Resultats de l'avaluació. Procediment de reconeixement i acreditació de les competències professionals

Texto completo

(1)

1. D, Demostra competència, ND, no demostra competència

1 / 5

Codi de la comissió: 19409 Data sessió avaluació final: 05/07/2018 Codi i nom de la seu: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona

Resultats de l'avaluació de competències AAC43880AJAG

AAC43885CJAG

AAC44212BJAF 1

2

3

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-0272-11_2

UC_2-0505-11_2

UC_2-0506-11_2

UC_2-0507-11_2

UC_2-0505-11_2

UC_2-0507-11_2

UC_2-0272-11_2

UC_2-0505-11_2

UC_2-0506-11_2

UC_2-0507-11_2

UC0272_2

UC0505_2

UC0506_2

UC0507_2

UC0505_2

UC0507_2

UC0272_2

UC0505_2

UC0506_2

UC0507_2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona

1

1

1

.

.

.

(2)

1. D, Demostra competència, ND, no demostra competència

Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

05/07/2018 19409

Codi i nom de la seu: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona Convocatòria: 2017-AAC-04

Resultats de l'avaluació de competències AAC45508JAAG

AAC45509AJAH

AAC45523BJAF 4

5

6

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC_2-0272-11_2

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC_2-0272-11_2

UC_2-0505-11_2

UC_2-0506-11_2

UC_2-0507-11_2

UC0353_2

UC0508_2

UC0509_2

UC0272_2

UC0353_2

UC0508_2

UC0509_2

UC0272_2

UC0505_2

UC0506_2

UC0507_2

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Codi i nom del centre gestor: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona

1

1

1

.

.

.

(3)

1. D, Demostra competència, ND, no demostra competència

3 / 5

Resultats de l'avaluació de competències AAC45525AJAH

AAC45526AJAH

AAC45981BJAH 7

8

9

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC ICQP

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Codi UC INCUAL

Qualificació

Qualificació

Qualificació

UC_2-0272-11_2

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC0272_2

UC0353_2

UC0508_2

UC0509_2

UC0353_2

UC0508_2

UC0509_2

UC0353_2

UC0508_2

UC0509_2

ND

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1

1

1

Tarragona , 5 de juliol de 2018 .

.

.

(4)

1. D, Demostra competència, ND, no demostra competència

Codi de la comissió: Data sessió avaluació final:

Identificació de la reunió

05/07/2018 19409

Codi i nom de la seu: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona Convocatòria: 2017-AAC-04

El/la secretari/ària Vistiplau del/de la president/a Codi i nom del centre gestor: 43009722 - Institut Cal·lípolis - Tarragona

ALBERT COSCOLLOLA FEIXA ALEJANDRO HERNANDEZ BRULL

(5)

5 / 5

AE_2-159_2 - Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa

AE_2-160_2 - Guia per itineraris en bicicleta

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya Catàleg nacional de qualificacions professionals

Catàleg nacional de qualificacions professionals UC0272_2 - Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia

UC0505_2 - Determinar y organizar itinerarios por baja y media montaña.

UC0506_2 - Progresar con eficacia y seguridad por terreno de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico.

UC0507_2 - Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico.

UC0272_2 - Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia

UC0353_2 - Determinar y organizar itinerarios en bicicleta por terrenos variados hasta media montaña.

UC0508_2 - Conducir bicicletas con eficacia y seguridad por terrenos variados hasta media montaña y realizar el mantenimiento operativo de bicicletas.

UC0509_2 - Guiar y dinamizar a personas por itinerarios en bicicleta hasta media montaña.

UC_2-0272-11_2 - Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

UC_2-0505-11_2 - Determinar i organitzar itineraris per muntanya baixa i muntanya mitjana.

UC_2-0506-11_2 - Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny de muntanya baixa i muntanya mitjana i terreny nevat de tipus nòrdic.

UC_2-0507-11_2 - Guiar i dinamitzar a persones per itineraris de muntanya baixa i mitjana i terreny nevat de tipus nòrdic.

UC_2-0272-11_2 - Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

UC_2-0353-11_2 - Determinar i organitzar itineraris en bicicleta per terrenys variats fins a muntanya mitjana.

UC_2-0508-11_2 - Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys variats fins a muntanya mitjana i realitzar el manteniment operatiu de bicicletes.

UC_2-0509-11_2 - Guiar i dinamitzar persones per itineraris en bicicleta fins a mitja muntanya.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :