Tenim en compte que la identitat és múltiple i variable, perquè això convida a ser més lliures.

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Educar per a nosaltres és ...

Fer comunitat, promoure l’autenticitat, donar suport a les persones per ser qui són, creure en el potencial

de l’ésser humà i reconèixer el regal que cadascun i cadascuna porta al món.

L’educació que volem ...

desenvolupa l’esperit crític, fa treballar la creativitat i la imaginació, convida a utilitzar la ment sense oblidar

el cos, acull i acompanya les diferents formes d’aprendre de cada persona.

Durant una intervenció educativa ...

convidem a escoltar, a tenir curiositat, d’equivocar-nos i tornar a començar, a celebrar i aprendre de l’error,

a perseverar, a aprendre a escoltar el incòmode, viure la diversitat i aprendre de la seva riquesa, escoltar

els marges, abastar totes les veus.

Prestem atenció a les emocions, perquè ens sembla fonamental per crear un espai educatiu de qualitat.

Tenim en compte que la identitat és múltiple i variable, perquè això convida a ser més lliures.

Donem espai a la història personal i col · lectiva, perquè això fa créixer com a grup.

Coeduquem, és a dir, tenim en compte que nois i noies són socialitzats de manera diferent i desigual, i

revaloritzem el món dels valors tradicionalment considerats femenins, durant tant de temps considerats de

segona, perquè és urgent i imprescindible per avançar com a societat.

Ens nodrim de diversos mètodes: Teatre de l’oprimit, eines per a la Creativitat, Psicologia orientada a

processos, Comunicació noviolenta i Cultura de pau.

SERVEIS:

NENS I JOVES

PARES I MARES

PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ

CENTRES EDUCATIUS I MUNICIPIS

(4)

1.1 Coeducació

Objectius

•Contribuir al desenvolupament integral dels nens i nenes, promovent l’adquisició de valors i aptituds més enllà del que tradicionalment s’atribueix a la feminitat o a la masculinitat

•Revaloritzar el món femení a l’aula, de forma aplicada i lúdica

•Donar eines al professorat per integrar el món femení a l’aula com a estratègia per prevenir la violència de gènere.

1.1.1 Tallers curts

Educació infantil · 45 min

Col i Figue tenen una missió - Clown amb perspectiva de gènere.

Dues pallasses ens visiten i reflexionen sobre què vol dir ser nen i què vol dir ser nena quan es tracta de jocs i joguines, arribant a una clownclusió: nens i nenes podem jugar amb el mateix!. Espectacle de petit format

Cicle inicial · 1,5 h

El príncep, la princesa i el mirall màgic.

Treballem estereotips de gènere a través d’una aventura apassionant amb un príncep i una princesa atípics que troben un mirall que els fa dir la veritat. També adaptable a P5 (1 hora)

Cicle mitjà · 1,5 h

La casa és de tots i totes.

Treballem els models de família i la corresponsabilitat de nens i nenes en les tasques de la llar a través d’un conte i de jocs de teatre relacionats.

Cicle superior · 1,5 h

Emocions i sentiments.

Treballem l’educació emocional amb perspectiva de gènere, i la capacitat de nens i nenes d’expressar emocions i sentiments utilitzant jocs i teatre.

3r i 4t ESO i Batxillerat · 2h

Taller de sexualitat amb perspectiva de gènere.

A través de dinàmiques participatives, treballem falses creences i estereotips sexistes i homòfobs sobre la sexualitat, acabant el taller amb un missatge positiu sobre la sexualitat i el plaer.

3r i 4t ESO i Batxillerat · 2h o 4h

Habilitats socials i prevenció de la violència de gènere.

A través del teatre i situacions concretes, treballem habilitats socials necessàries per l’establiment de relacions equitatives i per la resolució de conflictes. En funció de la vostra demanda el taller es pot orientar més cap a temes de violència en la parella. Al taller de 4 hores, fem la primera sessió a noies i nois segregats, per treballar amb cada un les particularitats de les expectatives del patriarcat sobre cada un d’ells, i afavorir un diàleg de qualitat a la segona sessió.

(5)

1.2 Facilitació de conflictes

Objectius:

• Canviar la cultura del conflicte a l’aula, convertir-lo en una oportunitat d’aprenentatge i transformació personal i col·lectiva. • Facilitar la presa de consciència dels joves i del professorat sobre les dinàmiques de grup.

• Millorar la cohesió grupal i facilitar els conflictes dins de l’aula de forma directa, abordant els temes o conflictes que preocupen al grup i al professorat.

3r i 4t ESO · Monogràfic trimestral (1 o 2h/setmana)

Treballem el conflicte

Facilitem conflictes puntuals que es puguin donar a l’aula o al centre.

Fem una primera trobada i, en funció del pressupost i les necessitats, dissenyem la intervenció. L’avaluació serà amb la classe i amb el/la tutor/a o el/la professor/a del curs en qüestió. Els conflictes poden ser entre dues persones, entre diverses persones i també conflictes grupals.

Temes que treballem: Incomoditat en una aula amb un determinat tema, temes relacionats amb la diversitat, bulling, problemes amb el professorat, problemes d’un professor o professora amb un grup concret, etc.

3r i 4t ESO · Monogràfic · 6 sessions (1 o 2h/setmana)

Acompanyament a l’acció tutorial

Durant les sessions corresponents a l’hora de tutoria facilitem un procés per generar les condicions adequades per a abordar temes o problemes que preocupen al grup classe. La nostra intenció és arribar a fer un procés de grup orientat a la presa de consciència i al compromís personal i grupal amb el tema en qüestió. Visibilitzar, apreciar i processar temes de conflicte contribueix a la cohesió grupal, a que les persones del grup se sentin més segures i reconegudes, el que finalment contribueix a l’aprenentatge.

EQUIP DE MEDIACIÓ DEL CENTRE (Alumnat, professorat i PAS) · Diversos formats

Formació en Mediació escolar

Formació amb la metodologia i l’enfocament de Fil a l’agulla als equips de mediació dels centres -alumnat i/ o professorat i PAS, amb eines senzilles per posar en pràctica i aprofundir en la mediació escolar. Un curs d’apoderament personal i de presa de consciència per esdevenir facilitador/a dels conflictes habituals a l’institut.

La durada i format de les sessions i del curs s’adaptarà a les necessitats i al pressupost del centre. Possibilitat de fer caps de setmana intensius.

1.1.2 Monogràfics

Cicle superior · Monogràfic - 5 sessions (2 h / setmana)

Els homes no peguen - Taller sobre els bons tractes

Taller per a la prevenció de la violència familiar i de gènere, enfocat perquè els nens puguin conèixer el fenomen, i puguin eventualment donar suport a altres nens que ho pateixen. Es desenvolupa en diverses sessions dins l’horari escolar i en col · laboració amb els tutors/es. Abordarem el tema tant des del punt de vista social, com personal i grupal, incidirem en les creences del grup sobre el que significa ser home o ser dona, sobre el que significa masclisme, gènere i violència, i com donar suport a un nen o nena que el pateix.

3r i 4t ESO · Monogràfic - 5 sessions (2h/semana)

Jo vull ser radical! - Taller per treballar la construcció de la identitat de gènere

Procés vivencial de reflexió i presa de consciència sobre la identitat de gènere, estereotips, sexualitat i orientació del desig amb eines de teatre, art i comunicació no violenta. Fem tres sessions de forma segregada i dues conjuntament, amb l’objectiu final d’afavorir un diàleg intergenèric de qualitat. El procés es basa en la guia Jo vull ser radical dirigida a professorat, que dóna les orientacions metodològiques necessàries per poder seguir treballant el tema durant el curs.

(6)

Objectius

• Generar espais per reflexionar i compartir estratègies sobre l’educació dels fills i filles

• Donar eines a pares i mares per a la gestió de les emocions, els conflictes i la violència entre iguals

• Contribuir a la presa de consciència i donar eines per a una educació no sexista en relació a les emocions, la construcció de la identitat i la vivència de la sexualitat.

Grup de mares i pares · Diversos formats

Espai setmanal o quinzenal on poder compartir i reflexionar sobre l’educació dels fills i filles. Els temes que s’abordaran s’ajustaran a les necessitats de les persones participants en funció de l’edat i els temes d’interès. Alguns dels temes que tractem: gestió dels conflictes i les emocions, corresponsabilitat, autoestima, ...

El grup pot ser semestral o de tot el curs, i ofereix un espai de continuïtat que facilita la cohesió i la creació de xarxes de suport que apoderen molt els pares i mares.

Tallers de resolució de conflictes (2 hores)

Qui va dir que tenir fills fos fàcil?

Al taller aprendrem a viure els conflictes com una oportunitat per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i als altres, i assajarem formes de resoldre’ls que fomentin la cooperació entre mares i pares i fills/es, ja que la família és l’escola principal on nens i nenes aprenen a conflictuar i tenir-los significa diversitat i també riquesa.

El bullying: una responsabilitat de tots - Taller de prevenció i atenció de la violència entre iguals

El taller té l’objectiu de proporcionar eines per entendre el fenomen i al mateix temps proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per a la família de la víctima, l’agressor/a i de la resta dels companys i companyes. Quan hi ha bullying, tots i totes tenim molt a fer.

Tallers de Gènere i sexualitat (2 hores)

Emocions i sentiments - Taller d’educació emocional amb perspectiva de gènere

Els nens sovint imiten models tradicionals de ser home que els porten a l’analfabetisme emocional i que conreen l’agressivitat com a pauta principal per expressar les emocions. En les nenes algunes expressions com la tendresa o la timidesa estan molt més ben vistes que la força o el lideratge. Què podem fer pares i mares amb això? Aquest és un taller per prendre consciència i regular les nostres emocions, veure com el gènere influeix en l’expressió de les mateixes i, a la vegada, per aprendre i compartir estratègies d’educació emocional i diàleg assertiu cap als nostres fills i filles.

Rosa no, que és de nenes! - Taller d’igualtat de gènere en la infància

Què fem quan els nens ens diuen això? Mares i pares podem fer molt per ajudar a que els nostres fills i filles puguin desenvolupar-se d’una manera integral. Per fer-ho possible cal tenir curiositat, donar-los suport en el que volen ser i, alhora, prendre consciència de com ens afecten els estereotips de gènere en la nostra mirada. Al taller compartirem experiències sobre el tema i generarem eines pràctiques per abordar-lo en el dia a dia.

Pessigolles - Taller sobre sexualitat i infància

La sexualitat ens acompanya al llarg de la vida. Així doncs, encara que de vegades ens costi reconèixer-ho i que sigui molt tabú en la societat on vivim, els nens i nenes són també éssers sexuats. Com a pares i mares és important ser conscients de com ens posicionem davant d’aquest tema i quins límits personals tenim per ajudar als nostres fills a poder desenvolupar la seva sexualitat de manera satisfactòria en el present i en el futur. Al taller ens nodrim del conte “Pessigolles” d’edicions Bellaterra, escrit per una de les nostres sòcies, que tracta el tema amb mirada de nena.

Corresponsabilitat

Actualment hi ha una gran diversitat de models familiars i d’organització domèstica i, en conseqüència, els antics esquemes es donen molt menys. Tanmateix, sembla que la responsabilitat sobre l’educació dels infants, les tasques de cura i les càrregues familiars, segueix recaient majoritàriament en les dones adultes de la llar. Quin paper han de tenir els fills i filles en la corresponsabilitat? Com podem educar la següent generació per revaloritzar les tasques de casa i de cura dels altres? Al taller volem convidar a la reflexió sobre aquests temes i donar eines pràctiques per les negociacions del dia a dia.

Spiderman i Hello Kitty se’n van de vacances - Taller sobre jocs i joguines no sexistes

Al taller proporcionarem als pares i mares algunes idees clau i consells pràctics per no perpetuar els estereotips de gènere a través de les joguines i tenir elements nous a l’hora d’escollir regals i proposar jocs. Coneixerem també el cas d’una llar d’infants que ha posat en pràctica la coeducació a través dels jocs i les joguines, i els seus resultats.

(7)

Objectius

• Transmetre un marc teòric i eines de qualitat per a la introducció de la perspectiva de gènere en el marc educatiu.

• Fomentar una educació que promogui el desenvolupament integral dels nens i nenes, més enllà del que tradicionalment s’atribueix a la feminitat o a la masculinitat.

• Introduir la perspectiva positiva del conflicte en l’acció educativa

3.1 Coeducació

Professorat de primària i secundària / personal tècnic municipal · Monogràfic * 15 hores

Introducció de la perspectiva de gènere en l’acció educativa

Durant la formació volem fomentar la presa de consciència sobre la desigual socialització que reben nens i nenes, i donar algunes claus per educar amb perspectiva de gènere. Al mateix temps posarem al centre de l’aula valors considerats femenins com la cura, la cooperació o l’expressió de les emocions, i dotarem el professorat de recursos i estratègies concretes per coeducar, des de l’aula al pati, a través de contes i festes tradicionals.

* Els monogràfics poden complementar les nostres intervencions en les aules i programar conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de la zona perquè puguin ser reconeguts pel Departament d’Ensenyament.

3.2 Gestió positiva del conflicte

Professorat de primària i secundària · Monogràfic 15 hores

Conflicte i diversitat

Durant la formació convidem a abordar la diversitat i facilitar els conflictes d’una manera creativa, a entendre les necessitats que hi ha darrere de les posicions i convertir els processos conflictuals en oportunitats d’aprenentatge. Una formació vivencial per viure en nosaltres les transformacions que busquem en l’alumnat des del marc del treball de processos i la cultura de pau.

3.3 Assessorament i acompanyament al professorat

Equips de mestres o professors

Espai d’assessorament individual o grupal · Diversos formats

Espai individual o grupal dirigit a un professor/a en particular, a claustres o equips docents, on poder tractar temes que trobem a les aules i que ens preocupen, i pels que necessitem suport. Alguns dels temes sobre els quals assessorem són: violència entre iguals, bullying homofòbic, perspectiva de gènere en l’acció educativa, trauma, violència de gènere, conflictes en contextos multiculturals.

Mestres, educadors i educadores en general

Trobades d’acompanyament · Diversos formats

Trobades periòdiques pensades per a mestres, educadors i educadores en general en les que tractarem temes que trobem en els contextos educatius, que ens preocupen i pels que necessitem suport o supervisió. L’objectiu de les trobades és detectar les pròpies potencialitats i optimitzar-les, compartint els nostres dubtes i les nostres certeses, per intervenir millor. Algunes de les dificultats amb les que treballem són: desempoderament per fer classe, dificultats per parlar en públic, dificultats de comunicació amb els i les adolescents, manca de motivació. Treballarem amb una metodologia participativa mitjançant eines com el joc o el teatre, i des del marc de la psicologia orientada a processos.

3. Professorat i

professionals

de l’educació

(8)

4.1 Coeducació

Projectes de coeducació municipals

Intervenim de manera integral en alumnat de primària, secundària, professorat i famílies, de manera que els nostres tallers puntuals no quedin aïllats, sinó emmarcats en un projecte de ciutat que aposta per la coeducació. En repetir any rere any, podem avaluar els efectes que han tingut les activitats, elaborar informes destacant les particularitats de cada escola que hem visitat, i establir llaços permanents amb alguns centres de primària i secundària, assessorant per elaborar un pla de coeducació de centre.

Un projecte de coeducació a nivell de municipi inclou:

• Intervenció a gairebé la totalitat dels centres educatius d’un municipi. • Formació i acompanyament a professorat.

• Devolució dels resultats i les observacions dels tallers al professorat i les Agents d’Igualtat d’Oportunitats del municipi. • Tallers amb pares i mares i altres activitats.

Portem 4 anys treballant d’aquesta manera coordinada a Viladecans, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramenet i Sant Vicenç de Montalt. I acompanyant plans de convivència amb perspectiva de gènere en centres de Barcelona.

4. Centres educatius

i municipis

(9)

4.2 Facilitació de conflictes

Projecte Impuls

Es tracta d’un projecte que té com a objectiu central canviar la forma d’entendre i resoldre els conflictes a classe per a millorar la cohesió de grup. Les tres accions principals són:

• Intervenció en un o diversos cursos d’ESO durant les tutories al llarg d’un trimestre

• Formació, assessorament i seguiment al professorat prèvia i durant la intervenció amb l’alumnat • Formació a alumnat implicat sobre mediació i resolució de conflictes

ALUMNAT:

3r i 4t ESO · Monogràfic trimestral (1 o 2h/setmana)

Treballem el conflicte

Facilitem conflictes puntuals que es puguin donar a l’aula o al centre.

Fem una primera trobada, i en funció del pressupost i les necessitats, dissenyem la intervenció. L’avaluació serà amb la classe i amb la tutora o el professor del curs en qüestió. Els conflictes poden ser entre dues persones, entre diverses persones i també conflictes grupals.

Temes que treballem: Incomoditat en una aula amb un determinat tema, temes relacionats amb la diversitat, bulling, problemes amb el professorat, problemes d’un professor o professora amb un grup concret, etc.

3r i 4t ESO · Monogràfic · 6 sessions (1 o 2h/setmana)

Acompanyament a l’acció tutorial

Durant les sessions corresponents a l’hora de tutoria facilitem un procés per generar les condicions adequades per a abordar temes o problemes que preocupen al grup classe. La nostra intenció és arribar a fer un procés de grup orientat a la presa de consciència i al compromís personal i grupal amb el tema en qüestió. Visibilitzar, apreciar i processar temes de conflicte contribueix a la cohesió grupal, a que les persones del grup se sentin més segures i reconegudes, el que finalment contribueix a l’aprenentatge.

EQUIP DE MEDIACIÓ DEL CENTRE (Alumnat, professorat i PAS) · Diversos formats

Formació en mediació escolar

Formació amb la metodologia i l’enfocament de Fil a l’agulla als equips de mediació dels centres -alumnat i / o professorat i PAS-, amb eines senzilles per posar en pràctica i aprofundir en la mediació escolar. Un curs d’empoderament personal i de presa de consciència per esdevenir facilitadors/es dels conflictes habituals a l’institut.

La durada i format de les sessions i del curs s’adaptarà a les necessitats i al pressupost del centre. Possibilitat de fer caps de setmana intensius.

PROFESSORAT:

Conflicte i diversitat

Durant la formació convidem a abordar la diversitat i facilitar els conflictes d’una manera creativa, a entendre les necessitats que hi ha darrere de les posicions i convertir els processos conflictuals en oportunitats d’aprenentatge. Una formació vivencial per viure en nosaltres les transformacions que busquem en l’alumnat des del marc del treball de processos i la cultura de pau.

(10)

Fil a l’Agulla, sccl www. filalagulla.org

Figure

Updating...

References

Related subjects :