GUIA DE SERVEIS PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

109  Descargar (0)

Texto completo

(1)

DE SERVEIS

PER A PERSONES

AMB MALALTIA MENTAL

GUIA DE SER

VEIS PER A PERSONES AMB MALAL

TIA MENT

AL

(2)

GUIA DE SERVEIS

PER A PERSONES

AMB MALALTIA MENTAL

(3)
(4)

GUIA DE SERVEIS

PER A PERSONES

AMB MALALTIA MENTAL

(5)

Bibioteca de Catalunya. Dades CIP:

© Generalitat de Catalunya

Departament d’Acció Social i Ciutadania 1a edició: novembre de 2008

Tiratge: 500 exemplars Dipòsit Legal: B. 45952-2008 Disseny: gama, sl

Impressió: Thau, sl

Guia de serveis per a persones amb malaltia mental I. Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania

1. Malalts mentals – Serveis socials – Catalunya – Directoris 2. Discapacitats mentals – Assistència institucional – Catalunya – Directoris 3. Centres de dia per a discapacitats mentals – Catalunya – Directoris 4. Equipaments de salut mental – Catalunya – Directoris

(6)

ÍNDEX

pàg.

Presentació

7

Cartera de serveis socials 2008-2009 per a persones amb

problemàtica social derivada de malaltia mental

11

Barcelona

26

Girona

87

Lleida

94

(7)
(8)

La Guia que teniu a les mans conté establiments i centres que ofereixen alguns dels 104 serveis i prestacions que la Llei 12/2007 de serveis socials incorpora per donar co-bertura a les necessitats del país. Formen part, així, de l’anomenada Cartera de serveis socials, un element bàsic i indispensable de la nova llei catalana, que estableix, entre d’altres, quina és la tipologia dels serveis, el tipus de prestació o la població a la qual van adreçats aquests.

Aquesta Cartera fixa les prestacions del sistema públic de serveis socials a què, amb caràcter universal, té dret la ciutadania, ja sigui de manera gratuïta o bé a través de la seva participació en el pagament d’una part d’aquests. Cal assenyalar que un total de 86 serveis i prestacions seran gratuïts, i l’accés a 59 d’aquests estarà garantit per llei.

La presentació d’aquesta Cartera de serveis és un pas imprescindible per al siste-ma de serveis d’atenció a les persones al nostre país. Per primer cop a la història, l’Administració estableix el dret d’accés universal a aquestes prestacions i impulsa un canvi evident en el model de protecció social a Catalunya.

Així, fem un salt per consolidar els serveis socials com un àmbit imprescindible de l’estat català del benestar. Tot això, en un moment en què les polítiques públiques han de donar resposta a reptes com l’envelliment demogràfic, la gestió dels fluxos immigra -toris o els canvis dels models familiars, entre d’altres.

Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania estem treballant per fer possible que els serveis socials obtinguin el reconeixement que la seva tasca es mereix. D’aquí que hàgim impulsat la nova Llei i que presentem una cartera que vol regular el conjunt de prestacions del sistema, la qual ha de ser l’eina principal damunt la qual construïm una Catalunya que doni oportunitats i benestar a tothom.

Carme Capdevila i palau

(9)
(10)

El Departament d’Acció Social i Ciutadania, mitjançant el Decret 151/2008, de 29 de ju-liol, va aprovar la Cartera de serveis 2008-2009 amb la finalitat de determinar el conjunt de prestacions que ha d’incloure la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. En aquest nou context, i amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) us presenta una guia que recull i concreta els serveis finançats pel Departament per a persones amb malaltia mental, desglossats per tipologies, d’acord amb allò recollit a la Cartera de serveis es-mentada, i classificats per àmbit territorial.

Confiem que aquesta Guia sigui una eina útil per a les persones afectades, familiars, professionals, gestors i ciutadans en general, constituint un primer pas cap a la millora de la informació i comunicació.

Carolina Homar Cruz

(11)
(12)

CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2008-2009

PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA

DE MALALTIA MENTAL*

1

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

2

Serveis d’habitatges

2.1

Servei de llar residència temporal o permanent

2.2

Servei de llar amb suport temporal o permanent

3

Servei de residència assistida

4

Servei de club social

4.1

Servei de club social (mòdul A)

4.2

Servei de club social (mòdul B)

5

Servei prelaboral

6

Servei de tutela per a persones amb malaltia mental

(13)

SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Servei que ofereix orientació i suport a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que viuen soles, en parella o bé conviuen amb altres persones (amb un nombre de quatre com a màxim), i que, en alguns aspectes, plantegen necessitats o tenen carències que no poden satisfer per elles mateixes. La tinença de la llar pot correspondre a la mateixa persona usuària, a una de les persones usuàries o a l’entitat prestadora del servei.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat Edat població destinatària De 18 a 65 anys

Forma de prestació En el domicili de l’usuari/ària

Servei / Establiment Comarca Població-districte ubicació

BARCELONA

Servei d’ajuda a la pròpia llar Can Pujador

Baix Llobregat Castelldefels

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Fundació

Hospital Sant Pere Claver

Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Programa de suport a l’autonomia a la llar Fundació Centre

Higiènic Mental Les Corts

Barcelonès Barcelona - Les Corts

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Kassanz

Barcelonès Barcelona - Sarrià Sant Gervasi

(14)

Servei Ítaca Barcelonès Barcelona - Gràcia

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar de la Fundació els Tres Turons

Barcelonès Barcelona - Horta Guinardó

Suport a l’autonomia a la pròpia llar Obra Social Sant Martí

Barcelonès Barcelona - Sant Martí

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar JOIA

Barcelonès Barcelona - Sant Martí

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar Dau

Barcelonès Barcelona - Sant Martí

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Centre de

Formació i Prevenció

Maresme Mataró

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Fundació Privada Centre Psicopedagògic d’Osona

Osona Vic

Treballem l’autonomia junts. Fundació privada Lar

Vallès Oriental Llinars Del Vallès

GIRONA

Programa d’autonomia a la llar Drisa Gironès Girona

LLEIDA

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar Sol del Solsonès

(15)

SERVEI D’HABITATGES PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL

DERIVADA DE MALALTIA MENTAL

Servei de llar residència temporal o permanent per a persones

amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Establiment d’atenció permanent flexible per donar diferents respostes a persones amb una malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu. social greu.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat Edat població destinatària De 18 a 65 anys

Forma de prestació Habitatge amb serveis comuns

Servei / Establiment Comarca Població - districte ubicació

BARCELONA

Llar residència Verdaguer Anoia Igualada

Llar residència la Sardana Bages Manresa

Residència Sant Jordi - Unitat de disminuïts

Baix Llobregat Castelldefels

Llar residència Victòria Baix Llobregat Castelldefels

Llar residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris Esplugues

Baix Llobregat Esplugues de Llobregat

Residència Can Pujador Baix Llobregat St. Vicenç dels Horts

Llar residència Roger de Llúria Barcelonès Barcelona - Eixample

(16)

Residència Lleó XIII Barcelonès Barcelona - Sarrià Sant Gervasi

Llar d’Acollida de Gràcia III Barcelonès Barcelona - Gràcia

Llar residència Providència Barcelonès Barcelona - Gràcia

Residència de Salut Mental Mascaró Barcelonès Barcelona - Horta Guinardó

Unitat Polivalent Barcelona Nord Barcelonès Barcelona - Horta Guinardó

Llar Francesc Tàrrega Barcelonès Barcelona - Sant andreu

Llar residència Sant Martí Barcelonès Barcelona - Sant Martí

Llar residència Pàdua Garraf Vilanova I La Geltrú

Comunitat Terapèutica de Malgrat Maresme Malgrat De Mar

Llar residència per a malalts mentals Manlleu

Osona Manlleu

Triginta, Salut Mental Vallès Occidental Terrassa

Llar residència Tres Pins Vallès Oriental Llinars del Vallès

GIRONA

Llar residència La Maçana Gironès Salt

LLEIDA

Residència Elisenda de Montcada Segrià Lleida

TARRAGONA

(17)

Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones

amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Pis on habiten 3 o 4 persones, només amb un suport extern eventual.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat Edat població destinatària De 18 a 65 anys

Forma de prestació Habitatge amb serveis comuns

Servei / Establiment Comarca Població- districte ubicació

BARCELONA

Althaia 1 Bages Manresa

Pis assistit 4 Baix Llobregat Cornellà de Llobregat

Llar amb servei de suport núm. 5 Baix Llobregat Gavà

Llar amb servei de suport núm. 6 Baix Llobregat Prat de Llobregat, El

Pis núm. 6 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Pis núm. 10 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Pis núm. 24 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Pis núm. 30 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Pis núm. 39 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Pis núm. 40 Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

(18)

Pis assistit 1 Baix Llobregat Viladecans

Pis assistit 2 Baix Llobregat Viladecans

Pis terapèutic Paral·lel Barcelonès Barcelona - Eixample

Pis terapèutic Borrell Barcelonès Barcelona - Eixample

Pis terapèutic Mallorca Barcelonès Barcelona - Eixample

Pis terapèutic Calàbria Barcelonès Barcelona - Eixample

Llar amb servei de suport Consell de Cent

Barcelonès Barcelona - Eixample

Pis terapèutic Esteràs Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Llar amb suport C. St. Fructuós Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Habitatge Tordera Barcelonès Barcelona - Gràcia

Habitatge Rabassa I Barcelonès Barcelona - Gràcia

Habitatge Rabassa II Barcelonès Barcelona - Gràcia

Llar amb suport Can Quatre Maresme Malgrat De Mar

Hàbit Maresme Mataró

Hàbit 2 Maresme Mataró

Llar amb suport Voramar Maresme Premià De Mar

Pis Torre de les Pinyes Osona Vic

Llar amb servei de suport Sabadell I Vallès Occidental Sabadell

Llar amb servei de suport Sabadell II Vallès Occidental Sabadell

Pis amb suport Corró Vallès Oriental Granollers

(19)

Llar amb servei de suport Mollet II Vallès Oriental Mollet del Vallès

GIRONA

Pis Figueres I Alt Empordà Figueres

Pis protegit de Platja d’Aro Baix Empordà Castell-Platja d’Aro

Llar amb suport Drissa Gironès Girona

Pis terapèutic Montfalgars 2 Gironès Girona

Pis terapèutic II Gironès Girona

Pis Girona III Gironès Girona

Pis protegit de Blanes Selva Blanes

Pis Blanes II Selva Blanes

TARRAGONA

(20)

SERVEI DE CLUB SOCIAL

Recurs per fomentar, dins d’un marc de relacions, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, poder gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat Edat població destinatària De 18 a 65 anys

Forma de prestació En establiment diürn

Servei de club social (mòdul A).

La capacitat del servei és de 15 a 30 usuaris/àries a la setmana. Servei de club social (mòdul B).

La capacitat del servei és de 31 a 70 usuaris/àries a la setmana.

Servei / Establiment Comarca Població-districte ubicació

BARCELONA

El Turó. Club Social Alt Penedès Vilafranca del Penedès

Club social Aidar Anoia Igualada

Club social Mosaic Bages Manresa

Club social en salut mental del Baix Llobregat Nord Punt de Trobada

(21)

Club social de Salut Mental Fundació Nou Camí

Baix Llobregat St. Feliu de Llobregat

Club social Marianao Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Club social El Badiu Barcelonès Badalona

Club L’Oreneta Barcelonès Barcelona - Eixample

Club social Aixec Barcelonès Barcelona - Eixample

Club social Sants-Montjuïc Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Club social Joia Ademm Sants-Montjuïc Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Club social per a persones amb trastorn mental de les Corts

Barcelonès Barcelona - Les Corts

Club social per a persones amb trastorn mental de Sarrià-Sant Gervasi

Barcelonès Barcelona - Sarrià Sant Gervasi

Septiclub Barcelonès Barcelona-Sarrià Sant Gervasi

Club social de reinserció sociocultural ARAPDIS

Barcelonès Barcelona - Gràcia

Club social Els Tres Turons Barcelonès Barcelona - Horta Guinardó

Club social Sant Pau Barcelonès Barcelona - Nou Barris

Club social - Esplai AREP Barcelonès Barcelona - Sant Andreu

Club socioterapèutic Sant Martí Barcelonès Barcelona - Sant Martí

Club social d’AFEMHOS Barcelonès L’Hospitalet de Llobregat

Club social Gramenet Barcelonès Sta. Coloma de Gramenet

Club social Esquima Maresme Masnou, El

Esplai de lleure Tu Tries Maresme Mataró

(22)

Club social suport Castellar del Vallès Vallès Occidental Castellar del Vallès

Club social La Xamba Vallès Occidental Sabadell

Club social El Portalet Vallès Oriental Granollers

Club social de la Llum Vallès Oriental Mollet del Vallès

GIRONA

Club social El Cercle Gironès Girona

LLEIDA

Club social per a persones amb trastorn mental El Porxo

Noguera Balaguer

Club social El Pla d’Urgell Pla d’urgell, El Mollerussa

Club social per a persones amb trastorn mental La Brúixola

Segrià Lleida

Servei per a temps lliure per a malalts mentals Sol del Solsonès

Solsonès Solsona

Club social Airecel Urgell Tàrrega

TARRAGONA

Club social El Porxo Baix Camp Reus

Club social “El Llorer” Baix Penedès Vendrell, El

(23)

SERVEI PRELABORAL

Servei social, d’intervenció en persones amb algun dels diagnòstics inclosos en la defi -nició dels trastorns mentals greus (TMG), estabilitzats i compensats de la seva malaltia, per tal de procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció labo-ral amb la finalitat d’aconseguir una integració labolabo-ral.

Tipologia de la prestació Prestació de servei: servei especialitzat Edat població destinatària De 18 a 65 anys

Forma de prestació En establiment diürn

Servei / Establiment Comarca Població-districte ubicació

BARCELONA

Servei prelaboral Entrem-hi Alt Penedès Vilafranca del Penedès

Servei prelaboral Auria Anoia Igualada

Servei prelaboral AMPANS Bages Santpedor

Servei prelaboral de Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental

Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Coressa Taller Prelaboral Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Servei prelaboral Bètula Barcelonès Badalona

Servei prelaboral Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

Barcelonès Barcelona – Les Corts

Servei prelaboral JOIA Barcelonès Barcelona - Gràcia

(24)

Servei prelaboral Fènix Barcelonès Barcelona- Gràcia

Servei prelaboral Els Tres Turons Barcelonès Barcelona – Horta Guinardó

Servei prelaboral AREP Barcelonès Barcelona – Sant Andreu

Servei prelaboral DAU Barcelonès Barcelona – Sant Martí

Servei prelaboral Molí d’en Puigvert Maresme Palafolls

Servei prelaboral Osona Osona Vic

Servei de rehabilitació prelaboral del Vallès Oriental

Vallès Oriental Granollers

GIRONA

Servei prelaboral Drissa Gironès Girona

LLEIDA

Servei prelaboral St. Joan de Déu Segrià Almacelles

Prelaboral per a malalts mentals ASPROS Segrià Lleida

Servei prelaboral Associació Alba Urgell Tàrrega

TARRAGONA

Servei prelaboral Ginesta Alt Camp Valls

Servei prelaboral per a persones amb malaltia mental

Baix Camp Reus

(25)

SERVEI DE TUTELA PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de lucre, dedicades a la protec-ció de les persones incapacitades.

Servei / Establiment Comarca Població - districte ubicació

BARCELONA

Servei de càrrecs tutelars Fundació Privada Tutelar de l’Anoia

Anoia Igualada

Servei de tutela Fundació Germà Tomàs Canet

Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Servei de tutela de la Fundació Nou Camí

Baix Llobregat St. Boi de Llobregat

Servei de tuteles per a malalts mentals de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Barcelonès Barcelona - Eixample

Servei de tuteles Fundació Lluís Artigues

Barcelonès Barcelona - Sants Montjuïc

Servei de tutela Fundació Sociosanitària de Barcelona

Barcelonès Barcelona - Gràcia

Entitat Tutelar Viaclara Barcelonès Barcelona - Horta Guinardó

Servei de tutela de la Fundació Privada Via-Guasp

Barcelonès Barcelona - Sant Andreu

(26)

Servei de tutela del Garraf Garraf Sitges

Servei de tuteles Vella Terra Vallès Oriental Granollers

Servei de tutela Lar Vallès Oriental Llinars del Vallès

GIRONA

Fundació privada tutelar de les Comarques Gironines

Gironès Girona

Tutela persones disminuïdes ACPAM Ripollès Ripoll

LLEIDA

Fundació privada tutelar Terres de Lleida

Urgell Tàrrega

TARRAGONA

Servei de tutela de la Fundació Pere Mata

Baix Camp Reus

Servei tutelar de les Comarques de Tarragona

(27)

BARCELONA

ALT PENEDÈS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Servei / Establiment: El Turó. Club Social Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Ctra. d’Igualada, 73

Telèfon: 93 892 08 24

Codi postal: 08720

Entitat titular: El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L’Alt Penedès

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Entrem-hi Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 26

Adreça: C. Antonio Acedo de Solpetrán, bl. 6, baixos, 1a

Telèfon: 93 892 08 24

Codi postal: 08720

Entitat titular: Associació d’empreses amb finalitat social - Entrem-hi Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

(28)

ANOIA IGUALADA

Servei / Establiment: Llar Residència Verdaguer Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 48

Adreça: C. Carme Verdaguer, 56

Telèfon: 93 803 26 50

Codi postal: 08700

Entitat titular: Fundació Sanitària Sant Josep

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social Aidar Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Trinitat, 31, 1-3-es.

Telèfon: 93 801 90 58

Codi postal: 08700

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia

(29)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Auria Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 25

Adreça: C. Sant Carles, 10

Telèfon: 93 801 74 38

Codi postal: 08700

Entitat titular: Fundació Privada Auria

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei de Càrrecs Tutelars Fundació Privada Tutelar de l’Anoia

Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Sant Carles, 10

Telèfon: 676 680 775

Codi postal: 08700

Entitat titular: Fundació Privada Tutelar de l’Anoia

(30)

BAGES MANRESA

Servei / Establiment: Llar Residència Sardana Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 50

Adreça: C. Era de l’Huguet, 6-10

Telèfon: 93 265 59 00

Codi postal: 08240

Entitat titular: Mutuam, Mútua de previsió social Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Althaia 1

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. de la Pau, 44, 1r 2a

Telèfon: 93 875 93 00

Codi postal: 08240

Entitat titular: Althaia xarxa assistencial de Manresa, Fundació Privada

(31)

Servei / Establiment: Club Social Mosaic Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Nou de Santa Clara, 58

Telèfon: 93 873 61 35

Codi postal: 08240

Entitat titular: Fundació Germà Tomàs Canet

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

SANTPEDOR

Servei / Establiment: Servei Prelaboral AMPANS Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 40

Adreça: C. Sta. Maria de Comabella

Telèfon: 93 827 23 00

Codi postal: 08251

Entitat titular: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS)

(32)

BAIX LLOBREGAT CASTELLDEFELS

Servei / Establiment: Servei d’Ajuda a la Pròpia Llar Can Pujador Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: Av. Constitució, 134

Telèfon: 93 664 50 06

Codi postal: 08860

Entitat titular: Arpa Residencias, SL

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa mercantil

Servei / Establiment: Residència Sant Jordi - Unitat de disminuïts Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 25

Adreça: C. Sis bis, 6-8

Telèfon: 93 664 27 06

Codi postal: 08860

Entitat titular: Llar-residencial Disminuïts Psíquics, SL

(33)

Servei / Establiment: Llar Residència Victòria Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 24

Adreça: Av. Constitució, 344

Telèfon: 615 596 829

Codi postal: 08860

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació de Psicòtics i Autistes

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Servei / Establiment: Pis Assistit 4

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Rubió i Ors, 11, 1r 2a

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08940

Entitat titular: Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental

(34)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Servei / Establiment: Llar Residència Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris Esplugues Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 30

Adreça: C. Via Augusta, 66-70

Telèfon: 93 470 64 12

Codi postal: 08950

Entitat titular: Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris, Fundació Privada

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

GAVÀ

Servei / Establiment: Llar amb servei de suport núm. 5 Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: Rbla. Pompeu Fabra, 136

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08850

Entitat titular: Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental

(35)

MARTORELL

Servei / Establiment: Club Social en Salut Mental del Baix Llobregat Nord Punt de Trobada Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Av. Francesc Riera, 3, baixos

Telèfon: 93 774 33 07

Codi postal: 08760

Entitat titular: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Baix Llobregat Nord (AFASM)

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

PRAT DE LLOBREGAT, EL

Servei / Establiment: Llar amb servei de suport núm. 6 Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Verge de Montserrat, 19, 1r 2a

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08820

Entitat titular: Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental

(36)

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Servei / Establiment: Club Social de Salut Mental Fundació Nou Camí Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Ptge. Fargas, 8

Telèfon: 93 685 58 07

Codi postal: 08980

Entitat titular: Fundació Privada Nou Camí

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

SANT BOI DE LLOBREGAT

Servei / Establiment: Pis núm. 6

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Raurich, 7-9, 1r 4a

Telèfon: 93 640 24 00

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

(37)

Servei / Establiment: Pis núm. 10

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 3

Adreça: C. Agramunt, 5, 2n 2a

Telèfon: 93 652 99 99

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis núm. 24

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 3

Adreça: C. Joan Martí, 60, àtic 2a

Telèfon: 93 652 99 99

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

(38)

Servei / Establiment: Pis núm. 30

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Doctor Antoni Pujades, 18, 1r 2a

Telèfon: 93 652 99 99

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis núm. 39

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 3

Adreça: C. Torras i Bages, 45, 4t 2a

Telèfon: 93 640 24 00

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

(39)

Servei / Establiment: Pis núm. 40

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 3

Adreça: C. Rosselló, 13, esc. dreta 3r 4a

Telèfon: 93 640 24 00

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis número 41

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Rosselló, 24, bloc D, 2n 1a

Telèfon: 93 640 24 00

Codi postal: 08830

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

(40)

Servei / Establiment: Club Social Marianao Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Girona, 30

Telèfon: 93 630 30 62

Codi postal: 08830

Entitat titular: Fundació Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao)

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral de Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 40

Adreça: C. Dr. Antonio Pujadas, 42

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08830

Entitat titular: Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental

(41)

Servei / Establiment: Coressa Taller Prelaboral Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 50

Adreça: C. Riera de Fonollar, 2

Telèfon: 93 652 98 30

Codi postal: 08830

Entitat titular: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Qualificació de l’entitat: Entitat d’iniciativa pública

Servei / Establiment: Servei de Tutela Fundació Germà Tomàs Canet Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Sant Benito Menni, 2

Telèfon: 93 652 47 90

Codi postal: 08830

Entitat titular: Fundació Germà Tomàs Canet

(42)

Servei / Establiment: Servei de Tutela de la Fundació Nou Camí Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Doctor Antoni Pujades, 38

Telèfon: 93 652 99 84

Codi postal: 08830

Entitat titular: Fundació Privada Nou Camí

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

SANT VICENÇ DELS HORTS

Servei / Establiment: Residència Can Pujador Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 33

Adreça: C. Albacete, 2

Telèfon: 93 656 80 02

Codi postal: 08620

Entitat titular: Arpa Residencias, SL

(43)

VILADECANS

Servei / Establiment: Pis Assistit 1

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Girona, 26 bis, 1r

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08840

Entitat titular: Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis Assistit 2

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Doctor Auguet, 71, 1r 4a

Telèfon: 93 640 63 50

Codi postal: 08840

Entitat titular: Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental

(44)

BARCELONÈS BADALONA

Servei / Establiment: Club Social El Badiu Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Av. Doctor Bassols, 62

Telèfon: 93 383 58 39

Codi postal: 08914

Entitat titular: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Barcelonès Nord

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Bètula Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 25

Adreça: C. General Weyler, 77, baixos

Telèfon: 93 388 87 82

Codi postal: 08912

Entitat titular: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Barcelonès Nord

(45)

BARCELONA

Districte 2 - Eixample

Servei / Establiment: Llar Residència Roger de Llúria Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 44

Adreça: C. Roger de Llúria, 68

Telèfon: 93 459 24 92

Codi postal: 08009

Entitat titular: Fundació en Salut Mental CPB

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis Terapèutic Paral·lel Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: Av. Paral·lel, 186, 6è 2a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08015

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

(46)

Servei / Establiment: Pis Terapèutic Borrell Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Comte Borrell, 146, esc. B, 4t 3a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08015

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis Terapèutic Mallorca Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Mallorca, 80, 4t 2a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08029

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

(47)

Servei / Establiment: Pis Terapèutic Calàbria Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Calàbria, 135, 1r 1a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08015

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Llar amb Servei de Suport Consell de Cent Tipus de servei: Llar amb servei de suport

Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Consell de Cent, 130-136, àtic D

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08020

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

(48)

Servei / Establiment: Club L’Oreneta Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Ptge. Vilaret, 44-46

Telèfon: 93 433 4717

Codi postal: 08013

Entitat titular: Fundació en Salut Mental CPB

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social Aixec Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Alï Bei, 120

Telèfon: 615 247 821

Codi postal: 08013

Entitat titular: Aixec, SCCL

(49)

Servei / Establiment: Servei de Tuteles per a Malalts Mentals de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: Pl. Tetuan, 19-20, 1r 2a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08010

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Districte 3 - Sants-Montjuïc

Servei / Establiment: Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Fundació Hospital Sant Pere Claver Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Vila i Vilà, 16

Telèfon: 93 442 88 29

Codi postal: 08004

Entitat titular: Fundació Hospital Sant Pere Claver

(50)

Servei / Establiment: Llar Residència Poble Sec Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 18

Adreça: C. Creu dels Molers, 21-23

Telèfon: 93 324 96 00

Codi postal: 08004

Entitat titular: Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis Terapèutic Esteràs Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Esteràs, 15-17, esc. IV, 4t 7a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08028

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

(51)

Servei / Establiment: Llar amb Suport C. St. Fructuós Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 3

Adreça: C. Fructuós, 41, 2n 2a

Telèfon: 93 442 88 29

Codi postal: 08004

Entitat titular: Fundació Hospital Sant Pere Claver

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social Sants-Montjuïc Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Mare de Déu del Port, 344-346

Telèfon: 93 442 88 29

Codi postal: 08038

Entitat titular: Fundació Hospital Sant Pere Claver

(52)

Servei / Establiment: Club Social Joia Ademm Sants-Montjuïc Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Rector Triadó, 55-57, baixos

Telèfon: 93 425 39 12

Codi postal: 08014

Entitat titular: Joventut Organitzada i Activa – JOIA

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei de Tuteles Fundació Lluís Artigues Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Vila i Vilà, 16

Telèfon: 93 442 88 29

Codi postal: 08004

Entitat titular: Fundació Lluís Artigues

(53)

Districte 4 - Les Corts

Servei / Establiment: Programa de suport a l’autonomia a la llar Fundació Centre Higiènic Mental Les Corts Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Numància, 103-105

Telèfon: 93 439 16 42

Codi postal: 08029

Entitat titular: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social per a Persones amb Trastorn Mental de les Corts Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Galileu, 333 baixos

Telèfon: 93 363 69 80

Codi postal: 08028

Entitat titular: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

(54)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 37

Adreça: C. Galileu, 333, baixos

Telèfon: 93 363 69 80

Codi postal: 08028

Entitat titular: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Districte 5 - Sarrià-Sant Gervasi

Servei / Establiment: Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar Kassanz

Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Brusi, 40-46, local 2

Telèfon: 93 241 23 97

Codi postal: 08006

Entitat titular: Assistència Domiciliària Kassanz, SL

(55)

Servei / Establiment: Residència Lleó XIII Tipus de servei: Llar residència Capacitat del servei: 13

Adreça: C. Lleó XIII, 21

Telèfon: 93 417 69 72

Codi postal: 08022

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic (AREP)

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social per a Persones amb Trastorn Mental de Sarrià-Sant Gervasi

Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Escoles Pies, 28

Telèfon: 93 200 69 92

Codi postal: 08017

Entitat titular: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts

(56)

Servei / Establiment: Septiclub Tipus de servei: Club social Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. General Mitre, 230

Telèfon: 93 217 40 40

Codi postal: 08006

Entitat titular: Asociación Septimania

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Districte 6 - Gràcia

Servei / Establiment: Servei Ítaca

Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar Adreça: Trav. de Gràcia, 263, pral.

Telèfon: 93 285 80 68

Codi postal: 08024

Entitat titular: Laboris

(57)

Servei / Establiment: Llar d’Acollida de Gràcia III Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 17

Adreça: C. Torrent de les Flors, 41

Telèfon: 93 284 83 44

Codi postal: 08012

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Llar Residència Providència Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 44

Adreça: C. Providència, 17

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08024

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

(58)

Servei / Establiment: Habitatge Tordera Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Tordera, 34, pral. 1a

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08012

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Habitatge Rabassa I Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 5

Adreça: C. Rabassa, 39, ent. 4a

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08024

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

(59)

Servei / Establiment: Habitatge Rabassa II Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 6

Adreça: C. Rabassa, 39, ent. 3a

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08024

Entitat titular: ARAPDIS, Associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social de Reinserció Sociocultural. ARAPDIS Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Sant Lluís, 74

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08024

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

(60)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral JOIA Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 34

Adreça: C. Ramis, 2-4

Telèfon: 93 452 04 67

Codi postal: 08012

Entitat titular: Joventut Organitzada i Activa - JOIA

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral ARAPDIS Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 30

Adreça: C. Sant Lluís, 74

Telèfon: 93 415 46 17

Codi postal: 08024

Entitat titular: ARAPDIS, associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat

(61)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Fènix Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 35

Adreça: C. Alba, 1-3, baixos A 4

Telèfon: 93 284 88 23

Codi postal: 08012

Entitat titular: Laboris

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei de Tutela Fundació Sociosanitària de Barcelona Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Secretari Coloma, 91-97

Telèfon: 93 285 18 04

Codi postal: 08024

Entitat titular: Fundació Sociosanitària de Barcelona

(62)

Districte 7- Horta-Guinardó

Servei / Establiment: Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar de la Fundació Els Tres Turons Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Fastenrath, 208-212

Telèfon: 93 429 32 10

Codi postal: 08032

Entitat titular: Fundació Privada Els Tres Turons

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Residència de Salut Mental Mascaró Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 38

Adreça: C. Mascaró, 26, 1r i 2n

Telèfon: 93 435 15 79

Codi postal: 08032

Entitat titular: Associació Pro Avis en Família

(63)

Servei / Establiment: Unitat Polivalent Barcelona Nord Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 30

Adreça: Av. Jordan, 10

Telèfon: 93 427 52 50

Codi postal: 08035

Entitat titular: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social Els Tres Turons Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Fastenrath, 208-212

Telèfon: 93 429 32 10

Codi postal: 08032

Entitat titular: Fundació Privada Els Tres Turons

(64)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Els Tres Turons Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 50

Adreça: C. Fastenrath, 208-212

Telèfon: 93 429 32 10

Codi postal: 08032

Entitat titular: Fundació Privada Els Tres Turons

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Entitat Tutelar Viaclara Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Segle XX, 63-65

Telèfon: 93 435 15 79

Codi postal: 08032

Entitat titular: Fundació Privada Viaclara

(65)

Districte 8 - Nou Barris

Servei / Establiment: Club Social Sant Pau Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Vilaseca, 3

Telèfon: 93 420 34 88

Codi postal: 08031

Entitat titular: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Districte 9 - Sant Andreu

Servei / Establiment: Llar Francesc Tàrrega Tipus de servei: Llar residència Capacitat del servei: 17

Adreça: C. Francesc Tàrrega, 3

Telèfon: 93 352 13 39

Codi postal: 08027

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic (AREP)

(66)

Servei / Establiment: Club Social - Esplai AREP Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Pg. Maragall, 124

Telèfon: 93 352 13 39

Codi postal: 08027

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic (AREP)

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral AREP Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 25

Adreça: Pg. Maragall, 124

Telèfon: 93 352 13 39

Codi postal: 08027

Entitat titular: Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic (AREP)

(67)

Servei / Establiment: Servei de Tutela de la Fundació Privada Via-Guasp Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: Pg. Maragall, 124

Telèfon: 93 352 13 39

Codi postal: 08027

Entitat titular: Fundació Privada Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Districte 10 - Sant Martí

Servei / Establiment: Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar Obra Social Sant Martí

Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar Adreça: C. Mallorca, 640, esc. B, 7è 2a

Telèfon: 93 340 99 25

Codi postal: 08026

Entitat titular: Compañía Hijas de la Caridad. Obra Social Sant Martí

(68)

Servei / Establiment: Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar JOIA Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Aragó, 657, baixos

Telèfon: 93 232 59 02

Codi postal: 08023

Entitat titular: Joventut Organitzada i Activa - JOIA

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar Dau Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Joan d’Àustria, 95-97, baixos

Telèfon: 93 300 08 58

Codi postal: 08018

Entitat titular: Associació de Pares de Malalts Mentals Dau

(69)

Servei / Establiment: Llar Residència Sant Martí Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 45

Adreça: C. Treball, 203-209

Telèfon: 93 314 89 00

Codi postal: 08020

Entitat titular: Ciutat i Valors, fundació privada de serveis i iniciatives socials de la Ciutat de Barcelona

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Socioterapèutic Sant Martí Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Aragó, 657, baixos

Telèfon: 93 232 59 02

Codi postal: 08026

Entitat titular: Joventut Organitzada i Activa - JOIA

(70)

Servei / Establiment: Servei Prelaboral DAU Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 25

Adreça: C. Joan d’Àustria, 95-97

Telèfon: 93 300 08 58

Codi postal: 08018

Entitat titular: Associació de Pares de Malalts Mentals Dau

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’

Servei / Establiment: Club Social d’AFEMHOS Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Molí, 5-7, baixos

Telèfon: 63 800 86 89

Codi postal: 08906

Entitat titular: Asociación de familiares de enfermos mentales de l’Hospitalet – AFEMHOS

(71)

Servei / Establiment: Amb Tu Servei Tutelar Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Belchite, 9-11, semisoterrani esquerra, dept. 4

Telèfon: 93 437 05 28

Codi postal: 08904

Entitat titular: Fundació Salut i Comunitat

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Servei / Establiment: Club Social Gramenet Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Florència, 44, baixos

Telèfon: 93 468 46 27

Codi postal: 08921

Entitat titular: Amics del Malalt Mental (AM.MA.ME)

(72)

GARRAF SITGES

Servei / Establiment: Servei de Tutela del Garraf Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Artur Carbonell, 11

Telèfon: 93 894 86 46

Codi postal: 08870

Entitat titular: Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

VILANOVA I LA GELTRÚ

Servei / Establiment: Llar Residència Pàdua Tipus de servei: Llar residència Capacitat del servei: 45

Adreça: C. Pàdua, 17-19

Telèfon: 93 893 30 37

Codi postal: 08800

Entitat titular: Atra Clínic, SL

(73)

MARESME

MALGRAT DE MAR

Servei / Establiment: Comunitat Terapèutica de Malgrat Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 15

Adreça: C. Passada, 44-46

Telèfon: 93 765 59 40

Codi postal: 08380

Entitat titular: Treballadors de la salut mental, comunitat terapèutica de Malgrat, SCCL

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Llar amb Suport Can Quatre Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Llibertat, 39 casa

Telèfon: 93 761 09 62

Codi postal: 08380

Entitat titular: Treballadors de la salut mental, comunitat terapèutica de Malgrat, SCCL

(74)

MASNOU, EL

Servei / Establiment: Club Social Esquima Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Jacint Verdaguer, 53

Telèfon: 93 540 43 38

Codi postal: 08320

Entitat titular: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Esquima Maresme Sur

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

MATARÓ

Servei / Establiment: Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Centre de Formació i Prevenció

Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Sant Antoni, 86, 4t

Telèfon: 93 755 36 05

Codi postal: 08301

Entitat titular: Centre de Formació i Prevenció

(75)

Servei / Establiment: Hàbit

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Pascual Madoz, 28-30, esc. A, 2n C

Telèfon: 93 796 43 09

Codi postal: 08301

Entitat titular: Centre de Formació i Prevenció

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Hàbit 2

Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Pintor Estrany, 1, 3r 2a

Telèfon: 93 755 36 04

Codi postal: 08304

Entitat titular: Centre de Formació i Prevenció

(76)

Servei / Establiment: Esplai de lleure Tu Tries Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul A

Adreça: C. Sant Cugat, 120

Telèfon: 696 045 702

Codi postal: 08302

Entitat titular: Associació de familiars de malalts mentals del Maresme

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

PALAFOLLS

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Molí d’en Puigvert Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 30

Adreça: C. Pas de la Ginesta, s/n

Telèfon: 93 764 05 18

Codi postal: 08389

Entitat titular: Fundació Privada El Molí d’en Puigvert

(77)

PREMIÀ DE MAR

Servei / Establiment: Llar amb Suport Voramar Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: Camí Ral, 15

Telèfon: 93 761 09 62

Codi postal: 08330

Entitat titular: Treballadors de la salut mental, comunitat terapèutica de Malgrat, SCCL

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

OSONA MANLLEU

Servei / Establiment: Llar Residència per a Malalts Mentals Manlleu Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 30

Adreça: Av. dels Pirineus, 9

Telèfon: 93 889 50 59

Codi postal: 08560

Entitat titular: Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

(78)

VIC

Servei / Establiment: Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar Fundació Privada Centre Psicopedagògic d’Osona Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Sant Miquel Xic, 1

Telèfon: 93 889 50 59

Codi postal: 08500

Entitat titular: Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Pis Torre de les Pinyes Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 6

Adreça: Ptge. Torre de les Pinyes, 9, 3r C

Telèfon: 93 889 50 59

Codi postal: 08500

Entitat titular: Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

(79)

Servei / Establiment: Club Social El Pedrís Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: Pl. Santa Cecília, s/n, 1r (Hotel d’Entitats)

Telèfon: 93 883 30 03

Codi postal: 08500

Entitat titular: Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei Prelaboral Osona Tipus de servei: Servei prelaboral Capacitat del servei: 25

Adreça: C. Sant Pere, 4, 6

Telèfon: 93 889 50 59

Codi postal: 08500

Entitat titular: Fundació Privada Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona

(80)

VALLÈS OCCIDENTAL CASTELLAR DEL VALLÉS

Servei / Establiment: Club Social Suport Castellar del Vallès Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Major, 74

Telèfon: 93 715 89 90

Codi postal: 08211

Entitat titular: Suport Castellar del Vallès - Associació de familiars dels malalts mentals

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

SABADELL

Servei / Establiment: Llar amb Servei de Suport Sabadell I Tipus de servei: Llar amb servei de suport

Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Francesc Izard, 23, 2n 1a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08208

(81)

Servei / Establiment: Llar amb Servei de Suport Sabadell II Tipus de servei: Llar amb servei de suport

Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Francesc Izard, 23, 2n 2a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08208

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social La Xamba Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Borriana, 13

Telèfon: 93 727 94 82

Codi postal: 08202

Entitat titular: Salut Mental Sabadell - Associació de Familiars dels Malalts

(82)

TERRASSA

Servei / Establiment: Triginta, Salut Mental Tipus de servei: Llar residència Capacitat del servei: 30

Adreça: C. Sant Antoni, 30

Telèfon: 93 736 50 99

Codi postal: 08221

Entitat titular: Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

VALLÈS ORIENTAL GRANOLLERS

Servei / Establiment: Pis amb Suport Corró Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 5

Adreça: C. Corró, 183, 2n

Telèfon: 93 842 70 46

Codi postal: 08401

Entitat titular: Fundació Privada Lar per a Malalts Mentals

(83)

Servei / Establiment: Pis amb Suport Muntanya Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 5

Adreça: Pg. de la Muntanya, 88, 1r 1a

Telèfon: 93 842 70 46

Codi postal: 08400

Entitat titular: Fundació Privada Lar per a Malalts Mentals

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Club Social El Portalet Tipus de servei: Club social

Capacitat del servei: Mòdul B

Adreça: C. Esteve Terrades, s/n

Telèfon: 647 473 060

Codi postal: 08402

Entitat titular: DARUMA Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental

(84)

Servei / Establiment: Servei de rehabilitació prelaboral del Vallès Oriental Tipus de servei: Servei prelaboral

Capacitat del servei: 25

Adreça: C. Francesc Ribas, 24-26

Telèfon: 93 846 89 98

Codi postal: 08400

Entitat titular: Institut de Treball social i Serveis Socials (DVDLESS)

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Servei de Tuteles Vella Terra Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Jaume Ferran, 2, pol. industrial Coll de la Manya

Telèfon: 93 727 37 44

Codi postal: 08403

Entitat titular: Fundació privada Vella Terra

(85)

LLINARS DEL VALLÈS

Servei / Establiment: Treballem l’Autonomia Junts. Fundació Privada Lar Tipus de servei: Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Adreça: C. Camèlies, 1, 1r 2a

Telèfon: 93 842 70 46

Codi postal: 08450

Entitat titular: Fundació Privada Lar per a Malalts Mentals

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

Servei / Establiment: Llar Residència Tres Pins Tipus de servei: Llar residència

Capacitat del servei: 44

Adreça: C. Torras i Bages, 11

Telèfon: 93 517 24 74

Codi postal: 08450

Entitat titular: Fundació de Salut Mental CPB

(86)

Servei / Establiment: Servei de Tutela Lar Tipus de servei: Servei de tutela

Adreça: C. Camèlies, 3, baixos, local

Telèfon: 93 842 70 46

Codi postal: 08450

Entitat titular: Fundació Privada Lar per Malalts Mentals

Qualificació de l’entitat: Entitat privada d’iniciativa social

MOLLET DEL VALLÈS

Servei / Establiment: Llar amb Servei de Suport Mollet I Tipus de servei: Llar amb servei de suport Capacitat del servei: 4

Adreça: C. Francesc Macià, 18, 3r 3a

Telèfon: 93 244 09 90

Codi postal: 08100

Entitat titular: Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Figure

Actualización...

Referencias