Catàleg/Relació de llocs de treball de l Ajuntament de Lleida 2017

14  Download (0)

Full text

(1)

686 AP ACOMODADOR/A 14 3 1

73 C1 ADMINISTRADOR/A SISTEMA IBERCOM 21 10 2

274 C1 ADMINISTRATIU/IVA 21 8 1

560 C1 ADMINISTRATIU/IVA AUXILIAR TÈCNIC/A CONSUM 21 8 2

227 C1 ADMINISTRATIU/IVA BIBLIOTEQUES 21 8 1

679 C1 ADMINISTRATIU/IVA CONSORCI PROM.ECON. 21 6 1

123 C1 ADMINISTRATIU/IVA EXECUTIU/IVA RECAPTACIÓ EXECUTIVA 21 8 2

285 C1 ADMINISTRATIU/IVA OFICINA GESTIO ECONOMICA 21 8 1

182 C1 ADMINISTRATIU/IVA PROMOCIÓ I PUBLICITAT 21 8 1

54 C1 ADMINISTRATIU/IVA TÈCNIC/A PROTOCOL 21 11 1

480 C2 AGENT ATENCIÓ (EMD) 18 7 1

77 C2 AGENT ATENCIO (OMAC) 18 7 1

377 C1 AGENT ATENCIO (OMAC)-ADMINISTRATIU 21 8 1

124 C1 AGENT EXECUTIU/IVA 21 12 3

173 C2 AGENT GU ATESTATS 18 9 5

224 C2 AGENT GU BARRI 18 8 5

223 C2 AGENT GU EMISSORA 18 8 5

204 C2 AGENT GU ESTADÍSTICA I PREMSA 18 8 5

16 C2 AGENT GU MOTORISTES 18 8 5

451 C2 AGENT GU OAC 18 8 5

126 C2 AGENT GU OFICINA 18 8 5

313 C2 AGENT GU PROTECCIO AUTORITATS 18 8 5

26 C2 AGENT GU RADIOPATRULLA 18 8 5

450 C2 AGENT GU UNIPA 18 8 5

298 C2 AGENT GU VIGILANCIA EDIFICIS 18 8 5

418 AP AJUDANT/A MANTENIMENT AUDITORI 14 6 4

504 A2/C1 ANALISTA PROGRAMADOR/A 22 14 3

465 C2 ANIMADOR/A ESPORTIU/IVA 18 5 4

314 A1 ARQUEOLEG/OGA 24 12 3

269 A1 ARQUITECTE/A 24 12 2

90 A1 ARQUITECTE/A PROJECTES 24 14 3

(2)

275 A1/A2 ASSESSOR/A ECONÒMIC/A (ÀMBIT ALCALDIA) 24/22 15 1 62 A1/A2 ASSESSOR/A ECONOMIC/A FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER 24/22 15 1

434 A1 ASSESSOR/A JURIDIC/A (S.GREUGES) 24 12 1

366 C2 AUXILIAR ADMIMISTRATIU/IVA OFICINA HORTA 18 6 1

271 C2 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 18 6 1

122 C2 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 18 7 1

109 C2 AUXILIAR DE SERVEIS 18 7 4

237 C2 AUXILIAR GESTIO 18 6 1

438 C2 AUXILIAR GESTIÓ (ALBERG MUNICIPAL) 18 5 4

291 C2 AUXILIAR GESTIO (INFORMACIÓ JUVENIL) 18 6 1

397 C2 AUXILIAR GESTIO AMBIENTAL 18 6 2

174 C2/AP AUXILIAR GESTIO INFORMÀTICA (AREA ECONÒMICA) 18/14 5 3

460 AP AUXILIAR MANTENIDOR INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 14 3 4

281 C2 AUXILIAR OFICINA GESTIO ECONOMICA 18 7 1

120 C2 AUXILIAR TÈCNIC OFICINA DE L'HORTA 18 7 4

419 A2 BIBLIOTECARI/A AUDITORI 22 11 2

376 A1/A2 CAP ASSUMPTES ECONOMICS I ADMINISTRATIUS 24/22 14 1

145 C2 CAP BRIGADA MEDI AMBIENT 18 11 4

424 A1/A2 CAP D'ACCIO PARTICIPATIVA 24/22 14 2

556 C2 CAP DE GRUP VIGILANTS 18 7 4

149 A1/A2 CAP ESTUDIS CONSERVATORI 24/22 13 3

118 C2 CAP GRUP BRIGADA ENLLUMENAT 18 9 4

27 C2 CAP GRUP BRIGADA MANTENIMENT 18 9 4

342 C2 CAP GRUP CANERA 18 9 4

186 C2 CAP GRUP CEMENTIRI 18 8 3

117 C1/C2 CAP GRUP PARCS I JARDINS 21/18 9 3

246 A1 CAP GUARDIA URBANA 28 17 5

464 C2 CAP MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 18 10 4

105 C1 CAP NEGOCIAT ACTES SECRETARIA GENERAL 21 9 1

406 C1 CAP NEGOCIAT ADMINISTRACIÓ SANITARIA 21 9 1

228 C1 CAP NEGOCIAT ADMINISTRACIÓ SERVEIS PERSONALS 21 9 1

(3)

196 C1 CAP NEGOCIAT ASSEGURANCES I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 21 9 1

101 C1 CAP NEGOCIAT ASSUMPTES CONTENCIOSOS 21 9 1

166 C1 CAP NEGOCIAT AUDITORIA PROCEDIMENTS MASSIUS 21 9 1

103 C1 CAP NEGOCIAT BANCS I CONTROL RECAPTACIÓ 21 9 1

264 C1 CAP NEGOCIAT CAIXA 21 9 1

300 C1 CAP NEGOCIAT CENTRES EDUCACIÓ 21 9 1

100 C1 CAP NEGOCIAT COBRAMENT MULTES 21 9 1

52 C1 CAP NEGOCIAT COMPTABILITAT RECAPTACIÓ 21 9 1

553 C1 CAP NEGOCIAT CONSUM 21 10 2

437 C1 CAP NEGOCIAT CONTROL I GESTIÓ 21 9 1

167 C1 CAP NEGOCIAT CONTROL INGRESSOS 21 9 1

39 C1 CAP NEGOCIAT CONTROL REBUTS 21 9 1

338 C1 CAP NEGOCIAT CONTROL RECURSOS 21 9 1

44 C1 CAP NEGOCIAT CONTROL,ORGANITZACIÓ I QUALITAT 21 9 1

147 C1 CAP NEGOCIAT DISCIPLINA ACTIVITATS 21 9 1

8 C1 CAP NEGOCIAT DISCIPLINA URBANISTICA 21 9 1

55 C1 CAP NEGOCIAT ENERGIA 21 9 1

233 C1 CAP NEGOCIAT ENSENYAMENT 21 9 1

42 C1 CAP NEGOCIAT ESTADISTICA 21 9 1

51 C1 CAP NEGOCIAT EXECUTIVA MULTES 21 9 2

336 C1 CAP NEGOCIAT FESTES I CULTURA POPULAR 21 9 1

155 C1 CAP NEGOCIAT FORMACIO 21 9 1

60 C1 CAP NEGOCIAT GESTIO CONTRIBUENTS 21 9 1

136 C1 CAP NEGOCIAT GESTIO DESPESES 21 9 1

436 C1 CAP NEGOCIAT GESTIÓ EXPEDIENTS 21 9 1

261 C1 CAP NEGOCIAT GESTIO IMMOBLES 21 9 1

98 C1 CAP NEGOCIAT IAE I VEHICLES 21 9 1

65 C1 CAP NEGOCIAT INDUSTRIES I ACTIVITATS 21 9 1

199 C1 CAP NEGOCIAT INFORMACIÓ URBANISTICA 21 9 1

215 C1 CAP NEGOCIAT INSPECCIO 21 9 1

48 C1 CAP NEGOCIAT JURIDIC SECRETARIA GENERAL 21 9 1

(4)

387 C1 CAP NEGOCIAT MANTENIMENT IBI 21 9 1

197 C1 CAP NEGOCIAT MOBILITAT 21 9 1

61 C1 CAP NEGOCIAT NOTIFICACIONS 21 9 1

15 C1 CAP NEGOCIAT OBRES PUBLIQUES 21 9 1

383 C1 CAP NEGOCIAT OFICINA GESTIÓ I ATENCIÓ TRIBUTÀRIA (OGAT) 21 9 1

63 C1 CAP NEGOCIAT ORDENACIÓ PAGAMENTS 21 9 1

185 C1 CAP NEGOCIAT PADRO FISCAL IMMOBLES 21 9 1

99 C1 CAP NEGOCIAT PROCEDIMENT SANCIONADOR MULTES 21 9 1

328 C1 CAP NEGOCIAT PROCESSOS RRHH 21 9 1

137 C1 CAP NEGOCIAT REGISTRE FACTURES 21 9 1

4 C1 CAP NEGOCIAT REGISTRE GENERAL 21 9 1

386 C1 CAP NEGOCIAT REGISTRE I COORDINACIÓ GESTIÓ TRIBUTÀRIA 21 9 1

106 C1 CAP NEGOCIAT RELACIONS PUBLIQUES I PROTOCOL 21 10 1

339 C1 CAP NEGOCIAT SEGURETAT SOCIAL 21 9 1

316 C1 CAP NEGOCIAT SELECCIO PERSONAL 21 9 1

236 C1 CAP NEGOCIAT SERVEIS JURÍDICS 21 9 1

97 C1 CAP NEGOCIAT TAXES I PREUS PUBLICS 21 9 1

238 C1 CAP NEGOCIAT TRAMITACIÓ URBANÍSTICA 21 9 1

363 C2 CAP OFICINA GESTIÓ VIA PÚBLICA 18 11 5

81 A1/A2 CAP SECCIÓ ARXIU 24 15 1

67 A1/A2 CAP SECCIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA 24 15 1

180 A1/A2 CAP SECCIÓ CAIXA 24 15 1

552 A1/A2 CAP SECCIÓ COMERÇ, MERCATS I CONSUM 24 15 3

132 A1/A2 CAP SECCIÓ COMPTABILITAT 24 15 1

177 A1/A2 CAP SECCIÓ COMUNICACIÓ 24 15 1

428 A1/A2 CAP SECCIÓ CONCESSIONS 24 15 1

9 A1/A2 CAP SECCIÓ CONTRACTACIÓ 24 15 1

333 A1/A2 CAP SECCIÓ DIFUSIO I COMUNICACIÓ 24 15 1

188 A1/A2 CAP SECCIÓ ENERGIA 24 15 3

112 A1/A2 CAP SECCIÓ ESPORTS 24 15 1

319 A1/A2 CAP SECCIÓ GESTIO CENTRES 24 15 1

(5)

399 A1/A2 CAP SECCIÓ GESTIO TRIBUTÀRIA I MULTES 24 16 1

231 A1/A2 CAP SECCIÓ HABITATGE 24 15 3

130 A1/A2 CAP SECCIÓ INSPECIÓ I COMPROVACIÓ TRIBUTARIA 24 15 1

218 A1/A2 CAP SECCIÓ JOVENTUT 24 15 1

190 A1/A2 CAP SECCIÓ LLICÈNCIES 24 15 3

394 A1/A2 CAP SECCIÓ MANTENIMENT EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 24 15 3

12 A1/A2 CAP SECCIÓ MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC 24 15 3

239 A1/A2 CAP SECCIÓ MEDI AMBIENT 24 15 3

331 A1/A2 CAP SECCIÓ MOBILITAT I VIA PÚBLICA 24 15 1

71 A1/A2 CAP SECCIÓ OBRES 24 15 3

104 A1/A2 CAP SECCIÓ OMAC 24 14 1

38 A1/A2 CAP SECCIÓ ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ INGRESSOS 24 16 1

33 A1/A2 CAP SECCIÓ PARCS I JARDINS 24 15 3

201 A1/A2 CAP SECCIÓ PATRIMONI CULTURAL,HISTÒRIC I ARTISTIC 24 14 3

75 A1/A2 CAP SECCIÓ PLANEJAMENT I GESTIO 24 15 2

80 A1/A2 CAP SECCIÓ PLANIFICACIÓ EDUCACIÓ 24 15 1

365 A1/A2 CAP SECCIÓ PLANIFICACIO RECURSOS HUMANS 24 15 1

356 A1/A2 CAP SECCIÓ PLANIFICACIÓ SERVEIS PERSONALS 24 15 1

443 A1/A2 CAP SECCIÓ POLÍTIQUES IGUALTAT 24 15 1

168 A1/A2 CAP SECCIÓ PRESSUPOSTOS 24 15 1

335 A1/A2 CAP SECCIÓ PUBLICACIONS I LITERATURA 24 15 1

426 A1/A2 CAP SECCIÓ RÈGIM JURIDIC LLICÈNCIES I PERMISOS 24 15 1

176 A1/A2 CAP SECCIÓ SALUT PUBLICA 24 15 2

337 A1/A2 CAP SECCIÓ SEGURETAT CIUTADANA 24 15 1

25 A1/A2 CAP SECCIÓ SISTEMA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 24 15 2

255 A1/A2 CAP SECCIÓ SOCIOEDUCATIVA 24 15 1

171 C1/C2 CAP SECRETARIA EXECUTIVA 21 10 1

447 A1/A2 CAP SERVEI ARXIU 28/26 16 1

413 A1/A2 CAP SERVEI ASSESSORAMENT ECONÒMIC 28/26 16 1

329 A1 CAP SERVEI ASSUMPTES CONTENCIOSOS 28 17 1

76 A1/A2 CAP SERVEI CATEDRA UNESCO 28/26 17 2

(6)

6 A1/A2 CAP SERVEI PRESSUPOSTOS, COMPTABILITAT I RETIMENT COMPTES 28/26 17 1 378 A1/A2 CAP SERVEI FISCALITZACIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI 28/26 17 1

417 A1/A2 CAP SERVEI GESTIÓ I ACCIÓ SOCIAL 28/26 16 1

444 A1/A2 CAP SERVEI GESTIÓ TRIBUTÀRIA I MULTES 28/26 16 1

308 A1 CAP SERVEI INTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS PÚBLICS I ENERGIA 28 16 2 169 A1/A2 CAP SERVEI JURIDIC PATRIMONI I CONTRACTACIÓ 28/26 16 1

350 A1 CAP SERVEI OBRA PÚBLICA 28 17 2

248 A1/A2 CAP SERVEI ORGANITZACIÓ I CONTROL DE GESTIO 28/26 16 1

414 A1/A2 CAP SERVEI PROGRAMES SECTORIALS 28/26 16 1

37 A1/A2 CAP SERVEI RECAPTACIÓ 28/26 16 1

452 A1/A2 CAP SERVEI SELECCIÓ, PROMOCIÓ I PROVISIÓ 28/26 16 1

380 A1 CAP SERVEI SERVEIS URBANS 28 17 1

95 A1/A2 CAP SERVEIS JURIDICS 28/26 16 1

200 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA ARQUEOLOGIA 24/22 12 3

263 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA ASSEGURANCES 22 13 1

391 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ JUVENIL 24/22 13 1

301 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA CENTRES CIVICS 22 12 1

266 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA CONTRACTACIÓ 22 13 1

445 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA COORDINACIÓ I REGISTRE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 22 12 1

181 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA DISSENY 22 12 3

442 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA DRETS CIVILS COOPERACIÓ I IMMIGRACIÓ 24/22 13 1

389 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA ESCOLES BRESSOL 24/22 13 2

305 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA GENT GRAN 24/22 13 1

165 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA GESTIO ADMINISTRATIVA 22 11 1

362 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA GESTIÓ DE LLOCS 22 12 1

354 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA GESTIO I FINANÇAMENT D'INVERSIONS 22 12 1

256 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA GESTIO PRESSUPOSTARIA 24/22 14 1

58 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA INFANCIA I ADOLESCENCIA 24/22 13 1

393 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA INFORMACIO JUVENIL 24/22 13 1

116 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA INSPECCIO 24/22 14 3

392 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA LLEURE I CULTURA JUVENIL 24/22 13 1

(7)

284 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA LLUITA CONTRA POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 24/22 13 3

235 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA MUSEUS AIGUA/RODA RODA 24/22 13 1

404 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA NOMINES I RETRIBUCIONS 22 12 1

189 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA OBRES PÚBLIQUES 24/22 13 1

446 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA OFICINA D'ATENCIÓ I GESTIÓ TRIBUTÀRIA 22 12 1

403 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PARC MOBIL 22 12 1

148 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PARTICIPACIO CIUTADANA 22 13 1

345 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PLANEJAMENT 22 13 1

217 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA POLITIQUES D'IGUALTAT 24/22 13 1

85 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PREVENCIO RISCOS 22 12 1

226 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PROCESSOS SUPORT A LA CIUTADANIA 22 13 1

216 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA PROMOCIÓ DE LA SALUT 24/22 13 3

381 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PROTECCIO LEGALITAT 22 13 1

409 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA PROTOCOL 22 13 1

135 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA RECAPTACIÓ EXECUTIVA 22 14 1

379 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA RECAPTACIÓ I BANCS 22 12 1

334 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA RELACIONS AMB ENTITATS 22 12 1

327 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA SELECCIÓ I PROVISIÓ 22 12 1

476 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA 24/22 13 2 477 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA SERVEIS BÀSICS ESPECÍFICS 24/22 13 2

22 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA SERVEIS SOCIALS BÀSICS 24/22 13 2

678 A2 CAP UNITAT TÈCNICA SUPORT 22 12 1

210 A1/A2 CAP UNITAT TÈCNICA SUPORT JURIDIC 24/22 13 1

429 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA TAXES I PREUS PÚBLICS 22 12 1

241 A2/C1 CAP UNITAT TÈCNICA VALORACIONS 22 12 2

11 C2 CAPORAL/A GU DIST/PATR/MOTOR. 18 11 5

183 AP CONSERGE CENTRES CIVICS 14 4 2

230 AP CONSERGE ESCOLA 14 4 2

423 A1 CONSERVADOR/A 24 14 1

472 A2 COORDINADOR/A e-Govern 22 13 3

439 A1/A2 COORDINADOR/A PEDAGOGIC/A CONSERVATORI 24 13 3

(8)

5 C1 DELINEANT/A 21 10 3

684 C1 DINAMITZADOR/A TELECENTRES I DINAMITZACIÓ TIC 21 7 3

41 A2 DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARIA INFERMERIA SALUD ESCOLAR 22 11 3 193 A2 DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARIA INFERMERIA SERVEIS PERSONALS 22 11 3

150 A1/A2 DIRECTOR/A CONSERVATORI 24 14 3

320 A2 DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL 22 12 3

505 C1 DIRECTOR/A EXPLOTACIÓ 22 12 3

198 A2 EDUCADOR/A SALUT PUBLICA 22 11 3

10 A2 EDUCADOR/A SOCIAL 22 11 3

88 A1 ENGINYER/A 24 12 3

323 A2 ENGINYER/A TÈCNIC/A 22 11 1

207 A2 ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL 22 11 3

154 C2 GOVERNANT/A MINI RESIDENCIA 18 7 2

280 C1 INSPECTOR/A AUXILIAR 21 9 3

351 C1/C2 INSPECTOR/A AUXILIAR VIA PÚBLICA 21/18 7 4

119 C2/AP INSPECTOR/A BRIGADA MEDI AMBIENT 18/14 7 4

254 A2 INSPECTOR/A GUARDIA URBANA 24 16 5

179 A1 LLETRAT/DA SERVEIS JURÍDICS 24 15 1

943 A1 LLICENCIAT/DA AUDIOVISUAL 24 12 3

432 A1 LLICENCIAT/DA CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ 24 12 1

427 A1 LLICENCIAT/DA EN DRET 24 12 1

49 C2 MAJORDOM/A REGENT 18 10 1

801 C1/C2 MANTENIDOR/A AUDITORI 21/18 8 4

129 C2 MANTENIMENT TRANSMISSIONS (GU) 18 11 3

17 A2 MESTRE/A ESCOLA BRESSOL 22 11 3

195 A1 METGE/ESSA PROGRAMA MATERNO INFANTIL 24 13 3

194 A1 METGE/ESSA SALUT ESCOLAR 24 12 3

7 AP NETEJADOR/A 14 3 4

144 C2 OFICIAL/A BRIGADA ENLLUMENAT 18 5 4

462 C2 OFICIAL/A BRIGADA MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 18 5 4

258 C2 OFICIAL/A BRIGADA OBRES (PALETA) 18 5 4

(9)

259 C2 OFICIAL/A CEMENTIRI 18 5 4

86 C2/AP OFICIAL/A CONDUCTOR (ALCALDIA) 18/14 8 4

127 C2 OFICIAL/A CONDUCTOR (GU) 18 6 4

131 C2 OFICIAL/A CONDUCTOR (SECCIÓ INSPECCIÓ) 18 5 2

360 C2 OFICIAL/A MANTENIDOR/A DE MUSEU 18 5 4

466 C2 OFICIAL/A MANTENIDOR/A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 18 5 4

142 C2 OFICIAL/A MANTENIMENT 18 5 4

352 C2 OFICIAL/A MANTENIMENT EDIFICIS 18 4 3

107 C2 OFICIAL/A OBRA I SERVEI PARCS I JARDINS 18 5 4

138 C2 OPERADOR/A CENTRE CONTROL TRÀNSIT 18 9 3

510 C2 OPERADOR/A DIGITALITZACIÓ 18 10 3

69 C2 OPERADOR/A EMISSORA 18 6 2

508 C1/C2 OPERADOR/A SISTEMES 22/18 10 3

260 AP OPERARI/A BRIGADA ENLLUMENAT 14 4 4

143 AP OPERARI/A BRIGADA FONTANERIA 14 4 4

163 AP OPERARI/A BRIGADA FUSTERIA 14 4 4

158 AP OPERARI/A BRIGADA OBRES 14 4 4

292 AP OPERARI/A BRIGADA OBRES (CONDUCTOR/A) 14 4 4

209 AP OPERARI/A CANERA 14 4 4

214 AP OPERARI/A CEMENTIRI 14 4 4

102 AP OPERARI/A CENTRE ART CONTEMPORANI 14 4 3

208 AP OPERARI/A LABORATORI 14 4 3

384 AP OPERARI/A OBRA I SERVEI (PINTOR) 14 4 4

108 AP OPERARI/A OBRA I SERVEI PARCS I JARDINS 14 4 4

293 AP OPERARI/A PALETA BRIGADA OBRES 14 4 4

232 A1 PEDAGOG/A EAIA 24 12 3

347 A1 PEDAGOG/A EDUCACIÓ 24 12 3

265 A1 PERIODISTA 24 12 1

572 C1 PROFESSOR/A ADJUNT/A EAM LEANDRE CRISTÒFOL 20 0 0

152 A1/A2 PROFESSOR/A CONSERVATORI 24/22 12 3

21 A1 PROFESSOR/A ESPECIAL CONSERVATORI 24 13 3

(10)

528 A2 PROGRAMADOR/A 22 11 3

948 A1 PSICÒLEG/ÒLOGA 24 12 1

156 A1 PSICOLEG/OLOGA ATENCIO PRIMÀRIA 24 12 3

53 A1 PSICOLEG/OLOGA EAIA 24 12 3

952 A1 PSICOPEDAGOG/A 24 12 3

247 C2 PUERICULTOR/A 18 8 3

46 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU ACCÉS I PROVISIÓ 22/21 10 1

420 C2 RESPONSABLE ADMINISTRATIU AUDITORI 18 7 3

471 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU CONCESSIONS 22/21 10 1

481 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ 22/21 10 1

458 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU PARC MÒBIL 22/21 10 1

344 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU SECRETARIA ALCALDIA 22/21 12 1 459 A2/C1 RESPONSABLE ADMINISTRATIU SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME 22/21 10 1

92 C2 RESPONSABLE CANERA-LABORATORI 18 7 4

364 A2 RESPONSABLE CONSTRUCCIONS 22 11 1

211 A2/C1 RESPONSABLE CONTROL DESPESES 22/21 11 1

146 C2 RESPONSABLE CONTROL ENERGETIC 18 8 4

32 C2 RESPONSABLE CONTROL SEMAFORS 18 8 4

448 A1/A2 RESPONSABLE COORDINACIÓ e-ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 24/22 16 1

470 A1/A2 RESPONSABLE COORDINADOR/A CULTURA 28/26 17 1

296 A1/A2 RESPONSABLE COORDINADOR/A EDUCACIÓ 28/26 17 1

469 A1/A2 RESPONSABLE COORDINADOR/A ESPORTS 28/26 16 1

467 A1/A2 RESPONSABLE COORDINADOR/A INFORMÀTICA I TECNOLOGIA 28/26 17 3

468 A1/A2 RESPONSABLE COORDINADOR/A SOSTENIBILITAT 28/26 17 1

35 A2/C1 RESPONSABLE DELINEACIÓ PROJECTES 22/21 11 3

111 A2/C1 RESPONSABLE DELINEACIO URBANISME 22/21 11 3

475 A2/C1 RESPONSABLE EXPEDIENTS DISCIPLINARIS SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME 22/21 10 1

279 A2/C1 RESPONSABLE FORMACIÓ 22/21 10 1

343 A2/C1 RESPONSABLE GABINET ALCALDIA 22/21 12 1

346 C1 RESPONSABLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 21 10 1

192 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I PRESSUPOSTARIA 22/21 11 1 341 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I PRESSUPOSTARIA MEDI AMBIENT 22/21 10 1

(11)

43 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I PRESSUPOSTARIA PARTICIPACIÓ 22/21 10 1 87 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA SECRETARIA GENERAL 22/21 10 1

461 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ ESPORTIVA 22/21 11 1

332 A2/C1 RESPONSABLE GESTIÓ INFORMACIÓ 22/21 10 1

141 A2/C1 RESPONSABLE INFORMACIÓ I GESTIÓ HORÀRIA 22/21 10 1

187 C2 RESPONSABLE INSPECCIONS OBRES 18 8 4

421 C1 RESPONSABLE MANTENIMENT AUDITORI 21 12 4

175 A2/C1 RESPONSABLE MANTENIMENT IBI 22/21 12 2

66 A2/C1 RESPONSABLE PATRIMONI 22/21 10 1

96 C1/C2 RESPONSABLE PROGRAMA EDUCACIO VIARIA 21/18 13 5

681 A1 RESPONSABLE PROMOCIÓ EMPRESES SOCIALS 22 14 1

382 A2/C1 RESPONSABLE PROTECCIO CIVIL 22/21 10 3

134 A2/C1 RESPONSABLE RECAPTACIÓ I BANCS 22/21 10 1

407 A2/C1 RESPONSABLE RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 22/21 12 1

297 A2 RESPONSABLE SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 22 12 2

430 A2/C1 RESPONSABLE TÈCNIC GESTIÓ AMBIENTAL 22/21 11 1

110 A2/C1 RESPONSABLE TOPOGRAFIA 22/21 11 3

151 A1/A2 SECRETARI/A ADMINISTRACIÓ CONSERVATORI 24 13 3

23 C1 SERGENT/A GU 21 13 5

31 C1 SOBRESTANT OBRES PUBLIQUES 21 10 3

161 C2 SOTSCAP GRUP BRIGADA FUSTERIA 18 7 4

164 C2 SOTSCAP GRUP BRIGADA OBRES 18 7 4

133 C2 SOTSCAP GRUP PARCS I JARDINS 18 7 4

172 C1 SOTS-INSPECTOR/A POLICIA LOCAL 22 14 5

94 AP SUBALTERN/A GESTIO 14 3 3

289 AP SUBALTERN/A GESTIO (DISTRIBUCIO) 14 4 4

244 AP SUBALTERN/A GESTIO ALBERG MPAL. 14 5 4

29 AP SUBALTERN/A ORDENANÇA 14 3 3

425 AP SUBALTERN/A ORDENANÇA MUSEU 14 3 3

225 AP SUBALTERN/A TELEFONISTA 14 4 2

358 C2 SUPERVISOR/A DE SENYALITZACIO 18 8 3

(12)

687 C2 TAQUILLER/A 18 0 0 457 A1 TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA CONSORCI TURÓ SEU VELLA. 24 12 1

388 C1 TÈCNIC/A ANIMADOR/A LUDOTECA 21 7 3

522 A1/A2 TECNIC/A APLICACIONS INFORMÀTICA DE GESTIÓ 24/22 14 3

416 A1/A2 TÈCNIC/A ASSESSOR/A RECURSOS HUMANS 24/22 14 1

676 A1 TÈCNIC/A AUTOEMPRESA 22 13 1

549 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT 21 8 2

348 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR ARXIU 21 9 1

318 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR GESTIO AMBIENTAL 21 9 2

402 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR GESTIÓ CULTURAL 21 12 3

251 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMATICA 21 9 3

250 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA-ALCALDIA 21 10 3

59 C1 TÈCNIC/A AUXILIAR INSPECCIO 21 12 3

361 C2 TECNIC/A AUXILIAR MANTENIMENT 18 6 3

518 C1 TÈCNIC/A CAU 21 12 3

249 A1 TÈCNIC/A COMUNICACIÓ- ALCALDIA 24 14 1

303 A2 TÈCNIC/A COOPERACIO INTERNACIONAL 22 11 3

367 C1 TÈCNIC/A DOCUMENTACIO I PROCESSOS TECNOLÒGICS 21 9 3

276 A2 TÈCNIC/A DRETS CIVILS 22 11 3

685 A1 TECNIC/A ECONOMIA I FINANCES 22 13 1

473 C1 TÈCNIC/A e-GOVERN 21 8 3

550 A2 TÈCNIC/A EN DINAMITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL DE MERCATS 22 11 3 550 A2 TÈCNIC/A EN DINAMITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL DE MERCATS 22 11 2

408 C1 TÈCNIC/A EN XARXES I SUPORT EN OPERACIONS 21 8 3

610 C1 TECNIC/A ESPECIALISTA COMUNICACIÓ 21 14 1

68 A2 TÈCNIC/A GESTIÓ 22 11 1

559 A2 TÈCNIC/A GESTIÓ ECONÒMICA 22 13 3

411 A2/C1 TÈCNIC/A GESTIO INFORMÀTICA 22/21 12 3

431 A2 TÈCNIC/A GRAU MITJA 22 11 1

191 A1/A2 TÈCNIC/A INFANCIA 24/22 12 1

554 A2 TÈCNIC/A INFORMÀTICA I QUALITAT 22 11 3

(13)

355 A2 TÈCNIC/A MEDI AMBIENT 22 13 3

401 A2 TÈCNIC/A MIG GESTIÓ CULTURAL 22 11 1

153 A2 TÈCNIC/A MITJA/ANA ARXIU 22 11 1

93 A2 TÈCNIC/A MITJA/ANA INFORMATICA 22 12 3

203 A1/A2 TÈCNIC/A NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 24/22 14 1

474 A2/C1 TÈCNIC/A PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES 22/21 14 3 455 A2/C1 TÈCNIC/A PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ ENTORNS WEB 22/21 14 3 502 A1/A2 TÈCNIC/A PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ TELECOMUNICACIONS 24/22 14 3

385 A1 TÈCNIC/A POLÍTIQUES IGUALTAT 24 12 2

479 A2 TÈCNIC/A PROCEDIMENTS MASSIUS 22 11 1

613 A1 TÈCNIC/A PROGRAMA PROMOCIO COMERCIAL 24 12 2

202 A2 TÈCNIC/A PROGRAMES EUROPEUS 22 12 1

449 C1 TÈCNIC/A PROMOCIÓ CÍVICA 21 12 1

694 A1 TECNIC/A PROMOCIO ECONOMICA 22 13 1

267 A2 TÈCNIC/A PROTECCIO CIVIL 22 13 3

234 A1/A2 TÈCNIC/A RELACIONS PÚBLIQUES 24/22 12 1

453 A1 TÈCNIC/A RESPONSABLE ASSESSORIA JURÍDICA 24 17 1

506 A2/C1 TÈCNIC/A SISTEMES 22 13 3

357 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR 24 12 1

213 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR ARTS PLASTIQUES 24 12 1

326 C1 TÈCNIC/A SUPERIOR EDUCACIO INFANTIL 21 7 3

400 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CULTURAL 24 12 1

422 A1 TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ CULTURAL I FESTES 24 12 3

324 C1 TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMATICA DE GESTIO 21 7 3

349 A2 TÈCNIC/A SUPORT EMD 22 14 1

513 A1/A2 TÈCNIC/A TELECOMUNICACIONS 24/22 13 3

527 C1 TÈCNIC/A WEB 22 13 3

13 C2/AP TREBALLADOR/A FAMILIAR 18/14 5 4

14 A2 TREBALLADOR/A SOCIAL 22 11 3

396 A1 VETERINARI/ARIA 24 15 1

558 AP VIGILANT/A MERCATS 14 6 4

(14)

496 A1/A2 ASSESOR/A TÈCNIC/A ESPECIAL 28/26

683 A1/A2 CAP DEL GABINET D'ALCALDIA 28/26

959 A1/A2 COORDINADOR/A TÈCNIC/A 28/26

531 A1/A2 DIRECTOR/A DE SERVEIS I COORDINACIÓ GENERAL 30/26

516 A1/A2 DIRECTOR/A TÈCNIC/A RECURSOS HUMANS 28/26

532 A1 DIRECTOR/A TÈCNIC/A EQUIPAMENT MUNICIPAL 24

498 C1 DIRECTOR/A TÈCNIC/A EQUIPAMENT MUNICIPAL 22

FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL

491 A1 INTERVENTOR/A 30

494 A1 SECRETARI/A GENERAL 30

490 A1 TRESORER/A 30

415 A1 ADJUNT/A A LA SECRETARIA GENERAL 30

FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL/FUNCIONARIS CARRERA

Figure

Updating...

References

Related subjects :