XIII CURS DE FORMACIÓ MÈDICA CONTINUADA

28  Download (0)

Full text

(1)
(2)

XIII CURS DE FORMACIÓ

MÈDICA CONTINUADA

ANTIAGREGANTS I ANTICOAGULANTS

“Què fer davant de diferents situacions

clíniques”

Coordinadora: Dra. Isabel Roig Grau. ABS Manresa-4 Hematòloga (Anticoagulants): Dra. Mireia Constans. Althaia Cardiòloga (Antiagregants): Dra. Vanessa Martínez García

(3)

JUSTIFICACIÓ

1.- A Espanya un 1.000.000 de persones prenen aspirina a dosis

baixes...

2.- unes 400.000 persones prenen anticoagulants

3.- El nombre de pacients amb Anticoagulants /Antiagregants aumenta

progressivament cada any, pel aument de les indicacions clíniques.

4.- el control "diari" d'aquests pacients recau en el metge / Infermera

d'Atenció Primària.

5.-Són tractaments crònics.

6.-

Aquests pacients sovint han d’estar sotmesos a intervencions

menors / majors i el metge d’A.P. es veu obligat a modificar pautes.

(4)
(5)

CAS 1

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip

vellós a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%).

Es col·loquen 3 stents.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA

:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

(6)

CAS 1

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip

vellós a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%).

Es col·loquen 3 stents.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA

:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

Qué fer amb els

antiagregants?

(7)

CAS 1

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip

vellós a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%).

Es col·loquen 3 stents.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA

:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

Qué fer amb els

antiagregants?

Retirar 7 dies abans els 2

antiagregants

HBPM a dosi profilàctica (Enoxaparina

40 mgr/dia: Clexane 40®) fins el dia

abans de la prova.

Reintroducció de la doble

antiagregació a la tarda el mateix

dia de la prova i retirar HBPM.

(8)

CAS 1

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip

vellós a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%).

Es col·loquen 3 stents.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA

:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

Qué fer amb els

antiagregants?

Retirar 7 dies abans els 2

antiagregants

HBPM a dosi profilàctica (Enoxaparina

40 mgr/dia: Clexane 40®) fins el dia

abans de la prova.

Reintroducció de la doble

antiagregació a la tarda el mateix

dia de la prova i retirar HBPM.

(9)

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip vellós

a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%). Es

col·loquen 3 stents amb resultat

TIMI 2-3 amb pèrdua de la rama

descendent posterior.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

(10)

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip vellós

a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%). Es

col·loquen 3 stents amb resultat

TIMI 2-3 amb pèrdua de la rama

descendent posterior.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

Si en lloc d’antiagregant

estiguès amb TAO, què

fariem?

(11)

Varó 67 anys

AP:

HTA, DLP, Tabaquisme, pòlip vellós

a colon dret fa 3 anys.

Fa 8 mesos, IAM de cara inferior

Es realitza cateterisme

objectivant-se CD dominant

obstruïda (lesió del 100%). Es

col·loquen 3 stents amb resultat

TIMI 2-3 amb pèrdua de la rama

descendent posterior.

Tractament:

Clopidogrel 75 mgs + AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA:

Es programa colonoscòpia amb

probable polipectomia

Si en lloc d’antiagregant

estiguès amb TAO, què

fariem?

Retirar Acenocumarol 3 dies abans:

Dia -3: Res

Dia -2: Clexane 40® (enoxaparina) al

vespre

Dia -1: Clexane 60®) (si < 80 Kgs)

Clexane 80® (si > 80 Kgs)

Dia 0: Clexane 40®) i iniciar

acenocumarol al vespre.

CAS 1

(12)

Dona 49 anys

AP:

Obesitat, DLP, W-P-W

Valvulopatia mitral reumàtica i portadora d’una pròtesi mitral mecànica des de els 41 anys

Tractament:

TAO (Acenocumarol 13 mgs/setmana)

MOTIU DE CONSULTA: Síncop de en el contexte de

Taquicàrdies regulars de complexes amples hemodinàmicament mal tolerades tractades amb

propafenona que no han respòs al tractament.

Es programa un EEF (estudi

electrofisiològic) per fer una ablació amb radiofreqúència.

(13)

Dona 49 anys

AP:

Obesitat, DLP, W-P-W

Valvulopatia mitral reumàtica i portadora d’una pròtesi mitral mecànica des de els 41 anys

Tractament:

TAO (Acenocumarol 13 mgs/setmana)

MOTIU DE CONSULTA: Síncop de en el contexte de

Taquicàrdies regulars de complexes amples hemodinàmicament mal tolerades tractades amb

propafenona que no han respòs al tractament.

Es programa un EEF (estudi

electrofisiològic) per fer una ablació amb radiofreqúència.

Qué fer amb el TAO?

Assegurar INR correcte el dia del cateterisme, Retirar Sintrom 4 dies abans,

dia -4: res,

dia -3: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -2: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -1: HBPM a dosis profilàctiques (clexane 40

mgrs/sc dia)

dia 0: reintroducció Acenocumarol

(14)

Dona 49 anys

AP:

Obesitat, DLP, W-P-W

Valvulopatia mitral reumàtica i portadora d’una pròtesi mitral mecànica des de els 41 anys

Tractament:

TAO (Acenocumarol 13 mgs/setmana)

MOTIU DE CONSULTA: Síncop de en el contexte de

Taquicàrdies regulars de complexes amples hemodinàmicament mal tolerades tractades amb

propafenona que no han respòs al tractament.

Es programa un EEF (estudi

electrofisiològic) per fer una ablació amb radiofreqúència.

Qué fer amb el TAO?

Assegurar INR correcte el dia del cateterisme, Retirar Sintrom 4 dies abans,

dia -4: res,

dia -3: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -2: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -1: HBPM a dosis profilàctiques (clexane 40

mgrs/sc dia)

dia 0: reintroducció Acenocumarol

Quin hauria de ser el seu INR?

INR entre 2,5 – 3,5 a llarg termini

(15)

Dona 49 anys

AP:

Obesitat, DLP, W-P-W

Valvulopatia mitral reumàtica i portadora d’una pròtesi mitral mecànica des de els 41 anys

Tractament:

TAO (Acenocumarol 13 mgs/setmana)

MOTIU DE CONSULTA: Síncop de en el contexte de

Taquicàrdies regulars de complexes amples hemodinàmicament mal tolerades tractades amb

propafenona que no han respòs al tractament.

Es programa un EEF (estudi

electrofisiològic) per fer una ablació amb radiofreqúència.

Qué fer amb el TAO?

Assegurar INR correcte el dia del cateterisme, Retirar Sintrom 4 dies abans,

dia -4: res,

dia -3: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -2: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop al dia, dia -1: HBPM a dosis profilàctiques (clexane 40

mgrs/sc dia)

dia 0: reintroducció Acenocumarol

Quin hauria de ser el seu INR?

INR entre 2,5 – 3,5 a llarg termini

Si en lloc d’una pròtesi mecànica

fos una biopròtesi?

INR entre 2 – 3 (3 mesos) i desprès AAS a llarg termini.

(16)

Dona 49 anys

AP:

Obesitat, DLP, W-P-W

Valvulopatia mitral reumàtica i portadora d’una pròtesi mitral mecànica des de els 41 anys

Tractament:

TAO (Acenocumarol 13 mgs/setmana)

MOTIU DE CONSULTA: Síncop de en el contexte de

Taquicàrdies regulars de complexes amples hemodinàmicament mal tolerades tractades amb

propafenona que no han respòs al tractament.

Es programa un EEF (estudi

electrofisiològic) per fer una ablació amb radiofreqúència.

S’actuaria igual si en

lloc d’una pròtesi

mitral fos aòrtica?

No

Tenen el mateix risc

trombòtic-embòlic?

No, tè mès risc una pròtesi mitral

(17)
(18)

Home 58 anys

AP:

HTA i Tabaquisme AIT fa 3 anys

Tractament:

AAS 300 mgs

MOTIU DE CONSULTA:

Ha d’anar al dentista on

probablement li faran una exodòncia

.

Qué fer amb el antiagregant?

No ha de retirar-se.

Si en lloc de AAS estiguès prenent Acenocumarol, s’hauria de retirar?

No suspendre, ni reduir dosis de TAO. S’aconsella:

INR correcte el dia de la exodòncia Irrigar la zona cruenta post-exodòncia

amb una ampolla d’àcid tranexàmic (Amchafibrin)® i aplicar punts de sutura.

Compressió activa de la zona amb una gasa empapada amb un altra ampolla d’àcid tranexàmic durant 20 minuts. Posteriorment glopejos de 2 minuts de

durada cada 6 hores x 2 dies amb àc. traxenàmic.

No menjar ni beure durant 1 h. i evitar aliments durs i calents.

(19)

Home de 62 anys

AP:

DLP, Tabaquisme, ACXFA no valvular.

Tractament:

Tractat amb Acenocumarol 14 mgs/setmana.

MOTIU DE CONSULTA:

En els últims 2 mesos, dolor precordial opressiu de petits esforços ( angina inestable).

Es programa per fer un cateterisme amb eventual ACTP

Qué fer amb el

anticoagulant?

Assegurar INR correcte el dia del cateterisme,

Retirar Sintrom 4 dies abans,

dia -4: res,

dia -3: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop

al dia,

dia -2: HBPM a dosis terapèutiques 1 cop

al dia,

dia -1: HBPM a dosis profilàctiques

(Clexane® 40 mgrs/sc dia)

dia 0: reintroducció Acenocumarol

(20)

Què fer?

• Reintroduiria acenocumarol a

la dosi prèvia a la TVP o a un

altra dosi.

• AAS + Clopidogrel

• Mantindria HBPM

indefinidament si ho tolera bé.

• Donaria un dels nous

anticoagulants.

Varó 70 anys

AP:

DM2, DLP, Tabaquisme, Linfoma limfoplasmocític/Waldenström en fase de remisió.

ACXFA crònica tractada amb

Acenocumarol 17 mgs/setm. des de fa 6 anys.

Inicia dolor agut en repòs en EIE de forma brusca.

Dx:

TVP a EIE (INR: 2,1)

Es realitaza embolectomia a nivell ileofemoral amb bona tolerància i resolució progressiva dels

símptomes isquèmics.

Surt d’alta als 7 dies amb HBPM

F.A. i alt risc embòlic malgrat TAO i episodi embòlic sistèmic

MOTIU DE CONSULTA:

Es valora reiniciar tractament anticogulant al CAP

(21)
(22)

S’infiltra i es fa compressió (com

es faria en una IM)?

Suspenem Acenocumarol i

passem a HBPM?

Retirar Acenocumarol 3 dies abans

Dia -3 : Res

Dia -2 : Clexane 40® (enoxaparina) al vespre

Dia -1 Clexane 60®) (si < 80 Kgs)

Clexane 80® (si > 80 Kgs)

Dia 0: Clexane 40®) i iniciar

acenocumarol al vespre. Dona 66 anys

AP:

HTA, DLP,

ACXFA crònica tractada amb

Acenocumarol 15 mgs/setmana des de fa 3 anys. (INR: 2,7)

MOTIU DE CONSULTA:

Presenta una tendinitis del manegot dels rotadors del braç dret.

Molt dolor i impotència funcional severa. Ha fet AINEs amb protecció gàstrica

sense millora.

Es planteja fer una infiltració periarticular

(23)

Què fer amb els

anticoagulants?

Retirar Acenocumarol 3 dies abans: Dia -3: Res

Dia -2 : Clexane 40® (enoxaparina) al

vespre

Dia -1: Clexane 60®) (si < 80 Kgs)

Clexane 80® (si > 80 Kgs)

Dia “D”: Clexane 40®) i iniciar

acenocumarol al vespre.

Home 75 anys

AP:

HTA, hiperuricèmia, IC

ACXFA crònica tractada amb

Acenocumarol 15 mgs/setmana

des de fa 4 anys.

(INR: 2,8)

MOTIU DE CONSULTA:

Presenta una hèrnia engonal dreta

Es planteja cirurgia

(24)

Què fer amb els antiagregants?

La intervenció de cataracta no és una intervenció urgent i ens esperariem a retirar un antiagregant i intervindre quan nomès en prenguès un.

Què fariem si estiguès tractat amb

anticoagulants per ACxFA no

valvular?

Retirar Acenocumarol 3 dies abans: Dia -3: Res

Dia -2 : Clexane 40® (enoxaparina) al

vespre

Dia -1: Clexane 60®) (si < 80 Kgs)

Clexane 80® (si > 80 Kgs)

Dia “0”: Clexane 40®) i iniciar

acenocumarol al vespre.

Home 80 anys

AP:

HTA, DLP

Fa 6 mesos va patir un IAM de cara

inferior.

Se li va col·locar un stent i està en

tractament amb doble

antiagregació:

Clopidogrel 75 mgs+AAS 100 mgs

MOTIU DE CONSULTA:

S’ha de intervindre de cataracta amb

anestèsia retrobulbar.

(25)
(26)

Investigar mès, mès i…..mès

Actuar amb sensatesa i seguir les

recomendacions que el coneixement

científic de cada moment aconselli,

sabent que no és inamovible i pot

canviar amb el temps.

Seminario Bioquímica 19.03.2010. 1º Curso. Facultad Medicina. Universidad de Murcia

En Resum…..

(27)

“If it were not for the great variability among individuals, medicine among

might as well be a science and not an art”

Una part de la medicina és ciència i un

altra és art que ens permet poder fer un

vestit a mida a cada paciente.

(28)

Figure

Updating...

References

Related subjects :