• No se han encontrado resultados

L’assignatura de Pràctiques en Empresa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "L’assignatura de Pràctiques en Empresa"

Copied!
10
0
0

Texto completo

(1)

Grau en Matemàtiques

Doble Grau en Física i Matemàtiques

L’assignatura de Pràctiques en

Empresa

Curs 2020-2021

empreses@mat.uab.cat

(2)

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

 Assignatura de 12 ECTS  300 hores (Codi: 100109) Enllaç a la guia docent

 Optativa.

 Responsables de l’assignatura :

Dolors Herbera/ Josep Gascon (ensenyament).

 Tutors: Tutor/a de l’empresa i tutor/a acadèmic/a.

 Tràmits : conveni empresa-UAB i matrícula.

(3)

Desglossament de les hores

2h …. Entrevista tutor/a acadèmic/a 10h …. Planificació: CV, cerca,

entrevista, organització, … 250h …. Treball a l’empresa

30h …. Realització de la memòria

6h …. Preparació i exposició pública.

2h … Assistència a les

presentacions dels companys

(4)

Tipus d’empresa

INSTITUCIÓ:

Institut d’Ensenyament Secundari

Organismes de la UAB C.V.C / S.E. / oficines

de gestió /…

Institut d’Estadística de Catalunya

Institut de Geomàtica Institut Cartogràfic

Hospitals

….

EMPRESA PRIVADA:

Banc / Caixa d’Estalvis Empreses de

programació

Empresa d’assegurances Empresa de màrqueting Empresa d’enginyeria Empresa Farmacèutica Empresa de

Biotecnologia Consultories

….

(5)

Algunes empreses on s’han fet pràctiques cursos anteriors (per a més informació

consulteu el Document de Protocol)

Pràctiques en el sector sanitari

Hospital St. Joan de Déu.

Hospital Germans Trias i Pujol.

Hospital St. Pau.

Hospital Vall d’Hebron.

IMIM ( Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques)

Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord: IDIAP Jordi Gol. (Ara hi tenim una oferta!!!)

Pràctiques en el sector financer

CaixaBank.

Banc de Sabadell.

Consultories

Accenture

Deloitte

Everis

Indra

Pràctiques en màrqueting

MEDIAPRO (Productor i distribuïdor de productes audiovisuals)

BISMART (Consultor informàtic)

OPTIMUM ( Consultoria vendes)

Gabinet CERES S.L (investigació sociològica i de mercats)

AXA

BeRepublic (Consultora especializada en e-business y marketing digital)

eDreams.

Atrápalo

DIR  (Club esportiu;departament: màrqueting i comunicació)

ABANTE & PONGILUPPI, S.L. ( consultoria i investigació de mercats)

TAYLOR NELSON SOFRES, S.A.KantarWorldpanel (St.

Cugat) (investigadors de mercats )

Pràctiques en laboratoris

EUROFINS (laboratoris)GRIFOLS, S.A. (empresa farmacèutica)

CREAF (centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)  

IRB-Institut de Recerca Biomédica

Altres:

Digital Legends Entertainment, S.L. (empresa de videojocs / estadística aplicada)

Katoid (Videojos)

Servei d’Estadística Aplicada S.E. A. (UAB)

Zitron (disseny de màquines de joc)

Observatori Tercer Sector

CIRSA

(6)

Com fer les pràctiques?

Consulteu el full de protocol per mes detalls, recordeu que teniu tota la informació i la documentació necessària a l’espai de

coordinació del grau del campus virutal

Sol·licitud per fer l'assignatura: omplir el formulari web de sol·licitud.

Registreu-vos aviat: ens va bé per poder-vos anunciar les activitats de l’assignatura

 Entrevista d’assessorament amb el tutor: elaboració del currículum. També podeu assistir a alguna de les sessions de presentació de pràctiques per veure la feina que fan els companys i preguntar dubtes.

Buscar l’entitat on fer les pràctiques (aprofitar les ofertes que tenim, ofertes a INFOJOBS, fer auto-candidatura...)

Quan s’arriba a un acord amb una entitat de fora la UAB, s’omple un document de Pre-conveni (que trobareu a l’espai de coordianció del Campus Virtual). A partir d’aquest la Facultat redacta el conveni amb l’entitat.

Quan s’està redactant el conveni és el moment de matrícular-se (excepte algunes pràctiques d'estiu en que es fa la matrícula el curs següent perquè no dóna temps a fer l’avaluació en el mateix curs acadèmic). Tenir el conveni enllestit tarda uns 10 dies, cal tenir-ho en compte al decidir la data per començar.

Si l’entitat és de la UAB, només cal signar un document de compromís!!

 Estada a l’entitat... Desprès l’avaluació

!

(7)

Avaluació

Acreditació de les hores de treball.

Presentació d'una memòria (entre 15 i 20 fulls, annexes apart).

Informe/avaluació del tutor/a de l’empresa (hi consta la feina feta, les hores realitzades i una valoració ).

Defensa oral de la memòria davant d’un tribunal.

El responsable de l’assignatura posa la nota.

(8)

Criteris d’Avaluació

Els criteris que s'utilitzen per l'avaluació de l'assignatura "Pràctiques en Empreses" són les següents

Informe valoratiu del/de la tutor/a designat/da per l'Empresa (70%)

Contingut de la Memòria de Pràctiques (20 %)

Exposició pública de la Memòria (davant d'un tribunal i dels companys que hagin realitzat les pràctiques en el mateix període). (10%)

Per a ser avaluat positivament són indispensables dues condicions:

1.Que l'informe del tutor sigui positiu.

2.Assolir una avaluació positiva de la memòria.

L'estudiant serà considerat com a "No Presentat" en cas que:

el/la tutor/a de l'Empresa no certifiqui que ha realitzat efectivament la feina, o bé en cas que no presenti la Memòria de Pràctiques o

no es presenti a la defensa oral de la memòria..

(9)

Si es vol continuar a l’empresa

Si l’empresa us demana d’allargar les pràctiques cal fer un nou conveni a través del

Servei d’Ocupabilitat de la UAB Plaça Cívica, Edifici RR 

  (davant Biblioteca CC. Comunicació)  Planta Primera

08193 Bellaterra

(Cerdanyola del Vallès) Barcelona, Spain

T +34 93 586 89 70 

s.ocupabilitat@uab.cat

www.uab.cat/ocupabilitat

(10)

Professors assignatura i més informació

Dolors Herbera (dolors@mat.uab.cat) Despatx: C1/-160

Toni Lozano (tonilb@mat.uab.cat) Despatx: C1/-142

Isabel Serra (iserra@crm.cat) Despatx: 6 (al CRM)

Per la variant de pràctiques a ensenyament:

Josep Gascón (gascon@mat.uab.cat) Despatx: C1/118B

Per dubtes i consultes el correu de l’assignatura és empreses@mat.uab.cat

Documentació de l’assignatura a l’espai de

coordinació del Campus Virtual

Referencias

Documento similar

L’acurada i innovadora planificació de les pràctiques, així com el treball col·laboratiu entre les institucions i els professionals universitaris i sanitaris, permet a l'alumnat

El significat profund de les pràctiques dels mestres novells va ser una de les preocupacions centrals de Mercè Torrents al llarg de tota la seva trajectòria a

[r]

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

Missing estimates for total domestic participant spend were estimated using a similar approach of that used to calculate missing international estimates, with average shares applied

a) Una lectura en veu alta, davant dels examinadors, del text que ha triat. b) Una exposició i una breu conversa, amb els examinadors, sobre el tema de la lectura..

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

Riba (2019) entén el rol del mestre com un acompanyant dels infants en els processos de recerca, d’experimentació, de desenvolupament i de descoberta del món; així, la seva