CENTRES EDUCATIUS ESCOLES I INSTITUTS BARBERÀ DEL VALLÈS. > escoles > instituts

20  Descargar (0)

Texto completo

(1)

2015-2016

>

escoles

>

instituts

ESCOLES I

INSTITUTS

2017-2018

BARBERÀ DEL VALLÈS

CENTRES EDUCATIUS

(2)
(3)

Us envio la informació dels equipaments educatius de la ciutat per tal que els

conegueu millor i pugueu triar el que més us convingui, ja que falten pocs dies per

l’inici del procés de preinscripció.

També podreu disposar d’uns dies de portes obertes, per conèixer els centres i

l’equip de professionals que hi treballen.

Amb l’objectiu de garantir una oferta formativa de qualitat, a més de l’alt nivell

professional i humà de les persones que formen els equips dels centres, tots els

nivells educatius es coordinen i tenen una mateixa línia pedagògica.

Amb aquestes eines, espero que us sigui més fàcil prendre la decisió més encertada

per a la millor educació i formació dels vostres fills i filles.

Cordialment,

Sílvia Fuster Alay

(4)

0 a 3 anys

LLARS

D’INFANTS

MUNICIPALS

>RODONA

>XERINOLA

>LA RONDALLA

>EL BOSQUET

>LA BLAVA

>LA BALDUFA

PRIVADES

>IRIS

>EL PETIT KIWI

>EL PETIT CANGUR

>L’ESQUITX

EDUCACIÓ

INFANTIL

PRIMER

CICLE

3 a 12 anys

ESCOLES

>CAN LLOBET

>CAN SERRA

>DEL BOSC

>ELISA BADIA

>MARTA MATA

>M. MARTÍ I POL

>PABLO PICASSO

EDUCACIÓ

INFANTIL

I PRIMÀRIA

12 a 16 anys

INSTITUTS

>CAN PLANAS

>LA ROMÀNICA

>BITÀCOLA

EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA

ENSENYAMENTS

POSTOBLIGATORIS

Si estudies a Barberà tens garantida la vinculació i la continuïtat educativa als centres del municipi

16 a 18 anys

INSTITUTS

>CAN PLANAS

>LA ROMÀNICA

ALTRES

CENTRES

> FUNDACIÓ

BARBERÀ

PROMOCIÓ

> CENTRE DE

FORMACIÓ

DE PERSONES

ADULTES

(5)

ES

CO

LE

S

17/18

Pg. del Doctor Moragas, 243 Telèfon i Fax 93 718 08 16 escolacanllobet@xtec.cat http://www.xtec.cat/escolacanllobet

>

PROGRAMES ESPECÍFICS

> Programa d’adaptació a l’escola.

> Programa de traspàs: Llar d’infants i instituts.

> Pla Educatiu d’Entorn: Activitats compartides

amb la Llar d’infants La Baldufa.

> Projecte lingüístic:

> Pla d’impuls de la lectura.

> Tallers de lectura.

> Apadrinament lector CI/CS.

> Foment gust per la lectura: 30’ de lectura diària.

> Activitats d’escriptura en grups reduïts.

> Teatre escolar: representacions a les famílies.

> Desdoblament en matemàtiques.

> Projecte escola verda:

> Pla de consum de fruita.

> Hort escolar.

> Programa de sostenibilitat i reciclatge:

socialització de llibres, mercadal de joguines...

> Projecte Laboratori Escolar.

> Anglès:

> A partir de P3.

> Grups reduïts des de P3 a 6è.

> English day a 5è.

> Obres de teatre en anglès des de P5 fins a 6è.

> E. Musical:

> Cantània a 5è.

> Audicions musicals a tots els nivells.

> Sortides i colònies.

> Festes d’escola i concert de Nadal.

ESCOLA CAN LLOBET

1

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil i primària

>

CENTRE DE DOBLE LÍNIA - DUES AULES PER

NIVELL->

INSTAL·LACIONS

Biblioteca, aula d’acollida, aula de plàstica, aula de música i dansa, gimnàs, ludoteca, aula d’informàtica, 2 aules d’anglès, pistes poliesportives,

sala polivalent de teatre i audiovisual, aula d’educació especial.

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h

> Menjador escolar

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-Segon divendres de cada mes de 17 a 19h al mateix centre.

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida de 7.45 a 9h

> Activitats extraescolars de 16.30 a 18h

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

D’INFANTS I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

(6)

ES

CO

LE

S

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil i primària

>

CENTRE DE DOBLE LÍNIA: dues aules per nivell

>

INSTAL·LACIONS

Biblioteca, ascensor, aula de psicomotricitat, aula d’anglès, aula de música, aules de petit grup, pistes poliesportives, gimnàs/tea-tre, 2 aules d’informàtica, pissarres digitals, ordinador i projector amb connexió a Internet a totes les aules.

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-De dilluns a divendres de 9 a 10.15h i 16.30 a 17.30h al mateix centre

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida

De 3/4 de 8 a 9h i de 16.30 a 18h

> Menjador escolar

> Casal d’estiu

> Activitats extraescolars: informàtica, anglès, expressió

cor-poral, gimnàstica rítmica, patinatge, bàsquet, futbol sala, capoeira, atletisme, danses i manualitats.

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

D’INFANTS I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

> Programa d’adaptació escolar

> Programa de traspàs d’alumnes a secundària

> Atenció a la diversitat

> Festes Tradicionals i Concert de l’escola

> Sortides escolars relacionades

amb el projecte escolar

> Projecte Pla d’Impuls a la Lectura

> Projecte d’apadrinament emocional P3 i 6è

> Projecte de Jocs de pati

> Programa d’hàbits saludables

- Consum de fruita

- Esmorzar a l’aula

> Programa de psicomotricitat a Educació Infantil

> Racons i Protagonista a Educació Infantil

> Informàtica en grups reduïts

> Anglès:

- Grups reduïts des de P4 a 6è

- “Pen friends” a 6è

- “English day” a 5è

- Obres de teatre de 1r a 6è

-Tallers des d’Educ. infantil a 6è

> Música:

- Audicions musicals de P3 a 6è

- Cantània a 5è

ESCOLA PABLO PICASSO

2

17/18

C. Canàries, 26 Telèfon i Fax 93 718 45 90 escolapablopicasso@xtec.cat www.xtec.cat/escolapablopicasso

(7)

ES

CO

LE

S

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

Projecte LA BLAVA, un escola oberta al món, amb una mirada atenta:

> Projecte globalitzador i competencial del procés

ensenya-ment-aprenentatge, que promou l’autonomia dels infants. - Treball per projectes (d’aula/d’escola).

- Ambients ( Ed. Inf – 1r a 4t PRI).

- Projecte Investiguem x comprendre: Caixes d’investigació (5è-6è PRI).

- Projecte lingüístic:

• Pla d’Impuls a la lectura: Llegim.

• Tallers d’escriptura.

• Tractament de l’anglès com a llengua vehicular en

projectes i ambients.

- Treball manipulatiu i vivencial de les matemàtiques:

• Tallers de matemàtiques amb les mans.

- Programa de noves tecnologies integrat als diferents àmbits del Projecte LA BLAVA.

- Projecte d’ Escola Verda:

• Hort escolar i planters / Jardinet de plantes .

• Consum de fruita / alimentació saludable.

• Treball de la sostenibilitat i el reciclatge.

- Projecte el Pati Espai d’ Aprenentatge.

- Projecte socialitzat de sortides relacionades amb els Projectes i colònies escolars.

> Projecte Educatiu que fomenta la coresponsabilitat

família-escola: COMUNITAT EDUCATIVA.

- Treball per comissions famílies-mestres: pedagògica, foment lector i festes.

- Tallers de Pedagogia Activa. - Tertúlies amb assessors externs. - Trobades de dissabtes. - Biblioteca escolar.

ESCOLA MIQUEL MARTÍ i POL

3

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació Infantil i Primària

>

INSTAL·LACIONS

Biblioteca , gimnàs, teatre, aules dotades amb recursos digi-tals, espais exteriors: patis, hort i jardinet, espais pel treball dels ambients: construïm, som emprenedors, experimentem, som artistes, som actors i actrius, som periodistes i juguem, ascensor (escola sense barreres arquitectòniques).

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-Dilluns de 16.30 a 18 h i dimecres de 9 a 10.30 h SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida de 7.30 a 9.00 h, de 12.30 a 13.30 i

de 16.30 a 18.00h

> Menjador amb cuina pròpia i projecte amb interrelació

amb el PEC de centre.

> Extraescolars de migdia de 12.30 a 13.30 h i

tarda de 16.30 a 18.00 h

> Casal d’estiu al juliol.

> Extraescolars adreçades a famílies.

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

D’INFANTS I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

TREBALL DE COORDINACIÓ AMB D’ALTRES ESCOLES DEL TERRITORI DE CATALUNYA

Rda. de Santa Maria, 225 Telèfon 93 729 82 02

escolamiquelmartipolbdv@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/escolamiquelmartipolbdv

(8)

ES

CO

LE

S

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

> Programa d’adaptació escolar

> Programa de traspàs d’alumnes a secundària

> Programa de psicomotricitat a l’educació infantil

> Programa d’ordinador a l’aula

> Projecte d’aula de racons a l’educació infantil

> Treball en diferents espais d’aprenentatge a

E.Infantil (Descobertes)

> Atenció a la diversitat:

Pla de treball a l’aula i Projecte “Treballem Plegats”

> Anglès desde P3

>Projecte “Un llibre per compartir”

> GEP - Grup Experimental Plurilingüe en llengua

anglesa a Primària

> Projecte “L’escola que volem”

- Setmana cultural

- Colònies escolars de tot l’alumnat - Aprenem agermanats

- Trobada de delegats de classe

> Sortides i visites relacionades amb els Projectes

> Cant Coral i sortides per audicions musicals

>

CREACIÓ LÍNIA PEDAGÒGICA COMPARTIDA

AMB LA LLAR D’INFANTS “LA RONDALLA” I L’INSTITUT “BITÀCOLA”

ESCOLA ELISA BADIA

4

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil i primària

>

CENTRE DE DOBLE LÍNIA - DUES AULES PER

NIVELL->

INSTAL·LACIONS

Laboratori de ciències, aula de racons, aula de psicomotricitat, pistes poliesportives, laboratori d’anglès, sala polivalent, gimnàs, biblioteca, aula de ceràmica, aula d’educació especial, aula d’informàtica, aula de música, pissarres digitals a totes les aules de primària.

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-De dilluns a divendres de 9 a 10h i dilluns de 16.30 a 17.30h al mateix centre

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida matinal i migdia

> Menjador escolar

> Activitats extraescolars

Biblioteca oberta al poble, teatre, iniciació a l’esport, juguem en anglès, ludoteca, manualitats, aeròbic, voleibol, handbol i dibuix i pintura.

> Casal d’estiu: juny, juliol i setembre

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

D’INFANTS I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

17/18

Rda. de l’Est

Telèfon i Fax 93 718 06 58 escolaelisabadia@xtec.cat http://www.xtec.cat/escolaelisabadia

(9)

ES

CO

LE

S

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU:

Educació Infantil i Primària.

>

INSTAL·LACIONS

Cuina pròpia, menjador, biblioteca, gimnàs - teatre, aula de psicomotricitat, aula de música, aules polivalents d’espais d’aprenentatge i tallers, aules d’Educació Infantil interconnectades, ordinadors a totes les aules, ascensor (escola sense barreres arquitectòniques), pissarres digitals a diferents aules.

>

HORARI ESCOLAR

> De 9 a 12:30h i de 15:00 a 16:30h

>

ASSOCIACIÓ FAMÍLIES ALUMNES AFA

-Dimecres 16 a 17h al mateix centre. afa@escolamartamata.cat SERVEIS GESTIONATS PER L’AFA

> Servei d’acollida de 7:30 a 9h i de 16:30 a 17:00h

> Menjador amb cuina pròpia. Projecte menjador saludable.

> Casalet diari de 17 a 18h: Chatterbox, Tastet d’esports,

Movem el cos, tallers i espai familiar.

> Casal d’estiu juliol i casal de setembre.

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ

AMB LES LLARS D’INFANTS I CENTRES DE SECUNDÀRIA

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

> Projecte educatiu innovador i singular.

- Mirada oberta de l’aprenentatge.

- L’infant és el centre del procés d’aprenentatge. - Projecte globalitzador.

- Treball per espais d’aprenentatge. - Treball per tallers.

- Treball per capses d’aprenentatge. - Treball per projectes d’aprenentatge.

- Projecte de participació familiar en el propi procés d’aprenentatge del infants.

- Projecte menjar saludable: esmorzars i menjador de proximitat i ecològic.

- Introducció llengua anglesa des de P3. - Projecte de pati.

> Projecte Biblioteca Oberta a la ciutat.

ESCOLA MARTA MATA

5

C/ de la Torre Esteper, 1 Telèfon 93 729 04 82

martamata@escolamartamata.cat www.escolamartamata.cat

(10)

ES

CO

LE

S

17/18

C. Josep M de Sagarra, 20 Telèfon 93 718 94 53 Fax 93 718 35 11 escolabosc-barbera@xtec.cat http://www.xtec.cat/escolabosc-barbera/

ESCOLA DEL BOSC

6

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

> Programa d’adaptació escolar a p3

> Programa de ciències 3-6 anys.

> Hort per Educació Infantil

> Psicomotricitat a l’Educació Infantil

> Projecte matemàtiques manipulatives

a l’Educació Infantil

> Llengua anglesa des de p3

> Colònies a p5, 2n, 4t i 6è

> Festes escolar: Festa de la Tardor, Nadal, Carnaval,

Sant Jordi- Jornada Literaria, Setmana Cultural i Festa de final de curs.

> Activitats postlectives de suport per l’alumnat

> Racons de treball per l’aprenentatge de la lectura i escriptura a Educació Infantil i Cicle Inicial

> Projectes Escolta’m: tutoria personalitzada

> Pla de Coeducació

> Projecte d’audiovisuals a Cicle Inicial i Mitjà

> Projecte “famílies a l’escola”: activitats de participació en horari lectiu

> Projecte llibres de text socialitzats

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil i primària

>

INSTAL·LACIONS

La nostra escola està distribuida en edificis; un per Educació Infantil (p3, p4 i p5) i un altre per Educació Primària (de 1r-6è). Disposem, entre d’altres, d’aquest espais: • 3 Aula de ciències 3-6 i racons de joc simbòlic • Aula de psicomotricitat

• Aula de música • Aula d’audiovisuals • Aula d’anglès • Gimnàs amb escenari • Pista poliesportiva

• Zona de Bosc i teatre grec a l’exterior • Aula per a famílies

• Pissarres digitals i ordinadors a totes les aules d’Educació Infantil i Primària. Tauleta tàctil a Cicle Inicial.

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-Dilluns de 15 a 16.30h al mateix centre

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida matinal de 7.30 a 9h

> Menjador escolar

> Activitats extraescolars

patinatge, dansa i bàsquet

> Casal d’estiu juliol i setembre

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

(11)

ES

CO

LE

S

17/18

C. Abat Oliba, 17 Telèfon i Fax 93 718 56 54 escolacanserra@xtec.cat www.xtec.cat/escolacanserra

7

ESCOLA CAN SERRA

>

EDATS: de 3 a 12 anys.

>

NIVELL EDUCATIU: Educació infantil i primària

>

CENTRE DE DOBLE LÍNIA -DUES AULES PER

NIVELL->

INSTAL·LACIONS

Laboratori, biblioteca, aula d’audiovisuals, aula d’informàtica, ordinador i projector amb connexió a internet a totes les aules, aula de música, pavelló esportiu, pistes poliesportives, teatre, aula d’anglès, ascensor: escola sense barreres arquitectòniques.

>

HORARI

> De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-Dilluns de 16.30 a 18h al mateix centre

SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA

> Servei d’acollida de 16.30 a 17h

> Cooperativa de llibres socialitzats

> Menjador escolar

> Activitats extraescolars

> Casal d’estiu

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ AMB LES LLARS

D’INFANTS I ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

> Programa d’adaptació escolar

> Programa de psicomotricitat a l’educació infantil

> Programa d’informàtica en horari escolar en

grups reduïts

> Servei de biblioteca en horari escolar per

dinamitzar la lectura

> Introducció a la llengua anglesa a P3

> Naturals en anglès al cicle superior i mitjà

> Biblioteca extraescolar els dimecres

> Programa de traspàs d’alumnes a secundària

> Setmana cultural

> Programes educatius en grups reduïts

> Atenció a la diversitat pla específic

> Racons a Educació infantil i Cicle Inicial

> Piscina a 2n

> Sortides i colònies

> Comprensió, expressió oral i escrita

a través d’Àlbums Il·lustrats

> Tots llegim!

> Programa de consum de fruita

> Programa d’educació emocional:

> Protagonista

> Amic lector

> Consell de delegats

(12)

C. Folch i Torres, s/n Telèfon 93 719 45 75 institutcanplanas@xtec.cat http://www.institutcanplanas.cat

17/18

IN

ST

ITUT

S

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

>Servei d’orientació

>Equip psicopedagògic

>Currículums adaptats

>Tutories individualitzades

>Projecte d’Innovació en llengües estrangeres

>Aula Oberta

>Hort escolar

> Projecte d’autonomia de centre/

Acord de Coresponsabilitat

>Servei de mediació

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

->

TREBALLA EN COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

AMB ELS CENTRES DE PRIMÀRIA

INSTITUT CAN PLANAS

1

>

EDATS: a partir dels 12 anys

>

NIVELL EDUCATIU

> Educació secundària

> Batxillerat: - Artístic

- Ciències natura i tecnologia - Humanitats i ciències socials

>

INSTAL·LACIONS

Laboratori, biblioteca, aules de tecnologia, aules d’informàtica, tallers d’informàtica, aula d’idiomes, sala d’audiovisuals, aula d’infografia artística, gimnàs.

(13)

C. Abat Oliba, 17 Telèfon i Fax 93 718 56 54 escolacanserra@xtec.cat www.xtec.cat/escolacanserra

14/15

Pl. del Mil·lenari, 4 Telèfon 93 718 26 54 Fax 93 729 35 53 institutlaromanica@xtec.cat http://www.institutlaromanica.org

17/18

IN

ST

ITUT

S

>

EDATS: a partir dels 12 anys

>

NIVELL EDUCATIU

> Educació secundària

> Batxillerat: - Ciències natura i tecnologia

- Humanitats i ciències socials

> Cicles formatius de grau mitjà

- Operacions de Laboratori - Operacions de planta química

> Cicles formatius de grau superior

- Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat - Fabricació de productes farmacèutics,

biotecnològics i afins - Química ambiental

>

INSTAL·LACIONS

5 laboratoris, biblioteca, aules de tecnologia, aules d’informàtica, aula d’idiomes, pavelló polivalent, bar amb servei de cantina.

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

>Servei d’orientació

>Equip psicopedagògic

>Pla de qualitat i millora continua

>Formació Professional Dual

>Hort escolar

>Projecte padrins

> Assessorament i reconeixement

experiència laboral

>

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES AMPA

-Primer dimecres de cada mes de 18 a 19h al mateix centre

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

AMB ELS CENTRES DE PRIMÀRIA

(14)

Ronda de l’Est, s/núm Telèfon 667 164 549 institut@insbitacola.cat http://www.insbitacola.cat

17/18

IN

ST

ITUT

S

>

PROGRAMES ESPECÍFICS DEL CENTRE

>Tutories personals

>Servei d’orientació

>Equip psicopedagògic

> Anglès com a llengua vehicular en matèries no

lingüístiques

> Sortides pedagògiques vinculades al currículum

(Camps d’aprenentatge, museus, tallers, natura, teatre...)

>

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES (AFA)

>Cada dimecres de 16.30 a 18 h.

>

TREBALLA EN COORDINACIÓ PEDAGÒGICA AMB ELS

AGENTS EDUCATIUS DEL MUNICIPI.

>

CREACIÓ LÍNIA PEDAGÒGICA COMPARTIDA

AMB LA LLAR D’INFANTS “LA RONDALLA” I L’ESCOLA “ELISA BADIA”

INSTITUT BITÀCOLA

3

>

EDATS: a partir dels 12 anys

>

NIVELL EDUCATIU

> 1r i 2n ESO

>

INSTAL·LACIONS

Aules ordinàries polivalents (informàtica, tecnologia i visual-i-plàstica) laboratori, biblioteca, aula de música, gimnàs, poliesportiu i teatre. Servei de menjador.

>

PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

>Treballs globalitzats a partir de centres d’interès

>Espai creatiu

>Apadrinaments lingüístics i matemàtics

> Projectes d’Aprenentatge i Servei

>Mostra trimestral adreçada a les famílies

> Treball amb suport digital (chromebook)

amb material didàctic elaborat per l’equip de professorat

(15)
(16)

PR

EI

NS

CR

IP

CI

Ó 2

01

7-201

8

>

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

– Full de sol·licitud de preinscripció

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

– Original i fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant, del pare, mare, tutor/a .

– Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).

>

DOCUMENTACIÓ PER ACREDITAR ELS CRITERIS DE BAREM AL·LEGATS

– Fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental

– Si l’adreça que figura en el DNI no coincideix amb la de la sol·licitud caldrà presentar un

certificat municipal de convivència de qui tingui la custòdia de l’alumne/a

– Original i fotocòpia de la certificació de discapacitat

– Original i fotocòpia de la documentació que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica

que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

– Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega.

>

CODIS ESCOLES I INSTITUTS BARBERÀ DEL VALLÈS

Escola MARTA MATA 08067582

Escola CAN LLOBET 08028254

Escola CAN SERRA 08033602

Escola DEL BOSC 08041210

Escola ELISA BADIA 08028229

Escola M. MARTÍ I POL 08061142

Escola PABLO PICASSO 08039641

Institut CAN PLANAS 08045562

Institut LA ROMÀNICA 08035349

Institut BITÀCOLA 08075281

>

SECCIÓ MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Pl. de la Vila,1, baixos dreta

08210 Barberà del Vallès

tel. 93 729 71 71

Horari: de 8 a 15 h

>

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Informació general sobre recursos del municipi. Tràmits i gestions en diferents àmbits.

Pg. Dr.Moragas, 224

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 729 71 71

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19h,

dissabtes de 9 a 13h

Via Sant Oleguer, 20

(Centre Cívic Ca n’Amiguet)

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 719 22 02

(17)

OFICINES D’INFORMACIÓ

>

ESQUEMA EDUCATIU

>

OFICINES D’INFORMACIÓ

>

>

SECCIÓ MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Pl. de la Vila,1, baixos dreta

08210 Barberà del Vallès

tel. 93 729 71 71

Horari: de 8 a 15 h

>

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Informació general sobre recursos del municipi. Tràmits i gestions en diferents àmbits.

Pg. Dr.Moragas, 224

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 729 71 71

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19h,

dissabtes de 9 a 13h

Via Sant Oleguer, 20

(Centre Cívic Ca n’Amiguet)

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 719 22 02

Horari: dimarts i dijous de 9 a 15h

>

SECCIÓ MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Informació dels recursos educatius que té el municipi: llars d’infants, suport a l’activitat docent,

suport a l’educació en el lleure, seguiment de l’escolarització, participació comunitat educativa, etc.

>

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

>

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis Territorials Vallès Occidental

Marquès de Comillas, 67-69 Sabadell

Tel. 93 748 44 55

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/valles_occidental/

ESQUEMA EDUCATIU

>

OFICINES D’INFORMACIÓ

>

>

SECCIÓ MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Pl. de la Vila,1, baixos dreta

08210 Barberà del Vallès

tel. 93 729 71 71

Horari: de 8 a 15 h

>

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

Informació general sobre recursos del municipi. Tràmits i gestions en diferents àmbits.

Pg. Dr.Moragas, 224

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 729 71 71

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19h,

dissabtes de 9 a 13h

Via Sant Oleguer, 20

(Centre Cívic Ca n’Amiguet)

08210 Barberà del Vallès

Tel. 93 719 22 02

Horari: dimarts i dijous de 9 a 15h

17

OF

ICINE

S D

’INF

OR

M

AC

(18)

Carrer Carrer Carrer Madrid Carrer Balaguer Carrer Lleida Carrer Tibidabo Carrer Tibidabo Carrer Tarragona de Segre Carrer d'Artesa Tortosa Carrer Carrer Tremp Borges Blanques Carrer del Mas Carrer Bellavista dels Pirineus Carrer Mitjans Glorieta del Parc Carrer Carrer de l'Urgell Carrer Carrer del Maresme Carrer del Pedraforca Carrer de le d re rr a C Montsant C. d'Amposta d'En Gorgs Llobregat Carrer Torre Carrer Gutenberg Carrer Cer danyola (en projecte)

Cerdanya

Cerdanya

Carrer de la Marca Hispanica

Carrer de la M ina Carrer Centr e Carrer Ferrocarril Carrer de R iu-sec Carrer de la Torre Esteper Carrer del P intor Fortuny Carrer del y nu tro F r otni P Carrer del Pintor Fortuny Carrer s o s e u qr a M s le d de Barberà Carrer de Carrer Grugliasco Carrer Grugliasco Carrer Linares Carrer Andalusia Carrer Castella Carrer Extremadura ta rrest n o M .V .eg tP Ronda e d ts e O'l

Carrer del Pintor Goya Carrer del Pintor

Murillo Pl. Santiago Carrer del Poeta Mara gall Carrer Jaume Balmes Carrer Pablo Picasso Carrer del Pintor

Murillo Carrer Enrique Granados Avinguda de la Generalitat Carrer Joaquim Ruyra

Carrer Pintor Ribera

Josep Badia

Carrer Einstein Carrer Isaac Carrer Poeta Boscan Car rer d e l' Alzina Carrer Enrique Gr anados Plaça de la Constitució Carrer Pere Sanfeliu Plaça de la Vila Carrer Consell de Cent Carrer E. Llimona Carrer Manuel de Falla

Carrer Nemesi Valls

Carrer Nemesi Valls Carrer del Ripoll Carrer de l Dos de Maig Carrer

Carrer Sant Jordi Ptge. Cooperativa Ptge. de La Sagrera Carrer Sant Pere Carrer Josep Armengol Plaça de la Unitat Carrer de l Bosc Carrer del Bosc Ronda de la Indústria Ptge.de la Mina (N-150) Carrer Juan de la Cierva Carrer Monturiol Carrer Monturiol Carrer Basilea Carrer Onze de S etem bre Parc de Ca n'Amiguet r err a C Ramo I re u g n e r e B n V Carrer Aus ias March Carrer Paris Carrer de la S aboneria Carrer Urquinaona

Passatge Can Gili

Carrer Li sboa Ptge. Mont uriol Car rer Maria Reverter r ot c o D Ferran

Carrer del Carrer M igdia Carre r de Carrer de l'Alcalde Ra mbleta P i i M olist Carrer Santa Barbara Carrer Emili Yglesias

Carrer Folch i Torres

Carrer

de

Josep Maria de Sag

arra Carrer Watt Carrer Mar coni Carrer Edison Carrer Marie Curie Carrer Isaac Peral

Carrer Marconi N-150) Ptge. J. de Austria tne C e d lle s n o C . eg tP Carrer Pau Casals Carrer Juan de Austria Carrer de l' Abat Oliba r e rr a C y n o m a R Cajal r e rr a C Girona

Carrer Pompeu Fabr

a Carrer Joan Parc de Can Serra Doctor Moragas c.M. de Unamuno

C.del Poeta Folguera

Carrer Jacinto etn e v an e B Carrer Rafael de Casanova Carrer n a u J ai rt s u A e d Carrer Lepant Carrer de les Roquetes Carrer Duc de ai d n a G Carrer Girona I e m u aJ r e rr a C re vo cl A n a o J re rra C et na D l ed rerr a C loroal S r ot ni P l e d r e rra C Carrer Miquel Angel r err a C Ronda • • •• • • • • Carrer Estoril Carrer Carrer del • •• ••• •• d' en Planes a d u g ni v A del Castell

TERME MUNICIPAL DE SABADELL

Ripoll

Riu

Ripoll

Ptge. JoanAmades

de les Barcelona Ronda Catalunya Ronda Catalunya del del Avinguda de la Generalitat

Pge. Manuel de Pedrolo

Mil.lenari Carrer Pau V ila Psg. del Parc Pje. T. d'En G orgs Calle de la Vinya Ptge. de la Vinya Passatge Edison Plaça Josep Tarradellas Cerdanyola (en projecte) Plaça Rosa dels Vents Carrer Tibidabo Carrer dels Pirineus Carrer del Pedraforca Carrer Prades re rra C Carrer de l'Aneto Parc Bosc de Can Gorgs Carrer Carrer Osona Carrer del Freser Carrer Poblet Carrrer Garraf Carrer Gavarres Carrer del Montseny Carrer Ebre Carrer Santes Creus

TERME MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLÈS

Carrerdel Pintor

Fortuny

Carrer del Ferrocarril

C. Tordera del deles del Ronda Sud o cl Aver C. Ramon y Cajal y Cajal C. Ramon Ptge. Cooperativa Passatge de la Granja Carrer Joan Amades C. Joan Amades Doctor Fleming Doctor C. F errocarril Ronda Ca n'Amiguet

Carrer Montserrat Roig Carrer N avarra Carrer Balears Central Parc Ronda Carrer La Mola Plaça Maria Reverter Plaça La Cooperativa Can Llobet Plaça Sant Jordi Parc Bosc de La Cerdanya Plaça de la República Plaça Catalunya Plaça La Habana Rond a Sud Fleming r err a C Carrer Barcelona Carrer Europa Plaça de la República Plaça de la Pau Comas Rambla de la Carrer Canigó L’Empordà Penedès Cadí

Passeig Doctor Moragas

TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLES

Carretera de Barcelona

Ronda de l’Est

Ronda Santa Maria

Carretera de

Barcelona

Passeig

Avinguda Verge de Montserrat

Ronda de l’Est

Ronda Santa Maria

C. Marquesos de Barberà

Via Sant Oleguer

Plaça Europa del Bosc MARTA MATA ELISA BADIA CAN SERRA DEL BOSC MIQUEL MARTÍ I POL

PABLO PICASSO CAN LLOBET CAN PLANAS LA ROMÀNICA

1

BITÀCOLA

3

6

9

7

4

5

2

1

3

2

18

ESCOLA ELISA BADIA 4

Rda. de l’Est

Telèfon i Fax 93 718 06 58 escolaelisabadia@xtec.cat www.xtec.cat/escolaelisabadia

ESCOLA MARTA MATA 5

C/ de la Torre Esteper, 1 Telèfon 93 729 04 82

martamata@escolamartamata.cat www.escolamartamata.cat

ESCOLA DEL BOSC 6

C. Josep M. de Sagarra, 20

Telèfon 93 718 94 53 Fax 93 718 35 11 escolabosc-barbera@xtec.cat www.xtec.cat/escolabosc-barbera

ESCOLA CAN SERRA 7

C. Abat Oliba, 17

Telèfon i Fax 93 718 56 54 escolacanserra@xtec.cat www.xtec.cat/escolacanserra

ESCOLA CAN LLOBET 1

Pg. del Doctor Moragas, 243 Telèfon i Fax 93 718 08 16 escolacanllobet@xtec.cat www.xtec.cat/escolacanllobet

ESCOLA PABLO PICASSO 2

C. Canàries, 26

Telèfon i Fax 93 718 45 90 escolapablopicasso@xtec.cat www.xtec.cat/escolapablopicasso

MIQUEL MARTÍ i POL 3

Rda. Santa Maria, 225 Telèfon 93 729 82 02

escolamiquelmartipolbdv@xtec.cat http://blocs.xtec.cat/escolamiquelmartipolbdv

ÀREA DE PROXIMITAT DE LES ESCOLES

INSTITUT BITÀCOLA 3

Ronda de l’Est, s/núm Telèfon 667 164 549 institut@insbitacola.cat http://www.insbitacola.cat

INSTITUT CAN PLANAS 1

C. Folch i Torres, s/n Telèfon 93 719 45 75 Fax 93 719 45 76 institutcanplanas@xtec.cat www.xtec.cat/institutcanplanas

INSTITUT LA ROMÀNICA 2

Pl. del Mil·lenari, 4 Tel. 93 718 26 54 Fax 93 729 35 53 institutlaromanica@xtec.cat - www.institutlaromanica.org

ÀREA DE PROXIMITAT INSTITUTS

Escoles

3 àrees identificades amb colors

Instituts

2 àrees identificades amb la línia discontinua

(19)

Carrer Carrer Carrer Madrid Carrer Balaguer Carrer Lleida Carrer Tibidabo Carrer Tibidabo Carrer Tarragona de Segre Carrer d'Artesa Tortosa Carrer Carrer Tremp Borges Blanques Carrer del Mas Carrer Bellavista dels Pirineus Carrer Mitjans Glorieta del Parc Carrer Carrer de l'Urgell Carrer Carrer del Maresme Carrer del Pedraforca Carrer de le d r err a C Montsant C. d'Amposta d'En Gorgs Llobregat Carrer Torre Carrer Gutenberg Carrer Cer danyola (en projecte)

Cerdanya

Cerdanya

Carrer de la Marca Hispanica

Carrer de la M ina Carrer Centr e Carrer Ferrocarril Carrer de R iu-sec Carrer de la Torre Esteper Carrer del P intor Fortuny Carrer del y n utr o F r otni P Carrer del Pintor Fortuny Carrer s o s e u q r a M s le d de Barberà Carrer de Carrer Grugliasco Carrer Grugliasco Carrer Linares Carrer Andalusia Carrer Castella Carrer Extremadura ta rre st n o M . V .e gtP Ronda e d tse O 'l

Carrer del Pintor Goya Carrer del Pintor

Murillo Pl. Santiago Carrer del Poeta Mara gall Carrer Jaume Balmes Carrer Pablo Picasso Carrer del Pintor

Murillo Carrer Enrique Granados Avinguda de la Generalitat Carrer Joaquim Ruyra

Carrer Pintor Ribera

Josep Badia

Carrer Einstein Carrer Isaac Carrer Poeta Boscan Carrer d e l'Alzina Carrer Enrique Granados Plaça de la Constitució Carrer Pere Sanfeliu Plaça de la Vila Carrer Consell de Cent Carrer E. Llimona Carrer Manuel de Falla

Carrer Nemesi Valls

Carrer Nemesi Valls

Carrer

del Ripoll

Carrer del Dos de Maig

Carrer

Carrer Sant Jordi Ptge. Cooperativa Ptge. de La Sagrera Carrer Sant Pere Carrer Josep Armengol Plaça de la Unitat Carrer de l Bosc Carrer del Bosc Ronda de la Indústria Ptge.de la Mina (N-150) Carrer Juan de la Cierva Carrer Monturiol Carrer Monturiol Carrer Basilea Carrer Onze de S etembre Parc de Ca n'Amiguet r e rr a C Ramo I r e u g ne r e B n V Carrer Aus ias March Carrer Paris Carrer de la S aboneria Carrer Urquinaona

Passatge Can Gili

Carrer Lisboa Ptge. Mont uriol Carrer Maria Reverter r ot c o D Ferran

Carrer del Carrer M igdia Carrer de Carrer de l'Alcalde Rambleta Pi i M olist Carrer Santa Barbara Carrer Emili Yglesias

Carrer Folch i Torres

Carrer de

Josep Maria de Sag

arra Carrer Watt Carrer Mar coni Carrer Edison Carrer Marie Curie Carrer Isaac Peral

Carrer Marconi N-150) Ptge. J. de Austria tn e C e d ll es n o C .e gtP Carrer Pau Casals Carrer Juan de Austria Carrer de l'Abat Oliba r err a C y n o m a R Cajal re rr a C Girona

Carrer Pompeu Fabr

a Carrer Joan Parc de Can Serra Doctor Moragas c.M. de Unamuno

C.del Poeta Folguera

Carrer Jacinto etn e v a n e B Carrer Rafael de Casanova Carrer n a u J ai rt su A ed Carrer Lepant Carrer de les Roquetes Carrer Duc de ai d na G Carrer Girona I e m u a J r err a C re v ocl A na o J re rra C et n a D l e d re rra C S roallo r ot ni P l e d r e rra C Carrer Miquel Angel r e rr a C Ronda • • •• • • • • Carrer Estoril Carrer Carrer del • •• ••• •• d' en Planes a d u g ni v A del Castell

TERME MUNICIPAL DE SABADELL

Ripoll

Riu

Ripoll

Ptge. JoanAmades

de les Barcelona Ronda Catalunya Ronda Catalunya del del Avinguda de la Generalitat

Pge. Manuel de Pedrolo

Mil.lenari Carrer Pau V ila Psg. del Parc Pje. T. d'En G orgs Calle de la Vinya Ptge. de la Vinya Passatge Edison Plaça Josep Tarradellas Cerdanyola (en projecte) Plaça Rosa dels Vents Carrer Tibidabo Carrer dels Pirineus Carrer del Pedraforca Carrer Prades re rra C Carrer de l'Aneto Parc Bosc de Can Gorgs Carrer Carrer Osona Carrer del Freser Carrer Poblet Carrrer Garraf Carrer Gavarres Carrer del Montseny Carrer Ebre Carrer Santes Creus

TERME MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLÈS

Carrerdel Pintor

Fortuny

Carrer del Ferrocarril

C. Tordera del deles del Ronda Sud o cl Aver C. Ramon y Cajal y Cajal C. Ramon Ptge. Cooperativa Passatge de la Granja Carrer Joan Amades C. Joan Amades Doctor Fleming Doctor C. F errocarril Ronda Ca n'Amiguet

Carrer Montserrat Roig Carrer N avarra Carrer Balears Central Parc Ronda Carrer La Mola Plaça Maria Reverter Plaça La Cooperativa Can Llobet Plaça Sant Jordi Parc Bosc de La Cerdanya Plaça de la República Plaça Catalunya Plaça La Habana Ronda Sud Fleming r err a C Carrer Barcelona Carrer Europa Plaça de la República Plaça de la Pau Comas Rambla de la Carrer Canigó L’Empordà Penedès Cadí

Passeig Doctor Moragas

TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLES

Carretera de Barcelona

Ronda de l’Est

Ronda Santa Maria

Carretera de

Barcelona

Passeig

Avinguda Verge de Montserrat

Ronda de l’Est

Ronda Santa Maria

C. Marquesos de Barberà

Via Sant Oleguer

Plaça Europa del Bosc MARTA MATA ELISA BADIA CAN SERRA DEL BOSC MIQUEL MARTÍ I POL

PABLO PICASSO CAN LLOBET CAN PLANAS LA ROMÀNICA

1

BITÀCOLA

3

6

9

7

4

5

2

1

3

2

19

(20)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :