QUÈ ES PUBLISHER I PER A QUÈ S UTILITZA

16  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1

QUÈ ES PUBLISHER I PER A QUÈ S’UTILITZA

Microsoft Office Publisher és un programa que ens permet crear de manera ràpida tota mena de publicacions de màrqueting (calendaris, fulletons, targetes de visita, vals de regal, etiquetes etc).

Consta de plantilles integrades amb gran varietat de dissenys que serveixen de model per crear el nostre treball o podem utilitzar documents en blanc amb diferents mides i començar el nostre projecte des de cero.

Com començar a treballar

1. Obrir Publisher i fer clic en un dels tipus de publicacions , per exemple fulletons.

2. Triar el tipus de fulletó que ens agradi

3. Configurar les opcions que ens apareixen al panel de la dreta como una combinació de color i fuentes.

(2)

2

EXEMPLES DE PUBLICACIONS QUE PODEM CREAR

CALENDARIS

1. Obrir Publisher

2. Fer clic a plantilles integrades 3. Seleccionem calendaris

4. Triem un model de calendari. A la part de la dreta ens apareixen diferents opcions per modificar, com el color, l’orientació del paper ( vertical u horitzontal), i definir les dates del calendari.

(3)

3

6. Sortirà el calendari en gran i podem començar a fer altres modificacions , per exemple, canviar la foto, el fons, fer les lletres més grans…

(4)

4

TARGETES DE PRESENTACIÓ O DE VISITA

Una targeta de visita conté les dades d’una persona o una empresa. Les mides més habituals d’una targeta de visita són de 8,5 x 5,5 cm.

Els elements que contenen són:

 Nom, cognoms i càrrec de la persona/ Nom de l’empresa

 Servei que ofereix

 Informació de contacte: o Adreça

o Telèfon o Web o Mail

 Imatge o logos de l’empresa

 L’altre cara de la targeta també és pot il·lustrar amb una imatge representativa o cridanera de l’empresa.

(5)

5

CARTELL PER UN ESDEVENIMENT

A l’hora de dissenyar un esdeveniment és important que porti els següents elements:

 Nom/ títol

 Data, hora i lloc

 Breu descripció

 Imatge il·lustrativa

 Logos dels organitzadors, col·laboradors i patrocinadors Plantilla modelo

(6)

6

A tenir en compte

 Les alineacions. Perquè la lectura sigui fàcil i ràpida es recomanable que els elements estiguin alineats entre sí.

 Les imatges. Es recomana que el cartell vagi acompanyat d’una imatge de qualitat i original. Vigileu també que la imatge s’adapti a l’espai reservat i en cas necessari retallar-la per encaixar-la.

 Espais .Perquè el cartell es vegi correctament els elements no han d’estar massa junts entre sí.

(7)

7

FULLETONS

Un fulletó és un document imprès que pot ser de caràcter publicitari o informatiu. Els models que s’utilitzen més sovint són els díptics (una làmina de paper dividida en dos) i tríptics (una làmina de paper dividida en tres).

A l’hora de dissenyar un fulletó és important tenir en compte

 Portada cridanera: Nostre possible lector ha de tenir ganes d’obrir-lo i

continuar llegint. (A tenir en compte el tipus de client o usuari a qui va dirigit).

 Contingut clar i interessant. Ha de quedar clar que oferim i destacar els punt importants de la proposta o producte.

 Imatges del producte o la proposta. Acompanyar sempre el text amb fotos.

 Afegir les dades on es pot tenir accés a més informació. Per exemple, telèfon, pàgina web, correu electrònic...

(8)

8

(9)

9

TARGETES DE FELICITACIÓ

Per crear la nostra targeta de felicitació seguirem els següents passos: 1. Primer dividirem el full en dos mitats mediant les guies de dissenyo

Diseño de pàgina / guies de dissenyo/ guies de quadrícula /Columnes: 2

2. Dissenyarem la nostra portada utilitzant imatges, textos etc. Alguns comandos que podem utilitzar son:

Insertar / imágenes en línia ( si volem buscar imatges des de internet) Insertar / imágenes ( si volem afegir imatges que tenim guardades a l’ordinador)

Insertar / WordArt ( per fer un text cridaner)

3. Per fer la cara interna: hem de afegir una altre pàgina

Insertar / pàgina /pàgina en blanco

Aquesta cara està reservada per escriure la nostre dedicatòria per lo que afegirem un quadre de text.

Insertar / quadro de text

(10)
(11)

11

FLYERS O VOLANTS

Un volant (també conegut com flyer) és un paper imprès, generalment de la mida de mitja quartilla, que es distribueix directament de mà en mà a les persones en els carrers i en el qual s'anuncia, demana, qüestiona o fa constar alguna cosa. El seu missatge és breu i concís, per la qual cosa es diferencia del tríptic i del fullet, encara que s'accepta que el volant és un cert tipus de fullet breu. Pot tenir diverses finalitats: publicitari, propagandístic, informatiu, metge, institucional, etc.

Consells per elaborar un volant:

 Fer-lo vistós: Escriure un titular cridaner, per captar l’atenció dels usuaris o consumidors

 Que sigui atractiu. Afegir imatges de qualitat , textos, eslògans i tot allò que el facin interessant. Podem afegir captadors d’atenció per incitar al consumidor.

 Que doni Informació de l’empresa. Afegir les dades de contacte on l’usuari pugui obtenir més informació: adreça, Mail, telèfon, horari…

 Adaptar el volant al tipus de client a qui va dirigit

Teniu en compte:

 Evitar posar el nostre nom a l’empresa. Es recomanable que el nom representi la tasca del negoci.

 Si es vol es pot utilitzar el dors de la pàgina per fer una descripció mes detallada o donar més informació del producte o servei.

(12)

12 PLANTILLA MODELO

(Penseu que la distribució i els elements es poden variar i que la millor eina per fer una publicacidiferent i interessant es la vostra imaginació)

(13)

13

ETIQUETES

1. Accedir a plantilles integrades 2. Triar etiquetes

3. Seleccionar el model que necessitem pel nostre treball:

 Etiquetes de correu o envio

 Etiquetes de medi (CD, DVD…)

 Etiquetes d’identificació

 Etiquetes per a productes

(14)

14

4. Dissenyar la nostra etiqueta. Per exemple per les etiquetes de correu posar l’adreça i en les etiquetes per Cd podem posar un títol, afegir imatges, aplicar un fons…

(15)

15

COMANDOS DE PUBLISHER MÉS UTILITZATS

En el programa Publisher 2013 tenim diferents menús des dels quals podem treballar per crear les nostres publicacions.

A continuació veurem un resum dels comandos més utilitzats.

Menú Inicio

Des de aquest menú podrem canviar el format de la lletra ( color, mida, tipus de lletra..), diferents opcions del paràgraf (alineacions, aplicar numeracions y vinyetes, fer un text en columnes...), copiar i enganxar...

Menú Insertar

Des d’aquest menú podrem inserir tots els objectes necessaris pel nostre document: Imatges, imatges en línia, dibuixar quadres de text, formes etc.

Diseño de pàgina

En aquesta pestanya podrem canviar l’orientació del paper (vertical u horitzontal), els marges ( fer-los més estrets o més amples), utilitzar les guies de disseny que ens ajudaran a alinear els objectes i aplicar un fons a la pàgina entre altres coses.

(16)

16

Des de aquí es poden crear diferents tipus de publicacions utilitzant les mateixes opcions i informació. Per exemple si estàvem creant un fulletó i volem canviar a butlletí podem anar a dissenyo de pàgina, i canviar el tipus de plantilla.

Menú revisar:

A la cinta d’opcions ens apareixen eines amb les quals podrem corregir faltes d’ortografia, buscar sinònims i traduir un text.

Quan treballem sobre un objecte seleccionat ens apareixeran nous menús des dels quals podrem aplicar canvis al nostre element. Per exemple si seleccionem una imatge que hem inserit, ens apareix al final de la cinta el menú formato des del qual podrem afegir un marco a la foto, fer correccions de brillo i contraste, retallar-la etc.

*Ara practiqueu creant els vostres propis dissenys i inventeu de nou. Per exemple, podeu fer menús, bolletins, diplomes, programes...

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :