Què és Internet i per a què serveix? INTERNET Nivell I

Texto completo

(1)

INTERNET

Nivell I

(2)

INTERNET Nivell I

Què és Internet i per a què serveix?

(3)

INTERNET és un conjunt d’aparells connectats entre si que s’intercanvien informació. Els aparells poden ser ordinadors, mòbils, tauletes o sensors, però també impressores, televisors, semàfors, rentadores…

Tots ells formen una xarxa global, coneguda com WORLD WIDE WEB (www), que significa

Xarxa Informàtica Mundial

INTERNET Nivell I

(4)

INTERNET Nivell I

Tots els ordinadors del món es connecten entre si,

creant una immensa xarxa de comunicació i intercanvi

de dades

Està composta de pàgines web, documents virtuals

d'unes determinades característiques.

Les pàgines web estan connectades entre elles

per enllaços.

Navegar per Internet és passar d'una pàgina a una altra mitjançant els

enllaços INTERNET

(5)

INTERNET Nivell I

Les pàgines web estan connectades entre elles per enllaços.

Un enllaç pot ser una paraula, un grup de

paraules o una o diferents frases normalment subratllades i ressaltades amb un altre color;

o també fotografies, gràfics o altres elements de la pàgina que permeti passar a una altra secció del mateix document o d'una altra

pàgina web.

(6)

INTERNET Nivell I

(7)

INTERNET Nivell I

Per accedir a Internet, hem de comptar amb tres elements:

Maquinari (HARDWARE)

Són els elements físics del nostre ordinador que permeten la connexió amb altres ordinadors (targeta de xarxa, mòdem, router, etc.)

Programari (SOFTWARE)

Està format pels programes que fan possible els diferents serveis d'Internet:

navegador per accedir al web, usuari de correu per utilizar el correu electrònic, etc.

Accés a internet

Necessitem contractar un proveïdor d'accés a Internet. Hi ha molts proveïdors diferents i els seus preus depenen del tipus de connexió que ens proporcionen.

Com ens connectem a Internet?

(8)

INTERNET Nivell I

Mòdem: cada vegada s'utilitza menys, és més lenta i no permet fer trucades telefòniques i navegar per Internet al mateix temps.

ADSL (Línia d'Abonat Digital Asimètrica): permet establir connexions

permanents, les 24 hores del dia, a alta velocitat. Aquesta tecnologia utilitza la línia telefònica convencional i facilita poder estar connectat a Internet i al

mateix temps trucar per telèfon. Per accedir a través de l'ADSL habitualment s'utilitza un router.

La fibra òptica està arribant a les llars, oferint avantatges en preu i en velocitat de transferència de dades.

Wi-Fi: en els últims anys s'ha estès l'ús de les xarxes sense fil que faciliten la connexió de tot tipus de dispositius (ordinadors, tauletes, lectors de llibres electrònics, telèfons intel·ligents).

Tipus de connexió

(9)

INTERNET Nivell I

Les característiques d'aquest sistema són:

1. Es necessita un punt d'accés(hot spot en anglès). En els domicilis particulars, per exemple, fem servir encaminadors (routers) sense fil per utilitzar aquest tipus de connexió.

2. Per seguretat, solen estar xifrats, i per tant, ens cal una contrasenyaper accedir- hi.

3. El seu camp d'acció és limitat: té un abast d'uns 20 metres en espais tancats i a l'aire lliure té un abast més ampli.

4. Facilita una connectivitat més ràpida i no comporta un consum de la tarifa de dades.

Actualment, cada vegada més, disposem d'aquesta tecnologia de forma gratuïta en espais públics com biblioteques, museus, parcs, cafeteries o centres comercials.

WiFi

(10)

INTERNET Nivell I

Significa "Internet Protocol" i és un nombre que identifica un dispositiu en una xarxa (un ordinador, una impressora, un router, etc ...). Aquests dispositius al formar part d'una xarxa seran identificats mitjançant un número IP únic en aquesta xarxa.

Què és la IP?

(11)

INTERNET Nivell I

La URL (Localitzador Uniforme de Recursos o Unified Resource Locator en anglès) és el nom identificatiu d'una adreça a

Internet. Aquesta adreça representa un recurs que sol ser una pàgina web però també pot ser una imatge, un arxiu, un arxiu de so, etc

L’adreça web: URL

(12)

INTERNET Nivell I

Navegar per Internet és visitar pàgines web: passar d'una pàgina a una altra mitjançant enllaços.

Per visualitzar les pàgines web i navegar per la Xarxa

necessitem un programa especial anomenat navegador. Hi ha molts navegadors, per exemple:

Microsoft Internet Explorer.

Chrome.

Mozilla Firefox.

Què és un navegador?

(13)

INTERNET Nivell I

Els cercadors són pàgines web que ens serveixen per cercar información a internet. Sense ells hauríem de saber les URL de totes les pàgines que visitem.

Què és un cercador

Google.

Bing.

Yahoo

(14)

INTERNET Nivell I

Podem accedir a una pàgina web mitjançant la seva direcció o URL.

Tota URL es compon de:

http://www.gencat.cat

Accedir a una página web

Protocol de transferència de hipertextos

World Wide

Web

Nom del domini

Domini geogràfic/

temàtic

(15)

INTERNET Nivell I

Aquesta adreça s'escriu a la barra d'adreces que es troba a la part superior de la finestra del navegador.

Hi ha algunes regles importants de recordar per escriure una direcció:

 No s'utilitzen espais entre paraules

 Cada terme està separat per un punt

 No s'utilitzen accents, enyes, ni ce trencada

 Prémer Intro

La barra d’adreces

(16)

INTERNET Nivell I

Hi ha botons a la barra de navegació que ens poden ser molt útils. Segons el navegador poden variar una mica, però generalment trobem aquests:

 Va a la darrera pàgina que hem visitat

 Va a la següent pàgina

 Actualitza la pàgina que estem visitant

 Atura la descàrrega de la pàgina

 Ens porta a la pàgina d'inici per defecte en el nostre navegador

La barra de navegació

(17)

Funcionalitats

Marcadors

Historial Recerca

Google

INTERNET Nivell I

(18)

GRÀCIES PER CONFIAR EN

NOSALTRES

(19)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :