RECUPERACIONS I DEURES D ESTIU. CURS 2015/ ESO

Texto completo

(1)

RECUPERACIONS I DEURES D’ESTIU.

CURS 2015/2016. 1ESO

LLENGUA CATALANA

Fes el que et correspon segons la qualificació final obtinguda:

 Pels que han suspès: EL DIA DE L’EXAMEN DEL MES DE SETEMBRE CAL PORTAR ELS DEURES DE VACANCES FETS PER PODER-S’HI PRESENTAR.

 L’alumnat aprovat haurà de lliurar la feina d’estiu a la seva professora de llengua catalana el primer dia de classe. La nota dels deures d’estiu es tindrà en compte en l’avaluació del primer trimestre.

EXAMEN DE RECUPERACIÓ

 En el cas dels alumnes que tenen l’assignatura suspesa, aquests deures representen el 30% de la recuperació. Un altre 60% s’obtindrà a partir de la nota de l’examen del mes de setembre. El 10% serà la qualificació obtinguda el mes de juny.

Nota Deures

1-3

- Quadern d’estiu de llengua catalana 1r ESO

(qualsevol quadern d’estiu ESPECÍFICAMENT de LLENGUA CATALANA)

- 12 dies de diari en folis amb quadrícula. Cal especificar-hi la data a l’apartat de l’enunciat. - Lectura i resum d’algun llibre que vegis que et pot agradar (podeu agafar-ne de la biblioteca).

4-5

- Quadern d’estiu de llengua catalana 1r ESO

(qualsevol quadern d’estiu ESPECÍFICAMENT de LLENGUA CATALANA)

- 6 dies de diari en folis amb quadrícula. Cal especificar-hi la data a l’apartat de l’enunciat. - Lectura i resum d’algun llibre que vegis que et pot agradar (podeu agafar-ne de la biblioteca) 6-10 - Lectura i resum d’algun llibre que vegis que et pot agradar (podeu agafar-ne de la biblioteca)

(2)

LENGUA CASTELLANA

Haz lo que corresponda en función de la nota final obtenida:

 Para los que han suspendido: EL DÍA DEL EXAMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEBES ENTREGAR LOS DEBERES DE VERANO, HECHOS EN SU TOTALIDAD, PARA PODER PRESENTARTE.

 El alumnado aprobado deberá entregar los deberes de verano a su profesor de lengua castellana el primer día de clase. La nota de los deberes se tendrá presente en la evaluación del primer trimestre.

EXAMEN DE RECUPERACIÓN

 Los alumnos que no han aprobado la materia en junio deben saber que estos deberes representan el 30% de la recuperación. Otro 60% de la nota se obtendrá a partir de la nota del examen del mes de septiembre y el 10% será la calificación obtenida en junio.

Nota Deberes

1-3

- Cuaderno de verano de lengua castellana 1º ESO

(cualquier cuaderno de verano ESPECÍFICAMENTE de LENGUA CASTELLANA). Recomendable:

Cuaderno de ejercicios de lenguaje básicos de 1r curso de secundaria para preparar el

paso a 2º curso de la ESO. Editorial Nadal-Arcada. ISBN: 9788478874989.

-

Lectura y resumen de algún libro (puedes cogerlo de la biblioteca).

4-5

- Cuaderno de verano de lengua castellana 1º ESO

(cualquier cuaderno de verano ESPECÍFICAMENT de LENGUA CASTELLANA)). Recomendable:

Cuaderno de ejercicios de lenguaje básicos de 1r curso de secundaria para preparar el

paso a 2º curso de la ESO. Editorial Nadal-Arcada. ISBN: 9788478874989.

- Lectura y resumen de algún libro (puedes cogerlo de la biblioteca).

6-10

- Lectura y resumen de algún libro (puedes cogerlo de la biblioteca). Elección libre. Algunas sugerencias son:

·Carlos Ruiz Zafón (1993). El Príncipe de la Niebla. ·Carlos Ruiz Zafón (1994). El Palacio de la Medianoche. ·Carlos Ruiz Zafón (1995). Luces de Septiembre. ·A. De Saint Exupery. El principito

·Michel Ende . La historia interminable. · Deborah Ellis . El viaje de Parvana · Norma Sturniolo. El tiempo en una maleta · Kate Morton. El jardín olvidado

·Michel Scott: El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolás Flamel

. Sun.Mi Hwang. La gallina que soñaba con volar · Richard Castle. Ola de calor

· Patrick Rothfuss. El nombre del viento · Laura Gallegos. El libro de los portales

· Laura Gallegos. Memorias de Idhún: La resistencia. · N.D. Wilson. 100 puertas

(3)

MATEMÀTIQUES

“Quadern de matemàtiques. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada al 2n curs de l’ESO” Editorial Nadal. Autora: M. Àngels Viudez. I.S.B.N.: 978-84-7887-497-2

Pàgines que no cal fer: 47, 48, 55 i 56. Preu aproximat entre 5 i 6 €.

Aquest quadern és voluntari per els alumnes que heu aprovat l’assignatura de matemàtiques, tot i que és molt recomanable per a tots aquells que heu tret un 5 o un 6 i recomanable per tots els altres. Els exercicis s’han de fer amb tots els passos i si necessiteu una llibreta o fulls a part perquè no teniu prou espai, també ho haureu de lliurar. No valdrà l’excusa: “ho vaig fer en un full a part però no el trobo”.

ADVERTÈNCIA PELS PARES: Els fulls grocs del mig del quadern són les solucions. Traieu-les del quadern i guardeu-les en un lloc segur amb pany i clau.

Per altra banda, al Showbie hi trobareu ELS ENIGMES DE L’ESTIU. Completament voluntari pels més atrevits! (Showbie/Recuperacions i tasques d’estiu/els enigmes de l’estiu. codi:ECWEH)

Per recuperar al setembre caldrà presentar el dossier o quadern d’estiu complet i es farà una petita prova basada en la feina que heu fet a l’estiu. Per poder aprovar, és imprescindible presentar la feina i fer l’examen.

LLENGUA ANGLESA

És imprescindible que els alumnes amb una nota final d’anglès inferior al 6 presentin aquest quadern de treball complet el primer dia de classe. La resta d’alumnes el poden lliurar de forma opcional. El podeu encarregar a qualsevol llibreria o comprar-lo al Carrefour per un preu recomanat de 16€. http://www.xaviercortina.blogspot.com.es/

 La nota del quadern d’estiu contarà un 25% de la nota de setembre sempre que l’alumne tregui més d’ un 4 a l’examen.

(4)

TECNOLOGIA

Per recuperar la matèria de Tecnologies de 1r d’ESO s’ha de realitzar una presentació d’una durada aproximada de 6-10 minuts i 8-12 diapositives (pàgines) amb el suport d’una eina informàtica (Keynote, PowerPoint, Prezi...). L’arxiu s’haurà de penjar a Showbie (codi:ECWEH) i la presentació s’haurà de fer el mes de setembre segons el calendari de recuperacions establert. Heu d’escollir un dels següents temes:

- Unitat 1. La tecnologia i el procés tecnològic. - Unitat 4. Els materials i la tecnologia.

- Unitat 6. Les estructures CIÈNCIES SOCIALS

Per recuperar la matèria de Ciències Socials s’ha de realitzar una presentació d’una durada aproximada de 6-10 minuts i 8-12 diapositives (pàgines) amb el suport d’una eina informàtica (Keynote, PowerPoint, Prezi...).

Heu d’escollir un dels següents temes: - La prehistòria

- Mesopotàmia - Antic Egipte - Grècia clàssica

 En el cas dels alumnes que tenen l’assignatura suspesa, aquests deures juntament amb la nota obtinguda al juny representen el 20% de la recuperació. Un altre 80% s’obtindrà a partir de la nota de l’examen del mes de setembre.

Per aquells alumnes que han aprovat l’assignatura :

Escull una ciutat (preferiblement que hi hagis anat de viatge i te’n recordis o hi vagis aquest estiu, però si no és així, en pots agafar qualsevol de la que en disposis de certa informació).

Situa-la (continent, estat, proximitat a algun element natural, per exemple riu,...). Indica la següent informació:

1. Any de fundació de la ciutat. Per què es va fundar aquí? Què tenia d’important aquest lloc? Pot ser perquè hi ha recursos (aigua, alguna mina,...), per les característiques del terreny, perquè és estratègic, per raons històriques.

2. Quina és la seva superfície?

3. Quants habitants té? Com ha variat la població últimament? 4. Explica breument la història de la ciutat

(5)

CIÈNCIES NATURALS

Els que hagueu de recuperar l’assignatura, cal que utilitzeu el llibre digital, els llibres en paper si no teniu connexió a Internet o bé els apunts de la llibreta. Haureu de treballar els temes següents:

1. La Terra a l’Univers 2. El Sistema Solar

3. Sistema Sol-Terra-Lluna

4. La llum visible. La llum blanca i els colors. 5. Temps i atmosfera

6. Planeta Aigua 7. Minerals i roques

Per poder recuperar l’assignatura caldrà presentar un dossier o una llibreta amb els següents continguts. Cal que vigileu molt la presentació i l’ortografia.

- Còpia de l’esquema de cada tema (per exemple, el del tema 1 està a la pàgina 10). En el llibre digital també el podeu trobar.

- 5 exercicis de cada tema a escollir entre tots els proposats a l’apartat d’activitats o l’apartat d’avaluació. Cal copiar l’enunciat.

Per altra banda, heu de lliurar les següents pràctiques del curs en un sol document creat amb Pages però després passat a pdf que haureu d’enviar a ofont@inslavall.cat o nheras@xtec.cat amb les pràctiques: P1. El mètode científic, P2. El mètode científic. Mapa conceptual, P3. Per què ara mateix a Ghana (Accra) i Sant Gregori hi ha la mateixa temperatura?, P4.Els colors de la llum, P5. Il·lusions òptiques, P6. Tractem l’aigua, P7. Granit vs gneis.

Aquest document ha de tenir el format següent tal i com ja hem començat a fer aquest final de curs:

o Portada

o Índex (indica a quina pàgina està cada pràctica) o Totes les pràctiques del curs per ordre

o Una conclusió del que has après aquest curs.

 La nota final de setembre, es calcularà a partir de la mitjana entre la nota del curs i els deures d’estiu (60%), i la nota obtinguda en aquesta prova extraordinària(40%). Aquesta nota no podrà ser superior a 5.

Figure

Actualización...

Related subjects :