• No se han encontrado resultados

ESTADÍSTIQUES PAU SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ Global de 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ESTADÍSTIQUES PAU SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ Global de 2011"

Copied!
96
0
0

Texto completo

(1)

ESTADÍSTIQUES PAU

SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ

Global de 2011

(2)

Codis d'universitats Codis d'assignatures

Resultats globals per universitats Resultats per assignatura comuna

Resultats globals per assignatura de modalitat Resultats globals d'assignatures per universitat Resultats de reclamacions i segones correccions

Resultats de terceres correccions i reclamacions a la segona correcció

Resultats globals per centres i per universitat

(3)

UA UJI UMH

UPV UV SUV

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante Universitat Jaume I

Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Politècnica de València Universitat de València - Estudi General

Sistema Universitario Valenciano

(4)

ALE AMU BIO CAS CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS FRA GEO GRI HAR HES

Alemán/Alemany

Análisis Musical II/Anàlisi Musical II Biología/Biología

Castellano: Lengua y Literatura II/Castellà: Llengua y Literatura II Ciencias de la Tierra y Medioambientales/Ciències de la Terra i

Mediambientals Dibujo Artístico/Dibuix Artístic

Diseño/Disseny Dibujo Técnico/Dibuix Tècnic

Economía/Economia Electrotecnia/Electrotècnia

Física/Física Francés/Francès Geografía/Geografia

Griego II/Grec II

Historia del Arte/Història de l'Art Historia de España/Història d'Espanya

HFI HMD

ING ITA LAT LIT LPM MAT MCS POR QUI TEG TIN VAL

Historia de la Filosofía/Història de la Filosofia

Historia de la Música y la Danza/Història de la Música i la Dansa Inglés/Anglès

Italiano/Italià Latín II/Llatí II

Literatura Universal/Literatura Universal

Lenguaje y práctica musical/Llenguatge i pràctica musical Matemáticas II/Matemàtiques II

Matemáticas Aplic. Ciencias Sociales II/Matemàtiques Aplic.

Ciències Socials II Portugués/Portuguès

Química/Química

Técnicas de Expresión Graf-Plásticas/Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

Tecnología Industrial/Tecnologia Industrial

Valenciano: Lengua y Literatura II/Valencià: Llengua y Literatura

II

(5)

UA UJI UMH UPV UV

1,225 1,259 1,322 1,259 1,216 Desviació típica de la

Mitjana Fase General

6,599 6,615 6,527 6,549 6,601 Mitjana NAU

104 65 145 184 220 Mitjana final

Estudiants Aptes

231 158 223 311 372 Estudiants

presentats sols a la Fase

General

3545 2227 3574 4358 5639 Estudiants de

batx.

presentats sols a la Fase Especí

Estudiants presentats a les dues fases Mitjana Fase

General PAU

6,100 6,148 5,888 5,886 5,985

Desviació típica de la

Mitjana NAU 1,101 1,094 1,125 1,127 1,098

6,667 6,673 6,640 6,657 6,673 UA

UJI UMH UPV UV SUV

3649 2292 3719 4542 5859 20061 Presentats

Fase General

3509 2214 3480 4263 5617 19083 Aptes

2144 1360 2065 2495 3379 11443 Presentats

homes

96,880 97,000 92,870 93,890 95,200 94,930 Presentats

dones

95,660 96,320 94,140 93,830 96,360 95,270 Aptes

homes

%

6,931 6,926 6,952 6,989 7,012 6,971 Aptes

dones

%

1,145 1,125 1,135 1,168 1,151 1,148 Mitjana

expedient batxillerat Matriculats

Fase General

3655 2293 3725 4552 5872 20097

Aptes

%

96,160 96,600 93,570 93,860 95,870 95,120

Desviació típica de Mitjana

expedient 1505

932 1654 2045 2480 8616

Estudiants de clcles formatius

presentats sols a Fase Espec.

203

179

178

561

319

(6)

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

30 20057

468 9171 10885 19517 13 13 18027 Presentats

30 13316

431 6969 8811 14844

12 12 13019 Aptes

8,676 5,579 7,319 6,083 6,316 6,253 7,312 7,638 5,832

1,074 1,657 1,630 1,763 1,750 1,839 2,145 1,791 1,579 Mitjana

Matriculats

30 20097

471 9189 10908 19564 13 13 18073

Aptes

%

100,000 66,390 92,090 75,990 80,950 76,060 92,310 92,310 72,220

Desviació típica

(7)

Alemany

UA UJI UMH UPV UV SUV

6 2 17

1 4 30 Presentats

6 2 17

1 4 30 Aptes

8,033 8,750 8,976 ***

8,620 8,676

1,253 0,250 0,811 0,000 1,452 1,074 Mitjana

Matriculats

6 2 17

1 4 30

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Desviació típica

(8)

Castellà: Llengua y Literatura II

UA UJI UMH UPV UV SUV

3649 2292 3718 4539 5859 20057 Presentats

2500 1698 2489 2883 3746 13316 Aptes

5,666 5,851 5,433 5,544 5,539 5,579

1,670 1,625 1,660 1,670 1,634 1,657 Mitjana

Matriculats

3655 2293 3725 4552 5872 20097

Aptes

%

68,510 74,080 66,940 63,520 63,940 66,390

Desviació típica

(9)

Francès

UA UJI UMH UPV UV SUV

111 53 104

87 113 468 Presentats

98 50 98 82 103 431 Aptes

7,118 6,828 7,611 7,519 7,326 7,319

1,797 1,287 1,645 1,407 1,667 1,630 Mitjana

Matriculats

112 53 104

88 114 471

Aptes

%

88,290 94,340 94,230 94,250 91,150 92,090

Desviació típica

(10)

Història d'Espanya

UA UJI UMH UPV UV SUV

1441 955 1483 2267 3025 9171 Presentats

980 780 1081 1796 2332 6969 Aptes

5,742 6,353 5,962 6,250 6,096 6,083

1,869 1,759 1,834 1,713 1,681 1,763 Mitjana

Matriculats

1443 955 1485 2273 3033 9189

Aptes

%

68,010 81,680 72,890 79,220 77,090 75,990

Desviació típica

(11)

Història de la Filosofia

UA UJI UMH UPV UV SUV

2208 1337 2236 2272 2832 10885 Presentats

1974 1047 1808 1693 2289 8811 Aptes

6,692 6,284 6,312 6,003 6,294 6,316

1,591 1,842 1,869 1,795 1,633 1,750 Mitjana

Matriculats

2212 1338 2240 2279 2839 10908

Aptes

%

89,400 78,310 80,860 74,520 80,830 80,950

Desviació típica

(12)

Anglès

UA UJI UMH UPV UV SUV

3525 2232 3590 4440 5730 19517 Presentats

2758 1782 2443 3346 4515 14844 Aptes

6,337 6,480 5,880 6,205 6,384 6,253

1,771 1,824 1,935 1,834 1,793 1,839 Mitjana

Matriculats

3532 2235 3598 4454 5745 19564

Aptes

%

78,240 79,840 68,050 75,360 78,800 76,060

Desviació típica

(13)

Italià

UA UJI UMH UPV UV SUV

5 0 1 2 5 13 Presentats

4 0 1 2 5 12 Aptes

5,700

***

8,900 8,000 7,312

2,021

0,000 0,400 1,821 2,145 Mitjana

Matriculats

5 0 1 2 5 13

Aptes

%

80,000

100,000 100,000 100,000 92,310

Desviació típica

(14)

Portuguès

UA UJI UMH UPV UV SUV

0 3 3 4 3 13 Presentats

0 3 3 3 3 12 Aptes

7,500 8,300 6,663 8,417 7,638

0,816 0,804 2,645 0,965 1,791 Mitjana

Matriculats

0 3 3 4 3 13

Aptes

%

100,000 100,000 75,000 100,000 92,310

Desviació típica

(15)

Valencià: Llengua y Literatura II

UA UJI UMH UPV UV SUV

3176 2245 2618 4397 5591 18027 Presentats

2619 1634 1913 2868 3985 13019 Aptes

6,168 5,971 5,982 5,527 5,754 5,832

1,461 1,646 1,729 1,550 1,512 1,579 Mitjana

Matriculats

3182 2248 2625 4413 5605 18073

Aptes

%

82,460 72,780 73,070 65,230 71,280 72,220

Desviació típica

(16)

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT MCS

102 5801 3511 693 486 3048 6551 115 4563 8159 1368 4708 106 2953 2756 375 5881 6835 Presentats

46 4679 2991 653 444 1979 4370 45 2750 6278 1036 3566 71 2266 1986 311 4080 4776 Aptes

4,240 6,676 6,653 7,082 6,762 5,779 5,686 4,022 5,404 5,967 6,351 6,026 6,051 6,321 5,809 6,610 6,048 6,219

2,333 2,116 1,715 1,544 1,540 2,227 2,190 2,598 2,450 1,745 2,371 1,915 2,448 2,089 2,043 1,829 2,568 2,651 Mitjana

Matriculats

125 5978 3637 732 509 3165 6756 144 4737 8436 1386 4901 116 3016 2844 408 6055 7035

Aptes

%

45,100 80,660 85,190 94,230 91,360 64,930 66,710 39,130 60,270 76,950 75,730 75,740 66,980 76,740 72,060 82,930 69,380 69,880

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase Específica

Aprovats Fase Específica 19

901 2149 284 66 660 1709 12 1299 2936 329 1504 37 1052

878 94 2161 2170

83 4900 1362 409 420 2388 4842 103 3264 5223 1039 3204 69 1901 1878 281 3720 4665

33

4008

1080

381

382

1552

3263

37

1948

3988

808

2381

45

1476

1342

227

2612

3287

(17)

Anàlisi Musical II

UA UJI UMH UPV UV SUV

17 5 10 35 35 102 Presentats

8 0 3 12 23 46 Aptes

4,394 2,000 3,225 3,925 5,091 4,240

1,442 0,965 2,514 1,951 2,694 2,333 Mitjana

Matriculats

22 7 13 41 42 125

Aptes

%

47,060 0,000 30,000 34,290 65,710 45,100

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 10

5 9 31 28 83

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,26

0 1,071 2,017 1,827 Desviació típica Fase

General

3,800 2,000 3,289 3,815 4,713 3,950 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,243

***

4,775 6,607 5,511

Desviació típica Fase

Específica 1,252 0,965 2,642 2,011 2,709 2,339

7 0 1 4 7 19

3

0

3

10

17

33

(18)

Biología

UA UJI UMH UPV UV SUV

1088 646 1169 1279 1619 5801 Presentats

778 500 989 1060 1352 4679 Aptes

6,137 6,470 7,049 6,742 6,798 6,676

2,161 2,254 2,119 1,991 2,042 2,116 Mitjana

Matriculats

1119 665 1205 1335 1654 5978

Aptes

%

71,510 77,400 84,600 82,880 83,510 80,660

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 914

549 999 1105 1333 4900

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,021 2,168 1,982 1,877 1,997 2,026 Desviació típica Fase

General

6,230 6,572 7,111 6,818 6,892 6,761 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,648 5,891 6,686 6,263 6,361 6,215

Desviació típica Fase

Específica 2,175 2,254 2,136 1,998 2,039 2,121

174 97 170 174 286 901

670

435

851

924

1128

4008

(19)

Ciències de la Terra i Mediambientals

UA UJI UMH UPV UV SUV

639 384 780 761 947 3511 Presentats

546 296 700 641 808 2991 Aptes

6,379 6,326 7,069 6,514 6,740 6,653

1,660 1,954 1,458 1,678 1,795 1,715 Mitjana

Matriculats

658 396 799 801 983 3637

Aptes

%

85,450 77,080 89,740 84,230 85,320 85,190

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 241

150 300 314 357 1362

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,582 1,922 1,336 1,54 1,657 1,604 Desviació típica Fase

General

5,944 5,676 6,652 6,178 6,514 6,274 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,643 6,742 7,329 6,751 6,877 6,894

Desviació típica Fase

Específica 1,693 1,822 1,546 1,804 1,983 1,813

398 234 480 447 590 2149

196

102

250

249

283

1080

(20)

Dibuix Artístic

UA UJI UMH UPV UV SUV

132 78 109 159 215 693 Presentats

132 64 93 154 210 653 Aptes

7,118 5,984 6,886 7,314 7,384 7,082

1,031 1,402 1,787 1,458 1,592 1,544 Mitjana

Matriculats

134 81 118 174 225 732

Aptes

%

100,000 82,050 85,320 96,860 97,670 94,230

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 70

48 69 88 134 409

UA UJI UMH UPV UV SUV

,94 1,298 1,861 1,341 1,552 1,461 Desviació típica Fase

General

6,916 5,802 6,872 7,185 7,366 6,983 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

7,346 6,275 6,911 7,474 7,414 7,223

Desviació típica Fase

Específica 1,066 1,434 1,743 1,534 1,616 1,592

62 30 40 71 81 284

70

38

59

83

131

381

(21)

Disseny

UA UJI UMH UPV UV SUV

92 58 103 109 124 486 Presentats

89 48 95 108 104 444 Aptes

6,375 6,529 7,305 7,448 6,103 6,762

1,236 1,811 1,340 1,122 1,675 1,540 Mitjana

Matriculats

92 60 108 115 134 509

Aptes

%

96,740 82,760 92,230 99,080 83,870 91,360

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 77

52 92 93 106 420

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,079 2,227 ,914 1,102

1,5 1,443 Desviació típica Fase

General

6,301 6,598 7,278 7,470 6,084 6,756 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,753 5,933 7,532 7,322 6,210 6,798

Desviació típica Fase

Específica 1,252 1,744 1,379 1,124 1,702 1,555

15 6 11 16 18 66

74

43

84

92

89

382

(22)

Dibuix Tècnic

UA UJI UMH UPV UV SUV

517 314 446 781 990 3048 Presentats

350 191 298 540 600 1979 Aptes

6,032 5,672 5,897 5,866 5,560 5,779

2,204 2,204 2,241 2,210 2,230 2,227 Mitjana

Matriculats

533 326 471 814 1021 3165

Aptes

%

67,700 60,830 66,820 69,140 60,610 64,930

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 410

229 347 623 779 2388

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,019 2,094 2,13 2,08 2,084 2,098 Desviació típica Fase

General

6,039 5,653 5,892 5,863 5,621 5,798 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,006 5,721 5,915 5,877 5,336 5,710

Desviació típica Fase

Específica 2,250 2,244 2,272 2,241 2,264 2,260

107 85 99 158 211 660

271

141

234

424

482

1552

(23)

Economia

UA UJI UMH UPV UV SUV

1051 742 1158 1583 2017 6551 Presentats

716 435 703 1108 1408 4370 Aptes

5,608 5,485 5,224 5,986 5,829 5,686

2,213 2,178 2,224 2,218 2,085 2,190 Mitjana

Matriculats

1102 770 1190 1631 2063 6756

Aptes

%

68,130 58,630 60,710 69,990 69,810 66,710

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 791

486 777 1215 1573 4842

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,992 2,096 2,098 2,073 1,852 2,023 Desviació típica Fase

General

5,575 5,484 5,213 6,056 5,916 5,739 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,707 5,487 5,246 5,756 5,519 5,533

Desviació típica Fase

Específica 2,280 2,220 2,284 2,256 2,138 2,244

260 256 381 368 444 1709

540

285

466

861

1111

3263

(24)

Electrotècnia

UA UJI UMH UPV UV SUV

21 7 9 36 42 115 Presentats

11 5 2 13 14 45 Aptes

4,803 6,074 3,168 3,751 3,705 4,022

2,422 3,186 2,591 2,431 2,455 2,598 Mitjana

Matriculats

25 9 11 49 50 144

Aptes

%

52,380 71,430 22,220 36,110 33,330 39,130

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 19

6 6 33 39 103

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,76 0 1,963 2,722 ,884 2,471 Desviació típica Fase

General

4,450 5,822 1,795 3,680 3,701 3,845 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

8,160 ***

5,913 4,540 3,750 5,543

Desviació típica Fase

Específica 2,201 3,375 1,579 2,390 2,535 2,554

2 1 3 3 3 12

9

4

0

11

13

37

(25)

Física

UA UJI UMH UPV UV SUV

850 513 729 1035 1436 4563 Presentats

526 335 419 624 846 2750 Aptes

5,436 5,831 5,272 5,491 5,236 5,404

2,350 2,433 2,572 2,479 2,406 2,450 Mitjana

Matriculats

869 529 767 1096 1476 4737

Aptes

%

61,880 65,300 57,480 60,290 58,910 60,270

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 619

369 516 762 998 3264

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,087 2,263 2,292 2,311 2,254 2,247 Desviació típica Fase

General

5,455 5,874 5,199 5,481 5,132 5,369 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,384 5,719 5,448 5,518 5,472 5,490

Desviació típica Fase

Específica 2,441 2,495 2,676 2,536 2,462 2,525

231 144 213 273 438 1299

383

241

293

465

566

1948

(26)

Geografia

UA UJI UMH UPV UV SUV

1476 988 1393 1909 2393 8159 Presentats

1196 827 1071 1372 1812 6278 Aptes

6,154 6,077 6,007 5,774 5,937 5,967

1,723 1,641 1,772 1,792 1,728 1,745 Mitjana

Matriculats

1517 1019 1436 1992 2472 8436

Aptes

%

81,030 83,700 76,880 71,870 75,720 76,950

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 969

696 925 1182 1451 5223

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,646 1,465 1,701 1,758 1,673 1,681 Desviació típica Fase

General

6,097 5,981 5,969 5,679 5,895 5,908 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,264 6,307 6,080 5,927 6,001 6,071

Desviació típica Fase

Específica 1,759 1,700 1,806 1,806 1,762 1,777

507 292 468 727 942 2936

775

571

711

841

1090

3988

(27)

Grec II

UA UJI UMH UPV UV SUV

253 145 323 295 352 1368 Presentats

203 115 231 204 283 1036 Aptes

6,355 6,495 6,183 5,961 6,771 6,351

2,524 2,414 2,310 2,361 2,229 2,371 Mitjana

Matriculats

258 146 327 300 355 1386

Aptes

%

80,240 79,310 71,520 69,150 80,400 75,730

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 192

112 228 226 281 1039

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,249 2,351 2,049 2,327 2,202 2,239 Desviació típica Fase

General

6,444 6,697 6,235 6,148 6,865 6,475 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,076 5,806 6,057 5,347 6,400 5,961

Desviació típica Fase

Específica 2,598 2,394 2,408 2,340 2,227 2,398

61 33 95 69 71 329

153

93

167

163

232

808

(28)

Història de l'Art

UA UJI UMH UPV UV SUV

922 536 876 1051 1323 4708 Presentats

756 454 610 754 992 3566 Aptes

6,171 6,658 5,713 5,873 5,997 6,026

1,774 1,744 1,931 2,009 1,921 1,915 Mitjana

Matriculats

949 559 908 1104 1381 4901

Aptes

%

82,000 84,700 69,630 71,740 74,980 75,740

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 661

380 567 696 900 3204

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,712 1,731 1,881 1,88 1,885

1,85 Desviació típica Fase

General

6,152 6,626 5,562 5,770 5,903 5,951 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,219 6,734 5,989 6,075 6,196 6,185

Desviació típica Fase

Específica 1,798 1,748 1,941 2,064 1,931 1,940

261 156 309 355 423 1504

533

320

376

482

670

2381

(29)

Història de la Música i la Dansa

UA UJI UMH UPV UV SUV

24 8 12 28 34 106 Presentats

17 6 8 12 28 71 Aptes

6,280 6,288 4,992 4,981 7,088 6,051

2,152 2,863 1,324 2,312 2,449 2,448 Mitjana

Matriculats

26 8 14 30 38 116

Aptes

%

70,830 75,000 66,670 42,860 82,350 66,980

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 15

6 6 19 23 69

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,029 ,6 1,356 2,281 1,551 2,261 Desviació típica Fase

General

6,739 5,783 4,700 5,161 6,720 6,038 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,513 7,800 5,283 4,602 7,859 6,075

Desviació típica Fase

Específica 2,092 3,129 1,223 2,304 2,701 2,542

9 2 6 9 11 37

10

4

5

9

17

45

(30)

Llatí II

UA UJI UMH UPV UV SUV

541 384 581 705 742 2953 Presentats

374 328 443 529 592 2266 Aptes

5,781 6,756 6,197 6,235 6,667 6,321

2,050 1,771 2,139 2,090 2,120 2,089 Mitjana

Matriculats

551 389 595 719 762 3016

Aptes

%

69,130 85,420 76,250 75,040 79,780 76,740

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 313

252 395 463 478 1901

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,994 1,686 1,946 1,955 2,068 1,983 Desviació típica Fase

General

5,740 6,789 6,292 6,257 6,742 6,372 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,838 6,694 5,998 6,192 6,532 6,229

Desviació típica Fase

Específica 2,089 1,813 2,218 2,157 2,145 2,143

228 132 186 242 264 1052

216

216

305

351

388

1476

(31)

Literatura Universal

UA UJI UMH UPV UV SUV

547 274 455 576 904 2756 Presentats

392 206 348 413 627 1986 Aptes

5,898 6,017 5,963 5,592 5,751 5,809

2,162 1,945 1,801 2,148 2,027 2,043 Mitjana

Matriculats

562 279 469 598 936 2844

Aptes

%

71,660 75,180 76,480 71,700 69,360 72,060

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 372

196 319 402 589 1878

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,973 1,768 1,635 1,937 1,993 1,914 Desviació típica Fase

General

5,841 5,973 6,028 5,544 5,788 5,806 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

6,018 6,130 5,809 5,704 5,683 5,813

Desviació típica Fase

Específica 2,244 2,010 1,863 2,231 2,043 2,100

175 78 136 174 315 878

258

144

242

284

414

1342

(32)

Llenguatge i pràctica musical

UA UJI UMH UPV UV SUV

42 46 46 96 145 375 Presentats

34 41 28 79 129 311 Aptes

6,949 6,645 5,385 6,576 6,913 6,610

1,939 1,548 1,440 1,814 1,835 1,829 Mitjana

Matriculats

42 53 51 111 151 408

Aptes

%

80,950 89,130 60,870 82,290 88,970 82,930

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 29

34 34 73 111 281

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,917 1,181 1,055 1,727 1,775 1,697 Desviació típica Fase

General

6,809 6,224 5,089 6,414 6,789 6,420 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

7,259 7,838 6,225 7,089 7,318 7,181

Desviació típica Fase

Específica 1,932 1,438 1,441 1,811 1,835 1,832

13 12 12 23 34 94

24

29

17

59

98

227

(33)

Matemàtiques II

UA UJI UMH UPV UV SUV

1043 682 947 1407 1802 5881 Presentats

738 483 593 1000 1266 4080 Aptes

6,179 6,049 5,585 6,217 6,083 6,048

2,559 2,528 2,759 2,509 2,502 2,568 Mitjana

Matriculats

1066 693 976 1455 1865 6055

Aptes

%

70,760 70,820 62,620 71,070 70,260 69,380

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 676

428 569 878 1169 3720

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,528 2,363 2,648 2,316 2,403 2,451 Desviació típica Fase

General

6,323 5,946 5,519 6,232 6,154 6,082 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,913 6,224 5,684 6,192 5,954 5,990

Desviació típica Fase

Específica 2,564 2,615 2,828 2,619 2,551 2,634

367 254 378 529 633 2161

494

295

355

627

841

2612

(34)

Matemàtiques Aplic. Ciències Socials II

UA UJI UMH UPV UV SUV

1216 825 1167 1701 1926 6835 Presentats

829 568 728 1170 1481 4776 Aptes

5,981 6,274 5,764 6,219 6,620 6,219

2,727 2,556 2,704 2,702 2,499 2,651 Mitjana

Matriculats

1241 852 1197 1768 1977 7035

Aptes

%

68,170 68,850 62,380 68,780 76,900 69,880

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 757

550 803 1199 1356 4665

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,499 2,383 2,552 2,525 2,451 2,493 Desviació típica Fase

General

5,970 6,356 5,776 6,276 6,760 6,290 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,998 6,109 5,739 6,085 6,287 6,065

Desviació típica Fase

Específica 2,857 2,635 2,770 2,770 2,505 2,718

459 275 364 502 570 2170

515

383

502

821

1066

3287

(35)

Química

UA UJI UMH UPV UV SUV

1190 709 1293 1492 1854 6538 Presentats

701 446 696 849 1187 3879 Aptes

5,299 5,457 5,009 5,337 5,537 5,335

2,236 2,185 2,271 2,272 2,182 2,238 Mitjana

Matriculats

1223 722 1325 1529 1896 6695

Aptes

%

58,910 62,910 53,830 56,900 64,020 59,330

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 928

559 996 1140 1427 5050

UA UJI UMH UPV UV SUV

2,248 2,151 2,058 2,22 2,141 2,175 Desviació típica Fase

General

5,348 5,606 5,097 5,373 5,613 5,407 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

5,126 4,902 4,716 5,222 5,285 5,090

Desviació típica Fase

Específica 2,231 2,170 2,324 2,286 2,188 2,252

262 150 297 352 427 1488

555

367

556

664

936

3078

(36)

Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

UA UJI UMH UPV UV SUV

81 66 106 107 172 532 Presentats

81 57 102 106 159 505 Aptes

7,086 6,855 7,252 7,212 7,160 7,140

1,239 1,726 1,459 1,354 1,441 1,443 Mitjana

Matriculats

82 70 112 114 176 554

Aptes

%

100,000 86,360 96,230 99,070 92,440 94,920

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 71

52 74 101 145 443

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,122 1,537 1,037 1,109 1,457 1,324 Desviació típica Fase

General

7,000 6,701 7,260 7,269 7,213 7,140 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

7,700 7,429 7,233 6,250 6,872 7,141

Desviació típica Fase

Específica 1,230 1,741 1,607 1,346 1,432 1,465

10 14 32 6 27 89

71

44

70

100

134

419

(37)

Tecnologia Industrial

UA UJI UMH UPV UV SUV

113 106 102 177 280 778 Presentats

99 97 85 155 249 685 Aptes

6,812 7,662 6,557 6,749 6,845 6,892

1,698 1,885 1,674 1,664 1,611 1,714 Mitjana

Matriculats

116 111 116 188 294 825

Aptes

%

87,610 91,510 83,330 87,570 88,930 88,050

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 76

69 72 144 226 587

UA UJI UMH UPV UV SUV

1,621 1,687 1,337 1,371 1,528 1,568 Desviació típica Fase

General

6,675 7,652 6,328 6,516 6,843 6,773 Mitjana Fase

Específica Mitjana Fase

General

7,092 7,681 7,108 7,763 6,854 7,257

Desviació típica Fase

Específica 1,717 1,982 1,745 1,639 1,631 1,742

37 37 30 33 54 191

64

63

57

123

200

507

(38)

Sistema Universitari Valencià / Sistema Universitario Valenciano

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

30 20057

468 9171 10885 19517 13 13 18027 Presentats

30 13316

431 6969 8811 14844

12 12 13019 Aptes

8,676 5,579 7,319 6,083 6,316 6,253 7,312 7,638 5,832

1,074 1,657 1,630 1,763 1,750 1,839 2,145 1,791 1,579 Mitjana

Matriculats

30 20097

471 9189 10908 19564 13 13 18073

Aptes

%

100,000 66,390 92,090 75,990 80,950 76,060 92,310 92,310 72,220

Desviació típica

(39)

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

6 3649

111 1441 2208 3525 5 0 3176 Presentats

6 2500

98 980 1974 2758 4 0 2619 Aptes

8,033 5,666 7,118 5,742 6,692 6,337 5,700

6,168

1,253 1,670 1,797 1,869 1,591 1,771 2,021

1,461 Mitjana

Matriculats

6 3655

112 1443 2212 3532 5 0 3182

Aptes

%

100,000 68,510 88,290 68,010 89,400 78,240 80,000

82,460

Desviació típica

(40)

Universitat Jaume I

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

2 2292

53 955 1337 2232 0 3 2245 Presentats

2 1698

50 780 1047 1782 0 3 1634 Aptes

8,750 5,851 6,828 6,353 6,284 6,480

7,500 5,971

0,250 1,625 1,287 1,759 1,842 1,824

0,816 1,646 Mitjana

Matriculats

2 2293

53 955 1338 2235 0 3 2248

Aptes

%

100,000 74,080 94,340 81,680 78,310 79,840

100,000 72,780

Desviació típica

(41)

Universitat Miguel Hernández d'Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

17 3718

104 1483 2236 3590 1 3 2618 Presentats

17 2489

98 1081 1808 2443 1 3 1913 Aptes

8,976 5,433 7,611 5,962 6,312 5,880 ***

8,300 5,982

0,811 1,660 1,645 1,834 1,869 1,935 0,000 0,804 1,729 Mitjana

Matriculats

17 3725

104 1485 2240 3598 1 3 2625

Aptes

%

100,000 66,940 94,230 72,890 80,860 68,050 100,000 100,000 73,070

Desviació típica

(42)

Universitat Politècnica de València / Universidad Politécnica de Valencia

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

1 4539

87 2267 2272 4440 2 4 4397 Presentats

1 2883

82 1796 1693 3346 2 3 2868 Aptes

***

5,544 7,519 6,250 6,003 6,205 8,900 6,663 5,527

0,000 1,670 1,407 1,713 1,795 1,834 0,400 2,645 1,550 Mitjana

Matriculats

1 4552

88 2273 2279 4454 2 4 4413

Aptes

%

100,000 63,520 94,250 79,220 74,520 75,360 100,000 75,000 65,230

Desviació típica

(43)

Universitat de València - Estudi General

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

4 5859

113 3025 2832 5730 5 3 5591 Presentats

4 3746

103 2332 2289 4515 5 3 3985 Aptes

8,620 5,539 7,326 6,096 6,294 6,384 8,000 8,417 5,754

1,452 1,634 1,667 1,681 1,633 1,793 1,821 0,965 1,512 Mitjana

Matriculats

4 5872

114 3033 2839 5745 5 3 5605

Aptes

%

100,000 63,940 91,150 77,090 80,830 78,800 100,000 100,000 71,280

Desviació típica

(44)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

102 5801 3511 693 486 3048 6551 115 4563 8159 1368 4708 106 2953 2756 375 5881 Presentats

46 4679 2991 653 444 1979 4370 45 2750 6278 1036 3566 71 2266 1986 311 4080 Aptes

4,240 6,676 6,653 7,082 6,762 5,779 5,686 4,022 5,404 5,967 6,351 6,026 6,051 6,321 5,809 6,610 6,048

2,333 2,116 1,715 1,544 1,540 2,227 2,190 2,598 2,450 1,745 2,371 1,915 2,448 2,089 2,043 1,829 2,568 Mitjana

Matriculats

125 5978 3637 732 509 3165 6756 144 4737 8436 1386 4901 116 3016 2844 408 6055

Aptes

%

45,100 80,660 85,190 94,230 91,360 64,930 66,710 39,130 60,270 76,950 75,730 75,740 66,980 76,740 72,060 82,930 69,380

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 83

4900 1362 409 420 2388 4842 103 3264 5223 1039 3204 69 1901 1878 281 3720

33 4008 1080 381 382 1552 3263 37 1948 3988 808 2381 45 1476 1342 227 2612 19

901 2149 284 66 660 1709 12 1299 2936 329 1504 37 1052

878

94

2161

(45)

QUI TEG TIN

6538 532 778

3879 505 685

5,335 7,140 6,892

2,238 1,443 1,714 6695

554 825

%

59,330 94,920 88,050

típica Fase General Fase específica

Fase específica 5050

443 587

3078 419 507 1488

89

191

(46)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

17 1088

639 132 92 517 1051

21 850 1476

253 922 24 541 547 42 1043 Presentats

8 778 546 132 89 350 716 11 526 1196

203 756 17 374 392 34 738 Aptes

4,394 6,137 6,379 7,118 6,375 6,032 5,608 4,803 5,436 6,154 6,355 6,171 6,280 5,781 5,898 6,949 6,179

1,442 2,161 1,660 1,031 1,236 2,204 2,213 2,422 2,350 1,723 2,524 1,774 2,152 2,050 2,162 1,939 2,559 Mitjana

Matriculats

22 1119

658 134 92 533 1102

25 869 1517

258 949 26 551 562 42 1066

Aptes

%

47,060 71,510 85,450 100,000 96,740 67,700 68,130 52,380 61,880 81,030 80,240 82,000 70,830 69,130 71,660 80,950 70,760

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 10

914 241 70 77 410 791 19 619 969 192 661 15 313 372 29 676

3 670 196 70 74 271 540 9 383 775 153 533 10 216 258 24 494 7

174 398 62 15 107 260 2 231 507 61 261

9

228

175

13

367

(47)

QUI TEG TIN

1190 81 113

701 81 99

5,299 7,086 6,812

2,236 1,239 1,698 1223

82 116

%

58,910 100,000 87,610

típica Fase General Fase específica

Fase específica 928

71 76

555 71 64 262

10

37

(48)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

5 646 384 78 58 314 742 7 513 988 145 536 8 384 274 46 682 Presentats

0 500 296 64 48 191 435 5 335 827 115 454 6 328 206 41 483 Aptes

2,000 6,470 6,326 5,984 6,529 5,672 5,485 6,074 5,831 6,077 6,495 6,658 6,288 6,756 6,017 6,645 6,049

0,965 2,254 1,954 1,402 1,811 2,204 2,178 3,186 2,433 1,641 2,414 1,744 2,863 1,771 1,945 1,548 2,528 Mitjana

Matriculats

7 665 396 81 60 326 770 9 529 1019

146 559 8 389 279 53 693

Aptes

%

0,000 77,400 77,080 82,050 82,760 60,830 58,630 71,430 65,300 83,700 79,310 84,700 75,000 85,420 75,180 89,130 70,820

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 5

549 150 48 52 229 486 6 369 696 112 380 6 252 196 34 428

0 435 102 38 43 141 285 4 241 571 93 320 4 216 144 29 295 0

97 234 30

6 85 256

1 144 292 33 156

2

132

78

12

254

(49)

QUI TEG TIN

709 66 106

446 57 97

5,457 6,855 7,662

2,185 1,726 1,885 722

70 111

%

62,910 86,360 91,510

típica Fase General Fase específica

Fase específica 559

52 69

367 44 63 150

14

37

(50)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

10 1169

780 109 103 446 1158

9 729 1393

323 876 12 581 455 46 947 Presentats

3 989 700 93 95 298 703 2 419 1071

231 610 8 443 348 28 593 Aptes

3,225 7,049 7,069 6,886 7,305 5,897 5,224 3,168 5,272 6,007 6,183 5,713 4,992 6,197 5,963 5,385 5,585

2,514 2,119 1,458 1,787 1,340 2,241 2,224 2,591 2,572 1,772 2,310 1,931 1,324 2,139 1,801 1,440 2,759 Mitjana

Matriculats

13 1205

799 118 108 471 1190

11 767 1436

327 908 14 595 469 51 976

Aptes

%

30,000 84,600 89,740 85,320 92,230 66,820 60,710 22,220 57,480 76,880 71,520 69,630 66,670 76,250 76,480 60,870 62,620

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 9

999 300 69 92 347 777 6 516 925 228 567 6 395 319 34 569

3 851 250 59 84 234 466 0 293 711 167 376 5 305 242 17 355 1

170 480 40 11 99 381

3 213 468 95 309

6

186

136

12

378

(51)

QUI TEG TIN

1293 106 102

696 102 85

5,009 7,252 6,557

2,271 1,459 1,674 1325

112 116

%

53,830 96,230 83,330

típica Fase General Fase específica

Fase específica 996

74 72

556 70 57 297

32

30

(52)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

35 1279

761 159 109 781 1583

36 1035 1909 295 1051

28 705 576 96 1407 Presentats

12 1060

641 154 108 540 1108

13 624 1372

204 754 12 529 413 79 1000 Aptes

3,925 6,742 6,514 7,314 7,448 5,866 5,986 3,751 5,491 5,774 5,961 5,873 4,981 6,235 5,592 6,576 6,217

1,951 1,991 1,678 1,458 1,122 2,210 2,218 2,431 2,479 1,792 2,361 2,009 2,312 2,090 2,148 1,814 2,509 Mitjana

Matriculats

41 1335

801 174 115 814 1631

49 1096 1992 300 1104

30 719 598 111 1455

Aptes

%

34,290 82,880 84,230 96,860 99,080 69,140 69,990 36,110 60,290 71,870 69,150 71,740 42,860 75,040 71,700 82,290 71,070

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 31

1105 314 88 93 623 1215 33 762 1182 226 696 19 463 402 73 878

10 924 249 83 92 424 861 11 465 841 163 482 9 351 284 59 627 4

174 447 71 16 158 368 3 273 727 69 355

9

242

174

23

529

(53)

QUI TEG TIN

1492 107 177

849 106 155

5,337 7,212 6,749

2,272 1,354 1,664 1529

114 188

%

56,900 99,070 87,570

típica Fase General Fase específica

Fase específica 1140

101 144

664 100 123 352

6

33

(54)

Resultats globals per assignatura i universitat

AMU BIO CTM DAR DIS DTE ECO ELE FIS GEO GRI HAR HMD LAT LIT LPM MAT

35 1619

947 215 124 990 2017

42 1436 2393 352 1323

34 742 904 145 1802 Presentats

23 1352

808 210 104 600 1408

14 846 1812

283 992 28 592 627 129 1266 Aptes

5,091 6,798 6,740 7,384 6,103 5,560 5,829 3,705 5,236 5,937 6,771 5,997 7,088 6,667 5,751 6,913 6,083

2,694 2,042 1,795 1,592 1,675 2,230 2,085 2,455 2,406 1,728 2,229 1,921 2,449 2,120 2,027 1,835 2,502 Mitjana

Matriculats

42 1654

983 225 134 1021 2063 50 1476 2472 355 1381

38 762 936 151 1865

Aptes

%

65,710 83,510 85,320 97,670 83,870 60,610 69,810 33,330 58,910 75,720 80,400 74,980 82,350 79,780 69,360 88,970 70,260

Desviació típica

Presentats Fase General

Presentats Fase específica

Aprovats Fase específica 28

1333 357 134 106 779 1573 39 998 1451 281 900 23 478 589 111 1169

17 1128

283 131 89 482 1111 13 566 1090 232 670 17 388 414 98 841 7

286

590

81

18

211

444

3

438

942

71

423

11

264

315

34

633

(55)

QUI TEG TIN

1854 172 280

1187 159 249

5,537 7,160 6,845

2,182 1,441 1,611 1896

176 294

%

64,020 92,440 88,930

típica Fase General Fase específica

Fase específica 1427

145 226

936 134 200 427

27

54

(56)

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA POR VAL

0 642

11 214 380 523 0 0 612

0 654

4 220 332 590 0 2 400 UA

0 513

18 190 246 398 1 0 349

UJI UMH UPV UV SUV

Reclamacions

UA UJI UMH UPV UV SUV

Segones correccions

1 879

10 303 430 720 0 1 865

0 1160

20 435 530 865 0 0 973

1 3848

63 1362 1918 3096 1 3 3199

0 87

1 23 75 65 0 0 47

0 221

0 55 110 160 0 0 86 0

155 1 62 54 66 0 0 64

0 213

3 47 133 137 0 1 143

0 283

2 81 158 174 0 0 150

0 959

7 268 530 602 0 1 490

ALE CAS FRA HES HFI ING ITA

0 6 0 0 0 1 0

0 7 0 0 0 0 0 UA

0 1 0 0 0 0 0

UJI UMH UPV UV SUV

Terceres correccions

UA UJI UMH UPV UV SUV

Reclamacions a la segona correcció

0 0 1 2 2 0 0

0 0 0 4 2 0 0

0 14

1 6 4 1 0

0 15

0 5 12

9 0

0 21

0 12 14 28 0 0

32 0 14 10 15 0

0 41

0 12 26 37 0

0 30

0 9 20 28 0

0 139

0 52 82 117

0

Referencias

Documento similar

Grau en Educació social, Grau en Treball social, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, Trajectòria d’una

És a dir, quan vaig arribar a Educació Social estava treballant en un institut donant classes i alhora muntant una aula pretaller; un cop aca- bada la diplomatura d’Educació

És a dir, aquí podem veure si tenen per igual la violència física o verbal i la violència psicològica o social, ja que en les primeres preguntes hi ha 4 ítems que representen

Resultats globals per assignatura de modalitat Resultats globals d'assignatures per universitat Resultats de reclamacions i segones correccions.. Resultats de terceres correccions

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA MONASTIL INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ANDREU

Felip ha sigut contractat com a operari en una empresa dedicada a la manipulació de cartó. En el seu contracte especifica que tindrà dret a 2 pagues extraordinàries,

CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre parèntesis al final de cada ítem. A més, el professorat

LIJ; Educació Literària; Àlbum; Educació per a la pau; Lectura i Gènere; Formació inicial de Mestres; Qualitat literària i estètica. JUSTIFICACIÓ PERSONAL DE L'ELECCIÓ DEL MEU