EL DELTA DE L EBRE. Per als programes de més d un dia els allotjaments poden ser:

Texto completo

(1)

VIATGES SANTAMAR SL TELF/ 935805577 / 625591617 G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com

EL DELTA DE L’EBRE EL DELTA DE L’EBRE EL DELTA DE L’EBRE EL DELTA DE L’EBRE

El Delta de l’EbreDelta de l’EbreDelta de l’EbreDelta de l’Ebre és la

major zona humida de Catalunya

, amb una superfície de 320 km2. Constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental.

L’equilibri entre la seva riquesa natural i l’explotació per part de l’home no ha estat mai fàcil, per això, l’any 1983, la Generalitat de Catalunya va aprovar la creació del Parc Natural del Delta de l’EbreParc Natural del Delta de l’EbreParc Natural del Delta de l’EbreParc Natural del Delta de l’Ebre, que ocupa les comarques del MontsiàMontsiàMontsiàMontsià (hemidelta dret) i del Baix EbreBaix EbreBaix EbreBaix Ebre (hemidelta esquerre).

De les poblacions que en formen part de l’hemidelta dret, destaquem Amposta

Amposta Amposta

Amposta, que juntament amb les seves pedanies (Balada i Poblenou del Delta), té una major representació d’habitants. El centre d’interpretació de les llacunes del Parc Natural del Delta de l’Ebre és troba a la Bassa de l’Encanyissada.

De l’hemidelta esquerre, destaquem la població de DeltebreDeltebreDeltebreDeltebre, on trobem la seu del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Per als programes de més d’un dia els allotjaments poden ser:

Per als programes de més d’un dia els allotjaments poden ser:

Per als programes de més d’un dia els allotjaments poden ser:

Per als programes de més d’un dia els allotjaments poden ser:

ALBERG (Habitacions de 6 / 8 places) ALBERG (Habitacions de 6 / 8 places) ALBERG (Habitacions de 6 / 8 places) ALBERG (Habitacions de 6 / 8 places)

HOTEL (Ha HOTEL (Ha HOTEL (Ha

HOTEL (Habitacions de 3 / 4 placesbitacions de 3 / 4 placesbitacions de 3 / 4 placesbitacions de 3 / 4 places))))

A més a més s’inclou l’asistència de monitors especialitzats en grups escolars i coneixedors de la zona.

(2)

PROGRAMES DE PROGRAMES DE PROGRAMES DE

PROGRAMES DE 2222 DIES DIES DIES DIES

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----1111

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: VISITA GUIADAVISITA GUIADAVISITA GUIADA I PEVISITA GUIADA I PE I PE I PERRRXARXAXARXARR R

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE amb l’autocar del grup.

DINAR.

PERXAR.

(* PERXAR: activitat basada a l’art de desplaçar-se amb les embarcacions típiques del Delta de l’Ebre i de la forma tradicional).

SOPAR.

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors Descans

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: EN BARCA PER L’EBREEN BARCA PER L’EBREEN BARCA PER L’EBREEN BARCA PER L’EBRE DESDEJUNI.

CREUER per la desembocadura.

DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----2222

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: VISITA GUIADA EN BTTVISITA GUIADA EN BTTVISITA GUIADA EN BTT VISITA GUIADA EN BTT

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE en BTT.

DINAR.

Continuació de la visita.

SOPAR.

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors DESCANS.

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: CANOA CANOA CANOA CANOA A L’EBREA L’EBREA L’EBRE A L’EBRE DESDEJUNI.

PIRAGÜISME al riu Ebre DINAR

FI de la visita i acomiadament del grup

(3)

VIATGES SANTAMAR SL TELF/ 935805577 / 625591617 G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----3333

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: VISITA GUIADA Y GOLFVISITA GUIADA Y GOLFVISITA GUIADA Y GOLF VISITA GUIADA Y GOLF

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE amb l’autocar del grup.

DINAR.

INICIACIÓ AL GOLF SOPAR

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors DESCANS

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: TRAYECTO EN BARCA POR ELTRAYECTO EN BARCA POR ELTRAYECTO EN BARCA POR ELTRAYECTO EN BARCA POR EL EBROEBRO

EBROEBRO

DESDEJUNI

CREUER por la desembocadura DINAR

FI de la visita i acomiadament del grup PROGRAMA DELTA 2

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----4444

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: VISITA EN BTT IVISITA EN BTT IVISITA EN BTT I CREUERVISITA EN BTT ICREUERCREUER CREUER

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE en BTT.

DINAR.

CREUER EN VAIXELL PER L’EBRE SOPAR.

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors DESCANS.

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: PRIMERS AUXILIPRIMERS AUXILIPRIMERS AUXILIPRIMERS AUXILISSS S DESDEJUNI

CURSO PRIMEROS AUXILIOS DINAR

FI de la visita i acomiadament del grup PROGRAMA DELTA 2

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----5555 1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: ARTS DE PESCA ARTS DE PESCA ARTS DE PESCA IIII VISITAARTS DE PESCA VISITA VISITA GUIADA VISITAGUIADAGUIADA GUIADA

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

ARTS DE PESCA DINAR.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE amb l’autocar del grup.

SOPAR.

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors DESCANS.

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: TRAJECTETRAJECTETRAJECTETRAJECTE AMB BARCA PEAMB BARCA PEAMB BARCA PER LAMB BARCA PER LR L’’’’EBRR LEBREBREEBREE E DESDEJUNI.

CREUER por la desembocadura.

DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup

(4)

PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2 PROGRAMA DELTA 2----6666

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA:

1 r DÍA: SENDERISMESENDERISMESENDERISME IIII CREUERSENDERISME CREUERCREUERCREUER

Arrivada al punt de trobada i presentació del Monitor.

RUTA SENDERISTA EXPLICATIVA DINAR

CREUER EN VAIXELL PER L’EBRE SOPAR.

JOCS O DISCOTECA: A concretar amb els professors DESCANS.

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA:

2 ° DÍA: GINCAMAGINCAMAGINCAMAGINCAMA DESDEJUNI.

GINCAMA DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup

(5)

VIATGES SANTAMAR SL TELF/ 935805577 / 625591617 G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com

PROGRAMES DE 3 DIES PROGRAMES DE 3 DIES PROGRAMES DE 3 DIES PROGRAMES DE 3 DIES

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----1111

1 r1 r

1 r1 r DIADIADIA: DIA: : VISITA : VISITA VISITA MÓN DE LA MELVISITA MÓN DE LA MELMÓN DE LA MELMÓN DE LA MEL

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar

Visita al món de la Mel (les activitats deprendran de les edats dels membres del grup).

Sopar

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º 2 º

2 º 2 º DIADIADIA: DIA: : PORT AVENTURA: PORT AVENTURAPORT AVENTURA PORT AVENTURA Desdejuni

Visita al PARC TEMÀTIC DE PORT AVENTURA Sopar

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r

3 r 3 r

3 r DIADIADIA: DIA: : CREUER: CREUERCREUER POR LA DESEMBOCADURACREUER POR LA DESEMBOCADURA POR LA DESEMBOCADURA POR LA DESEMBOCADURA Desdejuni

Creuer per la desembocadura del riu Ebre Dinar

Fi de la visita i acomiadament del grup PROGRAMA DELTA 3

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----2222

1 r 1 r 1 r

1 r DIADIADIA: DIA: : VISITA GUIADA BTT: VISITA GUIADA BTTVISITA GUIADA BTT VISITA GUIADA BTT

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Visita guiada con BTT por el Parque.

Sopar

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA:::: PRIMERDIA PRIMERPRIMERS AUXILIPRIMERS AUXILIS AUXILIS AUXILIS S S IIII ORIENTACIÓS ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ DESDEJUNI.

Curs de Primers Auxilis DINAR.

Carrera d’orientació SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : GIMCAN: GIMCANGIMCANAGIMCANAA A DESDEJUNI.

GIMCANA DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

(6)

PROGRAMA DELTA PROGRAMA DELTA PROGRAMA DELTA PROGRAMA DELTA 3 3 3 3----3333

1 r 1 r 1 r

1 r DIADIADIA: DIA: : INICIACIÓ: INICIACIÓINICIACIÓ AL GOLFINICIACIÓ AL GOLF AL GOLF AL GOLF

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Iniciació al Golf.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : DIA D’: DIA D’DIA D’AVENTURADIA D’AVENTURAAVENTURAAVENTURA DESDEJUNI.

Piragua

Dinar - pic-nic.

Multiactivitats SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : VISITA A: VISITA AVISITA A LVISITA ALL’ECOMUSEUL’ECOMUSEU’ECOMUSEU DEL’ECOMUSEU DEL DEL DEL PARQC PARQC PARQC PARQC DESDEJUNI.

VISITA A L’ECOMUSEO DEL PARC DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----4444

1 r 1 r 1 r

1 r DIADIADIA: DIA: : ARTS DE PESCA I TAL: ARTS DE PESCA I TALARTS DE PESCA I TALLERARTS DE PESCA I TALLERLERLERSSSS

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Arts de pesca i tallers típics SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : CREUER: CREUERCREUER IIII PARCREUER PAR PARC PARCCC DE NATURA DE NATURA DE NATURA DE NATURA DESDEJUNI.

Creuer en barca pel riu Ebre DINAR - pic-nic.

VISITA A UN PARC DE NATURA SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r

3 r 3 r

3 r DIADIADIA: DIA: : GINCAMA: GINCAMAGINCAMA GINCAMA DESDEJUNI.

GINCAMA DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

(7)

VIATGES SANTAMAR SL TELF/ 935805577 / 625591617 G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----5555 1 r 1 r

1 r 1 r DIADIADIA: DIA: : VISITA AL : VISITA AL VISITA AL MÓN DE LA MELVISITA AL MÓN DE LA MELMÓN DE LA MEL MÓN DE LA MEL

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Visita al Món de la Mel (les activitats dependran de les edats dels alumnes)

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : VISITA AL PARC: VISITA AL PARCVISITA AL PARC NATURAL VISITA AL PARC NATURAL NATURAL IIII BTT NATURAL BTT BTT BTT DESDEJUNI.

VISITA AL PARC NATURAL amb l’autobús del grup Dinar

Ruta Guiada amb BTT SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : CR: CRCREUER PECREUER PEEUER PEEUER PER LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURA DESDEJUNI.

Creuer per la desembocadura del riu Ebre DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----6666 1 r

1 r 1 r

1 r DIADIADIA: DIA: : SENDERISME: SENDERISMESENDERISME IIII VISITA A L’AMPOLLASENDERISME VISITA A L’AMPOLLA VISITA A L’AMPOLLA VISITA A L’AMPOLLA Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Ruta senderista per la població de l’Ampolla SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : CAST: CASTCASTELLCASTELLELLELL TEMPLARI TEMPLARI TEMPLARI TEMPLARI IIII C C C COOOOVVVEVEEESSSS DESDEJUNI.

Visita al Castell de Miravet Dinar - Picnic

Visita a las Coves Meravella SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : ORIENTACIÓ: ORIENTACIÓORIENTACIÓ ORIENTACIÓ DESDEJUNI.

CARRERA D’ORIENTACIÓ DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

(8)

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----7777 1 r 1 r

1 r 1 r DIADIADIA: DIA: : TORTOSA: TORTOSATORTOSA TORTOSA

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Visita a TORTOSA SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : VISITA: VISITAVISITA PARCVISITA PARC PARC NATURAL Y PERXAR PARC NATURAL Y PERXAR NATURAL Y PERXAR NATURAL Y PERXAR DESDEJUNI.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE.

DINAR.

PERXAR

(* PEXAR: activitat basada a l’art de desplaçar-se amb les embarcacions típiques del Delta de l’Ebre i de la forma tradicional).

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : CR: CRCREUER PECREUER PEEUER PEEUER PER LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURA DESDEJUNI.

Creuer per la desembocadura del riu Ebre.

DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----8888 1 r

1 r 1 r

1 r DIADIADIA: DIA: : CREUER PE: CREUER PECREUER PER LA DESEMBOCADURACREUER PER LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURAR LA DESEMBOCADURA Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Creuer per la desembocadura del riu Ebre.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : VISITA PARC: VISITA PARCVISITA PARC NATURAL EN BTTVISITA PARC NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT DESDEJUNI.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE en BTT.

DINAR.

Continuació de la visita.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : PIRAGÜISME: PIRAGÜISMEPIRAGÜISME PIRAGÜISME DESDEJUNI.

PIRAGÜISME DINAR

FI de la visita i acomiadament del grup.

(9)

VIATGES SANTAMAR SL TELF/ 935805577 / 625591617 G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----9999 1 r 1 r

1 r 1 r DIADIADIA: DIA: : INICIACIÓ: INICIACIÓINICIACIÓ A LA VELAINICIACIÓ A LA VELA A LA VELA A LA VELA

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Iniciació a la VELA.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : VISITA PARC: VISITA PARCVISITA PARC NATURAL EN BTTVISITA PARC NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT DESDEJUNI.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE en BTT.

Dinar.

Continuació de la visita.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r 3 r

3 r 3 r DIADIADIA: DIA: : PIRAGÜISME: PIRAGÜISMEPIRAGÜISME PIRAGÜISME DESDEJUNI.

PIRAGÜISME DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3 PROGRAMA DELTA 3----10101010 1 r 1 r

1 r 1 r DIADIADIA: DIA: : VISITA PARC: VISITA PARCVISITA PARC NATURAL EN BTTVISITA PARC NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT NATURAL EN BTT

Arrivada a l’allotjament i presentació del monitor.

Acomodació del grup.

Dinar.

Visita guiada al PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE en BTT.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 2 º

2 º 2 º

2 º DIADIADIA: DIA: : UNIVERSAL’S PORT AVENTURA: UNIVERSAL’S PORT AVENTURAUNIVERSAL’S PORT AVENTURA UNIVERSAL’S PORT AVENTURA DESDEJUNI.

UNIVERSAL’S PORT AVENTURA.

DINAR.

Continuació de la visita.

SOPAR

Jocs o Discoteca: A concretar amb els professors.

Descans 3 r

3 r 3 r

3 r DIADIADIA: DIA: : PERXAR: PERXARPERXAR PERXAR DESDEJUNI.

PERXAR.

(* PEXAR: activitat basada a l’art de desplaçar-se amb les embarcacions típiques del Delta de l’Ebre i de la forma tradicional).

DINAR.

FI de la visita i acomiadament del grup.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :