Les Corts. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Desembre 2007

Texto completo

(1)

En aquests moments, el Distric-te de les Corts té en curs quatre obres de millora: l’obertura del carrer de Poblet, el soterrament de línies elèctriques al passatge de Xile, la repavimentació de la plaça de Pedralbes i la rehabili-tació de la façana del centre cí-vic Can Deu. Aquests treballs tenen un cost global de 642.000 euros. La majoria quedaran en-llestits entre aquest mes de de-sembre i el pròxim mes de ge-ner, excepte la façana de Can Deu, que s’espera que hagi recu-perat els seus colors originals cap al març de l’any que ve. Aquest centre cívic tornarà a obrir-se al públic durant el se-gon trimestre del 2008.

Un carrer, un passatge,

una plaça i una façana

El Nadal torna a les Corts

carregat d’activitats

La façana del centre cívic Can Deu està en rehabilitació.

INFANTS

Tallers, contes, jocs i

caga tió a biblioteques,

centres cívics i places

JOVES

Totes les activitats

se centralitzen al

casal de joves

FIRES

A les places Comes i

Concòrdia, i als Jardins

Clara Campoamor

Pàg. 3

Pàg. 5

E N T R E V I S TA Pàg. 8

Sebastià Salomó

Secretari de la Comissió de Festes de la plaça de Can Rosés

“La nostra idea i

preocupació ha estat

fomentar la

interrelació i

comunicació del

veïnatge”

E N T I TAT S Pàg. 4

Barris, veïns i

comerciants, motors

de la Festa Major

P O L I E S P O R T I U Pàg. 7

Club Voleibol

Barcelona Barça

Un club femení de formació esportiva S E R V E I P Ú B L I C Pàg. 6

Punts de recollida

d’avets de Nadal

E Q U I PA M E N T S Pàg. 6

Punt d’Informació i

Atenció a les Dones

Celebra el cinquè aniversari

LES CORTS

B A R C E L O N A

(2)

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) Districte

Pl. Comas, 18.

Telèfon d’informació 010

(0,39 ¤+ IVA d’establiment de trucada, més 0,05 cèntims + IVA per minut tarifat per segon)

Telèfon del Civisme 900 226 226

Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Centre Cultural Les Corts 93 291 64 62 Dolors Masferrer, 33-35.

Centre Cultural Riera Blanca 93 448 04 99 Riera Blanca, 1-3.

Centre Cívic Can Deu 93 410 10 07 Pl. Concòrdia, 13.

Centre Cívic Joan Oliver 93 339 82 61

“Pere Quart”

Comandant Benítez, 6.

Casal de Barri de la Mercè 93 448 05 17 Torrent de les Roses, 41.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca de Les Corts- 93 499 31 07

Miquel Llongueras

Riera Blanca, 1-3.

Biblioteca Can Rosés 93 419 19 29 Deu i Mata, 57.

SERVEIS SOCIALS

Oficina de Serveis Personals 93 291 49 64 Gandesa, 10, 1r 1a.

Centre Serveis Socials Zona Est 93 291 64 63 Dolors Masferrer, 29-31.

Centre Serveis Socials Zona Oest 93 448 04 99 Riera Blanca, 1.

GENT GRAN

Casal Sant Ramon 93 334 83 53 Cardenal Reig, 11 bis.

Casal Can Novell 93 291 64 88 Caballero, 29

Casal de Gent Gran 93 339 71 68

Joan Oliver “Pere Quart”

Comandant Benítez, 6.

Casal i Residència 93 439 41 41

de Gent Gran Montnegre

Montnegre, 25.

Centre de Dia Àgora 93 490 22 87 Comtes de Bell-lloc, 180.

Centre Educacional 93 430 47 20

Fundació ACE-Alzheimer

Marquès de Sentmenat, 35-37.

Aviparc Centre de Dia 93 339 59 08 Comtes de Bell-lloc, 189-195.

Centre de Dia Sant Ramon 93 440 93 63

Fundació Santa Eulàlia

Cardenal Reig, 32.

ALTRES SERVEIS

Aula d’Extensió Universitària 93 410 10 07

per a la Gent Gran-Est

Pl. Concòrdia, 13.

Aula d’Extensió Universitària 93 448 04 99

per a la Gent Gran-Oest

Riera Blanca, 1-3.

Centre Espai i Convivència 93 224 48 23 Anglesola, 29.

Arxiu Municipal de Districte 93 291 64 32 Dolors Masferrer, 29-31.

Punt d’Informació i Atenció

a les Dones (PIAD) 93 291 64 91 Dolors Masferrer, 33-35.

C. de Normalització Lingüística 93 491 27 97 Guitard, 17.

SEGURETAT

U.T. Guàrdia Urbana Les Corts 93 291 49 80 Les Corts, 25.

Comissaria Mossos d’Esquadra

Travessera de les Corts, 319-321.

Emergències Guàrdia Urbana 092

Emergències Mossos d’Esquadra 088 SERVEIS URGENTS

Telèfon únic d’emergències 112

Urgències sanitàries 061

Cos Nacional de Policia 091

Bombers 080

SALUT

CAP Les Corts 93 227 55 90 Mejía Lequerica, s/n.

CAP Montnegre 93 495 58 85 Montnegre, 8-12.

Centre de Salut Mental 93 419 09 19

Infantil i Juvenil

Numància, 107-109.

Centre de Salut Mental 93 227 56 67

Infantil i Juvenil

Mejía Lequerica, 1.

Hospital Casa de la Maternitat 93 227 56 00 Sabino Arana, 1.

FARMÀCIES

www.farmaciesdeguardia.com

I N F O

Ú T I L

t

W

L ’ A G E N D A

Una publicació de l’Ajuntament de Barcelona. Consell d’Edicions i Publicacions:Carles Martí, Enric Casas, Eduard Vicente, Jordi Martí, Jordi Campillo, Glòria Figuerola, Víctor Gimeno, Màrius Rubert, Joan A. Dalmau, Carme Gibert, José Pérez Freijo. Director:Enric Casas. Director editorial:José Pérez Freijo. Director de continguts: Joan Àngel Frigola. Relacions Institucionals:Joan Ariza. Redacció:Pilar Fernández, Gerard Maristany, Felicia Esquinas, Núria Mahamud, Daniel Venteo, Pere S. Paredes, Josep Maria Contel, Joan Anton Font, Dolors Roset, Beatriu Sanchís, Daniel Romaní, David Sabaté, Gemma Gálvez. Coordinació general:José Miguel Esteban. Coordinació de fotografia:Rafael Escudé. Fotografia:Antoni Lajusticia, Pepa Álvarez, Cristina Diestro, Josep Maria Contel, Luis Clua, Julio Parralo, Ariadna Borràs, Vicente Zambrano, Daniel Diego i Arxiu Fotogràfic Gaspar (AHCB-AF), Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona. Disseny: Subirà i Associats.Maquetació i preimpressió:Agustín Viguera, Cristina Vidal. Edició WEB:Miquel Navarro. Producció:Maribel Baños. Impressió:Printer Industria Gráfica Newco, SL. Manipulació:General Servei, SA. Distribució:M. Àngels Alonso i Serveis de Correus. Administració:Ascensió García. Departament d’Imatge i Producció Editorial. Pg. Zona Franca, 60. 08038 Barcelona. Dipòsit legal:B. 29.175-1994.

LES CORTS

B A R C E L O N A

www.bcn.cat/publicacions bcnrevistes@bcn.cat

Del 16 al 23 de desembre

Fira artesanal

De 10 a 21 h. Pl. Concòrdia

Venda de productes i menjar artesà.

Dimarts 18 de desembre

Les hores

A les 19 h. Centre cultural Riera Blanca (Riera Blanca, 1)

Tres èpoques, tres històries i tres dones en un film ins-pirat en la novel·la Mrs. Dalloway de Virgínia Woolf.

Dilluns de desembre/del 21 al 24 i del 27 al 32 de desembre/del 2 al 5 de gener

Joves creadors

De 12 a 21 h.Jardins Clara Campoamor

Creacions en roba, ornaments, pintures , escultures...

3, 4 i 5 de gener

Espai d’art i alimentació

Tot el dia. Plaça Comas

Venda de productes i menjar artesà.

Dissabte 5 de gener

Cavalcada de Reis

A les 18 h. Plaça Comas

Recorregut: pl. Comas, Joan Güell, trav.de les Corts, Va-llespir, pg. de Sant Antoni, Galileu, av. Madrid. Joan Güell i jardins de Can Mantega, on hi haurà un festival infantil. Organitza: Ass. de Comerciants i Veïns de Vallespir.

Dijous 13 de desembre

Rachola la chola

A les 21 h. Casal de Joves (Dolors Masferrer, 33-35)

Mestissatge de rumba.

Diumenge 16 de desembre

Duo Quodlibet

A les 18 h. Centre cultural Riera Blanca (Riera Blanca, 1)

Concert de Jeremias Sanz (violoncel) i Néstor Bayona (piano), guanyadors de la II edició del Concurs Interna-cional d’Interpretació Musical de les Corts. Obres de Bach, Debussy, Rachmaninov i Shostakovich.

Diumenge 23 de desembre

Trobada de corals

A les 18 h. Parròquia de Sant Ramon (Sant Ramon Nonat, 1)

Cor de Cambra Tempus Musici, L’Esfera, Coral Lavínia, Schola Cantorum Santa Tecla, Quorum , Orfeó de les Corts, Coral l’Espiga de les Corts, Coral Can Novell.

Dilluns 17 i dimarts 18 de desembre

Juga i aprèn amb civisme-convivència

Dilluns, a les 16.30 h. Jardins Ernest Lluch Dimarts, a les 16.30 h. Plaça Sol de Baix

Organitza: Observatori permanent per a la convivència i promoció del civisme.

Dimecres 19 de desembre

Festa intergeneracional

A les 17 h. C. cultural de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Amb tallers i berenar per a infants i avis/àvies. Cal ins-cripció prèvia al mateix centre.

Dijous 20 de desembre

Caga Tió

A les 18 h. Centre cívic Joan Oliver “Pere Quart” (Comandant Benítez, 6)

Animació amb el grup de teatre Pigmalió.

Divendres 21 de desembre

Un Nadal... com cal

A les 17 h. Centre cultural Riera Blanca (Riera Blanca, 1)

A càrrec de La Roda Produccions i Caga Tió.

Del 21 de desembre al 6 de gener

Pista de gel a l’aire lliure

Tot el dia. Jardins Clara Campoamor

Organitza: centre comercial Pedralbes Centre.

Diumenge 23 de desembre

Caga Tió

A les 12.45 h. Pl. Concòrdia

Amb el grup Gil i Ratataplan.

Dijous 27 de desembre

Arlequí-Pierrot i Colombina

A les 17.30 h. Auditori de les Corts (Dolors Masferrer, 33-35)

Espectacle infantil de música i dansa amb la Cia. Alèxia.

Dimecres 2 de gener

El gros bec de l’ocell caçador

A les 11 h. Bib. Les Corts Miquel Llongueras (Riera Blanca, 1)

Inscripció prèvia a la biblioteca.

Dissabte 15 i diumenge 16 de desembre

Els Pastorets 2007

A les 18 h. Auditori Col·legi Pare Manyanet (c/Prat d’en Rull)

(3)

Dolors Roset

L

es fires d’art i d’alimenta-ció són les primeres que portaran el Nadal als carrers. A la plaça de Comas, els Jar-dins de Clara Campoamor i la plaça de la Concòrdia hi haurà pintors professionals, artesans i joves creadors de roba i ornaments que expo-saran i poexpo-saran a la venda la seva producció.

Però és a partir del 15 i el 16 de desembre quan hi ha acti-vitats pràcticament cada dia fins a l’arribada dels Reis. El mateix cap de setmana del 15, al col·legi Pare Manyanet,

s’hi representen Els Pastorets en una adaptació de l’obra de Folch i Torres. Una setmana més tard, el diumenge 23, a la parròquia de Sant Ramon, s’hi celebra una trobada de corals on par ticipen nou gr ups de cantaires de les

Corts. L’altre concert és el d’Any Nou a l’Auditori Win-terthur, per al qual cal dema-nar invitacions abans. El caga tió, tan esperat pels nens i nenes, es farà la tarda del dijous 20 al centre cívic

Joan Oliver, el divendres 21, al centre cultural Riera Blan-ca, i el matí del dilluns 24, a la plaça de la Concòrdia. Al casal de joves de les Corts es concentra tota l’activitat per a nois i noies. La música és la principal protagonista amb concerts i mostres de di-ferents estils. També hi haurà cinema, un taller de circ i un campionat de futbol sala. A les biblioteques Can Rosés i Miquel Llongueras hi haurà tallers, sobretot de contes per a nens de 4 a 12 anys. I a l’Auditori del Centre Cultural

de les Corts, s’hi representa-ran espectacles infantils el jous 27 de desembre i el di-vendres 4 de gener. Tot i ser hivern, també hi haurà activitats a l’aire lliure, com la pista de gel als Jardins Clara Campoamor, jocs de ci-visme a la plaça Can Bruixa, els Jardins Ernest Lluch i la plaça Sol de Baix. L’eix comer-cial Sants-Les Corts també organitza activitats per a in-fants, que es faran als Jar-dins de Can Bruixa. Més informació a www.bcn.cat/lescorts.

Durant les festes de Nadal entitats i equipaments ofereixen moltes activitats infantils.

Els centres cívics, biblioteques,

centres culturals i el casal de

joves ofereixen un programa

molt extens d’activitats per a

aquestes festes. N’hi ha per

no parar ni un sol dia de les

vacances de Nadal

Un Nadal pensat perquè infants

i joves no parin ni un sol dia

Als equipaments

municipals del

barri hi haurà

programes amb el

detall de totes les

activitats

C I U TA D A N S O P I N E N

M. Teresa Farrés

Mestressa de casa

Sí que hi participaré. Cada any ho fem, sobretot a la cavalcada, que és molt divertida, i també en les activitats de la plaça Comas.

Daniela Magnone

Narradora oral

Por supuesto que sí. Me gusta toda la movida que se hace en el barrio por estas fechas. Son muy divertidas.

Francisco José Muñoz

Infermer

Acabo de llegar al barrio, pero sí que par-ticiparé, sobre todo en la cabalgata. Así se hace barrio.

Leire Loperena

Maquilladora

La veritat és que no hi he participat mai, ja sigui per manca d’infor-mació o perquè em trasllado a altres barris. De tota manera, em sembla molt bé que es facin.

Celia Asensio

Estudiant

Sí que participo en las actividades, ya sea en la cabalgata o en las que organiza el casal de joves de les Corts.

Santiaga Murillo

Infermera

Aúnque últimamente no he podido participar, siempre lo había hecho. Me gustan mucho. También me gustaría que hubiera algún sitio para la gente mayor que se queda sola en Navidad.

P a r t i c i p a r à e n l e s a c t i v i t a t s c u l t u r a l s d ’ a q u e s t N a d a l ?

L A C AVA L C A D A D E R E I S

A

(4)

E N T I T A T S

Felicia Esquinas

H

i ha veïns que, pel cap baix, fa deu anys que l'organitzen, i els més vete-rans ja acumulen dues dèca-des. I tots estan d’acord en un punt: la Festa Major és imprescindible. “És un espai de trobada per als veïns, per-què la resta de l’any no n’hi ha gaire, de convivència”, opina Sebastià Salomó, de la Comissió de Festes de la plaça Rosés. “La Festa per-met que no desaparegui el barri”, diu Pere Ribas, de l’As-sociació de Veïns i Comer-ciants Els Tres Jardins. Esther de la Rosa, de l’Asso-ciació de Comerciants Mirall de Pedralbes, assenyala que, gràcies a la seva implicació en la Festa Major, “els nos-tres clients veuen que som un comerç actiu, que estem al dia”. I Laia Juventeny, por-taveu de Parc de les Infantes, posa l’accent en la reinvenció de l’espai públic durant les festes, “que esdevé un espai de relació per a tothom, on els diners, a més, no tenen cap valor”.

Tots, veïns, comerciants i entitats, treballen tot l’any perquè cada mes d’octubre

se celebri una nova Festa Major. La seva aportació és fruit de l’esforç i la dedicació personal. “La Festa Major et dóna feina i maldecaps”, afir-ma Anna Ramon, presidenta de l’Associació de Veïns

Camp Nou. “Aquest any, una nit me n’anava a dormir a les quatre de la matinada i a les vuit del matí ja era a l’avin-guda de Madrid per muntar una fira al carrer. I hem arri-bat a fer 700 berenars per a la xocolatada”.

L'Anna va llençar la tovallola una temporada, però hi ha

tornat. “L’ambient és molt maco i això no es pot dei-xar”, sospira. “Enguany, a un sopar per als veïns, van coin-cidir tres generacions d’una família”.

La Festa Major comença a organitzar-se tot just quan acaba la celebració de l'ante-rior. Al llarg de l’any, veïns, comerciants i entitats es reu-neixen periòdicament amb els representants del Distric-te, que són els que s'encarre-guen dels actes oficials (pre-gó, castellers, Circorts...). Els veïns i els comerciants pro-posen un programa d’activi-tats pròpies i reben subven-cions per portar-les a terme. Les altres entitats que orga-nitzen la Festa Major són la Comissió de Festes Plaça Concòrdia, l’Associació de Veïns Les Corts Sud i la Pla-taforma Infantil i Juvenil.

Els gegants durant la Festa Major.

Tothom coincideix

que la Festa Major

és imprescindible

i que serveix per

fer barri

Les associacions

de veïns, de

comer-ciants i les entitats

de les Corts

treba-llen tot l’any per fer

possible la Festa

Major

Barris, veïns i comerciants,

motors de la Festa Major

Imatge del pessebre de l’any 2006. (Foto: Cedida per Joan M Rius)

El pessebre del monestir

de Pedralbes

Una de les tradicions més estesa de les festes de Nadal és el pessebre, una representació artística sobre el naixe-ment del nen Jesús. Antiganaixe-ment, la realització dels pesse-bres estava solament circumscrita a esglésies i convents. A poc a poc, amb el pas dels anys, la seva construcció, normalment efímera, es va popularitzar tant que va aca-bar ocupant un racó a gairebé tots els menjadors de les cases durant aquests dies.

A banda dels pessebres domèstics, arreu de Catalunya se’n munten un grapat, en places, claustres, sales d’exposicions, etc. Un d’aquests és el que cada any fa l’Associació de Pesse-bristes de Barcelona al monestir de Pedralbes. La tradició va començar a mitjan dècada de 1980, de la mà d’en Joan Marí Oliva, un fan dels pessebres i president llavors de l’es-mentada associació. En els seus primers anys, va ser Marí en solitari qui va anar muntant amb tenacitat, any rere any, el pessebre al claustre del monestir. Un any, fins i tot va arribar a emmalaltir de resultes del fred que va passar. El pessebre iniciat per Joan Marí era del tipus diorama, però fet amb suro i molsa. Anys després, a mesura que l’A-juntament anava arranjant les dependències del monestir, el pessebre es va traslladar a baix, a les procures, l’antic re-bost, una sala molt gran plena de bótes i armaris. Després del traspàs de Joan Marí Oliva, aquesta recreació plàstica la van continuar fent, entre d’altres, Agustí Tér-mens, president de l’entitat, Josep Calvo i Joan M. Rius. Aquest pessebre ha arrelat tant i ha pres tanta importàn-cia, que cada any és inaugurat per l’alcalde de la ciutat acompanyat de la mare abadessa, el president dels pesse-bristes i la directora del museu.

Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 64 32

(5)

Gerard Maristany

E

l Districte de les Corts esmerça 642.000 euros en quatre obres que ben aviat es podran estrenar. Comencem pel carrer Poblet, vial que fins fa poc tenia un traçat fragmentat a causa d’uns edificis que quedaven enmig del pas. Enderrocats aquests edificis, ara s’està fent la urbanització de l’es-pai buit per tal de posar-hi la calçada, les voreres i la resta d’elements propis d’un ca-rrer. Gràcies a aquesta obra llargament reclamada, el ca-rrer Poblet queda definitiva-ment obert entre els carrers de Collblanc i Cardenal Reig. En aquesta mateixa zona –el barri de Sant Ramon–, tam-bé s’està actuant al passatge de Xile. A quest car rer té unes voreres molt estretes, en les quals s’aixequen els pals de l’electricitat. S’elimi-naran els pals i se soterraran els cables per tal de fer el ca-rrer un xic més accessible. Es tracta d’una obra provisio-nal, ja que existeix la inten-ció de reurbanitzar comple-tament aquest carrer en un futur per tal de fer-lo més còmode per als vianants. A la plaça de Pedralbes es planteja una repavimentació de tot el carrer. Els qui

cone-guin aquest espai recordaran que el ferm era de sorra, i amb el pas del temps i les pluges s’havia anat erosio-nant i malmetent. La plaça serà pavimentada de nou amb lloses, s’hi posen bancs nous, s ’ hi supr imirà un transformador elèctric vell que estava en desús, s’hi so-terraran els cables de

ser-vei… També es realiniaran lleugerament les vorades a fi que els autobusos que s’atu-ren a la plaça ho puguin fer en millors condicions. Aquest espai presentarà un aspecte renovat entre el final d’aquest mes i el principi del

vinent, com la resta d’obres citades fins ara.

Menció a part la mereix el centre cívic Can Deu, que des de l’octubre de 2006 està sent sotmès a una llarga operació de rehabilitació. A hores d’ara ja s’han acabat les obres a l’interior de l’edi-fici, i s’ha començat a actuar en les façanes. S’estan ras-pant les pintures plàstiques que les cobrien, les quals se-ran substituïdes per d’altres a base de silicats, que deixen respirar els paraments i no retenen les humitats. Segons expliquen fonts tècniques del Districte de les Corts, la façana recuperarà l’aspecte i colors or ig inals. Aquesta obra quedarà enllestida cap al març i el centre cívic tor-narà a obrir durant el segon trimestre d’aquest mateix 2008.

N O T Í C I E S

f

Taller de civisme a l’Espai d’Art

Construeix la teva obra d’art amb material de rebuig és el títol del taller que es va realitzar al principi de novembre en el marc de l’Espai d’Art. El taller, orga-nitzat per l’Observatori Permanent per a la Con-vivència i Promoció de Civisme, tenia com a objectiu potenciar la reutilització dels materials de rebuig i fomentar la convivència i el civisme a l’espai públic.

Pista de gel del Pedralbes Centre

Amb les festes nadalenques arriba la pista de gel del Pedralbes Centre, la qual estarà oberta al públic a partir del 21 de desembre i fins al 6 de gener, d’11 a 21 hores. En aquest sisè any de funcionament, la pis-ta –de gel sintètic– es trasllada d’emplaçament i dei-xa l’espai del carrer Joan Güell per ocupar els Jardins de Clara Campoamor, fet que ha permès instal·lar-hi una pista més gran, de 10,5 x 22 metres.

Concert d’Any Nou

El Districte de les Corts organitza el tradicional con-cert d’Any Nou l’1 de gener, a les 19 hores, a l’Audito-ri Winterthur (Illa Diagonal). L’orquestra de cambra de Salvador Ribas i les corals Orfeó de les Corts i Quòrum oferiran un concert basat en obres de com-positors clàssics i contemporanis. Per assistir-hi, cal recollir la invitació al centre cultural de les Corts (C. Dolors Masferrer, 33-35), de 17 a 19 hores.

Millores de zones enjardinades

Els Jardins de la Creu de Pedralbes i els espais verds del carrer Ardena i la plaça Reina Maria Cristina han estat objecte de millores en la jardineria. Als Jardins de la Creu de Pedralbes, s’hi han retallat 400 metres de tanca vegetal. Al carrer Ardena, s’hi han fet noves plantacions i desbrossat els 800 m2del talús. A la

plaça Reina Maria Cristina, s’hi ha fet una poda de realçament i s’han netejat els parterres.

S’estan fent treballs

de millora al carrer

Poblet, el passatge

de Xile, la plaça de

Pedralbes i el centre

cívic Can Deu

La plaça Pedralbes en ple procés de renovació.

La regidora amb els cinc alumnes de l’Escola Lavínia.

Alumnes de l’Escola Lavínia proposen recuperar jocs tradicionals

Felicia Esquinas

E

l matí del 12 d’octubre, en plena Festa Major, la regi-dora Montserrat Sánchez va fer un parèntesi al seguiment de les activitats festives per atendre una demanda molt es-pecial. Al Saló de Plens de la seu del Districte va rebre cinc alumnes de quart de primària de l’Escola Lavínia. En repre-sentació de tots els seus com-panys van demanar a la regido-ra que es recuperessin els jocs

amb què tan bé s’ho havien passat els seus pares i avis. Cal dir que els alumnes de quart de primària de Lavínia han fet aquest trimestre el treball “Les coses que trobem a faltar de la Festa Major”. Mitjançant aquest estudi, i després d’entrevistar els pares i avis, van descobrir molts jocs (picar l’olla, curses de sacs, pinyates...) que han des-aparegut a la tradició de les festes. I van decidir

comen-tar-ho amb la regidora. El dia 12, cinc d’aquells alum-nes van veure la regidora al balcó i, amb el suport dels seus pares, van preguntar si podien pujar a parlar-hi. Montserrat Sánchez els va es-coltar, va prendre nota del que exposaven i els va animar a cursar oficialment la sol·lici-tud. Així ho van fer i ja han rebut una invitació del Dis-tricte per treballar sobre aquest assumpte.

Aquests treballs

costen uns 642.000

euros i estan a punt

d’enllestir-se

(6)

L

a cançó “La vie en rose”, d’Edith Piaff, ens parla d’amor i amb amor està feta la boti-ga de Pedralbes Centre, que es diu així, com ens explica la Sol Vázquez, la mestressa. És una botiga diferent, única a Espanya, que ens ensenya una manera diferent de fer regals. Te-nen articles de regal i de decoració exclusius, del nord d’Europa, però sobretot de França. És un producte molt seleccionat que sorprèn per l'originalitat. Hi trobem detalls plens de glamour, o d’estètica kitsch, o bé de concepte

barroc, sense ser obsessiu. Dit ras i curt: que el millor és passar-hi i veure-ho amb els pro-pis ulls. Com a pinzellada del que podem tro-bar, esmentarem els telèfons roses, suports per a mòbils en forma de sabata de taló alt, saquets d’olor de París, originals gorres de bany per a nens, i ara hi trobarem una decora-ció nadalenca distingida i poc convencional.

La vie en rose

Pedralbes Centre A19 / Tel: 93 419 46 20

E L T A U L E L L

Articles de regal i decoració que desperten els sentits

Hi ha molts articles del nord d’Europa i, sobretot, de França.

Joan Anton Font

E Q U I P A M E N T S

Núria Mahamud

E

l Punt d ’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de les Corts celebra el seu cinquè aniversari. La ce-lebració oficial serà dimarts 11 de desembre amb una conferència sobre gèneres a l’Auditori de les Corts, la qual denunciarà, utilitzant la iro-nia, les actituds masclistes i maltractadores de la nostra societat.

Moltes coses han canviat en aquests cinc anys. El PIAD ha ajudat a treure a la llum a poc a poc maltractaments no no-més físics, sinó psicològics, sexuals i econòmics que abans estaven amagats. Al barri no es reconeixien els maltractaments, un proble-ma que va començar a aflorar gràcies a les campanyes de sensibilització de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament i del mateix Districte. Des d’aleshores, s’ha creat un circuit de detecció de la violència de gènere en el qual participen els serveis socials, els ambulatoris, el centre d’atenció a les

drogo-dependències, els equips d’atenció psicopedagògica, l’Hospital Clínic i els cossos de seguretat, cada un dels quals deriva les dones al ser-vei més escaient per tractar

el seu cas. Però el PIAD tam-bé du a terme una tasca im-portant de prevenció de la violència de gènere amb el foment de la participació i l’autonomia de les dones a través de tallers de sexuali-tat i afectivisexuali-tat, de dol i se-paració i d’autoestima, i or-ganitzant xerrades al Casal de Joves per evitar les acti-tuds de violència de gènere entre les generacions joves.

Assesoria laboral i jurídica

Gràcies a aquests tallers, el nombre d’usuàries del PIAD ha augmentat i s’ha obert el ventall de consultes. El ser-vei ofereix també orientació sobre feina i formació com, per exemple, discriminació laboral o salarial; associacio-nisme femení; una consulta jurídica un cop a la setmana i un servei d’estrangeria una vegada al mes.

El passat 25 de novembre, coincidint amb el Dia Inter-nacional Contra els Maltrac-taments, el PIAD va organit-zar una sessió de contes de gènere a les biblioteques de les Corts, la qual es repetirà el proper 8 de març.

Més informació:

PIAD

Dolors Masferrer, 33. Telèfon: 93 443 43 11 www.bcn.cat/dones www.bcn.cat/lescorts

El PIAD fomenta la

participació i

l’auto-nomia de les dones

a través de tallers

Al llarg d’aquests

anys, el PIAD ha

ajudat a fomentar

l’autoestima i

l'autonomia de les

dones i ha fet

aflorar casos de

maltractaments

El PIAD forma part d’un circuit integrat del districte per detectar la violència de gènere.

El Punt d’Informació i Atenció a les

Dones celebra el cinquè aniversari

S E R V E I P Ú B L I C

Redacció

És possible compaginar la tradició de tenir un avet guarnit a casa a les festes de Nadal amb el respecte a la natura. Hi ha persones que poden conservar l’avet a la seva terrassa o jardí. La ma-joria de ciutadans que compren avets no tenen aquesta possibilitat, però sí que tenen l’oportuni-tat de tornar l’arbre al cicle de la natura mit-jançant el seu reciclatge.

Amb aquest fi, Parcs i Jardins de Barcelona ins-tal·la cada any uns punts de recollida d’arbres dis-tribuïts per tota la ciutat. Els avets recollits es transformen en compost, que s’utilitza posterior-ment per adobar els parcs i jardins de Barcelona. Aquestes festes hi haurà 218 punts de recollida d’arbres a tota la ciutat, que s’instal·laran entre el 7 i el 14 de gener, ambdós dies inclosos. Els punts de recollida situats a Les Corts seran a:

• Parc de Cervantes-Roserar • Av. Diagonal / Entença • Parc de les Corts • Jardins de Dr. Dolça

• C/Doctor Ferran– pg. de Manuel Girona–Capità Arenas-Manila

• Jardins de Clara Campoamor • Plaça Sol de Baix

• Jardins de les Infantes • Jardins de Joaquim Ruyra • Jardins de Bacardí • C/ Gelabert • Pl. Can Rosés

• C/ Torrent de les Roses, davant el número 54 • Travessera de les Corts-c/ Les Corts

(7)

M U L T I M È D I A

TELEVISIÓ

Barcelona Televisió

“Hola Barcelona”

De dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h Dissabte i diumenge, de 14 a 15.30 h Canal 39 UHF i Canal 26 TDT

RÀDIO

COM Ràdio – 91.0 FM

Travessera de les Corts, 139 Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Zona Alta

Juan de Sada, 48, entl. Tel. 93 339 32 00

Gent del barri

Bethencourt, 12 Tel. 93 411 08 00 monmedia@monmedia.net

INTERNET

Barcelona Visió

El portal, que aposta pels vídeos a Internet, permet veure els projectes més innovadors de la ciutat en l'àmbit de la cultura, el disseny o la tecnolo-gia. A més, posa a disposició dels internautes recursos audiovisuals de la ciutat. Aquests usuaris d'Internet també poden penjar els seus audiovi-suals al web. Els vídeos de Barcelona Visió, a més, es poden baixar a l'Ipod, la PSP o el mòbil 3G.

www.bvisio.com Scanner.Bcn

La guia urbana Scanner.Bcn, on es pot indagar sobre les activitats culturals alternatives que tenen lloc a Barcelona, incorpora la primera ràdio per Internet dedicada les 24 hores del dia de manera íntegra a la música com-posta pels grups i artistes de l'escena barcelonina. A més d'aquesta platafor-ma de difusió internacional dels grups emergents de la ciutat, Scanner.Bcn inclou una agenda especialitzada en cultura urbana, com també recomana-cions d'oci fetes per personatges emblemàtics de l'àmbit alternatiu.

www.bcn.cat/scannerbcn

w

P O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

F

erran Picas, president del Club Voleibol Barcelona Barça, és clar respecte als objectius de l’entitat: “portem a terme un projecte esportiu de formació i educació en el voleibol de competició femení”.

Això què vol dir? “Doncs que un dels nostres esforços va a parar a la for-mació i l’educació en l’esport, la gestió de crear una base de jugadores que puguin practicar l’esport amb qualitat esportiva i humana, i per altra banda formar uns equips que siguin compe-titius”. Actualment, el club compta, a falta només d’un equip, amb duplici-tat de totes les formacions, des de les alevins fins a les sèniors. Aquest gran volum de jugadores “no és resultat només de les gestions del nostre club, també hi ha una gran col·laboració amb el Districte de les Corts i les

es-coles del districte, a les quals nosal-tres aportem personal qualificat per assessorar-les en les qüestions més tècniques del voleibol”.

En l’actualitat, el Club Voleibol Bar-celona Barça té un equip sènior ju-gant a la lliga FEV, que és la màxima categoria, on hi ha equips catalans, lloc que va aconseguir fa tres anys. “Actualment, un dels nostres objec-tius és la seva continuïtat en aques-ta lliga”. Amb més de cent

jugado-res, aquest club de les Corts repar-teix els seus entrenaments, i els fa rotatius, entre tres instal·lacions es-portives: el pavelló de l’Illa Diago-nal, el Complex Municipal Aiguajoc i l’INEF a Montjuïc.

Els dies 29 i 30 de desembre tindrà lloc un torneig al pavelló de l’Illa Dia-gonal, on jugaran els equips del Club Voleibol Barcelona Barça de categoria infantil, cadets i juvenils, amb equips de la resta de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger.

Més informació:

Club Voleibol Barcelona Barça C. Numància, 75, 4t 1a. cvbarcelona@teleline.es

A poc a poc, aquest club

de les Corts ha vist com

es van incrementant els

seus efectius. La

respos-ta: utilitzar tres pistes per

entrenar

L’equip sènior del Club

Voleibol Barcelona

Barça participa en la

competitiva lliga FEV

El club s’entrena en tres instal·lacions esportives diferents.

El Club Voleibol Barcelona Barça: un

club femení de formació esportiva

(8)

Quins són els seus records de la Festa Major?

De la nostra plaça, els autos de xoc i el concurs de paelles, perquè no s'hi feia res més.

Quan?

Quan era petit no hi havia comis-sions, tot es feia des de l’Ajuntament.

Així els veïns no hi participaven?

Hi havia un parell d’entitats que col·la-boraven una mica, però tot eren actes institucionals, és a dir, uns balls tradi-cionals a la plaça de la Concòrdia, el concurs de pintura i el de paelles.

I ara?

Quan va arribar la democràcia, es va començar a fomentar la participació ciutadana i es formaren les primeres comissions.

Quan neix la Comissió de Festes de Rosés?

Els primers actes els vam celebrar du-rant la Festa Major de 1989.

Per què van decidir apuntar-se a la festa?

Doncs perquè volíem fer quelcom més a la nostra plaça que el concurs de paelles, per això un grup de veïns ens vam orga-nitzar per fer una festa com cal.

Com ha estat aquesta experièn-cia?

Molt gratificant. Vam començar sense res, però vam organitzar un sopar on cada veí es va baixar el menjar de casa, un ball amb un home que tocava un orgue i un concurs de menjadors de gelats durant la festa de 1989.

I ...

Bé, el més bo ha estat la participació dels veïns en totes aquestes festes, perquè la nostra idea i preocupació ha estat fomentar la interrelació i comu-nicació del veïnatge. Quan érem pe-tits, el barri era com un poble on ens coneixíem tots, però amb el canvi ur-banístic experimentat es va desenvo-lupar també una certa despersonalit-zació que, amb les festes, s’ha anat corregint.

Com s’organitzen?

Amb una Junta Directiva, la qual, a través de reunions periòdiques en el transcurs de l’any, planifica les activi-tats que volem fer, sempre buscant l’entreteniment, l’aspecte cultural i

tradicional de les festes majors.

I el finançament?

Tenim les aportacions dels socis, el que recaptem amb els anuncis del pro-grama de festa, una subvenció de l’A-juntament i el que ingressem durant les festes amb la venda de tiquets, llo-guer de cadires, el fanalet, etc.

I la loteria de Nadal?

També.

Quina és la relació amb el Dis-tricte?

De col·laboració, tant per a la Festa Major, on participem en la Comissió de Festes, com en la relació amb els representants polítics i els funcionaris amb els quals treballem. Després, com que en aquesta part del barri no hi ha

associació de veïns, som el referent de les necessitats dels veïns davant el Districte.

Em parlava de Comissió de Fes-tes...

Si, formem part de la Comissió de la Festa Major del Districte, encarregada de la distribució de recursos de la fes-ta, del plantejament dels actes institu-cionals, de l’elecció del cortsenc de l’any i de la coordinació entre les dife-rents associacions per no trepitjar-nos o repetir actes.

Com influeix la seva associació en l’elecció del cortsenc de l’any?

Participant molt activament per trobar i proposar una persona que encaixi.

Quins requisits ha de reunir aquesta persona?

Tant per a nosaltres com per a tota la Comissió, ha d’haver fet algun acte re-llevant o bé ha de ser una persona molt participativa en la vida del dis-tricte.

I de la festa del 2008, me’n pot dir alguna cosa?

Encara no tenim res en concret, però ens agradaria que s’involucressin més persones a l'hora de participar en la seva organització.

E N T R E V I S T A

Sebastià Salomó

, secretari de la Comissió de Festes de la plaça de Can Rosés

Sebastià Salomó davant de l’antiga masia de Can Rosés.

La voluntat de Sebastià Salomó, com la d'altres

veïns que formen la Comissió de Festes de la plaça

Can Rosés, ha estat sempre la voluntat de

mante-nir viu l’esperit de barri, on no s'ha de temante-nir només

veïns, sinó també amics amb qui compartir-ho

“Vam començar

sense res, organitzant

un sopar on cada veí

es va baixar el

sopar de casa”

“La nostra preocupació

ha estat fomentar

la interrelació i comunicació

del veïnatge”

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...