EQUIPARACIONS DE PLANS D ESTUDIS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES UAB

17 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad de Alcalá de Hernares, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Madrid i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB Tipus Crèdits UAB

Codi Assignatura de Universidad de Alcalá de Henares

Tipus Crèdits ECTS

29039 Patologia General Troncal 18 32859 Patología General 21

29149 Radiologia i medicina física Troncal 10,5 32861 32896

Radiología General Radiología Clínica

4,5 4,5

29091 Dermatologia Troncal 6 32869 Dermatología Troncal 6,5

29137 Otorrinolaringologia Troncal 7,5 32872 Otorrinolaringología Troncal 5,5

29148 Psiquiatria Troncal 9 Psiquiatría Troncal 9

29129 Medicina i Cirurgia III Endocrinologia i nutrició Sistema Nerviós

Malalties de la Mama

Troncal 13,5

Patología Médica II (Endocrinología) Patología Quirúrgica I (Endocrinología) Patología Médica I (Neurología)

Patología Quirúrgica I (Mama)

Troncal 29128 Medicina i Cirurgia II

Aparell digestiu Fetge i vies biliars Reumatologia

Troncal 16,5

Patología Média I (Digestivo) Patología Quirúrgica I (Digestivo) Patología Quirúrgica I (Vías Biliares) Patología Quirúrgica I (Digestivo)

Patología Média II (Reumatología – Aparato Locomotor y Sistema Immune)

Troncal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(2)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Madrid i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de Universidad Autónoma de Madrid Tipus

26798 Pediatria Troncal 12361 Pediatría Troncal

29134 Obstetrícia i Ginecologia Troncal 12360 Obstetrícia y Ginecología

29098 Farmacologia clínica Troncal 13824 Farmacología clínica Opt

29129 Medicina i Cirurgia III Endocrinologia i nutrició Sistema Nerviós Malalties de la Mama 12363 13821 12359 12360

Medicina y Cirugía de Aparatos y Sistemas III (Endocrinología)

Nutrición Clínica

Medicina y Cirugía de Aparatos y Sistemas II (Sistema Nervioso) Obstetrícia y Ginecología Troncal 29130 Medicina i Cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia Urologia 12375 12363 12363

Medicina y Cirugía de Aparatos y Sistemas VIII (Infecciosas)

Medicina y Cirugía de Aparatos y Sistemas III (Nefrología)

Medicina y Cirugía de Aparatos y Sistemas III (Urología)

Troncal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(3)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad de Cádiz, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Cadis i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB Tipus Crèdits UAB

Codi Assignatura de Universidad de Cádiz Tipus Crèdits ECTS 29088 Cirurgia ortopèdica i traumatolgia Troncal 12 102036 Traumatologia Troncal 4.5 29134 Obstetrícia i Ginecologia Troncal 13,5 102030 Obstetrícia y ginecología Troncal 18

29137 Otorrinolaringologia Troncal 7,5 102028 Otorrinolaringología Troncal 5

29135 Oftalmologia Troncal 6 102027 Oftalmología Troncal 6

29127 Medicina i Cirurgia I Hematologia Aparell respiratori Aparell cardiovascular Troncal 22,5 102025 102029 102024 102029 102024 102029

Medicina Interna II: Sangre y órganos hematopéyicos

Patología Quirúrgica I: Sangre y órganos hematopéyicos

Medicina Interna I: Aparato respiratorio Patología Quirúrgica I: Aparato respiratorio Medicina Interna I: Aparato circulatorio Patología Quirúrgica I: Aparato circulatorio

Troncal

29128 Medicina i Cirurgia II Aparell digestiu Fetge i vies biliars Reumatologia Troncal 16,5 102025 102029 102025 102029 102033

Medicina Interna II: Aparato digestivo Patología Quirúrgica I: Aparato digestivo Medicina Interna II: Aparato digestivo Patología Quirúrgica I: Aparato digestivo Medicina Interna IV: Reumatología

Troncal

29124 Medicina legal i toxicologia. Deontologia i legislació mèdica

Troncal 9 102039 Medicina legal y toxicología. Deontología y legislación médica

(4)

29126 Medicina preventiva i salut pública i comunitària

Troncal 12 102040 Medicina preventiva y salud pública y comunitaria

Troncal 12

Lliure elecció LE 102052 Enfermedades de transmisión sexual Op 4.5

Lliure elecció LE 102074 Urgencias y medicina intensiva Op 5

Lliure elecció LE 102051 Cosmetología y estética cutánea Op 4.5

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(5)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Madrid i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB Tipus Crèdits UAB

Codi Assignatura de Universidad Complutense de Madrid

Tipus Crèdits ECTS 29126 Medicina preventiva, salut pública i

comunitària

Troncal 12 800840 Medicina preventiva y salud pública Troncal 6 29124 Medicina legal i toxicologia Troncal 9 800833 Medicina Legal y toxicología Troncal 6 26800 Pràctica Clínica Troncal 48 800843 Práctica Clínica III Troncal 36 - Medicina Interna Troncal 6 - Medicina (rotación 1 mes)

- Cirurgia Troncal 6 - Cirugía (rotación 1 mes)

- Pediatria Troncal 6 - Pediatría (rotación 1 mes) - Traumatologia Troncal 6 - Traumatología (rotación 1 mes) - Especialitat mèdica Troncal 6 - Optativa (rotación 1 mes)

- Obstetrícia i Ginecologia Troncal 6 - Obstetrícia y Ginecología (rotación 1 mes) 29127 Medicina i Cirurgia I

Hematologia Aparell respiratori Aparell cardiovascular

Troncal 22,5

Patología Médica III (Hematología) Patología Médica I (Respiratorio) Patología Quirúrgica I (Respiratorio) Patología Médica I (Cardiología) Patología Quirúrgica I (Cardiología)

Troncal

29128 Medicina i Cirurgia II Aparell digestiu Fetge i vies biliars Reumatologia

Troncal 16,5

Patología Média I (Digestivo) Patología Quirúrgica I (Digestivo) Patología Média I (Digestivo) Patología Quirúrgica I (Digestivo) Patología Média III (Reumatología)

Troncal

29129 Medicina i Cirurgia III Endocrinologia i nutrició

Sistema Nerviós Malalties de la Mama

Troncal 13,5

Patología Médica II (Endocrinología y Nutrición)

Patología Quirúrgica II (Endocrinología) Patología Médica II (Neurología)

Patología Quirúrgica II (Neurocirugía) Patología Quirúrgica II (Mamaria)

(6)

29130 Medicina i Cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia

Urologia

Troncal 12

Patología Médica II (Enfermedades Infecciosas))

Patología Médica II (Nefrología) Patología Quirúrgica II (Urología)

Troncal

26798 Pediatría Troncal 18 Pediatría Troncal 22

29137 Otorrinolaringologia Troncal 7,5 Otorrinolaringología Troncal 8

29091 Dermatologia Troncal 6 Dermatología Troncal 8

29148 Psiquiatria Troncal 9 Psiquiatría Troncal 9

29098 Farmacologia Clínica Troncal 10,5 Farmacología Clínica Troncal 5

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(7)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIV. GRANADA – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de Granada, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Granada i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de Granada Tipus

26798 Pediatria Troncal 1821153 Pediatría Troncal

29127 Medicina i cirurgia III Endocrinologia i nutrició Siatema nerviós Malalties de la mama Troncal 1821161 1821151 1821152 1821162

Patología Médica III: Endocrinología Metabolismo y nutrición

Patología Médica II: Neurología Patología Quirúrgica II: Neurocirurgía Patología Quirúrgica III: Cirugía endocrino

Troncal Troncal Troncal Opt Troncal 29128 Medicina i cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia Urologia Troncal 1821146 1821151 1821152

Patología Médica I: Infecciosas Patología Médica II: Nefrología Patología Quirúrgica II: Urología

Troncal Troncal Troncal

29148 Psiquiatria Troncal 1821145 Psiquiatría Troncal

29098 Farmacologia clínica Troncal 1821165 Farmacología clínica Opt

29124 Medicina Legal i Toxicologia Troncal Medicina Legal y Toxicología Troncal 29126 Medicina Preventiva i Salut Pública Troncal Medicina Preventiva y Salud Pública Troncal 29134 Obstetrícia i ginecologia Troncal 1821143 Obstetrícia y ginecología Troncal Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013

El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(8)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sèneca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad de La Laguna, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de La Laguna i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de La Laguna Tipus

29129

Medicina i Cirurgia III: Endocrino

Sistema nerviós Malalties de la mama

Patología médica del sistema endocrino y nutrición Neurocirugía

Neurología

Obstetrícia y ginecología

Troncal

29130

Medicina i Cirurgia IV: Malaties infeccioses Nefrologia

Urologia

Patología médica de las enfermedades infecciosas Patología médica de las enfermedades renales Patología médica de las enfermedades renales

Troncal

29148 Psiquiatria Psiquiatría

29134 Obstetrícia i ginecologia Obstetrícia y ginecología 29098 Farmacologia clínica

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(9)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIV. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sèneca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canària, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla

d’estudis de Las Palmas de Gran Canària i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de Las Palmas de Gran Canaria Tipus 29129

Medicina i Cirurgia III: Endocrino Sistema nerviós Malalties de la mama 11110 11112 11114

Enfermedades del Aparato digestivo, endocrino y metabolismo (partes endocrino y metabolismo) Enfermedades del sistema nervioso

Obstetrícia y ginecología

Troncal

29130

Medicina i Cirurgia IV: Nefrologia Urologia Malaties infeccioses 11117 11117 11116

Enfermedades del riñón y de vías urinarias Enfermedades del riñón y de vías urinarias Enfermedades infecciosas y toxicología médica

Troncal

29148 Psiquiatria 11121 Psiquiatría

29134 Obstetrícia i ginecologia 11114 Obstetrícia y ginecología

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(10)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHE)– UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sèneca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en vista dels

programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Elche i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura Miguel Hernández Tipus 29124 Medicina legal i toxicologia. Deontologia

i legislació mèdica

T 4235 Medicina legal y toxicología. Deontología y legislación médica

T 29126 Medicina preventiva i salut pública i

comunitària

T 4236 Medicina preventiva y salud pública T 26800 Pràctica clínica - Medicina Interna - Especialitat Mèdica - Cirurgia - Especialitat Quirúrgica - Pediatria - Obstetrícia i Ginecologia - CAPs T 1987 1982 1980 1985 1981 1984 1988

Rotatorio Medicina Interna Rotatorio Medicina

Rotatorio Cirugía Rotatorio Cirugía II Rotatorio Pediatría

Rotatorio Obstetrícia y Ginecología Atención primaria

Lliure elecció LE 4428 Planif famil,contracep y enf de tr.sexua Opt

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), mayo 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(11)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIV. PAÍS VASCO – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat del País Vasco, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis del País Vasc i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura del País Vasc Tipus

29137 Oftalmologia T Oftalmología T

29086 Cirurgia T Procedimientos quirúrgicos básicos en la práctica médica T

29091 Dermatologia T Dermatología medicoquirúrgica y venerología T

29127 Medicina i cirurgia I Hematologia Aparell respiratori Aparell cardiovascular T 06134 06126 06133 06126 06133

Patología y Clínica Médica II: Hematología e Immunología Cirugía I: Cirugía de tórax

Patología y Clínica Médica I: Respiratorio Cirugía I: Cirugía cardiovascular

Patología y Clínica Médica I: Cardiología

T

29128 Medicina i cirurgia II Aparell digestiu Fetge i vies biliars Reumatologia T 06126 06133 06126 06133 06134

Cirugía I: Cirurgía aparato digestivo Patología y Clínica Médica I: Digestivo Cirugía I: Cirugía aparato digestivo Patología y Clínica Médica I: Digestivo Patología y Clínica Médicas II: Locomotor

T

29124 Medicina legal i toxicologia. Deontologia i legislació mèdica

06082 Medicina legal y toxicología 29098 Farmacologia clínica T 06129 Farmacología clínica

09148 Psiquiatria T 06094 Psiquiatría

29126 Medicina preventiva i salut púlbica i comunitària

T 06083 Medicina preventiva y salud pública y comunitaria T

26798 Pediatria T 06085

06089

Neonatología Pediatría

(12)

29129 Medicina i Cirurgia III Endocrinologia i nutrició Sistema Nerviós Malalties de la Mama T 06133 06134 06126 06134 06127 06126

Patología y Clínica Médica I: Endocrinología Patología y Clínica Médicas II: Metabolismo

Cirugía I: Patología quirúrgica de las glándulas endocrinas Patología y Clínica Médica II: Neurología

Cirugía II: Neurocirugía

Cirugía I: Patología quirúrgica de las glándulas endocrinas 29130 Medicina i Cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia Urologia T 06134 06130 06133 06127

Patología y Clínica Médicas II: Infecciosas/Inmunidad Microbiología Médica II

Patología y Clínica Médica I: Nefrología Cirugía II: Urología

26800 Pràctica Clínica Medicina interna Especialitat mèdica Obstetrícia i ginecologia Pediatria Cirurgia Especialitat quirúrgica T 06135 06135 06090 06091 06136 06136

Práctica Médica Integrada Práctica Médica Integrada

Práctica Integrada de Obsetrícia y Ginecología Práctica Integrada de Pediatría

Práctica Quirúrgica Integrada Práctica Quirúrgica Integrada Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013

El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(13)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD SALAMANCA – UAB

En relació a l’estada de SICUE que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de Salamanca, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Salamanca i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB Tipus Crèdits UAB

Codi Assignatura de Universidad de Salamanca Tipus Crèdits ECTS 29129 Medicina i Cirurgia III

Endocrinologia i nutrició Sistema Nerviós

Malalties de la Mama

Troncal 13,5

Medicina y cirugía del sistema endocrino Neurología y neurocirugía Obstetrícia i Ginecología Troncal 5.6 6.3 8.5 29130 Medicina i Cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia Urologia Troncal 12

Microbiología especial y enfermedades infecciosas Nefrourología Nefrourología Troncal 9.5 5.5 5.5

29134 Obstetrícia i Ginecologia Troncal 13.5 Obstetrícia y ginecología Troncal 8.5

26798 Pediatría Troncal 18 Pediatría Troncal 11

29098 Farmacologia Clínica Troncal 10,5 Farmacología Clínica Troncal 6.5

Lliure elecció LE Hipnoterapia LE 4..5

Lliure elecció LE Filogenia de la conducta.etoprimatología LE 4.5

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(14)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA – UAB

En relació a l’estada de SICUE que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de Santiago de Compostela, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Santiago de Compostela i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB (Llicenciatura) Tipus Codi Assignatura de Santiago (Grau) Crèdits 29148 Psiquiatria Troncal G2051425

G2051426

Psiquiatría

Práctica Clínica II (Psiquiatría)

5 12 29134 Obstetrícia i ginecologia Troncal G2051422

G2051426

Obstetricia e Xinecoloxía

Pràctica Clínica II (Obstetríca e Xinecoloxía)

6 12 26798 Pediatria Troncal G2051424

G2051431 G2051426

Medicina do nedo e do adolescente: Pediatría I Medicina do nedo e do adolescente: Pediatría II Práctica Clínica II (Pediatría I y II)

3 6 12 29127 Medicina i Cirurgia I Hematologia Aparell respiratori Aparell cardiovascular Troncal G2051331 G2051326 G2051328 G2051326 G2051327 G2051326

Oncoloxía e Enfermidades Hematopoiéticas Práctica Clínica I (S. Hematopoyético) Enfermidades do Aparato Respiratorio Práctica Clínica I (S. Respiratorio)

Enfermidades do Aparato Cardiovascular Práctica Clínica I (S. Cardiovascular)

4 6 4 6 6 6 29130 Medicina i Cirurgia IV Malalties infeccioses Nefrologia Urologia Troncal G2051329 G2051326 G2051330 G2051326 G2051330 G2051326

Enfermidades Infecciosas Sistémicas e Microbioloxía Clínica

Práctica Clínica I (Infecciosas) Enfermidades Renales e Urinarias Práctica Clínica I (Nefroloxía) Enfermidades Renales e Urinarias Práctica Clínica I (Uroloxía)

6 6 4 6 4 6 29098 Farmacologia Clínica Troncal G2051523 Farmacoloxía Clínica e Farmacoterapia 3

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), maig 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(15)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA – UAB

En relació a l’estada de SICUE que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de Santiago de Compostela, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Santiago de Compostela i el de la UAB:

Codi Assignatura de Santiago Tipus Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus 331407 331403 Psiquiatria Clínica Psiquiátrica 29148 Psiquiatria Troncal 331404 331402 Obstetricia i Ginecología

Clínica Obstetríca y Ginecológica

29134 Obstetrícia i ginecologia Troncal 331604

331501

Patologia Médico Quirúrgica II (Aparato Digestivo)

Clínica Médico Quirúrgica II (Aparato Digestivo)

29128 Medicina i cirurgia II: Digestiu Troncal

331504 331501

Patologia Médico Quirúrgica II (Aparato Digestivo)

Clínica Médico Quirúrgica II (Aparato Digestivo)

29128 Medicina i cirurgia II: Fetge i vies biliars Troncal

331605 331601

Patologia Médico Quirúrgica III (Reumatología) Clínica Médico Quirúrgica III (Reumatología)

29128 Medicina i cirurgia II: Reumatologia Troncal 331605

331601

Patologia Médico Quirúrgica III (Traumatología) Clínica Médico Quirúrgica III (Traumatología)

29088 Cirurgia ortopèdica i traumatologia Troncal 331605

331601

Patologia Médico Quirúrgica III (Endocrinología)

Clínica Médico Quirúrgica III (Endocrinología)

29129 Medicina i cirurgia III: Endocrí Troncal

331605 331601

Patologia Médico Quirúrgica III (Sistema nervioso)

Clínica Médico Quirúrgica III (Sistema nervioso)

29129 Medicina i cirurgia III: S. Nerviós Troncal

331406 331401

Patologia Médico Quirúrgica I (Cardiovascular) Clínica Médico Quirúrgica I (Cardiovascular)

29129 Medicina i cirurgia I: S. Cardiovascular Troncal 331406

331401

Patologia Médico Quirúrgica I (Neumologia) Clínica Médico Quirúrgica I (Neumologia)

29129 Medicina i cirurgia I: S. Respiratori Troncal

331405 Otorrinolaringología 29137 Otorrinolaringologia Troncal

331503 Oftalmología 29135 Oftalmologia Troncal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(16)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIVERSIDAD DE SEVILLA– UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sèneca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de Sevilla, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de Sevilla i el de la UAB:

Codi UAB Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de Sevilla Tipus

29129

Medicina i Cirurgia III: Endocrino Sistema nerviós Malalties de la mama 11110 11112 11114

Enfermedades del Aparato digestivo, endocrino y metabolismo (partes endocrino y metabolismo) Enfermedades del sistema nervioso

Obstetrícia y ginecología

Troncal

29130

Medicina i Cirurgia IV: Nefrologia Urologia Malaties infeccioses 11117 11117 11116

Enfermedades del riñón y de las vías urinarias Enfermedades del riñón y de las vías urinarias Enfermedades infecciosas y toxicología médica

Troncal

29148 Psiquiatria 11121 Psiquiatría

29134 Obstetrícia i ginecologia 11114 Obstetrícia y ginecología

26798 Pediatria 1720035 Pediatría Troncal

29072 Anestèsia, reanimació i tractament del dolor

1720035 Bases de cirugía, anestesiología y reanimación Obligatòria

Lliure elecció 1070071 Dermatología estética y cosmética Optativa

Lliure elecció 1070070 Hidrología y climatología médicas Optativa

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Juliol 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

(17)

EQUIPARACIONS DE PLANS D’ESTUDIS UNIV. VALÈNCIA – UAB

En relació a l’estada de Sicue/Sène ca que ha de cursar l’alumne/a a la Facultat de Medicina de la Universitat de València, en vista dels programa que en disposa la nostra Facultat, el Coordinador de programes d’Intercanvi proposa la següent taula d’equiparacions entre el pla d’estudis de València i el de la UAB:

Codi UAB

Assignatura a la UAB Tipus Codi Assignatura de València Tipus

26800 Pràctica Clínica Medicina Interna Cirurgia Pediatria Especialitat Mèdica Especialitat Quirúrgica Troncal

Curs clínico-pràctic medicina i cirurgia Curs clínico-pràctic medicina i cirurgia Curs clínico-pràctic pediatría

Curs clínico-pràctic psiquiatría

29091 Dermatologia Troncal 8595 Dermatología

29137 Otorinolaringologia Troncal 8800 Otorinolaringología

29135 Oftalmologia Troncal 8594 Oftalmología

29088 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Troncal 8593 Medicina y Cirurgia del Aparato Locomotor (Traumatología) 29127 Medicina i cirurgia I: Hematologia Aparell respiratori Aparell cardiovascular Troncal 8591 8590 8589

Medicina y Cirugía del Sistema Hematopoyético, Oncología médica y Radioterapia (módulo Hematología)

Medicina y Cirugía del Aparato Respiratorio Medicina y Cirugía del Aparato Circulatorio 28128 Medicina i cirurgia II:

Aparell digestiu Fetge i vies biliars Reumatologia

Troncal

8588 8588 8591

Medicina y Cirugía del Aparato Digestivo Medicina y Cirugía del Aparato Digestivo Medicina y Cirurgia del Aparato Locomotor (Reumatología)

29126 Medicina preventiva i salut pública y comunitària Troncal 8586 Medicina Preventiva y Salud Pública Comunitaria 29124 Medicina legal i toxicologia. Deontologia i legislació

mèdica

Troncal Medicina Legal y Toxicología

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), abril 2013 El Coordinador de programes d’Intercanvi Signat: Salvador Navarro Soto

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :