Espais de convivència de l autobús i

36  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Portada

Espais de convivència de l’autobús i

el vianant a Sant Cugat del Vallès

IX Jornada tècnica de mobilitat

14 de juny de 2013

(2)

Sumari

Espais de convivència de l’autobús i el

vianant a Sant Cugat del Vallès

índex

ANTECEDENTS I ACTUACIONS REALITZADES Dades generals i de mobilitat de Sant Cugat Pla del centre Pl. Lluís Millet Xarxa de transport urbà RESULTATS Anàlisi DAFO convivència autobús i vianant

(3)

Antecedents

(4)

Estratègia de ciutat

Dades Sant Cugat

St. Cugat del Vallès

Barcelona

Població de Sant Cugat:

50.000 habitants l’any 2000 86.500 habitants 2013

(5)

Estratègia de ciutat

Dades Sant Cugat

Evolució de l’índex de motorització:

36.000 vehicles l’any 2000 50.080 vehicles l’any 2010

L’increment del parc

automobilístic segueix la mateixa evolució que la població

(6)

Estratègia de ciutat

Dades de Sant Cugat

Dades EMQ 2006

330.505 desplaçaments totals en dia feiner 2.124.177 desplaçaments la setmana

(7)

Estratègia de ciutat

Dades de Sant Cugat

39% desplaçaments interns 61% desplaçaments externs

(8)

Estratègia de ciutat

Dades de Sant Cugat

Repartiment modal: 60% transport privat 20% transport públic 20% a peu i bici

Feiner

(9)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Aposta per un nou model de ciutat que potencia centralitats urbanes

Nucli urbà

Volpelleres

Can Mates

Reinterpretació del nucli històric

Espai de trobada i de relació ciutadana

(10)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

(11)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

(12)

ZONA VIANANTITZADA

• Zona 1: Rbla. Celler

• Zona 2: Santiago Rusiñol • Zona 3: Sant Antoni

• Zona 4: Rosselló • Zona 5: Lluís Millet

• Zona 6: Can Quitèria

• Zona 7: Sant Bonaventura • Zona 8: Sant Domènec • Zona 9: Doctor Murillo

1

2

3

4

5

8

6

2

b

7

9

(13)

ZONA VIANANTITZADA Horaris de Funcionament

de 10.30h a 14.00h

de 14.00h a 16.30h

de 16.30h a 20.00h

de 20.00h a 22.00h

de 22.00h a 7.00h

de 7.00h a 10.30h

(14)

Zona vianantitzada: Lluís Millet

(15)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Vianantització de la plaça Lluís Millet

(16)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

(17)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

(18)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Voluntat d’augmentar l’espai, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants Vianantització de la plaça Lluís Millet: convivència bus-vianants

(19)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

La intensitat de trànsit a la Pl. Lluís Millet l’any 2.000 era de 12.000 vehicles/dia

(20)

4,2 5,1 5,2 5,9 6,2 6,7 6,7 6,8 6,8 7,6 4 5 6 7 aparcamiento coches aparcamiento bicis tráfico carriles bici autobuses señalización seguridad vial contaminación ruido espacio para peatones

0 5 10 15 20 25 Medio ambiente, zonas verdes

Peatonalización calles Equipamientos ocio/cultura/deporte Mantenimiento calles Mejoras otros equipamientos

Valoració diferents aspectes de la

mobilitat (0 molt negativa, 10 molt positiva) Actuacions municipals més valorades (%)

Resultats: millora de la qualitat de vida

(21)

Valoració de la millora de la qualitat de vida Aspectes a millorar Nada 12% Poco 19% Bastante 60% Mucho 9% 9 13 20 12 23 14 0 5 10 15 20 25

Mas sistemas de vigilancia Mejorar el sistema de bolardos Ampliar zona peatonal Incorporar carril bici/ no dejar pasar bicis Mejora del pavimento Más recogida de basuras

%

Resultats: millora de la qualitat de vida

(22)

Increment d’un 56% del número de vianants por el principal eix comercial ( de 6.300 a 9.800 vianants/dia)

(23)

Influencia de la zona de vianants en la millora del seu negoci

Nada 16% Poco 29% Bastante 50% Mucho 5% Nada 17% Poco 10% Bastante 66% Mucho 7%

Influencia sobre que la zona sigui de vianants per haver implantat el seu

negoci

(24)

A Sant Cugat tenim:

20 km carrers de vianants (2,4 / 10.000 hab.) 58 km carrers a 30 km (6,8 / 10.000 hab.)

(25)
(26)
(27)

Infor

maci

ó 3G

d’aut

obus

os

en te

mps r

eal

(28)

Puntualitat dels autobusos

12 16 12 13 71,22 73,35 12,4 12,76 75,31 73,96 13,91 13,37 0 10 20 30 40 50 60 70 80

MARÇ ABRIL MAIG JUNY

P e rc e n ta tg e Avançat Puntual Endarrerit

Puntualitat dels autobusos 2012

(29)
(30)
(31)

Antecedents

(32)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Voluntat d’augmentar l’espai, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants Anàlisi DAFO convivència autobús i vianant

(33)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Debilitats : Incidents amb la pilona d’accés

Molèsties de soroll als veïns

(34)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Amenaces : Possible sensació d’inseguretat entre els vianants amb la convivència amb l’autobús

(35)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Fortaleses : Augment significatiu de l’espai, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants en comparació amb la situació anterior quan passaven tots els vehicles per la plaça

(36)

Estratègia de ciutat

Pla del centre

Oportunitats : Potenciar una estació intermodal al centre del municipi : Bus, bicicleta (bicibox), peu, cotxe (aparcament soterrat)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :