• No se han encontrado resultados

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

ACTIVITATS COMERCIALS Carolina Colomer Fernández CIPFP MISERICÒRDIA 8,17 SELECCIONAT

ACTIVITATS COMERCIALS ANDRA NYA TEICU IES EL CAMINÀS 8,005 SELECCIONAT

ACTIVITATS COMERCIALS MARINA PASCUAL SANZ CENTRE PRIVAT FP ESCUELA PROFESIONAL XAVIER 7,875 SELECCIONAT

ACTIVITATS COMERCIALS DANIELA SEGARRA SALVADOR IES EL CAMINÀS 7,625 SELECCIONAT

ACTIVITATS COMERCIALS SUMAN YOUSAF SHAHEEN IES PERE BOÏL 7,6 SELECCIONAT

ACTIVITATS COMERCIALS Pau Martínez Meliá IES L'ESTACIÓ 6,75 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS ROBERTO MARTINEZ ROMERO IES LAS FUENTES 6,72 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS DAVID CARRERAS CONEJOS CIPFP AUSIÀS MARCH 6,11 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS ANA MARIA COSTACHE CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA LATINA 5,969 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS ANDRÉS CAMILO SOLARTE COLLAZOS IES JOSEP IBORRA 5,954 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS MARIA DE LAS VIRTUDES BERNABEU TORMO CENTRE PRIVAT SALESIANOS JUAN XXIII 5,897 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS PERE ALBEROLA CANET IES JOSEP IBORRA 5,598 SUPLENT

ACTIVITATS COMERCIALS SERGI PONS GINER IES JOSEP IBORRA 5,192 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA ALEX LÓPEZ MELÓ IES JAUME II EL JUST 7,969 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA IVÁN CRISPÍN IGUAL CIPFP MISLATA 7,645 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA Deyvid Petrov Petrov CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 7,641 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA KEVIN PUIGCERVER MIRÓN IES SERRA PERENXISA 7 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA FRANCISCO FERNÁNDEZ NIETO IES SEVERO OCHOA 6,835 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA CRISTINA LÓPEZ MIGUEL IES SERRA PERENXISA 6,116 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA HÉCTOR MIRANDA MORENO IES JUAN DE GARAY 6,019 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) UNAI CARO GARCIA IES MARJANA 8,94 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) ANDREA CASTILLO NAVARRO IES EL CAMINÀS 8,565 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) CARLOS CERRILLO EXPOSITO CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 8,375 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) NOELIA MAESTRE DOMINGUEZ IES LA MELVA 8,375 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Vicente Javier Mengual Navarro CENTRE PRIVAT FP C.A.J. 8,315 SELECCIONAT

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

(2)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) ISABEL APARICI LLOPIS CENTRE PRIVAT IZQUIERDO-SOROLLA 8,1875 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) MARÍA PILAR GONZÁLEZ PILES IES CONSUELO ARANDA 8,086 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) JORDI PERIS ANTEQUERA IES ENRIC VALOR 7,94 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) CARLOS GARCÍA SEBASTIÀ IES XIMÉN D'URREA 7,8735 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) MARÍA VIDAL SÁNCHEZ CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ 7,628 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) LIDIA ROMEU SOLAZ IES PERE BOÏL 7,5 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) VICTOR SÁNCHEZ LADERAS CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 7,358 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) LUIS ANTONIO PÉREZ PADAUY IES RAMON MUNTANER 7,31 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Jorge Ferrando Rodriguez CENTRE PRIVAT FP C.A.J. 6,97 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Marta Bou Pérez CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 6,958 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Álvaro Montiel Llaves CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 6,953 SELECCIONAT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) LUIS LAZARO CAUDETE IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 6,767 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) JUAN FRANCISCO FLOR HERNANDEZ IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 6,645 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) HAFSA EL FATUAKI IES SIXTO MARCO 6,606 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Mireya Casabona Martínez CENTRE PRIVAT FP C.A.J. 6,455 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) Jaime Tamborero Flor IES SERRA D'ESPADÀ 6,406 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) José Navarro Comas CENTRE PRIVAT FP C.A.J. 6,304 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) DANIEL MOLINS BAÑÓ CENTRE PRIVAT JUAN XXIII 6,275 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) JESÚS VIDAL JUAN IES LA FOIA 6,19 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) DANIEL RIDAURA FERRANDIS CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 5,452 SUPLENT

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) RAÚL OLMOS EXPÓSITO IES ENRIC VALOR 5,384 SUPLENT

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS ANDRÉS DAVID GONZÁLEZ CARRILLO CIPFP MISLATA 6,33 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Cristobal Rico Fernández IES VIOLANT DE CASALDUCH 9,165 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES ÁLVARO VENTIMILLA ZUÑIGA IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO 9,085 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DAVID COVES CLIMENT IES 8 DE MARZO 8,75 SELECCIONAT

(3)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES AITOR GIJÓN FERRERIA IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO 8,415 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Javier Escortell Vidal IES HISTORIADOR CHABÀS 7,915 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES MARIO SÁNCHEZ CATALUÑA IES JORGE JUAN 7,33 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Pablo Morán Guizan IES GREGORI MAIANS 7,115 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Francisco Michel Pollet Dendooven IES MONTSERRAT ROIG 7,005 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Lucía Francisco Berbel IES MONTSERRAT ROIG 6,775 SELECCIONAT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES MARÍA PÉREZ BALLESTER IES DE VALLADA 6,63 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Joan Morera Serra IES HISTORIADOR CHABÀS 6,475 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES PABLO CABRERA BOLUFER IES CONSELLERIA 6,2 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Kamil Stasyk IES HISTORIADOR CHABÀS 5,975 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DANIEL MARTINEZ AVILA IES MOLÍ DEL SOL 5,95 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES Alba Font Melero IES HISTORIADOR CHABÀS 5,595 SUPLENT

ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES UNAI SANZ CANDAL IES JORGE JUAN 5,337 SUPLENT

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA ROSA MICHELLE MONTESDEOCA COLOMA IES VICTORIA KENT 7,21 SELECCIONAT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS LUCÍA GASCÓN SANZ IES CAMP DE MORVEDRE 8,719 SELECCIONAT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS Adrián Besós Lara IES VELES E VENTS 8,665 SELECCIONAT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS JORGE GOMIS LLI IES HENRI MATISSE 7,5 SELECCIONAT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS EVA FORTEA MARTÍNEZ IES HENRI MATISSE 6,994 SELECCIONAT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS PATRICIA BAEZA ASTILLEROS IES CAMP DE MORVEDRE 6,735 SUPLENT

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS DANIEL TRISTÁN GUIJARRO CATALÁ IES FONT DE SANT LLUÍS 6,57 SUPLENT

ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES AINHOA FERNÁNDEZ MATAS IES LAS LOMAS 6,27 SUPLENT

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ SAÚL FERRÁNDIZ GÓMEZ IES MARIA IBARS 9,625 SELECCIONAT

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ JAVIER NAVARRO DEOGRACIA CIPFP AUSIÀS MARCH 8,105 SELECCIONAT

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA CLARA WALSH JUANES IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 6,945 SELECCIONAT

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL Pablo Corral Antón IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES 7,274 SELECCIONAT

(4)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

AUTOMOCIÓ (LOE) INDALECIO GALERA MARTÍNEZ CIPFP CANASTELL 7,5 SELECCIONAT

AUTOMOCIÓ (LOE) Sarai Blanco Santiago IES LA TORRETA 6,6665 SUPLENT

AUTOMOCIÓ (LOE) Daniel Cortina Lluesma IES EL CABANYAL 6,3 SUPLENT

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL CARMEN ROCAMORA MUÑOZ IES EL PLA 5,541 SUPLENT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) DENIS PEDRO CUEVAS GOSALBO IES EL CAMINÀS 9,285 SELECCIONAT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) CARLOS RANDO SANTA IES LAS FUENTES 8 SELECCIONAT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) Jorge Pastor Frances IES L'ESTACIÓ 7,65 SELECCIONAT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) ALBERTO ADSUARA BUEDO IES JAUME I 7,07 SELECCIONAT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) KARINA ELÍSABETH ZARZA ERBALEJO IES PERE BOÏL 7,005 SELECCIONAT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) Felipe Signes Pedrós IES TIRANT LO BLANC 6,632 SUPLENT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) IONUT GABRIEL TUREAC IES EL CAMINÀS 6,26 SUPLENT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) LUIS FULGENCIO LUCAS FERNÁNDEZ IES VICTORIA KENT 5,085 SUPLENT

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) PAU BORT ROS IES EL CAMINÀS 4,685 SUPLENT

CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURHector Robles Escrivá IES GREGORI MAIANS 5,421 SUPLENT

CONFECCIÓ I MODA LARA NAVARRO COTANDA CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT 7,04 SELECCIONAT

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES (LOE) CARLOS NEGRO ALBIACH CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT 7,23 SELECCIONAT

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL DANIEL SANCHIS PARRA IES LES ALFÀBEGUES 6,644 NC

CUINA I GASTRONOMIA RAQUEL GÓMEZ GÓMEZ CIPFP CANASTELL 8,165 SELECCIONAT

CUINA I GASTRONOMIA GLORIA GONZALEZ MILLÁN CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 7,415 SELECCIONAT

CUINA I GASTRONOMIA CARLOS MARTINUS LEONARDUSRAIJMAKERS CIPFP CANASTELL 6,473 SUPLENT

CUINA I GASTRONOMIA VICTOR VICENTE MUÑÓZ CIPFP CANASTELL 5,991 SUPLENT

CUINA I GASTRONOMIA ANGEL COLL ALMAGRO CIPFP CANASTELL 5,953 SUPLENT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA ESTEFANIA SVOBODA MENOR CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 8,25 SELECCIONAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA LYDIA SABATÉ CLAYTON CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 8,192 SELECCIONAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA ELENA CERASELA DUICA CENTRE PRIVAT SANTA FAZ 7,57 SELECCIONAT

(5)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA PAULA ORDÓÑEZ CALERO CENTRE PRIVAT FP PAX 7,443 SELECCIONAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA DOLORES PICÓ RAMOS CENTRE PRIVAT FP PAX 7,015 SELECCIONAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA MARTA GARCIA MACARIO IES FEDERICA MONTSENY 6,104 SUPLENT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA LUCIA LACRUZ MORA IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA 6,076 SUPLENT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA SARA ALBORCH MAHIQUES CIPFP LA COSTERA 6,03 SUPLENT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA PALOMA GRANERO DALMAU CENTRE PRIVAT FP PAX 5,855 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA Francisco Carrasco Girbés CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 9,355 SELECCIONAT DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA BORJA ROYUELA MESA CENTRE PRIVAT FP FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARI-T 9,285 SELECCIONAT DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA Pablo Valle Alarcón CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 8,645 SELECCIONAT DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA Carlos López Marí CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 8,57 SELECCIONAT DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA David Mateu Picher CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 8,57 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA Fran Estreder Gómez IES ABASTOS 8,215 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA DANIEL ALBIOL GERMÁN IES EL CAMINÀS 8,145 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA MARC OLLER CABALLÉ IES JAUME II EL JUST 7,82 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA José Miguel Izquierdo García IES ABASTOS 7,208 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA CHRISTIAN MOLTÓ SOLER IES SERPIS 7,145 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA ION VELA BERNAL IES SERPIS 6,995 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA LUIS PORTEIRO PÉREZ IES EL CAMINÀS 5,825 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA FERRÁN RUIZ MONFERRER IES EL CAMINÀS 5,795 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB Angel Garcia Arqué IES MARÍA ENRÍQUEZ 7,533 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB ALEXANDRE RENÉ ARGIBAY MARTÍNEZ IES SEVERO OCHOA 7,46 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB JAVIER VELANDO CRUZ IES CONSELLERIA 6,89 SELECCIONAT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB SERGIO PÉREZ ALARCÓN IES LA VEREDA 6,674 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB JORDI MAS LLOBET IES EL CAMINÀS 6,48 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB DANIEL CHRISTIAN WILSON ETIABA IES CAMP DE MORVEDRE 5,998 SUPLENT

(6)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB CARLOS CATALÁN NEBOT IES EL CAMINÀS 5,855 SUPLENT

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB Inmaculada Concepción Prieto Zahonero CENTRE PRIVAT FP SOLVAM 5,64 SUPLENT

DIETÈTICA Manuel Capitán Doñate CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 8,25 SELECCIONAT

DIETÈTICA Ana Maria Rosu CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 7,244 SELECCIONAT

DIETÈTICA Ana Maria Adsuara Martínez CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 6,409 SUPLENT

DIRECCIÓ DE CUINA NADIA GÓMEZ CARRETERO IES MIGUEL HERNÁNDEZ 7,165 SELECCIONAT

DIRECCIÓ DE CUINA AARÓN HERNÁNDEZ UTRERO IES MIGUEL HERNÁNDEZ 5,419 SUPLENT

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA Juan Carlos Murcia Valdivieso CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ ARTESANO 8,25 SELECCIONAT

DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS ALEJANDRO CORRAL COSTAS IES SIXTO MARCO 8,21 SELECCIONAT

DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS ÁLVARO PÉREZ GIGANTE IES LA TORRETA 6,165 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) MARÍA LERÉN SANCHÍS CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 9,33 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) Lucía Bruixola Ferrer IES VELES E VENTS 9,165 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) Patricia Cantero Canillar IES VELES E VENTS 8,336 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) MARIA SANZ GIL IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 8,085 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) Tamara Cantos Gutiérrez IES VELES E VENTS 7,948 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) Patricia Marí Sánchez CENTRE PRIVAT FP C.ESTUDIOS RODRIGO-GIORGETA 7,648 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) VANESSA PICHER SANCHEZ IES L'ELIANA 7,219 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) María del Carmen Huescar Bejar CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ DE CALASANZ 6,98 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) PALOMA BALFAGON VIDAL IES FRANCESC RIBALTA 6,95 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) Cristina Eres Fenollosa CENTRE PRIVAT FP C.ESTUDIOS RODRIGO-GIORGETA 6,947 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) MARÍA RUIZ IGUAL IES BERENGUER DALMAU 6,825 SELECCIONAT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) AIMAR BENITEZ MORCILLO IES FRANCESC RIBALTA 6,75 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) AIMAR BENITEZ MORCILLO IES FRANCESC RIBALTA 6,75 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) CRISTINA SAIZ LECHIGUERO IES BERENGUER DALMAU 6,667 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) SARAEVA MOLINA LARRODE IES L'ELIANA 6,665 SUPLENT

(7)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) NAOMI MARTINEZ NACHER IES L'ELIANA 6,601 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) NEREA TARREGA BERGADA IES L'ELIANA 6,405 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) BORJA AÑÓ SANZ IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 6,4 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) SARA LÓPEZ NAVARRO IES FRANCESC RIBALTA 6,265 SUPLENT

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) PAULA GARCÍA TRILLES IES FRANCESC RIBALTA 5,965 SUPLENT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA VÍCTOR TOLEDO PRADES CENTRE PRIVAT ESCUELAS SAN JOSÉ (I. POLIT.) 8,715 SELECCIONAT

ELECTRO MEDICINA CLÍNICA ALBERTO BAIXAULI GARCÍA CIPFP CANASTELL 9,125 NC

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE) SARA GALINDO GARCÍA IES LA MARXADELLA 7,471 SELECCIONAT

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE) CHRISTIAN COSCOLÍN BIELSA CIPFP CANASTELL 6,621 SUPLENT

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL MARCEL JURACO FRÍAS CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 5,523 NC

EMERGÈNCIES SANITÀRIES Daniel Ruiz Rivera IES LEONARDO DA VINCI 6,9 NC

ESTÈTICA I BELLESA ISABEL MARTÍNEZ NAVARRO IES SALVADOR GADEA 8,1 SELECCIONAT

ESTÈTICA I BELLESA MIRIAM VÁZQUEZ MUÑOZ IES SALVADOR GADEA 5,85 SUPLENT

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR LAURA CAROLINA DOMINGUEZ GUERRERO IES EL PLA 8,69 SELECCIONAT

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA Miriam Galdón Aliaga IES EL CABANYAL 7,15 SELECCIONAT

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA Alvaro Serrano Candel IES EL CABANYAL 5,68 SUPLENT

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA BEATRIZ SOLANA LÓPEZ CENTRE PRIVAT FP PAX 7,864 SELECCIONAT

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA SARA SÁNCHEZ CASTELL CENTRE PRIVAT FP PAX 7,656 SELECCIONAT

FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA NURIA GUARDIOLA RAMOS IES VIRGEN DEL REMEDIO 6,155 SUPLENT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) JOSÉ MARTÍNEZ VILLENA CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 9,75 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) PATRICIA GORDO GOMEZ IES FRANCESC GIL 8,75 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) Víctor Lluesma Fuster CENTRE PRIVAT SAN JAIME APÓSTOL 8,625 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) Noemi Cambra Requena IES L'ESTACIÓ 8,44 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) SERGIO ANDRÉS PASCUAL CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ 8,318 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) RALUCA IOANA TICUTA IES LAURONA 8 SELECCIONAT

(8)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) PAULA AGUILAR REBOLLAR IES JORGE JUAN 7,5 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) YARITZA ITSAMARI LEON CEDEÑO CENTRE PRIVAT ESCUELAS PROFESIONALES DE ART 7,45 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) AMANDA GARCÍA ACEVEDO CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 7,136 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) Alejandro Moreno Valle CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 7,096 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) Stefan Florin Matei CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 6,801 SELECCIONAT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) Sergio Rubio Tenza IES ANTONIO SERNA SERNA 6,271 SUPLENT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) FRANCISCO JAVIER TÁRREGA LOZANO CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 6,048 SUPLENT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS DANIEL ADRIÁN MEDRANO IES MIGUEL HERNÁNDEZ 8,625 SELECCIONAT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS RAUL GARCÍA APARISI CIPFP MISLATA 8,25 SELECCIONAT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS ANA ALCALA CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 7,31 SELECCIONAT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS CAROLINA GUILLEN CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 6,905 SELECCIONAT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS SANDRA WANDSCHENEIDER CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 6,875 SELECCIONAT

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS NATALIA PÉREZ CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 6,405 SUPLENT

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS JOSE MANUEL LOZANO BARBA CENTRE PRIVAT FP FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARI-T 9,285 SELECCIONAT

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS RUBEN PASTOR NAVARRO CENTRE PRIVAT ESCUELAS PROFESIONALES DE ART 8,935 SELECCIONAT

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS RAMÓN ESBRÍ FENOLLOSA IES HONORI GARCIA 7,704 SELECCIONAT

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS ELIZABET NEBOT ALMANSA CENTRE PRIVAT ESCUELAS PROFESIONALES DE ART 6,72 SUPLENT

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS KARYNA VOLOKHOVYCH IES DOCTOR BALMIS 5,931 SUPLENT

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL ENRIQUE VILLALTA FAJARDO ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS 8,055 SELECCIONAT

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES GUILLERMO ESCOLAR TYLER IES MARIA IBARS 9,375 SELECCIONAT

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES TATIANA NAVARRO GIMENO CIPFP VALLE DE ELDA 9,19 SELECCIONAT

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES ELIZABETH MORENO ALBERCA CIPFP MISLATA 9 SELECCIONAT

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES LUCÍA FRANCH ARNAU IES MIGUEL HERNÁNDEZ 7,815 SELECCIONAT

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR SERGIO ALGARRA LÓPEZ CENTRE PRIVAT FP SANTA ANA 7,761 NC

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS RAÜL ORTIZ TREVIÑO CENTRE PRIVAT SALESIANOS JUAN XXIII 6,092 SUPLENT

(9)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Lara Moreno Mañes CENTRE PRIVAT SAN JAIME APÓSTOL 8,585 SELECCIONAT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Dominik Brabenec CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA DIDÁCTICA 7,772 SELECCIONAT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES FRANCISCO FERNÁNDEZ CABEZAS IES LLOMBAI 7,62 SELECCIONAT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Miguel Girona Garrido CIPFP CANASTELL 7,23 SELECCIONAT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Pablo Ruiz Martínez IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 6,82 SELECCIONAT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES DAVID ESPÍ ELSON CIPFP CANASTELL 6,741 SUPLENT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES AITOR MASIÁ NIETO IES LLOMBAI 6,727 SUPLENT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES ANTONIO LLINARES FERNÁNDEZ IES MARCOS ZARAGOZA 6,72 SUPLENT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Javier Jiménez Marqués CENTRE PRIVAT SAN JAIME APÓSTOL 6,462 SUPLENT

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES Javier Gaecía Such IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 5,722 SUPLENT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) LIDIA MICÓ MICÓ IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 8,855 SELECCIONAT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) Mª JOSÉ IZQUIERDO SANZ CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. VALÈNCIA 8,14 SELECCIONAT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) ROCIO CALABUIG MIRA CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. VALÈNCIA 8,07 SELECCIONAT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) LEYDI PAOLA JARAMILLO OCAMPO IES JORDI DE SANT JORDI 8,07 SELECCIONAT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) RAQUEL FORMENT CARRASCOSA CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. VALÈNCIA 7,855 SELECCIONAT

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) BEGOÑA CASAÑ ASENSI CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. VALÈNCIA 6,682 SUPLENT

JARDINERIA I FLORISTERIA MARC FERRER MOYA CENTRE PRIVAT FP LA SAFOR, COOP. VALENCIANA 7,48 SELECCIONAT

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC JAUME BAÑULS OROVAY IES TIRANT LO BLANC 8 SELECCIONAT

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC Maria Esteve Marti IES TIRANT LO BLANC 7,365 SELECCIONAT

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC JOSÉ RAMÓN CEREZO FUSTER CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 6,603 SUPLENT

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC IOWA ALTABÁS SOLÍS IES MATILDE SALVADOR 6,35 SUPLENT

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC MARIA BOTIA JUESAS IES JORGE JUAN 6,033 SUPLENT

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT EDGAR VELASCO MARTÍNEZ IES VIRGEN DEL REMEDIO 8,4 SELECCIONAT

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT Álvaro Baena Sánchez IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE 7,5 SELECCIONAT

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT MARIA BELLIDO MESA IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH 7,2 SELECCIONAT

(10)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT Emili Guarner Ferri IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE 5,893 SUPLENT

MANTENIMENT ELECTRÒNIC VICTOR GUERRERO LOPEZ CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS 7,241 SELECCIONAT

MANTENIMENT ELECTRÒNIC CARLOS FERNANDEZ VAYA CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS 6,197 SUPLENT

MÀRQUETING I PUBLICITAT PALOMA PIÑOL MUNERA IES SEVERO OCHOA 9,355 SELECCIONAT

MÀRQUETING I PUBLICITAT Lorena Bermúdez del Prez CIPFP MISERICÒRDIA 7,71 SELECCIONAT

MECANITZAT (LOE) JORGE NAVARRO TENA CENTRE PRIVAT ESCUELAS SAN JOSÉ (I. POLIT.) 9 SELECCIONAT

MECANITZAT (LOE) EDUARD ALAMÁ CRESPO CENTRE PRIVAT ESCUELAS SAN JOSÉ (I. POLIT.) 6,204 SUPLENT

NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL GABRIEL ALCÁZAR SÁNCHEZ IFPS MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO 7,07 SELECCIONAT

OPERACIONS DE LABORATORI FRANCISCO GARCÍA TRIVES IES VIRGEN DEL REMEDIO 5,185 SUPLENT

ÓPTICA I PROTÈTICA OCULAR CRISTINA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ CIPFP MISLATA 8 NC

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR BELÉN RONCERO LÓPEZ IES LA TORRETA 8 SELECCIONAT

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR María Eugenia De Arozamena Barbero IES EL CABANYAL 6,85 SELECCIONAT

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR Sandra García Gonzalez IES JOSÉ SEGRELLES 6,02 SUPLENT

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS SANTIAGO EFRAÍN PERALES VINAL IES EL PALMERAL 7,558 SELECCIONAT

PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA HOUMAN DARIO REZAKHANLOU ALARTE IES EL PALMERAL 8,422 SELECCIONAT

PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES CARLES RUBIO ALIQUE IES LA MARXADELLA 7,105 SELECCIONAT

PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES JENIFER NDIAYE MARCH IES LA MARXADELLA 5,181 SUPLENT

PROJECTES D'EDIFICACIÓ RUBÉN DE LA ROSA MENEU IES MATILDE SALVADOR 6,515 SUPLENT

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE MARÍA LILLO PEÑALVER IES VICTORIA KENT 7,836 SELECCIONAT

QUÍMICA AMBIENTAL DRISS DAKI IES VIRGEN DEL REMEDIO 6,572 SUPLENT

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES JULIO VALLÉS ESTEVE IES HENRI MATISSE 8,785 SELECCIONAT

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES LAURENTIU MAESTRE ESTEVE IES LUIS GARCÍA BERLANGA 7,785 SELECCIONAT

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES ALEX LLORIS MICÓ IES HENRI MATISSE 5,797 SUPLENT

SALUT AMBIENTAL LUIS KREBS CIPFP CANASTELL 6,362 SUPLENT

SERVICIS EN RESTAURACIÓ MARIO ARAGONÉS FUENTES IES MEDITERRÀNIA 8,145 SELECCIONAT

(11)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

SERVICIS EN RESTAURACIÓ MARIA GISBERT MATIAS CIPFP COSTA DE AZAHAR 7,64 SELECCIONAT

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) RAFAEL MARQUÉS I SUAY CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ 9,375 SELECCIONAT

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) ÁNGEL SAMPERE SORIANO IES EL PALMERAL 8,375 SELECCIONAT

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) ALFRED GASTALDO RAMON IES GONZALO ANAYA 6,861 SELECCIONAT

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) JOSE ZACARES COBOS IES GONZALO ANAYA 6,442 SUPLENT

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) GUILLERMO PUJALTE ÁLVAREZ IES LA TORRETA 4,846 SUPLENT

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS ADRIAN IBAÑEZ MARTINEZ IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 8,375 SELECCIONAT

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS Jaime Vaello Buforn IES MARCOS ZARAGOZA 7,072 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Pablo Gimeno Sorribes CENTRE PRIVAT FP SOLVAM 8,5 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES VÍCTOR BALLESTER ASENSI IES CAMP DE MORVEDRE 8,377 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES JOSÉ GINER PÉREZ IES MUTXAMEL 8,172 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CARLOS NÚÑEZ CORTÉS CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 8 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES ALEJANDRO GARCÍA CARRETERO IES EL GRAO 7,61 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IVÁN DE CAMPOS MARTÍN IES CAMP DE MORVEDRE 7,585 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Aidan John Pennell IES ENRIC VALOR 7,493 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES ISIDRO PASTOR GARCÍA IES MUTXAMEL 7,45 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES ABEL CHINESTA CODINA IES CONSUELO ARANDA 7,326 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES RAÚL BOIX PALOMARES IES SERRA PERENXISA 7,266 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES JOAN ALTUR BRINES IES JAUME II EL JUST 7,108 SELECCIONAT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES ALEXIS PULIDO OSTIO CENTRE PRIVAT SANT ROC 6,728 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CHRISTIAN HERRERIAS RAMÍREZ CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 6,7 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Danilo Martín Araujo Espinosa IES ENRIC VALOR 6,537 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES SERGIO MUÑOZ MARCO IES CAMP DE MORVEDRE 6,423 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Javier Bonilla Anchel CENTRE PRIVAT FP SOLVAM 6,375 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Juan Alberto España García IES EL GRAO 6,255 SUPLENT

(12)

NOTES:

NOTAS:

CICLE FORMATIU/CICLO FORMATIVO NOM/NOMBRE COGNOMS/APELLIDOS NOM CENTRE/NOMBRE CENTRO NOTA FINAL ESTAT/ESTADO

Llistat definitiu d'alumnat sol·licitant que ha superat el procediment de selecció FCT Europa 2018 Destí: Regne Unit/Irlanda Modalitat: Total

Listado definitivo de alumnado solicitante que ha superado el procedimiento de selección FCT Europa 2018 Destino: Reino Unido/Irlanda Modalidad: Total

Primer.- Les persones esmentades en el llistat definitiu superen el procés de selecció i són candidates a obtindre una vacant per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball al Regne Unit, Irlanda o França en l’any en curs; sempre i quan hi haja correspondència entre el cicle formatiu en què està matriculada la persona que ha superat el procés de selecció i l’oferta de llocs a cobrir; tal com s’estableix en l’apartat dotzé punt 2 de la Resolució de 16 de novembre de 2017

Segon.- L’adjudicació de les vacants s’ha realitzat per ordre de nota final tenint en compte el perfil professional, de manera que qualsevol renúncia sobrevinguda s’adjudicarà seguint el mateix criteri.

Tercer.- El fet que en el camp ESTAT aparega NC vol dir que no hi ha correspondència entre el cicle formatiu de l’alumne/a i les vacants ofertades al destí, i per tant l’alumne NO obté vacant.

Primero.- Las personas que aparecen en el listado definitivo superan el proceso de selección y son candidatas a obterner una vacante para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo en Reino Unido, Irlanda o Francia en el año en curso; siempre y cuando haya correspondencia entre el ciclo formativo en el cual está matriculada la persona que ha superado el proceso y la oferta de puestos a cubrir; tal y como se establece en el apartado decimosegundo punto 2 de la Resolución del 16 de noviembre de 2017.

Segundo.- La adjudicación de las vacantes se ha realizado por orden de nota final teniendo en cuenta el perfil profesional, de manera que cualquier renuncia que se comunique se adjudicará siguiendo este mismo criterio.

Tercero.- El hecho de que en el campo ESTADO aparezca NC quiere decir que no hay correspondencia entre el ciclo formativo del/de la alumno/a y las vacantes ofertadas en el destino, y por tanto este alumno NO obtiene vacante.

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 6,192 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DAVID IVORRA ALCARAZ CENTRE PRIVAT SANT ROC 6,14 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Angel Vañó Francés IES L'ESTACIÓ 6,14 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Ivan Minguell Vadillo IES ENRIC VALOR 5,889 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES Todor Kostov Pavlov IES ENRIC VALOR 5,387 SUPLENT

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES MARCOS MIRA GARCÍA CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 5,304 SUPLENT

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES MIQUEL MURGUI PONS IES LA MARXADELLA 8,855 SELECCIONAT

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES VICTOR GIL CASTILLO IES LA MARXADELLA 8,07 SELECCIONAT

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES BLANCA MADERA MARTÍNEZ IES HENRI MATISSE 6,566 SUPLENT

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES IVÁN LÓPEZ MONFORT IES HENRI MATISSE 6,228 SUPLENT

TRANSPORT I LOGÍSTICA SAÚL OMS BORRÁS IES EL CAMINÀS 7,93 SELECCIONAT

TRANSPORT I LOGÍSTICA RAQUEL ALBESA MATA IES EL CAMINÀS 7,43 SELECCIONAT

TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA VICTORIA DEL PILAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ IFPS MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO 8,285 SELECCIONAT

Referencias

Documento similar

[r]

"No porque las dos, que vinieron de Valencia, no merecieran ese favor, pues eran entrambas de tan grande espíritu […] La razón porque no vió Coronas para ellas, sería

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Por PEDRO A. EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO. Re- laciones entre el Derecho privado y el ordenamiento comunitario. Ca- racterización del Derecho privado comunitario. A) Mecanismos

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación