Consell Comarcal de l Alt Urgell

Descargar (0)

Texto completo

(1)

DECRETS 2016

Codi Data resolució Títol

2016/1 07/01/2016 Relació d’admesos i exclosos dels aspirants per la contractació d’un tècnic/a compartit/da de joventut 2016/2 11/01/2016 Acceptació de la subvenció Programa Erasmus +

2016/3 13/01/2016 Adjudicació de la formació en la branca forestal del Programa Joves per l'Ocupació

2016/4 14/01/2016 Contractació del subministrament del servei de banda ampla mitjançant fibra òptica del Consell Comarcal Alt Urgell i subseus administratives 2016/5 15/01/2016 Contractació del servei d'atenció psicològica del SIAD

2016/6 15/01/2016 Certificació mensual EDAR Montferrer: desembre 2015 2016/7 19/01/2016 Contractació del servei d'atenció jurídica del SIAD

2016/8 19/01/2016 Contractació de transport del Programa Esport Blanc Escolar 2016 2016/9 22/01/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/10 22/01/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/11 22/01/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/12 22/01/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/13 22/01/2016 Pressupost i plantilla de personal 2016 2016/14 23/01/2016 Aprovació de nòmines gener 2016

2016/15 26/01/2016 Formació d’hostaleria del Programa Joves per l'Ocupació

2016/16 29/01/2016 Subrogació en les obligacions i drets del CAU XXI pel Programa Leader Plus 2016/17 29/01/2016 Contractació d’un Tècnic compartit de Joventut

2016/18 02/02/2016 INJUVE - Sol·licitud de subvenció: servei de Voluntariat Europeu 2016 2016/19 04/02/2016 Bestreta reintegrable

2016/20 05/02/2016 Reintegrament de subvenció per revocació parcial del programa SUMA'T

2016/21 05/02/2016 Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l'ACM i les diputacions de Lleida, Girona i Tarragona –anualitat 2016 2016/22 10/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/23 10/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/24 10/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/25 18/02/2016 Alta al programari SIE de comptabilitat energètica

2016/26 18/02/2016 Aprovació d’ingressos de la taxa núm.7, ajuts a domicili, relació 1/2016

2016/27 18/02/2016 Aprovació de la liquidació de la cessió d'espais del Centre de Serveis de l'Alt Urgell a la Generalitat de Catalunya del mes de gener de 2016 2016/28 22/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

(2)

2016/29 23/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/30 24/02/2016 Aprovació de factures: relació 6/2016 2016/31 24/02/2016 Aprovació de retribucions febrer 2016

2016/32 26/02/2016 Adhesió d'ens locals al Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Alt Urgell 2016-2019

2016/35 29/02/2016 Sol·licitud de l’ajut "Promoció i dinamització del Camí dels Bons Homes- Camí de l'últim càtar del 2016" 2016/33 29/02/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/34 29/02/2016 Aprovació de la liquidació del pressupost 2015

2016/36 07/03/2016 Participació en el tribunal qualificador de l'Aj. de Valls de Valira

2016/37 07/03/2016 Subministrament elèctric a la torre de telecomunicacions del Balcó del Pirineu 2016/38 08/03/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/39 08/03/2016 Resposta d’una denegació del Túnel del Cadí 2016/40 10/03/2016 Aprovació de despeses

2016/41 11/03/2016 Pla pressupostari a mig termini 2017-2019

2016/42 11/03/2016 Aprovació de convenis amb diferents empreses pel Programa Joves per l'Ocupació 2016/43 11/03/2016 Contractació curs informàtica pel Programa RETROB-AU

2016/44 11/03/2016 Contractació curs d'anglès pel Programa Retrob-AU 2016/45 14/03/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/46 18/03/2016 Aprovació de convenis amb diferents empreses d’hosteleria pel Programa Joves per l'Ocupació 2016/47 18/03/2016 Adjudicació de la formació del Programa Retrob-AU : Taller en Emprenedoria

2016/48 18/03/2016 Contracte per un curs de màrqueting aplicat a l'empresa i a la persona Programa RETROB-AU 2016/49 21/03/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/50 24/03/2016 Adjudicació de la formació del Programa Retrob-AU: Eines 2.0 2016/51 24/03/2016 Adjudicació de la formació del Programa Retrob-AU: Branding 2016/52 24/03/2016 Trienni José Luis Pargaña Escudero

2016/53 24/03/2016 Trienni Sílvia Trigueros Wagner 2016/54 24/03/2016 Trienni Montserrat Pagès Llop 2016/55 24/03/2016 Trienni Mireia Font Gras

2016/56 29/03/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/57 29/03/2016 Assignació places transport escolar dels alumnes no obligatoris 2016/58 30/03/2016 Tribunal Ajuntament de les Valls de Valira: plaça operari 2016/59 30/03/2016 Aprovació nòmines març de 2016

(3)

2016/61 01/04/2016 Reconeixement de la tasca de recerca i difusió del patrimoni musical realitzat per Artur Blasco 2016/62 04/04/2016 Renúncia per no execució de part de la subvenció de l'EDAR 2015 i tancament de l'expedient

2016/63 06/04/2016 Conveni amb el Departament d'Interior per a la gestió de les dades generades pel sistema d'informació hidrológica comarcal 2016/64 07/04/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/65 07/04/2016 Assessoria jurídica Rodriguez-Ros Advocats SLP 2016/66 08/04/2016 Adjudicació Programa per la gestió de taxes i recaptació

2016/67 08/04/2016 Aprovació llistes cobratòries e i f del tercer período del transport escolar no obligatori del curs 2015/2016 2016/68 13/04/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/69 15/04/2016 Subvenció Dep. de cultura popular i patrimoni etnològic 2016/70 18/04/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/71 19/04/2016 Canvi en el tribunal qualificador d'una plaça vacant a l'Ajuntament de les Valls de Valira 2016/72 25/04/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/73 28/04/2016 Aprovació retribucions abril 2016

2016/75 29/04/2016 Modificació data de presentació instàncies

2016/74 29/04/2016 Canvi de lloc de les pràctiques d’hostaleria del Programa Joves per l'Ocupació 2016/76 04/05/2016 Reconeixement i concessió de trienni

2016/77 04/05/2016 Reconeixement i concessió de trienni 2016/78 04/05/2016 Reconeixement i concessió de trienni

2016/79 04/05/2016 Renúncia expressa parcial de la subvenció Treball i Formació 2016/80 05/05/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/81 09/05/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/82 10/05/2016 Admesos i exclòs substitució AODL baixa de maternitat

2016/83 11/05/2016 Acceptació de l’adhesió d'entitats locals al IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Alt Urgell 2016-2019 2016/84 13/05/2016 Participació en un tribunal qualificador per una plaça d’operari a l'Ajuntament de Peramola

2016/85 13/05/2016 Ajut Ministeri de Trabajo per reducció de cotitzacions anualitat 2015 2016/86 17/05/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/87 19/05/2016 Renovació del contracte d'agent impulsora del Programa Garantia Juvenil 2016/88 23/05/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/89 24/05/2016 Contractació d'un AODL per substitució per baixa de maternitat.

2016/90 25/05/2016 Adjudicació d'un curs "Com fer un Pla de visibilitat" del Programa RETROB-AU

2016/91 25/05/2016 Compensació d'ingressos i de despeses entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 2016/92 25/05/2016 Compensació d’ingressos i despeses entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Consorci Segre Rialb

(4)

2016/93 26/05/2016 Modificació de l'ordenança fiscal número 4, Taxa per a la prestació del servei de teleassistència. 2016/94 26/05/2016 Pla de tresoreria

2016/95 26/05/2016 Recuperació de 91 dies o part equivalent de la paga extraordinària de nadal 2012 2016/96 30/05/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/97 30/05/2016 Aprovació retribucions maig de 2016

2016/98 01/06/2016 Sol·licitud d'assistència tècnica del Departament de Cultura per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 2016/99 01/06/2016 Contractació redacció documentació tècnica FEDER

2016/100 01/06/2016 Denúncia als Mossos d'Esquadra per qüestions del parc ROCAVIVA 2016/101 01/06/2016 Reconeixement i concessió de trienni

2016/102 01/06/2016 Reconeixement i concessió de trienni

2016/103 02/06/2016 Acceptació de la subvenció del Departament de Cultura: Cultura Popular i Patrimoni etnològic 2016/104 06/06/2016 Contractació per la redacció d'un avantprojecte de miradors pel FEDER Eix 6

2016/105 06/06/2016 Inici procediment d’inspeccions biennals de les instal•lacions juvenils de l’Alt Urgell 2016/106 07/06/2016 Adjudicació d’un curs "Videocurrículum" del Programa RETROB-AU

2016/107 07/06/2016 Acceptació de l’adhesió d'entitats locals al IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Alt Urgell 2016-2019 2016/108 08/06/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/109 09/06/2016 Canvi de l'hora del Ple

2016/110 13/06/2016 Pràctiques d’un estudiant per a l'Arxiu Comarcal 2016/111 13/06/2016 Pràctiques d’un estudiant per a l'Arxiu Comarcal 2016/112 14/06/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/113 16/06/2016 Aprovació liquidació d'ingrés taxa número 6 Cetap - Telecentre

2016/114 16/06/2016 Nomenament de vocal de l'Alt Urgell pel Consell de la Gent Gran de Catalunya 2016/115 16/06/2016 Modificació de crèdits 1/2016. Incorporació de romanents de crèdit.

2016/116 17/06/2016 Reconeixement i concessió de triennis

2016/117 17/06/2016 Aprovació ingressos taxa número 6 Cetap - telecentre

2016/118 17/06/2016 Suport per a la declaració del Ball Cerdà com a element festiu patrimonial d'interès nacional 2016/119 17/06/2016 Sol·licitud de subvenció a l'Institut d'Estudis Ilerdencs per equipaments culturals (béns mobles) 2016/120 20/06/2016 Aprovació ingressos taxa núm. 6 Cetap-Telecentre

2016/121 21/06/2016 Aprovació de despeses

2016/122 22/06/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/123 22/06/2016 Fixar termini de presentació de pliques pel transport escolar de més de 9 places 2016/124 22/06/2016 Adjudicació de la formació del Programa Retrob-AU: Elevator Pitch

(5)

2016/125 22/06/2016 Aprovació de convenis amb diferents empreses pel Programa Joves per l'Ocupació (Empreses forestals)

2016/126 22/06/2016 Aprovació del model de conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal i les empreses del programa Joves per l’Ocupació 2015/2016 2016/127 23/06/2016 Conveni per al transport dels alumnes de cicles formatius de l'IES Aubenç fins al curs 2020-2021

2016/128 27/06/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/129 29/06/2016 Aprovació retribucions juny 2016

2016/130 30/06/2016 Aprovació de conveni amb una empresa pel Programa Joves per l'Ocupació (Empresa d'hostaleria) 2016/131 06/07/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/132 06/07/2016 Consultoria econòmica i financera

2016/133 08/07/2016 Sol·licitud d'un ajut a la Diputació de Lleida per activitats firals 2016 2016/134 11/07/2016 Suport a la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura

2016/135 13/07/2016 Pla d'Assistència Financera Local 2016 2016/136 14/07/2016 Compte general exercici 2015

2016/137 15/07/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/138 18/07/2016 Inspecció bianual de la instal·lació Alberg la Valira 2016/139 18/07/2016 Inspecció bianual de la instal·lació Can Cortina 2016/140 18/07/2016 Inspecció bianual de la instal·lació Falcons 2016/141 18/07/2016 Inspecció bianual de la instal·lació Revisa 2016/142 18/07/2016 Inspecció bianual de la instal·lació Santa Fe 2016/143 20/07/2016 Aprovació relació de factures

2016/144 27/07/2016 Adjudicació definitiva del contracte del servei de transport escolar obligatori i no obligatori, amb vehicles de més de 9 places, lots A i C 2016/145 27/07/2016 Aprovació amortització anticipada préstec

2016/146 28/07/2016 Aprovació retribucions juliol 2016

2016/147 01/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/148 01/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/149 01/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/150 02/08/2016 Adjudicació definitiva del contracte del servei de transport escolar obligatori, amb vehicles de més de 9 places, lots A i C 2016/151 03/08/2016 Delegació de funcions del president per vacances

2016/152 04/08/2016 Rescissió de conveni de pràctiques de joves per l'ocupació amb una empresa

2016/153 05/08/2016 Adjudicació definitiva del contracte del servei de transport escolar, obligatori i no obligatori, amb vehicles de menys de 9 places 2016/154 09/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

(6)

2016/156 17/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/157 19/08/2016 Reconeixement i concessió de trienni 2016/158 19/08/2016 Reconeixement i concessió de trienni

2016/159 22/08/2016 Compensació d’ingressos i despeses entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 2016/160 24/08/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/161 25/08/2016 Aprovació mensual de nòmines agost de 2016

2016/162 31/08/2016 Adjudicació del contracte de transport a la demanda Línia 9: Vall de Cava 2016/163 01/09/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/164 02/09/2016 Admesos i exclosos en la plaça d’AODL del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 2016/165 14/09/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/166 14/09/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/167 14/09/2016 Adjudicació del transport a la demanda de la línia 8: Querforadat - La Seu d'Urgell, per procediment d'urgència 2016/168 14/09/2016 Línies fonamentals del pressupost 2017

2016/169 14/09/2016 Autorització d'espai per realitzar formacions

2016/170 16/09/2016 Distribució dels ajuntaments degut a la baixa laboral d’una secretària 2016/171 19/09/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/172 19/09/2016 Suport al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida per elaborar un Pla d'acció sectorial del turisme 2020

2016/173 20/09/2016 Adjudicació de la formació del Programa RETROB-AU : Tècniques i habilitats empresarials i comunicatives per a nous emprenedors. 2016/174 20/09/2016 Adjudicació de la formació del Programa RETROB-AU: Curs d'empresa i fiscalitat

2016/175 26/09/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/176 28/09/2016 Concurs emprenedoria : acceptació del projecte i nomenament d’un mentor 2016/177 28/09/2016 Aprovació mensual de nòmines setembre 2016

2016/178 29/09/2016 Admesos i exclosos pel concurs de tutor/a pel Programa Joves per l'Ocupació 2016/179 29/09/2016 Reintegrament parcial de la subvenció del “Instituto de la Juventut”

2016/180 29/09/2016 Operacions tresoreria 2017

2016/181 29/09/2016 Conveni amb CAUC pel Projecte Estratègic 2017 "Mengem d'aquí"

2016/182 06/10/2016 Acceptació de la subvenció per al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn 2016/183 06/10/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/184 07/10/2016 Aprovació de despeses

2016/185 07/10/2016 Delegació de vot a l'Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis

(7)

2016/187 10/10/2016 Conveni de pràctiques d’un estudiant de La Salle

2016/188 10/10/2016 Adjudicació de la formació del Programa Retrob-AU : Curs de Direccions de recursos humans 2016/189 10/10/2016 Contractació d'una tutora pel Programa Joves per l'Ocupació

2016/190 13/10/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/191 17/10/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí 2016/192 17/10/2016 Acceptació de subvenció PIFE 2016

2016/193 17/10/2016 Aprovació d’ingressos taxa núm. 6 Cetap - Telecentre 2016/194 25/10/2016 Concessió de descomptes Túnel del Cadí

2016/195 26/10/2016 Autorització als taxistes de la comarca pel transport discrecional a Barcelona i a Lleida 2016/196 27/10/2016 Aprovació de retribucions octubre 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :