INSTRUCCIONS PER AL CURS EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Download (0)

Full text

(1)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 1

0. CALENDARI ESCOLAR

1. INICI, FI DE CURS I HORARIS

1.1. Inici del curs escolar:

Dijous dia 12 de setembre de 2013. 1.2. Fi del curs escolar:

Divendres dia 20 de juny de 2014. 1.3. Horari d’educació Primària:

Matí: de 9 a 12:30 Tarda: de 15 a 16:30 Es prega puntualitat a les 9 del matí.

1.4. Jornada intensiva:

Del 9 al 20 de juny de 2014, es farà jornada intensiva de classe en horari matinal. Hi haurà servei de menjador i activitats.

1.5. Dies festius de lliure disposició:

Els dies festius de lliure disposició escollits pel Consell Escolar són: • Dijous, 31 d’octubre de 2013.

• Divendres, 28 de febrer de 2014. • Divendres, 2 de maig de 2014.

1.6. Vacances: (ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC Núm. 6371).

• Nadal:del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós inclosos. El divendres 20 de desembre, es farà jornada intensiva de classe en horari matinal. • Setmana Santa: del 12 al 21 d’abril de 2014, ambdós inclosos.

(2)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 2

2. LLIBRES DE TEXT

2.1. La relació de llibres de text del curs 2013-14 està exposada al tauler d'anuncis i a la pàgina web: http://www.xtec.cat/ceip-escola-espiga. Recordem que es poden comprar a través de l’AMPA.

3. HORES DE VISITA DELS PARES/MARES:

3.1. Amb els/les mestres: En començar el curs us comunicarem qui és el/la mestre/a-tutor/a que es responsabilitzarà de l'educació del vostre fill/a i el seu horari d'entrevistes amb pares/mares que podreu concertar amb Secretaria (de 9 a 1 del migdia). Les entrevistes tenen una durada de ½ hora.

3.2. Amb Administració (José M.) Tots els dies de 9 a 2.- Secretaria de l’AMPA (Flora): Tots els dies de 9 a 1 del migdia.

3.3. Amb Direcció: Cal que demaneu hora a Administració (José M.).Tots els dies de 9 a 2.

4. ALGUNES NORMES GENERALS D'ESCOLA

4.1. Tot el que duguin a l’Escola ha d’anar marcat amb el nom i el cognom complet i les peces de roba amb tireta per poder-les penjar. L’Escola no es responsabilitza del material que no estigui marcat.

4.2. Totes les comunicacions que hàgiu de fer a l’Escola o al tutor/a, han de ser per mitjà d’una nota signada on hi consti el nom i la data. També es pot utilitzar l’Agenda Escolar.

4.3. Les motxilles o carteres no han de dur rodes.

4.4. Faltes d’assistència dels alumnes: Cal que aviseu a consergeria, administració o a la secretària de l’AMPA quan el vostre fill/a hagi de faltar més de dos dies a classe.

4.5. El/la nen/a amb febre, polls o amb malalties infeccioses no ha de venir a l’escola.

4.6. Per a poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar el document que es troba a la pàgina web de l’escola on es demani i s’autoritzi el personal de l’escola a administrar la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu i només en els casos en què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial. Hauríeu de procurar dur, a ser possible, una monodosi. Se’ls administrarà al migdia. Tingueu en compte que no podem guardar cap medicament a la nevera.

4.7. Si un/a nen/a pren mal, el tutor/a o responsable intentarà posar-se en contacte amb la família per decidir conjuntament, si és possible, l’actuació a seguir. En cas de no poder-hi contactar, s’actuarà segons el criteri de la direcció o de la persona responsable. Per aquest motiu, us demanem que notifiqueu els canvis de telèfon si és que, aquests, s’esdevenen.

4.8. Entrades i sortides:

Com a norma general, als nens de 1r, se’ls pot acompanyar a la classe només el 1r dia. Es prega, pel bé de tots, que no us hi entretingueu massa. Pel bon funcionament

(3)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 3 de la classe, cal que els nens i nenes siguin el màxim de puntuals possible. Es recorda que l’hora d’entrada a l’Escola és les 9 del matí.

Els nens i nenes surten a les 16:30.

A la pàgina web de l’AMPA, hi trobareu informació dels serveis d’acollida i altres que, aquesta, ofereix fora de l’horari lectiu.

4.9. Entrada al matí: l’AMPA, us informarà del servei d’acollida. Solament els pares de 1r, poden acompanyar els seus fills/es a la classe el 1r dia. Es prega pel bé de tots que no us hi entretingueu massa. Pel bon funcionament de la classe, cal que els nens i nenes siguin el màxim de puntuals possible. Es recorda que l’hora d’entrada a l’Escola és les 9 del matí.

4.10. Sortida a la tarda: Els nens i nenes surten a les 16:30. L’hora d’acollida de la tarda acaba a les 5. Durant aquesta estona els nens/es restaran sota la vigilància d’una monitora dins del recinte escolar.

4.11. Celebracions d’aniversaris

A l'escola celebrem l'aniversari o el sant del nen/a, a escollir per la família. Si aquestes dates s'escauen fora de temps lectiu ho poden celebrar un altre dia. A la reunió que es tindrà a l’inici de curs, s’ampliarà la informació. No s’acceptaran llaminadures.

No es repartiran invitacions per a celebracions particulars.

4.12. Aparcament Pares: L’aparcament dels cotxes particulars dels pares i mares és a la part de baix de l’Escola (Pàrquing de Baix del Bosquet i l’espai de la vora de les pistes -al costat del Bellmunt-). És important per la seguretat de tots/es que utilitzeu aquest aparcament i no feu ús del de dalt a les hores que s’indica en les senyalitzacions que hi ha a la zona d’aparcament.

4.13. En cas d’haver de recollir un alumne en horari escolar, cal avisar per escrit a la tutora i al moment de recollir-lo adreçar-se al conserge (Àlvar), administratiu (José M.) o a la secretària de l’AMPA (Flora). En cap cas dirigir-se directament a l’aula.

5. COSES QUE CAL QUE DUGUIN ELS NENS/ES

5.1

Als nens/es se'ls ha repartit la relació d’una part dels materials que, pel curs 2013-14, gestionarà l’AMPA. També estarà exposada al tauler d'anuncis i a la pàgina web: http://www.xtec.cat/ceip-escola-espiga.

5.2

A més a més, els vostres fills/es necessitaran:

5.2.1.

CICLE INICIAL (1r i 2n)

5.2.1.1. Una bata de quadrets blaus amb goma als punys (prou amples per a poder arremangar-se). Ha d'anar marcada amb el nom i cognom complets al davant. El model de bata de l'Escola el trobareu a “TOT FILS” (C/ Girona,32-Pardinyes), amb descomptes especials si no s’espera a última hora. Aquest curs, l’AMPA també oferta el servei de venda de bates. La bata es durà neta a l'Escola els dilluns i dijous. 5.2.1.2. Un Equip d'Educació Física (xandall, pantalons curts, samarreta), model de l'Escola

amb el nom i cognom a cada peça de roba. L’AMPA en gestiona la seva venda. També cal portar calçat d’esports. L’equip d’educació física ha d’anar dins d’una bossa marcada amb el nom i cognoms, en un lloc ben visible.

(4)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 4 5.2.1.3. El primer dia d'Escola cada nen ha de dur:

• 1 estoig no metàl·lic (o bossa amb cremallera) marcat amb nom i cognom. • 1 calculadora.

• 1 carpeta amb gomes -que no sigui classificadora-, d’una grandària 25x35 cm. aprox., per endur-se treballs a casa.

• 1 got de plàstic (opcional).

• 2 fotografies actuals mida carnet.

• 1 capsa gran (100 u.) de mocadors de paper. TOT marcat amb nom i cognom

5.2.1.4. El resultat final de moltes pràctiques dependrà, en gran part, de la QUALITAT DEL MATERIAL ESCOLAR i de la seva correcta utilització i maneig.

5.2.2.

CICLE MITJÀ (3r - 4t)

5.2.2.1.Una bata de quadrets blaus (amb goma als punys, prou amples per a poder arremangar-se). El model de bata de l'Escola el trobareu a “TOT FILS” (C/ Girona,32-Pardinyes), amb descomptes especials si no s’espera a última hora. Aquest curs, l’AMPA també oferta el servei de venda de bates. La bata es durà a l'Escola, neta, cada dilluns. Cal que estigui marcada amb nom i cognom i amb una tireta per poder-la penjar.

5.2.2.2. Cal que portin diàriament mocadors.

5.2.2.3. Un Equip d'Educació Física (xandall, pantalons curts, samarreta), model de l'Escola amb el nom i cognom a cada peça de roba. L’AMPA en gestiona la seva venda. També cal portar calçat d’esports. L’equip d’educació física ha d’anar dins d’una bossa marcada amb el nom i cognoms, en un lloc ben visible.

5.2.2.4. El primer dia de classe, cada nen ha de dur: • 1 estoig no metàl·lic (o bossa amb cremallera).

• 2 carpetes mida DIN A4, plantada, de 4 anelles rodones col·locades al llom. Si les anelles no estan col·locades al llom, cal que duguin fixador. Cada carpeta cal que dugui 2 separadors.

• 1 carpeta amb gomes (o similar), grandària DIN A4.

• 1 llibreta d’espiral, grandària DIN A4, troquelada de 100 fulls aprox. (4 colors o més), marca NOTE-BOOK quadriculat.

• 1 calculadora solar.

• 1 fotografia actual, mida carnet marcada darrere amb nom i cognom. • Per a Música: 1 flauta.

• Per a Anglès 1 portafolis de 20 fulls transparents. • Els de 4t: 1 compàs marcat.

5.2.2.5. El resultat final de moltes pràctiques dependrà, en gran part, de la QUALITAT DEL MATERIAL ESCOLAR i de la seva correcta utilització i maneig.

5.2.3.

CICLE SUPERIOR (5è - 6è)

5.2.3.1. Un Equip d'Educació Física (xandall, pantalons curts, samarreta), model de l'Escola amb el nom i cognom a cada peça de roba. L’AMPA en gestiona la seva venda. També cal portar calçat d’esports. L’equip d’educació física ha d’anar dins d’una bossa marcada amb el nom i cognoms, en un lloc ben visible.

(5)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 5 5.2.3.2. El primer dia d'Escola cada nen ha de dur:

• 1 fotografia actual, mida carnet.

• 3 carpetes de 4 anelles, grandària DIN A4.

• 1 carpeta amb gomes (o similar) grandària DIN A4. • 1 compàs marcat.

• 1 estoig (de roba o plàstic). • Per a Música: 1 flauta.

• Per a Anglès 1 portafolis de 20 fulls transparents.

• 1 llibreta d'espiral, grandària DIN A4, no troquelada i de bona qualitat. • 1 llibreta d'espiral, grandària DIN A4, no troquelada i de bona qualitat.

• 1 llibreta d'espiral grandària quartilla de 100 fulls, no troquelada i de bona qualitat.

• 1 diccionari català, 1 de castellà i els d'anglès (els mateixos que tenen de cursos anteriors).

5.2.3.3. El resultat final de moltes pràctiques dependrà, en gran part, de la QUALITAT DEL MATERIAL ESCOLAR i de la seva correcta utilització i maneig.

6. MIGDIA

6.1. Cada mes us farem arribar una circular amb els menús revisats per la Comissió de Menjador.

6.2. Si algun pare/mare vol venir a dinar, pot fer-ho trucant prèviament (abans de les 11) a la Secretària de l’AMPA i abonant l'import en el moment de retirar el corresponent tiquet. L'horari de dinar de pares és de les 2 a les 3 de la tarda.

6.3. Menú de règim: Es pot sol·licitar mitjançant una nota signada, la qual es lliurarà al tutor-a que ltutor-a ptutor-asstutor-arà tutor-a ltutor-a cuintutor-a i tutor-a ltutor-a responstutor-able de migditutor-a.

6.4. Al·lèrgies: S’ofereixen menús adaptats a les al·lèrgies, intoleràncies,... dels alumnes, previ certificat mèdic.

7. TRANSPORT

7.1. Cada autocar té un acompanyant que vetlla pels nens durant el trajecte. En cas que a la parada no hi hagi la persona que habitualment recull el nen/a, el responsable de l'autocar se'n farà càrrec. La família cal que truqui a l'Escola (fins 2/4 de 6 de la tarda) on la secretària de l’AMPA li indicarà el lloc on ha d'anar a recollir el seu fill/a. Si els pares d'algun nen-a, creuen que pot anar sol-a a casa, necessitarà l'autorització escrita que caldrà fer arribar a l'Escola. En cas que durant l’horari escolar els pares-mares s’hagin d’endur algun nen/a de l’Escola que al matí ha utilitzat el servei de transport, cal avisar al tutor/a i a la secretària de l’AMPA. Igualment, caldrà avisar–los si algun alumne, que habitualment utilitza el transport, no ho ha fet al matí per venir a l’escola.

No es permet la sortida de manera regular d’un alumne abans de l’hora establerta.

7.2. Els alumnes que habitualment no utilitzen el servei d’autocar i necessiten fer-ne ús ocasionalment, caldrà que ho consultin, prèviament, a la secretària de l’AMPA.

7.3. Els nens-es que comencen per primera vegada a l'Escola i pertanyen al Cicle Inicial (6 - 7 anys), hauran de dur els 15 primers dies de curs, el Carnet de transport escolar, on hi escriuran: nom, adreça, telèfons, parada i número d'autocar. (Veure pàgina web).

(6)

Primària - Instruccions inici curs 2013-14: 6 7.4. Hi ha un Reglament de Transport, algunes de les normes que hi figuren són:

• Els nens han de seure bé, no poden anar de peu ni agenollats i amb el cinturó de seguretat ben cordat.

• No és permès ni menjar ni beure dins l'autocar. • Es procurarà parlar sense cridar.

• Cal respectar en tot moment les persones i les coses.

• Per canviar de seient es necessita el permís de l'acompanyant.

• Per canviar d’autocar es necessita l’autorització de la secretària de l’AMPA.

• Quan un alumne-a, de forma reiterada, no es comporti com cal, es comunicarà a la família, a Direcció i a la Comissió de Transport de l’AMPA. Si es creu necessari no podrà utilitzar, temporalment, el servei de transport.

Si necessiteu més informació podeu dirigir-vos a administració de l’escola. En el cas que sigui algun aspecte relacionat amb l’AMPA, us podeu dirigir a la seva secretària (Flora).

ESCOLA ESPIGA

Partida Bovà, 14. 25196 Lleida  973 246950. Fax: 973 246599 Pàgina web: • Escola: http://www.xtec.cat/ceip-escola-espiga Correu electrònic: • Escola: ceip-escola-espiga@xtec.cat • AMPA: ampaespiga@gmail.com

Atentament.

Equip Directiu.

Lleida, juny de 2013.

Figure

Updating...

References

Related subjects :