• No se han encontrado resultados

COLLBATÓ COLLBATÓ VIVES FEST 2022 P5 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE COLLBATÓ P12-13 REFORMA A-2 P15 ÈXIT ROTUND DEL COLLBATÓ VIVES FEST INFORMA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "COLLBATÓ COLLBATÓ VIVES FEST 2022 P5 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE COLLBATÓ P12-13 REFORMA A-2 P15 ÈXIT ROTUND DEL COLLBATÓ VIVES FEST INFORMA"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

MAIG/JULIOL 2022

INFORMA

C OLLBA T Ó

P5

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE COLLBATÓ

P12-13

REFORMA A-2

P15

ÈXIT ROTUND DEL COLLBATÓ VIVES FEST

COLLBATÓ VIVES FEST 2022

(2)

Turisme

Serveis

Ajuntament de Collbató 93 777 01 00

Atenció ciutadana 012

Biblioteca municipal 93 777 93 41

Casal d’avis 93 777 03 77

CAP Collbató 93 777 07 59

CAP El Bruc 93 771 01 31

CAP Esparreguera 93 770 81 00 Demanar hora al metge 902 111 444 Farmàcia Esteve 93 777 00 76 FECSA (avaries) 900 77 00 77 Agència Tributària Igualada 93 804 65 61 Organisme Gestió Tributària

Igualada 93 472 91 40

Hispano Igualadina 93 804 44 51 Hospital Martorell 93 774 20 20 Oficina de turisme 93 777 90 76 /667 56 27 16 Oficina Correus Collbató 93 777 06 33 Parròquia de Collbató 93 777 01 36 Parròquia del Bruc 93 771 00 04 Gas Natural (avaries) 900 750 750 Serveis funeraris (Pomfusa) 93 775 55 52 Aigües de Collbató

Atenció al client (dimecres i divendres, de 9.30 a 13.30 h) 900 102 307 Avaries (24 hores) 616 421 478 Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera

659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències

Ambulàncies i emergències

mèdiques 112

Bombers de Collbató 112

Bombers de la Generalitat 112

Emergències 112

Guàrdia Municipal de Collbató 670 20 14 20

Mossos d’Esquadra 112

Creu Roja.

Delegació de Montserrat: 93 238 22 36

Centres educatius

Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80 Escola La Salut 93 777 00 19 Escola Mansuet 93 777 98 38

SI Collbató 93 777 98 37

Telèfons d’interès

Edita

Ajuntament de Collbató Bonavista, 2 - 08293 - Collbató Tel. 93 777 01 00

Fax 93 777 06 50 D.L. B-23138-96

Les Coves de Montserrat amb la

sostenibilitat

E

l dijous 12 de maig, es va celebrar l’acte de lliurament dels distin- tius Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere al Baix Llobregat, un segell impulsat per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que reconeix a través de l’Instituto de Turismo Respon- sable (ITR), les empreses, serveis i destinacions que mostren un com- promís per a la sostenibilitat i compleixen els requisits del seu manual de bones pràctiques.

Com a gran novetat d’enguany, el Biosphere Committed Entity del pro- grama Biosphere evoluciona cap a la certificació Biosphere Sustainable, disponible per a empreses i serveis, que permet millorar el posiciona- ment en relació al turisme sostenible. Així, les Coves de Montserrat, reben el guardó per implantar una metodologia per a garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics, i promoure la gestió sostenible de les empreses i entitats turístiques del territori.

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona impulsen aquest reconeixement des de l’any 2017, però a la comarca el projecte el gestiona i s’encarrega de la seva implementació, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, òrgan adscrit al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

(3)

Comunicació

L’

Ajuntament de

Collbató té des del passat mes de març un nou canal de comunicació amb la ciuta- dania a l’aplicació Telegram.

D’aquesta manera amb aquest nou canal de difusió s’informa la població d’incidències, ava- ries i informacions rellevants que es puguin donar al poble i avisar al moment a tothom.

El canal de Telegram se suma així a la resta de xarxes socials que ja s’utilitzen des de l’Ajun- tament (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube) a més del web municipal per infor- mar a la ciutadania.

NEIX un canal de Telegram per informar d’incidències, avaries i informacions rellevants

Miquel Solà Alcalde

Regidor de Règim intern, Hisenda, Recursos humans, Atenció ciutadana, Govern obert, Educació i Serveis socials (ERC-GIC-AM) solanmq@collbato.cat

Cristina Fernández Tercera tinenta d’alcalde Regidora de Via pública, Medi ambient, Seguretat i Mobilitat

(ERC-GIC-AM)

fernandeztnr@collbato.cat

Jordi Riera Regidor d’Esports, Joventut i Gent Gran (ERC-GIC-AM) rierahj@collbato.cat

Lourdes Vilalta Regidora de Turisme, Promoció econòmica i Comerç

(ERC-GIC-AM) vilaltanl@collbato.cat Josep Estradé

Primer tinent d’alcalde Regidor d’Acció territorial, Urbanisme i Serveis

(ERC-GIC-AM) estradecj@collbato.cat

Mar Andreu

Segona tinenta d’alcalde Regidora d’Igualtat, Cultura i Patrimoni (ERC-GIC-AM) andreurm@collbato.cat

Gemma Rodríguez.

Regidora Socialistes de Collbató, Candidatura de Progrés (SdeC-CP)

Libry Johanna Ahumada.

Regidora Socialistes de Collbató, Candidatura de Progrés (SdeC-CP)

Maria Teresa Casanovas.

Regidora Junts per Collbató – Més Collbató (Junts)

Mónica Rodríguez del Castillo Regidora Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) Sílvia Baraldés.

Regidora Junts per Collbató – Més Collbató (Junts)

Representants consistori municipal de Collbató

Telegram és una aplicació de missatgeria instantània gratu- ïta que permet enviar i rebre missatges entre els usuaris.

Alhora, i a través de canals que permet crear l’aplicació, es po- den enviar missatges unidirec- cionalment cap a les persones que s’hi hagin subscrit.

Totes aquelles persones que es vulguin unir al nou canal de Telegram, en primer lloc, hauran de tenir descarregada aquesta aplicació al seu telèfon (versió tant per Android com per IOS). Un cop descarregada, han de buscar al cercador de l’aplicació: Ajuntament de Coll- bató i unir-se al canal, també es pot fer clicant aquest enllaç:

Collbató informa|3

(4)

Èxit rotund en la primera edició del

Collbató Vives Fest

Cultura

E

l cap de setmana del 27 al 29 de maig desenes de persones van apropar-se a la plaça de l’Era per gaudir de la música en directe.

Divendres 27 de maig es va donar el tret de sortida a l’esperat Collbató Vi- ves Fest, un festival fresc i innovador que reconvertia el ja conegut Festival de Músiques Amadeu Vives. Durant tot el cap de setmana, la plaça de l’Era es va omplir de música i cultura de la mà d’artistes com Lluís Arruga, Adam Giles Levy, Rodríguez & Deker, Joan Masdéu, Clara Gispert i Lali Begood.

Gràcies a l’ampli cartell de concerts, els collbatonins i collbatonines van poder gaudir de diferents estils musi- cals sense moure’s de la vila.

Durant els tres dies que va durar el Collbató Vives Fest, el públic, de to- tes les edats, ve tenir l’oportunitat de ballar, cantar i menjar gràcies a les di- ferents food trucks que hi havia distri- buïdes per l’espai fent del festival una experiència completa i única.

(5)

Cultura

Concurs de fotografia

D’

altra banda, el concurs de fotografia va obtenir uns resultats impecables:

els participants van pre- sentar un recull de fotografies del fes- tival molt professionals, demostrant un cop més, que Collbató està ple de persones amb talent.

Collbató informa|5

(6)

Igualtat

Maria Teresa Toral dona nom a un parc infantil a Collbató

L

a química i farmacèutica Maria Teresa Toral dona nom al parc infantil del costat de l’Escola Man- suet. El parc es va reinaugurar amb el nom de Toral el passat 20 d’abril.

El nom va ser escollit a través d’un procés de treball i participatiu amb l’alumnat de 6è de Primària de l’Escola, entre dues opcions de científiques proposades per la Re- gidoria de Lgtbi i amb la dinamit- zació de Patricia Canut, que lidera el projecte “LULTRAVIOLETA”, desenvolupant divulgació cientí- fica crítica i feminista.

La Consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, visita Collbató

L

a Consellera d’Igualtat i Femi- nismes, Tània Verge, va visitar Collbató el divendres, 8 d’abril, on es van compartit les políti- ques feministes i el que s’està desenvo- lupant des de la Regidoria d’Igualtat i LGTBI de l’Ajuntament de Collbató.

La Consellera, va presenciar l’acte del Cercle de Dones, el nou espai de tro- bada i relació entre dones, que es va impulsar aquest mes de març amb l’ob- jectiu de dissenyar accions, trobades informatives, tallers de sensibilització i conscienciar en els valors d’igualtat.

L’acte va començar a dos quarts de vuit del vespre, quan la regidora d’Igualtat, LGT- BI, Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Collbató, Mar Andreu, va donar la benvinguda a la Consellera. Al Cercle de Dones ha estat un espai per debatre el que s’està fent, i les línies futures per fer front a l’erradicació de les violències masclistes.

Prèviament a l’acte del Cercle de Dones, la Consellera Tània Verge va tenir una trobada amb l’equip de govern local.

(7)

Educació

L’alumnat de l’escola Mansuet i la Salut registren les seves

cooperatives dins el programa CuEmE

Infants de l’Escola la Salut visita l’Ajuntament

E

ls alumnes de l’escola Mansuet i de La Salut que participen en el programa CuEmE van passar du- rant el mes de març per l’Oficina d’Atenció al Ciu- tadà de l’Ajuntament de Collbató per registrar les seves entitats i així poder operar com a cooperativa.

Aquest programa, Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) sota el lideratge de la Diputació de Barcelona, vol fomen- tar l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’Educació Primària. Amb aquest programa l’alumnat crea i gestiona una cooperativa, enguany per or- ganitzar una cursa solidària, amb el suport de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials.

Aquest any 2022, el projecte de l’escola Mansuet, té per nom CREATICOOP, i el projecte de l’escola La Salut, CAES5. En els dos casos són projectes per potenciar un esperit emprenedor entre els alumnes per transformar les idees en actes. La cre- ativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d’aconseguir objectius, en són les seves principals característi- ques. La metodologia educativa és el treball per projectes. Des de la constitució, la creació de la imatge, la recerca de formes de finançament, l’organització de l’acte i la seva celebració.

A Collbató, les escoles porten a terme aquest projecte des de l’any 2018 tant l’escola Mansuet com La Salut, obtenint molt

E

l dilluns dia 21 de març l’alumnat de 3r de Pri- mària de l’Escola la Salut va visitar l’Ajuntament amb l’objectiu de conèixer el seu funcionament.

Durant la visita van poder descobrir l’origen històric de l’edifici consistorial, també van poder parlar amb els treballadors de les diferents àrees municipals so- bre les seves feines.

Posteriorment, van poder viure en primera persona com és un ple municipal, on alguns alumnes van fer de represen- tants de les seves classes i van debatre propostes de millores pel poble que prèviament havien treballat a les aules.

En acabar la seva sessió plenària que van organitzar, aquells i aquelles que van voler, van poder formular pre- guntes diverses a l’alcalde de Collbató, Miquel Solà.

bons resultats i un gran nivell de satisfacció tant per part de les escoles com de l’alumnat i les famílies.

El programa reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i és una eina d’inclusió social. Fo- mentar l’emprenedoria mitjançant cooperatives centra l’ac- tivitat empresarial en la persona i no en el capital, les coope- ratives es gestionen de manera democràtica i participativa i donen part dels beneficis a projectes socials.

El paper de l’Ajuntament de Collbató és facilitar la relació de les escoles amb l’entorn i promoure la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives i de les activitats solidàries.

Collbató informa|7

(8)

Gent Gran

Finalitza la temporada de marxa nòrdica per Gent Gran amb un

reconeixement per als participants

E

l dijous 2 de juny va tenir lloc la darrera passejada del cicle marxa nòrdica per Gent Gran que es va celebrar a Santa Coloma de Gramenet amb la participació de veïns i veïnes de Collbató.

La caminada, a la qual també va assistir l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va comptar amb un reconeixement per a totes les persones participants.

Per assistir a la cloenda calia haver participat en un mínim de dues passejades del cicle, donat que és un acte en el qual han participat fins a 74 municipis, i més de 1.000 persones per dia, per això alhora que es limita l’aforament es premia a les persones caminants “fidels” a l’activitat.

En aquesta edició s’ha anat a fer caminades a Sitges, Bigues i Riells i Sant Fruitós de Bages.

SALUT

Millores a l’atenció presencial sanitària

E

ls responsables de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) d’Esparreguera comuniquen les mesures que s’estan prenen part per tal de millorar el servei prestat a l’atenció primària pel que fa a la disponi- bilitat de professionals. Les millores que es van comunicar van ser les següents:

• Potenciar la presencialitat co- brint les agendes dels professio- nals que ofereixen serveis diaris.

• Substitució del metge de famí- lia, el Dr. Robles.

• Implementació de servei d’in- fermeria i atenció a l’usuari els dilluns tarda.

• Servei fix de pediatria a partir de l’1 d’abril.

A més, des de l’àrea de Salut del ter- ritori es van comprometre a donar una major accessibilitat, al més aviat possible, a la ciutadania del municipi i evitar desplaçaments al CAP d’Es- parreguera per simptomatologia lleu Covid-19.

Des de l’Ajuntament, també es va vo- ler posar en valor projectes de futur plantejats com millorar i augmentar el sistema d’assistència sanitària, la utilització d’eines digitals i millorar els serveis potenciant l’activitat co- munitària i la sanitat nutricional i psicologia.

(9)
(10)

Medi Ambient

Collbató se suma al ‘Let’s Clean up”

per la neteja de residus al medi natural

E

l 7 de maig va tenir lloc una neteja de residus al medi natural, per consci- enciar sobre el problema dels residus a la natura i netejar el nostre entorn, emmarcada dins de “Let’s Clean Up Europe”.

Aquest any els espais escollits han estat la zona del Castell i entorns, el bosquet del Pas- seig de Ronda i el bosquet davant de l’escola La Salut. La jornada va arrencar des de la Pla- ça de l’Era a les 9.30 del matí per realitzar la inscripció i fer els grups.

Let’s Clean Up Europe és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilit- zació a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, i mar- ges de rius, entre altres espais.

(11)

Collbató informa|11

(12)

Mobilitat

L’Ajuntament de Collbató aposta per l’alternativa de pas soterrat de l’A-2

L’

Ajuntament de Collbató segueix treballant per tal d’evitar la construcció de la variant de l’A-2 en el seu pas pel municipi.

Des del consistori s’ha insistit i plantejat una alternativa soterrada com a opció a la variant que es va plantejar i es vol tirar endavant des del Ministeri. Actu- alment, els serveis tècnics de l’Ajunta- ment, conjuntament amb els serveis jurídics contractats, estan treballant a fons i redactant l’informe definitiu d’aquesta proposta, que en un primer moment, ja estava plantejada com una de les diferents opcions, però que final- ment va caure en pro de la variant.

De la revisió feta per serveis tècnics, l’alternativa que obté la millor puntua- ció seguint els barems de la Llei d’Im- pacte Ambiental, és la soterrada i, per tant, és aquesta la que cal escollir.

L’alternativa de la variant queda des- cartada pels seus impactes crítics, així com l’alternativa de l’ampliació en superfície pel fort impacte visual que tindrien pantalles acústiques de formi- gó de 6 metres d’alçada i pels problemes de mobilitat.Aquest informe inclourà la proposta plantejada pel consistori amb plànols i informació de l’alternativa i s’espera que es pugui estudiar amb de- teniment des del ministeri i fer efectiva aquesta opció més real i viable per a tota la ciutadania del municipi.

La proposta que es farà arribar doncs al Ministeri és una millora de l’al- ternativa sota fals túnel que recull l’avantprojecte. Es proposa avançar l’entrada al túnel abans del barri de la Fumada, incorporar, a l’altura del car- rer Pierola, dos accessos directes al tram soterrat de l’A-2, un en sentit Lleida i un altre en sentit Barcelona i urbanitzar la plataforma del falç túnel amb dues vies de servei, 2 passejos per a vianants, 2 carrils-bici i 3 rotondes per accedir als diferents nuclis de Collbató.

Des de l’Ajuntament de Collbató es considera que en un context d’emer- gència climàtica en el qual cal repensar els models econòmics, d’infraestruc- tures i mobilitat actuals per fer una aposta ferma per models menys con- taminants i agressius no té cap sentit dissenyar projectes de grans dimensi- ons com el plantejat pel Ministeri amb l’únic objectiu d’aconseguir un carril més que l’actual.

Actualment, el municipi ja pateix una divisió amb l’autovia actual i amb el

(13)

Mobilitat

nou projecte es planteja una nova frac- tura amb un gran impacte en un espai natural protegit, que comportarà més contaminació ambiental i acústica.

Tot i entendre que cal millorar l’auto- via A2 en aquells punts on és necessa- ri, en el tram de Collbató l’actuació és innecessària tal com es planteja.

Des de fa anys s’estan demanant me- sures per pal·liar les molèsties acús- tiques als nostres veïns i veïnes i millores en les connexions entre els barris dividits per l’autovia. Si hi ha una voluntat real de poder invertir recursos per solucionar els proble- mes a Collbató, la millor alternativa hauria de ser el soterrament.

Trobada amb el Ministeri per l’A2 Els alcaldes i regidors d’Urbanisme dels Hostalets de Pierola, el Bruc i Collbató es van reunir el passat dilluns 2 de maig amb el secretari general del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda ur- bana, Xavier Flores, per mostrar el re- buig a l’avantprojecte de l’A2 que afecta els municipis i presentar alternatives en el període d’al·legacions.

Posteriorment, el 30 de maig es va fer una segona trobada de caire més tècnic en la que els representants del Minis- teri van reconèixer que la variant era una mala solució i es van comprome- tre a reestudiar el projecte i el soter- rament. Es va acordar que es faran noves reunions de treball una vegada presentats i analitzats els informes i al·legacions dels ajuntaments, parti- culars, veïns i entitats amb la finalitat d’assolir el màxim consens.

Exposició pública de l’avantpro- jecte de la reforma de l’A2 que pro- posa una variant a Collbató El passat dimarts dia 5 d’abril es va publicar al BOE (Boletín Oficial del Estado) l’avantprojecte de l’adequa- ció, reforma i conservació de l’auto- via A2 en el tram d’Igualada-Marto- rell i l’estudi d’impacte ambiental del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

L’avantprojecte preveu la construc- ció d’una variant de 6.595 metres de longitud de l’autovia en el municipi de Collbató, creuant la Serra de Can Dolcet i que passa a prop dels habitat- ges de la part alta de Can Dalmases. Els traçats preveuen pendents que arriben al 5’5 % amb els consegüents desmunts i replens de fins a 30 metres d’alçada que comportaran la tala de milers de pins i la intercepció de camins i tor- rents. Tot i la magnitud de l’actuació

la velocitat estarà limitada a 80 km/h, a causa de la perillositat del pendent i augmentarà els nivells de contamina- ció acústica que actualment ja patim.

També es preveu la construcció entre Collbató i Esparreguera d’un estaci- onament d’emergència per camions de 43.480 m2 amb capacitat per 348 places per vehicles pesants. El cost previst en el tram de Collbató és de 69.531.583,95 € i no té en compte la desconstrucció de l’actual traçat, ja que amb l’opció de la Variant l’actual auto- via queda fora d’estudi.

Reunió amb la ciutadania

A més, el consistori collbatoní con- tinua apostant per la participació ciutadania i el 29 d’abril, va realitzar una reunió informativa multitudinà- ria al Casal de Cultura per explicar als veïns i veïnes les afectacions de la variant proposada. L’acte va comptar amb la intervenció de l’alcalde, Mi- quel Solà, i del regidor d’Acció Ter- ritorial, Josep Estradé.

A l’inici de l’acte, l’alcalde va exposar que la voluntat del govern d’Espanya de reformar l’A2 ja ve de lluny. De fet, el 2018 ja es va exposar la voluntat del Ministeri d’ampliar el nombre de carrils, en el tram comprès entre Mar- torell i Igualada, i l’oposició total dels municipis afectats la va frenar.

En el torn obert de preguntes, molts veïns i veïnes van mostrar la seva preocupació davant aquest projecte perquè la variant passaria a tocar d’al- guns habitatges i també per l’enorme impacte ambiental que suposaria per un municipi com el nostre en què l’en- torn natural és tan important.

Collbató informa|13

(14)

E

l 23 d’abril es va celebrar la diada de Sant Jordi, enguany especial perquè suposava un retorn a la normalitat i a la realització de la Fira com d’altres anys.

L’acte central de la celebració a Collba- tó va ser el mateix dissabte 23 d’abril de 10 a 14 hores amb la Fira de Sant Jordi.

També va tenir lloc una animació infan- til a càrrec del trobador “Sergi Príncep”, venda de roses i llibres, un photocall i es van lliurar els premis dels concursos Superlectors i Bookface, es va presentar el llibre “Ànimes viatgeres. La història de dos viatgers”, a càrrec de Marc Magem i Cristina Pérez o amb la col·laboració de l’associació excursionista 4.000 Peus.

El primer acte emmarcat dins la festivitat de Sant Jordi va ser l’exposició dedicada

B

ona música entre les propostes del programa ofici- al de la festa que tindrà lloc entre el 15 i el 18 de setembre de 2022 Dijous 15 al vespre, arren- carà l’edició de la Festa Ma- jor 2022 de Collbató amb les havaneres de les Anxo- vetes a la plaça de l’Era.

La nit de divendres compta- rà amb el “Va parir tour” de Ràdio Flaixbac que estarà de gira d’estiu per Catalunya, serà a la Pista Martí Gil.

Dissabte serà el moment dels concerts de les bandes

musicals Itaca Banda i Ko- ers, que faran les delícies de tots els veïns i veïnes de Collbató.

I diumenge al matí s’obri- rà amb el grup Reggae per Xics que farà ballar a petits i grans a ritme de reggae i ska les cançons populars catala- nes. A la tarda serà el torn de The Sey Sisters al Casinet.

Aquestes són algunes de les propostes musicals i teatrals que us avancem.

A principis de setembre l’Ajuntament distribuirà el programa de la festa a totes les cases del poble amb més activitats per a tothom.

Collbató celebra un Sant Jordi ple d’activitats i amb normalitat

Itaca Band, Reggae per Xics i The Sey Sisters actuaran a Collbató per la Festa Major 2022

al poeta Enric Cassasses, que va ser 52è premi d’honor de les lletres catalanes.

El divendres 22 d’abril va tenir lloc la presentació del llibre “Tres maletes”, es- crit per la collbatonina M. Àngels Sellés i per Mercè Sendrós, amb la col·labora l’Associació Collbató per la solidaritat.

Un cop finalitzat Sant Jordi, l’endemà es va jugar un partit de futbol femení amb l’equip junior contra el Castellbisbal i de les veteranes contra l’Olesa de Montserrat.

Finalment, el 29 d’abril, van finalitzar el actes de Sant Jordi a Collbató amb un divendres de manualitats, per famílies i relacionat amb el grup de parcs i biblio- teques de Montserrat, a més del club de lectura mensual amb el llibre “Memòria d’ulls pintats” de Lluís Llach.

Cultura

(15)

Participació

Èxit a la 1 a edició de Pressupostos Participatius de Collbató

U

n total de 268 persones van participar en la votació de la primera edició dels Pressupostos Participatius del municipi. L’objectiu era que la població mani- festés necessitats o millores que es podrien imple- mentar a Collbató. La recepció de la població va ser molt favo- rable, ja que malgrat ser la primera edició, es van presentar un total de 70 propostes entre la ciutadania i les diferents entitats.

D’aquestes 70 propostes, 53 van estar treballades pels tècnics municipals fins a aconseguir les 16 finalistes que van ser sotme- ses a votació. En aquesta darrera fase, va ser el torn de la pobla- ció empadronada a Collbató de votar, i la participació ha estat del 6,83%. Aquesta xifra és elevada en comparació a la mitjana d’altres processos d’aquest tipus, a altres poblacions com són els pressupostos participatius, i més tenint en compte que era la pri- mera vegada que es portaven a terme al nostre poble.

En funció del nombre de votacions, les propostes s’anaven in- corporant a la partida de 20.000 € destinada als Pressupostos Participatius. És a dir, d’acord amb el nombre de vots, s’anaven posicionant les 16 propostes validades des de l’Ajuntament.

Altres propostes que van quedar a prop de ser escollides van ser la intervenció als embornals contra el mosquit tigre, la instal·lació d’aire condicionat a la Llar d’Infants Municipal o la Construcció del primer Gegantó de la Colla Gegantera de Collbató.

Joventut

Collbató engega el Pla Local de Joventut

D

urant els mesos de maig i abril va estar a disposició dels i les joves de Collbató una enquesta per tal d’ob- tenir informació acurada sobre la si- tuació dels i les joves Collbatonines.

En aquesta primera fase, s’ha recopilat tota la informació necessària a través de dades demogràfiques, entrevistes, sessions participatives i l’enquesta que us proposem.

El Pla Local de Joventut pretén donar una resposta a les inquietuds de les per- sones joves en concepte d’oci i temps lliure, educació, inserció al mon labo- ral, emancipació, autonomia personal cohesió i foment de la participació. La joventut és una etapa d’aprenentatge i desenvolupament personal i és impor- tant disposar de recursos que reforcin l’autonomia i el gaudi d’aquests anys.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut posar els mitjans necessaris per donar suport a tots els joves del municipi a través de polítiques públiques.

Collbató informa|15

(16)

Esports

Prop de 1000 ciclistes participen en la 12 a edició de La Portals de Collbató

A

les 8.30 h del matí del pas- sat 10 d’abril La Portals 2022 donava el seu tret de sortida amb prop de 1000 ciclistes de diferents edats preparats per gaudir de l’esport i el paisatge na- tural de Montserrat.

Sílvia Rovira, la protagonista de l’edi- ció d’enguany, encapçalava la sorti- da acompanyada d’altres companyes ciclistes. Rovira va mostrar-se molt orgullosa per ser l’esportista homenat-

jada de la present edició i va dedicar unes paraules d’agraïment.

La participació en aquesta edició va ser tot un èxit i cal destacar l’alta par- ticipació de dones respecte anteriors anys, concretant-se en un increment del 90% respecte 2021. Des de l’Ajun- tament apreciem aquest canvi i de- sitgem que any rere any es consolidi aquesta tendència i siguin moltes més les dones que s’animin a participar.

La Portals és una cursa de BTT organit- zada per l’entitat LATACA de Collbató, amb el suport de l’Ajuntament i del Pa- tronat de la Muntanya de Montserrat.

Posposada la cursa de BTT Entreterres 2022

E

l passat 19 de juny s’havia de celebrar una nova cursa de BTT a Collbató, l’En- treterres 2022. Finalment, la cursa s’ha hagut d’ajornar per una nova data provisional el prò- xim 4 de setembre. Aquesta cursa està inscrita al campionat de Cata- lunya de BTT-Marató.

Èxit en la 34 a edició de la Cursa de l’Alba

M

és de 300 corredors van participar en la cursa collbatonina celebrada el 8 de maig amb Sergi García i Xavi Roca com a guanyadors de la 34a edició de la Cursa de l’Alba i la Mitjalba respectivament.

Abans de les 8 h del matí els corredors i corredores ja escalfaven a la sortida, per davant, 22.5 km amb un desnivell acumulat de 2.200 metres. A les 8 h donaven el tret de sortida a la 34a edi- ció de la cursa amb més de 250 corre- dors; una hora més tard començava la Mitjalba de 12,5 km a la qual van par- ticipar més de 100 persones.

El recorregut va transcórrer pel nu- cli històric de Collbató fins a entrar al Parc Natural de Montserrat com- binant ascensos de 1.200 graons amb senders i descensos fins al Pla de Sant Miquel. Es van portar a terme dos talls horaris, un a l’arribada del Monestir de

Montserrat i el segon al kilòmetre 11. Consulta aquí les classificacions!

una banda, la de professionals i per l’altre la cicloturista. En aquesta

cursa no estan permeses les bi- cicletes elèctriques.

A l’arribada s’oferirà un entrepà, refresc i un ob- sequi per a totes les per- sones participants.

La cursa tindrà dues modalitats, un circuit llarg 65 km amb 1.700 metres de desnivell i un circuit curt 37 km amb 950 metres de desnivell.

El circuit transcórrer per la zona que envolta Montserrat i comptarà amb dues sortides, per

(17)

Collbató informa|17

(18)

25 aniversari de Teatre La Forja

H

eus aquí que l’any 1996, un dia dels Sants Innocents, va néixer el grup de teatre La Forja de Collbató. Amb un equip de 9 persones vam estrenar

“C’est vrai”, una adaptació lliure d’una obra de l’Alfonso Paso.

Els començaments van ser durs, assa- jos al Casal convivint amb goteres, i altres inclemències del temps, fins que l’any 2000 vam iniciar la nostra acti- vitat al Casinet, on encara hi seguim.

Amb l’estrena d’una obra a l’any, ac- tors, directors i tècnics de diferents àmbits, hem transmès la nostra passió pel teatre i per la cultura a través de la posta en escena de peces d’autors ben diferents i adaptacions d’obres clàssiques. Darrerament, escrivim les nostres pròpies obres adaptades a la situació de cada moment.

La constància i la passió que defineix el nostre grup va fer que l’any 2012 ens constituíssim com associació, amb tres seccions: adults, joves i pastorets, secció que inclou amants del teatre de totes les edats.

També vam iniciar les col·laboracions amb altres entitats del poble, així com la participació en diferents actes cul- turals. L’any 2013, van arribar els in- tercanvis amb poblacions veïnes. Dos anys després, ens va arribar la propos- ta de tornar a fer un Pessebre Vivent, i el 2015 vam incorporar aquesta nova secció amb la participació de veïns que volien aportar el seu entusiasme per retornar aquesta tradició i acostar l’esperit de Nadal a Collbató.

Entitats

Des de l’any 2018 formem part de la Coordinadora de Teatre Ama- teur del Baix Llobregat, amb acti- vitats com la Roda de Teatre, on fem representacions en diferents poblacions de la comarca i els grups d’aquestes venen a representar les seves obres a Collbató, donant im- puls i difusió cultural del mon teatral per apropar-la als diferents pobles de la comarca. També participem en el Concurs de Teatre Breu que or- ganitza la Coordinadora de Teatre Amateur de Catalunya, on hem que- dat finalistes amb dues obres de pro- ducció pròpia. També formem part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya des de l’any 2016.

Com els components del grup mai en tenim prou, també participem en els conta contes que es fan al Casal de Cultura, un cop al mes, per a nens i nenes de 0 a 6 anys, amb escenificaci- ons de contes adaptats o creats per La Forja. També hem participat a les can- tates que es fan a les escoles del muni- cipi, al Carnestoltes, la Castanyera i a la Cavalcada de Reis.

És per tot això, i per molt més que vindrà, que volem celebrar el 25è ani- versari, amb activitats que emmar- quin tota la feina feta per La Forja i que faran un repàs a totes les obres representades i recordar tots els par- ticipants que han format part de l’As- sociació. Com la pandèmia no ens ho va permetre en el moment que tocava, celebrarem el 25+1. Diuen que mai és tard per a una celebració.

La secció de Pastorets també com- memora el 10è aniversari, el 10+1, des que es va fer la primera repre- sentació, on grans i menuts van fer

possible omplir l’escenari d’àngels i dimonis, que apareguessin el Lluquet i el Rovelló i la resta de personatges, vencent una vegada més a Satanàs i Llucifer en la versió de Folch i Tor- res. Això fa possible que Collbató revisqui el Nadal any rere any, amb la participació dels veïns i veïnes, uns sobre l’escenari, i la resta amb els aplaudiments d’un públic molt fidel.

I seguirem amb nous projectes, perquè el teatre és la nostra motivació i la nos- tra passió, així com la nostra forma de veure la vida, i com no, al costat de la cultura, perquè sense aquesta seríem uns orfes d’esperit. I com deia Mercè Rodoreda: “Les coses importants són les que no ho semblen”.

Us passem la programació del Teatre La Forja per a l’any 2022:

Estrena de l’obra “Què fem amb la mama?” 17 de setembre, dins la progra- mació de la Festa Major de Collbató.

Exposició fotogràfica: “25 anys amb La Forja” al Casal de Cultura de Collbató.

Segona i tercera representació, els dies 1 i 2 d’octubre al Casinet de Collbató.

Pessebre Vivent, dies 17 i 18 de desem- bre, dins la Fira de Nadal de Collbató, amb recaptació per a La Marató de TV3.

Representacions dels Pastorets, els dies 23, 26 i 30 de desembre.

Apunteu a la vostra agenda aquestes activitats que ja estan programades i a les que no hi podeu faltar. De la resta, us anirem informant per xarxes i pels circuits habituals.

Associació Teatre la Forja

(19)

Grups Polítics

LA REFORMA DE L’A-2, POT SER TAMBÉ UNA OPORTUNITAT DE FUTUR PER A COLLBATÓ?

Davant de l’avantprojecte de reforma de l’autovia A-2, que inclou una variant al ter- me de Collbató, el govern municipal d’Esquerra s’ha afanyat a posicionar-se a la con- tra i anunciar la presentació d’al·legacions i, fins i tot, emprendre accions judicials al respecte. Els Socialistes de Collbató volem analitzar més acuradament el projecte i anar més enllà. Pensem que cal estudiar el projecte en profunditat i explorar totes les possibilitats que suposaria la recuperació de l’espai per on transcorre el traçat actual, el qual cal recuperar completament per al nostre municipi i en benefici de la ciutadania. I aquesta pot ser una oportunitat única!

La transformació de l’actual traçat de l’autovia en un gran espai públic permetria eliminar la barrera infranquejable que actualment divideix el terme municipal. Po- dríem pensar en un gran bulevard, al llarg del qual es vertebressin equipaments i espais que ara ens manquen? Guanyaríem sòl públic per a desenvolupar opcions i ubicar serveis de lleure i natura, d’activitat econòmica, d’habitatge,… sobre les quals els veïns i veïnes de Collbató haurien de tenir la paraula. I creiem que tot això cal plantejar-ho ja des d’ara, per no perdre l’oportunitat de que pugui ser incorporat d’inici al projecte i al seu finançament.

Però per a poder tenir obert aquest ventall de possibilitats de cara al futur, calen planteja-ments en positiu i obrir les portes a la negociació. Considerem que el go- vern municipal no s’hauria de tancar en banda i instal·lar-se en el no. Tenim el con- venciment que estem en un moment crucial i hem d’aprofitar-ho. El nostre ajunta- ment ha de jugar un paper proactiu i propositiu, amb actitud i mentalitat obertes, defensant el millor per als collbatonins i collbatonines d’ara, però sobretot per a les futures generacions.

HI HA ALTERNATIVES MILLORS

A l’abril el Ministeri de Transports va fer públic l’avantprojecte “d’adequació, re- forma i conservació de l’autovia A2 en el tram Igualada-Martorell” que preveu actuacions amb un gran impacte al territori com un nou túnel al Bruc i tres variants noves, entre d’elles la de Collbató que travessa la Serra de Can Dolcet.

És difícil entendre que en un context de crisi climàtica es plantegin propostes con- tràries als objectius europeus de reduir l’emissió de gasos contaminants i d’apostar per alternatives com la ferroviària per transportar mercaderies. I és que als pro- blemes actuals que provoca l’autovia, com la contaminació acústica o la divisió del nostre poble, en creen de nous amb la nova variant. Passem a tenir dos autovies:

una de 5 carrils i una altra de 6. Perquè la realitat és que enlloc plantegen desmuntar l’actual, ja que queda fora del projecte.

Per tant considerar una oportunitat per Collbató la construcció de la variant és un er- ror. Malgrat el baix nivell d’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya el més adient seria que realitzessin les actuacions oportunes per solucionar els problemes que tenim com la contaminació acústica o la divisió del poble. I si estan disposats a invertir en una proposta definitiva que ho facin pel soterrament, que de llarg és l’alternativa més beneficiosa pel nostre poble. Aqueta si és una gran i única oportunitat.

Les darreres setmanes moltíssims veïns i veïnes de Collbató, els Hostalets de Pierola i el Bruc s’han mobilitzat per mostrar el rebuig a la variant presentant al·legacions, perquè hi ha alternatives millors abans de destrossar la Serra de Can Dolcet per solucionar els problemes que ens genera l’A2.

LA VARIANT DE L’A2, AIXÍ NO :

Tot i que fa més de dos anys que estem insistint a l’alcalde en participar activament en les negociacions i possibles solucions del projecte, la dinàmica general és que als grups de l’oposició se’ns informa a darrera hora, a corre-cuita i som els últims en gairebé tot. No només ens hem ofert a treballar-hi, sinó que hem ofert les ins- titucions al nostre abast i els nostres diputats tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats i al Senat, fins i tot a portar la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya a Collbató.

De moment, només coneixem les explicacions que ha fet l’alcalde i la interpretació que en fa el regidor d’urbanisme. Estem parlant d’un projecte de llarg recorregut i d’un impacte important sobre el futur de Collbató, sigui quina sigui la proposta final d’aquest avantprojecte Llei, que de moment no consta en els pressupostos generals de l’Estat. Aquestes son les raons principals per las que ha de ser, SI o SI , un pro- jecte de consens polític i ciutadà.

Utilitzar-lo per fer campanya electoral, és segons el nostre parer, un acte d’oportu- nisme polític i de menysteniment vers la resta de problemes qui hi ha al poble, que en son una bona colla. Penjar una fotografia a les xarxes no té cap més valor que aquest, una fotografia, i més quan ens assabentem que el Secretari General d’Infra- estructures del Ministerio, el Sr. Xavier Flores, dies després visitava un ajuntament veí per justament resoldre problemes pendents de feia anys.

Nosaltres i els nostres votants mereixem un millor tracte per part de l’equip de Govern de Collbató, no acceptem de cap manera mantenir un paper passiu o fer seguidisme, ni d’aquest ni de cap altre tema que afecti al poble. És per això que nosaltres no vàrem donar suport a la moció presentada per ERC-GIC al passat Ple municipal. Sense diàleg, sense interlocució, sense possibilitat d’opinar, a corre-cui- ta i a darrera hora, AIXÍ NO.

POSICIONAMIENTO ANTE LA PROPUESTA DE VARIANTE DE LA A2 POR COLLBATÓ

La propuesta del Ministerio de Fomento de ampliar la A2 y, específicamente el trazado del tramo por Collbató, irrumpe entre los habitantes de nuestra localidad como una agresión a nuestro sentido común y al entorno medioambiental.

La naturaleza que nos rodea de la que hemos hecho una de nuestras mejores características como núcleo urbano singular (con sus evidentes ventajas y estando conscientes que, podría estar mejor) quedaría gravemente afectada de cumplirse esta proposición viaria.

Es un ataque al entorno natural sin lugar a dudas, arrasaría una gran extensión de vegeta- ción y la fauna que vive en ella sería devastada. No hay ni una sola ventaja para Collbató, y es que, además, continuará estando abierta al tráfico la actual A2 que, de por sí, ya cumple la función odiosa de dividir el Municipio en dos.

Este “estudio” se hizo sin tomar en cuentas las variables sociales, las modificaciones de trá- fico que produjo la eliminación del peaje de la A7, el alto % de pendiente de la vía, las emi- siones de CO₂, y otras tantas desventajas que podemos extraer sólo con la lectura del plan.

El progreso no es sólo construir, en este caso: vías, sino, sobre todo es construir de manera inteligente empleando todos los recursos para mejorar la existencia social.

Este proyecto es caro, perjudicial, antiestético, inadecuado, y un largo etcétera.

Y hay que preguntarse: ¿Cómo puede ser “esto” un proyecto de un Ministerio de un país de la Unión Europea? ¿Qué criterios técnicos se aplicaron en este estudio? ¿Se corresponde a una vía de la Europa del siglo XXI?

En CIUDADANOS COLLBATÓ, reiteramos que NO estamos de acuerdo con esta fór- mula del Ministerio de Fomento.

Y pedimos a esa entidad del Gobierno de Pedro Sanchez que, previo estudio actual de condiciones, corrija la propuesta y la adapte a un modelo acorde con la buena gestión del medioambiente y la normativa legal europea aplicable.

Exigimos igualmente, primero como residentes y luego, como partido político de este mu- nicipio, bajo la máxima del bien común, que el Gobierno Municipal ejerza con firmeza la defensa de nuestros intereses y que nos informe oportunamente de los avances en materia.

Collbató informa|19

(20)

Referencias

Documento similar

celebració joiosa d’aquest esdeveniment, ens ha aportat, al llarg d’aquest any grans alegries: hem tingut l’oportunitat de compartir el nostre esser clarià

L’Oficina connectava la minoria catalana amb la mesa de les Corts, els ministeris i la resta de grups de la cambra, feia el seguiment de l’assistència dels

I molt agraït també estic dels dies de desconnexió de tesi que al final de l'estada de recerca vaig poder passar a Broome poble i rodalies amb tenda de campanya amb el David Dureau

La dècada dels anys 50 es mostra amb oscil·lacions de fins a 3 ºC entre les mitjanes anuals, amb uns cinc primers anys molt irregulars tant pel que fa a les temperatures com a

Amb el nou model es reconeix la importància del Consell escolar del centre en l’elecció (i amb això, la importància de la participació de la comunitat escolar), s’abandona la via

Molt lligat amb això, existeix una gran problemàtica amb les jornades laborals, com s’ha observat en estudis previs i a les enquestes, les jornades laborals

La visualització dels delictes amb uns segments de població i la propagació d’estereotips negatius en relació amb els immigrants per part dels partits polítics

Mentre que el públic es divideix pràcticament en dues meitats entre els adjectius formal i propera pel que fa a la percepció de l'actitud dels músics, i només un enquestat