CONEGUEM ELS SERVEIS: L AJUNTAMENT

33  Download (0)

Full text

(1)

L’AJUNTAMENT - 1

CONEGUEM ELS SERVEIS: L’AJUNTAMENT

INFORMACIÓ PER AL MESTRE

Benvolgut/da,

L’activitat que proposem és una eina que pretén ajudar-te a treballar l’Ajuntament amb els nois i noies de la teva classe.

La seva estructura es reparteix entre un treball previ que cal fer a l’aula i un treball en el propi edifici de l’Ajuntament de Girona.

Es proposen una sèrie d’exercicis a partir de la informació que es dóna amb l’objectiu de conèixer més a fons què fa i com funciona un ajuntament, quins són els processos que se segueixen per a la seva constitució, i descobrir detalls de l’edifici i de la història de l’Ajuntament de Girona.

Els jocs de simulació que trobaràs més endavant ajudaran els nois i noies a entendre millor com s’estructuren unes eleccions municipals i quins són els mecanismes de funcionament de l’Ajuntament. És aquí on et demanarem la teva ajuda amb la finalitat que aquests jocs es desenvolupin correctament.

I encara una darrera qüestió prèvia. Tot i que aquest treball està pensat perquè es desenvolupi tal com te’l presentem, pots fer les adaptacions que creguis convenients atenent la realitat del teu grup classe o els vostres propis interessos. En qualsevol cas és bo que li facis un cop d’ull de cap a peus abans de posar-te a treballar.

(2)

L’AJUNTAMENT - 2

Joc: LES ELECCIONS MUNICIPALS

L’objectiu principal d’aquest joc és donar a conèixer el procés que segueixen unes eleccions municipals, tenir en compte tota la gent que hi participa i entendre algun mecanisme específic.

Per a un bon desenvolupament d’aquest joc, cal que tinguis en compte:

• El joc està pensat per a una classe d’uns 25 nois i noies. Si la teva classe no s’ajusta al nombre que et proposem en aquest joc, fes tu mateix les adaptacions convenients. • El nombre de candidats que hi ha a les llistes és el mateix que el de regidors que

formaran l’Ajuntament (en aquest cas 5).

• Cal que vetllis perquè els programes electorals que elaboren els partits tinguin una mica de cara i ulls.

• Hi ha detalls que són importants perquè el joc sigui engrescador: els cartells de la campanya, les llistes de candidats, la “cerimònia” de la pròpia votació… Val la pena tenir-ne cura.

• Cal que tothom tingui clares les normes mínimes que proposem (pots afegir-hi les que creguis convenients).

• Per a l’elecció dels regidors que formaran part del nou Ajuntament hi ha una fórmula realment complicada. Nosaltres et proposem que n’utilitzis alguna que et sigui familiar (potser per percentatges, potser calculant quants vots equivalen a un regidor (nombre vots possibles/nombre regidors)… Arrodoneix els resultats segons convingui.

• És bo que al final facis una reflexió sobre com ha quedat format el vostre Ajuntament. Potser caldrà parlar de majoria absoluta, majoria relativa, pactes, oposició, partit de govern…

(3)

L’AJUNTAMENT - 3

Joc: TAL COM HO FA L’AJUNTAMENT

L’objectiu principal d’aquest joc és comprendre com s’organitza un Ajuntament per desenvolupar les diferents propostes. Volem que els nois i noies s’adonin que per dur a terme una tasca concreta (en el nostre cas la construcció d’una plaça al nostre barri) cal la intervenció de diferents àrees de l’Ajuntament. En aquest joc, les àrees que es formaran corresponen amb les de l’Ajuntament de Girona.

En la primera part del joc, cal aconseguir que quedi definida la “plaça ideal” que volem per al nostre barri. Aquí hauràs de vetllar perquè la definició de la plaça sigui coherent i no hi hagi contradiccions. Hauràs, quan calgui, d’acostar posicions entre els nois i noies. Serà bo que algú reculli per escrit totes les dades de la plaça.

En la segona part del joc, caldrà que:

• Vetllis perquè els grups quedin formats d’una manera equilibrada que asseguri l’èxit del joc.

• Tinguis en compte que el treball de cada grup ha de quedar escrit en un full. Aquest escrit ha de ser força concret. Hauràs de procurar que allò que proposen els grups sigui realment executable en la realitat.

• Algú guardi el full-resum amb les propostes de tots els grups (pots ser tu mateix o algun dels representants de grup).

• Posteriorment al treball per grups, et reuneixis amb els representants-regidors dels grups per intentar, entre tots, donar coherència al conjunt de propostes. És possible que hi hagi algunes interferències que caldrà resoldre. Al final d’aquesta sessió “extra” s’ha de tenir una proposta global i coherent repartida, però, en petites propostes per àrees. És important que el resultat d’aquesta trobada no es faci “públic”.

(4)

L’AJUNTAMENT - 4

Joc: EL PLE A L’AJUNTAMENT

Aquest joc es desenvolupa dins l’edifici de l’Ajuntament, sota l’assessorament d’un monitor o monitora.

Cal que cada regidor porti el full-resum amb les propostes elaborades pel seu grup en el joc de “Tal com ho fa l’Ajuntament”.

Un cop al pati de l’Ajuntament, cada grup, seguint les indicacions del monitor, anirà a la zona de l’Ajuntament on es trobi la seva àrea. Allà podran recollir un ordre del dia per a cada membre del grup i també un petit esquema de la sala de plens en què s’indicarà on s’ha d’asseure el regidor del grup. Els altres membres actuaran com a públic.

Seguint les indicacions del monitor, que actuarà d’alcalde, es desenvoluparà el ple. El joc acabarà quan s’acabi el ple.

Algunes consideracions que creiem que són importants:

• Val la pena que quan s’entri a la sala de plens de l’Ajuntament, tothom actuï segons el rol que li pertoca.

• Cal assegurar que tothom tingui l’ordre del dia, on podrà fer les anotacions que cregui oportunes durant el desenvolupament del ple.

• Pots designar alguns nois i noies perquè s’encarreguin de representar la premsa (fotografies, notícies…). Potser ho podreu aprofitar per a la revista de l’escola.

• Pots proposar als teus nois i noies d’assistir a un ple de l’Ajuntament de Girona (pots consultar a Informació Ciutadana, al telèfon 972 419 010, quins dies i a quina hora se celebra el Ple).

(5)

L’AJUNTAMENT - 5 EL CONSISTORI MUNICIPAL DE GIRONA

CORPORACIÓ 2007-2011 GRUP MUNICIPAL PSC-PM

Sra. Anna Pagans Gruartmoner, alcaldessa Sr. Joan Pluma Vilanova, portaveu

Sra. Isabel Salamaña Serra Sra. M. Àngels Freixanet Bosch Sr. Ponç Feliu Latorre

Sra. Amèlia Barbero Rivera Sra. Victòria Saget Bosch

Sr. Ignasi Thió Fernández de Henestrosa Sra. M. Lluïsa Faxedas Brujats

Sr. Josep M. Jofre Vilanova

GRUP MUNICIPAL CiU

Sr. Carles Puigdemont Casamajó, portaveu Sr. Albert Riera Pairó

Sra. Imma Boadas Villoria Sra. Coralí Cunyat Badosa Sr. Joaquim Oliva Sala Sr. Francesc Xavier Ribera Pi

GRUP MUNICIPAL ERC-AM

Sra. Cristina Alsina Conesa, portaveu Sr. Miquel Poch Clara

Sra. Pilar Prats Torrents Sr. Joaquim Ayats Bartrina

GRUP MUNICIPAL ICV-EA-EPM

Sr. Joan Baptista Olòriz Serra, portaveu Sra. Maria Núria Terés Bonet

Sr. Enric Pardo Cifuentes

GRUP MUNICIPAL PP

Sra. Concepció Veray Cama, portaveu Sr. Juan Maria Castel Sucarrat

(6)

L’AJUNTAMENT - 6 TINENTS D’ALCALDE

1a Tinenta d’alcalde. Sra. Cristina Alsina Conesa (Grup municipal ERC-AM) 2n Tinent d’alcalde. Sr. Joan Olòriz Serra (Grup municipal ICV-EA-EPM) 3r Tinent d’alcalde. Sr. Joan Pluma Vilanova (Grup municipal PSC-PM) 4a Tinenta d’alcalde. Sra. Isabel Salamaña Serra (Grup municipal PSC-PM) 5a Tinenta d’alcalde. Sra. M. Àngels Freixenet Bosch (Grup municipal PSC-PM) 6a Tinenta d’alcalde. Sra. Amèlia Barbero Rivera (Grup municipal PSC-PM) 7a Tinenta d’alcalde. Sra. M. Lluïsa Faxedas Brujats (Grup municipal PSC-PM) 8è Tinent d’alcalde. Sr. Miquel Poch Clara (Grup municipal ERC-AM)

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Està formada per l’alcaldessa i els vuit tinents d’alcalde.

COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat

Presidenta: Sra. Isabel Salamaña Serra

Regidora delegada de Seguretat: Sra. M. Àngels Freixenet Bosch

Comissió Informativa de Relacions Ciutadanes i Joventut

President: Sr. Miquel Poch Clara

Regidor delegat de Joventut: Sr. Joaquim Ayats Bartrina

Comissió Informativa d’Administració i Règim Interior

Presidenta: Sra. Amèlia Barbero Rivera

Regidora delegada d’Organització Administrativa: Sra. Victòria Saget Bosch

Comissió Informativa d’Hisenda

Presidenta: Sra. M. Àngels Freixenet Bosch

Comissió Informativa de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat

Presidenta: Sra. Cristina Alsina Conesa

Regidora delegada d’Activitats de Dinamització al Territori: Sra. Pilar Prats Torrent

Comissió Informativa d’Urbanisme

President: Sr. Joan Pluma Vilanova

Regidor delegat de Medi Natural Sr. Ponç Feliu Latorre

Comissió Informativa de Mei Ambient i Sostenibilitat

President: Sr. Enric Pardo Cifuentes

Comissió Informativa de Cultura i Educació

Presidenta: Sra. Lluïsa Faxedas Brujats

Regidor delegat d’Activitats i Programació Musicals: Sr. Ignasi Thió Fernández de

Henestrosa

Regidor delegat d’Esports: Sr. Josep M. Jofre Vilanova Regidora delegada d’Educació: Sra. Maria Núria Terés Bonet

Comissió Informativa de Polítiques Socials i Cooperació

President: Sr. Joan Olòriz Serra

(7)

L’AJUNTAMENT - 7 CARTIPÀS MUNICIPAL

L’organització política i administrativa de l’Ajuntament s’estructura en vuit àrees.

1. ÀREA D’ALCALDIA

Alcaldessa:: Sra. Anna Pagans Gruartmoner

Tinenta d’Alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat: Sra. Isabel Salamaña

Serra

Regidor delegat adjunt d’Alcaldia Sr. Ignasi Thió Fernández de Henestrosa Regidora delegada de Seguretat: Sra. M. Àngels Freixenet Bosch

2. ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES I JOVENTUT

Tinent d’Alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut: Sr. Miquel Poch Clara Regidor delegat de Joventut: Sr. Joaquim Ayats Bartrina

3. ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Tinenta d’Alcalde d’Administració i Règim Interior: Sra. Amèlia Barbero i Rivera Regidora delegada d’Organització Administrativa: Sra. Victòria Saget Bosch

4. ÀREA D’HISENDA

Tinenta d’Alcalde d’Hisenda: Sra. M. Àngels Freixenet Bosch

5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Tinenta d’Alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat: Sra. Cristina Alsina

Conesa

Regidora delegada d’Activitats de dinamització al Territori: Sra. Pilar Prats Torrents

6. ÀREA D’URBANISME

Tinent d’Alcalde d’Urbanisme: Sr. Joan Pluma Vilanova Regidor delegat de Medi Natural: Sr. Ponç Feliu Latorre

. ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat Sr. Enric Pardo Cifuentes

7. ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

Tinenta d’Alcalde de Cultura : Sra. M. Lluïsa Faxedas Brujats

Regidor delegat d’Activitats i Programació Musicals: Sr. Ignasi Thió Fernández de

Henestrosa

Regidor delegat d’Esports: Sr. Josep M. Jofre Vilanova Regidora delegada d’Educació: Sra. Maria Núria Terés Bonet

8. ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I COOPERACIÓ

Tinent d’Alcalde de Polítiques Socials i Cooperació: Sr. Joan Olòriz Serra Regidora delegada de Cooperació: Sra. Maria Núria Terés Bonet

(8)

L’AJUNTAMENT - 8 REGIDORS DE BARRI

Sector Est: Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada i Grup Sant Daniel

Sr. Ignasi Thió Fernández de Henestrosa

Montjuïc, Campdorà, Torrassa i Sant Daniel

Sr. Ponç Feliu Latorre

Germans Sàbat, Taialà i Domeny.

Sr. Josep M. Jofre Vilanova

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

Sr. Joan Pluma Vilanova

Sant Narcís

Sra. Pilar Prats Torrents

Güell-Devesa Eixample Nord

Sr. Enric Pardo Cifuentes

Eixample

Sra. Cristina Alsina Conesa

Fontajau i Sant Ponç

Sra. Maria Núria Terés Bonet

Pla de Palau, Torres de Palau I i II, Mas Barril, Mas Grau, Avellaneda

Sr. Joaquim Ayats i Bartrina

Montilivi, Creueta, Pla de Girona.

Sra. M. Àngels Freixenet Bosch

Carme, Vista Alegre i Pedreres

Sra. Victòria Saget Bosch

Barri Vell, Torre Gironella.

Sra. Isabel Salamaña Serra

Pedret, Pont Major

(9)

L’AJUNTAMENT - 9

Avui dia…….de……… a les…………del matí, en aquesta sala de plens, els nois i noies de………curs del centre ……… celebraran una sessió especial.

L'ordre del dia és el següent:

1. Conèixer la sala de plens i la situació de les diferents persones que hi prenen part. 2. Explicació del monitor-alcalde de què és una sessió plenària i com funciona. 3. Aprovació del projecte de construcció d'una plaça al barri de l’escola.

4. Lliurament del projecte a l'Ajuntament de Girona.

(10)

L’AJUNTAMENT - 10 CROQUIS DE LA SALA DE PLENS

7 18 19 20 21 22 23 24 25 5 P 3 S 1 2 I P 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Sra. Anna Pagans. Alcaldessa (PSC-PM)

2 Sra. Cristina Alsina. 1a tinenta d’Alcalde (ERC-AM). Tinenta d’Alcalde de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat

3 Sr. Joan Olòriz. 2n tinent d’Alcalde (ICV-EA-EPM). Tinent d’Alcalde de Polítiques Socials i Cooperació

4 Sr. Joan Pluma. 3r tinent d’Alcalde (PSC-PM). Tinent d’Alcalde d’Urbanisme

5 Sra. Isabel Salamaña. 4a tinenta d’Alcalde (PSC-PM). Tinenta d’Alcalde de Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat

6 Sra. M. Àngels Freixenet. 5a tinenta d’Alcalde (PSC-PM). Tinenta d’Alcalde d’Hisenda i Regidora delegada de Seguretat

7 Sr. Ponç Feliu (PSC-PM). Regidor delegat de Medi Natural

8 Sra. Amèlia Barbero. 6a tinenta d’Alcalde (PSC-PM). Tinenta d’alcalde d’Administració i Règim Interior

9 Sra. Victòria Saget (PSC-PM). Regidora delegada d’Organització Administrativa:

10 Sr. Ignasi Thió (PSC-PM). Regidor delegat adjunt d’Alcaldia i Regidor delegat d’Activitats i Programació Musicals

11 Sra. Lluïsa FaxedaS 7a tinenta d’Alcalde (PSC-PM). Tinenta d’Alcalde de 12 Sr. Josep M. Jofre (PSC-PM). Regidor delegat d’Esports

13 Sr. Miquel Poch. 8è tinent d’Alcalde (ERC-AM). Tinent d’Alcalde de Relacions Ciutadanes i Joventut

14 Sra. Pilar Prats (ERC-AM). Regidora delegada d’Activitats de Dinamització al Territori 15 Sr. Joaquim Ayats (ERC-AM). Regidor delegat de Joventut

16 Sra. Maria Núria Terés (ICV-EA-EPM). Regidora delegada d’Educació i Regidora delegada de Cooperació

17 Sr. Enric Pardo (ICV-EA-EPM). Regidor Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 18 Sr. Carles Puigdemont (CIU)

19 Sr. Albert Riera (CIU) 20 Sra. Imma Boadas (CIU) 21 Sra. Coralí Cunyat (CIU) 22 Sr. Joaquim Oliva (CIU)

23 Sr. Francesc Xavier Ribera (CIU) 24 Sra. Concepció Veray (PP) 25 Sr. Juan Maria Castel (PP) I. Sr. Interventor

S. Sr. Secretari P. Premsa

(11)

L’AJUNTAMENT – F. 1

Quadern de treball de l’Ajuntament

Text: Pere Cornellà i Quim Cufí Coordinació: Secció d'Educació - Ajuntament de Girona Fotografies: CRDI - Ajuntament de Girona Dibuixos: Pere Cornellà

(12)

L’AJUNTAMENT – F. 2

ABANS DE LA VISITA

EL MUNICIPI:

El municipi està format pel terme municipal (territori), la població (habitants) que hi viu i

l'Ajuntament que el governa i administra. Anem a estudiar cadascun d'aquests conceptes

EL TERME MUNICIPAL:

La ciutat i les terres més properes formen el terme municipal de Girona.

En el següent mapa hi ha representats tots els termes municipals de la comarca del Gironès.

* Pinta del color que vulguis el terme municipal de Girona.

* Quins són els termes municipals que l'envolten?

* Comparant els diferents municipis de la comarca del Gironès, Girona té un terme municipal gran o petit?

(13)

L’AJUNTAMENT – F. 3

LA POBLACIÓ:

Les persones que viuen permanentment a Girona formen la seva població. La població de Girona és de 84.858 habitants (2004). Per formar part de la població s'ha d'estar empadronat.

* Per empadronar-se cal omplir el padró municipal d'habitants. Observa un full d'empadronament i anota els aspectes que et semblen més importants de la informació que s'hi recull.

Aquesta és la piràmide de població de Girona del febrer de 2004, observa-la i contesta:

Font: Padró Municipal d'habitants. Girona. Febrer 2004

* Quina franja d'edat és més nombrosa?: I menys?: * La població de Girona és jove o vella?:

* Hi ha més homes o dones?:

* Pinta de color la teva situació dins la piràmide.

* Si entenem que la densitat de població és el nombre d'habitants per quilòmetre quadrat, quina és la densitat de població del municipi de Girona a l'any 2004.

2217 2289 2152 2213 2874 4029 4133 3743 3260 2863 2512 2134 1611 1283 1359 1062 772 362 152 2150 2142 2188 2221 2976 4089 4010 3611 3366 3080 2640 2262 1669 1559 1743 1647 1277 721 370 3 23 73 18 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104 Homes Dones

(14)

L’AJUNTAMENT – F. 4

QUÈ FA L'AJUNTAMENT?

L'Ajuntament el formen l'alcalde o alcadessa i els regidors, escollits democràticament entre la població del municipi. La seva funció és donar respostes als problemes col·lectius i satisfer les necessitats dels ciutadans. Per resoldre aquestes necessitats i fer la vida més còmoda i agradable, hi ha uns serveis municipals. Els que l'Ajuntament està obligat a donar són les

competències municipals. L'Ajuntament s'encarrega que funcionin els serveis municipals.

L'Ajuntament té la funció de representar els ciutadans de la localitat i és l'encarregat de gestionar i promoure serveis que millorin la qualitat de vida de tots els veïns. La feina de totes les persones que formen l'Ajuntament és la de crear aquests serveis i fer que funcionin d'una manera més òptima per poder aconseguir el benestar de tots els veïns del municipi.

L'Ajuntament s'encarrega de resoldre les necessitats col·lectives dels ciutadans. És la institució que té cura de la recollida de les escombraries, de la neteja dels carrers, de l'enllumenat públic, de la regulació i ordenació del trànsit, d'informar adequadament el ciutadà sobre els temes que li poden interessar, de procurar que les escoles disposin d'un bon manteniment, de fer arribar l'aigua a les cases, de proporcionar instal·lacions adequades per a la pràctica de l'esport, de potenciar, organitzar i coordinar activitats culturals i lúdiques per a tothom.

* D'aquesta llista de serveis subratlla els que creus que són municipals:

Neteja de carrers Servei de telèfon

Electricitat a les cases Vigilància dels barris

Clavegueram Cinemes

Repartiment del correu Aigua a les cases

Benzineres Depuració de les aigües brutes

Policia Nacional Enllumenat de carrers

* Fes una llista de serveis municipals de l'Ajuntament que pots trobar al barri de la teva escola. Potser cal sortir fins i tot de l'escola.

(15)

L’AJUNTAMENT – F. 5 * Fes una col·lecció de documents i impresos de l'Ajuntament que tinguin relació amb un servei al ciutadà. Els reconeixeràs perquè porten el logotip de l'Ajuntament. (Exemple: factures d'aigua, pàrquings, programes del teatre municipal, multes, actes en sales d'exposicions...).

Perquè aquests serveis funcionin es necessiten diners. Per aquesta raó, totes les persones que viuen a Girona paguen uns impostos, són els impostos municipals.

* Quins dels documents i impresos de la teva col·lecció són impostos municipals? Fes-ne una llista.

* Investiga demanant a la gent del carrer, als de casa, etc., per quins conceptes es paguen impostos a l'Ajuntament.

* Tothom paga els mateixos impostos? SÍ NO Per què?

(16)

L’AJUNTAMENT – F. 6

COM ELEGIM L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament és elegit democràticament en unes eleccions municipals.

Els electors són totes aquelles persones que formen part del municipi i que tenen més de divuit anys. Tots els electors són en unes llistes anomenades cens electoral, que han estat confeccionades a partir del padró municipal.

Els candidats a ser els nostres representants són persones que s'han presentat a les eleccions per ser regidors. Aquests formen part dels partits polítics, coalicions o agrupacions d'electors, que acullen la gent amb les mateixes idees. Cada partit o grup presenta, a les eleccions, una llista de candidats amb un ordre establert.

Els partits o grups elaboren un programa electoral on exposen els seus pensaments i les seves solucions als problemes del municipi. Fan una campanya electoral per donar a conèixer el seu programa. Per fer això utilitzen cartells, xerrades, comunicats als mitjans de comunicació,... per intentar convèncer els electors perquè els votin.

Un cop feta la votació, i a partir del nombre de vots que ha obtingut cada partit, es designen els regidors que formaran part del nou Ajuntament. El nombre de regidors depèn del total de residents al municipi. A Girona són un total de 25 regidors.

Una vegada elegits, els regidors fan una votació per escollir l' alcalde, que sol ser el cap de llista del partit o grup més votat.

D'entre tots els regidors n'hi haurà que formaran part de l'equip de govern. Els regidors de l'equip de govern poden ser d'un sol partit o grup o bé de diferents partits o grups. La resta de regidors formen part de l’oposició.

Aquest conjunt de persones governarà el municipi durant quatre anys.

(17)

L’AJUNTAMENT – F. 7

LES DARRERES ELECCIONS MUNICIPALS A GIRONA

* A quin any es van realitzar?:

* A les darreres eleccions municipals es varen presentar partits i coalicions, però no tots varen obtenir representació municipal. Ajudat pel mestre, escriu al quadre el nom dels partits amb representació municipal, les sigles d'aquests partits i el nombre de regidors obtinguts.

NOM DEL PARTIT O GRUP SIGLES DEL PARTIT O GRUP N. REGIDORS

* Fes una llista de tots els regidors, anotant les sigles del partit o grup de partits pel qual sortiren elegits a les darreres eleccions municipals.

NOM DELS REGIDORS SIGLES NOM DELS REGIDORS SIGLES

* Quin és el nom de l'alcalde elegit en les darreres eleccions. A quin partit polític pertany?

(18)

L’AJUNTAMENT – F. 8

Joc: LES ELECCIONS MUNICIPALS

Anem a realitzar les pròpies eleccions seguint unes normes:

A les vostres eleccions, tu i els teus companys de classe sou els electors. La llista d'electors la donarà el mestre. Serà el vostre cens electoral.

Formarem 3 partits integrats per 5 de vosaltres. En aquest cas, farem que tots els que siguin dels partits siguin candidats. Cada partit farà una llista de candidats amb un ordre concret. Els primers de les llistes són els qui tenen més possibilitats de ser elegits. Cada partit farà un

programa electoral, donant propostes per a la construcció d'una plaça al nostre barri.

Cada partit disposarà d'eines per realitzar la pròpia campanya electoral a l'aula ( cartells, xerrades, fullets...)

Quatre de vosaltres formareu la mesa electoral.

SI ETS D'UN PARTIT O GRUP:

- Posa nom al partit.

- Fes la llista de candidats segons un ordre establert.

- Fes el programa electoral sobre la construcció d'una plaça al nostre barri. - Busca informació sobre el tema

- Confecciona la propaganda electoral.

SI ETS DE LA MESA ELECTORAL:

- Recull la llista de la classe per fer el cens electoral.

- Confecciona una urna.

- Confecciona les paperetes de vot, que seran les llistes dels diferents partits. - Fes complir les normes de la votació.

- Compta els vots i fes les actes.

Recorda les següents normes:

- Respecta les opinions dels teus companys.

- No facis malbé la propaganda electoral dels diferents partits. Tots poden expressar les seves opinions.

Has de votar:

- Recull la papereta de vot del lloc on hi ha exposades les tres paperetes dels tres partits i vés a votar. Abans has de comprovar que ets al cens electoral.

(19)

L’AJUNTAMENT – F. 9 Acabada la votació:

- Segons els vots el/la mestre/a designarà els 5 regidors. A continuació, els 5 regidors realitzaran una votació per elegir d'entre ells l'alcalde.

* Quins són els resultats de les eleccions:

NOM DEL PARTIT O GRUP NOMBRE DE VOTS NOMBRE REGIDORS DE

* Opina i discuteix amb els companys sobre els avantatges i els inconvenients d'aquesta forma d’elecció.

(20)

L’AJUNTAMENT – F. 10

COM FUNCIONA L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament governa mitjançant l’alcalde i els regidors, amb unes reunions anomenades

plens i unes altres anomenades juntes de govern local.

L’alcalde ostenta la màxima representació i responsabilitat de l’Ajuntament de Girona. A vegades nomena un o més tinents d’alcalde d’entre els regidors, perquè el substitueixin quan ell no hi és.

El ple és el màxim òrgan de decisió de l’Ajuntament. Es reuneix, com a mínim, un cop al mes i les sessions són públiques. El ple està format per l’alcalde i els regidors. Les decisions es prenen per votació dels seus membres.

La junta de govern local la formen uns regidors de l’equip de govern i l’alcalde, que la presideix. Executen aquells temes més immediats i es reuneixen habitualment un cop per setmana.

A més d’aquests òrgans hi ha les comissions informatives de les diferents Àrees de gestió. Les componen regidors dels diferents partits, que s’encarreguen d’estudiar i preparar els assumptes que es tractaran en el ple.

L’Ajuntament de Girona està organitzat per Àrees i cadascuna s’encarrega de gestionar o fer funcionar els serveis que li són propis. Cada Àrea està dirigida per un regidor o un tinent d’alcalde que, en els temes de la seva Àrea, pot prendre decisions.

A l’Ajuntament de Girona hi ha un total de 9 Àrees. Relaciona els diferents serveis amb l’Àrea de la qual depenen. Pots consultar el quadre de les Àrees de l’Ajuntament de Girona.

SERVEIS ÀREA MUNICIPAL

Projecció de nous equipaments Àrea d’Alcaldia

Recollida de les escombraries Àrea de relacions Ciutadanes i Joventut

Informació i assessorament als

joves Àrea d’Administració i Règim Interior

Recaptació d’impostos Àrea d’Hisenda

Fires de Girona Àrea de Desenvolupament local i

Promoció de la ciutat

Organització d’activitats culturals Àrea d’Urbanisme

Informació ciutadana Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

Manteniment de les escoles Àrea de Cultura i Educació

(21)

L’AJUNTAMENT – F. 11 ÀREES DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Àrea d’Alcaldia

Alcaldia

1. Junta de Portaveus 2. Consell de Presidència 3. Coordinació entre àrees 4. Junta Local de Seguretat 5. Relacions Institucionals 6. Àrea Urbana

7. Oficina Pressupostària i Patrimonial 8. Oficina de la Defensora del Ciutadà 9. Gabinet d’Imatge i Disseny

10. Gabinet d’Estudis Socials I Europeus

11. Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions

Mobilitat, Coordinació Territorial i Seguretat 1. Planificació i gestió de la mobilitat 2. Transport públic

3. Gestió de la Via Pública

4. Brigades municipals de manteniment i obres 5. Pacte per la Mobilitat

6. Pla d’Accessibilitat 7. Gestió de la UMAT

8. Seguretat: Policia Municipal. Formació. Protecció Civil. Plans d’Emergència

9. Consell de Trànsit

Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut

1. Relacions Ciutadanes

2. Coordinació de Regidors de barri 3. Taules Territorials

4. Noves institucions per a la participació

5. Informació i atenció al ciutadà: Foment de la participació i de les relacions. telemàtiques amb l’Ajuntament. Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana. Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Coordinació d’iniciatives de voluntariat.

6. Política lingüística. Consell de la Llengua

7. Joventut: foment de l’associacionisme i la participació dels joves. Convocatòria de projectes i subvencions a entitats juvenils. Recursos per a l’oci i el temps lliure. Suport a la formació sociocultural i ocupacional. Informació i assessorament per a joves. Programació d’activitats per a joves. Suport a la jove creació.

Àrea d’Administració i Règim Interior

1. Secretaria general 2. Servei jurídic

3. Contractació administrativa 4. Patrimoni i inventari municipal 5. Recursos Humans

6. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació

7. Serveis generals: coordinació amb totes les àrees i control de la despesa de les instal·lacions de l’edifici consistorial (manteniment integral, neteja, serveis d’ordenances, etc.)

8. Organització administrativa: Projectes de desenvolupament de la qualitat pel que fa als processos administratius; Cartes de serveis. Formació contínua. Servei de prevenció de riscos laborals. Estadística i serveis estatals.

Àrea d’Hisenda

1. Gestió pressupostària.

2. Comptabilitat pressupostària i financera. 3. Control de l’execució pressupostària. 4. Gestió financera i Tresoreria

5. Gestió tributària. 6. Recaptació. 7. Inspecció de tributs.

8. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica. 9. Control d’entitats dependents de l’Ajuntament.

Àrea deDesenvolupament local i Promoció de la Ciutat

1. Desenvolupament local i promoció de la ciutat

2. Foment de l’activitat econòmica, l’ocupació i la iniciativa empresarial 3. Promoció de la implantació de les noves tecnologies

4. Indústria, comerç I consum 5. Fires I mercats

6. Activitats firal I congressual

7. Promoció turística: desplegament del pla de desenvolupament turístic, relació amb organitzacions sectorials, campanyes d’atracció.

8. Consell Econòmic i Social

9. Activitats de dinamització del territori: Fires de Girona. Festes majors de barris. Activitats de promoció de mercats I comerç de proximitat.

(22)

L’AJUNTAMENT – F. 12 Àrea d’Urbanisme

1. Oficina del Pla General Municipal

2. Projectes d’obres d’infrastructura i equipament

3. Direcció, coordinació, control, seguiment i recepció d’obres 4. Creació i rehabilitació d’habitatge social

5. Planejament, gestió, inspecció i disciplina urbanística 6. Pla Especial de Protecció del Patrimoni

7. Projectes de sanejament i del cicle integral de l’aigua i d’implantació del Pla de renovació de l’enllumenat públic.

8. Oficina del barri Vell i de rehabilitació integrada

9. Medi natural: gestió, tractament i actuacions de planejament dels espais en sòl no urbanitzable. Pla de manteniment i gestió de la Devesa.

Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat

1. Estructura hidràulica de la ciutat

2. Control de la qualitat sonora i contaminació atmosfèrica del medi urbà 3. Activitats classificades

4. Serveis Funeraris i cementiris 5. Brigades de DDD

6. Brigades municipals de parcs i jardins i empreses de manteniment 7. Gestió del Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja

8. Agenda Local 21 9. Consell de Sostenibilitat

10. Gestió energètica: programa de foment de les energies renovables. Agencia local d’energia.

Cultura i Educació

1. Servei municipal de biblioteques

2. Gestió de les programacions i activitats culturals

3. Suport a la recerca, formació i creació en els àmbits de les arts i la cultura 4. Gestió dels recursos i equipaments culturals de la ciutat.

5. Museus. Patrimoni artístic, històric i arqueològic 6. Pla especial de protecció del patrimoni

7. Consell de les arts i de la cultura.

8. Esports: promoció i foment de l’esport. Programa d’activitats. Projectes i esdeveniments esportius. Gestió d ‘instal·lacions esportives.

9. Educació: Girona, ciutat educadora. Escoles Bressol. Suport a l’educació primària, secundària, especial, professional i superior. Oficina Municipal d’Escolarització. Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació. Organisme Autònom d’Educació Musical. Recursos educatius. Activitats extraescolars i gestió de les escoles. Participació en els consells escolars de centre. Edificis i equipaments escolars.

Àrea de Polítiques Socials I Cooperació

1. Xarxa de centres cívics i equipaments socials

2. Gestió i mediació en l’habitatge social: Oficina Municipal d’Habitatge

3. Equips bàsics d’atenció social primària. Atenció individual, familiar i comunitària 4. Plans comunitaris

5. Benestar de la família, la infància, l’adolescència i la tercera edat 6. Programes i serveis d’atenció a al gent gran i a la dependència 7. Serveis d’atenció especialitzada a infants i adolescents en risc social

8. Programes i serveis d’igualtat de gènere. Pla Transversal de Gènere. Equip d’Intervenció a les víctimes de la violència de gènere

9. Programes i serveis per a la inclusió social. Consorci “La Sopa”

10. Salut: programes i serveis. Equip municipal de promoció de la salut. Centre Jove de Salut Integral. Plans contra les addiccions. Ciutat Saludable.

11. Consell Municipal de la Gent Gran 12. Consell de Cohesió Social 13. Comissió Ciutat i Igualtat

14. Cooperació: campanyes de sensibilització ciutadanes. Agermanaments solidaris. Projectes propis. Suport a les organitzacions no governamentals locals. Convocatòria de projectes de cooperació. Ajudes d’emergència. Consell Municipal de Cooperació.

(23)

L’AJUNTAMENT – F. 13

Joc: TAL COM HO FA L'AJUNTAMENT

Es tracta de simular a la classe com es pot tractar un tema a l'Ajuntament amb la col·laboració de totes les Àrees de govern implicades.

El tema és: La construcció d'una plaça al nostre barri, tractat durant el joc de les eleccions. PRIMERA PART: Quina plaça volem?

Per fer això proposem que el grup classe vagi precisant la plaça que ells voldrien, a través d'un torn de paraules en què els alumnes fan les seves propostes i un d'ells, que actua de secretari, les va anotant.

Al final de l'exercici es llegeixen totes les propostes. SEGONA PART: Com farem aquesta plaça?

Per això necessitem uns grups d'especialistes, tècnics, assessors que elaboren la gestió des de les diferents Àrees de govern.

Hem de dividir la classe en 7 grups. Cada grup representarà una de les Àrees de govern de l'Ajuntament de Girona.

Cada grup escull un representant que farà la funció de regidor d'aquella Àrea i serà l'encarregat d'anotar els acords presos. Els altres membres del grup actuaran com a tècnics o assessors.

Cada grup haurà d'elaborar un full amb propostes i idees molt concretes sobre la plaça que

volem, tenint en compte el punt de vista de l’Àrea que representa. El grup ha de definir la

plaça que volem, segons les funcions especifiques de l’Àrea, concretades en el quadre "Àrees de l'Ajuntament de Girona".

Cada Àrea o grup ha de plantejar qüestions diferents, segons les funcions que li pertoquin. Consells:

- Hauríeu de ser el més concrets possibles.

- Tracteu només les propostes que fan referència a la vostra Àrea.

- El regidor de l’Àrea anotarà les diferents propostes en un full que haurà de guardar per al treball que fareu a l'Ajuntament.

(24)

L’AJUNTAMENT – F. 14

ON ÉS L'AJUNTAMENT?

* Assenyala sobre un mapa, amb ajuda del/ de la mestre/a, els carrers per on has passat per arribar a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Girona està ubicat a la plaça del Vi. A més a més molts dels serveis que ofereix l'Ajuntament estan escampats per tota la ciutat. Observa alguns dels exemples que et proposem: Tractament d'aigua Tractament de residus Cementiris Centres socials Planificació familiar Escorxador municipal Canera municipal Policia Municipal Mercagirona Mercats Palau Firal Museus Biblioteques Arxiu Municipal Sales d'Exposicions Jardins Teatres

Escoles bressol i de primària Escoles Taller

Oficina d’Informació Ciutadana Instal·lacions esportives ...

* Series capaç de situar alguns dels elements de la llista en el plànol de la ciutat? Intenta fer-ho amb l'ajuda del mestre.

* En el trajecte de l'escola a l'Ajuntament et trobaràs amb algun d'aquests serveis municipals. Anota'ls.

* Si has visitat alguna d'aquestes dependències municipals, anota quines funcions realitza.

(25)

L’AJUNTAMENT – F. 15

HISTÒRIA DE L'EDIFICI

La plaça del Vi és, des de ja fa una bona colla d'anys, el rovell de l'ou de la ciutat de Girona. L'edifici més característic que hi trobem és l'Ajuntament.

* Ordena els següents paràgrafs corresponents a la història de l'edifici de l'Ajuntament. Pots posar el número que correspongui en els parèntesis.

( ) La casa de la ciutat ha anat sofrint transformacions i ampliacions. Cal destacar la construcció del Teatre Municipal, inaugurat el 1869, que va suposar un canvi en la fesomia dels terrenys del voltant; la reforma de la façana, els despatxos i el saló de sessions, a principi de segle; i l’ampliació feta els anys 60 en ocupar el Cafè d'en Vila.

( ) No hi ha referències molt precises de la data exacta en què l’òrgan del municipi es va establir en el lloc que ocupa actualment. El document més antic que en parla és un inventari de l'any 1459.

( ) Però si volem tenir una descripció amb detall, cal avançar fins al 1716, moment en què va fer-se el cadastre. En aquest document hi destaca una zona de l'edifici dedicada a la gestió, un espai on hi havia la Taula de Canvi, la Capella de St. Miquel, la Sala del Consell, l'Arxiu i una eixida amb tarongers.

( ) Actualment, donada la creixent complexitat de la gestió municipal, s'estan duent a terme noves ampliacions d'espai, que ocupen edificis veïns i altres indrets de la ciutat.

( ) En tot cas, del que sí hi ha documentació és de la construcció del saló de reunions a la plaça del Vi, l'any 1848. D'aquesta construcció encara es conserva la porta dovellada, ara l'entrada de l'actual saló de sessions.

(26)

L’AJUNTAMENT – F. 16

VISITA A L'AJUNTAMENT

L'AJUNTAMENT PER FORA

L'Ajuntament de Girona es troba a la plaça del Vi, al barri antic de Girona.

" La plaça del Vi és una plaça rectangular, de proporcions divines, amb porxos a dreta i esquerra i el carrer de Ciutadans al fons. Davant d'aquests porxos comprenguérem que ens trobàvem cara a cara de l'obra magna dels nostres avantpassats, que la nostra tradició arrencava de les corbes d'aquells carreus, que Girona era la capital de la nostra humanitat i de la nostra naturalitat màximes. "

Josep Pla: Girona. Un llibre de records.

* Quina forma té la façana?

* Quants pisos o plantes té?

* Les balconades de cada pis són iguals?

* Quins elements decoratius adornen la façana?

* Saps quin significat té cadascuna de les banderes?

* Podries comptar i escriure quantes vegades veus representat l'escut de la ciutat a la façana de l'Ajuntament?

(27)

L’AJUNTAMENT – F. 17 * El balcó de l'Ajuntament és un dels indrets més carismàtics de l'Ajuntament. Pots recordar i descriure alguns actes públics que hagis vist realitzar des del balcó?

ENTREM AL PATI DE L'AJUNTAMENT

* Llegeix atentament la llegenda:

" A la porta que dóna al saló de sessions de l'Ajuntament hi ha un cap que es mossega la llengua. El saló de sessions és el lloc on l'alcalde i els regidors fan les seves reunions. Els gironins sempre han relacionat aquest cap que no vol parlar amb el fet que no es pot saber de què parlen l'alcalde i els regidors quan es reuneixen.

Però hi ha una altra cosa molt curiosa en el cap: l'arbre que surt de la seva closca. Un arbre que surt d'un cap significa que se saben moltes coses, que és molt savi.

Així, doncs, què ens diu aquesta figura? Potser que els que s'estan aquí dins són molt savis? Penseu que hi ha l'alcalde i els regidors de l' Ajuntament, que són els que s'encarreguen que tota la ciutat funcioni.

Però si el cap es mossega la llengua, voldrà dir que tot això que parlen els homes savis no es pot dir a les persones que viuen a Girona?

Aquest cap és ben bé un misteri. No se sap qui el va posar, ni quan, ni què volia dir".

Tal com diu la llegenda, si localitzes el cap que es mossega la llengua, sabràs quina és la porta d'entrada al saló de sessions.

(28)

L’AJUNTAMENT – F. 18

L'AJUNTAMENT PER DINS

Cada grup de treball que ha elaborat propostes per a la construcció d'una plaça, buscarà dins l'Ajuntament les dependències que corresponen a la seva Àrea. Demaneu al/la monitor/a la seva localització.

Un cop arribats a les dependències de l’Àrea que us pertoca heu de demanar un sobre amb la inscripció: "L'Ajuntament per dins", on trobareu la informació del que haureu de fer a la sala de plens.

ENTREM AL SALÓ DE SESSIONS

Aquí es fan els plens de l'Ajuntament; és a dir, aquí es discuteixen i decideixen els assumptes que afecten el municipi.

* Col·loca al croquis, amb l'ajut del mestre, la situació de les persones que prenen part en els plens.

Col·loqueu-vos al saló de sessions segons el resultat de les eleccions que heu fet a la classe: l'alcalde, els regidors i el públic als respectius seients.

Seguiu les instruccions del/la monitor/a.

En acabar la intervenció del monitor, entre tots heu de definir la plaça que voleu, recollint les propostes de cada Àrea per arribar a un acord.

(29)

L’AJUNTAMENT – F. 19 * Enganxa en aquest full l'ordre del dia, les anotacions i els apunts que hagis escrit en la sala de plens i els acords presos sobre la plaça.

(30)

L’AJUNTAMENT – F. 20

TORNEM A CLASSE

* Quins aspectes de l'Ajuntament, de la seva organització, del seu funcionament... t'han cridat més l’atenció?

* De quins t'agradaria saber-ne més?

(31)

L’AJUNTAMENT – F. 21 * Digues quins errors hi ha al dibuix de la façana de l’Ajuntament

(32)

L’AJUNTAMENT – F. 22

VOCABULARI

Acta: Document que recull tots aquells temes que s'han tractat en un ple o reunió i els acords

que s'adopten.

Ajuntament: Institució que governa i administra el municipi.

Alcalde, alcaldessa: És qui té la màxima representació i responsabilitat d'un Ajuntament i

presideix el Ple i la Comissió de Govern. Executa els acords.

Àrea: Cadascuna de les subdivisions de l'Ajuntament encarregada de gestionar i fer funcionar

uns serveis que li són propis.

Arxiu municipal: Servei encarregat del tractament, conservació i difusió de la documentació

produïda per l'Ajuntament i de la que li ha estat encomanada per particulars, empreses o entitats pel seu interès cultural per la ciutat.

Campanya electoral: Conjunt d'actes, actuacions i esforços aplicats a un procés electoral. Candidat, candidata: Cadascuna de les persones que s'han presentat a unes eleccions. Cens electoral: Llista oficial dels habitants d'un municipi o estat amb dret a votar.

Junta de Govern Local: Grup format per uns quants regidors designats per l'Alcalde. Adopten

acords en aquells temes més immediats.

Comissió Informativa: Conjunt de regidors dels diferents partits polítics, encarregats

d'estudiar i preparar els assumptes que es tractaran en el Ple.

Democràcia: Règim polític en què el poble exerceix la sobirania, tot escollint els seus

representants.

Documents: Escriptura que expressa declaracions de voluntat, fets, drets... Elecció: Votació per escollir els representants polítics.

Elector: Aquell que té dret d'escollir.

Elegible: Aquell que té dret a ser escollit si es proclama candidat.

Empadronament: Acció i efecte d'inscriure's en el padró. És obligatori estar empadronat en

un municipi.

Escrutini: Recompte de paperetes que fa una mesa electoral després de la votació per

comptar el nombre de vots obtinguts per cada candidat.

Equip de govern: Conjunt de regidors que col·labora amb l'alcalde en la presa de decisions

municipals. Normalment són del partit o grup més votat. Cada regidor de l'equip de govern té assignada una Àrea de gestió o delegació sobre una mateixa Àrea.

(33)

L’AJUNTAMENT – F. 23 Expedient: Conjunt de documents que serveixen de base per prendre una resolució o acord. Impost municipal: Tribut o càrrega que cal pagar a l'Ajuntament pel manteniment dels serveis

municipals.

Interventor: És la persona que garanteix que els diners es gasten d'acord amb les previsions

dels pressupostos que aprova l'Ajuntament. Per això ha de firmar totes les decisions que prenen els polítics i que impliquen qüestions de diners.

Mesa electoral: Lloc on es troba l'urna per votar, amb un conjunt de persones designades per

la Junta electoral que vetllen perquè les eleccions es facin correctament i fan l'escrutini.

Municipi: Format pel terme municipal, la població que hi viu i l'Ajuntament que el governa. Ordre del dia: Llista on es recullen tots els temes que es tractaran en una reunió o ple.

Padró municipal: Llista de tots els habitants d'un municipi, on figuren les dades de cadascú.

Es fa a l'Ajuntament.

Partit polític: Conjunt de persones amb una mateixa ideologia política que participen en la

vida pública d'una societat. Actuen com a representants de totes les persones que pensen com ells, encara que no siguin afiliats al partit.

Ple municipal: Màxim òrgan de decisió de l'Ajuntament. L'integren tots els regidors i l'Alcalde. Població: Les persones que habiten permanentment en un lloc determinat i es diuen

residents.

Programa electoral: Declaració de les propostes d’actuació política d'un determinat partit

polític, coalició o grup que es presenta a unes eleccions i explica què faran si surten escollits.

Regidor: Persona escollida democràticament i que participa en el govern d'un municipi.

Secretari: A l'Ajuntament és la persona que garanteix les decisions que prenen els òrgans de

govern. Per això sempre hi ha d'haver la firma del secretari a totes les decisions. També emet informes perquè les decisions es puguin prendre d'acord amb la llei.

Sigles: Lletres inicials utilitzades com a abreviació.

Taula de canvi: Lloc on els canviadors posaven les monedes i feien el canvi manual d'unes

monedes per altres.

Terme municipal: Territori sobre el qual l'Ajuntament exerceix el seu govern i administració. Urna: Caixa utilitzada per dipositar els vots en unes eleccions. És transparent i només es pot

obrir quan s'ha acabat el temps de votar i per fer l'escrutini.

Figure

Updating...

References

Related subjects :