• No se han encontrado resultados

FONS PATRIMONIAL Descripció i inventari del fons

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "FONS PATRIMONIAL Descripció i inventari del fons"

Copied!
28
0
0

Texto completo

(1)

FONS PATRIMONIAL

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons personal

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

FITXA DE DESCRIPCIÓ

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

Codi país

CAT 724

Codi arxiu

SAMLM

Codi

599.015

1.2. Nivell de descripció

Inventari de fons documental patrimonial

1.3. Títol del fons

PATRIMONIAL: FRIGOLA - ROCA.

1.4. Dates de formació

Dates de creació: 1890-1970 ca

Dates d’agregació: 2014

1.5. Volum i suport

-Documentació digital: 225 imatges digitals

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom(s) del(s) productor(s)

Arseni Frigola i Roca

2.2. Història de l´organisme / Biografia del productor

Arseni Frigola Roca

El Sr. Arseni Frigola i Roca és membre del Grup d’Amics de l’Arxiu i aficionat

des de jove a la fotografia. El fet de pertànyer a aquest grup de col·laboradors

el va moure a fer donació digital d’algunes de les imatges de la seva propietat,

moltes d’elles produïdes per ell mateix.

El Sr. Frigola des de jove es va aficionar a la vessant fotogràfica i recorda que

la seva família li va regalar les primeres càmeres fotogràfiques. Amb aquestes

feia fotografies als seus pares, familiars i amics i compaginava el seu ofici de

pastisser amb la seva afició. Hi ha algunes imatges que mostren l’obrador de la

pastisseria Frigola i ell mateix com a pastisser elaborant pastissos. Per altra

banda, el podem veure sostenint la seva càmera fotogràfica enmig d’un grup

d’amics o bé en el petit laboratori fotogràfic de Can Marlès, a la Rambla

Barnés.

El Sr. Frigola tenia una bona amistat amb un altre gran aficionat al món de la

fotografia, el lloretenc Joan Marlès i Botet, amb qui fins i tot compartia

l’enregistrament d’imatges en esdeveniments locals destacats. Així doncs,

trobem el reportatge de 30 fotografies del bateig de la barca Santa Cristina,

propietat del Sr. Vicenç Agustí, reportatge que va compartir amb el seu amic

(4)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

seva bona feina.

Finalment cal afegir que el Sr. Frigola, junt amb la seva gran afició per la

fotografia va enregistrar imatges audiovisuals amb filmadores que es va

comprar i explica que a casa seva guarda moltes pel·lícules de temàtica

variada que mostren vivències familiars i esdeveniments locals del Lloret a

partir dels anys quaranta.

2.3. Història arxivística.

El Sr. Arseni Frigola i Roca és un membre assidu del Grup d’Amics de l’Arxiu

des de fa temps, i donada la seva avançada edat s’acompanyava per acudir a

les sessions d’un altre col·laborador, en Xavier Orri,també col·laborador

d’aquest SAMLM. Després de les sessions i una vegada a l’exterior, ambdós

comentaven il·lusionats les imatges del dia que havien visualitzat -això setmana

rere setmana-, fet que va portar al Sr. Frigola a decidir-se per cercar imatges

seves, agrupar-les i portar-les a l’Arxiu acompanyades per uns fulls amb

indicacions i descripcions escrites de les mateixes. El Sr. Frigola va fer donació

digital de les imatges el passat octubre 2013, agrupant fins el moment 225

fotografies.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut informatius

Les imatges del fons Frigola fan referència bàsicament a retrats familiars i

d’amics i també a esdeveniments locals destacats. En algunes imatges juvenils

surt el Sr. Arseni Frigola, la qual cosa fa pensar que moltes vegades qui devia

fer la fotografia era el seu amic Joan Marlès, també aficionat al món de la

imatge. Si bé algunes de les imatges produïdes pel Sr. Frigola són meres

fotografies, altres s’intueix l’estudi i la recerca de la postura elegant i l’expressió

artística.

Finalment la resta del fons es composa per targetes postals, -vint-i-nou en total-

imatges de diversos indrets de Lloret, de diferents autors.

3.2. Sistema d’organització

El Sr. Frigola, en venir setmanalment a les sessions del Grup d’Amics de l’Arxiu

ajudat per en Xavier Orri donada la seva avançada edat, ens va comentar la

intenció de portar fotografies antigues produïdes per ell, i també targetes

postals de la població. El SAMLM li va agrair aquesta intenció i li va manifestar

que de ben segur el seu gest contribuiria al millor coneixement del passat

col·lectiu local. El Sr. Frigola va portar seguidament les imatges l’octubre 2013,

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

que es digitalitzaren amb el maquinari de l’Arxiu i s’obrí un fitxer uns mesos

després –estiu 2014- amb la descripció completa de cada imatge, tot comptant

amb les indicacions del Grup d’Amics de l’Arxiu. Així doncs, per a procedir a la

descripció d’aquest fons s’ha elaborat una fitxa catalogràfica on s’estructuren

els àmbits i els camps d’informació segons els criteris assenyalats a l’ISAD (G)

– Norma Internacional de Descripció d’Arxius, i a la normativa catalana

NODAC. El processament informàtic de les dades es fa mitjançant el programa

informàtic File Maker 8.5 que permet incorporar la informació a l’aplicació

GIDAM que gestiona els fons del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.

Val a dir que cada fitxa individual té com a apartats l’àrea d’identificació, l’àrea

de localització, l’àrea de contingut, l’àrea de continent i finalment les condicions

per a la reproducció amb les informacions corresponents.

Finalment, un cop descrites les imatges, és previst que els ciutadans puguin

realitzar consultes a través d’internet i que, així mateix, visualitzin la imatge a

baixa resolució.

3.3. Avaluació, tria i eliminació

Atès que es tracta d’un fons de caràcter històric, no s’ha fet cap procés

d’avaluació i/o eliminació de documents.

3.4. Increments documentals

En referència al fons d’imatges, podria ser possible encara un nou increment.

4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

4.1. Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons és d’accés públic i es podrà consultar a la

pàgina web de l’Arxiu.

4.2. Condicions de reproducció.

Les imatges són reproduïbles. Properament aquestes es posaran a disposició

dels ciutadans i dels investigadors a través del web de l’Arxiu, a una baixa

resolució i figurant el logotip del centre. Si es desitja una resolució més alta l’

interessat haurà de sol·licitar-les en les dependències de l’Arxiu.

4.4. Característiques físiques i requeriments tècnics (Conservació)

La documentació es conserva en dipòsits condicionats a una temperatura de

18º C. i a una H.R. del 60%.

La documentació digital es conserva en un disc dur extern específic.

4.5. Instruments de descripció

Una vegada digitalitzades les imatges, se li retornaren al propietari i des de

l’Arxiu es va crear un fitxer amb la descripció completa de cada imatge en una

fitxa individual on es fa constar l’àrea d’identificació, l’àrea de localització, l’àrea

de contingut, l’àrea de continent i finalment les consideracions per a la

reproducció.

(6)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

Tel. 972 368 457 Fax. 972 373 181 A/e. arxiu@lloret.org

6. ÀREA DE NOTES

6.1. Notes

Junt amb les imatges, el productor va adjuntar unes informacions escrites que

es varen tenir en compte en el moment de la seva descripció..

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i data(es)

Les imatges foren digitalitzades l’octubre 2013 per Josep Lluís Llirinós i a

continuació descrites el juliol 2014 per M. Mercè Torrellas amb l’ajut del Grup

d’Amics de l’Arxiu. La revisió final ha esta portada a terme per l’Arxiver

Municipal Sr. Joaquim Daban.

7.2. Fonts

Per l’elaboració de la descripció del fons d’imatges, a més a més del contingut

informatiu que desprèn la visualització de les mateixes s’han consultat també

fonts orals, bàsicament les proporcionades pel grup d’Amics de l’Arxiu,

persones d’edat avançada de Lloret de Mar que setmanalment hi acudeixen per

identificar persones i emplaçaments.

7.3. Regles i convencions

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de

Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers

de Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya.

(7)

Inventari del fons personal

(8)

Grup de persones a la vinya dels Hostalets 1947 ca

500.27.1

Grup de persones a la vinya dels Hostalets, abans d'arribar a la Creu de Lloret. Estan asseguts al terra o en caixes, menjant.

Arseni Frigola

Retrat de tres persones 1945 ca

500.27.2

Retrat a mig cos de tres persones: que s'identifiquin hi ha l'Arseni Frigola al mig i a la dreta la Carme Palau.

Desconegut

Noies al "ranxo" de Vidreres 1945 ca

500.27.3

Noies bevent al "ranxo" de Vidreres. Deuen estar provant aquest típic menjar de la població.

Arseni Frigola

Retrat d'un avi i dos infants 1924 ca

500.27.4

Retrat a cos sencer d'un avi, en Juanito Gelats Durall anomenat "es carbassó" i els infants Arseni Frigola a l'esquerra i Julià Fauria a la dreta.

Desconegut

Quatre noies al davant d'un cotxe 1950 ca

500.27.5

Quatre noies amb vestuari de festa al davant d'un cotxe, al Passeig de mossèn Jacint Verdaguer. D'esquerra a dreta la Cristina Bosch, Maria Bancells, Teresita Arseni Frigola

Gronxant-se a Sant Pere del Bosc 1950 ca

500.27.6

Noies gronxant-se amb un gronxador fet a mà a Sant Pere del Bosc. Hi ha l'Arseni Frigola i les noies Roser Macià i al seu darrere la Carme Palau.

Desconegut

Retrat de l'alcalde Baldomer Frigola i Toll 1923 ca

500.27.7

Retrat a primer plànol de l'alcalde de Lloret i sastre Sr. Baldomer Frigola i Toll fumant un cigar.

Desconegut

Retrat d'uns homes al Bar Garbí 1950 ca

500.27.8

Retrat a mig cos d'uns homes asseguts en una de les taules exteriors del Bar Garbí. D'esquerra a dreta: Lluís Llorens, Joan Reguant, Arseni Frigola, Joan Marlès Desconegut

S'identifica amb la 500.027.098 del mateix

Bateig al Carrer de la Vila 1954

500.27.9

Bataiada al Carrer de la Vila en motiu del bateig d'un infant de la Carnisseria Planet. Es veu la gent collint els dolços.

Arseni Frigola

Els pescadors Puigvert a Sa Caleta 1950 ca

500.27.10

Els germans pescadors Puigvert a dalt de la seva barca a Sa Caleta en un dia de mar en calma.

Mas

Al revers consta: "Lloret de Mar (Costa Brava)

Envelat de Lloret 1920 ca

500.27.11

Antiga imatge de l'envelat de Lloret als anys 20, amb el matrimoni Antoni Gallart i Paquita Sais Peix al mig.

Emili Martínez Passapera

Al revers consta l'autor i el títol.

(9)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Caminant per un carrer 1950 ca

500.27.12

La Carme Palau caminant pel carrer que hi ha entre el restaurant Els Pops i Can Cuní. La caseta que es veu era una botiga on es venien pinyons, era l'anomenada Arseni Frigola

Al revers consta: "Cal Paler. Mis tios"

Instantània del Rally París-Lloret 1960 ca

500.27.13

Instantània del Rally París-Lloret a principis dels anys 60. Es pot veure un cotxe passar i la gent saludar-lo.

Arseni Frigola

Parella ballant al Bar Garbí 1950 ca

500.27.14

Curiosa imatge d'una parella ballant davant del Bar Garbí. Al fons, el Sr. Bartomeu Creus.

Arseni Frigola

Cantant al Bar Garbí 1955 ca

500.27.15

Grup de persones cantant al Bar Garbí. D'esquerra a dreta en Lluís Reguera, Antoni Fàbregas, Ventura Fusellas, la Sra. que canta no es coneix, al seu darrere Desconegut

Grup de persones al Bar Garbí 1955 ca

500.27.16

Grup de persones entaulades a l'interior del Bar Garbí. D'esquerra a dreta el Sr. de Can Maitanquis, Joan Sala Creus, Joan Baptista Bernat Sarró, Lluís Reguera, Desconegut

Carrer Cervantes inundat 1944

500.27.17

Piragua al carrer Cervantes el juny de 1944. La primera casa de la dreta és Can Tallada i després Can Salvador Comas -on hi ha els nens-.

Arseni Frigola (?)

Arrossada a Sant Pere del Bosc 1950 ca

500.27.18

Arrossada a Sant Pere del Bosc. Es pot veure la paella i els cuiners al seu voltant. amb altres persones que divertides els acompanyen.

Arseni Frigola

Al revers consta la data.

Àpat a Sant Pere del Bosc en el dia del seu Aplec 1950 ca

500.27.19

Retrat d'un grup de gent asseguda en un àpat a Sant Pere del Bosc en motiu del seu Aplec. S'identifica a molts d'ells.

Desconegut

Retrat de la família Frigola 1950 ca

500.27.20

Retrat de la família Frigola aplegada al voltant d'una taula, al menjador.

Desconegut

Retrat d'un grup de noies i nens 1920 ca

500.27.21

Retrat a cos sencer d'un grup de noies i nens a la casa anomenada Bon Repòs. Porten flors a les mans i vestuari de festa.

Emili Martínez Passapera

Al revers consta l'autor.

Antiga parròquia de Sant Romà i rectoria 1890 ca

500.27.22

Altar exterior situat a l'entrada de l'església parroquial de Sant Romà possiblement en la celebració del Corpus. Es pot veure ple de gent asseguda i més enllà la Desconegut

Al revers consta: Nº 19

2

Pàgina

(10)

-Retrat d'un grup en un estudi fotogràfic 1925 ca

500.27.23

Retrat a tres quarts de cos d'un grup de joves en un estudi fotogràfic de Sils. Al fons es veu un paisatge i als costats els estris de fotògraf.

Fotògraf desconegut de Sils

Es correspon amb la 500.027.185 del mateix

La coral Unió Coral Lloretenca cantant a Can Saragossa 1930 ca

500.27.24

Membres de la coral Unió Coral Lloretenca cantant als jardins de Can Saragossa. Es pot veure l'orgue i organista també enmig d'ells.

Desconegut

Es relaciona amb la 500.027.221 del mateix

Tres joves lloretencs al davant del Casino 1940 ca

500.27.25

Tres joves lloretencs asseguts al davant del Casino Industrial. D'esquerra a dreta en Manuel Rodríguez Arpí de Cal Suegro, l'Arseni Frigola Roca i en Joaquim Galí Desconegut

Algunes dones cosint xarxes 1925 ca

500.27.26

Imatge que mostra algunes dones cosint xarxes a la platja de Lloret. Més enllà es veuen les barques.

Lucien Roisin

Processó marítima de Santa Cristina 1922 ca

500.27.27

Processó marítima de Santa Cristina. Es veuen les barques que ja han sortit de la platja de Lloret, amb els vogadors remant amb valentia.

Clixés Martínez

Barques a Sa Caleta 1940 ca

500.27.28

Baruqes avarades a la platja de Sa Caleta, amb un pescador entre elles.

Arseni Frigola

Façana de Can Frigola, al carrer Prat de la Riba 1945 ca

500.27.29

Façana de Can Frigola, pastisseria, engalanada per la festa de la Mare de Déu d'agost o Corpus.

Arseni Frigola

Festa de Corpus 1945 ca

500.27.30

Processó de Corpus passant per davant de Can Garriga al carrer Prat de la Riba.

Arseni Frigola

Vista general de Lloret de Mar 1945 ca

500.27.31

Vista general de Lloret de Mar vist des d'un nivell superior de la zona de Sa Caleta.

Foto Caballero

Al revers consta: "Soberanas. Foto

Vista general de Lloret de Mar 1945 ca

500.27.32

Vista general de Lloret de Mar des d'un nivell superior de la zona de Sa Caleta. Es poden veure barques avarades a la platja, tendals i algun cotxe.

A. Campaña y J. Puig Ferran

Estendard de Falange al balcó de l'Ajuntament 1940 ca

500.27.33

Estendard de Falange al balcó de l'Ajuntament.

(11)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Plaça de la Torre en una inundació 1915 ca

500.27.34

Plaça de la Torre en una inundació. Es pot veure el carrer ple d'aigua de costat a costat.

Clixés Martínez

Al revers consta: "Clixés Martínez"

"Cuina econòmica" a l'obrador de la pastisseria Frigola 1950 ca

500.27.35

"Cuina econòmica" a l'obrador de la pastisseria Frigola. Aquests fogons funcionaven amb carbó.

Arseni Frigola

Aplec de Sant Pere del Bosc 1930 ca

500.27.36

Multitud de fidels congregats al voltant de la Creu de Sant Pere del Bosc en motiu del seu Aplec. Es poden veure estendards i cantaires, també.

Desconegut

Sardanes a l'Aplec de Sant Pere del Bosc 1909

500.27.37

Imatge que mostra diverses sardanes al costat del monument a Nicolau Font, en el transcurs de l'Aplec de Sant Pere del Bosc.

Clixés Martínez

Al revers consta: "Aplec a Sant Pere del Bosc. 1

Vista general de Lloret de Mar 1910 ca

500.27.38

Vista general de Lloret de Mar des de la zona de Can Macià. Es pot veure tota la platja i façanes.

Lucien Roisin

Ball de Plaça 1910 ca

500.27.39

Ball de Plaça a la Plaça d'Espanya, on es poden veure els balladors amb la seva parella en primer terme i al seu costat les parelles infantils.

Desconegut

Escoles parroquials i església de Sant Romà 1920 ca

500.27.40

Església de Sant Romà, d'estil modernista, amb les Escoles Parroquials al seu costat, formant un espectacular conjunt.

Emili Martínez

Passeig de mossèn Cinto i platja de Lloret 1940 ca

500.27.41

Passeig de mossèn Jacint Verdaguer amb les palmeres que destaquen i les façanes de les cases que donen a la platja. També es veuen els Banys Ventura. Clixés Martínez

Una part del Passeig Verdaguer amb el sortidor en primer 1955 ca

500.27.42

Una part del Passeig Verdaguer amb el sortidor en primer terme. Es pot veure una caseta per les barques en últim terme.

Comercial Prat Ripoll

Bar Marina davant l'Ajuntament 1955 ca

500.27.43

Imatge des d'un nivell superior que mostra el Bar Marina anomenat "Les Marines", a la platja de Lloret i davant l'Ajuntament.

Foto Soberanas

Nevada de 1962 1962

500.27.44

Capella del Santíssim a l'església de Sant Romà en la nevada de desembre de 1962.

Foto Trull. Lloret de Mar

Al revers consta la data.

4

Pàgina

(12)

-Aplec de Sant Quirze 1910 ca

500.27.45

Molta gent en primer terme i al fons l'ermita de Sant Quirze, en el dia del seu Aplec.

Emili Martínez

Es relaciona amb la 302.011.026 del Fons

Paletes intentant recomposar els desperfectes d'un temporal 1916 ca

500.27.46

Paletes intentant recomposar els desperfectes d'un temporal. Es poden veure els murs trencats dels patis de les cases del Passeig a la zona de Can Gelats. Desconegut

Benedicció de la primera pedra de l'altar de la Verge del Cobre 1919

500.27.47

Imatge que mostra la gentada que es va congregar a l'església parroquial en motiu de la benedicció de la primera pedra de l'altar de la Verge del Cobre i d'un mosaic Emili Martínez Passapera

Festa de l'Arbre 1913 1913

500.27.48

Concentració popular en motiu de la Festa de l'Arbre 1913. Es veu infants i adults asseguts al voltant de la Plaça de l'Ajuntament.

Emili Martínez Passapera

Grup de persones al carrer Santa Eulàlia 1920 ca

500.27.49

Retrat a cos sencer d'un grup de persones al carrer Santa Eulàlia. El nadó és l'Arseni Frigola Roca, la Marina Riera el sosté. A l'esquerra hi ha la Marina Roca Desconegut

Grup de gent al darrere d'una enorme roassa 1930 ca

500.27.50

Nombrós grup de gent congregada a la platja al voltant d'una enorme roassa pescada en aigües de Lloret. Entre els nens hi ha l'Arseni Frigola Bofill i els seus Desconegut

Retrat d'un grup de nenes 1920 ca

500.27.51

Retrat a tres quarts de cos d'un grup de nenes al carrer Santa Eulàlia, davant la façana de can Corcoll. Les dels extrems són la Joaquima i la Marina Roca Riera Desconegut

Placa commemorativa 1968

500.27.52

Placa de ceràmica que commemora el canvi del sortidor a la font actual que hi ha al Passeig de mossèn Jacint Verdaguer.

Arseni Frigola

En el rètol es llegeix: "Reproducción de la

Imatge de la zona de Can Macià i els seus xalets 1950 ca

500.27.53

Zona de Can Macià, destacant també el castell d'en Plaja i al seu voltant els xalets.

Arseni Frigola (?)

Carnestoltes 1915 1915 ca

500.27.54

Grup nombrós de gent en el carnestoltes de Lloret cap als anys 1915-20. La gent està situada al Passeig Verdaguer, davant del Casino Industrial.

Desconegut

Benedicció dels animals 1910 ca

500.27.55

Gentada i animals davant de l'Ajuntament en la diada de Sant Antoni. Curiosament, al centre de la imatge es veu un home amb un vedell.

Clixés Martínez

(13)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Vista parcial de Lloret de Mar 1950 ca

500.27.56

Viata parcial de Lloret de Mar des de la zona de Sa Carabera. Es poden veure els principals edificis que donen al mar.

Arseni Frigola

Pins d'en Citra i Cala Trons 1955 ca

500.27.57

La Cala Trons amb l'aigua iluminada pel sol, vista des d'un nivell superior, on hi ha els pins d'en Citra.

Arseni Frigola (?)

Platja de Lloret i edificis del Passeig 1960 ca

500.27.58

Platja de Lloret i edificis -entre ell l'anomenat "gratacels"- del Passeig Camprodon i Arrieta als anys 60.

Arseni Frigola

Passeig Agustí Font després d'un temporal 1945 ca

500.27.59

Passeig Agustí Font i estat de la platja després d'un temportal.

Leonar

Vista parcial de Lloret de Mar 1920 ca

500.27.60

Vista parcial de Lloret de Mar amb la seva llarga platja i més endins les cases que donen al mar.

Arseni Frigola (?)

La Riera passant pel pont del Carabel·la 1952

500.27.61

La Riera passant pel pont del Carabel·la. Es pot veure ple d'aigua i vegetació a les ribes.

Arseni Frigola (?)

retrat de l'orfeó lloretenc al Col·legi Immaculada Concepció 1930 ca

500.27.62

Retrat a cos sencer dels membres de la coral l'Orfeó Lloretenc, amb l'estendard que els identifica. Estan situats en el Col·legi Immaculada Concepció.

E. Xifra

Es correspon amb la 304.024.008 del fons

Retrat d'un grup de nens a les escales de la rectoria 1930 ca

500.27.63

Retrat d'un nombrós grup de nens i el seu professor, l'Albert Batlle i Nicolau, situats a les escales de la rectoria.

Desconegut

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.64

Imatge que mostra un grup de lloretencs estirant la barca per primer cop cap a l'aigua en el dia del seu bateig. Es coneix el Sr. Joaquim Jordi de can Ros Deri a Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.65

La gent està congregada al voltant de la barca en el dia del seu bateig. A dalt d'ella es distingeix el Sr. Maig, ajupit a mà esquerra, el propietari Sr. Vicenç Agustí, Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.66

Es veu un grup de gent al voltant de la barca, que ja comença a tocar l'aigua. La senyora d'esquenes que sosté un abric s'anomena Gracieta Soler.

Arseni Frigola

6

Pàgina

(14)

-Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.67

La barca, encara a la sorra, vista per davant. Hi ha un grup de nens estirant, entre ells el Sr. Raguan, encara nen, que està al davant i que es gira.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.68

Retrat a cos sencer de dos personatges coneguts que també varen assistir al bateig de la barca, el pintor Josep de Togores a l'esquerra i l'Esteve Fàbregas i Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.69

Cerimònia religiosa de bateig de la barca "Santa Cristina" del propietari Vicenç Agustí. Es coneix en Josep Agustí Llorens, segon per l'esquerra, i al seu costat en Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.70

Cerimònia religiosa de bateig de la barca "Santa Cristina" del propietari Vicenç Agustí. Es coneix la Roser Barnés i Ramon, segona per l'esquerra, i al seu costat la Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.71

Retrat a primer plànol d'alguns dels assistents a l'acte de bateig de la barca "Santa Cristina". D'esquerra a dreta es coneix l'Albert Vinyals Taberner, la Lola Jordi Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.72

Cerimònia religiosa de bateig de la barca "Santa Cristina" del propietari Vicenç Agustí. Es coneix d'esquerra a dreta l'Helena Girbents, Jordi Reguan Alsina, Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.73

Imatge que mostra la barca des de dalt. amb tota la gent a la sorra. Esntre ells en Josep Ribera, Pere Vinyals, Joan Comas, Conxita Font, Cristina Barnés, Emilia Joan Marlès i Botet

En Joan Marlès i Botet fou el fotògraf que va

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.74

Moment de la cerimònia religiosa del batieg de la barca. D'esquerra a dreta hi ha l'Albert Vinyals -segon- amb el nen Jordi Rocas a sobre, Jordi Baltrons, Mn. Joan Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.75

Retrat a tres quarts de cos de diferents lloretencs a la platja de Lloret: d'esquerra a dreta la Carme Vinyals -segona-, Josep M. Font, Joan Tomàs Maig, Vicenç Agustí, Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.76

Retrat a tres quarts de cos d'alguns llortetencs a la platja de Lloret: d'esquerra a dreta Josep M. Font, Pere Vinyals Taberner, Sr. Rupià Taberner -més endarrere-, Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.77

Retrat a mig cos de tres lloretencs: d'esquerra a dreta en Pere Vinyals Taberner, en Joan Tomàs Maig i en Vicenç Agustí "bolet".

(15)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.78

Gentada congregada en motiu del bateig de la barca "Santa Cristina". Es distingeix: Antoni Sagaró, Joan Puigvert, Joaquim Salicrú, Joan del Estal, Joan SOler, Maria Joan Marlès i Botet

En Joan Marlès i Botet fou el fotògraf que va

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.79

Barca "Santa Cristina" acabant d'entrar al mar, després del seu bateig. Es pot veure tota la gentada en aquesta festa popular.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.80

Joan Marlès Botet amb la càmera a punt de tirar més fotografies i a la dreta Joan Portés. Al seu darrere, la barca.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.81

Retrat a cos sencer d'Albert Vinyals i Taberner, agafat a la corda de la barca.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.82

Retrat a mig cos de la Teresa Dellundé i Burgada amb vestuari de festa davant la barca que es batejava.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.83

Instantània d'un grup de gent estirant la barca per a portar-la cap al mar. Entre els nens del davant es distingeix: Josep Mas Llibre i Joan Martínez. Estirant Joaquim Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.84

Grup de lloretencs amb Josep M. Font, Pere Vinyals Taberner, Sr. Rupià Taberner , Joan Tomàs Maig, Vicenç Agustí, Jaume Martí Massó , Francisco Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.85

Mn. Joan Crous durant la celebració del bateig de la barca. La gent està congregada al seu voltant. Al fons es veu a l'esquerra l'Hotel Excelsior, Can Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.86

Mossèn Joan Crous envoltat de canalla en el transcurs de la celebració religiosa en motiu del bateig de la barca "Santa Cristina".

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.87

Imatge de la Cristina Agustí Anjois en el moment de trencar la botella de cava com a símbol de bateig.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.88

Instantània una vegada tirada la botella de cava contra la barca "Santa Cristina" en motiu del seu bateig.

Arseni Frigola

8

Pàgina

(16)

-Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.89

La barca "Santa Cristina", una vegada batejada, ja es conduïda al mar.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.90

Pintor José de Togores assegut a la platja, en primer terme. Al seu darrere, la barca "Santa Cristina".

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.91

Pintor José de Togores assegut a la platja, en primer terme. Al seu darrere, un grup de lloretencs que volen començar una sardana.

Arseni Frigola

Bateig de la barca "Santa Cristina" 1950 ca

500.27.92

Grup de gent al voltant de la barca abans d'entrar a la mar. El nen de la dreta és Josep Salicrú i a mà esquerra, de perfil, el Sr. Romà Ribas Rebollo.

Arseni Frigola

Artista José de Togores estirat a la platja 1950 ca

500.27.93

Artista José de Togores estirat a la platja. Va assistir al bateig de la barca "Santa Cristina".

Arseni Frigola

Menjant al bosc 1950 ca

500.27.94

Àpat al bosc en un dia de cacera. A la dreta l'Arseni Frigola i a l'esquerra Francesc Planas "pijama".

Arseni Frigola

Caçadors al bosc 1950 ca

500.27.95

Caçadors al bosc, alguns d'ells provant l'arma. D'esquerra a dreta l'Arseni Frigola, Salvador Schilling, Joan Schilling Pujol, Francesc Clua i Francesc Planas Aguilera. Desconegut

Nen assegut a la font del Passeig 1950 ca

500.27.96

Nen assegut a la font del Passeig de mossèn Jacint Verdaguer.

Arseni Frigola

Retrat de l'actriu Ava Gadner 1950 ca

500.27.97

Retrat a mig cos de l'actriu americana Ava Gadner a la plaça de braus de Sant Feliu de Guíxols quan va venir pel rodatge de la pel·lícula "Pandora y el holandés Desconegut

Homes al Bar Garbí 1950 ca

500.27.98

Retrat a mig cos d'uns homes asseguts en una de les taules exteriors del Bar Garbí. D'esquerra a dreta: Lluís Llorens, Joan Reguant, Arseni Frigola, Joan Marlès Desconegut

Es relaciona amb la 500.027.008 del mateix

Platja de Lloret després d'un cop de mar 1950 ca

500.27.99

Imatge de la platja de Lloret després d'un cop de mar, el qual va portar algues i restes marines.

(17)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Gos perseguint un gat 1950 ca

500.27.100

Divertida imatge d'un gat enfilat en una palmera del Passeig i a baix un gos que l'espera. Al darrere es veu Can Manyé.

Arseni Frigola

Processó de Corpus al seu pas pel Sanatori 1940 ca

500.27.101

Processó de Corpus passant pel sanatori. Es veu Mn. Mundet i també Mn. Telemàs amb la custòdia.

Arseni Frigola

Es Bullens vistos des dels pins de Cala Trons 1950 ca

500.27.102

Es Bullen.s vistos des dels pins de Cala Trons

Arseni Frigola

Pescadors recollint les xarxes 1950 ca

500.27.103

Pescadors recollint les xarxes a la platja. Al seu davant hi ha una barca. Sembla que estan a Canyelles.

Arseni Frigola

Arseni Frigola amb dues noies 1950 ca

500.27.104

Arseni Frigola amb dues noies, la de l'esquerra és Carme Palau. Estan en el jardí d'una casa.

Arseni Frigola

Nevada de 1947 1947

500.27.105

Casa egípcia i Ajuntament a la nevada de 1947. Es pot veure la neu ja fonent-se al centre de la Plaça de la Torre.

Arseni Frigola

Grup de caçadors davant d'un mas 1940 ca

500.27.106

Retrat a cos sencer d'un grup de caçadors lloretencs assegutsdavant d'un mas. D'esquerra a dreta es coneix: Manuel Frigola,Romà Frigola -tercer per l'esquerra-, Arseni Frigola

Pescadors enllestint palangres 1940 ca

500.27.107

Petit grup de pescadors enllestint palangres. Es veuen asseguts al terra i al costat de la barca.

Arseni Frigola

Barca avarada a la platja 1940 ca

500.27.108

Barca anomenada "Carmen", avarada a la platja. És propietat del Sr. Puigvert "murets".

Arseni Frigola

Efectes d'un temporal 1920 ca

500.27.109

Estat en què restà la platja de Lloret i els patis de les cases del Passeig després d'un temporal. També es veu una palmera caiguda.

Desconegut

Alguns jugadors de futbol 1935 ca

500.27.110

Alguns jugadors de futbol al davant de la porteria, possiblement després d'haver jugat un partit. A l'esquerra es veu en Josep Colomé Roca i al fons en Josep Vilà i Desconegut

10

Pàgina

(18)

-Temporal de mar 1947 ca

500.27.111

Temporal de mar que mostra l'aigua que ha entrat per la Plaça de la Torre i al Passeig. Es pot veure un cotxe quasi anegat per l'aigua.

Arseni Frigola

Gos i gat enfrontats 1940 ca

500.27.112

Gos lligat amb una cadena enfrontat amb un gat que passa davant seu, a Can Bosch.

Arseni Frigola

Arseni Frigola i la seva àvia 1930 ca

500.27.113

Retrat a cos sencer de l'Arseni Frigola i la seva àvia Sra. Gràcia al carrer Santa Eulàlia.

Desconegut

Construcció del camp de futbol 1952 ca

500.27.114

Construcció del camp de futbol. Es veuen uns animals que tiren de diverses eines. La casa allargada blanca de la dreta és la fàbrica de gel.Al fons es veu la Roca Arseni Frigola

Can Barraca (Vidreres) ple de neu 1947

500.27.115

La masia de Can Barraca a Vidreres, plena de neu a la nevada de 1947.

Arseni Frigola

Passeig Camprodon i Arrieta brut per un temporal 1955 ca

500.27.116

Estat en què restà el Passeig Camprodon i Arrieta després d'un temporal, el qual va arrastrar algues i restes marines escampant-les pel seu terra.

Arseni Frigola

Processó de Corpus pel carrer Prat de la Riba 1950 ca

500.27.117

Processó de Corpus passant pel carrer Prat de la Riba. Es veu l'estendard del Cor de Maria. Can Gelats està a l'esquerra i a continuació Can Garriga.

Arseni Frigola

Font del Passeig glaçada 1956

500.27.118

Font del Passeig de mossèn Jacint Verdaguer completament glaçada en un dia d'hivern de 1956. Al fons l'Hotel Excelsior.

Arseni Frigola

Retrat de dos cosins 1950 ca

500.27.119

Retrat a mig cos d'Arseni Frigola i el seu cosí Salvador a la platja de Lloret en un dia d'hivern.

Desconegut

Primer cotxe de bombers de Lloret 1950 ca

500.27.120

Primer cotxe de bombers de Lloret de Mar aparcat davant de l'Ajuntament.

Arseni Frigola

Paletes posant el clavegueram al carrer Prat de la Riba 1961 ca

500.27.121

Dos paletes posant el clavegueram al carrer Prat de la Riba. Al seu darrere la Pastisseria Frigola.

(19)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Passeig de mossèn Jacint Verdaguer 1960 ca

500.27.122

Imatge que mostra part de l'edifici de l'Ajuntament a mà dreta i al fons el Passeig de mossèn Jacint Verdaguer.

Arseni Frigola

Platja de Lloret després d'un temporal 1965 ca

500.27.123

Platja de Lloret després d'un temporal. Es poden veure els dos nivells de sorra que ha deixat l'erosió.

Arseni Frigola

La Riera després d'un temporal 1965 ca

500.27.124

Imatge de La Riera després d'un temporal, on les dues aigües es troben i eixamplen les voreres al seu pas. Es veu el Bar Procne a l'esquerra, el pont del Arseni Frigola

Retrat de l'Arseni Frigola i Joan Mir 1950 ca

500.27.125

Retrat a cos sencer de l'Arseni Frigola i el pastisser Joan Mir a la façana de la casa egípcia i al costat l'Hotel Nilo.

Desconegut

Fent el camp de futbol 1952 ca

500.27.126

Es veu uns cavalls i diferents persones construint el camp de futbol. Al fons es veu el cementiri vell.

Desconegut

Retrat de Pepito Chelin i l'Arseni Frigola 1950 ca

500.27.127

Retrat a cos sencer de Pepito Chelin a l'esquerra i Arseni Frigola al seu costat.

Arseni Frigola

Retrat d'uns jugadors de futbol 1940 ca

500.27.128

Retrat a cos sencer d'uns jugadors de futbol del Lloret. D'esquerra a dreta i per la primera fila Josep Vilà, Sr. Palomer, Josep Colomé Roca i Joan Agustí Baell. A la Arseni Frigola

Temporal de mar 1947 ca

500.27.129

Temporal de mar que mostra l'aigua que ha entrat per la Plaça de la Torre i al Passeig.

Arseni Frigola

Retrat d'unes persones envoltades de neu 1962

500.27.130

Retrat a cos sencer de tres persones assegudes en un banc del Passeig després d'una nevada al 1962. Van amb roba d'abric i estan envoltats de neu. Es tracta de Arseni Frigola

Retrat d'un grup de persones 1950 ca

500.27.131

Retrat a cos sencer d'un grup de persones parlant amigablement. Del grup de l'esquerra es coneix l'Agustí Tomàs, la Pepita Bosch, Remei Giralt i l'Higini Ribas i Arseni Frigola

Temporal de mar 1947 ca

500.27.132

Temporal de mar en el Passeig Agustí Font. Es veu l'aigua que ha arribat als patis exteriors de les cases.

Arseni Frigola

12

Pàgina

(20)

-Efectes del temporal a Sa Caleta 1947

500.27.133

Efectes del temporal a Sa Caleta. Es pot veure el xiringuito d'en Gual al fons.

Arseni Frigola

S'identifica amb la 500.027.211 del mateix

Efectes del temporal de 1947 1947

500.27.134

Efectes del temporal de 1947 al Passeig Camprodon i Arrieta. Es poden veure els murs de la Villa Loreto i a continuació Can Llensa.

Arseni Frigola

Nevada de 1962 al costat de l'Ajuntament 1962

500.27.135

Nevada de 1962 al costat de l'Ajuntament. Es poden veure alguns lloretencs amb la neu quasi fins la cintura. D'esquerra a dreta en Josep Artau, l'Arseni Frigola -Arseni Frigola

Font del Passeig en la nevada de 1962 1962

500.27.136

Font o "sortidor" del Passeig de mossèn Jacint Verdaguer en la nevada de 1962. Es pot veure que es troba totalment envoltat de neu.

Arseni Frigola

Retrat d'un grup de ciclistes a la carretera de Lloret a Blanes 1945 ca

500.27.137

Retrat d'un grup de joves ciclistes lloretencs a la carretera de Lloret a Blanes, Costa d'en Gallina. S'identifiquen alguns dels personatges.

Arseni Frigola

Grup de persones en un camí 1950 ca

500.27.138

Grup de persones, adults i nens, caminant pel camí del Sot d'en Barba. A l'esquerra el nen Josep M. Arpí i a la dreta els nens Carles Montero i Cristina Arseni Frigola

Retrat d'un grup de persones darrere d'un pastís de noces 1950 ca

500.27.139

Retrat d'un grup de persones darrere del pastís de noces que ha portat el pastisser Arseni Frigola, que en la imatge porta camisa blanca, en motiu d'un casament. Desconegut

Retrat de Gràcia Riera

500.27.140

Retrat a mig cos de l'àvia Gràcia Riera en un carrer de Lloret.

Arseni Frigola

Retrat de Francesc Bosch 1955 ca

500.27.141

Retrat a tres quarts de cos de Francesc Bosch en el seu hort de Can Bosch, a la Riera, amb un enciam a la mà.

Arseni Frigola

El Dr. Adler treballant

500.27.142

El dentista Dr. Adler treballant en el seu consultori, atenent al pacient Arseni Frigola Roca.

Arseni Frigola

Retrat d'unes dones a la platja 1956 ca

500.27.143

Retrat d'unes dones a la platja, en primer terme la Cristina Bosch Utset i a continuació unes amigues turistes. Més enllà les roques.

(21)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Façana lateral de Can Bosch 1960 ca

500.27.144

Façana lateral de Can Bosch, amb la família que hi vivia a l'exterior. Al fons, Can Guillamet.

Arseni Frigola

Retrat d'un grup de lloretencs 1960 ca

500.27.145

Retrat a tres quarts de cos d'un grup de lloretencs al davant de la Pastisseria Frigola: d'esquerra a dreta la Cristina Bosch, Maria Arpí, una senyora forastera, la Arseni Frigola

Retrat d'un grup de persones al "ranxo" de Vidreres 1950 ca

500.27.146

Retrat a cos sencer d'un grup de persones bebent el popular "ranxo" de Vidreres amb uns pots que segurament devien portar. Es coneixen:Cristina Roca -segona Arseni Frigola

Grup de persones en una vinya de la Roca Grossa 1950 ca

500.27.147

Grup de persones collint raïm en una vinya de la Roca Grossa. Es coenixen la Joaquima Roca -senyora de fosc. girada-, l'Arseni Frigola -amb jersei sense Arseni Frigola

Retrat de Joaquim Roca i el seu nét Arseni Frigola 1924

500.27.148

Retrat a tres quarts de cos de l'avi Joaquim Roca sostenint a coll al seu nét Arseni Frigola al carrer Santa Llúcia.

Desconegut

Retrat dels germans Frigola al bosc 1920 ca

500.27.149

Retrat dels germans Frigola asseguts en un indret boscós, menjant. D'esquerra a dreta el sastre Romà Frigola i Bofill, el pastisser Arseni bebent amb porró, el sastre Desconegut

Retrat d'un grup de joves en el Ball de Plaça 1951

500.27.150

Retrat a cos sencer d'un grup de joves formant les parelles del Ball de plaça. Al seu darrere es pot veure l'orquestra.

Desconegut

Laboratori de fotografia de Can Marlès 1944 ca

500.27.151

Retrat d'Arseni Frigola i Roca al laboratori de fotografia de Can Marlès, a la Rambla Barnés.

Desconegut

Grup de persones berenant a Cala Trons 1950 ca

500.27.152

Grup de persones assegudes a la sorra de la platja de Cala Trons fent una berenada. D'esquerra a dreta vegem la Maria Arpí, el nen Carles Arpí, la Marina Arseni Frigola

Retrat de Joaquima Roca Riera 1950 ca

500.27.153

Retrat a mig cos de Joaquima Roca Riera al davant de la casa egípcia. Porta vestuari de festa.

Arseni Frigola

Grup de gent fent un àpat a la Roca Grossa 1955 ca

500.27.154

Retrat d'un grup de persones envoltades de cassoles i plats en un àpat que va tenir lloc en una de les vinyes de la Roca Grossa anomenada "Es sot d'en Barba". Arseni Frigola

14

Pàgina

(22)

-Retrat dels fotògrafs Arseni Frigola i Josep Surís Boadas 1940 ca

500.27.155

Retrat a mig cos dels fotògrafs Arseni Frigola i Josep Surís Boadas, amb el seu fill Manel Surís Vilaró i el company d'estudis Carles Arpí Montero. Estan al Pinar, un Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola Roca 1940 ca

500.27.156

Retrat a mig cos d'Arseni Frigola Roca a Can Marlès, al Passeig Agustí Font.

Desconegut

Retrat de mare i fill 1940 ca

500.27.157

Retrat dels joves Arseni Frigola Roca i la seva mare Joaquima Roca Riera al davant de la casa egípcia, quan feien obres a l'Hotel Nilo.

Desconegut

Retrat de dos homes 1945 ca

500.27.158

Retrat a cos sencer de dos homes, l'Arseni Frigola Roca i en Joan Marlès Botet passejant pel Passeig de mossèn Jacint Verdaguer, amb les palmeres i Bar Garbí Arseni Frigola

Retrat d'uns infants a Can Bosch 1950 ca

500.27.159

Retrat d'uns infants situats a la façana lateral de Can Bosch, amb un hort al seu davant, on ara hi ha la Plaça Pere Torrent.

Arseni Frigola

Grup de persones a l'interior del Bar Garbí 1955 ca

500.27.160

Grup d'homes asseguts en una taula propera a la barra del bar que estava situat al Passeig Verdaguer.Al fons es pot veure el mostrador, carregat d'ampolles. Arseni Frigola

Grup de lloretencs a Tarragona 1960 ca

500.27.161

Grup de lloretencs davant de la façana gòtica de la catedral de Santa Maria de Tarragona. S'identifica els viatgers. D'esquerra a dreta: Petra Vilaró Montero, Desconegut

Grup de lloretencs en un viatge a Saragossa 1960 ca

500.27.162

Grup de lloretencs en un viatge a Saragossa. S'identifica els protagonistes, d'esquerra a dreta Sra. Carmen Sentís Montané, Fermí Fornaguera, Josep Surís, Desconegut

Grup de lloretencs en un viatge a Saragossa 1960 ca

500.27.163

Retrat a cos sencer d'un grup de lloretencs al Pilar de Saragossa. D'esquerra a dreta la Conxita Jordà Güell, Francesc Planas, Fermí Fornaguera, Sra. Carme Desconegut

Retrat de Cristina Bosch i Utset davant d'un fruiter de Can 1955 ca

500.27.164

Retrat a cos sencer de Cristina Bosch i Utset davant d'un fruiter de Can Bosch. Porta vestuari de festa.

Arseni Frigola

Retrat de dues dones en una vinya 1955 ca

500.27.165

Retrat a cos sencer de Joaquima Roca Riera i Cristina Bosch i Utset a la vinya del Sot d'en Barba, recollint verdures.

(23)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Retrat de dues dones davant la casa egípcia 1955 ca

500.27.166

Retrat de la jove Cristina Bosch, de front, i Joaquima Roca Riera de perfil, davant la casa egípcia. Porten vestuari de festa.

Arseni Frigola

Cosint en un pati 1955 ca

500.27.167

Tres dones cosint en el pati exterior de Can Bosch: a la dreta la Cristina Bosch i a l'esquerra la Joaquima Roca i al seu darrere la Lola Utset Colls. Al fons es veu la Arseni Frigola

Arseni Frigola i Lluís Llorens parlant 1945 ca

500.27.168

Retrat a mig cos d'Arseni Frigola Roca i Lluís Llorens parlant en el camp de futbol del Lloret. Al seu darrere es veuen alguns jugadors, els vestuaris i el bar. Arseni Frigola

Aplec a Sant Pere del Bosc 1945 ca

500.27.169

Grup de persones preparant una arrossada a Sant Pere del Bosc en motiu de la Mare de Déu de Gràcia. Es veuen moltes cares conegudes.

Desconegut

Preparant l'arròs 1945 ca

500.27.170

Grup de persones preparant una arrossada a Sant Pere del Bosc en motiu de la Mare de Déu de Gràcia. Es veuen moltes cares conegudes.

Desconegut

Àpat a Sant Pere del Bosc 1950 ca

500.27.171

Grup de persones menjant l' arrossada a Sant Pere del Bosc en motiu de la Mare de Déu de Gràcia. Es veuen moltes cares conegudes.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola i Joan Marlès a la platja 1947

500.27.172

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola i el seu amic fotògraf Joan Marlès a la platja de Lloret, concretament al Barri de Venècia, després d'un temporal. Al seu darrere es Desconegut

Retrat de l'àvia Gràcia Riera Sabater 1940 ca

500.27.173

Retrat a primer plànol de l'àvia Gràcia Riera cosint unes cortines. Porta vestuari de diari.

Arseni Frigola

Retrat d'un grup d'alumnes 1930 ca

500.27.174

Retrat a cos sencer d'un grup d'alumnes de mossèn Pere Torrent, el qual els feia classes de repàs a casa seva, al carrer Sant Pere.

Desconegut

Nens jugant a baleta 1970 ca

500.27.175

Retrat d'uns nens jugant a baleta al carrer de la Carnisseria Vella. Es tracta d'Arseni Frigola Roca i Pere Abellan.

Desconegut

Dos nens al carrer de la Carnisseria Vella 1928 ca

500.27.176

Dos nens al carrer de la Carnisseria Vella després d'haver jugat una estona a baleta. Es tracta d'Arseni Frigola Roca i Pere Abellan.

Desconegut

16

Pàgina

(24)

-Retrat d'Arseni Frigola Bofill 1910 ca

500.27.177

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Bofill en una foto estudi amb vestuari de festa.

Fotografia España

Retrat d'Arseni Frigola Bofill 1905 ca

500.27.178

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Bofill en una edat juvenil, amb vestuari de festa. Foto estudi.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola Bofill 1900 ca

500.27.179

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Bofill en una edat infantil, amb vestuari de festa. Foto estudi.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola Bofill 1898 ca

500.27.180

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Bofill en una edat infantil, amb vestuari de festa. Foto estudi.

Desconegut

Retrat de marina Roca Riera 1920ca

500.27.181

Retrat a cos sencer de Marina Roca Riera en una foto estudi, amb vestuari de festa.

Desconegut

Retrat de Marina Roca Riera 1920 ca

500.27.182

Retrat a tres quarts de cos de marina Roca Riera en una foto estudi amb vestuari de festa.

Desconegut

Retrat de l'àvia Gràcia Riera 1920 ca

500.27.183

Retrat a primer plànol de l'àvia Gràcia Riera, que es va casar amb Joaquim Roca i va tenir tres filles; la Marina, Joaquima i Cristina.

Desconegut

Retrat de Dolors Utset Colls 1920 ca

500.27.184

Retrat a primer plànol de Dolors Utset Colls en una foto estudi. Porta vestuari de festa.

Desconegut

Retrat d'un grup de lloretencs 1925 ca

500.27.185

Retrat a tres quarts de cos d'un grup de joves en un estudi fotogràfic de Sils. Al fons es veu un paisatge i als costats els estris de fotògraf.

Desconegut

Es correspon amb la 500.027.023 del mateix

Arseni Frigola, pastisser 1940 ca

500.27.186

Imatge que mostra la feina de pastisser de l'Arseni Frigola Roca, a l'obrador de la seva pastisseria.

Desconegut

Retrat de l'alumne Arseni Frigola Roca 1930 ca

500.27.187

Retrat a mig cos de l'estudiant Arseni Frigola Roca en un típic retrat que es feia als estudiants de l'època. En aquest cas, es troba a les Escoles Parroquials de mossèn Desconegut

(25)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Retrat de dos amics a Santa Cristina 1955 ca

500.27.188

Retrat a cos sencer de dos amics, l'Arseni Frigola Roca i en Joan Marlès i Botet a Santa Cristina. Tots dos compartien l'afició per la fotografia.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola entaulat al menjador de Can Marlès 1945 ca

500.27.189

Retrat a mig cos d'Arseni Frigola entaulat al menjador de Can Marlès, a punt per menjar.

Joan Marlès Botet

Retrat d'Arseni Frigola al laboratori de fotografia 1950 ca

500.27.190

Retrat a mig cos d'Arseni Frigola Roca al laboratori de fotografia que hi havia a les golfes de Can Marlès, que com a fotògraf utilitzava juntament amb el seu amic Joan Marlès i Botet

Retrat d'un grup de lloretencs 1960 ca

500.27.191

Retrat a mig cos d'un grup de lloretencs en una celebració. Entre ells es pot veure l'Arseni Frigola sostenint una càmera fotogràfica. Es coneix els altres membres. Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola i Cristina Bosch 1955 ca

500.27.192

Retrat a cos sencer de la parella Arseni Frigola Roca i Cristina Bosch Utset passejant pel Bar Garbí.

Desconegut

Salutació en un partit de futbol 1960 ca

500.27.193

Imatge que mostra el Sr. Frigola, president del Club de Futbol Lloret, saludant al cap de l'equip de futbol després d'haver guanyat el partit. Es veu també molta gent Arseni Frigola

Retrat de Cristina Bosch Utset 1940 ca

500.27.194

Retrat a cos sencer de Cristina Bosch Utset en el dia de la seva comunió. Foto estudi.

Desconegut

Retrat d'un grup de noies 1940 ca

500.27.195

Retrat a cos sencer d'un grup de noies tornant de l'Aplec de Sant Pere del Bosc. Porten rams de flors.

Arseni Frigola

Retrat d'Arseni Frigola Roca 1923

500.27.196

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Roca en una foto estudi. Està dalt d'una cadira.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigola Roca 1927

500.27.197

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Roca en una foto estudi del 1927.

Desconegut

Retrat d'Arseni Frigona amb la palma de Rams 1929

500.27.198

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Roca amb la palma a la diada de Rams, en el menjador de casa seva.

Desconegut

18

Pàgina

(26)

-Retrat de comunió d'Arseni Frigola Roca 1931

500.27.199

Retrat a tres quarts de cos d'Arseni Frigola ROca en el dia de la seva comunió.

Pons. Blanes

Retrat d'Arseni Frigola Bofill 1880 ca

500.27.200

Retrat a cos sencer de comunió del nen Arseni Frigola Bofill en una foto estudi.

Fotògraf Plaça Germans Maristes

Retrat d'un grup de persones al restaurant La Campana 1965 ca

500.27.201

Retrat d'un grup de persones entaulades al restaurant La Campana de Lloret de Mar.

Arseni Frigola

Retrat del matrimoni Frigola 1955 ca

500.27.202

Retrat a cos sencer del matrimoni Frigola en un casament. Porten vestuari de festa.

Desconegut

Retrat de Cristina Bosch Utset 1963 ca

500.27.203

Retrat a primer plànol de Cristina Bosch Utset, a la platja de Lloret. Al seu darrere el Bar Garbí.

Arseni Frigola

Retrat de l'àvia Gràcia Riera i els seus néts 1925 ca

500.27.204

Retrat de l'àvia Gràcia Riera passejant amb els seus néts per un carrer de Lloret.

Arseni Frigola

Vista general de Lloret de Mar 1960 ca

500.27.205

Vista general de Lloret de Mar vist des de les roques de Sa Caleta en un dia de mar moguda.

Desconegut

Retrat d'un grup de joves en un mirador 1945 ca

500.27.206

Retrat a tres quarts de cos d'Arseni Frigola Roca amb un grup de noies al mirador del pi de Santa Cristina. Porten vestuari de festa.

Desconegut

Processó de la Mare de Déu de Fàtima

500.27.207

Multitud de persones acompanyant la imatge de la Mare de Déu de Fàtima en la seva vinguda a Lloret. En la imatge, passant per un dels carrers propers a Ar

Imatge d'un dels carrers de Vidreres 1960 ca

500.27.208

Imatge que mostra un dels carrers de Vidreres, amb un tractor aparcat al costat de la vorera.

Arseni Frigola

Retrat d'Arseni Frigola Roca 1950 ca

500.27.209

Retrat a cos sencer d'Arseni Frigola Roca en un parc, amb vestuari de festa.

(27)

INVENTARI GENERAL

FOTO ST / DIMENS. / NOTES

TITOL / TEMA / AUTORIA

DIVERSOS

FONS

SECCIÓ

SIG.SIST

599.015...

ARSENI FRIGOLA ROCA

SUBFONS

599

015

SUBSECCIÓ

ANYS

SUPORT

Façana de Can Frigola 1959

500.27.210

Façana de la pastisseria de Can Frigola, al carrer Prat de la Riba.

Arseni Frigola

Al revers de la imatge consta: 22-4-59

Efectes d'un temporal 1947

500.27.211

Efectes del temporal a Sa Caleta. Es pot veure el xiringuito d'en Gual al fons.

Arseni Frigola

S'identifica amb la 500.027.133 del mateix

Detall del mar a la zona de Sa Carabera 1955 ca

500.27.212

Detall del mar formant escuma al xocar amb les roques de Sa Carabera. Al fons, la població.

Arseni Frigola

Garvitana a la zona de Sa Caleta 1960 ca

500.27.213

Vista d'una imatge de marina a Sa Caleta amb una garvitana a primer terme.

Arseni Frigola (?)

Unes barques a Sa Caleta 1950 ca

500.27.214

Imatge d'unes barques avarades a la platja de Sa Caleta en un dia de mar en calma.

Arseni Frigola

Catifa de Corpus 1950 ca

500.27.215

Catifa de Corpus vista des d'un balcó del carrer Prat de la Riba. Al davant, can Gelats.

Arseni Frigola

Al revers de la imatge es llegeix: Fauria (Pilar)

Catifa de Corpus 1950 ca

500.27.216

Catifa de Corpus vista des d'un balcó del carrer Prat de la Riba.

Arseni Frigola

Catifa de Corpus 1950 ca

500.27.217

Catifa de Corpus vista des d'un balcó del carrer Prat de la Riba.

Arseni Frigola

Pescadors estirant les xarxes 1960 ca

500.27.218

Pescadors estirant les xarxes en l'anomenada pesca a l'art. Es pot veure la força que han de fer per entrar les xarxes a la platja.

Arseni Frigola

Pescadors apropant-se a una barca 1960 ca

500.27.219

Detall d'uns pescadors amb les xarxes a coll dins de l'anomenada pesca a l'art. Estan apropant-se a una barca.

Arseni Frigola

El carrer del Carme nevat 1917

500.27.220

Es veu el carrer del Carme amb neu. A l'esquerra es pot veure l'antiga font i també un home mirant la càmera.

Desconegut

Es relaciona amb la 317.003.075 del fons Del

20

Pàgina

(28)

-La Unió Coral Lloretenca cantant 1930 ca

500.27.221

Membres de la coral Unió Coral Lloretenca cantant caramelles als jardins de Can Saragossa. Es pot veure l'orgue i organista també enmig d'ells.

Desconegut

Es relaciona amb la 500.027.024 del mateix

Retrat del maquetista Xavier Macià 1990 ca

500.27.222

Retrat a mig cos del maquetista lloretenc Xavier Macià i Andreu en plena feina, fent un vaixell de grans dimensions.

Desconegut

Cartell del Rally Internacional París- Lloret- Montecarlo 1966

500.27.223

Imatge que mostra un cartell del Rally Internacional París- Lloret- Montecarlo de l'any 1966. En ell es pot veure un cotxe antic.

Desconegut

Menú del 1947 a l'Aplec de Sant Pere del Bosc 1947

500.27.224

Fotografia de l'anvers del Menú del 1947 a l'Aplec de Sant Pere del Bosc. Vegi's que està escrit en francès.

Arseni Frigola

Menú del 1947 a l'Aplec de Sant Pere del Bosc 1947

500.27.225

Fotografia del revers del Menú del 1947 a l'Aplec de Sant Pere del Bosc. Vegi's que està escrit en italià en to humorístic.

Referencias

Documento similar

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

Observacions Trobem dos fulls de rebut de l’editorial a favor de l’autor sobre els drets d’autor de 2.250 i 750 pessetes. També hi ha una factura de l’editorial Ayma de

Alguns anys són reculls dels Jocs Florals, altres són reculls de treballs sobre el barri de l’escola i la majoria són contes, dibuixos i textos diversos.. Hi ha un grup unitari

Proporcione esta nota de seguridad y las copias de la versión para pacientes junto con el documento Preguntas frecuentes sobre contraindicaciones y

[r]

Contraindicaciones: El uso de la mascarilla está contraindicado para los pacientes y los miembros de sus familias, profesionales sanitarios y compañeros de

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

Las estadísticas oficiales sobre la violencia en Querétaro señalan que, en el caso de violencia contra mujeres, la edad en donde más se violenta es entre los 21 y los 50 años,

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social, se complementará, desde el primer día,

En este caso, se demuestra que el estudio también hace al objeto y que necesitamos trabajar ciertos temas (el ordenamiento jurídico del Trienio es un buen ejemplo de ello) para

Muovendo dall’analisi della particolare relazione tra vittima e carnefice che si verifica nel caso specifico della violenza di genere, si intende infatti qui porre l’attenzione

Pero no son igual de perniciosas en todos los autores: la obra de algunos parece estar más protegida contra las intromisiones de sus avatares existenciales, como si

La esperanza en una vida mejor, donde los valores que de- notan la actividad política se elevan a un plano de importancia vital, donde la solidaridad, el amor universal y

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

En la parte central de la línea, entre los planes de gobierno o dirección política, en el extremo izquierdo, y los planes reguladores del uso del suelo (urbanísticos y