Unitat Docent  Microbiologia  i Parasitologia

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Pla Supervisió 

Unitat Docent 

Microbiologia 

i Parasitologia 

(2)

Pla Supervisió  Setembre 2014 

Índex

PLA SUPERVISIÓ DE MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA   

   

Coordinadora: Dra. Josefa Pérez Jové   

Autores: 

 

Dra. Eva Cuchí   

Centre: Hospital Universitari MútuaTerrassa   

Data d’elaboració:  Maig  2012   

Data d’aprovació pel Comitè de Docència: 29/05/2009   

Data d’aprovació pel Comitè Executiu Assistencial:  15/10/2014  Número de revisió: 2ª Edició .25/09/2014 

 

 

 

 

(3)

 

 

1.   Introducció ... 4  2.   Niveles de responsabilitat ... 4  3.   Responsabilitat i grau de supervisió ... 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Pla Supervisió  Setembre 2014 

1.   Introducció

 

El  metge  resident  de  Microbiologia  i  Parasitologia  ha  d’adquirir,  durant  els  seus  anys  de  formació, els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per oferir una cura integral del  pacient  amb  patologia  infecciosa.  I  això  ha  d’anar  acompanyat  d’una  actitud  oberta  a  l’aprenentatge  teòric  i  pràctic.  Per  tant,  cal  que  el  resident  sigui  supervisat  durant  la  seva  residència, encara que la supervisió serà cada vegada menor a mesura que el resident vagi  avançant en la seva formació. 

 

A continuació s’exposen els nivells de responsabilitat que ha d’assolir el resident una vegada  que  ha  fet  les  rotacions  per  totes  les  unitats  del  Servei,  els  nivells  que  ha  d’aconseguir  en  acabar la residència i els nivells de responsabilitat durant l’atenció continuada de la guàrdia  segons l’any de residència. Tot el document es basa en el programa oficial de Microbiologia i  Parasitologia  (BOE,  núm.  110,  ordre  SCO/1259/2007)  i  recull  les  seves  indicacions.  S’han  tingut en compte les peculiaritats del Servei de Microbiologia i de CatLab. No s’exposen els  coneixements  que  ha  d’adquirir  un  resident  sinó  les  habilitats,  juntament  amb  el  nivell  de  responsabilitat que correspon a cadascuna. 

 

2.   Niveles de responsabilitat

   

Nivell  1  (responsabilitat  màxima).  El  resident  realitza  els  procediments  i  n’informa  sense  necessitat d’autorització ni supervisió directa. 

 

Nivell  2  (responsabilitat  mitjana).  El  resident  realitza  els  procediments  sota  la  supervisió  directa d’un especialista del servei. 

 

Nivell  3 (responsabilitat  mínima).  Els  procediments  són  realitzats  per  un  especialista  del  servei; el resident ajuda o observa el procediment. 

             

 

 

(5)

3.   Responsabilitat i grau de supervisió

 

 

Com  a  norma  general,  es  consideren  els  següents  nivells  de  responsabilitat  i  necessitat  de  supervisió:  

 

Responsabilitat  R1  R2  R3  R4 

Interpretació de la tinció de Gram de les 

mostres urgents  Nivell 3  Nivell 2‐

Nivell 1‐

2  Nivell 1  Interpretació de la tinció de Ziehl‐Neelsen de les 

mostres urgents  Nivell 3  Nivell 2‐

Nivell 1‐

2  Nivell 1  Interpretació de la tinció de Gram dels 

hemocultius que es van positivitzant 

Nivell 3‐

2  Nivell 2  Nivell 1  Nivell 1  Inici del procés d’identificació i antibiograma 

dels hemocultius positius en els sistemes  automatitzats o manuals 

Nivell 3  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1  Detecció d’antígens de Legionella pneumophila 

serogrup 1 a l’orina quan se sol∙liciti amb  caràcter urgent, mitjançant 

immunocromatografia 

Nivell 3  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 2‐

Detecció d’antígens de S. pneumoniae a l’orina i 

a l’LCR mitjançant immunocromatografia 

Nivell 3‐

Nivell 2‐

Nivell 2‐

1  Nivell 1  Aplicació de les tècniques de concentració 

d’antígens a l’orina 

Nivell 3‐

2  Nivell 1  Nivell 1  Nivell 1  Detecció d’antígens a l’LCR i al sèrum de 

Cryptococcus neoformans mitjançant tècniques  d’aglutinació amb partícules de làtex 

Nivell 3  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 2  Diagnòstic de la brucel∙losi mitjançant la tècnica 

de l’aglutinació al portaobjectes (reacció del  rosa de Bengala) 

Nivell 3  Nivell 2‐

Nivell 2‐

1  Nivell 1  Diagnòstic de VIH mitjançant 

immunocromatografia  Nivell 3  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 2 

Detecció d’antígens de Plasmodium a la sang 

mitjançant immunocromatografia  Nivell 3  Nivell 2  Nivell 2  Nivell 1   

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :