ENSENYAMENT: FISIOTERÀPIA CURS ACADÈMIC

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

AGENDA ACADÈMICA

Facu

ltat

d

e Me

d

ic

ina i Ciènci

es

d

e l

a Sa

lut d

e

R

eus

Grau en Fisioteràpia

Primer curs

(2)

ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT (4 anys)

ASSIGNATURES ANUALS

ASSIGNATURES BASIQUES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Anatomia I 9 CMB Montserrat Jové Fisiologia I 6 CMB

BiB Montserrat Bellés Mateu Bases de Comunicació i Ètica 6 MiC Natàlia Ferré Pallàs

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Fonaments de fisioteràpia 3 MiC Montserrat Inglés Novell ASSIGNATURES PRIMER QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES BASIQUES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Bases de la documentació i educació 6 CMB MiC

Sonia Monterde Pérez Rosa Maria Valls Histologia 3 CMB Maria De Les Neus Garcia Sancho

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Procediments generals en fisioteràpia I 6 MiC Salvador Montull Morer ASSIGNATURES SEGON QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES BASIQUES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Anatomia II 3 CMB Montserrat Jové Sistema Musculesquelètic 3 CMB Manuel Santafé Física per a fisioteràpia i biomecànica 6 CMB

MiC

Marçal Salvadó Artells Iris Miralles Rull

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ECTS DEPT PROF. COORDINADOR

Procediments generals en fisioteràpia II 6 MiC Laura Pérez Merino Valoració en fisioteràpia I 3 MiC Ana Cristina Lorenzo Sanchez

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT DE REUS (DIMARTS I DIJOUS)

- AULA DE CLASSES TEÒRIQUES: 1203

- AULES DE CLASSES PRÀCTIQUES: Osteoteca, Dissecció, I3004 (Informàtica), 1202.

UNITAT DOCENT DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS (DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES)

- AULA DE CLASSES TEÒRIQUES: A.15, A16, A.2 (ABP)

- AULES DE CLASSES PRÀCTIQUES: A.18 (Informàtica), A.17 (Lliteres), LL1, LL2 i LL3 (Lliteres- Edifici CTNS (Centre Tecnològic de Nutrició i Salut), Av. Universitat 1, al costat de l’Hospital Sant Joan de Reus).

CENTRES EXTERNS

(3)

EXEMPLE (com apareix especificada l’aula als horaris): Assignatura: Nº de classe: Aula: Grup: BCE Ètica 1 A.15 B2

(4)

GRUPS DE PRÀCTIQUES 2020-21

Els criteris per establir els grups de pràctiques són els següents:

• Primer curs del Grau de Fisioteràpia: els grups de pràctiques s’establiran automàticament per ordre alfabètic. En els següents cursos, els grups seran els mateixos que el curs passat amb la corresponent actualització.

ENLLAÇOS PÀGINA WEB FACULTAT

Seminaris Interdisciplinaris:

(http://www.fmcs.urv.cat/ca/programes/seminaris/)

Portafoli: (http://www.fmcs.urv.cat/ca/estudis/portafolis/)

Guia de Centre: (http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=14)

Agenda acadèmica: (https://neilo.webuntis.com/WebUntis/index.do#main)

AVÍS SOLAPAMENT EXÀMENS

Atès que les dates d’exàmens són públiques a l’hora de la realització de la matrícula, en cas de solapament entre dos exàmens el mateix dia i hora serà responsabilitat de l’alumne trobar una solució amb antelació.

MILLORAR NOTA A LA SEGONA

CONVOCATÒRIA

En general, els estudiants que, un cop superada una assignatura en primera convocatòria, vulguin millorar la nota obtinguda dins d’aquell mateix curs acadèmic, han de presentar una sol·licitud al deganat del centre, el qual, en funció dels arguments presentats per l'estudiant, autoritzarà o no la petició. Aquesta sol·licitud comporta la renúncia a la segona convocatòria de l’assignatura. Aquesta segona convocatòria ha de tenir lloc en la data prevista al calendari d’avaluació de l’assignatura. La nova qualificació, s'hagi millorat o no, substitueix l'anterior (primera convocatòria). Tenint en compte que l’estudiant pot gaudir de dues convocatòries, els centres poden establir una altra organització.

Segons la normativa acadèmica vigent (Article 4):

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docen cia_estudi/2020-21_na_grau_master.pdf

No es poden fer canvis de grup llevat excepcions que afectin l’àmbit laboral o altres causes justificades.

(5)

BATES/PIJAMES PER A LES PRÀCTIQUES

• Per a la realització de pràctiques que requereixin l’ús de pijama o bata, els alumnes hauran d’etiquetar les bates o pijames amb la identificació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

• Quan es realitzin pràctiques a les aules de lliteres serà obligatori l’ús de llençols que hauran de portar els propis alumnes.

Per tal d’aconseguir les bates amb la identificació us podeu adreçar a les empreses-botigues

que indiquem a continuació. En el moment de comprar la bata o jaqueta és necessari que l'alumne indiqui a qui ensenyament pertany per posar el logotip corresponen.

SUPERLABORAL

SERIGRAFIA JUICE COLOR, S.L.

Preus

✓ Jaqueta C/pic M/C blanca 65% pol. 35% cotó. ………12,70 euros ✓ Pantaló cint/ elàstica blanc 65% pol. 35% cotó. ………. 13,31 euros ✓ Bata blanca M/L 65% pol. 35% cotó. ………16,94 euros ✓ Posar l’ etiqueta de la Facultat ……….2,50 euros C/ Ignasi Iglesias, nau 51

Tels. 661 351 644 - 977 310 977 43206 Pol. Ind. Agro Reus juicecolor@live.com Horari:

- Matí: 9:15 – 14:00 - Tarda: 16:15 – 20:00

Av. Marià Fortuny, 84 Tel.: 977-100999 43203, Reus

(6)

SESSIONS INFORMATIVES DE MATRÍCULA I ORGANITZACIÓ

DE CURS 2020/2021

Les sessions informatives les realitzaran els Responsables d’Ensenyament en els següents horaris:

CURS DIA HORA ACTIVITAT LLOC

1er Grau de Fisioteràpia 28/09/2020 8.00 – 9.00h Conèixer la Facultat Auditori HUSJR 2n Grau de Fisioteràpia 07/09/2020 9.00 – 10.00h Presentació curs Aula A16 HUSJR 3r Grau de Fisioteràpia 07/09/2020 13.30 – 14.00h Presentació curs Aula A14 HUSJR 4rt Grau de Fisioteràpia 07/09/2020 15.30 – 16h Presentació curs Aula A15 HUSJR

CURS 0 DE FÍSICA: FONAMENTS CIENTÍFICS PER A CIÈNCIES

DE LA SALUT

El curs s’adreça als nous estudiants matriculats al Grau en Fisioteràpia que podrien tenir dificultats en les assignatures del Grau que utilitzen eines matemàtiques bàsiques i fonaments físics.

L’objectiu es centra en anivellar els coneixements matemàtics i físics del conjunt d’estudiants de primer curs amb una formació curricular de diferent procedència i així facilitar l’aprofitament de les assignatures del pla d’estudis del Grau.

El curs és altament recomanable per estudiants que accedeixen a l’ensenyament a través de CFGS, proves de majors de 25 o 45 anys i recomanable per alumnes que hi accedeixen des de BAT sense haver cursat matemàtiques i física a 2on BAT.

(7)

COM ACCEDIR ALS HORARIS ONLINE DES DE

L’ORDINADOR

1. Accedeix al següent link: https://neilo.webuntis.com/WebUntis/index.do#main

2. Com a nom de centre heu d’introduir URV Reus

3. Fes click a la icona “Horarios” i ja pots accedir als horaris seleccionant el teu grup

(Exemple: 1er MED, 1er FISIO, 1er NHiD…). No és necessari introduir cap usuari ni

clau d’accés

Ja podreu navegar setmana per setmana veient totes les pràctiques i les hores teòriques de cada assignatura. En algunes hores trobareu el símbol d’informació; quan cliqueu sobre ell us apareixerà informació destacada de la pràctica o seminari que realitzareu.

(8)

COM ACCEDIR ALS HORARIS ONLINE DES DEL

MÒBIL

1. Descarregueu-vos l’aplicatiu Untis Mobile per a mòbil que podeu trobar a la AppStore i a Google Play.

2. Un cop oberta l’aplicació, introduïu al buscador el nom del centre URV Reus i seleccioneu el nostre centre

3. Se us demanarà un usuari i una contrasenya però no són necessaris. Seleccioneu la

(9)

Ja podreu seleccionar el vostre Grup i visualitzar setmana per setmana totes les pràctiques i les hores teòriques de cada assignatura.

(10)

ENSENYAMENT: FISIOTERÀPIA CURS ACADÈMIC 2020 – 2021 PRIMER CURS

M

ed

OPTATIVES GRAUS FMCS

Crèdits Assignatura Ensenyament Curs Quadr. HORARI ORIENTATIU Departament Acotament

3 14214205 Models d'adaptacio a l'Envelliment Fisioteràpia 3 1Q Mirar Agenda 3r Fisioteràpia Salvador Montull Morer ‐ MiC 40 3 14214206 Fisioteràpia de l'esport Fisioteràpia 3 1Q Mirar Agenda 3r Fisioteràpia Laura Pérez Merino MiC 40 3 14214207 Fisioteràpia en Salut Mental Fisioteràpia 3 2Q Mirar Agenda 3r Fisioteràpia Ester Bermúdez Gómez ‐ MiC 30 3 14214220 Critical reading of the medical literature (Anglès) Medicina/Fisioteràpia/Nutrició 3 2Q - JXXIII Mirar Agenda 3r Medicina Michelle Murphy - CMB

Josep Ribalta Vives - MiC 40 3 14214209 Tècniques Específiques en Fisioteràpia Fisioteràpia 4 1Q Mirar Agenda 4t Fisioteràpia Antonio Aguilera Barea ‐ MiC 120 3 14214210 Ergonomia aplicada (Semipresencial) Medicina/Fisioteràpia/Nutrició 4 1Q Mirar Agenda 4 Fisioteràpia Iris Miralles Rull - MiC 40 3 14214211 Maneig del dolor Fisioteràpia 4 1Q Mirar Agenda 4t Fisioteràpia Isabel Salvat Salvat‐ MiC 32 3 14214212 Bioètica Clínica Medicina/Fisioteràpia 4 1Q Mirar Agenda 4 Fisioteràpia Joaquín Escribano Subías - MiC 50 3 14214214 Raonament clínic i tècniques avançades de fisioteràpia Fisioteràpia 4 1Q Mirar Agenda 4t Fisioteràpia Iris Miralles Rull ‐ MiC 40 3 14214217 Practical introduction to research (Anglès) Fisioteràpia/Nutrició 4 1Q - SJ Mirar Agenda 5è Medicina Josep Ribalta Vives - MiC 20 3 14214221 Nutrition and Physical activity (Anglès) Medicina/Fisioteràpia/Nutrició 1Q Mirar Agenda 3 Nutrició Victòria Linares Vidal - CMB

Mònica Bulló Bonet - BiB 35 3 14214219 Aliments per a finalitats sanitàries específiques Medicina/Fisioteràpia/Nutrició 1Q Mirar Agenda 4 Nutrició Rosa Solà Alberich - MiC 60

Fi si o te p ia

Assignatures ofertades als Graus de Medicina, de Nutrició i de Fisioteràpia Assignatures ofertades al Grau de Fisioteràpia

Assignatures ofertades al Grau de Medicina i Grau de Fisioteràpia Assignatures ofertades al Grau de Nutrició i Grau de Fisioteràpia

(11)

CALENDARI GRAU CURS 2020-2021 FMCS – 1r CURS

PRIMER QUADRIMESTRE

SETEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DESEMBRE 2020 GENER 2021

S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 1 10 1 2 3 4 5 6 V 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 11/P 7 8 9 10 11 12 13 V/E 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 12 14 15 16 17 18 19 20 E 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 27 4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22 E/V 21 22 23 24 25 26 27 B 18 19 20 21 22 23 24 1 28 29 30 5 26 27 28 29 30 31 9 23 24 25 26 27 28 29 V 28 29 30 31 E 25 26 27 28 29 30 31 10 30 SEGON QUADRIMESTRE

FEBRER 2021 MARÇ 2021 ABRIL 2021 MAIG 2021 JUNY 2021

S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg 13 1 2 3 4 5 6 7 17 1 2 3 4 5 6 7 V 1 2 3 4 24 1 2 E 1 2 3 4 5 6 14 8 9 10 11 12 13 14 18 8 9 10 11 12 13 14 21 5 6 7 8 9 10 11 25 3 4 5 6 7 8 9 B 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 19 20 21 19 15 16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18 26 10 11 12 13 14 15 16 E 14 15 16 17 18 19 20 16 22 23 24 25 26 27 28 20/P 22 23 24 25 26 27 28 23 19 20 21 22 23 24 25 27 17 18 19 20 21 22 23 E 21 22 23 24 25 26 27 V 29 30 31 24 26 27 28 29 30 E 24 25 26 27 28 29 30 V 28 29 30 E 31

JULIOL 2021 AGOST 2021 SETEMBRE 2021

S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg S Dl Dt Dc Dj Dv Dv Dg V 1 2 3 4 V 1 1 2 3 4 5 V 5 6 7 8 9 10 11 V 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 V 12 13 14 15 16 17 18 V 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 V 19 20 21 22 23 24 25 V 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 V 26 27 28 29 30 31 V 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 30 31

S: SETMANA; V: vacances; Dl: dilluns; Dt: dimarts; Dc: dimecres; Dj: dijous; Dv: divendres; Ds: dissabte; Dg: diumenge

Classes Proves 1a

convocatòria

Proves 2a convocatòria

Vacances, festius i caps de setmana

Festivitat i Premis Sant Lluc Festiu Local Tarragona Tancament actes Tancament Pràctiques Externes i TFG Festiu Local Reus Setmana blanca

Assignatures primer quadrimestre: ACTA ÚNICA, tancament 9 de febrer

Assignatures anuals i segon quadrimestre: ACTA ÚNICA, tancament 2 de juliol. Notes primera convocatòria Moodle. Setmanes 11 i 20 són setmanes on hi ha programats els exàmens parcials

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :