Diagnòstic microbiològic. Quan i com?

Texto completo

(1)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 1

Gastroenteritis víriques:

Diagnòstic microbiològic.

Quan i com?

Núria Rabella 27 maig 2010

(2)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 2 1972 1979 1977 1973 1984

Virus causants de gastroenteritis

1972

1975

(3)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 3

* Els virus han de ser empassats

* Resistir l’àcid clorhídric de l'estómac

* Resistir els àcids biliars del duodè

* Trobar les cèl.lules susceptibles de l'intestí

Virus causants de gastroenteritis

Persistència a pesar de les mesures de desinfecció que usualment eradiquen la contaminació bacteriana

(4)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 4

Gastroenteritis vírica

Etiologia

Rotavirus

Norovirus

Sapovirus

Astrovirus

Adenovirus 40, 41

Coronavirus

Torovirus

Parechovirus

Aichi virus

Birnavirus

Bocavirus

(5)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 5

Etiologia de la gastroenteritis

nosocomial

Lopman BA et al. Clinical manifestation of norovirus gasroenteritis in health care settings. CID 2004.

Anys: 2002-2003

Seguiment prospectiu de brots de gastroenteritis Avon County, Regne Unit

Hospitals: 4 grans, 11 de petits / 238B / 122E / 61N (50%) Residències: 135 / 33B / 19E / 14N (74%)

(6)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 6

Etiologia de la gastroenteritis

(7)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 7

Etiologia de la gastroenteritis

de la comunitat

Bacteris enteropatògens

17 (2,4%)

Virus

232 (21%)

Norovirus 114 Rotavirus 52 Sapovirus 43 Adenovirus 27 Astrovirus 14

Paràsits

48 (6,8%)

Toxines bacterianes

24 (7,8%)

Total de diagnòstics 46%

De Wit MAS et al. Sensor, a population-based cohort study on gastroenteritis in the Netherlands: Incidence and etiology. Am J Epidemiol 2001

(8)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 8

Reoviridae

Rotavirus

Sis grups antigènics. A-F

A, B, C detectats en humans

7 P serotipus segons la VP4 de càpside

Capacitat de recombinació del material genètic (11 fragments)

(9)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 9

Adenoviridae

Mastadenovirus

Adenovirus 40, 41

Sis subgrups: A-F

Subgrup F associat a gastroenteritis

Altres serotipus en pacients immunodeprimits No es detecta en cultius cel·lulars

(10)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 10

Astroviridae

Genogrup A: serotipus 1-5 i 8

Genogrup B: serotipus 6 i 7 12 genotipus

No hi ha una completa correlació entre genotipus i serotipus. El més prevalent HAstV-1

No immunitat creuada

Múltiples tipus circulant al mateix temps en una zona geogràfica

(11)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 11

Astroviridae

Astrovirus

Diferències en virulència segons el genotipus.

HAstV-3, particularment el genotipus IV implicat en casos de diarrea persistent de durada fins a 3 mesos

Correlació entre la càrrega vírica i la durada de la diarrea Descobriment de que la càpside vírica te propietats similars a les enterotoxines que són dosi-depenents

(12)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 12

Caliciviridae

Norovirus

Sapovirus

(13)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 13 Genogrups I-II-IV,

com a mínim 40 genotipus nombrosos subgrups

Acumulació de mutacions puntuals i recombinació

Expressió dels gens de la càpside en baculovirus per produir VLP

Receptors: antígens de grup sanguini ABO, relacionats amb susceptibilitat

Emergència de noves variants que substitueixen las anteriors: nova soca pandèmica cada 2-4 anys

(14)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 14

Únic hoste l’home

Dosi infectiva baixa (10 -100)

Transmissió: gotes, fomites, contacte persona-persona, contaminació ambiental. Casos secundaris:30%

Excreció vírica abans símptomes i després (109)

Virus manté la seva infectivitat en un ampli rang de temperatures des de la congelació fins 60ºC

Degut a la gran diversitat de soques i a la falta d’immunitat creuada les infeccions es repeteixen al llarg de la vida

(15)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 15 És la causa més comuna de gastroenteritis en els adults i la segona en nens:

5%-31% de pacients hospitalitzats per gastroenteritis

5%-36% de pacients que consulten al metge

Norovirus

Patel MM et al. Systematic literature review of role of noroviruses in sporadic gastroenteritis. Emerg Infect dis 2008

(16)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 16 Infecció nosocomial:

30%-50% brots epidèmics en hospitals i residències altament transmissible

múltiples maneres de transmissió (seqüencial 7) resistent als desinfectants

Complicacions

Eliminació prolongada

Infecció crònica: noves variants?

Norovirus

(17)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 17 Diagnòstic:

RT-PCR detecten la majoria de soques però no totes

RT-PCR a temps real més sensible

EIA molt específic per alguns genotipus, la sensibilitat és genotipus depenent. Útil en brots. Confirmació negatius amb RT-PCR

Norovirus

(18)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 18

Altres virus

Parechovirus

(picornavirus)

Virus Aichi

(picornavirus)

Birnavirus

Coronaviridae

Coronavirus

Torovirus

(19)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 19

Una mostra tenia

7

virus diferents

Les mesures que serveixen per eliminar els

“coliformes” no serveixen pels virus

(20)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 20

Gastroenteritis vírica

9

Transmissió a través de l’aigua o dels aliments

9

Transmissió persona a persona

9

Transmissió nosocomial

9

Alguns amb distribució estacional característica

9

Afectació de nens i adults

9

Incubació: 1 a 4 dies

9

Durada: 2 a 7 dies

(21)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 21

Gastroenteritis vírica

Diagnòstic etiològic

QUAN?

9

Gastroenteritis que requereixen hospitalització

9

Brots epidèmics

(22)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 22

Gastroenteritis vírica

Diagnòstic etiològic

COM?

9

Microscopia electrònica:

poc sensible i laboriosa per moltes mostres

(23)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 23

Gastroenteritis vírica

Diagnòstic etiològic

COM?

9

Detecció d’antigen:

EIA, làtex, ICG poc sensible

comercialitzats:

(24)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 24

Gastroenteritis vírica

Diagnòstic etiològic

COM?

9

Detecció d’àcids nucleics:

molt sensible PCR multiplex

atenció a les diverses variants correlació amb infectivitat

(25)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 25

Gastroenteritis vírica

Conclusions

1)

Alta freqüència, gran impacte social i sanitari

2)

Recomanable fer un diagnòstic etiològic

3)

Diversitat de reactius disponibles i només

per alguns dels virus, amb sensibilitats i

especificitats variables

(26)

Hos p ital de la Santa Cr eu i Sant Pau Gastroenteritis víriques. Diagnòstic 26

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :