INSTAL LACIÓ DE L APLICACIÓ AIAC PER A

29  Download (0)

Full text

(1)

USUARIS

Consell de Col·legis de Veterinaris

de Catalunya

Arxiu d’Identificació d’Animals de

Companyia

Autor: AIAC

Data Creació: 15 de Setembre de 2004 Darrera Actualització: 28 d'octubre de 2014

Versió: 2.7

(2)

ÍNDEX

ÍNDEX ... II

INTRODUCCIÓ ... 1

INSTAL·LACIÓ DE L’APLICACIÓ AIAC ... 2

Requeriments dels PC d’usuari ... 2

Requeriments del navegador web ... 2

Procés d’instal·lació ... 4

1. Descàrrega del software Java ... 4

2. Instal·lació del software Java ... 4

3. Descàrrega del software Adobe Reader (Si no el tenim ja instal·lat) ... 6

4. Configuracions finals ... 8

ACCÉS A L’APLICACIÓ ... 9

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES ... 13

Problema "No es mostren els documents PDF". ... 13

Problema "Apareix quadre Java Update Necesario, su versión de Java está desfasada". ... 16

Problema "No es mostren els documents PDF" o "no es mostren les webs de Consulta (Pèrdues / REIAC / Europnet)". .. 17

Problema "Quadre de diàleg que no deixa continuar" ... 19

Problema "Apareixen tres quadres d'error quan accedim a alguna pantalla" ... 20

Problema "No es mostren les icones de la barra d'eines o hi ha un funcionament inesperat" ... 23

Problema "No es pot accedir a l'aplicació amb Safari des d'un Mac"... 25

Problema "En Windows 8, amb Internet Explorer, l’aplicació no funciona correctament". ... 26

(3)

Introducció

L’objectiu del present document és explicar el procés d’instal·lació de l’aplicació AIAC per als usuaris. L’accés a l’aplicació es fa mitjançant Internet als sistemes del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC). Per tant, es necessari que al PC de l’usuari hi hagi instal·lat un navegador web.

Llista de darreres versions de navegadors suportats:  Internet Explorer 8.x

 Firefox 3.x  Safari 5.x  Chrome

En Windows 8, s’ha detectat, que en alguns casos, Internet Explorer no funciona correctament.

En aquests casos, es recomana usar Firefox o Chrome.

Nota: Amb una versió superior de navegador l’aplicació pot ser que no funcioni correctament.

Nota 2: Es obligatori fer servir un Java 64 bits en el cas de fer servir un Navegador de 64 Bits.

L’aplicació s’executa en un Java Plug-in. Per tant, és necessari instal·lar el “Java Runtime Environment” o JRE.

Els documents o reports que mostra l’aplicació es mostren en una finestra emergent i són en format PDF. Si no tenim instal·lada l’aplicació “Adobe Acrobat Reader”, serà necessari instal·lar-la.

A part, haurem de revisar algunes configuracions del nostre navegador web i, depenent del sistema operatiu, haurem de donar permisos a l’usuari per accedir al directori on s’instal·la “Java Runtime Environment”.

(4)

Instal·lació de l’aplicació AIAC

Requeriments dels PC d’usuari

El sistema AIAC és una aplicació de gestió, que difereix en el seu disseny i arquitectura de les habituals pàgines o aplicacions web, per exemple, dels bancs o compres.

És per això, que per poder ser executada amb un rendiment òptim, la connexió a Internet de l’usuari ha de ser de qualitat. El mínim exigit és una connexió ADSL de 256 Kb, recomanable

de 512 Kb per als Col·legis.

La configuració de la resolució dels monitors dels PC es recomana que sigui de 1024x768 ja que hi ha pantalles de l’aplicació que contenen molta informació i aprofiten tot l’ample de pantalla possible.

Requeriments del navegador web

Llista de darreres versions de navegadors suportats:  Internet Explorer 8.x

 Firefox 3.x  Safari 5.x  Chrome

En Windows 8, s’ha detectat, que en alguns casos, Internet Explorer no funciona

correctament. En aquests casos, es recomana usar Firefox o Chrome.

Amb una versió superior de navegador l’aplicació pot ser que no funcioni correctament. És obligatori fer servir un Java 64 bits en el cas de fer servir un Navegador de 64 Bits.

Per esbrinar la versió de navegador web que estem fent servir, hem de fer servir l’opció “Acerca de Internet Explorer” del menú “Ayuda” (per exemple, en el cas de l’Internet Explorer).

(5)

La versió de Java que fa servir l’Aplicació es por veure a la consola. Per accedir, s’ha fer doble clic a la icona Java localitzada a la part inferior dreta del Escriptori de Windows.

En el nostre cas estem fent servir actualment: Versió 7 Actualització 60 (JRE 1.7.0_60-b19)

L’ aplicació és compatible amb les següents versions de Java:

A partir de la 1.6.0_10 fins a la darrera dintre del rang 1.6.0_XX.

(6)

Procés d’instal·lació

1. Descàrrega del software Java

S'ha de descarregar la versió de Java de la següent URL:

http://aiac.veterinaris.cat/ajuda/java.html

S’ha d’escollir la versió adequada al sistema operatiu.

Normalment, en entorns Windows, seleccionarem: “Descàrrega per a Windows (32 bits)”.

Si usem navegadors web de 64 bits, seleccionarem: “Descàrrega per a Windows (64 bits)”.

L’ aplicació és compatible amb les següents versions de Java:

A partir de la 1.6.0_10 fins a la darrera dintre del rang 1.6.0_XX.

A partir de la 1.7.0_04 fins a la darrera dintre del rang 1.7.0_XX.

2. Instal·lació del software Java

En aquest punt es descriuen els diferents passos a seguir per instal·lar el Java Plug-in.

1. Descarregar l’ instal·lable:

Descarregar el Java segons l’indicat en el punt anterior.

2. Tancar tots els navegadors oberts:

Abans de fer la instal·lació és important tancar tots els navegadors web que es tinguin oberts.

3. Executar l’ instal·lable:

(7)

4. Procés d’ instal·lació:

Després de clicar en el botó “Instalar” es mostra una finestra amb el progrés de la instal·lació.

5. Finalització de la instal·lació:

Una vegada finalitzada la instal·lació es mostra la següent finestra indicant que el Java Plug-in s’ ha instal·lat correctament. En aquesta finestra caldrà clicar en el botó “Cerrar”.

(8)

3. Descàrrega del software Adobe Reader (Si no el tenim ja instal·lat)

Es pot de descarregar la darrera versió disponible de l’Adobe Reader a la següent URL:

http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/

Aquesta Web pot canviar en el temps, però sempre permet escollir el Sistema Operatiu, d’idioma i la versió. Per les necessitats de l’AIAC es pot servir qualsevol versió existent.

(9)

1. Descarregar l’ instal·lable:

Després d’emplenar les opcions 1.Sistema Operativo, 2.Idioma i 3.Versión, s’ha de prémer el botó groc “Descargar ahora”, una vegada fet això es descarrega el programa. En aquest cas el nom del fitxer és: AdbeRdr11000_ca_ES.exe

2 Executar l’instal·lable:

(10)

4. Configuracions finals

Per acabar la instal·lació necessitem realitzar un parell de tasques més:

1. Desactivar el bloquejador de Popups del navegador web que vulguem usar + obrir finestres pels

popups.

Els documents d’implantació, canvi de propietari, etc. que genera l’aplicació, es mostren en format PDF en una finestra nova del navegador. Si no desactivem el bloquejador de popups o elements emergents del navegador, quan vulguem imprimir el document no se’ns mostrarà.

A part, en els actuals navegadors, que treballen amb pestanyes, necessitem indicar-li que aquests elements emergents els obri en una finestra nova, en comptes de en una pestanya nova.

Aquestes dues tasques es troben explicades en els següents punts que es troben al final del document:

Problema "No es mostren els documents PDF"

.

Problema "No es mostren els documents PDF o les webs de Consulta (Pèrdues /

REIAC / Europnet)”

.

2. Si tenim Windows 7 o superior, hem de donar permisos d’escriptura al directori de Java.

El Java plug-ín que executa l’aplicació necessita descarregar-se uns fitxers des del servidor al PC de l’usuari. Les noves versions de Windows tenen més restriccions de seguretat i no permeten fer aquesta operació si primer no es donen permisos “d’accés total” al directori d’instal·lació del Java plug-in. Ens apareixeran tres quadres d’error quan intentem accedir a una pantalla.

Aquesta tasca es troba explicada en el següent punt, que es troba al final del document:

Problema "Apareixen tres quadres d'error quan accedim a alguna pantalla"

(11)

Accés a l’aplicació

Per accedir a l’aplicació, s’ha d’obrir un navegador web i introduir la següent adreça web:

http://aiac.veterinaris.cat/aplicacio

Aquesta adreça web pot ser afegida al navegador a l’apartat de ‘Favorits’ o crear una icona d’accés directe a l’escriptori Windows del PC de l’usuari.

En aquest moment, s’establirà la connexió amb el CCVC. Aquesta connexió, quan es fa la primera vegada quan s’encén el PC, triga aproximadament uns 30 segons. Aquest temps és aproximat, ja que depèn de la connexió a Internet, i altres factors.

Les següents connexions seran molt més ràpides.

El primer cop que accedim ens apareixeran un o més missatges d’alerta per demanar-nos si confiem en el contingut Java que l’aplicació necessita descarregar.

Verifiquem que sempre aparegui com a “Publicador” el “CONSELL DE COLLEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA” o "Oracle America, Inc." i fem click a “Ejecutar”, assegurant-nos que hem seleccionat la opció

Confiar siempre en el contenido de este publicador” o "Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta

aplicación".

També ens poden aparèixer la primera vegada que entrem a una pantalla. Exemples d'aquests missatges d'alerta:

(12)
(13)

Un cop s’ha establert la connexió, s’aixecarà la finestra d’entrada a l’aplicació, la qual es mostra a continuació:

Aquí l’usuari ha introduir les dades que es demanen:

Codi d’usuari (subministrada pel CCVC)

Contrasenya (subministrada pel CCVC)

Base de dades. DEIXAR EN BLANC

Si les dades d’identificació són correctes, s’accedirà a la pantalla principal de l’aplicació i l’usuari podrà començar a treballar amb la gestió de les identificacions dels animals:

(14)
(15)

Resolució d’incidències

A continuació es llisten possibles problemes que ens podem trobar i les seves solucions:

Problema "No es mostren els documents PDF".

Una vegada tenim el navegador correcte, podem tenir alguns problemes durant l’ús de l’AIAC.

Problema: “No s’obren els PDF’s generats per l’aplicació”.

Per aquest problema hi ha dos possibilitats:

1. Desactivar el bloquejador de popus del navegador

Descripció: algunes de les pantalles de l’AIAC generen fitxers PDF que s’obren en una nova finestra del

navegador. Quan passi això a la finestra mare de l’aplicació podrem veure:

Solució: aquest problema es degut a que el navegador no permet que s’obrin les finestres emergents.

Configuració Internet Explorer

Per habilitar aquesta funcionalitat s’ha de obrir “Opciones de Internet” del menú “Herramientas“. Dintre de aquestes opcions a la pestanya “Privacidad” desmarcar el check “Bloquear elementos emergentes”.

(16)

Si no volem desactivar el bloquejador de popups, podem afegir el domini de l’aplicació (aiac.veterinaris.cat) a les excepcions, usant el botó “Configuración”.

Després de fer això s’ha de tancar l’aplicació i totes les finestres del Internet Explorer.

Configuració Google Chrome

Tanquem tots els navegadors.

Obrir el Chrome i obrim "Configuración" :

(17)

Fem click a "Configuración de contenido..."

Seleccionem "Permitir pop ups".

2. Un cop desactivat el bloquejador de popus del navegador, se segueixen sense mostrar els documents.

Descripció: hem realitzat els passos del punt anterior i quan volem imprimir un document segueixen sense

mostrar-se.

Solució: pot ser que l’antivirus que tenim instal·lat estigui bloquejant els popups o elements emergents .

Aquestes aplicacions de vegades incorporen aquesta funcionalitat. Hauríem de desactivar-ho, igual que hem fet al navegador web.

També es pot donar el cas que haguéssim instal·lat una toolbar o plugín al navegador que ens estigui provocant aquest problema. Com en els casos anteriors, hem de desactivar-ho o posar el domini aiac.veterinaris.cat com a excepció a aquests bloquejos.

(18)

Problema "Apareix quadre Java Update Necesario, su versión de Java está desfasada".

Problema: “Apareix un quadre que indica que tenim una versió de Java desfasada".

Descripció: l'aplicació AIAC està preparada per a qualsevol actualització de Java. L'usuari pot optar per

actualitzar la versió o simplement clicar al botó "Mas tarde" i continuar sense actualitzar. No és imperatiu actualitzar la versió de Java. L'usuari ha de tenir en compte que si actualitza la versió de Java es poden veure afectades altres aplicacions que utilitzin aquesta tecnologia. Un cop actualitzat, Java sempre es pot desinstal·lar, si és necessari.

(19)

Problema "No es mostren els documents PDF" o "no es mostren les webs de Consulta (Pèrdues /

REIAC / Europnet)".

Problema: “No s’obren les URLs, ja siguin documents PDF o les webs de Consulta que s'executen des de

l'aplicació, des de el menú Xips".

Descripció: aquest problema es dóna en els navegadors que utilitzen pestanyes. Per defecte, els

navegadors obren la web o url en una nova pestanya. L'aplicació de AIAC s'executa en una finestra a part del navegador i, per tant, no veiem si s'obre una nova pestanya, per què queda a sota.

Solució: fer que el navegador obri les webs en una nova finestra en comptes de en una nova pestanya. Per

habilitar aquesta funcionalitat s’ha de obrir “Opciones de Internet” del menú “Herramientas“ del navegador (en el cas de Internet Explorer). Dintre de aquestes opcions a la pestanya “General” prémer el botó "Pestañas".

(20)
(21)

Problema "Quadre de diàleg que no deixa continuar"

Problema: “Apareix un quadre de diàleg que no es permet tancar i no deixa continuar amb la execució de

l'aplicació”.

Descripció: és un problema relacionat amb Java, que és la tecnologia que utilitza l'aplicació per

executar-se. És un tipus de problema no freqüent que consisteix en un quadre de diàleg que no ens permet prémer el botó de "Run" per continuar. S'hauria de marcar la opció "Always trust content from this publisher" i prémer "Run".

Solució: Si es produeix això, serà necessari desactivar l'opció “Activar el Java Plug-in de nueva generación” del

panell de control de Java, perquè no hi hagi cap problema en l'execució de l'aplicació. Cal anar al Panell de Control (des del menú Inici de Windows), executar el component Java i en la pestanya Avançat desplegar l'opció Java Plug-in i desactivar “Activar el Java Plug-in de nueva generación”. Pressionar el botó Aplicar i tancar tots els navegadors.

(22)

Problema "Apareixen tres quadres d'error quan accedim a alguna pantalla"

Problema: “Apareixen tres quadres d'error quan accedim a alguna pantalla”.

Descripció: és un problema relacionat amb la versió de sistema operatiu. Aquest problema a sorgit a partir

de Windows 7. El control de seguretat del sistema operatiu és més restrictiu que en versions anteriors. Quan accedeixes a les pantalles hi ha una funcionalitat que necessita descarregar unes llibreries dll al PC client i amb la nova versió de Windows ja no ho permet, per defecte.

Solució: Donar permisos de "Control total" a l'usuari al directori on intenta descarregar les llibreries

(*.dll). En el meu cas: C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_14 però si estàs utilitzant la versió 7 de JRE el directori pot ser: C:\Program Files (x86)\Java\jre7. Fem botó dret sobre el directori que indica el missatge d'error i seleccionem "Propiedades":

(23)

A la pestanya "Seguridad" pressionem el botó "Editar".

Seleccionar l'usuari o grup d'usuaris que ens identifiqui (en el meu cas Usuarios), li donem permisos de "Control Total" seleccionant la casella i pressionem el botó "Aplicar". Ja podem tancar el quadre de propietats:

(24)
(25)

Problema "No es mostren les icones de la barra d'eines o hi ha un funcionament inesperat"

Problema: “No es mostren les icones de la barra d'eines o hi ha un funcionament inesperat de l'aplicació,

diferent de l'habitual”.

Descripció: podria ser que per algun problema de comunicació o algun altre problema inesperat, les

icones no es veiessin o certes funcionalitats deixessin de funcionar de la forma que ho feien habitualment.

Solució: Provarem de netejar la memòria cau de Java esborrant tots els fitxers temporals que l'aplicació

necessita per funcionar.

Per fer això, anirem al "Panel de Control" i farem doble click sobre el component "Java". A la pestanya "General", haurem de prémer el botó "Configuración":

(26)

Premem el botó "Borrar archivos..." i seleccionem tots els ítems que apareguin. Premem "Aceptar" tots els cops que faci falta fins a sortir del Panell de Control de Java:

Després haurem de tancar tots els navegadors que tinguem oberts. Ja podrem provar de tornar a accedir a l'aplicació.

(27)

Problema "No es pot accedir a l'aplicació amb Safari des d'un Mac"

Problema: “S'ha detectat que hi ha problemes per accedir a l'aplicació amb algunes versions de Mac OSX

antigues. El problema es dóna en intentar accedir amb el navegador Safari. Es presenten diverses solucions proposades per Oracle i Apple, en funció de la versió del sistema operatiu”.

Descripció:

VERSIÓ DE JAVA

Hi ha dos versions de Java Runtime Environment (a partir d'ara Java) existents, la versió 6 i la versió 7. La versió 6 la incorpora Apple en les versions més antigues del seus sistemes operatius 10.5.x i 10.6.x.

A partir de la versió 10.7 Apple deixa d'incorporar el Java en la seva instal·lació i és l'usuari el que l'ha d'instal·lar, si la necessita.

En el cas de la versió 6 de Java, hem pogut instal·lar un sistema operatiu 10.6.8 que incorpora una versió 6.24 de Java i hem pogut accedir a l'aplicació, tant amb el navegador Safari com amb el Firefox.

No hem pogut instal·lar una versió 10.5.8 perquè és massa vella i ja no està disponible. La recomanació d'Apple és actualitzar el sistema operatiu a una versió més recent.

En el cas de la versió 7 de Java, és necessari un navegador de 64 bits (Safari o Firefox, per exemple) per executar Java 7 en Mac OSX. Java 7 no està suportat en navegadors de 32 bits, com per exemple Chrome, en la plataforma Mac.

Java 7 només funciona amb la versió de sistema operatiu 10.7.3 o superior.

Els usuaris amb versions anteriors a Mac OS X 10.6 han d'actualitzar el sistema operatiu a mínim 10.7.3. La url per descarregar la darrera versió de Java és: http://java.com/en/download/manual.jsp.

ÚS DE NAVEGADOR

SAFARI

Tot i que la versió de navegador Safari suportat per Oracle és a partir de la versió 4, a la pràctica, hem vist que si volem utilitzar aquest navegador:

- amb la versió 6 de Java i un sistema operatiu 10.6.8 funciona

- amb la versió 7 de Java, s'ha d'instal·lar la versió de sistema operatiu OS X 10.9. Aquesta és la solució que dóna el suport d'Apple.

FIREFOX

Si no és possible actualitzar el sistema operatiu a OS X 10.9, per usar el Safari amb Java 7, es recomana instal·lar la darrera versió de Java i instal·lar el navegador Firefox de 64bits. S'ha comprovat que amb Firefox es pot accedir a l'aplicació correctament en les diferents versions de Mac.

La url per descarregar el Firefox és: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/

VISUALITZACIÓ DE DOCUMENTS PDF

Tot i que la visualització nativa d'Apple de documents PDFs és prou bona, s'ha detectat que en alguna versió de sistema operatiu (10.6.7) no era del tot fidedigna. En aquests casos es recomana instal·lar Adobe Acrobat Reader per a Mac.

(28)

Problema "En Windows 8, amb Internet Explorer, l’aplicació no funciona correctament".

Problema: “L’aplicació no arrenca”.

Descripció: Usant l’Internet Explorer en Windows 8 ens trobem que l’aplicació no acaba d’arrencar,

després d’esperar molta estona i ja hem instal·lat el Java Plug-in.

Solució: és un problema de la versió del navegador Internet Explorer. Haurem d’usar un altre navegador

(29)

Recomanacions

1. NO INSTAL·LAR TOOLBARS/PLUGINS ALS NAVEGADORS

Es molt comú instal·lar-se plugins/toolbar que s’afegeixen al navegador. Recomanem no instal·lar-los, poden interferir amb l’execució de l’aplicació dintre del navegador.

Per deixar més clar què són les toolbars posarem uns exemples:

Toolbar Google

Toolbar Babylon

Toolbar Yahoo

Figure

Updating...

References

Related subjects :