PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DE L AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA

CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES

DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

1a. Objecte del contracte

La contractació per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar com a prenedor (en

endavant, l’Ajuntament) d’una cobertura d’assegurança que garanteixi les

conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació dels seus vehicles a

motor.

2a. Definicions

1.

Prenedor de l’assegurança: L’Ajuntament de Lloret de Mar

2.

Assegurat: L’Ajuntament de Lloret de Mar

3.

Conductor: La persona que legalment capacitada per això i amb

autorització del prenedor, assegurat o usuari condueixi ella mateixa o

tingui sota la seva custòdia o responsabilitat el vehicle en el moment del

sinistre, independentment de la seva data de naixement i antiguitat del

carnet de conduir.

4.

Vehicle: Qualsevol element de transport apte per a la circulació que es

pugui desplaçar autònomament o remolcar per un vehicle tractor, dissenyat

per al trasllat de persones, animals, mercaderies, materials o maquinària

per via terrestre o naval, amb exclusió dels ferrocarrils o tramvies.

3a. Riscs coberts

Els vehicles de l’Ajuntament, la relació dels quals s’adjunta al final d’aquest

plec, incloent-hi les embarcacions.

4a. Garanties mínimes

En funció de la classe de vehicle, s’estableixen les següents

agrupacions:

1. Turismes, tot terrenys i vehicles comercials

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a

la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a

motor.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Trencament de vidres

(2)

Accidents del conductor

Defensa i reclamació de danys propis.

2. Vehicles a tot risc

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a

la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a

motor.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Danys materials a tot risc.

Robatori i danys per robatori

Assistència en viatge.

Accidents del conductor

Defensa i reclamació de danys

3. La resta del parc mòbil (camions, ciclomotors, remolcs, vehicles

industrials, ...)

Responsabilitat civil de subscripció obligatòria, en els termes expressats a

la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a

motor.

Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Accidents dels conductors de ciclomotors

Assistència en viatge.

Defensa i reclamació de danys propis.

Trencament de vidres.

5a. Límit geogràfic

Malgrat que l’àmbit de recorregut habitual del parc mòbil es circumscriu a

Catalunya, l’assegurança tindrà efecte i cobertura a:

-

Països que figuren en el Certificat Internacional d’Assegurança,

així com qualsevol altre inclòs en els acords en matèria

d’assegurances.

6a. Gestió de la cobertura

L’Entitat adjudicatària emetrà una carta de garantia provisional en la qual

s’acceptaran les condicions establertes en aquest plec.

Les altes de nous vehicles s’ajustaran a les condicions i tarifa establertes

per al parc mòbil actual. I per tal d’evitar possibles sancions de la Direcció

General de Trànsit, la documentació necessària per a circular se’ls haurà

d’emetre i distribuir amb l’antelació suficient.

(3)

Les baixes dels vehicles seran comunicades en el moment del seu

coneixement a través del corredor d’assegurances, a fi de preveure l’extorn

de prima per la part no consumida. Paral—lelament es retornarà la

documentació individual que correspongui per a la seva cancel—lació i, en el

seu defecte, declaració sobre la possible pèrdua de la mateixa.

Ajuntament de Lloret de Mar: Parc mòbil

MATRÍCULA

DATA

MATRIC. MARCA MODEL SERVEI NÚM. PÒLISSA ASSEGURANÇA

4454 DXH 16/03/2006 HONDA SH125 notificadors 000 - 3424300009 tercers 4463 DXH 16/03/2006 HONDA SH125 notificadors 000 - 3424300010 tercers 9149 DGP 23/02/2005 RENAULT MEGANE 1.5 DCI EMOTION notificadors 000 - 1142042492 tercers

2264 GCV 16/04/2008 RENAULT KANGOO 1.5 parkings

000 -

1142042499 tercers

GI-3424-BH 14/04/1998 HONDA SJ100 informàtica

000 -

1142042515 tercers

6220 CJR 20/06/2003 FORD FORD TRANSIT manteniment

000 - 3424300022 tercers 148441 - KOMATSU 25 manteniment 000 - 1142046870 tercers 9240 FYW 21/12/2007 RENAULT KANGOO EXPRESS

CONFORT 1500 DCI manteniment 000 -

1142042497 tercers

E-3687-BFR 09/02/2010 KOMATSU WB93S-5E0 manteniment 5479511173 01 tercers

GI-29357-VE 16/11/1990 PIQUERSA MASTER MT manteniment

000 -

1142042514 tercers

GI-2291-AW 06/04/1994 NISSAN L-60-88 L.60/1 manteniment

000 -

1142042517 tercers

3431 FZB 04/01/2008 RENAULT

KANGOO 1.5 DCI

CONFORT EXPRESS manteniment 000 - 1142042504 tercers GI-1438-BD 19/02/1997 HONDA SJ100 parcs i jardins 000 - 1142042512 tercers

GI-9187-BG 25/02/1998 RENAULT TRAFIC IV FURGON manteniment

000 -

1142042503 tercers

GI-03618-R 01/07/1998 REMOLC manteniment 000 -

1142042485 tercers

E-0173-BBD 10/11/1999 FIAT HITACHI FB manteniment

000 - 1142042480 tercers GI-1559-BS 22/03/2000 RENAULT EXPRESS FURGON 1.9D manteniment 000 - 1142042458 tercers

GI-4607-BS 18/04/2000 NISSAN PICK-UP manteniment

000 -

1142042475 tercers

4560 DCS 17/11/2004 RENAULT X76D manteniment 3424300044 01 tercers

E8117 BBP 21/05/2001 AUSA 200-RMP manteniment

000 -

1142042510 tercers

7354-BJW 29/05/2001 RENAULT KANGOO FURG. manteniment

000 -

11420526385 tercers

E 3807 CFJ 26/02/2003 BOBCAT S175 manteniment 1142042484 tercers

0073 DKX 26/05/2005 NISSAN CABSTAR TL 35L/3 manteniment

000 -

1142048725 tercers

7109 DWT 28/02/2006 RENAULT KANGOO X76U/VIII manteniment 3424300036 01 tercers

F070502 2009 MTC 00104 ORUGA HINOMAR 2PT 5300MM cementiri 34243000034 tercers 7771 BSX 22/02/2002 RENAULT KEX CF12 parcs i jardins 3424300045 01 tercers

(4)

GI-2412-BT 04/07/2000 VOLKSWAGEN KOMBI1,9 TD parcs i jardins 3424300007 tercers GI-1438-BD 19/02/1997 HONDA SJ100 parcs i jardins 000 - 1142042512 tercers

GI-7097-AS 26/05/1992 VOLKSWAGEN KOMBI 1.9 D

parcs i jardins 000 - 1142042487 tercers 4514 BMJ 08/07/2001 RENAULT KANGOO parcs i jardins 000 03424300028 tercers

GI-6547-BS 10/05/2000 NISSAN PICK-UP

parcs i jardins

000 -

1142042494 tercers

GI-9654-BK 29/01/2003 RENAULT KANGOO FURG.

parcs i jardins 000 - 1142042495 tercers 0480 DJW 27/04/2005 NISSAN CABSTAR TL 35L/2 parcs i jardins 5479514967 01 tercers

7394 DZK 15/05/2006 YAMAHA YP180E via pública

000 - 3424300013 terceres 6036 FYN 21/12/2007 RENAULT KANGOO COMBI EXPRESION 1500 DCI sspp i urbanisme 000 - 1142042489 tercers* 2226 CJD 03/06/2003 YAMAHA YP125D sspp i urbanisme 000 - 1142042505 tercers 2209 CJD 03/06/2003 YAMAHA YP125D sspp i urbanisme 000 - 1142042502 tercers

GI-6627-BP 31/01/2000 HONDA SJ100 joventut

000 - 1142042493 tercers 2158 FNM 18/04/2007 PIAGGIO VESPACAR TM cultura-sta clotilde 3424300019 01 tercers

7-BA-4-825-04 LLAGUT ES GRAN REINE esports 0630670011331 tercers

C-1173-BTW 08/08/2008 KYMCO U3 VITALITY 50

benestar i família

000 -

1142042508 tercers

3103 FRH 06/06/2007 YAMAHA YP180E Policia Local

000 -

3524300021 01 tercers

3088 FRH 06/06/2007 YAMAHA YP 180E Policia Local

000 -3424300020

01 tercers

3026 HHK 09/12/2011 VETRIX ELECTRIC SCOOTER Policia Local 3424300041 tercers

3576 HHK 09/12/2011 VETRIX ELECTRIC SCOOTER Policia Local 3424300042 tercers

E-1997-BDM 05/04/2006 HONDA

TE 29/TE 29 TRX 400

FA Policia Local 000 3424300012 tercers

E-1996-BDM 05/04/2006 HONDA

TE 29/TE 29 TRX 400

FA Policia Local 3424300011 tercers

7398 DZK 15/05/2006 YAMAHA YP180E Policia Local

000 -

3424300014 tercers

4514 GDY 28/05/2008 YAMAHA XCITY Policia Local 3424300024 01 tercers

4503 GDY 28/05/2008 YAMAHA XCITY Policia Local 3424300025 01 tercers

1919-BWG 20/05/2002 AUDI A4 Policia Local

000 -

3424300017 tercers

0298 GNZ 04/08/2009 YAMAHA XCITY Policia Local 1142042506 tercers

0296 GNZ 04/08/2009 YAMAHA XCITY Policia Local

000 -

1142042476 tercers

0303 GNZ 04/08/2009 YAMAHA XCITY Policia Local 3424300030 01 tercers

0301 GNZ 04/08/2009 YAMAHA XCITY Policia Local 3424300029 01 tercers

0599 CTY 06/04/2004 HONDA RD11 Policia Local

000 -

1142042519 tercers

0579 CTY 06/04/2004 HONDA RD11 Policia Local

000 -

1142042518 tercers

5343 GNZ 05/08/2009 HONDA XL700V Policia Local 3424300031 01 tercers

5351 GNZ 05/08/2009 HONDA XL700V Policia Local 3424300032 01 tercers

8855 DGG 01/02/2005 RENAULT MEGANE SEDAN Policia Local 3424300033 tercers

2510 GXW 15/07/2010 NISSAN

PATHINDER 2.5 DCI

XE Policia Local 3424300037 tercers

9157 DGK 16/02/2005 YAMAHA YP125E Policia Local

000 -

1142043399 01 tercers

(5)

8A BA

-5-4-02 VALIAN

MARINER F115 ELPT

EFI p.l.-platges 0630570001573 -

9361 FKY 01/02/2007 HONDA JF 14 / SH 125 p.l.-platges 3424300018 tercers

9991-BLH 10/07/2001 NISSAN TERRANO II 100CVC protecció civil 000 -

1142042496 tot risc

GI-6055-BL 06/04/1999 VITO V220CDI protecció civil 3424300023 tercers

GI-7834-BM 23/07/1999 KAWASAKI KLE500 protecció civil

000 -

1142042513 tercers

2714-BNW 26/10/2001 HONDA SJ 100 protecció civil

000 -

1142042528 tercers

7912 FLL 04/06/1998 B.M.W F-650 protecció civil 3424300038 01 tercers

1194 CMN 21/07/1995 B.M.W F-650 protecció civil 3424300039 01 tercers

9164 DGK 16/02/2005 YAMAHA YP125E turisme

000 -

Figure

Updating...

References

Related subjects :