Final. Inicio PROCESIÓN DE JESÚS AMIGO DE LOS NIÑOS. Itinerario y dirección a seguir. Zona peatonal permanente POLIDEPORTIVO DE LA MARINA

27 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

(itinerarios y medidas de tráfico)

Procesiones Semana Santa

Ferrol 2013

F E R R O L

(2)

REAL MAGDALENA GALIANO M. DE CAL S. ANDRÉS SAN XOSÉ ESP AÑOLET O ESP AÑOLETO SAN AMARO LUGO LUGO P ARDO BAIXO ROCHEL EMPRESA IZAR FERROL ESPOZ E MINA MUÑOZ TORRERO EDUARDO PONDAL E. PONDAL ZURBARAN PRAZA DAS ANGUSTIAS POLIDEPORTIVO DE LA MARINA CAMPON SOTO PASCUAL VEIGA SAN RAMON NATURIST A LOPEZ SEOANE AVDA. DE ESTEIRO AVDA. DE ESTEIRO

ALVARO CUNQUEIRO

PAVILLON POLIDEPORTIVOESTEIRO VÁZQUEZ CABRERA ESP AÑOLETO FERNANDO VI CARLOS III MENDIZABAL ANTELO ESTRADA DE CIRCUNV ALACION T. MORENO TAXONERA ESPOZ E MINA PRAZA C. ARENAL MAC-MAHON CASA DO PATIN CAMPUS UNIVERSITARIO ADAN E EV A SAN LUIS COLON T. BA TALLONS TRA VESIA LA SALUD AVENIDA DE VIGO AVENIDA DE VIGO ESTRADA DE CARANZA PLAZA DO HIMNO GALEGO FENE CARBALLO CALERO MUGARDOS EUZKADI ORTIGUEIRA VALDOVIÑO PONTEDEUME SOMOZAS RAMON Y CAJAL GALEGO SOTO PRAZA CALLAO PASEO P . IGLESIAS PASEO P . IGLESIAS INSTITUTO SOFIA CASANOVA POLICIA NACIONAL COMISARIA EDIFICIO XUNT A DE GALICIA IGREXA DO PILAR CEDEIRA PLAZA ALVARO CUNQUEIRO CARME CANTON DE MOLINS

SANTUARIO SAN ROQUE Y

ANIMAS MANUEL MURGIA

Inicio

Final

MAGDALENA F . QUEROL LOMBARDERO VELAZQUEZ

POLICIA LOCAL

11:15 horas: Bendición de Ramos HORA DE SALIDA: 11:30 horas

LUGAR DE SALIDA: Santuario de Nuestra Señora de las Angustias RECORRIDO: Santuario (Plaza de las Angustias); Carlos III; Vázquez Cabrera; San Roque y Animas; Españoleto; Avenida de Esteiro; Ramón y Cajal y retirada en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

COFRADÍA DE LAS ANGUSTIAS 24 de marzo de 2013 (Domingo de Ramos)

PROCESIÓN DE JESÚS AMIGO DE LOS NIÑOS

Itinerario y dirección a seguir

Zona peatonal permanente

LEYENDA

PASOS

(3)

IGREXA

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES MENDEZ NUÑEZ S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL

PRAZA

DE

ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION

TEA

TRO

JOFRE

CORREOS

PALACIO

MUNICIP

AL

SANTOS

MARIA SOL

SAN

XULIAN

IGREXA MARIA REAL A CORUÑA S. BARCAIZTEGUI TERRA

POLICIA LOCAL

IGREXA

CENTRO

CUL

TURAL

REAL GALIANO SOL ARCE

A

CORUÑA

RUBALCA VA

DR. FLEMING

RAMP A TEA TRO JOFRE PALACIO MUNICIP AL REAL

SANTOS

GRA VINA SAN XULIAN

Final

Inicio

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE DOLORES

24 de marzo de 2013 (Domingo de Ramos)

PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN

12:15 horas: Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza de Amboage. HORA DE SALIDA: 13:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Tierra; Dolores y Méndez Núñez

IRMANDIÑOS

PRAZA DE GALICIA

- San Juan Evangelista - La Borriquita PASOS PRAZA SANCHEZ AGUILERA TERRA A CORUÑA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PRAZA DE AMBOAXE PRAZA DE ARMAS

(4)

CENTRO CULTURAL MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA A CORUÑA C. ARENAL RUBALCA VA ARSENAL MILITAR RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA DR. FLEMING XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A IGREXA TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL SANTOS CRUCEIRO DE CANIDO RIEGO SAN DIEGO SAN DIEGO ATOCHA AL TA MARIA GRA VINA ISAAC ALBENIZ EMILIO ANTON REAL G. BAUDOT SOL PRAZA A. FDEZ. MARTIN IGREXASAN FRANCISCOSAN JUAN

S. EL CANO XARDÍNS DE HERRERA CAPIT ANIA XERAL A TOCHA BAIXA PARADOR TURISMO PRAZA SAN ROQUE MERCADO SAN XULIAN TERRA SOL MARIA S. FRANCISCO REAL G. ORDEN TERCERA S. BARCAIZTEGUI

Inicio

ARCE

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA

24 de marzo de 2013 (Domingo de Ramos)

PROCESIÓN DEL ECCE HOMO

HORA DE SALIDA: 20:00 horas

SALIDA: Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco

RECORRIDO: Glorieta de la Orden Tercera; Real; Tierra; Dolores; Méndez Núñez; Real y Glorieta de Orden Tercera.

COST A DE MELLA IGREXA CIRCUNV ALACIÓN LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Retirada de la procesión

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Final

PRAZA DE AMBOAXE

- San Pedro Apostol - Cristo de la Buena Muerte - Ecce Homo

PASOS

PRAZA DE

(5)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA VA

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS REAL MARIA GRA VINA SOL SAN XULIAN IGREXA TERRA MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Inicio

A CORUÑA S. BARCAIZTEGUI MENDEZ NUÑEZ SOL

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE DOLORES 25 de marzo de 2013 (Lunes Santo)

PROCESIÓN DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS Y LA VIRGEN DE LA AMARGURA

- La Coronación de Espinas - Primera Caída en la Vía Dolorosa - Virgen de la Amargura

HORA DE SALIDA: 21:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Tierra; Dolores y Méndez Núñez

PASOS

Final

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PRAZA DE AMBOAXE PRAZA SANCHEZ AGUILERA PALACIO MUNICIP AL PRAZA DE ARMAS

(6)

ESTRELA P. IMELDO CORRAL EMILIO ANTÓN PARQUE RAIÑA SOFÍA CUCO CRUZ MANUEL COMELLAS COLEXIO DE FERROL VELLO ESPARTERO BA TERIAS BREOGAN

Ferrol Vello

CONCHAS MARTIRES CURRO XEIRAS BENITO VICETTO CASTRO ESPIRITU SANTO PASEO DA MARIÑA A MERCED

DARSENA DE

CURUXEIRAS

ARSENAL MILITAR RÍO NUEVO MURILLO ARGÜELLES RASTRO SAN FRANCISCO PRAZA VELLA VIRXE PRAZA SAN S. ELCANO PARADOR DE TURISMO PRAZA A. FDEZ. MARTÍN REAL COST A DE MELLA RÚA IRMANDIÑOS CRISTO SAN ANTONIO MARIA

IGREXA

SAN

FRANCISCO

ESTRADA BAIXA DO PORTO ESTRADA AL TA DO PORTO CARMEN CALATRAVA CURU PLAZA DE SAN ROQUE ORDEN TERCEIRA ISAA C ALB ENIZ ALONSO LOPEZ XARDINS DA RANIÑA GREGORIOBAUDOT BALUARTE DE SAN XOAN

Final

Inicio

SOCORRO

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA 26 de marzo de 2013 (Martes Santo)

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA LUZ Y DE LA BUENA MUERTE

HORA DE SALIDA: 20:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco RECORRIDO: Glorieta de la Orden Tercera; Espartero; Baluarte; Socorro; (en la Iglesia del Socorro ofrenda floral a la Virgen del Socorro y al Cristo de los Navegantes) La Merced; Benito Vicetto; San Francisco y Capilla

- Cristo de la Luz y de la Buena Muerte

SAN DIEGO

PASOS

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

LEYENDA

IGREXA

DO

SOCORRO

(7)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA VA

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS REAL MARIA GRA VINA SOL

SAN

XULIAN

IGREXA TERRA MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Final

Inicio

A CORUÑA MENDEZ NUÑEZ

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE DOLORES 26 de marzo de 2013 (Martes Santo)

PROCESIÓN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESPERANZA

HORA DE SALIDA: 21:15 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Tierra; Dolores y Méndez Núñez

PASOS

- Jesús Atado a la Columna - Cristo del Socorro

- Cristo de la Penitencia - Virgen de la Esperanza

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PRAZA DE AMBOAXE PRAZA SANCHEZ AGUILERA PALACIO MUNICIP AL PRAZA DE ARMAS

(8)

ESTRELA P. IMELDO CORRAL EMILIO ANTÓN PARQUE RAIÑA SOFÍA CUCO CRUZ MANUEL COMELLAS COLEXIO DE FERROL VELLO ESPARTERO BREOGAN

Ferrol Vello

SOCORRO CONCHAS MARTIRES CURRO XEIRAS VICETTO CASTRO ESPIRITU SANTO PASEO DA MARIÑA A MERCED DARSENA DE CURUXEIRAS ARSENAL MILITAR RÍO NUEVO MURILLO ARGÜELLES RASTRO SAN FRANCISCO PRAZA VELLA VIRXE PRAZA SAN S. ELCANO PARADOR DE TURISMO REAL COST A DE MELLA RÚA IRMANDIÑOS CRISTO SAN ANTONIO MARIA

IGREXA

DO

SOCORRO

IGREXA

SAN

FRANCISCO

ESTRADA BAIXA DO PORTO AL TA DO PORTO BENITO CARMEN CALATRAVA CURU PLAZA DE SAN ROQUE ORDEN TERCEIRA ISAA C ALBE NIZ ALONSO LÓPEZ XARDINS DA RANIÑA GREGORIOBAUDOT BALUARTE DE SAN XOAN ESP ARTERO BA TERIAS ESTRADA

Inicio

Final

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DEL CRISTO DE LOS NAVEGANTES

27 de marzo de 2013 (Miércoles Santo)

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LOS NAVEGANTES

HORA DE SALIDA: 19:30 horas (al término de la Eucaristía) LUGAR DE SALIDA: Parroquia del Socorro

RECORRIDO: Socorro; Ctra. Alta del Puerto; Espartero; Isaac-Albeniz; San Francisco; Rastro; Espíritu Santo; Paseo de la Marina y retirada en la Parroquia del Socorro.

PASOS

- Cristo de los Navegantes

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

(9)

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL M. NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL

SANTOS

SAN DIEGO MARIA GRA VINA SOL MERCADO SAN XULIAN IGREXA SOL MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Inicio

CAPELA

RAMP A MENDEZ NUÑEZ A CORUÑA RUA IRMANDIÑOS IGREXA REAL PRAZA DE AMBOAXE PRAZA S. AGUILERA CENTRO CULTURAL

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE LA MERCED 27 de marzo de 2013 (Miércoles Santo)

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS CAUTIVOS Y DEL SANTISIMO CRISTO REDENTOR

HORA DE SALIDA: 19:30 horas

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Merced

RECORRIDO: María; Arce; Real; Sánchez Barcaiztegui; Magdalena; Tierra; Real; Méndez Núñez; María y Capilla

PASOS

- Nuestra Sra. de los Cautivos - Cristo Redentor

Itinerario y dirección a seguir

Itinerario de retirada

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

Final

(10)

AS HORT AS CENTRO CULTURAL PRAZA SANCHEZ AGUILERA ALMENDRA MARIA REAL REAL MAGDALENA DOLORES GALIANO GALIANO

MANUEL DE CAL S. ANDRÉS

SAN XOSÉ ESP AÑOLETO SOL SOL RUBALCA V A CARME SAN AMARO LUGO LUGO PARDO BAIXO TERRA ROCHEL PRAZA DE ARMAS XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION VELAZQUEZ ESPOZ E MINA MUÑOZ TORRERO EDUARDO PONDAL ZURBARAN PRAZA DAS ANGUSTIAS AVDA. DE ESTEIRO FERNANDO VI PRAZA C. ARENAL PRAZA DE SEVILLA ROI XORDO PRAZA CALLAO TEA TRO JOFRE PASEO P. IGLESIAS P ASEO P . IGLESIAS CORREOS PALACIO MUNICIP AL COMISARIA EDIFICIO XUNT A DE GALICIA BIBLIOTECA MUNICIP AL HOTEL ALMIRANTE REAL IGREXA CARME SOL MARIA PRAZA DE ESPAÑA CANTON DE MOLINS REAL MAGDALENA A CORUÑA C. ARENAL IGREXA PRAZA DE GALICIA

SANTUARIO

FINAL

INICIO

AVDA. DE VIGO

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE LAS ANGUSTIAS 27 de marzo de 2013 (Miércoles Santo)

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS

HORA DE SALIDA: 21:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Santuario de Nuestra Señora de las Angustias RECORRIDO: Santuario; Paseo de Pablo Iglesias; Carmen; Real; Coruña; Magdalena; Carmen; Paseo de Pablo Iglesias y retirada al Santuario.

CARLOS III

PASOS

- Cristo del Perdón

- Virgen de los Desamparados LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Itinerario de retirada

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

Retirada

(11)

IGREXA

CENTRO

CUL

TURAL

PRAZA SANCHEZ AGUILERA MARIA REAL REAL MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI RUBALCA V A RUA IRMANDIÑOS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A

DR. FLEMING

PALACIO DE

XUSTICIA

TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL MARIA SOL SAN XULIAN IGREXA IGREXA CARME MARIA CANTON DE MOLINS REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA C. ARENAL

IGREXA

Final

Inicio

CIRCUNV ALACIÓN MAGDALENA A CORUÑA TERRA

POLICIA LOCAL

COFRADÍA DE DOLORES

27 de marzo de 2013 (Miércoles Santo)

PROCESIÓN DE LA PENITENCIA

21:30 horas: Acto de Penitencia

HORA DE SALIDA: 22:00 horas (al finalizar el acto) LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Tierra; Dolores y retirada en Méndez Núñez

PASOS

- Santísimo Cristo Yacente

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PRAZA DE AMBOAXE PRAZA DE ARMAS

(12)

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA C. ARENAL ARSENAL MILITAR RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA PRAZA DE ARMAS DR. FLEMING XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A IGREXA TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL CRUCEIRO DE CANIDO RIEGO SAN DIEGO ATOCHA AL TA MARIA GRA VINA EMILIO ANTON SOL SOL PRAZA A. FDEZ. MARTIN

IGREXA

SAN JUAN S. EL CANO XARDÍNS DEHERRERA CAPIT ANIA XERAL A TOCHA BAIXA PARADOR TURISMO PRAZA SAN ROQUE MERCADO SAN XULIAN IGREXA TERRA SOL REAL S. BARCAIZTEGUI RUBALCA VA ISAAC ALBENIZ SAN FRANCISCO

Inicio

Final

C. MELLA CIRCUNV ALACIÓN

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS DE JESUS EN LA CRUZ

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA 28 de marzo de 2013 (Jueves Santo)

HORA DE SALIDA: 00:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco RECORRIDO: Glorieta de la Orden Tercera; Real; San Diego; Magdalena; Rubalcava; Real; Glorieta de la Orden Tercera y Capilla.

- Nuestro Padre Jesus de las siete palabras

PASOS

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

PRAZA DE AMBOAXE

(13)

AVDA. DO REI AS HORT AS DR. FLEMING CENTRO CULTURAL PRAZA SANCHEZ AGUILERA ALMENDRA MARIA MARIA REAL REAL MAGDALENA DOLORES GALIANO

MANUEL DE CAL S. ANDRÉS

SAN XOSÉ ESP AÑOLETO SOL SOL RUBALCA V A SAN AMARO LUGO LUGO P ARDO BAIXO TERRA ROCHEL PRAZA DE ARMAS PRAZA DA CONSTITUCION VELAZQUEZ ESPOZ E MINA MUÑOZ TORRERO EDUARDO PONDAL E. PONDAL ZURBARAN SOTO PASCUAL VEIGA DR. IGLESIAS P ARGA NATURALIST A LOPEZ SEOANE AVDA. DE ESTEIRO ESP AÑOLETO FERNANDO VI CARLOS III T. MORENO TAXONERAESPOZ E MINA

PRAZA C. ARENAL ADAN E EV A AVENIDA DE VIGO PLAZA DO HIMNO GALEGO PRAZA DE SEVILLA MERCADO MUNICIP AL CARBALLO CALERO MUGARDOS V ALDOVIÑO PONTEDEUME ROI XORDO PRAZA CALLAO TEA TRO JOFRE PASEO P . IGLESIAS PASEO P . IGLESIAS CORREOS PALACIO MUNICIP AL COMISARIA EDIFICIO XUNT A DE GALICIA BIBLIOTECA MUNICIP AL REGISTRO PROPIEDAD HOTEL ALMIRANTE REAL DR. FLEMING MERCADO SAN XULIAN IGREXA CARME CARME TERRA PRAZA DE ESPAÑA CANTON DE MOLINS MAGDALENA A CORUÑA S. BARCAIZTEGUI C. ARENAL RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA SANTUARIO CUNTIS CIRCUNV ALACIÓN IGREXA EUZKADI

POLICIA LOCAL

28 de marzo de 2013 (Jueves Santo)

PROCESIÓN DE LA PONTIFICIA REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA

DE LAS ANGUSTIAS

HORA DE SALIDA: 19:30 horas

LUGAR DE SALIDA: Santuario de Nuestra Señora de las Angustias

RECORRIDO: Santuario; Carlos III; Españoleto; Soto; San Amaro; Lugo; Real; Sánchez Barcaíztegui; Magdalena; Carmen; Paseo de Pablo Iglesias y retirada en Nuestra Señora de las Angustias.

PASOS

- Jesús Nazareno - Cristo de la Agonía - Cristo Yacente

- Nuestra Señora de las Angustias PRAZA DAS

ANGUSTIAS

FINAL

XARDINS DE SUANCES

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

(14)

MARIA REAL MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL M. NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL

SANTOS

MARIA GRA VINA SOL MERCADO SAN XULIAN IGREXA SOL MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

RAMP A MENDEZ NUÑEZ A CORUÑA RUA IRMANDIÑOS IGREXA REAL PRAZA DE AMBOAXE PRAZA S. AGUILERA CENTRO CULTURAL IGREXA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LA MISERICORDIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

HORA DE SALIDA: 23:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; María; Arce; Magdalena; Rubalcava; Plaza de Armas; Tierra; Real; Méndez Núñez y retirada

COFRADÍA DE DOLORES 28 de marzo de 2013 (Jueves Santo)

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA - Oración en el Huerto

- Cautivo - Nazareno

- Santísimo Cristo de la Misericordia - Cristo Yacente

- Santísima Virgen de la Piedad o del Mayor Dolor PASOS

Final

MAGDALENA

Inicio

PRAZA

DE

ARMAS

(15)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL

SANTOS

MARIA GRA VINA SOL SAN XULIAN IGREXA MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Inicio

RAMP A A CORUÑA MENDEZ NUÑEZ

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PRAZA DE AMBOAXE PRAZA SANCHEZ AGUILERA PASOS - Jesús Nazareno

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESÚS NAZARENO

COFRADÍA DE DOLORES 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 11:45 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Rubalcava y Plaza de Armas

PRAZA

DE

ARMAS

(16)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA DOLORES DOLORES SOL MENDEZ NUÑEZ S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A

PRAZA

DE

ARMAS

DR. FLEMING

RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL MARIA SOL SAN XULIAN IGREXA MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Inicio

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

COFRADÍA DE DOLORES 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 12:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Dolores y Plaza de Armas

PASOS - San Juan - Verónica

- Santísima Virgen de los Dolores

PRAZA DE AMBOAXE MAGDALENA GALIANO ARCE XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION REAL GRA VINA Santo Encuentro

(17)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES GALIANO SOL MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL MARIA GRA VINA SOL

SAN

XULIAN

IGREXA A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

Final

Salida Santo

Encuentro

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO

COFRADÍA DE DOLORES 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 13:00 horas LUGAR DE SALIDA: Plaza de Armas

RECORRIDO: Plaza de Armas; Dolores; Méndez Núñez e Iglesia de Dolores

- Jesús Nazareno - San Juan - Verónica

- Santísima Virgen de los Dolores

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

PRAZA SANCHEZ AGUILERA PRAZA DE AMBOAXE PASOS

PRAZA

DE

ARMAS

Santo Encuentro

(18)

CENTRO CULTURAL MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI

A

CORUÑA

RUBALCA VA PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL

SANTOS

SAN DIEGO MARIA GRA VINA SOL MERCADO SAN XULIAN IGREXA SOL MARIA REAL A CORUÑA TERRA PRAZA DE GALICIA C. ARENAL

IGREXA

CAPILLA

MARIA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DEL CRUCIFICADO

COFRADÍA DE LA MERCED 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 16:45 horas

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Merced

RECORRIDO: María; Arce; Real; La Coruña; Dolores; Méndez Núñez y retirada en la Capilla

PASOS

- Cristo Redentor

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

PRAZA SANCHEZ AGUILERA PRAZA DE AMBOAXE

Inicio

Final

(19)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL MENDEZ NUÑEZ ARCE

A

CORUÑA

C. ARENAL

RUBALCA

V

A

RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEATRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL MARIA GRA VINA SOL

SAN

XULIAN

IGREXA IGREXA

SOL

A CORUÑA S. BARCAIZTEGUI TERRA PRAZA DE GALICIA

IGREXA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DEL TRASLADO AL SANTO ENCUENTRO

COFRADÍA DE DOLORES 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo) HORA DE SALIDA: 18:30 horas

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Amboage

RECORRIDO: Méndez Núñez; Real; Sánchez Barcaíztegui; Iglesia y Concatedral de San Julian.

PASOS

- San Juan Evangelista

- Santísima Virgen de los Dolores

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

PRAZA DE AMBOAXE PRAZA SANCHEZ AGUILERA

Final del

traslado

Inicio

(20)

IGREXA

MARIA REAL REAL MAGDALENA DOLORES DOLORES MENDEZ NUÑEZ ARCE A CORUÑA

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA V A RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION

RAMP

A

IGREXA TEATRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL SAN DIEGO MARIA GRA VINA SOL CAPIT ANIA XERAL MERCADO

SAN

XULIAN

IGREXA TERRA

SOL

S. BARCAIZTEGUI PRAZA DE GALICIA IGREXA

Inicio

CIRCUNV ALACIÓN

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 19:00 horas (Al finalizar los Oficios) LUGAR DE SALIDA: Concatedral de San Julián

RECORRIDO: Iglesia; Sánchez Barcaíztegui; Magdalena; Rubalcava; Real; Arce; Magdalena; Sánchez Barcaíztegui; Iglesia y Concatedral de San Julián.

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA PASOS

- Santa Urna

- Santísimo Cristo del Santo Entierro - Santísima Virgen de los Dolores

Retirada

PRAZA DE AMBOAXE

Final

MAGDALENA

(21)

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA C. ARENAL ARSENAL MILITAR RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA PRAZA DE ARMAS DR. FLEMING XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A IGREXA TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL CRUCEIRO DE CANIDO RIEGO SAN DIEGO ATOCHA AL TA MARIA GRA VINA EMILIO ANTON SOL SOL PRAZA A. FDEZ. MARTIN

IGREXA

SAN JUAN S. EL CANO XARDÍNS DEHERRERA CAPIT ANIA XERAL A TOCHA BAIXA PARADOR TURISMO PRAZA SAN ROQUE MERCADO SAN XULIAN IGREXA TERRA SOL REAL S. BARCAIZTEGUI RUBALCA VA ISAAC ALBENIZ SAN FRANCISCO

Inicio

Final

C. MELLA CIRCUNV ALACIÓN

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA SOLEDAD

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 21:00 horas (al finalizar el Acto de Vísperas)

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Venerable Orden Tercera de San Francisco RECORRIDO: Glorieta de la Orden Tercera; Real; San Diego; Magdalena; Rubalcava; Real; Glorieta de la Orden Tercera y Capilla.

- Santa María Magdalena - Nuestra Señora de la Soledad

PASOS

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

PRAZA DE AMBOAXE

(22)

CENTRO

CUL

TURAL

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL MENDEZ NUÑEZ ARCE

A

CORUÑA

C. ARENAL RUBALCA VA RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL MARIA GRA VINA SOL

SAN

XULIAN

IGREXA

SOL

MARIA A CORUÑA S. BARCAIZTEGUI TERRA PRAZA DE GALICIA IGREXA

IGREXA

CIRCUNV ALACIÓN

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE OS CALADIÑOS COFRADÍA DE DOLORES 29 de marzo de 2013 (Viernes Santo)

HORA DE SALIDA: 23:30 horas (al concluir el acto de oración) LUGAR DE SALIDA: Iglesia Concatedral de San Julián

RECORRIDO: Concatedral de San Julián; Iglesia; Sánchez Barcaíztegui; Magdalena; Tierra; Real; Méndez Núñez; Plaza de Amboage y retirada.

PASOS

- San Juan Evangelista

- Santísima Virgen de los Dolores

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

Inicio

Final

PRAZA SANCHEZ AGUILERA PRAZA DE AMBOAXE

(23)

CENTRO

CUL

TURAL

PRAZA SANCHEZ AGUILERA

MARIA

MARIA REAL REAL MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DOLORES GALIANO

MANUEL DE CAL S. ANDRÉS

SAN XOSE

SOL

C. ARENAL RUBALCA V A SAN AMARO LUGO LUGO PARDO BAIXO

TERRA

ROCHEL RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE ARMAS

XARDINS DE SUANCES

PRAZA DA CONSTITUCION PRAZA DAS ANGUSTIAS AVDA. DE ESTEIRO PRAZA CALLAO TEATRO JOFRE PASEO P . IGLESIAS PASEO P . IGLESIAS CORREOS PALACIO MUNICIP AL COMISARIA REAL

SAN

XULIAN

IGREXA IGREXA CARME CARME TERRA SOL MARIA CANTON DE MOLINS REAL A CORUÑA PRAZA DE GALICIA

SANTUARIO

DOLORES S. BARCAIZTEGUI CIRCUNV ALACIÓN

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LA CARIDAD Y EL SILENCIO

COFRADÍA DE LAS ANGUSTIAS 30 de marzo de 2013 (Sábado Santo) HORA DE SALIDA: 20:30 horas

LUGAR DE SALIDA: Santuario de Nuestra Señora de las Angustias RECORRIDO: Santuario; Paseo de Pablo Iglesias; Carmen; Real;

Sánchez Barcaíztegui; Iglesia; Concatedral de San Julián (donde se hace entrega de la limosna al Cabildo del Santo Hospital de Caridad); Iglesia; Cantón de Molins; Paseo de Pablo Iglesias y retirada en el Santuario.

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

Final

Inicio

- Cruz sudario

- Virgen de la Caridad y el Silencio PASOS

(24)

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA A CORUÑA C. ARENAL RUBALCA V A ARSENAL MILITAR RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA PRAZA DE ARMAS DR. FLEMING XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A IGREXA TEATRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL SANTOS CRUCEIRO DE CANIDO RIEGO SAN DIEGO SAN DIEGO ATOCHA AL TA MARIA GRA VINA ISAAC ALBENIZ EMILIO ANTON REAL G. BAUDOT SOL PRAZA A. FDEZ. MARTIN SAN FRANCISCO XARDÍNS DE HERRERA CAPIT ANIA XERAL A TOCHA BAIXA PARADOR TURISMO PRAZA SAN ROQUE MERCADO SAN XULIAN SOL SAN FRANCISCO G. ORDEN TERCERA S. BARCAIZTEGUI

Salida

CAPILLA

GOZOSO

ENCUENTRO

IGREXA CIRCUNV ALACION TERRA COST A DE MELLA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE JESÚS RESUCITADO AL ENCUENTRO DE SU MADRE

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA 31 de marzo de 2013 (Domingo de Resurrección)

HORA DE SALIDA: 12:00 horas

LUGAR DE SALIDA: Capilla de la Orden Tercera

RECORRIDO: Real, San Diego; Magdalena; Tierra y Plaza de la Constitución

PASOS - Jesús Resucitado PRAZA DE AMBOAXE LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

(25)

CENTRO

CUL

TURAL

PRAZA SANCHEZ AGUILERA MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO SOL M. NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA RUBALCA VA PRAZA DE ARMAS

DR. FLEMING

XARDINS DE SUANCES

PRAZA DA

CONSTITUCION

RAMP A

DR. FLEMING

PALACIO DE

XUSTICIA

TEA TRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL

SANTOS

MARIA SOL SAN XULIAN IGREXA IGREXA CARME CANTON REAL PRAZA DE GALICIA C. ARENAL IGREXA TERRA CIRCUNV ALACION REAL

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE SANTA MARÍA MAGDALENA AL ENCUENTRO CON JESÚS RESUCITADO

COFRADÍA DE LA MERCED

31 de marzo de 2013 (Domingo de Resurrección)

LUGAR DE SALIDA: Capilla de La Merced. HORA DE SALIDA: 12:30 horas.

RECORRIDO: María; Arce; Real; Tierra; y Plaza de la Constitución.

PASOS

- Santa María Magdalena

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

GOZOSO

ENCUENTRO

CAPILLA

PRAZA DE AMBOAXE

Inicio

(26)

MARIA

MAGDALENA

MAGDALENA

DOLORES

GALIANO

MANUEL DE CAL S. ANDRÉS

SAN XOSE ESP AÑOLETO

SOL

C. ARENAL RUBALCA V A CARME SAN AMARO LUGO P ARDO BAIXO ROCHEL PRAZA DE ARMAS XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION VELAZQUEZ ESPOZ E MINA MUÑOZ TORRERO ZURBARAN PRAZA DAS ANGUSTIAS AVDA. DE ESTEIRO FERNANDO VI CARLOS III ESPOZ E MINA PRAZA C. ARENAL PRAZA CALLAO TEA TRO JOFRE PASEO P . IGLESIAS P ASEO P . IGLESIAS CORREOS COMISARIA

REAL

IGREXA CARME CANTON DE MOLINS REAL PRAZA DE GALICIA SANTUARIO

Inicio

CIRCUNV ALACION TERRA LUGO REAL MARIA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA LUZ AL ENCUENTRO CON SU HIJO

COFRADÍA DE LAS ANGUSTIAS

31 de marzo de 2013 (Domingo de Resurrección)

HORA DE SALIDA: 12:45 horas

LUGAR DE SALIDA: Santuario de Las Angustias

RECORRIDO: Paseo de Pablo Iglesias, Cantón de Molins y Plaza de la Constitución.

PASOS

- María Santísima de la Luz

GOZOSO

ENCUENTRO

LEYENDA

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

Zona peatonal de 11 a 22 horas

(27)

MARIA REAL MAGDALENA MAGDALENA DOLORES DOLORES GALIANO MENDEZ NUÑEZ ARCE S. BARCAIZTEGUI A CORUÑA C. ARENAL RUBALCA V A ARSENAL MILITAR RUA IRMANDIÑOS PRAZA DE GALICIA PRAZA DE ARMAS DR. FLEMING XARDINS DE SUANCES PRAZA DA CONSTITUCION RAMP A IGREXA TEATRO JOFRE CORREOS PALACIO MUNICIP AL REAL SANTOS CRUCEIRO DE CANIDO SAN DIEGO SAN DIEGO ATOCHA MARIA GRA VINA ISAAC ALBENIZ EMILIO ANTON REAL G. BAUDOT SOL PRAZA A. FDEZ. MARTIN SAN FRANCISCO XARDÍNS DE HERRERA CAPIT ANIA XERAL ATOCHA BAIXA PARADOR TURISMO PRAZA SAN ROQUE MERCADO SAN XULIAN SOL MARIA SAN FRANCISCO REAL G. ORDEN TERCERA S. BARCAIZTEGUI IGREXA TERRA CIRCUNV ALACIÓN CUEST A DE MELLA

POLICIA LOCAL

PROCESIÓN DE LA RESURRECCIÓN

COFRADÍA DE LA ORDEN TERCERA 31 de marzo de 2013 (Domingo de Resurrección)

HORA DE SALIDA: 13:10 horas (aproximadamente)

LUGAR DE SALIDA: Plaza de La Constitución

RECORRIDO: Tierra, Real y Capilla de la Orden Tercera. 13:00 horas: Gozoso Encuentro en la Plaza de la Constitución

(Finalizado el Encuentro se formará una única procesión de todas las Hermandades)

PASOS

- Santa María Magdalena - Jesús Resucitado

- María Santísima de la Luz

Itinerario y dirección a seguir

Prohibición del estacionamiento

Zona peatonal permanente

LEYENDA

GOZOSO

ENCUENTRO

CAPILLA

PRAZA DE AMBOAXE

Inicio

Final

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :