventricular Defecte septal auricular Estenosi mitral

Regurgitació mitral

Àrees d’auscultació

2. AUSCULTACIÓ RESPIRATORIA

Sorolls respiratòris normals Sorolls respiratòris patològics: Crepitants prims Crepitantes forts Soroll bronquial Estridor inspiratori Roncus Quejidos Frote pleural METODOLOGIA: 8 hores DOCENT:

Coordinador: Dr. Joan Lluis Torres Hontana

Hospital Sant Joan de Dèu. Manresa Unitat Suport Vital Avançat SEM Manresa

Metge de Familia

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 5, 10 novembre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 110 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(9)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

i DESFIBRIL.LACIÓ EXTERNA AUTOMÀTICA

( D. E. A. )

*Curs imprescindible per a realizar el Curs de SVI i SVA

CONTINGUT

*Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012

Mort sobtada i significat de la fibril.lació ventricular.

● Causes de l’aturada cardiorespiratòria. Importància de la desfibril.lació precoç.

RCP de Gran Qualitat. ●RCP instrumentalitzat de via aèria.

● Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2010 per al DEA.

Desfibril.lador Extern Automàtic. Característiques tècniques

● Recollida de dades del DEA. ● Mètode Utsein. ● Problemes ètics.

Avaluació teòrica i pràctica

DURADA: 6 hores presencials

DOCENTS: Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVB i DEA per l’IES i el CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 18 setembre de 8 h a 14 h ( Intensiu )

Opció B: 19 octubre de 8 h a 14 h (Intensiu)

Opció C: 13 novembre de 8 h a 14 h (Intensiu )

Opció D: 11 desembre de 8 h a 14 h (Intensiu )

PREU: 90 €

* Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

(10)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT ( SVI ) ADULT

adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de l’inici del Curs

Reconeixement del pacient crític. ABCDE . Criteris d’Alerta !

Algoritmes del Suport Vital Avançat ( Ritme desfibril.lable; Ritme no desfibril.lable )

Maneig de la Vía Aèria i ventilació amb mitjans supraglòtics ( M. L. Proseal)

Ritmes en l’aturada cardiorrespiratòria. Monitorització i reconeixement .

Desfibril.lació manual i semiautomàtica

Canalització del accés venos i via intraòssia

Drogues empreades en l’ACR ( Adrenalina, Amiodarona, Calci, Magnesi, Bicarbonat )

Pulsioxímetria i oxígenoteràpia. Cures post – ressuscitació. Hipotermia terapèutica

Avaluació teòrico- pràctica final

DURADA. 8 hores presencials i 15 hores treball moodle ( total 23 h ) Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVI ( Consell Català de Ressuscitació CCR)

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A. Data inici Moodle ( distància ): 5 octubre

Data fase presencial: 23 octubre

Opció B. Data inici Moodle ( distància ): 6 novembre

Data fase presencial: 27 novembre

HORARI: de 9 h a 19 h ( jornada presencial intensiva )

PREU: 160 €

* Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

(11)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( Adult )

adreçat a Metges i Infermeria

CONTINGUT

● Reconeixement de la aturada cardiorrespiratòria.

● Temps de l’ ACR. Índex de supervivència.

● Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2010 ) per a l’ RCP avançada per a l’adult.

Permeabilització de la vía aèria.

Instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach,.)

Via aèria difícil: Frova , .Intubació retrògrada,

Arítmies peri- aturada. Reconeixement de les arítmies perilloses.

Cardioversió, Desfibril.lació manual, automàtica

Marcapàs transcutàni●Accès venós intraòssi i administració de drogues.

● Maneig inicial de la Síndrome Coronari Agut SCA. SCAEST- SCASEST-IAMSEST

Situacions Especials en la Aturada Cardíaca ( intoxicacions, anafilaxia, embaràs…)

● Megacode.● Avaluació teórico-pràctica

DURADA: 20 hores presencials Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 10, 12, 17, 19, 24 novembre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 290 €

* Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

(12)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS SUPORT VITAL AVANÇAT EN TRAUMA SVAT

(Adult )

adreçat a Metges i Infermeria

CONTINGUT Avaluació inicial

Atenció inicial al pacient traumàtic. Biomecànica del traumatisme.

Maneig avançat de la vía aèria i ventilació.Punció cricoidea

Xoc en la malatía traumática.TCE. Traumatisme vertebral i medul.lar

Traumatisme toràcic. Toracocentèsi. Pericardiocentèsi. Traumatisme abdominal. Traumatisme d’extremitats. Traumatisme térmic: cremades i lesions per fred Traumatisme en la dona i el nen

Index de gravetat en els traumatismes. Sedació i analgesia en el pacient traumàtic

Avaluacióo final

DURADA: 20 hores

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT pel CCR

Homero Sanmartino Hernández

Instructor de Suport Vital Avançat en Trauma SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 1, 3, 10, 15, 17 desembre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 450 €

* Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb crèdits del CCFCPS

(13)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

TALLER PRÀCTIC D’IMMOBILITZACIONS i EMBENATS

EN EL PACIENT TRAUMÀTIC

CONTINGUT: Lesions traumàtiques :  Fractures :  Luxacions  Esquinços  Lesions musculars  Contusions

 Ferides, inflamació i hematomes

Embenats :

 Tipus de benes

 Regles per a efectuar un embenat correcte

 Complicacions d’un embenat incorrecte

 Educació sanitària respecte dels embenats

 Embenats terapèutics: Embenats elàstics adhesius.

Embenats compressius Embenats amb guix.

Embenats amb fèrules de guix

DURADA: 12 hores

DOCENT: Dr. Joan Maria Estrada Masllorens

Infermer. Servei d’Urgències Traumatològiques i Cirurgia H. Clínic. Barcelona

Professor Facultat Infermeria Universitat de Barcelona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 9, 16, 23 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(14)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

TALLER D’ASSISTÈNCIA INICIAL AL

PACIENT POLITRAUMÀTIC

Adreçat a Infermeria i TES

CONTINGUT  Principis de l’Assistència Prehospitalària i concepte de “Triatge”.  Concepte ABCDE.

 Avaluació Inicial del traumatisme greu.  Avaluació Secundària.  Traumatisme Craniencefàlic.  Traumatisme Toràcic.  Traumatisme Abdominal.  Traumatismes de Columna i Medul·la Espinal.  Traumatismes en extremitats.  Transport primari.  Tècniques de mobilització i immobilització,

 Maniobra de rescat amb immobilització manual cervical, maniobra de Reuteck

 Mobilitzacions manuals en pont: pont holandès, pont simple.  Alineació manual del pacient.  Rescat amb tauló llarg.

 Col·locació de l’immobilitzador de columna (Ferno-Ked).

 Extracció del casc amb dos rescatadors.

 Col·locació del collaret cervical.  Mobilització amb llitera de cullera.  EXERCICIS PRÀCTICS

SIMULATS, d’assistència al

pacient traumàtic greu.

Avaluació final

DURADA: 12 hores

Coordinador: Homero Sanmartino ( DUE assistencial Unitat SVA SEM )

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 6, 13, 20 novembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(15)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

TALLER DE LECTURA RADIOLÒGICA

PER A INFERMERIA

CONTINGUT

L’origen dels RX . La formació de la imatge . Radiologia òssia simple.

 Densitats normals  Projeccions habituals .  Paràmetres de qualitat .

Preparació del pacient per RX Abdomen. Projeccions. Paràmetres de qualitat. Visualització de placa normal d’Abdomen. Alteracions de la normalitat.

Visualització de plaques patològiques.

Preparació del pacient per RX Tòrax. Projeccions. Paràmetres de qualitat. Visualització de placa normal de tòrax. Alteracions de la normalitat. Visualització de plaques patològiques.

DURADA: 12 hores

DOCENT: Dr. Jordi Galimany Masclans

Infermer. Professor de Salut Pública de la E U I de la UB

Tècnic en Radiologia. Gestió en l’àmbit del Diagnòstic per la Imatge.

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 26, 27, 28 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 120 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(16)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS DE CURES D’INFERMERIA AL

MALALT CRÍTIC ( UCI )

CONTINGUT

 Generalitats de les Unitats de Cures Especials

 Catèters més utilitzats a les UCI: Swan-Ganz, arterials…  Farmacologia a les UCI. Preparació bombes de perfussió..  Cures d’Infermeria al malalt am patologia respiratòria (malalties més comuns a les unitats de crítics.

Principis Bàsics de Ventilació Mecànica)

 Cures d’Inferneria al pacient respiratòri en “ prono “  Cures d’Infermeria al malalt amb patologia cardíaca :

Cardiopatia isquémica.Insuficiència cardiaca. Taponament cardiac. Aneurisma disecante de aorta. Tromboembolisme pulmonar. Postoperatori cardiac. Marcapasos. Bases de la monitorització ECG

 Cures d’Infermeria a la persona donant d’orgues:

Mort cerebral. Diagnóstic, signes, exploracions. Trasplantament d orgues.

DURADA: 20 hores

DOCENTS: Jesús Ruiz Jordán. Consuelo Villanueva. Montserrat Pérez

Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 15, 20, 22, 27, 29 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(17)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS DE PAUTES D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA

A URGÈNCIES

CONTINGUT

Valoració i triatge del pacient a Urgències per Infermeria.

Actuació immediata davant les Urgències Mèdiques més freqüents: IC, IAM, CI, HTA,..

Actuació immediata davant les Urgències Quirúrgiques més freqüents: Abdomen Agut.

Actuació immediata davant les urgències Traumatològiques més freqüents:

Trauma toràcic, trauma abdominal, polifracturat, politraumatitzat.

Actuació immediata davant les Urgències Pediàtriques més habituals:

Insuficiciència respiratòria, convulsions, síndrome febril.

Actuació d’infermeria en el Box d’Aturada.

● Aparatatge, Tècniques i material d’urgències. ●Farmacología d’urgències.

* Aquest Curs inclou Taller Pràctic de Tècniques d’Infermeria en Urgències

DURADA: 40 hores

DOCENTS: Dr. Eduard Martínez Garcia Metge Unitat Medicalitzada SEM

José A. Sarria Guerrero UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB Joan Mª Estrada Masllorens UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 novembre i 2 desembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 240 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(18)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS D’ATENCIÓ INTEGRAL D’INFERMERIA A LES

ÚLCERES PER PRESSIÓ I D’ ALTRES FERIDES

CRÒNIQUES

CONTINGUT

● Alteracions de la pell: úlceres per pressió.

● Epidemiologia i mecanismes de producció de les úlceres per pressió.

● Determinació del risc de patir úlceres per pressió.

● Directius generals de prevenció d’úlceres per pressió.

● Valoració i maneig. Carregues tisulars.

● Cures locals de l’úlcera per pressió.

● Colonització i infecció bacteriana.

● Reparació quirúrgica.

● Educació i qualitat de cures.

● Úlceres vasculars i altres ferides cròniques.

● Peu diabètic.

DURADA: 24 hores

DOCENTS: Coordinador:

Justo Rueda López Diplomat en Infermeria

ABS Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Membre Comité Investigació GNEAUPP

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 11, 16, 18, 23, 25, 30 novembre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(19)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

TALLER PRÀCTIC DE SUTURES

adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

● Classificació de les sutures:

● Absorbibles, sintètiques, absorbibles biològiques, no absorbibles sintètiques, no absorbibles biològiques

● Classificació de les agulles :

● Segons la forma. Segons la punta ( Cilindriques, triangulars, espatulars... ) Segons el cos. Segons l’ull.

● Retirada dels punts

* Taller pràctic Wet Lab de totes les sutures.

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Jorge Navinés López

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona

Dra Montserrat Rovira Argelagués

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 27, 29 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 110 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(20)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS D’ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I

VENTILACIÓ MECÀNICA

CONTINGUT

● Introducció a la ventilació.

● Principis bàsics de la ventilació pulmonar.

● Insuficiència respiratòria.

Principis bàsics de la ventilació mecànica.

● El ventilador mecànic. Paràmetres del ventilador.

Inici de la ventilació mecànica.Modalitats de la VM

● Cures d’infermeria davant una via aèria artificial.

● Cures d’infermeria davant un pacient amb traqueostomia.

● Monitorització durant la ventilació mecànica. PEEP.

Alarmes del ventilador.● Interrupció de la ventilació mecànica ( Weaning )

● Efectes secundaris de la ventilació mecànica.● Sedació i ventilació mecànica.

Casos pràctics. Maneig de la via aèria. Via aèria difícil.

Sessió pràctica amb ventilador

DURADA: 24 hores

DOCENTS : Dr. Miquel Martin Villodres ( SEM Catalunya)

Dr. Sergi Martínez ; Jesús RuízJordán

Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 19, 21, 26, 28 octubre i 2, 4 novembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(21)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

CURS DE FARMACOLOGIA D’URGÈNCIES

I EMERGÈNCIES

CONTINGUT

● Farmacologia d’urgències:

● Farmacocinética.

● Farmacodinàmia.

Vies d’administració dels fàrmacs en urgències.

Farmacologia en la RCP.

● Farmacologia en les urgències cardiovasculars.

● Farmacologia d’agents inotròpics vasoactius.

● Farmacologia de les urgències respiratòries.

Fluidoteràpia; alteracions hidroelectrolítiques.

● Farmacologia en les urgències neurològiques.

● Farmacologia en les urgències psiquiàtriques.

● Farmacologia en les urgències per intoxicació.

Analgèsia i anestesia.

● Casos pràctics.

DURADA: 32 hores

DOCENT: Dr. Eduard Martínez García

Metge Adjunt del Sistema d’Emergències Médiques de Catalunya SEM

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 novembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 220 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries

(22)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Les Torres 12, 08810. Sant Pere de Ribes. Barcelona. NIF J61455937

Col.legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora 4 - 8. Barcelona

/ Diagonal: 6, 7, 33, 34, 63, 67, 68, 78, T1, N 12

/ Av. Sarriá: 6, 34, 66

/ General Mitre: 16, 30, 70, 72, 74

/ Doctor Fleming: 30

L3 Metro ( Parada Maria Cristina ) Trambaix ( Diagonal – l’ Illa )

Figure

Updating...

References

Related subjects : formació continuada