• No se han encontrado resultados

XARXA DE CALOR AMB 100 % ENERGIA RENOVABLE AL BARRI DE L ESTRELLA DE BADALONA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XARXA DE CALOR AMB 100 % ENERGIA RENOVABLE AL BARRI DE L ESTRELLA DE BADALONA"

Copied!
13
0
0

Texto completo

(1)

Smart and flexible 100% renewable district heating

and cooling systems for European cities

XARXA DE CALOR AMB

100 % ENERGIA RENOVABLE

AL BARRI DE L’ESTRELLA DE BADALONA

Energy Efficiency: Systems, Buildings and Communities Research Group

IREC

Laura Sisó

(2)

XARXA CALOR 100 % RENOVABLE

(3)

Opcions Inicials: xarxa calor i xarxa fred

Option 1

1 BIOMASS BOILER (300 kW, η=0.9)

Base-load Shut down during

summer 1 NATURAL GAS BOILER (200 kW, η=0.95) Peak-load ELECTRIC CHILLER (1100 kW, COP 3.5) Thermal storage: 20 m3

Option 2

1 BIOMASS BOILER (300 kW, η=0.9) Base-load Shut down during

summer 1 BIOMASS BOILER (200 kW, η=0.9) Peak-load ELECTRIC CHILLER (1100 kW, COP 3.5) Thermal storage: 25 m3

Option 3

1 BIOMASS BOILER (300 kW, η=0.9) Base-load Shut down during

summer 1 BIOMASS BOILER (200 kW, η=0.9) Peak-load ELECTRIC CHILLER (1100 kW, COP 3.5) Thermal storage: 40 m3

Option 4

FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR FIELD (500 m2, 350 kW)

1 BIOMASS BOILER (350 kW, η=0.9) Back-up for solar

energy

Thermal storage: 40 m3 ELECTRIC CHILLER (1100 kW, COP 3.5)

(4)

Índex

1. Demanda energètica

2. Solucions tècniques

3. Anàlisi energètica

4. Anàlisi econòmica

5. Anàlisi ambiental

6. Exemples d’instal·lacions

7. Conclusions

(5)

1. Demanda Energètica.

Estimació demanda calefacció i ACS

* Calculat en base estadística assumint 28 l/dia·persona & 2.7 persones/habitatge (Código Técnico de Edificación 2013; IDAE 2011)

Ratis Demanda Anual

(kWh/m2)

Calefacció

ACS

Categoria edifici

Font

Residencial

11.89

13.52*

Categoria B.

C

1

=0,2

“Documento reconocido

escala de certificación

energética” IDAE 2011

Oficines, comercial

25.00

0.85

Categoria B.

C=0,5

Rati per oficines > 500 m

2

(PEMB 2002)

Edifici terciari

25.00

0.85

Hipòtesi: mateix perfil de demanda que el

d’oficines/comercial

Demanda anual d’energia

1 112 MWh/any

(6)

1. Demanda Energètica.

Estimació demanda calefacció i ACS

Demanda anual d’energia

1 112 MWh/any

(7)

Capacitat sistemes

Opció 1

BIOMASSA

OPCIÓ 2

BIOMASSA i SOLAR TÈRMICA

Demanda màxima

800 kW

800 kW

Biomassa

2 calderes de biomassa estella:

300 kW

200 kW

1 caldera de biomassa estella:

350 kW

Solar tèrmica

-

Camp captadors plans:

350 kW - 500 m

2

Acumulació tèrmica

Tanc d’aigua calenta

25 m

3

Tanc d’aigua calenta

40 m

3

2. Solucions tècniques.

Biomassa i Solar Tèrmica

(8)

2. Solucions tècniques.

Disseny xarxa canonades i sala màquines

Canonades d’acer

Diàmetre màxim

DN65

Diàmetre mínim

DN32

Longitud total de la xarxa (anada i tornada)

945 m

Temperatura de

subministrament

Temperatura de

retorn

85 ºC

60ºC

Pèrdues de calor a les canonades

6 % de la càrrega total del sistema

Espai necessari sala màquines

(9)

2. Solucions tècniques.

Inversió de Capital

Opció 1 - Biomassa

Opció 2 – Solar tèrmica

& Biomassa

Inversió central

264 600 €

396 500 €

Inversió xarxa DH

45 570 €

45 570 €

Subtotal central + DH

310 170 €

442 070 €

Costos d’estructura

77 540 €

110 510 €

Inversió total

387 700 €

552 600 €

Subtotal for central plant investment 72% Subtotal for DH network investment 8% Structure investment 20%

Biomassa + Solar tèrmica

Subtotal for central plant investment 68% Subtotal for DH network investment 12% Structure investment 20%

Biomassa

(10)

3. Anàlisi energètica

Hipòtesis

Poder calorífic / Paràmetres de rendiment dels

captadors

Cost energia

Biomassa –

Estella (30% humitat)

3.25 kWh/kg

0.031 €/kWh

Solar tèrmica –

Captadors solars plans

η

0

= 0.806; a1 = 2.58 W/m²K; a2 = 0.009 W/m²K²

0 €/kWh

Opció 1 - Biomassa

Opció 2 - Solar tèrmica

& Biomassa

Producció de calor

Biomassa (MWh/any)

1 176

820

Solar tèrmica (MWh/any)

-

356

Consum de combustible

Biomassa (t/any)

401

281

Hores d’operació

Biomassa (hores/any)

5 031

2 950

Solar tèrmica (hores/any)

-

2 320

Fracció solar en base anual per Opció 2

30%

(11)

4. Anàlisi econòmica

Comparació preu calor

9.15 10.32 10.43 11.59 14.19 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00

Excloent cost subestacions

Incloent cost subestacions

Pr

eu

de l'energ

ia

(

cèn

tims

/k

Wh)

Opció 1 - Biomassa

Opció 2 - Solar tèrmica & Biomassa

Sistema convencional

(12)

5. Anàlisi ambiental.

Estalvi d’emissions

Estalvi combustibles fòssils

1 170 MWh/any

Estalvi de tones de CO2

230 tones CO

2

/any

Barri convencional

ECO Barri

(13)

7. Conclusions

Una xarxa de calor amb 100% energies renovables al barri de

l’Estrella és una solució econòmicament competitiva enfront

altres tecnologies convencionals basades en combustibles

fòssils.

La solució proposada és tècnicament viable i ofereix un estalvi de

1170 MWh/any de combustible fòssil i 230 tones de CO

2

/any

El sistema DH 100% Renovable completa el disseny d’un barri

sostenible, on els edificis hauran de ser dissenyats amb una

demanda mínima, contribuint a aconseguir una Certificació A.

Al consumir biomassa en un entorn urbà, el projecte d’enginyeria

haurà de contemplar les normatives al respecte en el disseny de

filtres necessaris. [

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de

Referencias

Documento similar

neumonía, diarrea, sarampión, malaria y malnutrición. Todas estas causas pueden ser prevenidas y tratadas con relativa facilidad si se detectan a tiempo. Desde los Centros

- El programa Algodón  está especialmente indicado para el secado de prendas de algodón con un grado de humedad normal para conseguir un secado energéticamente eficiente..

Fermentación anaeróbica: biogás: El biogás se puede utilizar en las mismas aplicaciones que el gas natural, generación de calor, de electricidad (principal

ESCENARI FESTA MAJOR PLAÇA DELS DIES

Un caso de estudio de Análisis de Recuperación de Calor es realizado en un horno industrial que consume gas natural para determinar la capacidad de refrigeración por

Cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado.. “Física General” Tercera

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —

Los colectores solares térmicos ( cst ) son un tipo particular de intercambiadores de calor que se utilizan para absorber la radiación solar entrante, transformarla en calor y

Quanta més velocitat tenen les partícules que formen un cos, més temperatura, més energia tèrmica i més energia interna tendrà.. EQUIVALENT MECÀNIC DE

Esta experiencia educativa se localiza en el área de formación disciplinar, 4 horas Teóricas y 2 horas práctica, 10 créditos, elalumno deberá comprender e identificar los

Com que la casa estarà habitada els dotze mesos, la instal·lació ha d’estar dissenyada de cara a aprofitar de la millor manera possible la irradiació solar a l’hivern,

Alguns em preguntaven: «Home i com és que no ho feu en català?» Això quan ja era permès i, és clar, el problema era econòmic perquè teníem i, encara tenim, més o menys la meitat

Aquesta és una objecció molt encertada perquè el títol original del llibre era Ciència, tecnologia, romanticisme i utopia, però l’editor em va dir que ni pensar-ho.. Vaig

La resolució de l’evolució de temperatures al regenerador i als cilindres es realitza mitjançant balanços de potència tèrmica. Amb aquesta configuració es reprodueix

El principi d'equilibri d'usuari de Wardrop sobre una xarxa general de transport privat amb demanda inelàstica: separabilitat i formulació com problema d'optimització sobre

•El componente electro nico esta hecho de COBRE con una conductividad te rmica de K-Cu = 386W/m K y genera calor en un rango de Q = 50 W. El componente electro nico esta

perifèriques més barates, però més llunyanes, més mal comunicades, amb menys serveis i sense la xarxa social que tenien..

El projecte es centrarà en la fase d’adquisició de dades; en concret en el disseny d’una xarxa de sensors per poder captar i adquirir dades rellevants sobre el terreny o àrea

 Creació d’una xarxa de sensors d’humitat sense fils amb Arduino... B- Creació d’un prototip de xarxa de sensors amb Arduino i

Durant la segona d’aquestes dècades (Figura 19), entre els anys 2010 i 2018 (Figura 20), el nombre total d’accidents mortals i amb ferits greus de la xarxa viària catalana, igual

El present treball doctoral forma part d’un projecte més extens centrat en la romanització a la Catalunya Interior i dirigit pels doctors Josep Guitart i Joaquim Pera i que

Todos los casos van a consistir en el disipador trabajando bajo condiciones de convección natural como único mecanismo de transmisión de calor (no se va a tener