Índex. Els materials i les seves propietats 1. Les propietats dels materials 2. Les propietats físiques 3 4. Les propietats mecàniques 5

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Índex.

Els materials i les seves propietats_____________1 Les propietats dels materials__________________2 Les propietats físiques_____________________3−4 Les propietats mecàniques____________________5 Els materials i les seves propietats.

Quan s'ha de construir un objecte cal fer−ho amb els materials adequats i es necessari, per tant, conèixer−ne les propietats, per poder donar−li l'ús adequat.

(2)

Plàstics

Els materials es classifiquen segons propietats, composició i comportament pel que fa a l'electricitat. A les propietats i trobem dos grans grups:

Propietats físiques: •

Son la densitat, fusibilitat, dilatació, conductivitat tèrmica i conductivitat elèctrica. Mecàniques:

Son l'elasticitat, la plasticitat, la duresa, la tenacitat, la fragilitat i la fatiga. A les composicions i trobem dos grans grups:

Composició metàl·lica: •

Poden ser metalls fèrrics com ara l'acer o el ferro colat, o poden ser metalls no fèrrics com ara el coure o l'estany.

Composició no metàl·lica: •

Poden ser materials plàstics termostables, com ara la melamina o el polièster, també poden ser materials plàstics termoplàstics, com el PVC o el tefló, o poden ser materials ceràmics com la porcellana o el vidre. Al comportament pel que fa a l'electricitat i han tres grups:

(3)

Les propietats dels materials.

Quan es fa el disseny d'un objecte o d'una màquina cal triar amb molt de compte els materials amb els quals s'ha de fer.

(4)
(5)

Ford Taunus, 1952 Ford f −100, 1961 Ford Escort, MK1, 1968 Ford Fiesta, 1976

Ford Focus C−Max 2004 Propietats físiques.

Les propietats físiques ens permeten determinar les característiques dels materials independentment de la seva forma, grandària o composició.

Les propietats físiques més importants són: Densitat:

Es la massa que té un volum determinat.(cm3) Densitat: Concentració de matèria en un objecte

Fusibilitat:

Es la major o menor facilitat que tenen els materials per fondre's per l'efecte de la calor.

Fundició de ferro. Dilatació:

(6)

Termòmetre de mercuri max−min.

Conductivitat tèrmica:

Es la característica dels materials que facilita, en més o menys grau, el pas de la calor. Conductivitat elèctrica:

(7)

Propietats mecàniques.

Són les que ens permeten determinar el comportament dels materials quan són sotmesos a una força. Les propietats mecàniques més importants són:

L'elasticitat:

És la propietat per la qual un material sotmès a una força es deforma i torna a tenir la seva forma inicial quan la força deixa d'actuar−hi.

Gomes de làtex La plasticitat:

És la propietat que tenen els materials de deformar−se permanentment sense trencar−se. Filferro

La duresa:

És la propietat que indica la resistència que oposen els materials a ésser ratllats o penetrats per altres.

Pedres Diamant La farga Catalana.

A Catalunya, des de l'edat mitjana i fins al final del segle XVII, el ferro es produïa en unes factories anomenades fargues mitjançant el procediment de la farga Catalana. A les fargues el mineral o mena es trinxava, es barrejava amb carbó vegetal i es cremava en un forn quadrat situat a terra. Per afavorir la combustió s'hi injectava aire. Aquest aire es generava en un enginyós aparell anomenat trompa, que feia

(8)

baixar aigua i aire a pressió per una canonada anomenada caixa dels vents, on s'acumulava l'aire que es conduïa cap al forn a través de la tovera, mentre que l'aigua s'evacuava a l'exterior. Amb aquest sistema s'aconseguia un flux d'aire constant, regulable i humit que resultava molt apropiat. Desprès de cremar el mineral durant unes hores i d'haver−ne eliminat

les substàncies foses o escòries, se n'obtenia una massa de ferro roent, anomenada masser, que els fargaires el portaven fins a un gran mall, el martinet, mogut per una roda hidràulica.(Com la de la dreta). Aquest mall colpejava el masser, per a fer−ne barres o planxes, al mateix temps que permetia eliminar les substàncies no fèrriques que havien quedat barrejades amb el masser. Així, el ferro obtingut era d'una alta qualitat i es venia als ferrers, aquests l'escalfaven en un forn, el fornal, a uns 800ºC fins que es tornava vermell, el picaven amb malls sobre una enclusa per a fer−ne ferradures, eines, reixes, entre molts altres productes. Aquest

procediment que duien a terme molts ferrers s'anomenava forja. Actualment existeixen un munt de materials.

Amb els anys s'han descobert més usos per diferents materials, el disseny canvia amb el pas del temps i la investigació de nous materials i els seus nous usos.

Termòmetre de mercuri, el mercuri es dilata amb la calor, i es contrau amb el fred, així podem veure la temperatura tant corporal , com l'exterior.

Les cassoles, paelles o estris per cuinar estan fets de materials metàl·lics, que tenen una bona conductivitat tèrmica, per remenar es fan servir estris de plàstics i fusta que no són bons conductors de la calor.

Els cables, són un bon exemple de la conductivitat elèctrica, el coure en general és el més apropiat, però qualsevol metall pot ser un bon conductor elèctric.

Els plàstics i fustes no són bons conductors per això quan es treballa amb corrent elèctrica es fan servir botes amb una bona sola de goma o cautxú.

Existeixen materials que al modificar la seva forma es trenquen, uns altres, es deixen modificar sense

trencar−se, el fang és un material que quan esta mullat es pot modificar la seva forma fàcilment, però quan és sec es trenca, les gomes també modifiquen la seva forma a l'encollir−se o no.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :