MARISQUERIA RESTAURANT EL PEIX MÉS SALVATGE ELS PLATS DELS MARINERS ELS ENTRANTS I TAPES SENSE IGUAL MÍNIM 2 PERSONES

Texto completo

(1)

ELS ENTRANTS I TAPES SENSE IGUAL

Ostra fina de Claire 4,5€/u

Caviar beluga grand cru amb blinis i crema agra 95€/30gr

Anxoves de l’Escala 000 amb tomàquet i olives 16€/5u

Croquetes casolanes de gamba 15€

Calamar de costa a l’andalusa, sencer 15€

Pop a la graella amb parmentier de la casa 21€

Bunyols de lluç en salsa verda 14€

Fish & chips del Sa Gamba 16€

Cassoleta de gambes a l’allet 39€

Ous amb gambes i bolets 19€

Pernil ibèric de gla gran reserva tallat a mà 24€

Fulles d’enciam romà eco, vinagre de Xerès i aove, res més 8€

Amanida de tomàquet eco, ceba fresca i olives kalamata sense pinyol 11€

Patates fregides pontneuf al pil pil 9€

Pa rodó de pagès 3,5€

Pa de vidre amb tomàquet de penjar 5€

EL MARISC MÉS FRESC

“Percebes” 37€/100gr

Gamba vermella de Palamós mg 39€

Escamarlans oberts 36€

Musclos de

“las rias gallegas” 14€

Cloïsses de Carril 29€

Mariscada Sa Gamba 65€

EL PEIX MÉS SALVATGE

Peix cruixent del dia

—segons la llotja— 28€

Tronc de lluç de pinxo 26€

Corbina al tall 23€

Parpatana de tonyina vermella d’almadrava 30€

Graellada variada 65€

MÍNIM

2 PERSONES

Turbot 31€/persona

“Cogote” de lluç de pinxo 29€/persona

Llobarro obert 28€/persona

PEIX DEL DIA AL PES

—segons captures—

consultar suggeriments del dia

Acompanyaments

Amanida fresca d’enciam 7€

Verdures escalivades 9€

ELS ARROSSOS I PASTES

Arròs de gamba vermella

27€/persona

Arròs melós de llagostins i tripa 26€/persona

Pappardelle alla marinara de llamàntol 29€/persona

ELS PLATS

DELS MARINERS

Llagosta ses illetes fregida amb ous i patates 65€/persona

Marmitako de tonyina vermella 22€

Cim i tomba de rap i musclos amb patates i allioli negat 23€

Suquet de peix de roca a la Sitgetana 23€

Angules de llom negre a la bilbaïna amb all i bitxo 135€

Truita de bacallà a la minute 21€

LES CARNS SELECTES

Mitjana de vaca madurada 60 díes -mínim dos persones-

43€/persona

Costelles de xai km 0

28€

I ELS DOLÇOS RECORDS

Flam d’ou de la casa 9€

Tarta tatin de reinetes 10€

Sorpresa de xocolates 10€

Copa de fruites a la menta 10€

Mató amb reducció de moscatell

10€

Sorbet de fruita de temporada 8€

EL MENÚ PELS PEQUES

Macarrons a la bolognesa 9€

Delicies de pollastre amb patates fregides 12€

Sorbet del dia 8€

SA GAMBA, sí, amb el sa, l’article salat català.

Un article amb més de mil anys d’història, provinent del llatí, i que vol deixar constància de les nostres arrels. Del compromís amb la nostra gent. Amb la nostra terra. Amb el nostre poble de Sitges.

Al Sa Gamba volem fer això tan difícil, avui dia, com fer fàcil el fàcil. Si una ostra, una gamba, un turbot o una fulla d’enciam són les millors, per què espatllar-les. Al Sa Gamba només trobareu la màxima qualitat però manipulada a la mínima expressió. Marisc i peix sense fregits, sense salses, sense

maquillatges. Respecte absolut. Al Sa Gamba només trobareu els productes més frescos tractats de la manera més ancestral i natural, la brasa amb carbó d’alzina. I res més. Bé, sí, tres coses, benvinguts a casa vostra, gaudiu i moltes gràcies per venir.

#sagambasitges

MARISQUERIA

RESTAURANT

(2)

LOS ENTRANTES Y TAPAS

SIN IGUAL

Ostra fina de Claire 4,5€/ud

Caviar beluga grand cru con blinis y crema agria 95€/30gr

Anchoas de l’Escala 000 con tomate y olivas 16€/5ud

Croquetas caseras de gamba 15€

Calamar de costa a la andaluza, entero 15€

Pulpo a la brasa con parmentier de la casa 21€

Buñuelos de merluza en salsa verde 14€

Fish and chips Sa Gamba 16€

Cazuelita de gambas al ajillo 39€

Huevos con gambas y setas 19€

Jamón ibérico de bellota gran reserva, cortado a mano 24€

Hojas de lechuga romana eco, vinagre de Jerez y aove, sin más. 8€

Ensalada de tomate eco, cebolla fresca y olivas kalamata sin hueso 11€

Patatas fritas puente nuevo al pil pil 12€

Pan de payés 3.5€

Pan de vidrio con tomate de rama 5€

EL MARISCO MÁS FRESCO

Percebes - según mercado - 37€/100gr

Gamba roja de Palamos mg 39€

Cigalas a la espalda 36€

Mejillones de las rías gallegas 14€

Almejas de Carril 29€

Mariscada Sa Gamba 65€

EL PESCADO MÁS SALVAJE

Pescado crujiente del día

según la lonja28€

Tronco de merluza de pincho 26€

Corvina al corte 23€

Parpatana de atún rojo de almadrava 30€

Parrillada Variada 65€

MÍNIMO 2 PERSONAS

Rodaballo 31€/persona

Cogote de merluza de pincho 29€/persona

Lubina a la espalda 28€/persona

EL PESCADO DEL DÍA AL PESO

—según capturas—

Consulta sugerencias del dia

Acompañamientos

Ensalada fresca de lechuga 7€

Verduras escalibadas 9€

LOS ARROCES Y PASTAS

Arroz de gamba roja 27€/persona

Arroz meloso de langostinos y capipota 26€/persona

Papardelle alla marinara de bogavante 29€/persona

LOS PLATOS

DE LOS MARINEROS

Langosta ses illetes frita con huevos y patatas 65€/persona

Marmitako de atún rojo 22€

Cim i tomba de rape y mejillones con patatas y allioli cortado 23€

Suquet de pescado de roca a la Sitgetana 23€

Angulas de lomo negro a la bilbaína con ajo y guindilla 135€

Tortilla de bacalao a la minute 21€

LAS CARNES SELECTAS

Chuletón madurado 60 días - mín 2 personas - 43€/persona

Costillas de cordero Km 0 26€

Y LOS DULCES RECUERDOS

Flan de huevo de la casa 9€

Tarta tatin de reinetas 10€

Sorpresa de chocolate 10€

Copa de frutas a la menta 10€

Mató con reducción de Moscatel 10€

Sorbete del día 8€

EL MENÚ

PARA LOS PEQUES

Macarrones a la bolognesa 9€

Delícias de pollo con patatas fritas 12€

Sorbete del día 8€

#sagambasitges

MARISQUERIA RESTAURANTE

SA GAMBA, sí, con el sa, el artículo salado catalán. Un artículo con más de mil años de historia, proveniente del latín, y que quiere dejar constancia de nuestras raíces. Del

compromiso con nuestra gente. Con nuestra tierra. Con nuestro pueblo de Sitges.

En el Sa Gamba queremos hacer algo tan difícil hoy día como hacer fácil lo fácil. Si una ostra, una gamba, un rodaballo o una hoja de lechuga son las mejores, por qué estropearlas.

En el Sa Gamba solo encontraréis la máxima calidad manipulada a la mínima expresión.

Marisco y pescado sin fritos, sin salsas, sin

maquillajes. Respeto absoluto. En el Sa Gamba

solo encontraréis los productos más frescos

tratados de la manera más ancestral y natural,

la brasa con carbón de encina. Y nada más,

bueno sí, tres cosas, bienvenidos a vuestra

casa, disfrutad y muchas gracias por venir.

(3)

STARTERS LIKE NEVER BEFORE

Fine de Claire oyster 4,5€/pcs

Grand Cru Beluga caviar with blinis and sour cream 95€/30gr

Anchovies 000 from L’Escala with tomato and olives 16€/5pcs

Homemade prawn croquettes 15€

Andalusian fried coastal squid, whole 15€

Grilled Octopus signature parmentier 21€

Hake fritters in green sauce 14€

Sa Gamba’s Fish and chips 16€

Garlic prawns 39€

Eggs with prawns and mushrooms 19€

Gran Reserva acorn-fed Iberian pork ham, hand cut 24€

Organic Romaine lettuce leaves, sherry vinegar and EVOO, just simply 8€

Organic tomato, fresh onion and pitted Kalamata olive salad 11€

Pont neuf potatoes with pil-pil sauce 9€

Country bread 3,5€

Tomato-rubbed crispy bread 5€

THE FRESHEST SEAFOOD

Goose barnacles

—according to market—37€/100gr

Palamós red shrimp mg 39€

Grilled butterflied scampi 36€

Mussels from the Galician estuaries 14€

Clams from Carril 29€

Sa Gamba seafood platter 65€

THE WILDEST FISH

Crispy fish of the day

—according to market— 28€

Line-caught hake steak 26€

Corvina fish fillet 23€

Trap net-caught bluefin tuna parpatana 30€

Grilled fish and shellfish platter 65€

MINIMUM 2 PEOPLE

Turbot 31€/person

Line-caught hake nape 29€/person

Grilled butterflied sea bass 28€/person

FISH OF THE DAY BY WEIGHT

according to the catch

ask for suggestions of the day

Side dishes

Fresh lettuce salad 7€

Grilled vegetables 9€

THE RICE AND PASTA

Red prawns rice 27€/person

Shrimps and tripe creamy rice

26€/person

Pappardelle alla marinara with lobster 29€/person

SAILOR’S DISHES

Fried ses illetes spiny lobster with eggs and potatoes 65€/person

Bluefin tuna marmitako 22€

Mussels, monkfish and potato cim i tomba stew with unbound alioli sauce 23€

Rock fish stew Sitges style 23€

Black backed baby eels Bilbao-style with garlic and spicy peppers 135€

One-minute cod omelette 21€

SELECTED MEATS

Grilled t-bone steak 60 days aging - minim 2 people -

43€/person

Lambs chops km0 26€

AND SWEET MEMORIES

Homemade crème caramel 9€

Reineta apple tatin pie 10€

Chocolate surprise 10€

Minted fruit salad 10€

Milk curd with muscatel reduction 10€

Seasonal fruit sorbet 8€

THE MENU FOR THE CHILDREN

Macaroni Bolognese 9€

Crispy chicken fingers with fries 12€

Sorbet of the day 8€

SA GAMBA, using purposely the Catalan salat article sa, instead of la. An article with more than a thousand years of history, stemming from Latin, and which reflects our roots. Our commitment to our people. To our land. To our town of Sitges.

At Sa Gamba we set out to do something that today seems so difficult: making things easy.

If an oyster, a shrimp, a turbot or a lettuce leaf are the best, why spoil them? At Sa Gamba you’ll find only the maximum quality created with the minimum expression. Seafood and fish without fried platters, without sauces, without cosmetics. Total respect. At Sa

Gamba you’ll find only the freshest products treated in the most traditional and natural way, chargrilled with oak charcoal. And nothing else. Well, three other things, welcome to your home, enjoy and thank you very much for coming.

#sagambasitges

SEAFOOD

RESTAURANT

(4)

LES ENTRÉES SANS PAREILLES

Huître Fine de Claire 4,5€/pcs

Blinis au caviar Beluga Grand Cru et à la crème aigre 95€/30gr

Anchois 000 de L’Escala au caviar de tomate 16€/5pcs

Croquettes de Crevettes maison 15€

Calamar de la côte frit à l’andalouse, entier 15€

Poulpe grillé avec parmentier maison 21€

Beignets de colin à la sauce verte 14€

Fish and chips Sa Gamba 16€

Crevettes à l’ail 39€

Oeufs frits avec crevettes et champignons 19€

Jambon ibérique de gland Gran Reserva, coupé à la main 24€

Feuilles de laitue romaine bio, vinaigre de xérès et HOVE, juste comme ça 8€

Salade de tomates bio, oignon frais et olives kalamata dénoyautées 11€

Pommes pont neuf à la sauce pil-pil 9€

Pain de campagne 3,5€

Pain croustillant frotté à la tomate 5€

LES FRUITS DE MER LES PLUS FRAIS

Pouces pieds

—selon le marché—37€/100gr

Crevette rouge de Palamós mg 39€

Langoustines en papillon grillées 36€

Moules des estuaires galiciens 14€

Palourdes de Carril, 29€

Plateau de fruits de mer65€

LE POISSON

LE PLUS SAUVAGE

Poisson croustillant du jour

—selon le marché— 28€

Tronçon de colin de ligne 26€

Pavé de maigre 23€

Parpatana de thon rouge de madrague 30€

Poissons et fruits de mer grillés 65€

MINIMUM 2 PERSONNES

Turbot 31€/personne

Nuque de colin de ligne

29€/personne

Bar en papillon grillé 28€/personne

POISSON DU JOUR AU POIDS

selon les prises

vérifier les suggestions du jour Garnitures

Salade fraîche de laitue 7€

Légumes grillés 9€

LE RIZ ET LES PÂTES

Riz aux crevettes rouges

27€/personne

Riz crémeux aux langoustines et tripes 26€/personne

Pappardelle alla marinara au homard 29€/personne

LES PLATS DE MARINS

Langouste ses illetes frite aux œufs et pommes de terre 65€/personne

Marmitako de thon rouge 22€

Ragoût cim i tomba de lotte, moules et pommes de terre à l’aïoli délié 23€

Ragoût de poison à la manière de Sitges 23€

Civelles à dos noir à la bilbaïna, à l’ail et piment guindilla 135€

Omelette de morue à la minute 21€

VIANDES SÉLECTIONNÉES

Côte à l.os grillée affinée 60 jours - au moins deux personnes -

43€/personne

Côtelettes d’agneau km 0 26€

ET LES DOUCEURS INOUBLIABLES

Crème caramel maison 9€

Tarte tatin aux pommes reinette 10€

Surprise au chocolat 10€

Fruits à la menthe 10€

Fromage blanc avec réduction de muscat 10€

Sorbet aux fruits de saison 8€

LE MENU POUR LES ENFANTS

Macaroni à la bolognaise 9€

Délices de poulet avec frites 12€

Sorbet du jour 8€

SA GAMBA, oui, avec l’article salat catalan sa, au lieu de la. Un article qui compte plus de

mille ans d’histoire, venant du latin, et qui laisse une trace de nos racines. De l’engagement

avec notre peuple. Avec notre terre. Avec notre ville de Sitges.

Chez Sa Gamba, nous souhaitons faire

quelque chose d’aussi difficile de nos jours que de rendre facile la facilité. Si une huître, une crevette, un turbot ou une feuille de laitue sont déjà les meilleurs des produits, pourquoi les gâcher. Chez Sa Gamba, vous ne trouverez que la qualité maximale manipulée au

minimum. Fruits de mer et poisson sans frites, ni sauces, ni maquillage. Respect absolu. Chez Sa Gamba, vous ne trouverez que les produits les plus frais, traités de la manière la plus

ancienne et la plus naturelle, le gril au charbon de chêne. Et rien d’autre, enfin si, trois choses, bienvenue ici chez vous, faites-vous plaisir et merci beaucoup d’être venu.

#sagambasitges

RESTAURANT

DE FRUITS DE MER

(5)

ALTRES

OTROS/OTHERS

Sangria de Vi Sa Gamba 1l

24€ / ½ 15€

Sangria de Cava Sa Gamba 1l

33€ / ½ 20€

Sidra Natural Asturiana Trabanco

18€ Ampolla/Botella/Bottle

Vermouth especial de la casa

“EL BANDARRA”

7€ Copa

WHISKY

WHISKY/WHISKEY

Bushmills Irlandés Malta 10 years

23€ Copa/Glass

Sadashi Mizunara Japonés

20€ Copa/Glass

Macallan 15 years

28€ Copa/Glass

Lagavulin Malta 16 years

32€ Copa/Glass

Bourbon USA, Yellow Rose

16€ Copa/Glass

COGNAC I BRANDY

COÑAG Y BRANDY / COGNAC AND BRANDY

Cognac Courvoisier vsop

15€

Brandy Mascaro Narciso

12€

RON RON/RUM

Bacardi 8 años

16€

Santa Teresa 1796 Solera 15 años

21€

Zacapa 23 años

24€

GINEBRA, COMBINATS:

GINEBRA/GYN

Martin Millers

14€

Hendrix

14€

Monkey 47

18€

Oxley

18€

Roku Japonesa

18€

VODKA, COMBINATS

VODKA/VODKA

Greygoose

18€

Beluga Noble

20€

TEQUILA, SHOTS

TEQUILA/TEQUILA

Patron Añejo

10€

Don Julio Reposado

8€

ORUJO, COPA

ORUJO/ORUJO

Mar de Frades

ORUJO BLANCO 8€

Mar de frades

ORUJO HIERBAS 8€

Crema Orujo Artesana

8€

BLANCS

VINO BLANCO/WHITE WINE

Albariño Mar de Frades

DO RIAS BAIXAS 36€

Godello Mil Ríos Sobre Lías

DO VALDEORRAS 28€

Xarello So Blanc

DO PENEDES 26€

Llagrimes de Tardor

DO TERRA ALTA 28€ / Copa 7€

Bicicletas y Peces Orgànic

DO RUEDA 30€

Sabate i Coca Terroja vinyes velles Xarello

DO PENEDES 58€

NEGRES

VINO TINTO/RED WINE

Viña del Oja Reserva

DO RIOJA 30€ / Copa 7€

Convento Oreja Criança

DO RIBERA DEL DUERO 38€

Abellars,

DO PRIORAT 35€

Torre del Veguer Jeronimus

DO PENEDES 38€

Finca Los Hoyales

DO RIBERA DEL DUERO 95€

ROSAT

VINO ROSADO/ROSÉ WINE

Llagrimes de Tardor

DO TERRA ALTA 28€/ Copa 7€

Pigoudet Classic

PROVENCE 35€

CAVES I

CHAMPAGNES

CAVA Y CHAMPAGNE/

CAVA AND CHAMPAGNE

Mas Codina Brut Nature Reserva

26€/ Copa 7€

Castellroig Brut Reserva Rosat

33€

Castellroig Josep Coca Gran Reserva

39€

Louise Roederer Brut Premiere

95€

Cristal Brut Louise Roederer

650€

BEGUDES BEBIDAS BEVERAGE

#sagambasitges

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :