DEURES D ESTIU Matemàtiques

23  54  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

DEURES D’ESTIU

Matemàtiques

Aprofita aquest espai per enganxar-hi alguna foto o fer-hi un dibuix del que més t’hagi agradat d’ aquest estiu.

Nom i cognoms Nom de l’escola Nom de l’institut

(2)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

INTRODUCCIÓ

En aquest quadern et proposem una sèrie d’exercicis de català, matemàtiques, castellà i anglès que et permetran reforçar i refrescar alguns dels continguts treballats a 6è i t’ajudaran a començar bé l’institut.

La majoria d’exercicis s’han de fer al mateix dossier i les altres activitats les faràs en fulls a part que afegiràs al final del dossier (a mà o a ordinador).

Si perds o es fa malbé el dossier o algun full, pots anar a la web de la teva escola o de l’institut i allà trobaràs l’enllaç al quadern. Podràs imprimi els fulls que necessitis.

I recorda que és molt important que t’esforcis al màxim en la seva realització per poder fer una bona entrada a la nova etapa educativa que estàs a punt de començar.

Esperem que tinguis un bon estiu!

(3)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

CONSIDERACIONS SOBRE ELS DEURES D’ESTIU

PER AL’ALUMNAT

• Des de l’escola et proposem unes activitats d’estiu perquè puguis reforçar i refrescar el que has après a l’escola. Has de continuar preparant-te per a quan comencis l’institut el mes de setembre.

• No vulguis fer totes les activitats de cop, ni les deixis per a l’últim dia. Pensa que tens dos mesos per anar treballant i cal que planifiquis molt bé el temps . Amb l’ajut dels pares anota la teva planificació a la graella que trobaràs en aquest dossier i valora cada feina que facis quan l’hagis acabat.

• També et facilitem un model d’horari que està pensat perquè puguis concretar els dies de les vacances d’estiu en què realitzaràs les activitats, l’horari que hi dedicaràs i el compromís que prens per fer-ho.

• Tota la feina que facis la lliuraràs al teu/va tutor/a de 1r d’ESO quan comenci el curs. La nota del teu dossier es tindrà en compte a l’avaluació inicial .

• Si per algun motiu alguns dies no pots treballar en el dossier, al menys no deixis de llegir. Prepara uns quants llibres interessants i emporta-te’ls de vacances amb tu . Aprendràs un munt de coses i t’ho passaràs d’allò més bé.

PER A LES FAMÍLIES

• En finalitzar l’etapa d’educació primària no tot l’alumnat assoleix satisfactòriament els continguts d’algunes àrees del currículum i els coneixements i les competències bàsiques avaluats a la prova de sisè. Per a aquests alumnes l’escola fa una proposta d’activitats de reforç d’estiu.

• Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de les feines encomanades. En el dossier trobareu una graella on podreu ajudar-los a anotar la seva planificació. A la mateixa graella valoraran cada feina que facin quan l’hagin acabat.

• També us facilitem un model d’horari que està pensat perquè el vostre fill o la vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’estiu en què realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el compromís que pren per fer-ho.

• És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent , si té dubtes, si necessita ajuda...Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i confiança.

• L’alumnat que no ha superar el 6è curs de primària haurà de lliurar les activitats realitzades al seu tutor o a la seva tutora de l’institut a l’inici del curs vinent. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial .

• Animeu els vostres filles/es a aprofitar totes les oportunitats que donen les vacances per aprendre coses durant aquest període.

(4)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

PRESENTACIÓ PERSONAL

Has de preparar una presentació per al professorat que tindràs a l’institut. Pensa que no et coneixen, per això els has d’explicar algunes coses que els ajudin a saber com ets i què penses, el que saps fer millor i el que et costa més, el que t’agrada molt i el que no t’agrada gaire. Quines són les teves aficions, com t’agradaria que fos el teu institut i qualsevol altra cosa que creguis que els servirà perquè et coneguin una mica més bé.

Si ho creus oportú, també pots fer-hi algun dibuix, posar-hi fotografies...

Vigila que el text estigui ben escrit, llegeix-lo en veu alta després d’escriure’l, consulta el diccionari, a Internet pots utilitzar el diccionari DÍDAC. Pregunta a algun familiar, passa el corrector ortogràfic si treballes amb ordinador...

Aquesta presentació la pots fer en paper ( a mà o amb l’ordinador). L’esquema podria ser:

• Nom i cognoms i foto • On i quan vaig néixer

• Quina ha estat la meva última escola • Què és el que més m’agrada

• Què és el que menys m’agrada • Amb qui visc

• Com són els meus amics i amigues • Com m’agradaria que fos l’institut • Què és el que sé fer millor

• Què és el que més em costa i per al que necessito ajuda • Què he fet aquest estiu

(5)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

PLANIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS

Valoració

Nom de l’activitat Àrea Data per realitzar-la Feta Crec que he fet l’activitat (posa una X)

Molt bé Bé Puc He de millorar-la

(6)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Valoració Nom de l’activitat Àrea Data per realitzar-la Feta Crec que he fet l’activitat

Molt bé Bé Puc He de millorar-la

(7)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Horari i compromís-Estiu 2014

Assenyala en aquest horari les hores setmanals que dedicaràs a les activitats de reforç i al calendari, els dies que ho faràs

DIES EN QUÈ REALITZARÉ AQUEST COMPROMÍS

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 1 1 a 2 Dinar 4 a 5 5 a 6 6 a 7 7 a 8

(8)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Juny Juliol Agost Setembre

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

(9)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

MATEMÀTIQUES

Sisè de Primària

Calcula i relaciona

Relaciona cada frase amb l’expressió numèrica i el resultat

RECORDA:

(10)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Escriu com a producte i calcula

Completa :

RECORDA:

Escriu els vuit primers múltiples de :

Ara calcula:

Ara

recorda

els divisors d’un nombre.

(11)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Pinta segons el color indicat i després contesta

(12)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

RECORDA:

Calcula tots els divisors i després contesta

Calcula i després busca cada resultat a la sopa denombres

(13)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Col·loca i calcula

Escriu el signe > o <

(14)
(15)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Problemes

R/______________ R/ _____________ R/ ________________

FRACCIONS

Calcula sumes i resta de fraccions

(16)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

(17)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Mira el plànol, calcula i respon

Quants metres hi ha de Llotosa a Rielgues ?

Quants kilòmetres hi ha de Llotosa a Pedrallum ?

Resol aquests problemes:

Un camió cisterna porta 1,5 kl de benzina, que repa rteix en parts iguals entre tres

benzineres. Quants litres de benzina hi deixa a cada una?

2 2

serà

En Ramon té un terreny de 0,45 hm que vol dividir en 15 parceles iguals. De quants m

cada parcel·la?

(18)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Problemes

Una multinacional té una nau amb una superfície de893,5 m

2

. En fa servir 385 per a magatzem i la resta per

fer despatxos de 14,125 m

2

cadascun. Quants despatxos hi pot fer?

Tres dies a la setmana en Carles fa 12 voltes cada dia a un circuit de 893,54 m i la resta de la setmana fa

17 voltes cada dia al mateix circuit. Quants quilòmetr es recorre en Carles cada setmana ?

(19)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

• ANEM A COMPRAR

Hauràs de fer servir 2 tiquets de compra de 2 establiments diferents.

Els enganxes al lloc indicat i vas omplint la fitxa.

tiquet tiquet

Nom de l’establiment A Nom de l’establiment B

(20)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Omple la següent taula amb productes que figuren als t iquets :

Producte

Quantitat

Preu

Marca dos productes iguals en els 2 tiquets. Si no hi son, vés a 2 botigues i apunta el preu

de 2 producte iguals, de cada lloc.

Compara el preu dels 2 productes marcats.

NOM DELPRODUCTE

Preu establiment A Preu establiment B

Ara respon :

a)

En quin producte hi ha més diferència de preu entre un lloc i l’altre ?

...

b)

En quin producte hi ha menys diferència de preu entre un lloc i l’altre ?

...

c)

Suma el total de la despesa d’aquests 2 productes que has comprat a cada

establiment

A ...

B ...

d)

On creus que resulta millor fer la compra d’aquests productes esmentats a la taula

?

...

Per què ? ...

(21)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

AUTOAVALUACIÓ FINAL

Si ja has acabat les activitats d’estiu, ja pots respondre i reflexionar sobre el que has fet i has

après. Respon el qüestionari següent, pensant q uina és la teva valoració per a cadascuna

de les afirmacions. Després comparteix el que has posat amb els teus familiars per

comprovar si estan d’acord amb el que tu creus o per si et volen fer algun comentari.

MATEMÀTIQUES

Numeració i càlcul

Gens

Poc

Bastant

Molt

A la meva vida diària sé quan he de

sumar, restar, multiplicar o dividir per

resoldre un problema.

Puc realitzar mentalment operacions de

càlcul senzilles amb nombres d’una i de

dues xifres.

Comprenc els enunciats dels problemes

matemàtics i sé quines operacions he de

realitzar.

Relacions i canvis

Gens

Poc

Bastant

Molt

Sé elaborar gràfiques a partir de dades.

Quan veig una gràfica identifico els

valors màxims i els mínims.

Puc calcular el preu final d’un objecte

sabent el preu original i el descompte

aplicat.

Sé utilitzar una taula per presentar i

relacionar les dades obtingudes en una

experiència.

Espai i forma

Gens

Poc

Bastant

Molt

Identifico formes geomètriques en els

objectes que veig al meu voltant.

Conec el nom i identifico les principals

formes geomètriques.

(22)

Escoles públiques del Voltreganès Deures d'estiu 6è primària

Sé orientar-me pel meu barri o poble

utilitzant un mapa.

Mesura

Gens

Poc

Bastant

Molt

Quan em donen una mesura puc

imaginar-me el que representa.

Sé utilitzar les

capacitat

unitats adequades

volum

per donar

correctament

superfície

qualsevol mesura.

longitud

temps

Estadística i atza

Gens

Poc

Bastant

Molt

Sé llegir i interpretar una taula amb

resultats esportius.

(23)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :