Escoles Bressol Municipals, un model de qualitat al servei dels infants i les famílies

Download (0)

Full text

(1)

Escoles Bressol Municipals, un

model de qualitat al servei dels

infants i les famílies

En quatre anys (2007-2011),

l’Ajuntament de Barcelona doblarà el

nombre de places per a infants de 4

mesos a 3 anys

El proper curs escolar es posaran en

marxa 9 noves escoles bressol

municipals

Els centres es construeixen tenint en

compte criteris i aspectes

psicopedagògics

(2)

I

2

El nombre de places a les escoles

bressol municipals es doblarà

durant aquest mandat

El Pla d’Escoles Bressol Municipal 2007-2011 permetrà passar de les 3.698 places existents a principi de mandat a les 7.650 previstes amb una inversió de 72 milions d’euros.

Les escoles bressol municipals tenen un caràcter plenament educatiu i,

alhora, ajuden a conciliar la vida personal, familiar i laboral. Conscients

d’aquesta importància social, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a

doblar durant aquest mandat el nombre de places que hi havia al principi

d’aquesta legislatura i que es desenvolupa mitjançant el Pla d’Escoles Bressol Municipals 2007-11.

Aquest Pla s’executa dins del marc de l’actual conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, per a la construcció de noves escoles bressol municipals a tots els districtes de Barcelona, i que compta amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona per a la construcció dels centres. La inversió prevista per desenvolupar aquest projecte és de 72 milions d’euros, 48 milions d’euros a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona i 24 a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

(3)

I

3

Desenvolupament del Pla EBM

ElPla d’Escoles Bressol Municipals segueix avançant i, actualment, s’han creat 855 places. S’han obert un total de 10 escoles bressol municipals noves, d’altres estan en fase de construcció o en fase de projecte:

CURS ESCOLAR NOM DEL CENTRE DISTRICTE PLACES

2007-08 EBM Sant Medir Gràcia 81 EBM Manigua Sant Andreu 81 2008-09 EBM El Tramvia Blau Sarrià-Sant Gervasi 81 EBM El Bressol del Poblenou Sant Martí 81 EBM El Cotxet Sants-Montjuïc 81 EBM El Putget Sarrià-Sant Gervasi 81 2009-10 EBM La Fassina Eixample 126 EBM Collserola Sants-Montjuïc 81

EBM Galatea Gràcia 81

EBM Can Canet Sarrià-Sant Gervasi 81

El compromís és que durant l’any 2011 el nombre de places existent a principi del curs escolar 2007-08 es multipliqui per dos: es passarà de 3.698 places a

7.650 places. En aquest sentit, la previsió és fer 52 escoles bressol municipals

de nova construcció (42 nous centres i 10 centres de substitució) i, per tant, es passarà de 57 escoles bressol municipals, existents a principi de mandat, fins a 99 EBM. En l’actualitat, a Barcelona, hi ha 68 escoles bressol públiques a Barcelona (63 de l’Ajuntament de la ciutat i 5 de la Generalitat de Catalunya).

9 noves escoles bressol municipals el

proper curs

Amb motiu de l’inici del curs escolar 2010-11, obriran a la ciutat de Barcelona 9 escoles noves i es crearan 729 places noves.

CURS ADREÇA DEL CENTRE DISTRICTE PLACES

2010-11 Olzinelles, 73 Sants-Montjuïc 81 Nicaragua, 45 Sants-Montjuïc 81 Reis Catòlics, 38 (Al CEIP Nabí) Sarrià-Sant Gervasi 81 Camí de Can Mora, 13 Gràcia 81 Harmonia, 37 (Al CEIP Baloo) Horta-Guinardó 81 Nou Barris, 12 (Al CEIP Antaviana) Nou Barris 81 Costa Rica, 22 Sant Andreu 81

Andrade, 7 Sant Martí 81

(4)

I

4

EBM obertes durant aquest curs escolar

2009-10

Aquest curs escolar 2009-10 han obert les seves portes 4 escoles bressol municipals:

EBM La Fassina

Situada al carrer de Nàpols, 244 / carrer de Provença, a un dels espais de l’antiga Illa Myrurgia, al barri de Sagrada Família (districte de l’Eixample), té dues plantes (planta baixa i primera), una superfície total de 2.009 m2 i una capacitat per a 126 infants.

EBM Collserola

Situada al carrer Mare de Déu de Port, 179, al barri de la Marina de Port (districte de Sants -Montjuïc), en una illa d’equipaments públics, té una única planta, una superfície total de 1.192,65 m2 i una capacitat per a 81 infants.

EBM Galatea

Situada a l’avinguda de Vallcarca, 229, al barri de Vallcarca i Els Penitents (districte de Gràcia), en una illa d’equipaments públics, té una superfície total de 1.501,42 m2 i una capacitat per a 81 infants.

EBM Can Canet

Situada al carrer Canet, 6-8, al barri de Sarrià (districte de Sarrià - Sant Gervasi), en un conjunt d’antics habitatges que s’han rehabilitat, transformat i recuperat per al barri com a equipaments municipals i espais per a entitats i associacions, té una superfície total de 948,97 m2 i una capacitat per a 81 infants.

(5)

I

5

Centres creats amb criteris i

aspectes psicopedagògics

La xarxa d’escoles bressol municipals a la ciutat es caracteritza per un model

de qualitat, singularitzat pel seu model pedagògic, arquitectònic i de relació amb les famílies. Aquests equipaments (de titularitat municipal) també

garanteixen la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social.

Les EBM compleixen una doble funció: educativa (el primer cicle d’educació infantil té un caràcter plenament educatiu) i de resposta a les necessitats de

les famílies (conciliació de la vida familiar, laboral i personal).

Les EBM s’han concebut per cobrir les necessitats de l’infant i cada detall dels diferents espais s’ha pensant amb finalitat educativa.

 Espais diàfans, amplis i interrelacionats

L’organització dels espais interiors i exterior parteix d’exigències bàsiques que resulten de la traducció de directrius pedagògiques, de la necessitat de garantir la seguretat física de l’infant i la higiene laboral dels mestres, i de promoure el contacte entre les famílies. El programa arquitectònic busca, doncs, l’amplitud, la claredat i la interrelació.

 Espais transparents i assolellats

El programa arquitectònic és molt exigent pel que fa a la visibilitat dels infants. L’ús del vidre en portes i envans a l’alçada de la vista dels nens i nenes i de l’adult té la doble missió de permetre satisfer la curiositat dels infants i de facilitar la comunicació visual entre les educadores, els treballadors de neteja i cuina i els familiars.

 Espais accessibles i segurs per fomentar l’autonomia infantil

L’edifici ha de facilitar l’accessibilitat als usuaris més petits per fomentar la seva autonomia. Com que els infants de l’escola bressol no tenen un complet domini de les seves facultats motrius, s’estalvien els desnivells del terra per evitar que es facin mal i per fer reforçar-ne la percepció de seguretat.

 Espais per jugar i aprendre

Les idees que vertebren el disseny de l’aula són que els infants puguin satisfer les seves necessitats i que hi puguin jugar. D’acord amb els primers anys de desenvolupament psicològic, l’aula és l’espai que identifiquen com a propi i

(6)

I

6  Espais per a l’alimentació i l’higiene

A través del treball sobre les necessitats fisiològiques diàries, els educadors/res desenvolupen una part important del projecte educatiu. Canviar els bolquers, rentar-se les mans, menjar, usar el vàter, descansar, etc, són rutines que es repeteixen diverses vegades al dia i que els infants transformen en oportunitats per manipular, descobrir i experimentar.

 Espais per al descans

En la primera infància les demandes de descans durant el dia poder ser molt significatives, encara que varien segons l’etapa de desenvolupament psicofísic de cada grup d’edat.

 Solucions ergonòmiques per a les educadores

La taula de canvis està situada de manera que no és obstacle perquè l’educadora, l’infant que està atenent i tota la resta dels infants de l’aula mantinguin el contacte visual. Aquesta taula està dissenyada sota criteris ergonòmics.

 Espais polivalents per a les famílies

Els familiars travessen la sala d’usos múltiples del centre per deixar el nen o la nena a l’aula i reposar bolquers, mudes, etc, en els casellers personals, convertint-la en una zona d’intercanvi d’informació entre els educadors i altres adults.

 Espais per a l’organització

La zona d’organització la formen la secretaria, la direcció del centre i la sala de professorat i acostuma a estar molt propera a la recepció per motius funcionals. És una zona de transició destinada al treball i la trobada entre els educadors i les famílies i, tot i que no és una zona de pas habitual dels infants sols, comparteix el programa sobre seguretat, accessibilitat, visibilitat i intercomunicació.

 La cuina

Totes les escoles bressol de la xarxa municipal de l’Ajuntament de Barcelona disposen de la seva cuina pròpia on s’elaboren diàriament els àpats dels infants i treballadors. Per motius higiènics, sanitaris i organitzatius, les famílies no poden portar aliments de fora, però el servei de cuina té en compte les singularitats de cada infant.

 Zona de serveis

Molt a prop de la cuina hi ha el vestidor del personal, la cambra de neteja i la bugaderia, totes amb tanques adaptades a l’alçada dels adults.

(7)

I

7  Instal·lacions tècniques

Són molt completes i representen més del 30% del pressupost de construcció de l’edifici: climatització per bomba de calor, gas natural, instal·lació d’energia solar, videoporter, instal·lació contra incendis, alarmes, ascensors en edificis de més d’una planta, etc.

Escoles bressol municipals:

projectes educatius

● L’atenció a la diversitat que es concreta en singularitzar la intervenció

educativa amb cada infant i cada família, acollint i potenciant tots els aspectes positius que cadascú aporta. Cada família és diversa, les diferències poden obeir a raons del país d’origen, de nivell social, d’experiència familiar i de creences... Des d’aquesta diferència s’acull cada infant i família, des del respecte i l’afecte, per generar un clima de diàleg i de confiança.

● Pla de Comunicació amb les famílies, amb la finalitat de garantir que família

i escola comparteixin la cura i l’educació dels infants. El Pla de Comunicació inclou: els objectius, l’anàlisi del context del centre, les consideracions que fan referència a l’estil de comunicació i a les actituds més importants per a facilitar-la, així com les vies de comunicació (relació diària, oral i escrita, entrevistes, reunions d’aula...).

● Organització de l’espai. S’incideix, reflexionant en equip, en una bona

distribució de les zones de joc, creant espais atractius que promoguin el joc, l’organització i l’aprenentatge en petits grups d’infants.

● Apropar el món dels llibres a la petita infància en col·laboració amb la

biblioteca Artur Martorell, que es concreta en xerrades adreçades a les famílies, assessorament al professorat, maletes de contes i llibres de consulta.

● Desenvolupament de l’infant mitjançant el joc, l’observació i

l’experimentació.

● Impuls i promoció de la música i la plàstica pel seu valor en l’educació del

sentits i de la sensibilitat, etc.

(8)

I

8

Característiques de la futura EBM

Els Horts

La futura escola bressol municipal Els Horts (rambla de Prim, 215) que es posarà en marxa durant el curs escolar 2010-11, està ubicada al recinte del CEIP Els Horts, però disposarà d’accés i patis independents.

 Característiques tècniques de la futura EBM Els Horts - Espai de titularitat municipal

- Superfície construïda en planta baixa: 683,64 m2 - Superfície de patis: 343,42 m2

- Número aules: 6, amb accés directe al pati. - Capacitat: 81 infants

- Disposarà d’aire condicionat; de sistema de calefacció per bomba de calor i renovació d’aire; de plaques per a la producció d’aigua calenta sanitària i de vidres climatitzats i de seguretat.

- Sala polivalent.

- Tindrà servei de guarda-cotxets per a les famílies; cuina amb rebost; bugaderia; despatx de direcció del centre; vestidors; magatzem; sala de reunions; pati amb jocs infantils i zones d’aigua, etc.

- Inversió total prevista: 2.600.000 euros

Figure

Updating...

References

Related subjects :