Districte d Horta-Guinardó. Obres i Manteniment 2016

Download (0)

Full text

(1)

1

Districte d’Horta-Guinardó

Obres i Manteniment

(2)

Departament d’Obres i manteniment

Obres realitzades al 2016

- Via pública

- Equipaments

(3)

Departament d’Obres i manteniment

EXECUTADES 2016

BAIX GUINARDÓ

92

CAN BARO

61

CARMEL

124

FONT FARGUES

77

GUINARDÓ

139

HORTA

147

LA CLOTA

12

MONTBAU

32

SANT GENIS

46

TEIXONERA

45

VALL HEBRON

46

TOTAL DISTRICTE

821

IMPORT CERTIFICAT 2016

723.167,93€

3

(4)

Actuacions a via pública

BARRI ACTUACIÓ IMPORT ASSIGNAT

BAIX GUIANRDÓ 01 ENDERROC , DESCONNEXIÓ ELÈCTRICA I NETEJA PRAGA, 22

101.517,54€ 02 CONDICIONAMENT TANCA PARC DE LES AIGÜES (FRONTÓ)

03 ARRANJAMENT ARBUSTIVA I REG JARDINS HIROSHIMA 04 SEMAFORITZACIÓ CCRUÏLLA CARTAGENA – SANTA CAROLINA CAN BARÓ 05 ELIMINACIÓ APARCAMENT C. TENERIFE PER ZONA D’ESTADA

190.760,53€ 06 ZONA APARCAMENT DAVANT JOAN CORTADA,

07 ARRANJAMENT SOLAR CARRER VALLSECA, 5 08 SUBMINISTRAMENT DE DUES TAULES DE TENNIS TAULA 09 SUBMINISTRAMENT DE BARANES AL CARRER MÜHLBERG 10 REURBANITZACIÓ VORERA JOAN CORTADA

11 ARRANJAMENT DE LES ESCALES INTERIORS AL CARRER TENERIFE 12 REDACCIÓ DE PROJ. EXECUTIU APARCAMENT JOAN CORTADA 13 AMPLIACIÓ DEL MUR ROCALLA A LA ZONA ESPORTIVA CAN BARÓ

GUINARDÓ 14 BARANA PANORAMA I MILLORA ACCÉS BATERIA ANTIAÈRIA 33.486,75€ FONT D’EN

FARGUES 15 PLANTACIÓ ARBRAT CARRER LLOBREGÓS

51.123,15€ 16 INSTAL·LACIÓ CIRCUIT SALUT TORRENT DEL CARMEL

17 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER LLOBREGÓS 7-13 CARMEL 18 MILLORA PGE GABARNET

312.263,70€ 19 NOVA INSTAL·LACIÓ COMPTADOR D’AIGUA CRTA. DEL CARMEL

20 SUBMINISTRAMENT DE JOC PLAÇA PASTRANA 21 ADEQUACIÓ CANAL RECOLLIDA AIGÜES RAMBLA CARMEL 22 ARRANJAMENT DE JARDINERES AL CARRER BERNAT BRANSI 22 23 MILLORA SEGURETAT ENTORNS ESCOLA COVES D’EN CIMANY 24 MANTENIMENT MÒDULS BANYS TURÓ DE LA ROVIRA 2016 25 CONSTRUCCIÓ DE GLORIETA A LA PLAÇA DE LA MITJA LLUNA 26 PILONES D’ACCÉS AL CARRER PANORAMA I TURÓ DE LA ROVIRA 27 DISTRIBUCIONS PRÈVIES CARRETERA DEL CARMEL I PL PASTRANA 28 MILLORA DEL FERM APARCAMENT DEL CARRER MÜHLBERG 29 INSTAL·LACIÓ DE PÈRGOLA A LA ZONA DEL RANXO 30 INSTAL·LACIÓ DE TRES CIRCUITS DE SALUT

TEIXONERA 31 CONDICIONAMENT ZONA ROSSELL-FASTENRATH (PL. TEIXONERA)

91.055,03€ 32 TRACTAMENT DE DESRATITZACIÓ ARENYS 83

33 ARRANJAMENT DE L'ESPAI SITUAT AL CARRER ARENYS 83 SANT GENÍS DELS

AGUDELLS 34 NETEJA I TANCAMENT SOLAR C. CÀNOVES, 38

45.684,50€ 35 RETIRADA SOCA FIGUERA CARRER CÀNOVES

36 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES PARADES DE BUS DE ST GENÍS MONTBAU 37 MILLORA ACCESSIBILITAT C. DOMENECH I MUNTANER, 1

78.532,09€ 38 INSTAL·LACIÓ DE TRES CIRCUITS DE SALUT

39 NOU SORTIDOR DEL LLAC PLA DE MONTBAU 40 MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CARRER ROIG I SOLER

(5)

Departament d’Obres i manteniment 5

Ordres de treball en equipaments

EQUIPAMENT

EMPLAÇAMENT

CASAL GENT GRAN TEIXONERA

C. BESOS, 17-19

CASAL MONTBAU

C. DOMÈNECH I MONTANER, 1

CENTRE CÍVIC CARMEL

C. SANTUARI, 27-28

CENTRE OBERT CARMEL

C. LLOBREGÓS, 107-113

CASAL BARRI PIRINEUS

C. JOSEP SERRANO, 59-71

CASAL GENT GRAN CANIGÓ

C. CANIGÓ, 137

HOTEL ENTITATS MAS GUINARDÓ

MAS PONS I LABRÓS, 2

SEU DISTRICTE

RDA. GUINARDÓ 49-51

LOCAL SOCIAL BAIX GUINARDÓ

RDA. GUINARDÓ, 3-5

IMES INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA CARMEL

CTRA. CARMEL, 25

CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS

C. FELIU I CODINA, 20

C. F. MUNICIPAL SANT GENÍS

C. CÀNOVES, 9

BIBLIOTECA MONTBAU

C. ANGEL MARQUÉS, 2-6

CENTRE CÍVIC CASA GROGA

AV. JORDÀ, 17-27

ESPAI JOVES BOCA NORD

C. AGUDELLS, 37-45

LOCAL SOCIAL FONT DEL GOS

CAMÍ CAL NOTARI, 4

CENTRE INFANTIL LA TORRE

C. CONCA DE TREMP, 22

CENTRE CÍVIC LA TEIXONERA

C. ARENYS, 71-77

DIRECCIÓ SERVEIS TÈCNICS

C. LEPANT, 373-387

ARXIU DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ

C. LEPANT, 373-387

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ

C. LEPANT, 373-387

BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA

C. CAMÈLIES, 76-84

BIBLIOTECA CAN MARINERA

C. HORTA 46-48 / C. VENT, 1

BIBLIOTECA JUAN MARSÉ

C. MURTRA, 135

CASA INFANTIL GUINARDÓ

C. GÈNOVA, 1

CENTRE CÍVIC GUINARDÓ

MAS GUINARDÓ, 113

LOCAL SOCIAL FONT D’EN FARGUÉS

PSG. FONT D’EN FARGUÉS, 42-44

CASERNA GUÀRDIA URBANA DISTRICTE 7

C. VIDAL I BARRAQUER, 47-51

CASAL BARRI VALL D’HEBRON

C. VIDAL I BARRAQUER, 45

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL HORTA

C. HORTA, 71

PROGRAMA NOUS VEÏNS I VEÏNES

C. MARINA, 351

CASAL GENT GRAN VALL D’HEBRON

C. ARQUITECTE MORAGAS, 5

CASAL GENT GRAN HORTA

C. FELIU I CODINA, 37-43

(6)

Actuacions en equipaments municipals

BARRI ACTUACIÓ IMPORT ASSIGNAT

BAIX GUINARDÓ 01 IMPERMEABILITZACIÓ CANAL RECOLLIDA D’AIGÜES AL C.G.G. BAIX GUINARDÓ

116.624,07€ 02 EQUILIBRAT CIRCUITS HIDRÀULICS CLIMATITZADORA SERVEIS TÈCNICS I OAC

03 SUB. CANONADES CLIMATITZACIÓ SALA D’ACTES DE LA SEU DEL DISTRICTE 04 ESTUDI ELÈCTRIC DE L'ACTUAL INSTAL·LACIÓ DE LA SEU DEL DISTRICTE 05 NOVA SALA DE PRIMERS AUXILIS A LA SUBSEU DEL DISTRICTE

06 INSTAL·LACIÓ APORTACIÓ D’AIRE EXTERIOR AL DEPT DE RECURSOS INTERNS 07 SUBSTITUCIÓ DE L'APLACACT DE FUSTA A LA BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA CAN BARÓ 08 MANTENIMENT ASCENSOR CASAL PIRINEUS

20.422,56€ 09 REDACCIÓ AVANT PROJECTE DE REFORMA DELS EDIFICIS DEL CASAL PIRINEUS

GUINARDÓ 10 OBRES D’INUTILITZACIÓ DE LES EDIFICACIONS ANNEXES AL MAS RAVETLLAT

120.399,96€ 11 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN PLANTA SEGONA AL C. C. GUINARDÓ

12 PODA DE PI PINYONER AL CENTRE CIVIC GUINARDÓ

13 SUBSTITUCIÓ DE LA PORTA D’ENTRADA PRINCIPAL AL CC GUINARDÓ 14 AÏLLAMENT ACÚSTIC SALA D’ACTES CASAL DE JOVES GUINARDÓ 15 MANTENIMENT ASCENSOR CASAL JOVES GUINARDÓ

16 MANTENIMENT NOU ASCENSOR CARRER TEOD110.OR LLORENTE, 20 17 CONJUNT DE MILLORES AL CASAL INFANTIL GUINARDÓ FONT D’EN

FARGUES

CARMEL 18 SUBSTITUCIÓ DE LA MAQUINA EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ C. C. CARMEL

110.992,45€ 19 MILLORES VARIES A L’ESPAI JOVES BOCA NORD

20 MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL CARRER LLOBREGÓS, 107 21 MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA FINCA SITUADA AL C. LLOBREGÓS 107-113 22 REDACCIÓ PROJECTE REFORMA VESTUARIS CAMP FUTBOL CEM CARMEL 23 AMPLIACIÓ PANELLS ACUSTICS AL CC CARMEL

24 REFORMA DEL LAVABO CLUB DE PETANCA CARMEL

TEIXONERA 25 NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN PB I PS AL C. C. TEIXONERA

76.729,47€ 26 REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ ADEQUACIÓ LOCAL MUNICIPAL C. SATURNINO CALLEJA, 9-13

SANT GENÍS DELS AGUDELLS

MONTBAU 27 SUBSTITUCIÓ DE LES FINESTRES DE LA P-1 DE L'ESPAI POLIVALENT MONTBAU 28 NOVA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ AL LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE MONTBAU VALL D’HEBRON 29 SUBSTITUCIÓ I AMPLIACIÓ DEL CCTV A LA CASERNA DE LA GUÀRDIA URBANA

30 NOVA DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS A LA CASERNA DE LA GUÀRDIA URBANA LA CLOTA

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :