Coneixement del valencià per activitat principal

19  Download (0)

Full text

(1)

Fitxa tècnica Coneixement del valencià per zones de predomini lingüístic Coneixement del valencià per lloc de naixement Coneixement del valencià per regions Coneixement del valencià per edat i sexe Coneixement del valencià per temps de residència a la C.Valenciana Coneixement del valencià per nivell d’estudis Coneixement del valencià per situació laboral Coneixement del valencià per activitat principal Coneixement del valencià segons escala ideològica Coneixement del valencià segons classe social Ús del valencià per regions valencianoparlants Valoració de l’ús del valencià per regions valencianoparlants Valoració de l’ús del valencià per zones de predomini lingüístic

(2)

Fitxa tècnica

Distribució de les mostres: Es consideren sis regions (cinc de valencianoparlants i una de castellanoparlant), per a cadascuna de les quals es dissenya una mostra independent:

Regió d’Alacant: el Baix Vinalopó, l'Alacantí, les Valls del Vinalopó, la Marina Baixa

Regió d’Alcoi-Gandia: la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, la Safor

Regió de la ciutat de València i àrea metropolitana: València, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud

Regió de València: la Ribera Baixa, la Ribera Alta, la Costera, el Camp de Túria, el Camp de Morvedre

Regió de Castelló: la Plana Baixa, la Plana Alta, l'Alcalatén, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, els Ports

Regió castellanoparlant: el Alto Mijares, el Alto Palancia, el Rincón de Ademuz, los Serranos, la Hoya de Buñol, la Plana de Utiel-Requena, el Valle de Cofrentes-Ayora, la Canal de Navarrés, el Alto Vinalopó, el Vinalopó Medio i la Vega Baja

(3)

Fitxa tècnica

Univers: Col·lectiu d'individus de 15 i més anys, residents a la Comunitat Valenciana, segons el Padró municipal d'habitants de 2004 Grandària de la mostra: 6.666 entrevistes Marge d’error estadístic: La grandària de la mostra ens permet treballar amb un marge d'error estadístic del ±1,2% per al conjunt ponderat i del ±3% per a cada regió.

Interval de confiança: 95,5%

Estratificació de les mostres:

Per quotes d’edat i sexe, i atenent quatre estrats de població:

De 15 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys De 65 i més anys

Municipis de menys de 10.000 habitants Municipis de 10.000 a 25.000 habitants Municipis de 25.001 a 100.000 habitants Municipis de més de 100.000 habitants

Selecció de l’última unitat de mostreig:

s’ha seleccionat mitjançant un sistema de ruta aleatòria complementat amb un sistema de quotes que reflectix la distribució per edat i sexe de cada comarca.

Realització del treball: juny-juliol 2005 Direcció del projecte: Rafael L. Ninyoles, sociòleg. Cap del Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES). Secretaria Autonòmica de Cultura i Política Lingüística.

Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Generalitat Valenciana

Treball de camp: OPIMERCO, SL Procés de dades: ODEC

(4)

Coneixement del valencià per zones de predomini lingüístic

TOTAL ZONA ZONA

VALENCIANO- CASTELLANO- PARLANT PARLANT

Entén (%)

Gens 6,3 4,5 18,7

Un poc 20,3 17 ,3 41,8

Bastant bé 21,7 21,8 21,0

Perfectament 51,6 56,3 18,3

NS/NC 0,1 0,1 0,3

Sap parlar (%)

Gens 22,1 17 ,2 57 ,2

Un poc 25,5 25,1 28,2

Bastant bé 14,6 15,4 8,9

Perfectament 37 ,5 42,0 5,1

NS/NC 0,3 0,2 0,6

Sap llegir (%)

Gens 21,1 17 ,2 49,1

Un poc 27 ,8 27 ,8 28,4

Bastant bé 21,2 22,4 12,3

Perfectament 29,6 32,4 9,8

NS/NC 0,3 0,3 0,5

Sap escriure (%)

Gens 48,8 45,2 74,3

Un poc 21,0 22,0 14,0

Bastant bé 11,7 12,5 6,1

Perfectament 18,1 19,9 5,0

NS/NC 0,4 0,3 0,6

Coneixement del valencià per lloc de naixement

ZONA ZONA FORA

VALENCIANO- CASTELLANO- COMUNITAT PARLANT PARLANT

Entén (%)

Gens 1,8 12,2 14,3

Un poc 9,7 36,5 37 ,4

Bastant bé 21,4 24,6 20,5

Perfectament 67 ,1 26,4 27 ,8

NS/NC 0,1 0,2 0,1

Sap parlar (%)

Gens 8,1 39,5 47 ,0

Un poc 19,3 34,1 36,0

Bastant bé 18,0 12,6 6,6

Perfectament 54,3 13,0 10,3

NS/NC 0,2 0,7 0,1

Sap llegir (%)

Gens 9,4 36,6 41,7

Un poc 23,5 31,9 36,6

Bastant bé 25,9 15,0 12,7

Perfectament 41,0 15,8 8,7

NS/NC 0,2 0,7 0,3

Sap escriure (%)

Gens 34,5 59,7 79,6

Un poc 24,0 22,3 12,3

Bastant bé 15,3 8,1 4,2

Perfectament 25,9 9,1 3,7

NS/NC 0,3 0,7 0,2

(5)

Coneixement del valencià per activitat principal

AGRICULTURA/ INDÚSTRIA/ MESTRESSA

RAMADERIA TALLER CONSTRUCCIÓ SERVICIS DE CASA ESTUDIANT

Entén (%)

Gens 10,2 4,7 9,0 6,2 6,8 1,9

Un poc 20,1 19,8 26,7 20,3 22,4 11,7

Bastant bé 15,8 15,7 19,2 23,9 18,5 27 ,6

Perfectament 53,6 59,7 45,1 49,6 52,2 58,7

NS/NC 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Sap parlar (%)

Gens 27 ,5 21,3 26,7 22,2 25,2 8,8

Un poc 14,7 22,6 29,0 27 ,4 24,2 23,9

Bastant bé 10,6 11,2 12,2 15,9 10,9 23,5

Perfectament 46,3 44,9 31,9 34,4 39,4 43,3

NS/NC 0,9 0,0 0,3 0,2 0,3 0,5

Sap llegir (%)

Gens 30,7 21,5 28,2 18,6 28,7 6,4

Un poc 30,6 26,3 30,2 28,3 31,4 16,7

Bastant bé 13,1 19,3 17 ,4 22,5 19,1 26,1

Perfectament 25,0 32,8 23,7 30,3 20,4 50,2

NS/NC 0,7 0,0 0,5 0,2 0,4 0,5

Sap escriure (%)

Gens 63,8 52,3 59,1 46,3 63,0 12,4

Un poc 18,6 19,9 19,1 22,1 21,3 18,3

Bastant bé 4,6 9,2 7 ,7 12,6 7 ,3 25,4

Perfectament 12,4 18,3 13,2 18,8 7 ,8 43,5

NS/NC 0,7 0,3 0,8 0,2 0,6 0,5

(6)

Coneixement del valencià segons escala ideològica

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Esquerra Dreta

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(%) Esquerra Dreta

90

85,9

78,1 95,2

95,8 85,2

71,1 70,9 73,2 75,2

65,4 53,4

47,3 53,1 56,6

67,1

50,6 47,4 46,3 56,5

45,2 34,2

26,0 24,6 29,9 93,5 92,7 91,1

81,9 78,1 77,7 74,9

78,4 81,2

77,5 76,2

62,9 56,7

48,6 46,0 52,3

100

(7)

Coneixement del valencià segons classe social

Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure

UN POC + BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

(%)

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mitjana mitjana Mitjana alta NS NC

Baixa Mitjana baixa Alta

58,2 50,5

61,0

40,7

31,4

79,8 87,3

80,5

70,7 63,0

78,4 77,3

66,5 83,9

75,3 78,1

36,5

17,2 65,5

87,5

67,0

39,6

54,5

47,9

54,4 52,8

38,2

33,7 36,5

18,9 45,9

31,6

41,7

46,446,4

30,0 90,2

64,2

95,8

75,1

94,6

79,6

97,3

73,6

53,653,6

58,6 62,6 94,4

75,0

95,7

80,7 78,4 77,4

53,1

49,8

(8)

Coneixement del valencià per regions (1)

61,7%

91,4%

75,7%

92,8%

88,5%

39,3% 90 - 100%

80 - 90%

70 - 80%

60 - 70%

50 - 60%

(Entén Bastant bé + Perfectament) 40 - 50%

30 - 40%

70,4%

40,4%

47 ,8%

81,9%

80,2%

14,0%

(Sap parlar Bastant bé + Perfectament)

80 - 90%

70 - 80%

60 - 70%

50 - 60%

40 - 50%

30 - 40%

20 - 30%

10 - 20%

Entén (%)

Gens 9,0 1,8 3,6 2,3 3,4

Un poc 29,2 6,5 20,7 4,7 8,1

Bastant bé 33,2 13,2 22,7 13,5 14,5

Perfectament28,5 78,2 53,0 79,3 74,0

NS/NC 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0

Sap parlar (%)

Gens 22,7 8,7 18,6 12,2 15,9

Un poc 36,4 9,2 33,6 7 ,5 13,8

Bastant bé 22,1 11,4 14,9 11,2 12,5

Perfectament18,3 70,5 32,9 69,0 57 ,9

NS/NC 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0

(9)

Coneixement del valencià per regions (2)

40 - 50%

30 - 40%

20 - 30%

10 - 20%

(Sap llegir Bastant bé + Perfectament)

(Sap escriure Bastant bé + Perfectament)

64,7%

41,6%

67 ,6%

50,7%

68,8%

22,1%

60 - 70%

50 - 60%

40 - 50%

30 - 40%

20 - 30%

24,4%

44,2%

36,0%

27 ,9%

45,0%

11,1%

Sap llegir (%)

Gens 21,4 11,3 17 ,4 15,7 15,6

Un poc 36,6 21,0 31,5 15,4 19,6

Bastant bé 26,7 24,4 19,9 20,1 21,6

Perfectament14,9 43,2 30,8 48,7 43,1

NS/NC 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1

Sap escriure (%)

Gens 44,9 32,9 52,9 38,4 43,4

Un poc 30,2 22,9 19,0 16,1 20,0

Bastant bé 16,8 14,0 9,5 9,7 14,2

Perfectament 7 ,6 30,2 18,4 35,3 21,8

NS/NC 0,4 0,1 0,2 0,5 0,5

(10)

Coneixement del valencià per edat i sexe

Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure

UN POC + BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

Entén

Dona Home

96,6 93,1

93,4 94,5

94,8 90,2

95,5 94,8 91,8

93,4 93,8 93,6

[15-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

65 i més

100 80 60 40 20 0 (%) 0 20 40 60 80 100

80,5 76,9

71,4 76,0

74,5 65,0

78,1 73,2 68,7

73,0 71,9

74,4

Dona Home

Sap escriure

76,5 62,7

49,4 48,5

38,7 32,0

79,0 64,9 47,3 43,9 37,8 26,7

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100

[15-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

65 i més

(%)

57,5 43,9

25,8 23,9

17,6 13,1

59,5 44,1 24,6 21,6 14,0 7,8

Sap llegir

Dona Home

86,8 82,1

75,7 83,8

76,2 71,4

89,7 83,7 76,4

78,8 73,8 66,4

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100

[15-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

65 i més

(%)

66,0 59,0

49,5 51,7

46,1 37,3

69,4 60,2 47,7

49,2 42,1 30,9

Sap parlar

Dona Home

85,1 79,4

73,9 82,6

78,3 75,0

83,6 76,3 70,7

74,4 77,9

78,9

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

[15-24]

[25-34]

[35-44]

[45-54]

[55-64]

65 i més

0 (%)

57,4 53,4

47,8 56,2

51,5 53,3

56,4 48,1 43,6

49,0 51,3

60,6

(11)

Ús del valencià per regions valencianoparlants (1)

ZONA REGIÓ REGIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA I REGIÓ DE REGIÓ DE VALENCIANOPARLANT D’ALACANT D’ALCOI-GANDIA ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA CASTELLÓ

ZONA REGIÓ REGIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA I REGIÓ DE REGIÓ DE VALENCIANOPARLANT D’ALACANT D’ALCOI-GANDIA ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA CASTELLÓ

Llengua que parla amb els amics

Sempre valencià 26,5 6,6 56,3 14,2 57 ,7 37 ,7

Generalment valencià 4,0 5,0 5,6 2,9 4,1 3,4

Més valencià que castellà 2,3 3,7 3,2 0,6 2,1 3,7

Indistintament 13,8 10,3 10,3 17 ,3 12,5 15,5

Més castellà que valencià 2,1 3,4 2,1 1,3 0,8 3,4

Generalment castellà 4,9 11,1 3,0 3,1 2,4 2,4

Sempre castellà 45,5 58,0 18,6 60,2 20,1 32,8

NS/NC 0,9 2,0 0,8 0,4 0,3 1,2

Llengua que parla a casa

Sempre valencià 32,6 10,9 63,6 20,6 63,5 46,2

Generalment valencià 2,5 4,4 3,0 1,8 1,2 1,8

Més valencià que castellà 1,3 2,3 1,1 0,7 1,7 1,1

Indistintament 6,2 3,9 5,3 7 ,7 6,7 6,6

Més castellà que valencià 2,0 3,4 1,7 1,6 1,6 1,2

Generalment castellà 4,4 10,6 2,4 2,5 2,4 1,9

Sempre castellà 48,1 61,0 20,0 63,5 20,8 36,1

Altra llengua 1,4 1,9 2,1 1,0 1,6 3,8

NS/NC 1,1 1,9 1,1 0,7 0,6 1,4

(12)

ZONA REGIÓ REGIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA I REGIÓ DE REGIÓ DE VALENCIANOPARLANT D’ALACANT D’ALCOI-GANDIA ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA CASTELLÓ

ZONA REGIÓ REGIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA I REGIÓ DE REGIÓ DE VALENCIANOPARLANT D’ALACANT D’ALCOI-GANDIA ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA CASTELLÓ

Llengua que parla a les botigues tradicionals

Sempre valencià 22,2 4,9 50,3 11,4 45,0 34,6

Generalment valencià 4,9 3,9 6,4 3,9 7 ,7 5,4

Més valencià que castellà 2,0 2,0 2,6 1,5 2,1 2,6

Indistintament 12,4 5,1 12,0 14,9 17 ,5 14,9

Més castellà que valencià 2,0 3,9 1,7 1,6 0,5 1,2

Generalment castellà 5,7 12,8 4,4 3,2 2,3 3,7

Sempre castellà 49,8 65,1 21,7 63,2 24,8 36,3

NS/NC 0,9 2,2 1,0 0,2 0,3 1,2

Llengua que parla al carrer amb gent que no coneix

Sempre valencià 13,1 2,1 25,1 7 ,0 26,2 25,8

Generalment valencià 3,4 1,8 6,9 2,2 5,9 4,3

Més valencià que castellà 3,0 2,6 5,1 1,4 6,8 1,9

Indistintament 16,7 6,1 28,0 16,2 27 ,1 16,1

Més castellà que valencià 2,3 4,1 2,6 1,2 1,4 2,9

Generalment castellà 7 ,7 13,6 7 ,3 4,8 4,7 8,5

Sempre castellà 52,8 67 ,6 24,0 66,8 27 ,8 39,4

NS/NC 1,0 2,1 1,1 0,4 0,2 1,2

Ús del valencià per regions valencianoparlants (2)

(13)

Ús del valencià per regions valencianoparlants (3)

ZONA REGIÓ REGIÓ CIUTAT DE VALÈNCIA I REGIÓ DE REGIÓ DE VALENCIANOPARLANT D’ALACANT D’ALCOI-GANDIA ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA CASTELLÓ

Llengua que parla a les grans superfícies

Sempre valencià 14,7 1,4 29,5 7 ,5 31,9 28,0

Generalment valencià 3,5 1,2 6,8 3,0 6,2 3,8

Més valencià que castellà 1,8 1,1 3,5 0,9 3,2 2,7

Indistintament 13,3 3,7 17 ,0 15,1 21,4 14,8

Més castellà que valencià 1,9 3,5 1,9 1,1 2,1 1,2

Generalment castellà 7 ,7 13,1 8,8 3,9 5,9 8,5

Sempre castellà 55,8 73,3 31,4 68,3 28,6 39,3

NS/NC 1,2 2,8 1,2 0,2 0,7 1,6

(14)

Coneixement del valencià per temps de residència a la Comunitat Valenciana

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

96,4 81,3 88,9

57,6 91,2

54,0

85,5

62,2 63,4

21,8 94,5

63,4

9,2 33,7 70,0

30,1

68,6

28,1 56,7

22,6

Tota la vida

De 10 a 20 anys

Menys de 10 anys

Menys de 10 anys De 10 a 20 anys De 20 a 30 anys Més de 30 anys Tota la vida Més de 30 anys

De 20 a 30 anys

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(%) 90

85,3

63,9 60,1

31,4 73,6

33,5

60,2

40,6 36,8

18,9 67,3

25,2

17,9 8,4 17,5

42,0

7,1 21,5 15,8 33,1

100

(15)

Coneixement del valencià per nivell d’estudis

Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure Entén Sap parlar Sap llegir Sap escriure

UN POC + BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

BASTANT BÉ + PERFECTAMENT:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sense estudis Primaris Batxillerat elemental FP Batxillerat superior Universitaris

mitjans Universitaris superiors (%)

100

62,8

66,3

74,0

77,7 75,0

83,8 83,2

34,7 86,9

92,9 94,7 94,1 92,7

98,4

95,1

63,0 83,6

62,6 82,6

54,3 76,7

49,4 79,4

46,5 76,3

48,2 69,1

51,9 77,9

37,2 61,2

28,5 51,6

12,5 34,7

41,6 59,2

48,0 68,0

56,3 73,2

7,6 25,7 22,3 54,7

74,2

53,0 80,4

57,8 84,1

59,8 81,2

67,2 87,7

72,5 86,9

(16)

Coneixement del valencià per situació laboral

Entén (%)

Gens 4,6 4,4 8,2 5,8 7 ,7 8,9 6,7 5,2 7 ,7 10,6 5,4

Un poc 13,0 18,7 45,7 19,6 22,0 12,0 18,9 26,0 21,9 14,6 19,3

Bastant bé 29,9 19,2 20,2 21,2 25,1 21,6 26,1 24,8 19,7 26,2 21,9

Perfectament 52,5 57 ,7 25,9 53,3 45,2 57 ,6 47 ,8 44,0 50,7 47 ,2 53,3

NS/NC 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 1,3 0,1

Sap parlar (%)

Gens 19,0 22,0 20,2 22,4 26,4 15,9 22,8 25,4 21,5 15,2 20,4

Un poc 30,1 22,9 45,2 27 ,3 21,5 37 ,5 34,5 32,6 22,2 33,3 25,0

Bastant bé 15,7 11,5 14,8 14,2 21,2 10,2 16,8 12,4 13,5 25,1 13,9

Perfectament 34,8 43,5 18,3 36,0 30,8 36,4 25,9 29,6 42,6 24,4 40,3

NS/NC 0,4 0,1 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 2,0 0,4

Sap llegir (%)

Gens 13,8 17 ,9 20,9 17 ,4 26,1 22,6 21,7 21,7 26,5 11,6 21,5

Un poc 32,1 24,3 39,1 27 ,0 24,6 16,7 31,7 33,3 34,8 26,9 25,9

Bastant bé 27 ,9 24,6 21,8 21,4 19,6 23,6 25,0 21,7 18,2 24,2 20,6

Perfectament 25,7 33,0 16,7 34,1 29,7 32,2 21,7 23,3 20,1 36,6 31,6

NS/NC 0,4 0,1 1,5 0,1 0,0 4,8 0,0 0,0 0,4 0,7 0,5

Sap escriure (%)

Gens 42,6 49,1 31,5 43,5 47 ,2 49,1 52,1 45,9 66,1 31,3 46,5

Un poc 27 ,2 20,9 35,5 21,7 20,3 26,5 22,3 23,2 20,6 22,5 19,6

Bastant bé 14,0 9,2 16,4 13,8 12,6 1,8 11,0 14,9 4,8 23,8 13,0

Perfectament 15,7 20,6 15,1 20,8 19,9 22,6 13,1 15,7 8,2 21,6 20,4

NS/NC 0,4 0,3 1,5 0,2 0,0 0,0 1,5 0,3 0,3 0,7 0,5

(17)

Valoració de l’ús del valencià per regions valencianoparlants

El valencià, creu que hauria d’usar-se...

Regió d'Alacant

38,5%

38,4%

17 ,6% 5,4%

Més Menys Igual

NS/NC

Regió d'Alcoi-Gandia

65,2%

25,8%

5,7% 3,3%

Més Menys Igual

NS/NC

Ciutat de València i àrea metropolitana

67 ,3%

21,1%

8,0% 3,6%

Més Menys Igual

NS/NC

Regió de València

71,9%

17 ,6%

8,4% 2,1%

Més Menys Igual

NS/NC

Regió de Castelló

59,9%

24,1%

6,9% 9,1%

Més Menys Igual

NS/NC

(18)

Valoració de l’ús del valencià per zones de predomini lingüístic (1)

Socialment, el valencià s’usa ara més, igual o menys que fa uns quants anys

El valencià s’usa actualment...

32,8%

30,7%

30,3%

6,2%

40,7%

29,6%

25,9% 3,8%

16,4%

46,2%

20,0%

11,8% 2,8% 2,9%

2,1% 38,1%

21,5%

26,2%

11,0% 1,0%

Zona valencianoparlant

Zona castellanoparlant

Zona valencianoparlant

Zona castellanoparlant

Més

Menys Igual NS/NC

NS/NC Bastant

Gens Poc Normal Molt

(19)

48,0%

25,6%

20,1% 6,3%

32,8%

29,2%

30,8%

7 ,3%

Zona valencianoparlant

Zona castellanoparlant

Zona valencianoparlant

Zona castellanoparlant

El valencià, creu que hauria d’usar-se...

Creu que el valencià s’usarà en el futur...

Més

Menys Igual NS/NC

59,5%

25,9%

10,0% 4,6%

26,5%

33,9%

32,5%

7 ,1%

Valoració de l’ús del valencià per zones de predomini lingüístic (2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :