Plec de condicions tècniques per al subministrament de material de fontaneria per als Centres Esportius Municipals

Texto completo

(1)

Àrea / Unitat

Àrea d'Esports i Salut Pública Esports MRR Codi de verificació ²2V5Y4Y434H653K3Z0BW0P» ²2V5Y4Y434H653K3Z0BW0P» 2V5Y4Y434H653K3Z0BW0 Document ESP10I07R Expedient Data 22-02-2016

Plec de condicions tècniques per al subministrament de material

de fontaneria per als Centres Esportius Municipals

1. Objecte del contracte

Contractació del servei de subministrament de material de fontaneria per al CEM Sagnier i el CEM Estruch.

2. Descripció dels materials objecte del contracte

A continuació es detallen els materials objecte del contracte, dividits en 6 blocs: Aquests blocs s'han d'ofertar necessàriament en la seva totalitat d'articles.

Bloc A

Preu per

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 20 (NIRON O SIMILAR) unitat

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 15 unitat

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 25 (NIRON O SIMILAR) unitat

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 20 (NIRON O SIMILAR) unitat

TES FIG. 130 CU DE 15 unitat

TE 130 POLIPROPILENO DE 20 (NIRON O SIMILAR) unitat

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 25 (NIRON O SIMILAR) unitat

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 18 unitat

TE 130 POLIPROPILENO DE 25 (NIRON O SIMILAR) unitat

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 32 (NIRON O SIMILAR) unitat

MTS. AISLAM. COQUILLA IT DE 9/15 metre

MTS. AISLAM. COQUILLA IT DE 9/18 metre

ROTLLO CINTA TEFLÓ DOBLE unitat

MTS. AISLAM. COQUILLA IT DE 9/22 metre

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 32 (NIRON O SIMILAR) unitat

MADEIXA LLANA D'ACER unitat

TE 130 POLIPROPILENO DE 32 (NIRON O SIMILAR) unitat

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 22 unitat

MTS. TUB P.V.C. SANITARI DE 32 metre

TES FIG. 130 CU DE 18 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 20X3.4 (NIRON O SIMILAR) metre

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 40 (NIRON O SIMILAR) unitat

MTS. TUB P.V.C. SANITARI DE 40 metre

MTS. TUB P.V.C. DE 50-10 AT. metre

TUB DE GOMA D'ENGANXAR P.V.C. PEGAFOR unitat

MTS. TUB P.V.C. SANIT. FLEX. 32 metre

(2)

TES FIG. 130 CU DE 22 unitat

SIFON GOMA OBERT DE 30X30 unitat

SIFON GOMA OBERT DE 35X35 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 25X4.2 (NIRON O SIMILAR) metre

MTS. TUB P.V.C. DE 63-10 AT. metre

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 28 unitat

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 50 (NIRON O SIMILAR) unitat

SIFON GOMA OBERT DE 40X40 unitat

SIFON GOMA TANCAT DE 30X30 unitat

SIFON GOMA TANCAT DE 35X35 unitat

MTS. TUB P.V.C. SANIT. FLEX. 40 metre

TE 130 POLIPROPILENO DE 40 (NIRON O SIMILAR) unitat

TUB SILICONA GRAN BLANCA unitat

TUB SILICONA GRAN TRANSPARENT unitat

MTS. TUB INOX. 304/316 15X0.6 metre

MANIGUET PRESINOX DE 15 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO NIRON A/C 32X5.4 (NIRON O

SIMILAR) metre

POT PASTA DECA-PINCEL unitat

MTS. TUB P.V.C. DE 75-10 AT. metre

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 63 (NIRON O SIMILAR) unitat

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 50 (NIRON O SIMILAR) unitat

MANIGUET PRESINOX DE 18 unitat

TES FIG. 130 CU DE 28 unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 1/2 unitat

MANIGUET PRESINOX DE 22 unitat

VÀLVULA ESFERA SOLDAR DE 15 mm. unitat

VÀLVULA ESFERA SOLDAR DE 18 mm. unitat

MTS. TUB P.V.C. SANITARI DE 110 metre

MTS. TUB INOX. 304/316 18X0.7 metre

MTS. TUB COURE RCD. DE 13X15 metre

MTS. TUB COURE RGD. DE 13X15 metre

CORVA PRESINOX 90º DE 15 unitat

REIXETA URINARI unitat

TE 130 POLIPROPILENO DE 50 (NIRON O SIMILAR) unitat

MANIGUET PRESINOX DE 28 unitat

MTS. TUB INOX. 304/316 22X0.7 metre

CORVA PRESINOX 90º DE 18 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 40X6.7 (NIRON O SIMILAR) metre

MANIGUET 270 POLIPROPILENO DE 75 (NIRON O SIMILAR) unitat

MTS. TUB COURE RGD. DE 16X18 metre

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 35 unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 3/4 metre

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 63 (NIRON O SIMILAR) unitat

MANIGUET PRESINOX DE 35 unitat

CORVA PRESINOX 90º DE 22 unitat

MTS. TUB COURE RCD. DE 20X22 metre

MTS. TUB COURE RGD. DE 20X22 metre

DESATASCADOR INDUSTRIAL 750ml FAREN O SIMILAR unitat

ROTLLO ESTANY PLATA 3,5% 250 grs. unitat

(3)

TE 130 POLIPROPILENO DE 63 (NIRON O SIMILAR) unitat

TE PRESINOX 130 DE 15 unitat

MTS. TUB INOX. 304/316 28X0.8 metre

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 42 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 50X8.4 (NIRON O SIMILAR) metre

CORVA PRESINOX 90º DE 28 unitat

PISTÓ INTERCANVIABLE PER A FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO

1000 M O SIMILAR) unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 1` unitat

TE PRESINOX 130 DE 18 unitat

MTS. TUB COURE RCD. DE 26X28 metre

TE PRESINOX 130 DE 22 unitat

COLZE 90º POLIPROPILENO DE 75 (NIRON O SIMILAR) unitat

MTS. TUB INOX. 304/316 35X1.0 metre

TES FIG. 130 CU DE 35 unitat

ROTLLO CINTA ADHESIVA 3X50mm. 15 MTS unitat

TE PRESINOX 130 DE 28 unitat

ENLLAÇ PER A URINARI AMB L'AIXETA URINÀRIA

TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL

PRESTO 312 O SIMILAR) unitat

TE 130 POLIPROPILENO DE 75 (NIRON O SIMILAR) unitat

MTS. TUB COURE RCD. DE 33X35 metre

Bloc B

Preu per

AIXETA FLOTADOR WIRQUIN LATERAL unitat

FLEXE DUTXA INOX. PITON 1,75-2,40 unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 63X10.5 (NIRON O SIMILAR) metre

RÀCOR CURVO PER AIXETA TEMPORITZADA PER AIGUA FREDA O

CALENTA (PER MODEL PRESTO 65 O SIMILAR) unitat

CORVA PRESINOX 90º DE 35 unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 1`1/4 unitat

MTS. TUB COURE RCD. DE 40X42 metre

TE PRESINOX 130 DE 35 unitat

AIXETA FLOTADOR WIRQUIN INFERIOR unitat

VÀLVULA ESFERA P.V.C. DE 50 mm. unitat

CONJUNT MANETA PER A FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO 1000 M O

SIMILAR) unitat

CONJUNT MANETA PER FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL DE INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO 1000 C

O SIMILAR) unitat

MTS. TUB POLIPROPILENO A/C 75X10.4 (NIRON O SIMILAR) metre

RACOR CURVO PER AIXETA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ MURAL SUBMINISTRAT AMB TUB I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC PER AIGUA FREDA O CALENTA (MODEL PRESTO ALPA 80

CONJUNT FIXE CROMAT (F) O SIMILAR) unitat

MANIGUET WATER FLESS unitat

TES FIG. 130 CU DE 42 unitat

(4)

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 1`1/2 unitat

MTS. TUB COURE RCD. DE 54X1,5 unitat

DESCARREGADOR 'B' INTERROMPIBLE metre

CORVA FIG. 2a CU H-H DE 54 unitat

DESCÀRREGA T/B PER CABLE unitat

VÀLVULA ESFERA P.V.C. DE 63 mm. unitat

DESCÀRREGA T/B PER CABLE 3/6 LTS. unitat

CAPÇAL PER AIXETA URINÀRIA TEMPORITZADA PER

INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO 312 O SIMILAR) unitat

CAPÇAL PER AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ SOBRE REPISA PER A AGUA CALENTA O FREDA (MODEL PRESTO

605 O SIMILAR) unitat

CAPÇAL PER AIXETA TEMPORITZADA PER AIGUA FREDA O

CALENTA (PER MODEL PRESTO 65 O SIMILAR) unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 2` unitat

TES FIG. 130 CU DE 54 unitat

AIXETA URINÀRIA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ

ENCASTRADA (MODEL PRESTO 312 O SIMILAR) unitat

CONJUNT MECANISME MODEL VICTORIA ROCA O SIMILAR unitat

LAVABO (MODEL VICTORIA 56 X 45 BLANC O SIMILAR) unitat

Bloc C

Preu per

SEIENT INODOR (MODEL VICTORIA BLANC O SIMILAR) unitat

RUIXADOR ANTIVANDALIC PER MUNTATGE MURAL PER AIXETA TEMPORITZADA PER AIGUA CALENTA O FREDA (MODEL PRESTO

55 O SIMILAR) unitat

MONOMAND. LAVABO BORRAS C-MIX 73124 O SIMILAR unitat

AIXETA URINÀRIA TEMPORITZADA INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA

(MODEL PRESTO 12 A O SIMILAR) unitat

LAVABO (MODEL VICTORIA 65 X 51 BLANC O SIMILAR) unitat

AIXETA DUTXA TEMPORITZADA PER AIGUA FREDA

INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO 55 O SIMILAR) unitat AIXETA DUTXA TEMPORITZADA PER AIGUA CALENTA

INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO 55 O SIMILAR) unitat CAPÇAL PER AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ

SOBRE REPISA I APLICACIÓ LAVABOS INDIVIDUALS,

COL·LECTIUS, FREGADERES, ETC, PER A AGUA CALENTA O FREDA

(MODEL PRESTO 705 O SIMILAR) unitat

AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ SOBRE REPISA PER A AGUA CALENTA O FREDA (MODEL PRESTO 505 O

SIMILAR) unitat

FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL DE INSTAL·LACIÓ

ENCASTRADA (MODEL PRESTO 1000 M O SIMILAR) unitat AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ SOBRE

REPISA PER A AGUA CALENTA O FREDA (MODEL PRESTO 605 O

SIMILAR) unitat

AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ SOBRE REPISA I APLICACIÓ LAVABOS PER A AGUA CALENTA O FREDA

(5)

TASSA T/B S/V INODOR (MODEL VICTORIA BLANC O SIMILAR) unitat

AIXETA DUTXA TEMPORITZADA PER AIGUA FREDA

INSTAL·LACIÓ MURAL (MODEL PRESTO 65 O SIMILAR) unitat AIXETA DUTXA TEMPORITZADA PER AIGUA CALENTA

INSTAL·LACIÓ MURAL (MODEL PRESTO 65 O SIMILAR) unitat

VÀLVULA ESFERA ECO. DE 2`1/2 unitat

AIXETA LAVABO TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ SOBRE REPISA I APLICACIÓ LAVABOS INDIVIDUALS, COL·LECTIUS, FREGADERES, ETC, PER A AGUA CALENTA O FREDA (MODEL

PRESTO 705 O SIMILAR) unitat

FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL DE INSTAL·LACIÓ

ENCASTRADA (MODEL PRESTO 1000 R O SIMILAR) unitat FLUXOR PER A INODOR DE FIXACIÓ MURAL DE INSTAL·LACIÓ

ENCASTRADA (MODEL PRESTO 1000 C O SIMILAR) unitat MONOMAN. DUTXA BORRAS SPUNK 50344-C O SIMILAR unitat

VÀLVULA BARREJADORA PER A LAVABOS (MODEL PRESTO 920 O

SIMILAR) unitat

Bloc D

Preu per

RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB TUB RECTE (MODEL PRESTO REF

75000 O SIMILAR) unitat

RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB TUB CURVAT (MODEL PRESTO

REF 75001 O SIMILAR) unitat

LAVABO (MODEL JAVA BLANC DE 56 X 47 O SIMILAR) unitat

TANC INODOR (MODEL VICTORIA BLANC O SIMILAR) unitat

VÁLVULA BARREJADORA PER A LAVABOS (MODEL PRESTO 930 O

SIMILAR) unitat

VÀLVULA TERMOSTÀTICA PER A LAVABOS, DUTXES AMB

SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC DE SEGURETAT (MODEL

PRESTO 940 O SIMILAR) unitat

VÀLVULA TERMOSTÀTICA PER A LAVABOS, DUTXES AMB

SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC DE SEGURETAT (MODEL

PRESTO 950 O SIMILAR) unitat

AIXETA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ MURAL

SUBMINISTRAT AMB TUB I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC PER AIGUA FREDA O CALENTA (MODEL PRESTO 65 CONJUNT FIXE O

SIMILAR) unitat

Bloc E

Preu per

VÀLVULA TERMOSTÀTICA PER A LAVABOS, DUTXES AMB

SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC DE SEGURETAT (MODEL

PRESTO 960 O SIMILAR) unitat

CAPÇAL PER AIXETA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ MURAL SUBMINISTRAT AMB TUB I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC PER AIGUA FREDA O CALENTA (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT

(6)

CAPÇAL PER AIXETA BARREJADORA TEMPORITZADA PER

INSTAL·LACIÓ MURAL (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT FIXE

CROMAT (D) O SIMILAR) unitat

CAPÇAL PER AIXETA BARREJADORA TEMPORITZADA PER

INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT

FIXE CROMAT (I) O SIMILAR) unitat

AIXETA DUTXA TEMPORITZADA (MODEL PRESTO ALPA 80-C

35011 O SIMILAR) unitat

VÀLVULA TERMOSTÀTICA PER A LAVABOS, DUTXES AMB

SISTEMA DE TANCAMENT AUTOMÀTIC DE SEGURETAT (MODEL

PRESTO 970 O SIMILAR) unitat

AIXETA BARREJADORA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ MURAL (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT FIXE CROMAT (D) O

SIMILAR) unitat

SEIENT MINUSVALIA C/TAPA I ELEV. REF. K-10 unitat

AIXETA DUTXA TEMPORITZADA (MODEL PRESTO ALPA 80-C

35906 O SIMILAR) unitat

Bloc F

Preu per

AIXETA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ MURAL

SUBMINISTRAT AMB TUB I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC PER AIGUA FREDA O CALENTA (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT

FIXE CROMAT (F) O SIMILAR) unitat

AIXETA BARREJADORA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ

ENCASTRADA SOBRE PANELL (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT

FIXE CROMAT (J) O SIMILAR) unitat

AIXETA BARREJADORA TEMPORITZADA PER INSTAL·LACIÓ ENCASTRADA (MODEL PRESTO ALPA 80 CONJUNT FIXE CROMAT

(I) O SIMILAR) unitat

AIXETA DUTXA TEMPORITZADA (MODEL PRESTO ALPA 80-C

35941 O SIMILAR) unitat

En l'oferta que presenti l'adjudicatari, haurà d'indicar cada preu ja sigui per unitat o per metre, i fer el sumatori (s'annexa un model de presentació de l'oferta econòmica)

En cas de que en el moment de realitzar algun tipus de comanda no hi hagués algun material inclòs en aquest llistat, ja sigui per requeriments tècnics de les instal·lacions o bé per nous materials no contemplats, caldrà la possibilitat de compra i es mantindrà un criteri de preus en coherència al llistat segons catàleg del proveïdor. En aquest cas, l'empresa licitadora haurà d'indicar a l'oferta econòmica el descompte que oferirà, ja sigui lineal o per família.

3. Lliurament de material Terminis de lliurament:

 En general, el lliurament s'efectuarà en el termini màxim de 48 hores des del requeriment de l'Ajuntament.

(7)

 La periodicitat màxima d'aquest tipus de comanda de caràcter general serà setmanal.

 Amb caràcter d'urgència i excepcionalment, s'haurà d'efectuar en el termini de 24 h des del requeriment de l'Ajuntament.

Llocs de lliurament:  CEM Sagnier

C/ Frederica Montseny 2-8, (08820) El Prat de Llobregat  CEM Estruch

Avda Pare Andreu de Palma, nº 9, (08820) El Prat de Llobregat Procediment de comanda:

 Via correu electrònic 4. Facturació

L'empresa adjudicatària presentarà mensualment les factures corresponents a les comandes del mes, una per cada Centre Esportiu (Sagnier o Estruch).

5. Criteris d'adjudicació El criteri serà l'econòmic.

6. Forma de presentació de l'oferta

L'oferta econòmica s'ha de presentar a més del format habitual –paper-, en suport informàtic (cd).

El Prat de Llobregat

F_GRPFIRMA_CAPSSignat electrònicament per:

La cap de Secció d'Esports

Olga Asensio Farrés 22/02/2016 15:36

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :