ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS. INDEX PER ESPÈCIES.

Texto completo

(1)

ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS. INDEX PER ESPÈCIES.

A continuació es recullen tots els artícles, notes breus, ponencies publicats en el Anuari Ornitològic de les Balears, del volum 1 al 25, per ordre alfabètic d’espècies, i dins de cada matèria, per ordre cronològic, indicant l’any de publicacio, titol del texte, nombre del volum i pàgines del texte signat. Tambe figura el titol en àngles si se disposa.

Acrocephalus melanopogon

VICENS, P. i REBASSA, M. 2006. La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s’Albufera de Mallorca. AOB, vol. 20: 33-43.

The moustached warbler Acrocephalus melanopogon at the Albufera de Mallorca. AOB, 20: 33-43.

Aegypius monachus

GOB. 1988. Recompte de voltors, 1987. AOB, vol. 2: 4-5.

GOB. 1989. L’aplicació del “Hacking” al voltor negre. AOB, vol. 3: 7-8.

GOB. 1989. Programa de recuperació del voltor negre a Mallorca 1988-90. AOB, vol. 3: 5-6. MEJÍAS, R. 1990. Sexat per anàlisi cromosòmic del voltor negre. AOB, vol. 4: 12-13.

MUNTANER, J. 1990. Recompte de voltors, 1989. AOB, vol. 4: 14-17.

TEWES, E. 1991. El voltor (Aegypius monachus) a Europa, un pas endavant en la seva recuperació.

AOB, vol. 5: 2-8.

TEWES, E. 2003. El programa de conservació del voltor negre Aegypius monachus a Mallorca al 2002. AOB, vol. 17: 59-69.

The Black Vulture Aegypius monachus Conservation Program on Majorca in 2002. AOB, 17: 59-69.

TEWES, E. 2005. Situación del buitre negro Aegypius monachus en Mallorca. AOB, vol. 19: 99-108.

Status of the Black Vulture Aegypius monachus in Mallorca. AOB, 19: 99-108. Alcedo atthis

MAYOL, J. i RAYÓ, M. 1991. Disquisicions sobre el nom de l’arner. AOB, vol. 5: 28-29.

RAYÓ, M. 1991. Sobre l’alció i el seu mite. AOB, vol. 5: 30-32.

(2)

HEARL, G. 1995. Terrolot de coabarrada Ammomanes cincturus en cap de ses Salines, Mallorca, març 1994. AOB, vol. 9: 43-46.

Bar-tailed Desert Lark Ammomanes cincturus at Cabo de Salinas, Mallorca. March 1994. AOB, 9: 43-46.

Aquila pomarina

CAPÓ, J. y PONS, J.M. 2001. Primer registro de águila pomerana Aquila pomarina en España. AOB,

vol. 15: 11-18.

First report of Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in Spain. AOB, 15: 11-18.

Apus pallidus

CATCHOT, S. i DE PABLO, F. 1993. Noves colonies de vinjola pàl·lida (Apus pallidus) a l’illa de Menorca.

AOB, vol. 7: 60-61.

New colonies of Pallid Swift (Apus pallidus) at the Minorca’s Island. AOB, 7: 60-61.

SEBASTIÀ C.; VICENS P.; 2010. Primera cita de cria de falzia pàl·lida Apus pallidus dins d’un nucli urbà

a les Illes Balears. AOB, vol. 25: 47-50

First breeding record of pallid swift Apus pallidus in an urban centre on the Balearic Isles. AOB, vol. 25: 47-50

Anas platyrhynchos

GARCÍA, D. i COSTA, S. 2006. Confirmación de la nidificación del ánade azulón Anas platyrhynchos en

la isla de Formentera. AOB, vol. 20: 59-60.

Confirmation of breeding by the Mallard Anas platyrhynchos on the island of Formentera. AOB, 20: 59-60.

Anas querquedula

REBASSA, M. 2007. Primera nidificació documentada de la betla blanca Anas querquedula a les Illes Balears. AOB, vol. 22: 65-68.

First documented breeding by the garganey Anas querquedula in the Balearic Islands. AOB, 22: 65-68.

Asio otus

CATCHOT, S. 1998. Primer registre de nidificació de mussol reial Asio otus a l´illa deMenorca. AOB,

vol. 12: 109-110.

First breeding record of Long-eared owl Asio otus on the island of Menorca. AOB, 12:

109-110.

COSTA, S. 2000. Situació del mussol banyut Asio otus a l’illa de Formentera. AOB, vol.14: 3-6.

Situation of the Northern Long-eared Owl Asio otus in Formentera. AOB, 14: 3-6.

MARTÍNEZ, O. 2003. Nova localitat de cria de mussol banyut Asio otus a l’illa d’Eivissa. AOB, vol.

(3)

New breeding location of Northern Long-eared Owl Asio otus in Eivissa. AOB, 17: 13-15.

Aythya collaris

REBASSA, M. 2007. Primera observació d’un moretó de collar Aythya collaris per al conjunt de les Illes Balears. AOB, vol. 22: 73-76.

First observation of ring-necked duck Aythya collaris for the Balearic Islands. AOB, 22: 73-76.

Botaurus stellaris

VICENS, P. 1998. Situació de la queca Botaurus stellaris a s´Albufera de Mallorca. AOB, vol. 12:

95-104.

Situation of the Bittern Botaurus stellaris in the Albufera of Mallorca. AOB, 12: 95-104.

Bubulcus ibis

SEBASTIÀ C.; VICENS P.; 2010. Nova colònia de cria d’esplugabous Bubulcus ibis a les Illes Balears.

AOB, vol. 25: 43-46

New breeding colony of cattle egret Bubulcus ibis in the Balearic Islands. AOB, vol. 25: 43-46

Bucanetes githagineus

LLABRÉS X. 2010. Cria possible de pinsà trompeter Bucanetes githagineus a Mallorca. AOB, vol. 25:

51-55

Possible breeding of Trumpeter finch Bucanetes githagineus in Mallorca. AOB, vol. 25: 51-55

Buteo buteo

VENTOSO L.; MUNTANER J. 2010. Important hivernada i migració prenupcial d’aligot Buteo buteo a

Mallorca, 2010-2011. AOB, vol. 25: 57-61

Important common Buzzard Buteo buteo wintering and prenuptial migration in Mallorca, 2010–2011. AOB, vol. 25: 57-61

Calidris fuscicollis

REBASSA, M. 2007. Observació d’un corriol coablanc Calidris fuscicollis al Salobrar de Campos. AOB, vol. 22: 59-64.

Observation of a White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis in the Salobrar de Campos salt pans. AOB, 22: 59-64.

Calonectris diomedea

ALVAREZ, J.C.; PEREZ, A. i MESEGUER, J. 1998. Biometría de la pardela cenicienta Calonectris

diomedea y paiño común Hydrobates pelagicus para el estudio de su aerodinámica y

(4)

Biometria del virot Calonectris diomedea i de la noneta Hydrobates pelagicus per estudiar-ne l´aerodinàmica i el vol. AOB, vol. 12: 17-27.

Biometry of Cory´s Shearwater Calonectris diomedea and British Storm-petrel Hydrobates pelagicus and the study of there aerodynamics and flight. AOB, 12: 17-28.

GENOVART, M. 2002. Seguiment de la colònia de cria de virot Calonectris diomedea a l'illot des

Pantaleu. AOB, vol. 16: 23-27.

A series of studies of the breeding colony of Cory's Shearwater Calonectris diomedea at Illot des Pantaleu. AOB, 16: 23-27.

JAUME, J. i SUÁREZ, M. 1994. Recompte nidificant de virot (Calonectris diomedea) i de noneta

(Hydrobates pelagicus) al Parc Nacional de Cabrera, 1993. AOB, vol. 8: 54-57. Census of Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) breeding in Cabrera National Park, 1993. AOB, 8: 54-57.

JAUME, J. i SUÁREZ, M. 1995. Estudi per a la conservació de la colònia de virots (Calonectris diomedea)

a l'illot del Pantaleu. AOB, vol. 9: 51-54.

Study for the preservation of the Shearwater (Calonectris diomedea) colony on the island of Pantaleu. AOB, 9: 51-54.

LÓPEZ-JURADO, C.; AGUILAR, J.S.; REBASSA, M. iJURADO,F. 1996. Nou rècord de longevitat per a virot

Calonectris diomedea diomedea. AOB, vol. 10: 35.

New longevity record for Cory’s Shearwater Calonectris diomedea diomedea. AOB, 10: 35. LÓPEZ-JURADO, C.; JAURME, J.; KING, J.; MESTRE, A.. i REBASSA, J.M. 1993. Contribució a l’estudi de les

colònies de virot (Calonetris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l’arxipèlag de Cabrera. AOB, vol. 7: 29-38.

Contribution to the research of the Cory’s Sheawater (Calonetris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) colonies the Cabrera Archipelago. AOB, 7: 29-38.

MAYOL, M. 1991. Els controls de virots (Calonectris diomedea) nidificants a l’arc sud-oest de

Mallorca i Cabrera. AOB, vol. 5: 15-20.

MUÑOZ, A. i MESTRE, A. 1993. Virot (Calonectris diomedea) i falcó marí (Falco eleonorae) nidificant dins la mateixa cavitat. AOB, vol. 7: 55-56.

Cory’s Sheawater (Calonectris diomedea) and Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) were found breeding into the same cavity. AOB, 7: 55-56.

ORO, D.; GENOVART, M.; IGUAL, J.M.; RUIZ, X. i GÓNZALEZ-SOLÍS, J. 2008. Rutes migratòries i àrees d’hivernada del virot gros Calonectris diomedea des Pantaleu (Mallorca). AOB, vol. 23: 37-42.

Migratory routes and wintering areas of Cory’s shearwaters Calonectris diomedea from es Pantaleu (Mallorca). AOB, 23: 37-42.

RODRIGUEZ, A. y MCMINN, M. 2001. Captura de una pardela cenicienta Calonectris diomedea

diomedea con una edad de 26 años en el Parque Nacional deCabrera. AOB, vol. 15: 35-36. Capture of a Cory’s Shearwater Calonectris diomedea diomedea in the Cabrera National Park 26 years later. AOB, 15: 35-36.

(5)

TRIAY, R. iCAPÓ, J. 1996. Parametres reproductors del virot Calonectris diomedea a l’illa de

Menorca. AOB, vol. 10: 19-24.

Cory’s Shearwater Calonectris diomedea reproductive parameters on Menorca island. AOB, 10: 19-24.

Certhia familiaris

SUÁREZ, M. 2001. Recuperació errònia d´un raspinell pirenaic Certhia familiaris. AOB, vol. 15:

33-34.

Wrong recovery of a Treecreper Certhia familiaris. AOB, 15: 33-34.

Charadrius alexandrinus

GARCIAS, P. 1996. Situació del tiroril·lo camanegra Charadrius alexandrinus a Mallorca. AOB, vol.

10: 25-33.

Status of the Kentish Plover Charadrius alexandrinus in Mallorca. AOB, 10: 25-33. Circus aeruginosus

REBASSA, M. 1994. Nova localitat de cria de l'arpella (Circus aeruginosus) a Mallorca. AOB, vol. 8:

48-50.

New breeding site for the Marsh Harrier (Circus aeruginosus) in Mallorca. AOB, 8: 48-50. Circus pygargus

CAYUELA, E. i MAYOL, J. 2002. Segona nidificació de l'àguila d'albufera Circus pygargus a l'illa de

Mallorca. AOB, vol. 16: 65-68.

Second breeding of the Montagu's Harrier, Circus pygargus in the Island of Mallorca. AOB, 16: 65-68.

Columba palumbus

COSTA, S. 2002. Nidificació del tudó Columba palumbus a l'Illa de Formentera. AOB, vol. 16: 57-58.

Breeding of the Common Woodpigeon Columba palumbus on the Island of Formentera. AOB, 16: 57-58.

Coturnix coturnix

MARTÍNEZ, J.L. y SUÁREZ, M. 2007. Fenología migratoria y movimientos primaverales de la codorniz común Coturnix coturnix en las Islas Baleares. AOB, vol. 22: 49-58.

Common Quail Coturnix coturnix migration phenology and spring movements in the Balearic Islands. AOB, 22: 49-58.

(6)

FIOL, C. 2009. Primeres notes sobre la biología reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus a Mallorca. AOB, vol. 24: 49-56.

First notes on the breeding biology of the Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus in Mallorca. AOB, 24: 49-56.

Delichon urbica

MUÑOZ, A. 1993. Recompte de parelles nidificants de cabot (Delichon urbica) a la localitat d’Artà.

AOB, vol. 7: 58-60.

Census of breeding pairs of House Martin (Delichon urbica) in Artà. AOB, 7: 58-60. Erithacus rubecula

MAS, R.; CARRASCO, G. i MARTÍNEZ, J.L. 2006. Reproducció accidental de ropit Erithacus rubecula a l’illa

de Mallorca. AOB, vol. 20: 61-63.

Incidental breeding of Robin Erithacus rubecula in Mallorca. AOB, 20: 61-63. Falconiformes

MUÑOZ, A. 1994. Situació dels falconiformes nidificants a la península de Llevant de Mallorca.

AOB, vol. 8: 31-38.

Breeding Falconiformes of the Península de Llevant (Mallorca). AOB, 8: 31-38. Falco eleonorae

BONNIN, J. 2005. Recompte i paràmetres reproductors de la població balear del falcó marí Falco

eleonorae a l'any 2004. AOB, vol. 19: 1-9.

Census and breeding parameters of Eleonora's Falcon Falco eleonorae in the Balearic islands in 2004. AOB, 19: 1-9.

MUÑOZ, A. i MESTRE, A. 1993. Virot (Calonectris diomedea) i falcó marí (Falco eleonorae) nidificant

dins la mateixa cavitat. AOB, vol. 7: 55-56.

Cory’s Sheawater (Calonectris diomedea) and Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) were found breeding into the same cavity. AOB, 7: 55-56.

TOMÀS, P.; FORTEZA, V. i FRONTERA, M. 1992. Recompte de 1991 de falcó marí (Falco eleonorae), al Parc Nacional de Cabrera. AOB, vol. 6: 66-68.

The 1991 census of Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) in Cabrera National Park. AOB, 6:

66-68.

Falco peregrinus

DE PABLO, F. 2006. Población reproductora de halcón peregrino en Menorca. AOB, vol. 20: 95-98.

Breeding population of peregrine falcon in Menorca. AOB, 20: 95-98.

GARCÍA, D. 2006. Efectivos reproductores y productividad del halcón peregrino Falco peregrinus brokeii en las islas Pitiüses (Baleares). AOB, vol. 20:19-24.

(7)

Reproductive numbers and productivity of the Peregrine Falcon Falco peregrinus brokeii in the Pitiuse Islands (Balearics). AOB, 20:19-24.

Falco subbuteo

DE PABLO, F. y CAPÓ, J. 2004. Primeros datos de cría del alcotán Falco subbuteo en Menorca. AOB,

vol. 18: 71-72.

Details of the first breeding of the Hobby Falco subbuteo in Menorca. AOB, 18: 71-72.

Fulica cristata

REBASSA, M. 2006. Resultats dels primers 2 anys de seguiment de la fotja banyuda Fulica cristata a

s’Albufera de Mallorca. AOB, vol. 20:25-32.

Results from the first two years of monitoring the crested coot Fulica cristata at s’Albufera de Mallorca. AOB, 20:25-32.

Haliaetus albicilla

REBASSA, M. 2002. Observació d'una àguila marina Haliaetus albicilla a Mallorca l'hivern

2001-2002. AOB, vol. 16: 29-34.

Observation of a White-tailed Eagle Haliaetus albicilla in Mallorca during the winter of 2001-2002. AOB, 16: 29- 34.

Hieraaetus pennatus

VIADA, C. i DE PABLO, F. 2009. Cens d’àguila calçada Hieraaetus pennatus a Balears al 2009 i estat de conservació. AOB, vol. 24: 1-16.

Booted Eagle Hieraatus pennatus census in the Balearics in 2009 and the state of conservation. AOB, 24: 1-16.

Himantopus himantopus

GARCIAS, P. 1992. Seguiment de la colònia d’avisadors (Himantopus himantopus) al Salobrar de

Campos, 1991. AOB, vol. 6: 29-34.

Monitoring of the Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) colony at the Salobrar de Campos, 1991. AOB, 6: 17-28.

MUNTANER, J. i MAYOL, J. 1990. Nidificació d’avisadors a les Balears, 1989. AOB, vol. 4: 2-6.

Hippolais sp.

GARCIAS, P. 1992. Contribució al coneixement del status de les bosquetes (gènere Hippolais) a les Illes Balears. AOB, vol. 6: 43-47.

Contribution to the knowledge of the status of the genus Hippolais in the Balearic Islands.

AOB, 6: 43-47.

(8)

AGUILAR, J.S. 1993. Nova localitat de reproducció de noneta (Hydrobates pelagicus) a Eivissa. AOB, vol. 7: 63-64.

New site of reproduction of the Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) in Iviza. AOB, 7: 63-64.

AGUILAR, J.S. 1998. Resultats inicials de l´hora de captura i estat reproductor a la noneta

Hydrobates pelagicus. AOB, vol. 12: 105-107.

Initial results of capture hour and reproductive state of the Storm Petrel Hydrobates

pelagicus. AOB, 12: 105-107.

ALVAREZ, J.C.; PEREZ, A. i MESEGUER, J. 1998. Biometría de la pardela cenicienta Calonectris

diomedea y paiño común Hydrobates pelagicus para el estudio de su aerodinámica y

vuelo. AOB, vol. 12: 17-27.

Biometria del virot Calonectris diomedea i de la noneta Hydrobates pelagicus per estudiar-ne l´aerodinàmica i el vol. AOB, vol. 12: 17-27.

Biometry of Cory´s Shearwater Calonectris diomedea and British Storm-petrel Hydrobates pelagicus and the study of there aerodynamics and flight. AOB, 12: 17-28.

JAUME, J. i SUÁREZ, M. 1994. Recompte nidificant de virot (Calonectris diomedea) i de noneta

(Hydrobates pelagicus) al Parc Nacional de Cabrera, 1993. AOB, vol. 8: 54-57. Census of Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) breeding in Cabrera National Park, 1993. AOB, 8: 54-57.

LÓPEZ-JURADO, C.; JAURME, J.; KING, J.; MESTRE, A.. i REBASSA, J.M. 1993. Contribució a l’estudi de les

colònies de virot (Calonetris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l’arxipèlag de Cabrera. AOB, vol. 7: 29-38.

Contribution to the research of the Cory’s Sheawater (Calonetris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) colonies the Cabrera Archipelago. AOB, 7: 29-38.

Hydrobates pelagicus melitensis

GARCÍA-GANS, F.J.; SANTANA, C.; TORNERO, J.A. i CATALÀ, F.J. 2005. Resultats preliminars de la

quantificació de la població reproductora d'ocell de tempesta Hydrobates pelagicus melitensis de l'illot de s'Espartar. AOB, vol. 19 : 45-49.

Preliminary results on the quantifying of the European Storm-petrel Hydrobates pelagicus melitensis breeding population on s'Espartat islet. AOB, 19: 45-49.

Ixobrychus minutus

MAYOL, J i JURADO, J.R. 2004. Del nom del suís Ixobrychus minutus. AOB, vol. 18: 79-80.

The popular name of Ixobrychus minutus. AOB, 18: 79-80.

Jynx torquilla

GARCIAS P. 2010. Revisió de l’estatus del formiguer Jynx torquilla a Mallorca. AOB, vol. 25: 29-41 Revision of the status of Eurasian wryneck Jynx torquilla in Mallorca. AOB, vol. 25: 29-41

(9)

MARTÍNEZ, O. i ESTARELLAS, J. 1996. Nueva localidad de cria en Eivissa de la gaviota de Audouin

Larus audouinii. AOB, vol. 10: 41-43.

New location of breeding in Eivissa of the Audouin’s Gull Larus audouinii. AOB, 10:

41-43-MUNTANER J.; CARDONA, E. i ESCANDELL, R. 2006. Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en les islas Baleares en el trienio 2003-2005. AOB, vol. 20: 81-93.

Situation of the Audouin´s Gull Larus audouinii in the Balearic Islands in the three years 2003-2005. AOB, 20: 81-93.

MUNTANER, J. 1998. La gaviota de Audouin Larus audouinii en las islas Baleares y sus movimientos.

AOB, vol. 12: 35-65.

La gavina d’Audouin Larus audouinii a les illes balears i els seus moviments. AOB, vol 12:

35-65.

The Audouin’s Gull Larus audouinii in the Balearic Islands and its movements. AOB, 12: 35-66.

MUNTANER, J. 2000. Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las islas Baleares en

1998-1999. AOB, vol.14: 19-25.

Situation of the Audouin’s Gull Larus audouinii in the Balearic Isles during 1998-1999. AOB,

14: 19-25.

MUNTANER, J. 2003. Situación de la gaviota de Audouin Larus audouinii en las Islas Baleares en el

trienio 2000-2002. AOB, vol. 17: 71-85.

Status of the Audouin’s Gull Larus audouinii population in the Balearic Islands during the years 2000 to 2002. AOB, 17: 71-85.

PRUNIER, F. 2004. Interacciones entre la gaviota patiamarilla Larus michahellis y la gaviota de

Audouin Larus audouinii en la isla de Dragonera. AOB, vol. 18: 17-25.

Interaction between Yellow-legged Gull Larus michahellis and Audouin's Gull Larus audouinii on the island of Dragonera. AOB, 18: 17-25.

Larus michahellis

GOB. 1989. Control de població de gavines. AOB, vol. 3: 9-10.

MEJÍAS, R. 1990. Campanya de control de la població de gavina de cames grogues a Balears ’89. AOB, vol. 4: 18-20.

PRUNIER, F. 2004. Interacciones entre la gaviota patiamarilla Larus michahellis y la gaviota de

Audouin Larus audouinii en la isla de Dragonera. AOB, vol. 18: 17-25.

Interaction between Yellow-legged Gull Larus michahellis and Audouin's Gull Larus audouinii on the island of Dragonera. AOB, 18: 17-25.

RODRIGUEZ, A. i MUNTANER, J. 2005. Primeros resultados del marcado de gaviota patiamarilla Larus michahellis con anillas de lectura aen las islas Balears. AOB, vol. 19: 69-77. First results from marking the Yellow-legged Gull Larus michahellis with rings readable at distance in the Balearic Islands. AOB, 19: 69-77.

(10)

Limnodromus scolopaceus

STAGG, A. 2003. First sighting of Long-billed Dowitcher, Limnodromus scolopaceus, in the

Balearic Islands. AOB, 17: 3-9.

Primera observació de cegall de bec llarg, Limnodromus scolopaceus, a les Illes Balears

AOB, vol. 17: 3-9.

Loxia curvirostra balearica

SUMMERS, R.W. & KALETJA-SUMMERS, B. 2004. Preliminary observations on the feeding habits and

habitats of Crossbills Loxia curvirostra balearica at Cape Formentor, Majorca. AOB, 18:

3-15.

Observacions preliminars del comportament i de l'hàbitat alimentaris del trencapinyons Loxia curvirostra balearica a la península de Formentor, Mallorca. AOB, vol. 18: 3-15.

Merops apiaster

ADROVER, J. 2010. Estat de conservació de la població d’abellerol Merops apiaster a Mallorca. AOB,

vol. 25: 15-27

Conservation status of the Bee-eater Merops apiaster in Mallorca. AOB, vol. 25: 15-27 Milvus milvus

ADROVER J., MUÑOZ A. i RIERA J. 2003. Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca. AOB, vol. 17:

41-45.

Situation of the Red Kite Milvus milvus in Mallorca. AOB, 17: 41-45.

ADROVER, J. 2007. Ús de l’abocador de Son Reus per part de la població de milana Milvus milvus a Mallorca. AOB, vol. 22: 37- 48.

Use of Son Reus rubbish tip by the Mallorcan red kite Milvus milvus population. AOB, 22: 37-48.

DE PABLO, F. y PONS, J.M. 2003. El milano real Milvus milvus en Menorca (Islas Baleares): situación

y conservación. AOB, vol. 17: 47-52.

The red kite Milvus milvus in Menorca (Balearic Islands): status and conservation. AOB, 17: 47-52.

MUÑOZ, A. i RIERA, J. 2001. Cens i seguiment de la població nidificant de milana Milvus milvus a Mallorca, any 2000. AOB, vol. 15: 27-32.

Census and monitoring of the breeding population in Mallorca of the Red Kite Milvus milvus, year 2000. AOB, 15: 27-32.

Milvus migrans

DE PABLO, F. i PONS, J.Mª. 1998. Estatus del milano negro Milvus migrans en Menorca. AOB, vol. 13:

31-34.

(11)

Motacilla alba

NICOLL, S. i MARTÍNEZ, J.L. 2008. Fenología y dinámica del dormidero de lavandera blanca Motacilla alba en el aeropuerto de Palma (Mallorca, Islas Baleares). AOB, vol. 23: 17-26. Phenology and dynamics of the white wagtail Motacilla alba roost at Palma airport. AOB, 23: 17-26.

Motacilla flava cinereocapilla

GARCIAS, P. 2008. Primera cita de cria de la subespecie cinereocapilla xàtxero groc Motacilla flava a Mallorca. AOB, vol. 23: 27-36.

First Italian yellow wagtail Motacilla flava cinereocapilla breading record for the Balearics. AOB, 23: 27-36.

Myiopsitta monachus

SASTRE, A. i GORDIOLA, F. 2000. Noves dades de cria de la cotorra de pit gris Myiopsitta monachus

a Mallorca. AOB, vol.14: 15-18.

New breeding records of Monk Parakeet Myiopsitta monachus in Mallorca AOB, 14: 15-18.

Muscicapa striata balearica

GARGALLO, G. 1994. Identificació de la subspècie balear de menjamosques Muscicapa striata

balearica. AOB, vol. 8: 21-30.

Identification of the Balearic race of the Spotted Flycatcher Muscicapa striata balearica. AOB, 8: 21-30.

Neophron percnopterus

ADROVER, J. 2006. Contribució al coneixement de l’Estatus de la moixeta voltonera Neophron

percnopterus a Mallorca. AOB, vol. 20: 11-18

Contribution to knowledge about the Status of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Mallorca. AOB, 20: 11-18.

DE PABLO, F. 2001. Estatus del alimoche Neophron percnopterus en Menorca, Islas Baleares. AOB,

vol. 15: 3-9.

Status of Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Menorca, Balearic Islands. AOB, 15:

3-9.

DE PABLO, F. 2003. La situación del alimoche Neophron percnopterus en las Islas Baleares. AOB,

vol. 17: 53-57.

Status of Egyptian Vulture Neophron percnopterus in the Balearic Islands. AOB, 17: 53-57. ORFILA, G. 1989. Recompte estival de miloca a Menorca, 1988. AOB, vol. 3: 2-4.

VIADA, C. i REBASSA, M. 1994. Reinstal·lació de la moixeta voltonera (Neophron percnopterus) com

a nidificant a Mallorca. AOB, vol. 8: 45-47.

Return of the Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) as a breeding bird in Mallorca. AOB, 8: 45-47.

(12)

Oceanodroma monorhis

MCMINN, M. i DIETRICH, P. 1998. Captura de un paiño de Swinhoe Oceanodroma monorhis en el

islote de Ses Bledes, archipiélago de Cabrera. AOB, vol 12: 67-94.

Captura d´un petrell de Swinhoe Oceanodroma monorhis a l´illot de ses Bledes, Cabrera.

AOB, vol. 12: 67-94.

A Swinhoe’s Storm-petrel Oceanodroma monorhis caught on the islet of Ses Bledes, Cabrera. AOB, 12: 67-94.

Otus scops

COSTA, S. 2002. Nidificació del xot Otus scops en un empelt de bruixa a l'illa de Formentera.

AOB, vol. 16: 59.

Breeding of the Eurasian Scops-owl Otus scops on a peak on the Island of Formentera. AOB, 16: 59.

Oxyura jamaicensis

MUNTANER, J. 2002. Primera cita de malvasía canela Oxyura jamaicensis en las Baleares y

problemas de conservación de la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala. AOB, vol. 16: 41-46.

First record of the Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in the Balearic Islands and conservation problems of the White-headed Duck Oxyura leucocephala. AOB, 16: 41-46.

Pandion haliaetus

MAYOL, J. i VICENS, P. 1991. L’eficiència de captura de l’àguila peixetera (Pandion haliaetus) a s’Albufera. AOB, vol. 5: 21-24.

MUÑOZ, A. 2008. Hivernada a Mallorca d’un exemplar local d’àguila peixatera Pandion haliaetus de primer any. AOB, vol. 23: 53-56.

Wintering in Mallorca by a locally hatched osprey Pandion haliaetus. AOB, vol. 23: 53-56. MUÑOZ, A. 2009. Seguiment via satèl·lit de la migració d’un exemplar suec d’àguila peixatera

Pandion haliaetus hivernant a Mallorca. AOB, vol. 24: 57-65.

Satellite monitoring of the migration of a Swedish Osprey Pandion haliaetus wintering in Mallorca. AOB, 24: 57-65.

REBASSA, M. i VICENS, P. 1994. L'eficiència de captura de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a s'Albufera de Mallorca. AOB, vol. 8: 39-43.

Fishing officiency of the Osprey (Pandion haliaetus) at s’Albufera de Mallorca. AOB, 8: 39-43.

TRIAY, R. 1994. Conservació de l'aguila peixatera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca. AOB, vol. 8:

15-20.

(13)

TRIAY, R. 2003. Situació de l’àguila peixetera Pandion haliaetus a l’illa de Menorca. AOB, vol. 17:

31-40.

Status of the Osprey Pandion haliaetus in the island of Minorca. AOB, 17: 31-40.

Passer domesticus

JAUME, J. i LÓPEZ-JURADO, C. 1993. Regressió del taulader (Passer domesticus) a l’illa de sa Dragonera. AOB, vol. 7: 56-58.

Regression of the Hous Sparrow (Passer domesticus) at the Dragonera’s island. AOB, 7: 56-58. Phalacrocorax aristotelis

DE PABLO, F. 2006. Contribución a la situación del cormorán moñudo en Menorca (Islas Baleares).

AOB, vol. 20: 99-107.

Contribution to the situation of the Shag in Menorca (Balearic Islands.) AOB, 20: 99-107.

DE PABLO, F. i CATCHOT, S. 1992. El corbmarí (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) a Menorca:

recompte de parelles reproductores i paràmetres reproductius. AOB, vol. 6: 13-16.

The Mediterranean shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in Minorca: census of breeding pairs and reproductive parameters. AOB, 6: 13-16.

GOB. 1988. Recompte de nidificació de corbmarins. AOB, vol. 2: 6.

Phalacrocorax carbo

CATCHOT, S. 1991. Corpetasses (Phalacrocorax carbo) amb anelles de color. AOB, vol. 5:

25-27.

Phoenicurus ochruros

NICOLAI, B. 2002. Feeding of Black Redstart Phoenicurus ochruros at post-nuptial migration on

Menorca. AOB, vol. 16: 15-22.

Alimentació de la coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros durant la migració postnupcial a Menorca. AOB, 16: 15-22.

Phylloscopus collybita

GARCIAS, P. 2008. Primer registre de nidificació d’ull de bou Phylloscopus collybita a les Balears. AOB, vol. 23: 43-45.

First Commoon Chiffchaff Phylloscopus collybita breeding record for the Balearics. AOB, vol. 23: 43-45.

Porphyrula alleni

GARCIAS, P. 2002. Primer registre del gallet faver africà Porphyrula alleni per a les Balears. AOB,

vol. 16: 35-40.

(14)

Procellariiormes

CATCHOT, S. 1992. Contribució al coneixement de les Procellariiormes a l’illa de Menorca. AOB,

vol. 6: 3-12.

Contribution to the knowledge of the Procellariiformes in Minorca. AOB, 6: 3-12.

Puffinus sp.

ALTABA, C.R. 1994. La sistemàtica i la conservació de la biodiversitat: el cas de les baldritges

(Puffinus). AOB, vol. 8: 3-14.

Systematics and conservation of biodiversity: the case of shearwaters (Puffinus). AOB, 8: 3-14.

Puffinus mauretanicus

CARBONERAS, C. 1998. Notes sobre la fenologia i selecció de l’hàbitat de la baldritja de les Balears

Puffinus mauretanicus. AOB, vol. 13: 13-19.

Notes on Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus phenology and habitat selection. AOB,

13: 13-19.

GARCÍA, D. i ARBONA, P. 2002. Nueva localidad de nidificación de la pardela balear Puffinus

mauretanicus en el islote de s'Espalmador. AOB, vol. 16: 69-70.

New breeding site for the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus in the small island of s'Espalmador. AOB, 16: 69-70.

IGUAL, J.M.; AFAN, I.; SANTANA, C. & ORO, D. 2005. Confirmación de cría de la Pardela balear

Puffinus mauretanicus en el islote de Es Bosc, Parque Natural de Cala d'Hort, Ibiza. AOB, vol. 19: 11-13.

Breeding of Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus confirmed in the small island of Es Bosc, Natural Parc of Cala d'Hort, Ibiza. AOB, 19: 11-13.

LOUZAO, M.; ARCOS, J.M.; HYRENBACH, D.K.; ABELLÓ, P; GIL DE SOLA, L. y ORO, D. 2005. Resultados

preliminares sobre el hábitat de alimentación de la pardela balear en el levante ibérico peninsular. AOB, vol. 19: 61-67.

Preliminary results of the foraging habitat of the Balearic Shearwater off the eastern iberian peninsula. AOB, 19: 61-67.

MAYOL, J. 1998. La identitat especifica de la baldritja de les Balears Puffinus mauretanicus (Lowe) 1921. AOB, vol. 12: 3-16.

Specefic identity of the Balearic shearwater: Puffinus mauretanicus (LOWE) 1921. AOB, 12:

3-16.

REBASSA, M.; SUÁREZ, M. i SUNYER, J.R. 1997. Nota sobre el comportament alimentari de la

baldritja balear Puffinus mauretanicus. AOB, vol. 12: 125-128.

Notes on the foraging behaviour of the Balearic shearwater Puffinus mauretanicus. AOB,

(15)

Puffinus yelkouan mauretanicus

AGUILAR, J.S. 1994. Seguiment de la població reproductora de Puffinus yelkouan mauretanicus al

Parc Nacional de Cabrera, 1993. AOB, vol. 8: 51-53.

Monitoring of the breeding population of Puffinus yelkouan mauretanicus in Cabrera National Park, 1993. AOB, 8: 51-53.

AGUILAR, J.S. 1995. Recuperación de Puffinus yelkouan mauretanicus amb una edat mínima de 20

anys. AOB, vol.9: 55.

Recovery of Puffinus yelkouan mauretanicus with a minimum age of 20 years. AOB, 9: 55. PATERSON, A.M. i YESOU, P. 1995. Identificación de la pardela mediterránea Puffinus yelkouan. AOB,

vol. 9: 13-20.

Identificació de la baldritja mediterrània Puffinus yelkouan. AOB, vol. 9: 13-20. Identification of the Mediterranean Shearwater Puffinus yelkouan. AOB, 9: 13-20.

Phylloscopus schwarzi

REBASSA, M. 1998. L’ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi, capturat a l´illa de Cabrera.

AOB, vol. 12: 129-132.

Radde’s Warbler Phylloscopus schwarzi captured on the island of Cabrera. AOB, 12:

129-132.

Recurvirostra avosetta

RIERA, J. i SUÁREZ, M. 1998. Nou registre de nidificació del bec d’alena Recurvirostra avosetta al

Salobrar de Campos, Mallorca. AOB, vol. 13: 41-43.

New avocet Recurvirostra avosetta breeding record at Salobrar de Campos. AOB, 13:

41-43.

Sterna hirundo

MAS, R.E. 2002. Primeres dades de nidificació de llambritja Sterna hirundo a les Illes Balears.

AOB, vol. 16: 61-64.

First breeding record of Common Tern Sterna hirundo in the Balearic Islands. AOB, 16: 61-64.

Sylvia cantillans

GARGALLO, G. 1993. Primeres dades de nidificació del busqueret de garriga (Sylvia cantillans) a l’arxipèlag de Cabrera. AOB, vol. 7: 62-63.

First data breeding of the Subalpine Warbler (Sylvia cantillans) in Cabrera Archipelago. AOB,

7: 62-63.

Sylvia melanocephala

SUNYER, J.R. 2008. Sobre la nidificació del busqueret capnegre Sylvia melanocephala al centre de Mallorca. AOB, vol. 23: 57-61.

(16)

Onn the breeding of the Sardinian warbler Sylvia melanocephala in the centre of Mallorca. AOB, 23: 57-61.

Sylvia undata

SUNYER, J. 1998. Breeding of Dartford Warbler Sylvia undata in Mallorca. AOB, 12: 117-123.

Nidificació del busqueret roig coallarga Sylvia undata a Mallorca. AOB, vol. 12: 117-123. Sylvia sarda balearica

GARGALLO, G. 1992. Identificació del busqueret coallarga (Sylvia sarda balearica). AOB, vol. 6:

35-42.

Identification of the Marmora’s Warbler (Sylvia sarda balearica). AOB, 6: 35-42.

Tachybaptus ruficollis

MARTÍNEZ, O. 2007. Primeres dades de cria de setmesó Tachybaptus ruficollis a l’illa d’Eivissa. AOB, vol. 22: 69-72.

First little grebe Tachybaptus ruficollis breeding records for the island of Ibiza. AOB, 22: 69-72.

Tadorna tadorna

PALERM, J.C. i MARTÍNEZ, O. 1995. Nidificació d’ànnera blanca (Tadorna tadorna) a ses Salines d’Eivissa

en 1994. AOB, vol. 9: 57-59.

Nesting of the Shelduck (Tadorna tadorna) in Ses Salines (the salt flats) of Eivissa in 1994. AOB, 9:57-59.

WIJK, S. 1996. Primera nidificació d’ànnera blanca Tadorna tadorna a Formentera (Balears) en

1995. AOB, vol. 10: 37-39.

First nesting of Shelduck Tadorna tadorna in Formentera (Balearic Islands) in 1995. AOB,

10: 37-39.

Tyto alba

MAS, R. 2008. Captura ocasional per òliba Tyto alba d’escarabats de Sant Joan Polyphylla fullo en una zona d’emergència masiva. AOB, vol. 23: 47-52.

Ocasional capture by the barn owl Tyto alba of the June beetle Polyphylla fullo in an area of massive emergence. AOB, 23: 47-52.

Upupa epops

MAS, R.E. i CARRASCO, G. 2004. Comportament del puput Upupa epops: postura d'ales esteses i

coll romput. AOB, vol. 18: 73-77.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :