Tornem a l'escola! ORGANITZACIÓ DEL NOU CURS. Tornem amb classes presencials i amb tots els serveis de l'escola

Texto completo

(1)

2020

2021

Tornem a

l'escola!

Tornem amb classes presencials i

amb tots els serveis de l'escola

(2)

Estem davant un

curs

de

transició,

i

esperem arribar a

l'escola

a

la

mateixa

normalitat que a

la resta d'espais

socials.

Per damunt de

l'especte pedagògic

cal prioritzar la

seguretat

sanitària.

L'organització

pedagògica de

l'escola dependrà

de les mesures

sanitàries.

2020

2021

Què esperem d'aquest nou curs?

Què esperem d'aquest nou curs?

Què esperem d'aquest nou curs?

(3)

L'escola és una part més de la

nostra vida. Però no l'única.

Sense

responsabilitat

i

compliment

de

les

normes

sanitàries fora de l'escola, el treball

a l'escola es quedarà en res.

Distància social i higiene són

necessitats bàsiques cada dia.

Cal que pensem molt bé si amb les

nostres accions estem creant

espais segurs per als nostres fills i

filles.

L'escola

planifica

el

seu

funcionament d'acord amb les

instruccions rebudes per les

Conselleries de Sanitat i Educació.

L'organització del funcionament i

tornada a les aules segueix els

protocols que ens indiquen.

Necessitem la vostra col.laboració

per complir i fer complir les

normes.

2020

2021

(4)
(5)
(6)

3 ANYS (3 GRUPS)

4 ANYS ( 2 GRUPS)

5 ANYS ( 2 GRUPS)

PRIMER (3 GRUPS)

SEGON ( 2 GRUPS)

TERCER ( 2 GRUPS)

INFANTIL:

PRIMÀRIA:

QUART (TRES GRUPS)

CINQUÈ (DOS GRUPS)

SISÈ (DOS GRUPS)

PRIMÀRIA:

(7)

S'habilitaran per la policia local zones d'espera a l'exterior de l'edifici.

L'escola s'obrirà pel matí a les 9:00 hores, permetent una entrada flexible fins les 9:15 hores, en que es tancaran les portes. Permetem així l'entrada escalonada.

L'alumnat entrarà sòl a l'edifici de l'escola. NO està permés l'entrada d'adults. D'acord amb les instruccions de Sanitat i Educació, s'estableixen entrades i eixides

diferenciades. Recorreguts circulars per a l'entrada i eixida de l'alumnat i les

seues famílies.

L'alumnat de primària sense germans majors entrarà per la porta principal. L'alumnat d'infantil i els seus germans majors de primària entraran per la porta

d'infantil.

Els serveis de matiners, Autobús i ANEM, portaran l'alumnat d'infantil fins les classes corresponents.

(8)

S'habilitaran per la policia local zones d'espera a l'exterior de l'edifici.

L'escola s'obrirà per la porta d'infantil a les 16:20 h, per a facilitar l'accés i recollida de l'alumant a partir d'eixa hora.

L'alumnat d'infantil serà recollit a les seues classes pels corralets.

L'alumant de primària serà recollit al pati de primària on estaran esperant amb el

mestre a les seues famílies.

Tots eixiran de l'escola per les portes de la façana principal.

L'alumnat d'autobús i ANEM tindrà una zona d'espera per a recollir-los al pati. L'alumnat que NO fa ús de l'autobús per la vesprada serà recollit a la porta de

l'autobús.

L'alumnat d'extraescolars serà recollit a les classes d'infantil i a les fileres de

primària.

(9)

Es reduirà al mínim els desplaçaments pel centre facilitant que siguen els professors o professores els qui acudisquen a l'aula de referència. • El trànsit de l'alumnat per l'interior de l'edifici i escales es farà de

forma ordenada i mantenint la distància de seguretat.

S'estableixen línies de separació en el centre dels corredors i escales, circulant sempre pel (“carril o camí dret”).

• Es procurarà l'accés ordenat a les aules, que estaran obertes, mantenint la distància de seguretat (1,5 metres) entre l'alumnat assistent. Cada zona de l'edifici tindrà els seus banys assignats per a un grup d'alumnat determinat, amb màxim d'aforament al banys.

Es pot fer ús dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats educatives i d'oci.

S'escalonarà l'entrada i eixida als patis. Mascareta per TOTS els grups.

Espais dividits en sectors per a la distribució de cada classe.

Com a norma general NO es permet l'entrada

l'edifici.

La comunicació amb les famílies i responsables

legals de l'alumnat o d'aquests amb el professorat o equip directiu es realitzarà de manera

preferent per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitarà que el

màxim de gestions puga realitzar-se de forma telemàtica.

(10)

Disposem

del

personal compartit

amb

l'IES

LA

VEREDA.

Per

a

aquest

curs

atendria

a

6

alumnes.

Tenim

confirmats

9.000 € extra per a

dotar instal.lacions,

compra de material

i millorar del servei

del menjador.

Recursos

extra de

personal

Orientadora

Educador/a

Recursos extra

menjador i

funcionament

(11)

L'Ajuntament contracta els

serveis de neteja de l'escola

Amb els recursos propis, l'escola

complementarà i reforçarà les

instal.lacions.

Cada dia es netejaran diverses

vegades els banys i elements de pas

comuns:

portes,

agarradors,

clauetes

de

llums,

passadors,teclats, ratolins...

Aplicació

del

Protocol

Municipal de neteja i

desinfecció, d'acord amb les

instruccions del Ministeri de

Sanitat.

Ampliació d'una netejadora

pel matí per a tasques de

desinfecció.

MENJADOR

Abans i després de

cada torn, es

desinfectarà i

netejarà l'espai.

Cada aula disposarà

de material d'higiene i

neteja.

Es

disposarà

de

papereres amb tapa i

pedal per a dipositar

paper de secrecions

nasals o bocals.

Rutines diàries

amb l'alumnat

d'hàbits d'higiene i

recordatoris de

protocols de

funcionament i

desplaçament.

(12)

L'empresa d'autobús ha de complir

les

mesures

marcades

per

l'AdministracIó en el Protocol

Sanitari Valencià.

Ús de mascaretes. L'ús de la

mascareta és obligatori per a les

criatures majors de 6 anys durant

el trajecte fins a arribar al centre

educatiu o parada.

L'alumant tindrà assignat sempre el

mateix seient.

Abans de pujar a l'autobús es

netejaran les mans amb gel

hidroalcohòlic.

L'empresa que gestiona les activitats

extraescolars i matiners a través de

l'AMPA garanteix l'aplicació dels protocols

sanitaris, mantenint la separació de

l'alumnat de diferents grups.

L'alumnat mantindrà la distància de

seguretat amb ús de mascareta.

Netejaran els espais abans i després del

seu ús.

(13)

2020

2021

La Conselleria d'Educació incideix en aconseguir la major normalitat en el servei. Per això

ens indica com organitzar el servei de menjador. En cas de necessitat per les mesures organitzatives, es pot contractar més personal a càrrec

de la Conselleria d'Educació.

Infantil.

Dos Quarts i un

Cinquè de

Primària.

DINARAN A CLASSE:

Al primer torn:

Al segon torn:

AULES

-MENJADOR

S'estableix que es puga

dinar a l'aula, amb la

neteja i desinfecció

prèvia i posterior.

També es podrà dinar

al menjador.

Primer, Segon Tercer i un

Quart.

Segon Torn: un Cinquè i

Sisè de Primària.

Es

pot

garantir

la

distància de seguretat al

menjador per a aquest

número d'alumnat

DINARAN AL MENJADOR:

Al primer torn:

La nova empresa

de menjador

col.labora en

l'organització i

funcionament

segur, atenent als

protocols sanitaris

(14)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :