• No se han encontrado resultados

INDICADORS PER A L OBSERVACIÓ DELS INFANTS A L ESCOLA BRESSOL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "INDICADORS PER A L OBSERVACIÓ DELS INFANTS A L ESCOLA BRESSOL"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

INDICADORS PER A L’OBSERVACIÓ DELS INFANTS A L’ESCOLA BRESSOL

Material elaborat i adaptat a partir d’un material confeccionat pel Departament d’Educació al 1998.

(2)

INDICADORS GENERALS 1.- Àrea Motora

2.- Autonomia personal i social 3.- Comunicació i llenguatge 4.- Competència cognitiva

INDICADORS ESPECÍFICS 1.- Àrea Motora

• Control postural i habilitats motrius bàsiques

2.- Autonomia personal i social

• Consciència de les necessitats bàsiques i alimentació

• Sociabilitat i relacions afectives

3.- Comunicació i llenguatge

• Intenció comunicativa i comprensió oral

• Llenguatge i expressió oral

4.- Competència cognitiva

• Joc, objectes i habilitats escolars

5.- Altres observacions

(3)

INDICADORS PER A L’OBSERVACIÓ del DESENVOLUPAMENT dels INFANTS a L’ESCOLA BRESSOL

COGNOMS I NOM DE L’INFANT DATA NAIX. EDAT (mesos) DATA EXPLORACIÓ NIVELL

INDICADORS GENERALS

1. AREA MOTORA Observacions

0-6 mesos

Aguanta el cap (té control cefàlic) Sí No

Es porta un objecte a la boca. Sí No

7-12 mesos

S’aguanta assegut a terra. Sí No

Es posa dret recolzant-se en un moble. Sí No

13-18 mesos

Camina sense ajut o agafat de la mà. Sí No

Agafa un objecte amb l’índex i el polze. Sí No

19-24 mesos

Llença un objecte. Sí No

Fa una torre amb tres o quatre cubs. Sí No

25-36 mesos

Salta amb els peus junts. Sí No

Passa les planes d’un llibre. Sí No

37-48 mesos

Es posa les sabates. Sí No

Enganxa gomets. Sí No

(4)

2. AUTONOMIA PERSONAL/SOCIAL.

0-6 mesos

Menja papilles amb cullera. Sí No

Mostra desig per ser agafat en braços per una persona coneguda. Sí No 7-12

mesos

Fa els gestos de “adéu”, “aplaudeix”. Sí No

Menja trossets de menjar. Sí No

13-18 mesos

Beu amb el got. Sí No

Inicia un contacte social amb els companys. Sí No

19-24 mesos

Demana ajut a l’adult. Sí No

Expressa emocions. Sí No

25-36 mesos

Controla d’esfínters. Sí No

Reconeix les situacions de perill. Sí No

37-48 mesos

Respon al contacte social d’adults coneguts. Sí No

Es renta les mans. Sí No

3. COMUNICACIÓ I LENGUATGE 0-6

mesos

Fa un somriure social quan se li parla. Sí No

Emet sons vocàlics. Sí No

7-12 mesos

Respon al seu nom. Sí No

Entona vocalitzacions en imitació de l’adult. Sí No 13-18

mesos

Segueix ordres senzilles. Sí No

Diu “pare” i “mare” o paraules equivalents. Sí No

19-24 mesos

Senyala parts del seu cos quan se li mencionen. Sí No Fa servir paraules per expressar la seva voluntat. Sí No

(5)

25-36 mesos

Respon a ordres: “posa-ho dintre”, “recull”, etc. Sí No

Fa servir pronoms: “jo”, “tu”, “mi”, etc. Sí No

37-48 mesos

Recorda fets d’un relat oral explicat. Sí No

Realitza descripcions d’una làmina amb imatges. Sí No 4. COMPETÈNCIA COGNITIVA

0-6 mesos

Segueix un estímul visual. Sí No

Explora objectes. Sí No

7-12 mesos

Busca un objecte amagat davant seu. Sí No

L’agrada jugar. Sí No

13-18 mesos

Imita accions fetes per l’adult. Sí No

Juga amb altres nens i nenes. Sí No

19-24 mesos

Pot relaxar-se i descansar. Sí No

Identifica objectes coneguts. Sí No

25-36 mesos

Utilitza objectes per a funcions que són pròpies. Sí No

Identifica els colors bàsics. Sí No

37-48 mesos

L’agrada realitzar joc simbòlic. Sí No

Identifica formes bàsiques. Sí No

(6)

INDICADORS ESPECÍFICS

1. AREA MOTORA Observacions

CONTROL POSTURAL I HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES

0-6 mesos

Gira el cap a ambdós costats. Sí No

Ajunta les mans a la línia mitjana. Sí No

Manté les mans obertes. Sí No

Allarga la mà amb intenció d’agafar un objecte. Sí No

Es dóna la volta de costat. Sí No

7-12 mesos

Gateja. Sí No

Comença a fer algunes passes. Sí No

S’acotxa per agafar un objecte. Sí No

Aguanta un objecte amb els dits i el polze. Sí No

Es passa un objecte d’una mà a l’altra. Sí No

13-18 mesos

S’aguanta dret. Sí No

Camina i porta un objecte. Sí No

Fa una torre amb dos cubs. Sí No

Posa objectes dins d’un recipient. Sí No

19-24 mesos

Llença una pilota o un objecte. Sí No

Xuta una pilota o un objecte. Sí No

Corre. Sí No

Puja i baixa les escales. Sí No

(7)

Es treu peces de roba. Sí No

25-36 mesos

Fa dues o tres passes seguint una línia. Sí No

Es manté sobre un peu. Sí No

Es posa peces de roba. Sí No

Obre una porta. Sí No

37-48 mesos

Es corda els botons. Sí No

Fa gargots indiferenciats en un paper. Sí No

Posa boles en un fil. Sí No

Còpia traços simples (pals, rodones, creus, etc.). Sí No

2. ÀREA PERSONAL/SOCIAL. Observacions

CONSCIÈNCIA DE LES NECESSITATS BÀSIQUES I ALIMENTACIÓ.

0-6 mesos.

Reacciona anticipadament al menjar. Sí No

Es posa content quan veu el biberó. Sí No

7-12

mesos. Aguanta el biberó. Sí No

13-18 mesos

Demanda el menjar i la beguda. Sí No

Reconeix el que l’agrada i el que no l’agrada. Sí No

19-24 mesos

Menja amb cullera i forquilla. Sí No

Diferencia del què es comestible del que no ho és. Sí No

Accepta la varietat de menjar. Sí No

(8)

25-36

mesos. S’adona quan va mullat o brut. Sí No

37-48

mesos Dorm sense mullar el llit. Sí No

SOCIABILITAT I RELACIONS AFECTIVES.

0-6 mesos

Gira el cap immediatament cap a la persona que el crida. Sí No

Plora quan està enfadat, té gana Sí No

Demostra plaer davant de cançons de bressol i carícies. Sí No 7-12

mesos

Mostra desigs de rebre atenció. Sí No

Discrimina entre persones conegudes i desconegudes. Sí No

13-18 mesos

Repeteix actes que han causat riure. Sí No

Mostra afectivitat per les persones, animals u objectes coneguts. Sí No

Defensa les seves pertinences. Sí No

19-24

mesos Juga junt a altres companys. Sí No

25-36 mesos

Comparteix les seves joguines. Sí No

Expressa simpatia cap a un company. Sí No

S’enorgulleix dels seus èxits. Sí No

37-48 mesos

Es separa fàcilment dels pares. Sí No

Mostra amabilitat o compassió cap als altres. Sí No

(9)

3. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. Observacions INTENCIÓ COMUNICATIVA I COMPRENSIÓ ORAL.

0-6

mesos Xerroteja quan se li parla. Sí No

7-12 mesos.

Respon quan se li diu: vine aquí! Amunt! Acompanyat del gest. Sí No Imita gests dels adults i expressions facials. Sí No

13-18 mesos

Comprèn els noms dels membres de la família. Sí No

Relaciona paraules i imatges. Sí No

Comprèn verbs com: mira!, dóna-m’ho!, vine! Sí No

19-24 mesos

Comprèn el nom d’objectes d’ús quotidià. Sí No

Respon a preguntes com: qui?, com?, què?, on?. Sí No 25-36

mesos. Escolta contes i/o petites explicacions. Sí No

37-48 mesos

Identifica categories. Sí No

Segueix ordres que impliquen: sota, al damunt, al costat, etc. Sí No LLENGUATGE I EXPRESSIÓ ORAL (PARLA).

0-6 mesos

Produeix sons vocàlics. Sí No

Vocalitza quan se li parla. Sí No

7-12 mesos

L’entonació de les emissions respon a diferents estats d’ànim. Sí No

Les vocalitzacions són de caire sil·làbic. Sí No

Es comunica utilitzant sons amb ajut de gests. Sí No Imita gests i expressions facials de l’adult. Sí No

(10)

13-18 mesos

Imita paraules i sons amb la boca. Sí No

Té un vocabulari entre 4-7 paraules. Sí No

19-24 mesos

Anomena imatges conegudes. Sí No

Associa dos paraules. Sí No

Respon adequadament Sí/No. Sí No

Fa preguntes amb entonació. Sí No

25-36 mesos

El seu vocabulari inclou noms, verbs i adjectius. Sí No

Utilitza frases interrogatives i negatives. Sí No

Diu el seu nom. Sí No

37-48 mesos

Utilitza els determinants: el, la, un, una, els, unes, etc. Sí No

Fa frases coordinades. Sí No

Utilitza les variacions morfològiques de gènere i nombre (el-cotxe). Sí No

Fa servir el plural acabat en “s”. Sí No

4. COMPETÈNCIA COGNITIVA. Observacions

JOC, OBJECTES I HABILITATS ESCOLARS

0-6 mesos.

Reacciona davant situacions noves. Sí No

Tira d’una corda per obtenir una joguina. Sí No

Mostra plaer en el “joc mogut”. Sí No

7-12 Explora o investiga l’entorn. Sí No

(11)

mesos. Observa el joc dels altres. Sí No

Participa en jocs com el “cucú”. Sí No

13-18 mesos

Col·loca les peces circular i quadrada en el tauler d’encaixos. Sí No

Té iniciativa en el joc. Sí No

19-24 mesos

Aparella formes geomètriques senzilles. Sí No

Classifica objectes en funció d’un criteri. Sí No

Es reconeix al mirall. Sí No

25-36

mesos. Repeteix seqüències de dos dígits. Sí No

37-48 mesos

Identifica objectes senzills pel tacte. Sí No

Identifica les mesures gran i petit. Sí No

Utilitza els objectes més enllà de les funcions pròpies (capsa-llit). Sí No

5. ALTRES OBSERVACIONS. Observacions

0-6 mesos.

Absència del contacte visual Sí No

Hi ha balanceig i gests repetitius amb les mans. Sí No

Presenta trastorns de son. Sí No

7-12 mesos.

Té poc contacte afectiu amb els pares i persones properes. Sí No

Sent el que l’interessa (sordesa fictícia). Sí No

En general es mostra seriós, amb pocs somriures i plors. Sí No 13-18 Evidencia una falta de dependència “va al seu aire”. Sí No

(12)

mesos No presta atenció a les coses que interessen a altres infants. Sí No

Es mostra molt selectiu en el menjar. Sí No

19-24 mesos

Quan vol alguna cosa acompanya a la persona on està el que vol. Sí No

Fa manipulacions repetitives d’objectes. Sí No

No juga, manipula objectes sense un sentit funcional o simbòlic. Sí No 25-36

mesos.

Generalment no parla, de vegades se sent alguna paraula. Sí No

No es defensa si un altre li pega. Sí No

37-48 mesos

A vegades fa ecolàlies (repeticions). Sí No

Volen que les coses sempre estiguin al mateix lloc. Sí No

OBSERVACIONS

Referencias

Documento similar

Per infants MITJANS dels anys 2012-2013, el lloc de trobada, serà a l’ interior del casal a la porta de ferro (entrades i sortides).. Quan a un infant l’hagi de recollir una

Categoría C: normativa correspondiente a los sistemas de negociación electrónicos de instrumentos de renta fija (IRF) e intermediación financiera (IIF) de la

La llengua d'inici del tractament sistemàtic de la lectura i de l'escriptura ha d'estar relacionada amb la proporció d'ús de les llengües cooficials , així com amb la presència

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

• el retard en la lectura és d’entre un i dos anys i afecta altres àrees de l’aprenentatge escolar.. • està relacionat amb el retard en el temps en la consecució de

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Destinatari X Destinatari Digiti il numero Marqueu el número X Marchéu el numero Documento di identificazione Document d’identificació X Documént didentificassió Fax.. Fax X Fax