Associació del Bages i Berguedà per a l estudi dels lípids 2007

Texto completo

(1)
(2)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

(3)
(4)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

(5)

7

6

9

8

HbA

1c

(%)

10

ADO

en monoteràpia

Dieta

Combinació

de ADO

ADO

+ insulina

basal

ADO

en monoterapia

titulació a

l’alça

Durada de la diabetis

ADO

+ múltiples injeccions

diàries de insulina

Model conservador

Plantejament escalonat tradicional

Campbell IW. Br J Cardiol 2000; 7:625–631.

(6)
(7)
(8)
(9)

Durada de la diabetis

ADO + insulina basal

ADO

+ múltiples injeccions

diàries de insulina

Dieta

Monoteràpia con ADO

Combinacions de ADO

Titulació a l’alça dels ADO

7

6

9

8

HbA

1C

(%)

10

Model proactiu

Plantejament de combinació precoç

Campbell IW. Br J Cardiol 2000; 7:625–631.

>7

(10)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

HbAc (%)

Glucèmia mitjana

(mg/dl)

6

135

7

170

8

205

9

240

10

275

11

310

Relació entre HbA1c

i glucèmia mitjana

(11)

Què tenim?...

• Mal control crònic?

• Descompensació aguda?

• …?

(12)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

Clínica de

insulinopenia

(pèrdua de pes

espontània

i/ó cetonuria)

Fracàs secundari

als HGO

(clínica de insulinopenia

)

Hb A1c

I

Renal

En el moment del

Diagnòstic de la DM

2

En el curs

de una DM

2

Insulinizació

transitòria

Descartar una

DM

tipus LADA

Insulinoteràpia DM

2

Malaties

intercurrents

•Infeccions

•Cetonuries ++

•Corticoids,

•Cirurgia, gestació

•Hiperglucèmia

•Traumatisme, repòs

....

(13)

Associació Americana de

Diabetis (ADA 2004)

<150

Triglicèrids

>40

cHDL

<100

cLDL

Control lipídic

(mg/dl)

<130/80

Tensió arterial (mmHg)

<180

Glucèmia postprandial (mg/dl)

90-130

Glucèmia preprandial (mg/dl)

<7

HbA1c (%)

Control glucèmia

(14)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

No

HbA1C ≥ 7%

No

HbA1C ≥ 7% Sí

No

HbA1C ≥ 7% Sí

No

HbA1C ≥ 7% Sí

No

HbA1C ≥ 7% Sí

No

HbA1C ≥ 7% Sí

afegir

insulina basal

més efectiu

afegir

sulfonilurea

menys car

afegir

glitazona

no hipoglucemia

Intensificar la insulina

afegir

glitazona

afegir

insulina basal

afegir

sulfonilurea

Afegir

insulina

basal o Intensificar la insulina

Insulina intensiva + Metformina + Glitazona

Diagnòstic

(15)
(16)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

INSULINES

plumes

vials

-Ultrarràpida

- Inhalades

exubera

Novorapid flex pen

Humalog pen,

Humalog

-Ràpida

Actrapid innolet

Actrapid

Regular

-Intermitja

Insulatard flex pen,innolet

Humulina NPH i la NPL pen

Levemir –detemir

Insulatard

Humulina NPH

-Prolongada

Lantus optiset,opticlik

lantus

-Barreja

R+ NPH

Mixtard 30 innolet

Humulina 30/70 pen

-Barreja

ULR + NPA/L

Novomix 30 flex pen

Humalog MIX 25 pen

Humalog MIX 50 pen

(17)

INSULINES

plumes

vials

-Ultrarràpida

-

Inhalades

exubera

Novorapid flex pen

Humalog pen,

Humalog

-Ràpida

Actrapid innolet

Actrapid

Regular

-Intermitja

Insulatard flex pen,innolet

Humulina NPH i la NPL pen

Levemir

Insulatard

Humulina NPH

-Prolongada

Lantus

lantus

-Barreja

R+ NPH

Mixtard 30 innolet

Humulina 30/70 pen

-Barreja

ULR + NPA/L

Novomix 30 flex pen

Humalog MIX 25 pen

Humalog MIX 50 pen

(18)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Hores

Anàlegs Ultraràpids

(insulina Aspart, insulina Lispro)

Rápida ò regular (humana)

Insulina d’acció intermitja

(NPH, NPL)

Mixta (Humana, Anàlegs)

Anàlegs d’acció prolongada

(Insulina glargina i detemir)

Corbes de durada de les insulines

(19)

Què predomina?...

• Predomini resistència (Secreció hepàtica)

• Dèficit secreciò Insulina (Reserva Insulina)

• No reserva Insulina.

(20)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

Resistència Insulina

• Predomini de la secreció hepàtica de

glucosa

• Basals elevades

(21)

AE

DE AD DD AS

DS N

281

220

184

263

214

165

(22)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Secretagògs de vida mitja

curta + Metformina

(23)

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Secretagògs de vida mitja

curta + metformina

(24)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

Dèficit secreció insulina

• Predomina disminució de la reserva de

insulina pancreàtica

• Resistència Insulina no tant marcada

• Basals i reste del dia altes.

(25)

AE

DE AD DD AS

DS N

342

265

297

289

344

359

(26)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Secretagògs de vida mitja

curta + metformina

(27)

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Secretagògs de vida mitja

curta + metformina

(28)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Secretagògs de vida mitja

curta + metformina

(29)

No secreció insulina

• Esgotament de la secreció pancreàtica de

Insulina

(30)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

AE

DE AD DD AS

DS N

153

320

357

172

344

359

(31)

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

(32)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

4:00

25

50

75

8:00

12:00

16:00

20:00

24:00

4:00

Esmorzar

Dinar

Sopar

In

suli

na

pl

as

tica

(

µ

U/mL)

Hora

8:00

Insulina Mix 30/25/50 matí i nit

Ultraràpida migdia

(33)

Pasos

• Prevenir hipos (no córrer)

• Arreglar Basal

• Migdia AD

• Nit AS

• Postprandials

• Nocturnes.

(34)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

Correcció glucèmia basal

Monodosis Nocturna

Riddle.

Diabetes Care.

1990;13:676-686.

Gl

ucèm

ia

(m

g

/dL)

200

100

0 0800 1400 2100 2400 0800

150

250

50

Hiperglucèmia Basal Hiperglucèmia postprandial

Normal

HbA1c >8.7

%

200

100

0 0800 1400 2100 2400 0800

150

250

50

Normal

HbA1c 7.2% Correcció glucèmia basal

(35)

Si la basal està corretgida...

G

lucèm

ia

(m

g

/dL)

200

100

0

0800

1400

2100

2400

0800

150

250

50

Glucèmia basal corretgida Hiperglucèmia pre i postprandial

Normal

2 dosis

MDI/ISCI

(36)

Associació del Bages i Berguedà per a l’estudi dels lípids © 2007 www.dislipemia.org

Interconsulta

• Descartar Tipo 1

• LADA

(37)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :