1r Taller d Ecodisseny de Productes Relacionats amb l Energia (EuP)

Texto completo

(1)

1r Taller d’Ecodisseny de Productes

Relacionats amb l’Energia (EuP)

Ús d’eines simplificades i gratuïtes d’ACV pel sector ErP / EuPecoprofiler

-Joan Carles Alonso /

juancarlos.alonso@simpple.cat

Julio Rodrigo /

julio.rodrigo@simpple.cat

(2)

Objectius del Taller

Definir i dinamitzar un grup de treball en ecodisseny

pel sector de productes relacionats amb l’energia,

amb la participació de les empreses/institucions

interessades.

(3)
(4)
(5)
(6)

Mètode de treball: ACV + ecodisseny

Producte Ecodissenyat

(7)

Mètode de treball: ACV + ecodisseny

Producte Ecodissenyat

(8)

L’Anàlisi de Cicle de Vida –ACV- (1/2)

Normes de referència:

UNE-EN ISO 14040:2006 (marc de referència)

UNE-EN ISO 14044:2006 (requisits i directrius)

L’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una metodologia

que permet quantificar i comunicar el

perfil o comportament ambiental de productes i processos

(9)

L’Anàlisi de Cicle de Vida –ACV- (2/2)

Disseny i Manufactura Matèries Primeres Desmuntatge Valorització R e c ic la tg e Transport Consum Abocament

(10)

Genèriques

Específiques Sector

PuE

Amb llicencia

Gratuïtes

1)

SimaPro

- http://www.pre-sustainability.com

2)

GaBi software -

http://www.gabi-software.com

3)

Umberto -

http://www.umberto.de

4)

LCAmanager/EuPmanager -

http://www.simpple.com

5)

EuPeco-profiler/LiMaS WebSuite -

http://www.limas-eup.eu

6)

ECO-it

-

www.ihobe.net

(11)

Eina gratuïta EuPeco-profiler (1/3)

Beneficis per l’empresa

Conèixer de forma ràpida i senzilla l’impacte

ambiental associat a productes/processos en

tot el seu cicle de vida (14 +2 Indicadors

d’impacte, incloent Escalfament Global)

Base de dades (un total de 159 materials i

processos del sector EuP)

Basat en la metodologia MEEuP

1

(utilitzada

als Estudis Preparatoris de la Directiva ErP)

Identificació i priorització dels aspectes

ambientals més rellevants del producte

Comparació de diferent alternatives de

disseny

EuPeco-profiler

es una eina Informàtica

gratuïta d’Anàlisi de Cicle de Vida per

Productes que Utilitzen Energia

Descarregable en espanyol, alemany i

anglès des de la web del projecte

Europeu d’Eco-Innovació LiMaS:

www.limas-eup.eu.

1MEEuP Methodology, developed by VHK for the European Commission

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Manual d’Usuari EuPeco-profiler

(17)
(18)
(19)

Caracterització del Producte (1/2)

FLUJO VALOR UNIDAD FAMILIA MATERIAL / PROCESO COMENTARIO

SECADORA FABRICACIÓN Materiales

Acero 22,14 kg Metales Acero (tubo/perfil) Metal férrico

PP 10,17 kg Plásticos PP Plástico

Acero galv. 5,77 kg Metales Acero (lámina galvanizada) Metal férrico

Otros plásticos 3,26 kg Plásticos PP Plástico

Acero inox. 3,02 kg Metales Acero inoxidable 18/8 bobina Metal férrico

ABS 2,79 kg Plásticos ABS Plástico

Cobre 0,94 kg Metales Cobre (hilo) Metal no férrico

Aluminio 0,86 kg Metales Aluminio (lámina/extrusión) Metal no férrico

PS 0,50 kg Plásticos PS Plástico

PUR rígido 0,45 kg Plásticos PUR (rígido) Plástico

PA 6 0,26 kg Plásticos PA 6 Plástico

PVC 0,15 kg Plásticos PVC Plástico

Al die-cast 0,11 kg Metales Aluminio (die-cast) Metal no férrico

Hierro 0,09 kg Metales Hierro fundido Metal férrico

Placa PCB 0,07 kg Electrónica PCB 1 o 2 capas 3,75 kg/m² Electrónica

PMMA 0,04 kg Plásticos PMMA Plástico

Electrónica 0,03 kg Electrónica Componentes SMD/LED Electrónica

PC 0,03 kg Plásticos PC Plástico

IC 0,01 kg Electrónica IC SMD Electrónica

LEDs 0,01 kg Electrónica Componentes SMD/LED Electrónica

Procesado

Plásticos 17,65 kg Fabricación Todas las partes plásticas Procesado

Fundición Fe 0,09 kg Fabricación Fundición Fe/Cu/Zn Procesado

Fundición Al 0,11 kg Fabricación Fundición Al Procesado

Laminado 9,66 kg Fabricación Laminado metales Procesado

Recortes 2,42 kg Fabricación Recortes laminado metales 25% recortes

Montaje PCB 0,12 kg Fabricación Montaje PCB Procesado

(20)

Caracterització del Producte (2/2)

Distribució

DISTRIBUCIÓN

EMBALAJE 0,38 m3 Logística Embalaje (grandes aparatos) Embalaje producto final

TRANSPORTE MAYORISTA

Transporte 0,38 m3 Logística Mayorista (grandes aparatos) Distribución a mayorista

Mayorista 1,00 u Logística Actividad del mayorista Instalaciones mayorista

MINORISTA

Transporte 0,38 m3 Logística Minorista (grandes aparatos) Distribución a minorista

Minorista 1,00 u Logística Actividad del minorista Instalaciones minorista

Ús

USO

ELECTRICIDAD

Modo activo 3,41 MWh Energía Electricidad de red (230 V AC) Consumo energía (4,49 kWh/ciclo)

Modo preparado 0,01 MWh Energía Electricidad de red (230 V AC) Consumo energía (0,0025 kWh/h)

Modo desactivado 0,01 MWh Energía Electricidad de red (230 V AC) Consumo energía (0,00005 kWh/h)

MANTENIMIENTO

Transporte 160,00 km Mantenimiento / Reparación Transporte servicio mantenimiento Servicio mantenimiento Recambios

Materiales

Final de vida

Percentatges de material (plàstic / electrònic) a cada escenari:

• Abocador; Reutilització; Reciclatge i Recuperació energètica

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Mètode de treball: ACV + ecodisseny

Producte Ecodissenyat

(28)
(29)

ANNEX 1: REGLES PER A L’AVALUACIÓ

D’EuPs SEGONS MEEuP

(30)

TREBALL AMB L’EINA

I

(31)

2n Taller

(32)

La millora ambiental-tecnològica

Producte Ecodissenyat

(33)

2n Taller: Millora ambiental i tecnològica de productes ErP

Data proposta: 14/11/2013 (de 10 a 13h) / Lloc: ???

Temari proposat:

1. Definició estratègies de millora ambiental a partir de:

Resultats avaluació ambiental producte (revisió casos empreses)

Factors motivants per l’empresa (e.g. Legislació, requeriments clients, etc.)

Aplicació/adaptació guies genèriques d’ecodisseny i específiques per ErPs

Estudis Preparatoris (BATs)

Idees/fonts pròpies, benchmarking, R+D+i interna, ...

2. Selecció/concreció millores (estudi viabilitat tècnica i econòmica)

3. Simulació cas millorat amb EuPeco-profiler

4. Comparativa ambiental cas millorat vs. inicial (EuPeco-profiler)

5. Comunicació interna i externa resultats

ALTRES PROPOSTES ??

(34)

ecodiscat-erp@simpple.cat

ecodiscat-erp

(35)

1r Taller d’Ecodisseny de Productes

Relacionats amb l’Energia (EuP)

Ús d’eines simplificades i gratuïtes d’ACV pel sector ErP / EuPecoprofiler

-Joan Carles Alonso /

juancarlos.alonso@simpple.cat

Julio Rodrigo /

julio.rodrigo@simpple.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :